หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
ผู้ว่าฯสระบุรี จับมือผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี เดินทางไปพบกับคณะครู และนักเรียนตามโครงการ "ผู้ว่าและผู้บังคับการตำรวจเยี่ยมโรงเรียน” (21/11/2013)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมพลตำรวจตรีชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรีเดินทางไปที่พบกับผู้บริหาร คณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ตามโครงการ "ผู้ว่าและผู้บังคับการตำรวจเยี่ยมโรงเรียน”
อ่าน 616 ครั้ง
หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน นำสิ่งของมามอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีสำหรับเป็นของรางวัลแก่ผู้เที่ยวงาน “ ของดีป่าสัก สวยนักทานตะวัน งานกาชาดสระบุรี ประจำปี 2556” โดยปีนี้ของรางวัลสลากกาชาดมีรถยนต์มากถึง 3 คัน (20/11/2013)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานแถลงข่าว งาน “ ของดีป่าสัก สวยนักทานตะวัน งานกาชาดสระบุรี ประจำปี 2556” และรับมอบเงิน สิ่งของ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ห้างร้าน บริษัทต่างๆ และประชาชนในจังหวัดสระบุรี ที่มีจิตศรัทธานำมาบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการออกร้านนาวากาชาดพาโชคจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2556
อ่าน 271 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำทีมส่วนราชการร่วมทำกิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่ง เดย์ ปลุกกระแส สร้างเมืองสระบุรี น่าอยู่ น่ามอง (19/11/2013)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย และนายภัคพงษ์ ทวิพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำส่วนราชการร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ออกเก็บกวาดขยะทำความสะอาดถนน ตัดหญ้าและต้นไม้ บริเวณรอบศาลากลางจังหวัดสระบุรี ปลุกกระแสและสร้างจิตสำนึก ให้กับส่วนราชการ สร้างสถานที่ทำงาน ปลอดขยะ สวยงามน่ามอง
อ่าน 153 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เร่งรัดการก่อสร้างทางต่างระดับรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 (15/11/2013)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำประธานหอการค้า ประธานสภาอุตสาหกรรม นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี ตรวจเยี่ยม ติดตามการก่อสร้างสายทางแยกต่างระดับเลี่ยงเมืองสระบุรี ซึ่งเกิดปัญหาผู้รับจ้างทิ้งงานก่อสร้างไม่เสร็จมาเป็นระยะเวลานาน
อ่าน 336 ครั้ง
เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร ประธานมูลนิธิพระรัตนตรัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมปลูกต้นไม้ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2556 (14/11/2013)
พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร ประธานมูลนิธิพระรัตนตรัย นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมข้าราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชน นักเรียน ร่วมปลูกต้นไม้ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2556 ณ. โรงเรียนท่ามะปรางวิทยา ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
อ่าน 586 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีขับเคลื่อนงานแผนแม่บททรัพยากรน้ำของรัฐบาลจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ (14/11/2013)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีจัดสัมมนา โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเครือข่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์โดยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ โดยมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ , อาสาสมัคราประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 และสื่อมวลชน จำนวน 60 คน เข้าร่วมรับฟัง
อ่าน 310 ครั้ง
นักศึกษา วปอ. 56 ปรอ.26 และ วปม.7 ศึกษาดูงาน ศูนย์การทหารม้าสระบุรี (14/11/2013)
พลโทอรรถนพ ศิริศักดิ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันป้องกันประเทศ ได้นำคณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรการป้องกันราช‎อาณาจักรรุ่นที่ 56 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ ‎26 และหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง รุ่นที่ 7 ‎เข้าศึกษาดู‎ งานในพื้นที่จังหวัดสระบุรีที่ศูนย์การทหารม้าจังหวัดสระบุรี
อ่าน 682 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน พระบิดาแห่งฝนหลวง (14/11/2013)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสมาคมชมรมสโมสร นิสิตนักศึกษา มาร่วมวางพานพุ่มเงินพุ่มทองถวายราชสักการะ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
อ่าน 163 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประชุมคณะทำงานรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการน้ำฯ เพื่อเตรียมความพร้อม (11/11/2013)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม เตรียมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบการแก้ปัญหาอุทกภัยของประเทศ ของจังหวัดสระบุรี
อ่าน 283 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 (08/11/2013)
จังหวัดสระบุรีได้จัดกิจกรรมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 เพื่อเผยแพร่ผ่านทางสื่อทีวีเคเบิ้ลท้องถิ่นทั้งจังหวัดสระบุรี และสื่อวิทยุในพื้นที่ เพื่อให้พี่น้องประชาชน รวมทั้งส่วนราชการ องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีส่วนร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อ่าน 234 ครั้ง
เทศบาลตำบลพุกร่าง จัดโครงการธนาคารโค และปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดโดยมีเกษตรผู้ที่ได้โคในโครงการนี้จำนวน 12 ครัว เรือน โค 24 ตัว และพันธุ์ปลากว่า 100,000 ต้ว (06/11/2013)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และนายบัญญัติ วงษ์ประยูร นายกเทศมนตรีพุกร่าง ได้ร่วมเปิดโครงการธนาคารโค และปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณสระน้ำโยธาธิการสาย 2 ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
อ่าน 312 ครั้ง
สถาบันใต้ร่มพระบารมีนำนักศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินศึกษาดูงานเกษตรทฤษฏีใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดสระบุรี (05/11/2013)
คณะนักศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน จากสถาบัน ใต้ร่มพระบารมี จำนวน 80 คน เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกษตร ทฤษฏีใหม่ ที่วัดมงคลชัยพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 271 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเตรียมแก้ปัญหาเยาวชนมั่วสุม ปัญหาชู้-สาว และแหล่งอบายมุข ฟื้นฟูศูนย์เสมารักษ์ เพื่อสอดส่องดูแล ความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา (05/11/2013)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เชิญผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ แนวทางในการจัดตั้งศูนย์เสมารักษ์ ของจังหวัดสระบุรี
อ่าน 436 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรม โครงการ “วิถีพื้นบ้าน สืบสานความพอเพียง คู่เคียงวิถีพุทธ“เยี่ยมบ้านยามเย็น” (31/10/2013)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้าน บ้านหนองโปร่ง ต.ห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุธบาท จังหวัดสระบุรี เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาจังหวัดสระบุรี ตามโครงการ วิถีพื้นบ้าน สืบสานความพอเพียง คู่เคียงวิถีพุทธ “เยี่ยมบ้านยามเย็น” ประจำปี 2557
อ่าน 407 ครั้ง
ตำรวจภูธรสระบุรี แถลงข่าวการกวาดล้างอาชญกรรมในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (31/10/2013)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตำรวจตรีชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ร่วมแถลงข่าวผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในพื้นที่จังหวัด สระบุรี
ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสระบุรีทำพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม สนับสนุนการศึกษา ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ (31/10/2013)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่มในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่เด็กพิการและออทิสติก ประจำปี 2556 จำนวน 125 ทุน และมอบครุภัณฑ์ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกตามบัญชี ก ให้กับเด็กพิการในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จำนวน 34 โรงเรียน 96 ราย มูลค่า3,837,700 บาท ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 278 ครั้ง
ผู้แทนพระองค์ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบถุงยังชีพพระราชทาน โครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” (30/10/2013)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายมนัส โนนุส กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เป็นผู้แทนพระองค์ มอบถุงยังชีพพระราชทานให้ประชาชน ที่ประสบอุทกภัย จำนวน 500 ชุด
อ่าน 156 ครั้ง
จับแก๊งค์โจรปล้นรถบรรทุกทองแดงมูลค่า 2 ล้าน (29/10/2013)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พล.ต.ต.ชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.สระบุรี พ.ต.อ.จักกฤษ วีระเดช ผู้กำกับการ สภ.แก่งคอย พร้อมด้วยชุดสืบสวน นำตัว นายณัฐพล เครือแวงมน อายุ 24 ปี เป็นชาวบ้านดง อ.อุบลรัตน จ.ขอนแก่น และนายไพโรจน์ สิริปา อายุ 34 ปี เป็นชาวต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว มาสอบสวนและแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน พร้อมด้วยรถยนต์ของกลางเป็นรถจักรยานยนต์ที่สำหรับเป็นพาหนะในการก่อเหตุ และรถยนต์บรรทุกของกลางที่ถูกปล้นไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเน้นย้ำ สระบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ ถนนสะอาด หน้าบ้านน่ามอง (29/10/2013)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้ประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการ แก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่
อ่าน 309 ครั้ง
ระดมพลคนสระบุรีรับรู้แผนบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล (25/10/2013)
โครงการชลประทานสระบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล
อ่าน 234 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ถัดไป>>