หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
คลังจังหวัดสระบุรีอบรมหลักสูตรการควบคุมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ด้วยระบบ Web Online สำหรับผู้บริหาร (11/06/2013)
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดอบรมหลักสูตรการควบคุมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ด้วยระบบ Web Online สำหรับผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารส่วนราชการได้มีความรู้ความเข้าใจในการควบคุมกำกับดูแล และตรวจสอบการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ได้อย่างถูกต้อง
อ่าน 250 ครั้ง
สระบุรีจัดสภากาแฟเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ของทุกภาคส่วนในบรรยากาศที่เป็นกันเอง (11/06/2013)
นายภาณุพงศ์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมสภากาแฟ โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุม เพื่อปรึกษาหารือการทำงานแบบไม่เป็นทางการ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน รวมไปถึงสื่อมวลชนทุกแขนง
อ่าน 468 ครั้ง
รองประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรและคณะลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่อติดตามการปฏิบัติราชการของจังหวัดสระบุรี (10/06/2013)
นายนิยม วรปัญญา รองประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรและคณะลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่อติดตามการปฏิบัติราชการของจังหวัดสระบุรีพร้อมร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและหารือข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
อ่าน 109 ครั้ง
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เยี่ยมชมโรงงานในเครือกลุ่มอุตสาหกรรมอาดิตยาเบอร์ล่า และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (06/06/2013)
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมคณะ เยี่ยมชมการผลิตเส้นใยในเครือกลุ่มอุตสาหกรรมอาดิตยาเบอร์ล่า และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ชื่นชมกลุ่มเบอร์ล่าที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีการผลิตและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลิตสินค้าที่มีนวัตกรรมและสมารถผลิตบุคคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมอาเซียน
อ่าน 169 ครั้ง
DSi/ปคม./ กอ.รมน. สระบุรีสนธิกำลังบุกทลายโอเกะค้ากามที่แก่งคอย 3 แห่ง (31/05/2013)
เจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ปคม. และพล.ต.นพดล พิศวง รองผอ.กอ.รมน.จ.สระบุรีสนธิกำลังบุกทลายโอเกะค้ากามที่แก่งคอย 3 แห่งในพื้นที่อ.แก่งคอย จับหญิงสาวต่างด้าวขายบริการได้เกือบครึ่งรอย
คณะสงฆ์วัดทองพุ่มพวงนำพระสงฆ์ ประชาชน เยาวชนร่วมบริจาคโลหิต (30/05/2013)
พระสงฆ์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดสระบุรีและหน่วยรับบริจาคเลือดเคลื่อนที่โรงพยาบาลสระบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ได้โลหิตมากกว่า 4.8 หมื่นซีซี
อ่าน 328 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรมการจังหวัดประจำเดือนพฤษภาคม 2556 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ (30/05/2013)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น.นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2556
อ่าน 338 ครั้ง
กองร้อยทหารม้าอากาศที่ 1 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ทำการฝึกค้นหากู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศยานประสบเหตุ โดยทำการฝึกในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (29/05/2013)
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กำลังพลจากหน่วยทหารกองร้อยทหารม้าอากาศที่ 1 ได้ร่วมกับมูลนิธิสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี จัดการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมของกำลังพลในการค้นหา กู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศยานประสบเหตุ
อ่าน 1031 ครั้ง
ปลัดจังหวัด สระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ลงพื้นที่อำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี พร้อมแก้ไขปัญหา พัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น (23/05/2013)
นายชรัส บุญณสะ ปลัดจังหวัดสระบุรี นายเฉลิม วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรีและอำเภอเสาไห้ เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณวัดพระยาทด อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรีประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพระราชพิธีสงกรานต์ (22/05/2013)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระพุทธฉาย จังหวัดสระบุรี โดยมีข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน ร่วมพิธี หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์
อ่าน 206 ครั้ง
บ่อดินลูกรังสไลด์เนื่องจากฝนตกทำให้ดินยุบตัวทับรถแบ๊คโฮ และรถสิบล้อพ่วงตาย 2 ศพ (22/05/2013)
เกิดเหตุบ่อดินลูกรังสไลด์เนื่องจากฝนตกทำให้ดินยุบตัวทับรถแบ๊คโฮ และรถสิบล้อพ่วงตาย 2 ศพ คาบ่อลูกรังอรุณธรณี ที่ตำบลหน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
อ่าน 494 ครั้ง
วัฒนธรรมสระบุรีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 (21/05/2013)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี มีผู้ประกอบการร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านจำน่ายและเช่าวีดีโอ และร้านคาราโอเกะ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จำนวน 300 แห่ง เข้าร่วมอบรม
อ่าน 150 ครั้ง
ศูนย์การทหารม้าสระบุรี จัดการฝึกร่วมไทย-สหรัฐ รหัสหนุมานการ์เดียน 2013 (20/05/2013)
ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าสระบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกร่วมไทย-สหรัฐ ภายใต้กองทัพบก และกำลังพลจากกองทัพสหรัฐอเมริกา ภายใต้รหัสหนุมานการ์เดียน 2013
อ่าน 495 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (16/05/2013)
ที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
อ่าน 194 ครั้ง
งานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสระบุรีและงานวันความปลอดภัยในการทำงาน ปี 2556 (10/05/2013)
นายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสระบุรี และวันความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2556 และปาฐกฐาพิเศษ “มุมมองของภาครัฐในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย ที่มีต่อลูกจ้าง”
มหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว ประจำปี 2556 (08/05/2013)
ที่ห้องสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้สูงอายุจาก 13 อำเภอในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเข้าร่วมงาน
อ่าน 596 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเยี่ยมให้กำลังใจผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์สะพาน 200 ปี พังถล่มที่อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (29/04/2013)
นายถาวร พรหมมีชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เดินทางไปเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจ เด็กหญิงกุสุมา นาคุณ อายุ 10 ปี อยู่บ้านเลขที่ 163/1 หมู่ที่ 6 ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ซี่งบาดเจ็บจากเหตุการณ์สะพาน 200 ปีข้ามแม่น้ำพังถล่ม ในพื้นที่ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเย็นวันที่ 28 เมษายน ที่ผ่านมา
อ่าน 184 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25/04/2013)
ที่จังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้นำ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวทีจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อ่าน 127 ครั้ง
สรุป 7 วัน อันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ สระบุรี ตาย 6 ราย เจ็บ 19ราย (17/04/2013)
ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2556 จังหวัดสระบุรี นายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ 2556 จังหวัดสระบุรี
อ่าน 170 ครั้ง
ชาวจ.สระบุรีร่วมตักบาตรทำบุญวันสงกรานต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมอธิษฐานจิตให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง (13/04/2013)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ขึ้นกล่าวอวยพรเนื่องในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่หน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี พร้อมกับกล่าวชื่นชมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ของชาวจังหวัดสระบุรี ที่ร่วมอนุรักษ์สิ่งที่ดีงามไว้ให้คนรุ่นหลังได้นำมาเป็นแนวทางปฏิบัติ
อ่าน 156 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>