หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
สระบุรีจัดสภากาแฟเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ของทุกภาคส่วนในบรรยากาศที่เป็นกันเอง (08/01/2013)
สำนักงานจังหวัดสระบุรีและหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดสระบุรีได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมสภากาแฟ โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุม เพื่อปรึกษาหารือการทำงานแบบไม่เป็นทางการ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน รวมไปถึงสื่อมวลชนทุกแขนง
อ่าน 93 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2556 (08/01/2013)
นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยพลอากาศโทอิทธิศักดิ์ ศรีสังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานราชองครักษ์ประจำ กรมราชองครักษ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมและ ความคืบหน้าในการจัดเตรียมสถานที่ในการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2556
อ่าน 352 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเปิดศูนย์ทดสอบสมรรถนะการเงินการคลังภาครัฐ (07/01/2013)
จังหวัดสระบุรีเปิดศูนย์ทดสอบสมรรถนะการเงินการคลังภาครัฐแห่งแรกของสำนักงานคลังเขต 1 เพื่อใช้เป็นศูนย์บริการการทดสอบและประเมินผลความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของหน่วยงานราชการ
อ่าน 324 ครั้ง
การแข่งขันฟุตบอล หนองสุทธะคัพ ครั้งที่ 11 (06/01/2013)
นายสมพร มิทิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าหวาย เป็นประธานการมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล หนองสุทธะคัพครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนวัดหนองสุทธะ ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
อ่าน 380 ครั้ง
ผบ.ทบ.เป็นประธานในการจัดงานวันทหารม้าที่สระบุรี เนื่องในวันทหารม้า (04/01/2013)
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์มายังศูนย์การทหารม้าสระบุรีเพื่อเป็นประธานในการจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันทหารม้าประจำปี 2556
อ่าน 396 ครั้ง
ผู้ว่าฯสระบุรี มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยแก่ทายาทหลังจากเจ้าหน้าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อครั้งน้ำท่วมปี 2554 (03/01/2013)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย จำนวน 250,200 บาทให้แก่นางยุพา มีความชอบ ภรรยา นายพิเชษฐ์ มีความชอบ จากกรณีที่นายพิเชษฐ์ ฯ เสียชีวิติจากการปฏิบัติหน้าที่เมื่อครั้งเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปี 2554
อ่าน 154 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่พร้อมสรุป 7 วัน อันตราย (03/01/2013)
ที่ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 มีส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
อ่าน 117 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สระบุรีออกเยี่ยมจุดตรวจลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อรับทราบรายงานการปฏิบัติงานของแต่ละจุด พร้อมทั้งได้นำอาหาร และเครื่องดื่มไปมอบให้เจ้าหน้าที่ (28/12/2012)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ออกเยี่ยมจุดตรวจลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อรับทราบรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และให้กำลังใจ ที่จุดตรวจเทศบาลตำบลหินกอง และ อบต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี
อ่าน 112 ครั้ง
ผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะ ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม และตรวจการจราจร ช่วงขาขึ้น ณ ถนนมิตรภาพ หน่วยบริการทางหลวงทับกวางตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (28/12/2012)
พลตำรวจโทเรืองศักดิ์ จริตเอก ผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตำรวจทางหลวง เจ้าหน้าที่พยาบาล เจ้าหน้าที่ อปพร. และเจ้าหน้าที่มูลนิธิต่าง ๆ และมอบนโยบายแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
อ่าน 196 ครั้ง
สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี กรมการค้าภายในสระบุรี และสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสระบุรี ออกตรวจกระเช้าของขวัญ กระเช้าปีใหม่และสินค้า โอท๊อป ณ ห้างสรรพสินค้าดังในจังหวัดสระบุรี (28/12/2012)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรีพร้อม คณะเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในสระบุรี และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสระบุรี ออกตรวจกระเช้าของขวัญ กระเช้าปีใหม่ ปลอดภัย ประจำปี 2555 ณ ห้างสรรพสินค้า
อ่าน 409 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2555 (26/12/2012)
ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายชโลธร ผาโคตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2555 มีคนพิการผู้ดูแลคนพิการ และเครือข่ายองค์กรคนพิการ อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ และผู้ช่วยคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่นมาร่วมงานกว่า 700 คน
จังหวัดสระบุรีจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย (26/12/2012)
นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ปี 2555 จัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี
อ่าน 161 ครั้ง
กาชาดสระบุรี ของดีป่าสัก สวยนักทานตะวัน ประจำปี 2555 เปิดขึ้นแล้ว โดยปีนี้ของรางวัลสลากการชาดมีรถยนต์มากถึง 3 คัน (25/12/2012)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นางนันทิยา พรหมมีชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี และสมาชิกเหล่ากาชาดสระบุรี ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนได้ประกอบพิธีเปิดงานกาชาดสระบุรี ของดีป่าสัก สวยนักทานตะวันที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 295 ครั้ง
ผู้บังคับการตำรวจภูธรสระบุรี แถลงข่าวการกวาดล้างในช่วงก่อนเทศกาลวันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ พ.ศ 2556 ตั้งแต่วันที่ 5 -21 ธันวาคม 2555 รวม 7 วัน (24/12/2012)
ผู้บังคับการตำรวจภูธรสระบุรีแถลงข่าวการกวาดล้างในช่วงก่อนเทศกาลวันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ อาชญากรรม เหล่ามิจฉาชีพ โจร ผู้ร้าย เนื่องจากวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2556 เป็นช่วงเทศกาลวันคริสต์มาส และปีใหม่ปีพ.ศ 2556 มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน
อ่าน 187 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ลงพื้นที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี พร้อมแก้ไขปัญหา พัฒนาอาชีพให้ดียิ่งขึ้น (21/12/2012)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายก อบจ.สระบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรีและอำเภอบ้านหมอ และเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณวัดจั่นเสือ ตำบลหรเทพ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 119 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร (20/12/2012)
นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
อ่าน 136 ครั้ง
ขนส่งสระบุรี จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ รณรงค์คนขับ-ผู้โดยสารงดแอลกอฮอล์ (19/12/2012)
ที่ห้องประชุมโรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2556 ซึ่งมีผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานขับรถโดยสาร และผู้ขับขี่รถรับ-ส่ง นักเรียน เข้าร่วมอบรมสัมมนา จำนวน 250 คน
อ่าน 98 ครั้ง
สระบุรีจัดประชุมพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (17/12/2012)
ที่ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดสระบุรีเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมและโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปี 2556 โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม
อ่าน 105 ครั้ง
ผู้ว่าฯสระบุรี เยี่ยมเด็กนักเรียนเข้าค่ายที่ จ.สระบุรี หลังอาเจียน และท้องเสีย พร้อมเร่งตรวจสอบ (14/12/2012)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนที่ได้มาเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ที่ค่ายเพชรรัตน์ และค่ายหัตถวุฒิ ในเขต อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่ง มีเด็กป่วยด้วยอาการท้องเสียเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่าง ๆ ภายในจังหวัด
อ่าน 432 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดงานทานตะวันบาน พบพานวิถีคาวบอย ชม ชิม ช็อป อร่อย หลากหลายผลิตภัณฑ์ OTOPเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี (14/12/2012)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานงานทานตะวันบาย พบพานวิถีคาวบอย ชม ชิม ช็อป อร่อย หลากหลายผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี
อ่าน 638 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>