หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
คณะทำงานฯ ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีความพอเพียงฯเตรียมพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่บริเวณหน้าวัดปากปาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี (23/03/2018)
นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมคณะทำงานเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อน โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน เข้าร่วมประชุมชี้แจงและรับฟังความต้องการ แนวทางการพัฒนาพื้นที่ของชุมชน
กอ.รมน.จังหวัดสระบุรี จัดโครงการสร้างความรัก ความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความขัดแย้งให้กับเครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่นำไปขยายผล (22/03/2018)
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี จัดโครงการสร้างความรัก ความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความขัดแย้งให้กับเครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งด้านสื่อสารมวลชน
อ่าน 212 ครั้ง
จ.สระบุรีอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง (21/03/2018)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในเปิดโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ณ ศูนย์เรียนรู้การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรีเตรียมจัดงานมนต์เสน่ห์วิถีชีวิต ริมแม่น้ำป่าสัก ภายใต้โครงการนวัตกรรมสายน้ำเจ้าพระยา-ป่าสัก เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน1 23 - 25 มีนาคม นี้ (19/03/2018)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน มนต์เสน่ห์วิถีชีวิต ริมแม่น้ำป่าสัก ภายใต้โครงการนวัตกรรมสายน้ำเจ้าพระยา-ป่าสัก เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ที่บริเวณตลาดน้ำดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี
จ.สระบุรี จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย (18/03/2018)
ที่หน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมราชนุสาวรีย์ และประกอบพิธีกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
อ่าน 157 ครั้ง
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จับมือ บริษัท สามมิตร พีทีจี โปรทรัค โซลูชัน เซ็นเตอร์ จำกัด ลงนามความร่วมมือ ในการพัฒนาฝีมือให้แก่พนักงานศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุก “โปรทรัค” ในปี2561 จำนวน 22 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 18 จังหวัดทั่วประเทศ (16/03/2018)
พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บริษัท สามมิตร พีทีจี โปรทรัค โซลูชัน เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อพัฒนาฝีมือให้แก่พนักงานศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกพร้อมเปิดศูนย์บริการโปรทรัค สาขาหนองแค จังหวัดสระบุรี อย่างเป็นทางการ โดยมีนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายตฤณ ศิริจารุวร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามมิตร พีทีจี โปรทรัค โซลูชัน เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมในงาน
อ่าน 158 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะกลุ่มเด็กและเยาวชนระดับภาค ประจำปี 2561 (14/03/2018)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะระดับภาค ประจำปี 2561 ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในปีนี้มีสถานศึกษาจากโรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวดในระดับจังหวัด จากพระนครศรีอยุธยา สระบุรี อ่างทอง ส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำวน 16 ทีม
จังหวัดสระบุรีแถลงข่าวงาน “เทศกาลมะม่วงมันหนองแซง” ประจำปี 2561 ร่วมปั่นจักรยานตามเส้นทางจักรยาน สัมผัสวิถีเกษตรกรรม ชมค้างค้าวแม่ไก่ที่ขึ้นชื่อความมหัศจรรย์ของอำเภอหนองแซงพร้อมชมมะม่วงมันต้นแรกของอำเภอหนองแซง (13/03/2018)
จังหวัดสระบุรีร่วมกับอำเภอหนองแซงประชาชนอำเภอหนองแซง จ.สระบุรี แถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลมะม่วงมันหนองแซง” ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2561โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่บริเวณหน้าสนามที่ว่าการอำเภอหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 303 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล (12/03/2018)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด มีคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด พร้อมด้วยนายวิรัช โต๊ะถม ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี ในฐานะคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด และเลขานุการฯ เข้าร่วมประชุม
จังหวัดสระบุรี จัดแถลงข่าว”มหกรรมตลาดสินค้าเกษตร มาตรฐาน GAP” เพื่อส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยให้แพร่หลายมากขึ้น 14-16 มีนาคม 2561 นี้ (12/03/2018)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยภายใต้ระบบ GAP ซึ่งจังหวัดสระบุรีโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีจัดขึ้น เพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าและผู้บริโภคเล็งเห็นถึงความสำคัญ และตระหนักถึงความปลอดภัยของสินค้าพืช อีกทั้งมีความรู้ความเข้าใจถึงความแตกต่าง สามารถจำแนก และเข้าถึงสินค้าพืชที่ผ่านการรองรับ GAP ได้ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และจำหน่ายผลผลิตที่ผ่านการรับรองเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ในระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 244 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดงาน รวมพลังเครือข่ายสตรี สู่สัมมาชีพ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561 และมอบประกาศเกียรติคุณแก่กลุ่มสตรีที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเนื่องในวันสตรีสากล (08/03/2018)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน รวมพลังสตรี สู่สัมมาชีพ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561 ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี และภาคีเครือข่ายสตรีทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความเสมอภาค ความเท่าเทียม ระหว่างหญิง กับชาย และทบทวนเครือข่ายการทำงานและพลังเครือข่ายของสตรีในจังหวัดสระบุรี
อ่าน 232 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธี วางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย (02/03/2018)
ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานนำส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน วางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะพระบิดาแห่งมาตรฐานช่างไทย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
อ่าน 172 ครั้ง
จ.สระบุรีเปิดงาน"มหกรรมสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 นำสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัยมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรง (28/02/2018)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ซึ่งจัดขึ้นโดยจังหวัดสระบุรีโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรีร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 อีก 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และส่งเสริมด้านการตลาดให้แก่สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
อ่าน 337 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี เปิดตัวโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร พร้อมรับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ผนึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวม 23 องค์กร ภายใต้ชื่องาน Herbal City Forum “สระบุรีเมืองสมุนไพร ภูมิพรรณไพร 4.0” (28/02/2018)
ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสระบุรีจังหวัดสระบุรีจัดงาน Herbal City Forum “สระบุรีเมืองสมุนไพร ภูมิพรรณไพร 4.0” ตามโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
อ่าน 468 ครั้ง
จ.สระบุรีเปิดใช้งาน สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านครัวเพื่อช่วยบรรเทาภัยแล้งและป้องกันปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลาก (28/02/2018)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านครัว ที่ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จ.สระบุรี ซึ่งสำนักงานชลประทานสระบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับไว้ให้พี่น้องประชาชนใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและการเพาะปลูกได้อย่างเพียงพอ
อ่าน 193 ครั้ง
ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ จ.สระบุรี เร่งประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและลูกจ้างรีบมาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2561 ขณะนี้ยอดลงทะเบียน 3,285 คน (28/02/2018)
จังหวัดสระบุรี เร่งดำเนินการให้นายจ้าง นำแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ ลาว พม่าและกัมพูชา รีบเดินทางมาจดทะเบียน ขณะนี้มียอดลงทะเบียนแล้ว 3,285 คน ซึ่งจังหวัดสระบุรีมีจำนวนแรงงานต่างด้าวประมาณ 17,000 คนที่จะต้องมาลงทะเบียน โดยเร่งประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและลูกจ้างรีบมาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2561 ที่ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี บริเวณศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 171 ครั้ง
กรรมธิการ พลังงาน สนช. ติดตามการดำเนินงานด้านพลังงานของบริษัททีพีไอโพลีนจ.สระบุรี (27/02/2018)
พลโท อำพน ชูประทุม รองประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้นำคณะกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพลังงาน เดินทางศึกษาดูงานด้านพลังงาน ที่บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) จังหวัดสระบุรี โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และคณะผู้บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับนโยบาย
อ่าน 195 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดพระพุทธฉาย จ.สระบุรี โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคมฯ นี้ โดยกำหนดจัดงานในรูปแบบแสงเทียนแห่งศรัทธา น้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย ย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 4 (23/02/2018)
พระราชธีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉายและรองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี นางประภาพรรณ อินทรประเสริฐ วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี หน่วยงานมูลนิธิ สถานศึกษา และหน่วยทหารในพื้นที ร่วมประชุมสรุปเตรียมจัดกิจกรรมงานแสงเทียนแห่งศรัทธา น้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย ย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 4 เนื่องในโอกาสงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดพระพุทธฉาย
4 จังหวัดภาคกลางตอนบน 1 อยุธยา-ปทุมธานี-สระบุรี-นนทบุรี เตรียมจัดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัย ฯ นำสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัยมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ในราคาประหยัด และปลอดภัย (23/02/2018)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานแถลงข่าวงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ซึ่งจัดขึ้นโดยจังหวัดสระบุรีโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
อ่าน 299 ครั้ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรีจัดโครงการ Happiness for All ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคนพร้อมส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท (22/02/2018)
ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ โครงการ “Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน ปีที่ 2” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)มีผู้พิการซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนเข้ารับอุปกรณ์จำนวน 47 ราย
อ่าน 183 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ถัดไป>>