หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ขององค์การเภสัชกรรมที่สระบุรี กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือ เร่งรัดการขึ้นทะเบียนและผลิตวัคซีนได้ภายใน ปี 62 (23/08/2017)
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรีและคณะ ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก พร้อมเข้าเยี่ยมชมการทดสอบระบบการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกชององค์การเภสัชกรรม โดยมี นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และคณะผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ
อ่าน 108 ครั้ง
ประชาชนสระบุรีจำนวนมากจองเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (22/08/2017)
ธนาคารกรุงไทยสาขาศาลากลางจังหวัดสระบุรี ประชาชนจำนวนมากต่างทยอยเดินทางมารอจองเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในวันนี้ซึ่งเป็นวันแรก ซึ่งกระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ได้ เปิดรับจองเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
จังหวัดสระบุรี จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 (22/08/2017)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี และประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนงานราชการต่างๆ ร่วมจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ประจำปี 2560 แก่ผู้ด้อยโอกาส ที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง อ.แก่งคอย จังหวัดสระบุรี
อ่าน 78 ครั้ง
สระบุรีพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินจัดซ้อมแผนการป้องกันและระงับอุบัติภัยทางน้ำสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว (18/08/2017)
นายชรัส บุญณะสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย และเปิดการซ้อมแผนการปฏิบัติการเสมือนจริงการป้องกันสาธารณภัยด้านอุบัติภัยทางน้ำ ที่บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย อ.มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีโดยโรงพยาบาลมวกเหล็กได้ร่วมกับจังหวัดสระบุรี จัดซ้อมสถานการณ์และการซ้อมเสมือนจริงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจมน้ำ
จังหวัดสระบุรีจัดงาน “พลังสตรีไทยรวมใจ เทิดไท้องค์ราชินี ครั้งที่ 4 ”เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (18/08/2017)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน “พลังสตรีไทยรวมใจ เทิดไท้องค์ราชินี ครั้งที่ 4” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 และวันสตรีไทย 1 สิงหาคม 2560 มีนางพรศรี ตรงศิริ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ สมาชิกสตรีอาสาพัฒนา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน
อ่าน 108 ครั้ง
สระบุรีประชุมการสร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการชุมชน คุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคัดเลือกผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) (18/08/2017)
นายชรัส บุญณะสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการชุมชน คุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคัดเลือกผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) จังหวัดสระบุรีซึ่งจัด โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี จัดพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 (12/08/2017)
จังหวัดสระบุรี จัดพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
อ่าน 83 ครั้ง
ผู้ว่าฯสระบุรี นำทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้พยุงในกิจกรรม “พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 (12/08/2017)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณป่าอนุรักษ์ชุมชนบ้านโป่งก้อนเส้า ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
อ่าน 160 ครั้ง
พสกนิกรจังหวัดสระบุรีแสดงความจงรักภักดีร่วมตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา12 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 (12/08/2017)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนงานราชการ สมาชิกสมาคม ชมรม สโมสร มูลนิธิ พ่อค้า ประชาชน พร้อมใจใส่เสื้อฟ้า ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
อ่าน 82 ครั้ง
ผู้ว่าฯสระบุรีนำทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้ โครงการ ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน (10/08/2017)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ที่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่นที่1(ซับปลากั้ง) ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยมีส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม
อ่าน 135 ครั้ง
ตำรวจภูธรเมืองสระบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลสระบุรี และจิตอาสา ร่วมทำดีเพื่อแม่ ทุกชีวิตปลอดภัย ถ้ามีวินัยจราจร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 (10/08/2017)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เปิดกิจกรรม ร่วมทำดีเพื่อแม่ ทุกชีวิตปลอดภัย ถ้ามีวินัยจราจร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งจัดขึ้นโดยตำรวจภูธรเมืองสระบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลสระบุรี มีกลุ่มมูลนิธิ อาสาสมัครสว่างรัตนตรัยพร้อมกู้ชีพ อาสาจราจรฝ่ายพลเรือน และจิตอาสาประชาชนทั่วไปร่วมกันทำกิจกรรม
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 นำกำลังพลและครอบครัวประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 (10/08/2017)
พลตรี อัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่18 นำข้าราชการ ทหาร ในสังกัดร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
จังหวัดสระบุรี เปิดยุทธการบุกยึดคืนผืนป่ายางพาราในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (09/08/2017)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พันเอกชัยยา จุ้ยเจริญ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 พันเอกเพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี พันตำรวจเอกฐณธรณ์ คงชีพ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี นายสุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ปกครอง ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กว่า 200 คน นำอุปกรณ์เข้าตัดทำลายต้นยางพารา ในพื้นที่ที่มีการบุกรุกที่ดินป่าไม้ จำนวน 14 ไร่
อ่าน 159 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรม "ปลูกป่า เพื่อพ่อ” 1,999 ต้น น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (09/08/2017)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ปลูกป่า เพื่อพ่อ” เพื่อน้อมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทรัพยากรป่าไม้ และทรงเสด็จทรงงานด้านการอนุรักษ์มาโดยตลอด ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนเอกชน ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม ที่บริเวณป่าชุมชนพระพุทธบาท ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พร้อมใช้หนังสะติ๊กขนาดใหญ่ ยิงเมล็ดพันธ์
อ่าน 75 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จังหวัดสระบุรีเร่งขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดบุหรี่ (07/08/2017)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ คณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จังหวัดสระบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดบุหรี่ จ.สระบุรี สร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) และพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการรณรงค์ควบคุมการบริโภคยาสูบ
อ่าน 93 ครั้ง
จ.สระบุรีร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU)โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืนแบบแปลงใหญ่ลดการทำลายป่าต้นน้ำลำธารฤดูฝน 2560/2561 (07/08/2017)
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU)โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืนแบบแปลงใหญ่ลดการทำลายป่าต้นน้ำ ลำธาร ฤดูฝน 2560/2561 กับตัวแทนภาคเอกชนและบริษัทที่เข้าร่วมโครงการมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีลงนามและเป็นสักขีพยาน
อ่าน 104 ครั้ง
สระบุรี จัดอบรมหลักสูตรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดิน หวังปรับเปลี่ยน ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้เข้ารับการบำบัดรักษา (07/08/2017)
ที่อาคารหอประชุมอดิศร มณฑลทหารบกที่ 18 จ.สระบุรี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสระบุรี มีนายสุชน ภัยธิราช ปลัดจังหวัดสระบุรี พันเอกชัยยา จุ้ยเจริญ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 พันเอกเพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิด
อ่าน 78 ครั้ง
สภาเด็กและเยาวชนสระบุรีจัดกิจกรรม ร้อง-บรรเลง-เพลงของพ่อ-เยาวชนไท-ยวน เรียงร้อย รอยดนตรี สดุดีคีตราชัน ในงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2560 (04/08/2017)
ที่ศูนย์วัฒนธรรมไท-ยวน อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่องานว่า " ร้อง-บรรเลง-เพลงของพ่อ-เยาวชนไท-ยวน เรียงร้อยรอยดนตรี สดุดีคีตราชัน" เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีกลุ่มสภาเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน
อ่าน 106 ครั้ง
กองทัพบก อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานเสริมสร้างป่าชุ่มชื้น ชะลอน้ำไว้บำรุงพื้นป่า (02/08/2017)
ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำซับปลากั้ง อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิด โครงการ”กองทัพบกอาสา ปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ “ตามรอยพ่อของแผ่นดิน มีพันเอกหม่อมหลวง ประวีร์ จักรพันธุ์ ผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ พันตรีบรรเจิด เดชศักดา นายทหารปฏิบัติการจิตวิทยาผู้ นายทหาร กำลังพลกรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ หน่วยงานราชการทหาร นักเรียน ชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมปลูกป่าสร้างฝาย
อ่าน 84 ครั้ง
ผู้ว่าฯสระบุรี นำทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 พร้อมร่วมปลูกต้นรวงผึ้งซึ่งเป็นพรรณไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่ 10 และปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเพื่อสร้างสมดุลของระบบนิเวศน์ (01/08/2017)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพบวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ บึงสาธารณะบ่อบัว ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี
อ่าน 86 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>