หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
สถานพินิจและคุ้มครอบเด็กและเยาวชนสระบุรี ประกวดวาดภาพการ์ตูน โครงการ “การจะผิด” ก่อนจะสาย (27/06/2012)
นายฉัตรพงษ์ กิจนิพร ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี นางปัญจพร อังกรุเศรณี ประธานคณะกรรมการสังเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี และคณะได้ร่วมแถลงข่าว การจัดประกวดวาดภาพการ์ตูน โครงการ “ก่อนจะผิด” (โรงเรียนประจำของเด็กเกเร) ตอนก่อนจะสาย
อ่าน 203 ครั้ง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี จัดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2555 ในหัวข้อ “Young DPR Award ปี 2” (27/06/2012)
ทีห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี จัดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2555 ในหัวข้อ "Young DPR Award ปี 2”
อ่าน 208 ครั้ง
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเพสติดจังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรม “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ ๘๐ พรรษา มหาราชินี” (27/06/2012)
ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเพสติดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2555 โดยใช้คำขวัญ “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี”
อ่าน 241 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีมอบเกียรติบัตรและเช็คเงินรางวัล ครูสอนดี คนละ 10,000 บาท (23/06/2012)
ที่ห้องสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้จัดงานพิธีมอบเกียรติบัตรและเช็คเงินรางวัลครูสอนดี มีนายสืบ รอดประเสริฐ ประธานคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเช็คเงินรางวัลแก่ครูสอนดีจังหวัดสระบุรี 179 ราย
อ่าน 301 ครั้ง
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว วิหารแดง จังหวัดสระบุรี ในพระอุปภัมภ์ฯ (22/06/2012)
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว วิหารแดง จังหวัดสระบุรี ในพระอุปภัมภ์ฯ
อ่าน 528 ครั้ง
อัญเชิญ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นประดิษฐาน พระบรมราชานุสาวรีย์ บริเวณผาเสด็จ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (21/06/2012)
การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ทำพิธีอัญเชิญ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นประดิษฐาน พระบรมราชานุสาวรีย์ บริเวณผาเสด็จ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีนายยุทธนา ทัพเจริญ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชน และเจ้าหน้าที่จากการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมพิธี
อ่าน 429 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ลงพื้นที่ตลาดน้ำดาวเรืองสระบุรี พร้อมแก้ไขปัญหา พัฒนาอาชีพให้ดียิ่งขึ้น (21/06/2012)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรี และอำเภอเมืองสระบุรี โดยนายนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณวัดตลาดน้ำดาวเรือง ต.ดาวเรือง อ.เมือง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 91 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการเดินทางไปที่โรงเรียนโรงเรียนบ้านปากข้าวสาร (บริษัทข้าวไทย จำกัดสงเคราะห์ 2 ) ในโครงการ "พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” (21/06/2012)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี เดินทางไปที่พบกับผู้บริหาร คณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนบ้านปากข้าวสาร (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2 ) ต.ปากข้าวสาร อ.เมือง จ.สระบุรี ตามโครงการ "พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” เพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารราชการจังหวัดสระบุรี และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ และนักเรียน
อ่าน 385 ครั้ง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีกระต้นเครือข่ายการประชาสัมพันธ์รับรู้ภัยธรรมชาติ “คุณพร้อมหรือยัง ?” (20/06/2012)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีจัดอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์การป้องกันสาธารณภัย และภาวะวิกฤตจังหวัดสระบุรี ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเสียงทางสายทุกเทศบาล ผู้ดำเนินการวิทยุชุมชน และนักศึกษาเพื่อขยายผล ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชน
อ่าน 190 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการอนุรักษ์ การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลัง 9 หน่วยงานหลักของประเทศลงนาม (MOU) แล้ว (19/06/2012)
สระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ และเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการอนุรักษ์ การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
อ่าน 181 ครั้ง
มหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว ประจำปี 2555 (18/06/2012)
ที่ห้องสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว โดยมี นายเฉลิม วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมเปิดงาน
อ่าน 298 ครั้ง
ชุดสืบสวนตำรวจสระบุรีจับเอเย่นต์ยาบ้า พร้อมยาบ้า 18,000 เม็ด (18/06/2012)
พล.ต.ต.ชลิต ปรีชาหาญ ผบก.ภ.จว.สระบุรี พ.ต.อ.ไกลเขต บุรีรักษ์ ผกก.สส.ภ.จว.สระบุรี และชุดสืบสวนจังหวัดสระบุรี นำตัว นายมนตรีหรือเอก คร้ามอ่ำ อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 95/219 กม.5 ต.ปาเกร็ด อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผู้ต้องหาคดียาเสพติดมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
อ่าน 543 ครั้ง
เผาวอด 10 ล้านบาท โรงงานเฟอร์นิเจอร์สระบุรี (16/06/2012)
พ.ต.ต.พิชัย ไชยกุล สารวัตรเวรสอบสวน สภ.หนองแค จ.สระบุรี ได้รับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานเฟอร์นิเจอร์ จึงได้ออกไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับประสานขอรถดับเพลิงและรถน้ำจากเทศบาลตำบลหนองแค และเขตใกล้เคียง 20 คัน ออกไประงับเหตุเพลิงไหม้
อ่าน 133 ครั้ง
สมัชชาสตรีสระบุรี มอบมติสมัชชาหลังตกผลึกในการระดมความเห็นของกลุ่มสตรีจังหวัดสระบุรี (13/06/2012)
นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานปิดการประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด ของกลุ่มสตตรีจังหวัดสระบุรี ซึ่งได้จัดการสัมมนา เพื่อทบทวนปัญหา ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านสตรี
อ่าน 230 ครั้ง
กกต.สระบุรี ทำบุญเลี้ยงพระ วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กกต.สระบุรี ครบรอบ 14 ปี (12/06/2012)
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี ได้จัดงานทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี นายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายณรงค์ จันทร์ประสิทธิ์ ประธาน กกต.จังหวัดสระบุรี และนายทวี ชุนเกาะ ผู้อำนวยการ กกต.จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยพนักงาน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน ร่วมทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ครบรอบ 14 ปี
อ่าน 230 ครั้ง
สโมสรไลออนส์สระบุรี ทำพิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 36 ฉบับพระราชทาน ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (11/06/2012)
สโมสรไลออนส์สระบุรี ทำพิธีอัญเชิญสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯฉบับพระราชทาน เล่มที่ 36 ให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีจำนวน 90 โรงเรียน
อ่าน 411 ครั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามการดำเนินงานโครงการ เยียวยา ฟื้นฟู ความเสียหายจากอุทกภัย พื้นที่จังหวัดสระบุรี (08/06/2012)
พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรงกลาโหมและคณะได้ตรวจติดตาม ผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ ภายใต้งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการ เยียวยา และป้องกันความเสียหาจากอุกทกภัยอย่างบูรณาการในพื้นที่ของจังหวัดสระบุรี
อ่าน 142 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการเดินทางไปที่โรงเรียนวัดโนนสภาราม นารถวาจาวุธ อุปถัมภ์ ในโครงการ "พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” (07/06/2012)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี เดินทางไปที่พบกับผู้บริหาร คณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถวาวุธอุปถัมภ์) ต.กุดนกเปล้า อ.เมือง จ.สระบุรี ตามโครงการ "พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง”
อ่าน 205 ครั้ง
คณะกรรมการประเมิน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่อดูการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนระดับประเทศ (06/06/2012)
คณะกรรมการประเมิน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ นำโดยหม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาสำนักงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE และคณะ ลงพื้นที่เพื่อดูการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนระดับประเทศ เพื่อประเมิน และรับฟังการบรรยายสรุปการเสนอผลงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสระบุรี
อ่าน 192 ครั้ง
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดเวทีบรรยายพิเศษ “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโอกาสหรือภัยคุกคามของอาเซียนเชิงตระหนัก" (06/06/2012)
ที่ห้องประชุมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดเวทีบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโอกาสหรือภัยคุกคามของอาเซียนเชิงตระหนัก” โดยมีนายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโอกาสหรือภัยคุกคามของอาเซียนเชิงตระหนัก"
อ่าน 190 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>