หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรีนำโครงการพัฒนาประชาธิปไตยสู่ชุมชนเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (18/06/2013)
นายถาวร พรหมมีชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ในโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในวิถีประชาธิปไตยในชุมชนต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีผู้นำคณะกรรมการพัฒนาสตรี และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เข้าร่วม อบรมจำนวน 150 คน
อ่าน 191 ครั้ง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี จัดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยจังหวัดสระบุรี “Young DPR Award ปี 3” (17/06/2013)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี จัดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2556 ในหัวข้อ "Young DPR Award ปี 3”โดยทีมที่ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาระดับภาค ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี
อ่าน 301 ครั้ง
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เดินทางมาติดตามและให้คำเสนอแนะแนวทางในการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาเพื่อทำหน้าที่คัดเลือกกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด (ป.ป.จ.)ของจังหวัดสระบุรี (13/06/2013)
นายวิชา มหาคุณ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในการเดินทางมาติดตามและให้คำเสนอแนะแนวทางในการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาเพื่อทำหน้าที่คัดเลือกกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด (ป.ป.จ.)ของจังหวัดสระบุรี
อ่าน 513 ครั้ง
สนข. เชิญชาวสระบุรี ร่วมประชุมการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2 “รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ – โคราช” (12/06/2013)
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) ได้จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ – หนองคาย ระยะที่ 1 กรุเทพฯ – นครราชสีมา เพื่อนำเสนอผลสรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับแนวเส้นทาง โครงสร้างที่เหมาะสม สถานี รูปแบบการให้บริการ ตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อ่าน 370 ครั้ง
คลังจังหวัดสระบุรีอบรมหลักสูตรการควบคุมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ด้วยระบบ Web Online สำหรับผู้บริหาร (11/06/2013)
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดอบรมหลักสูตรการควบคุมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ด้วยระบบ Web Online สำหรับผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารส่วนราชการได้มีความรู้ความเข้าใจในการควบคุมกำกับดูแล และตรวจสอบการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ได้อย่างถูกต้อง
อ่าน 279 ครั้ง
สระบุรีจัดสภากาแฟเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ของทุกภาคส่วนในบรรยากาศที่เป็นกันเอง (11/06/2013)
นายภาณุพงศ์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมสภากาแฟ โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุม เพื่อปรึกษาหารือการทำงานแบบไม่เป็นทางการ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน รวมไปถึงสื่อมวลชนทุกแขนง
อ่าน 537 ครั้ง
รองประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรและคณะลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่อติดตามการปฏิบัติราชการของจังหวัดสระบุรี (10/06/2013)
นายนิยม วรปัญญา รองประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรและคณะลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่อติดตามการปฏิบัติราชการของจังหวัดสระบุรีพร้อมร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและหารือข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
อ่าน 126 ครั้ง
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เยี่ยมชมโรงงานในเครือกลุ่มอุตสาหกรรมอาดิตยาเบอร์ล่า และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (06/06/2013)
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมคณะ เยี่ยมชมการผลิตเส้นใยในเครือกลุ่มอุตสาหกรรมอาดิตยาเบอร์ล่า และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ชื่นชมกลุ่มเบอร์ล่าที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีการผลิตและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลิตสินค้าที่มีนวัตกรรมและสมารถผลิตบุคคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมอาเซียน
อ่าน 196 ครั้ง
DSi/ปคม./ กอ.รมน. สระบุรีสนธิกำลังบุกทลายโอเกะค้ากามที่แก่งคอย 3 แห่ง (31/05/2013)
เจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ปคม. และพล.ต.นพดล พิศวง รองผอ.กอ.รมน.จ.สระบุรีสนธิกำลังบุกทลายโอเกะค้ากามที่แก่งคอย 3 แห่งในพื้นที่อ.แก่งคอย จับหญิงสาวต่างด้าวขายบริการได้เกือบครึ่งรอย
คณะสงฆ์วัดทองพุ่มพวงนำพระสงฆ์ ประชาชน เยาวชนร่วมบริจาคโลหิต (30/05/2013)
พระสงฆ์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดสระบุรีและหน่วยรับบริจาคเลือดเคลื่อนที่โรงพยาบาลสระบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ได้โลหิตมากกว่า 4.8 หมื่นซีซี
อ่าน 371 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรมการจังหวัดประจำเดือนพฤษภาคม 2556 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ (30/05/2013)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น.นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2556
อ่าน 359 ครั้ง
กองร้อยทหารม้าอากาศที่ 1 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ทำการฝึกค้นหากู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศยานประสบเหตุ โดยทำการฝึกในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (29/05/2013)
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กำลังพลจากหน่วยทหารกองร้อยทหารม้าอากาศที่ 1 ได้ร่วมกับมูลนิธิสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี จัดการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมของกำลังพลในการค้นหา กู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศยานประสบเหตุ
อ่าน 1095 ครั้ง
ปลัดจังหวัด สระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ลงพื้นที่อำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี พร้อมแก้ไขปัญหา พัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น (23/05/2013)
นายชรัส บุญณสะ ปลัดจังหวัดสระบุรี นายเฉลิม วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรีและอำเภอเสาไห้ เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณวัดพระยาทด อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรีประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพระราชพิธีสงกรานต์ (22/05/2013)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระพุทธฉาย จังหวัดสระบุรี โดยมีข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน ร่วมพิธี หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์
อ่าน 238 ครั้ง
บ่อดินลูกรังสไลด์เนื่องจากฝนตกทำให้ดินยุบตัวทับรถแบ๊คโฮ และรถสิบล้อพ่วงตาย 2 ศพ (22/05/2013)
เกิดเหตุบ่อดินลูกรังสไลด์เนื่องจากฝนตกทำให้ดินยุบตัวทับรถแบ๊คโฮ และรถสิบล้อพ่วงตาย 2 ศพ คาบ่อลูกรังอรุณธรณี ที่ตำบลหน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
อ่าน 564 ครั้ง
วัฒนธรรมสระบุรีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 (21/05/2013)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี มีผู้ประกอบการร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านจำน่ายและเช่าวีดีโอ และร้านคาราโอเกะ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จำนวน 300 แห่ง เข้าร่วมอบรม
อ่าน 183 ครั้ง
ศูนย์การทหารม้าสระบุรี จัดการฝึกร่วมไทย-สหรัฐ รหัสหนุมานการ์เดียน 2013 (20/05/2013)
ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าสระบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกร่วมไทย-สหรัฐ ภายใต้กองทัพบก และกำลังพลจากกองทัพสหรัฐอเมริกา ภายใต้รหัสหนุมานการ์เดียน 2013
อ่าน 534 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (16/05/2013)
ที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
อ่าน 220 ครั้ง
งานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสระบุรีและงานวันความปลอดภัยในการทำงาน ปี 2556 (10/05/2013)
นายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสระบุรี และวันความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2556 และปาฐกฐาพิเศษ “มุมมองของภาครัฐในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย ที่มีต่อลูกจ้าง”
มหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว ประจำปี 2556 (08/05/2013)
ที่ห้องสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้สูงอายุจาก 13 อำเภอในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเข้าร่วมงาน
อ่าน 680 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ถัดไป>>