หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรมทูบี นัมเบอร์ วัน และศูนย์เพื่อนใจ ทูบี นัมเบอร์ วัน ที่โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาทและวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี (28/06/2013)
วันที่ 27 มิถุนายน 2556 เวลา 17.58 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจ ทูบี นัมเบอร์ วัน
ตำรวจสระบุรีจับกุมกลุ่มแก๊งโจรกรรมยานยนต์โดยใช้ระบบ GPS (27/06/2013)
ตำรวจสระบุรีจับกุมกลุ่มแก๊งโจรกรรมยานยนต์โดยใช้ระบบ GPSพล.ต.ชลิต ปรีชาหาญ ผบก.ภ.จว.สระบุรี พ.ต.อ.อภิชาติ เรือนทิพย์ รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.ฐิติพันธ์ อมรสุคนธ์ รองผบก.ฯ พ.ต.อ.ไกลเขต บุรีรักษ์ ผกก.สส.ภ.จว.สระบุรี สั่งการ พ.ต.ท สาโรจน์ ลิ้มวสุ ไพศาล รอง ผกก.สส.ภ.จว.สระบุรี พ.ต.ท. สุรียะ สุดกังวาน สว.สส.ภ.จว. พร้อมกับเจ้าน้าที่ที่กก.สส.ภ.จว สระบุรี สืบสวนจับกุมกลุ่มแก๊งโจรกรรมรถยนต์จักรยานยนต์
อ่าน 266 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีปล่อยแถวตรวจโครงการรับจำนำข้าว (27/06/2013)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานปล่อยแถวชุดปฏิบัติการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลปริมาณข้าวคงเหลือโรงสีและโกดังกลาง ตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล โดยมี พล.ต.ต.ชลิต ปรีชาหาญ ผบก.ภ.จว.สระบุรี รองผบก. และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และชุดปฏิบัติการตรวจสอบของจังหวัดร่วมปฏิบัติการ
อ่าน 206 ครั้ง
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเพสติดจังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรม “คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด” (25/06/2013)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเพสติดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2556 โดยใช้คำขวัญ “ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน” ภายใต้แนวคิด“คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด”
อ่าน 354 ครั้ง
สโมสรไลออนส์สระบุรี ทำพิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 37 ฉบับพระราชทาน ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (24/06/2013)
สโมสรไลออนส์สระบุรี ทำพิธีอัญเชิญสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯฉบับพระราชทาน เล่มที่ 37 ให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีจำนวน 86 โรงเรียน โดยมีนายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีอัญเชิญสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับพระราชทาน
อ่าน 460 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เร่งชี้แจงทำความเข้าใจเกษตรกรในพื้นที่ ตามนโยบายรัฐบาลให้มี ปรับลดราคาจำนำข้าวเหลือ 12,000 บาทต่อตัน มีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคมนี้ (21/06/2013)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนสภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการโรงสีข้าว ธกส.จังหวัด กลุ่มเกษตรกรและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับจำนำข้าว เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องระเบียบ/กฎเกณฑ์ และขั้นตอนในการจำนำข้าว
อ่าน 193 ครั้ง
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดกิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามแนววิถีประชาธิปไตย ในโอกาสเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงามประจำปี 2556 (21/06/2013)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายภาณุพงศ์ ทิพยเศวต นายเทศมนตรีเทศบาลเมืองสระบุรี ร่วมกันต้อนรับและปล่อยขบวนรถรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดยกลุ่มคนรักรถมอเตอร์ไซต์ “ฮาเลย์ เดวิดสัน”จำนวน 100 คัน นำโดยนายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร
อ่าน 251 ครั้ง
สมาคมพิทักษ์สิทธิ์ผู้บริโภคจังหวัดสระบุรี จัดเสวนาในหัวข้อ “ธรรมภิบาลพลังงานไทย ใครได้ประโยชน์ (21/06/2013)
นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน เวทีสาธารณะเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสระบุรี สำหรับการจัดเวทีครั้งนี้ จะมีการเสวนาในหัวข้อ “ธรรมภิบาลพลังงานไทย ใครได้ประโยชน์”
อ่าน 252 ครั้ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (20/06/2013)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสระบุรี มีนายถาวร พรหมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี เฝ้าฯรับเสด็จ ด้วยความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน “คอนกรีตพลังช้าง ระดับประเทศ ครั้งที่ 1” ประจำปี 2556 (19/06/2013)
นายชาญเวช บุญประเดิม ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “คอนกรีตพลังช้าง ระดับประเทศ ครั้งที่ 1” ประจำปี 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี โดยมีนักศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน
อ่าน 328 ครั้ง
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสระบุรี เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็น “วาระแห่งชาติ ” จัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (18/06/2013)
ศพส.สระบุรีจัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประจำปี 2556 โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง ในระบบบังคับที่ยังไม่มีสถานที่รองรับการบำบัดฟื้นฟู เข้ารับการบำบัด
อ่าน 376 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีนำโครงการพัฒนาประชาธิปไตยสู่ชุมชนเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (18/06/2013)
นายถาวร พรหมมีชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ในโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในวิถีประชาธิปไตยในชุมชนต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีผู้นำคณะกรรมการพัฒนาสตรี และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เข้าร่วม อบรมจำนวน 150 คน
อ่าน 230 ครั้ง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี จัดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยจังหวัดสระบุรี “Young DPR Award ปี 3” (17/06/2013)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี จัดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2556 ในหัวข้อ "Young DPR Award ปี 3”โดยทีมที่ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาระดับภาค ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี
อ่าน 342 ครั้ง
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เดินทางมาติดตามและให้คำเสนอแนะแนวทางในการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาเพื่อทำหน้าที่คัดเลือกกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด (ป.ป.จ.)ของจังหวัดสระบุรี (13/06/2013)
นายวิชา มหาคุณ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในการเดินทางมาติดตามและให้คำเสนอแนะแนวทางในการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาเพื่อทำหน้าที่คัดเลือกกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด (ป.ป.จ.)ของจังหวัดสระบุรี
อ่าน 535 ครั้ง
สนข. เชิญชาวสระบุรี ร่วมประชุมการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2 “รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ – โคราช” (12/06/2013)
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) ได้จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ – หนองคาย ระยะที่ 1 กรุเทพฯ – นครราชสีมา เพื่อนำเสนอผลสรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับแนวเส้นทาง โครงสร้างที่เหมาะสม สถานี รูปแบบการให้บริการ ตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อ่าน 399 ครั้ง
คลังจังหวัดสระบุรีอบรมหลักสูตรการควบคุมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ด้วยระบบ Web Online สำหรับผู้บริหาร (11/06/2013)
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดอบรมหลักสูตรการควบคุมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ด้วยระบบ Web Online สำหรับผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารส่วนราชการได้มีความรู้ความเข้าใจในการควบคุมกำกับดูแล และตรวจสอบการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ได้อย่างถูกต้อง
อ่าน 298 ครั้ง
สระบุรีจัดสภากาแฟเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ของทุกภาคส่วนในบรรยากาศที่เป็นกันเอง (11/06/2013)
นายภาณุพงศ์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมสภากาแฟ โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุม เพื่อปรึกษาหารือการทำงานแบบไม่เป็นทางการ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน รวมไปถึงสื่อมวลชนทุกแขนง
อ่าน 599 ครั้ง
รองประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรและคณะลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่อติดตามการปฏิบัติราชการของจังหวัดสระบุรี (10/06/2013)
นายนิยม วรปัญญา รองประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรและคณะลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่อติดตามการปฏิบัติราชการของจังหวัดสระบุรีพร้อมร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและหารือข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
อ่าน 143 ครั้ง
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เยี่ยมชมโรงงานในเครือกลุ่มอุตสาหกรรมอาดิตยาเบอร์ล่า และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (06/06/2013)
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมคณะ เยี่ยมชมการผลิตเส้นใยในเครือกลุ่มอุตสาหกรรมอาดิตยาเบอร์ล่า และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ชื่นชมกลุ่มเบอร์ล่าที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีการผลิตและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลิตสินค้าที่มีนวัตกรรมและสมารถผลิตบุคคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมอาเซียน
อ่าน 233 ครั้ง
DSi/ปคม./ กอ.รมน. สระบุรีสนธิกำลังบุกทลายโอเกะค้ากามที่แก่งคอย 3 แห่ง (31/05/2013)
เจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ปคม. และพล.ต.นพดล พิศวง รองผอ.กอ.รมน.จ.สระบุรีสนธิกำลังบุกทลายโอเกะค้ากามที่แก่งคอย 3 แห่งในพื้นที่อ.แก่งคอย จับหญิงสาวต่างด้าวขายบริการได้เกือบครึ่งรอย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [74] 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ถัดไป>>