หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีจัดประกวดเล่าเรื่องจากภาพความประทับใจ เพื่อให้พสกนิกรชาวสระบุรีได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระมหากษัตริย์ไทย (21/02/2013)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี จัดการประกวดเล่าเรื่องจากภาพประทับใจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 1 ตรวจโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2556 และประชุมคณะกรรมการธรรมาธิบาลจังหวัดสระบุรี (21/02/2013)
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี ตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี มีนายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและชี้แจงผลการดำเนินงาน โครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
อ่าน 226 ครั้ง
วัฒนธรรมสระบุรีจัดโครงการสื่อพื้นบ้าน สร้างสรรค์ค่านิยมพื้นฐาน สานสุขเยาวชน (19/02/2013)
ที่ห้องประชุมอาคารอำนวยการ(ชั้น3) วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสื่อพื้นบ้าน สร้างสรรค์ค่านิยมพื้นฐาน สานสุขเยาวชน จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี มีนักเรียนจากสถานศึกษาในจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมโครงการจำนวน 65 คน
อ่าน 412 ครั้ง
กลุ่มผู้ประกอบการโรงโม่ในเขตคุ้งเขาเขียวนำพนักงานร่วมกันจัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนสาธารณะ เพื่อจัดทำเป็นโรงงานสีเขียวอยู่ร่วมกับชุมชน ทำให้ลดปริมาณฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนนและสร้างความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม (19/02/2013)
กลุ่มผู้ประกอบการโรงโม่หินและทำเหมืองหินกว่า 10 รายในเขตชุมชนคุ้งเขาเขียว ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ได้ร่วมกันนำพนักงานของตนเองแห่งละ 10-30 คน ร่วมกันกวาดฝุ่นละอองและล้างถนนทางเข้าชุมชนคุ้งเขาเขียว ซึ่งเป็นถนนสาธารณะผ่านหมู่บ้านและชุมชน
อ่าน 464 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดมหกรรมหุ่นสวยด้วยฮูลาฮูป หลังพบคนไทยห่างการออกกำลังกายกว่า 42 ล้านคน เสี่ยงเป็นโรคเรื้อรังจากพฤติกรรมทางด้านสุขภาพ (13/02/2013)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 กว่าคนและมีการบันทึกสถิติ Ginness World Recoard ซึ่งจังหวัดสระบุรีเป็นตัวแทนภาคกลางในการจัดกิจกรรมพร้อมกับประชาชนทุกภาคทั่วประเทศ
ปภ. สระบุรีอบรมการบริหารจัดการสาธารณภัยเพื่อห้เกิดแนวทางการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงภัย และเชื่อมโยงกับการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ (12/02/2013)
นายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เปิดการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะการบริหารเชิงบูรณาการ เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติตามสถานการณ์จำลอง โดยใช้กรณีศึกษาจากปัญหาวิกฤตอุทกภัย พ.ศ.2554-2555 ตามนโยบายรัฐบาล จัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี มีหน่วยงานในระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่เข้าร่วมอบรม
ผู้ว่าฯสระบุรี เยี่ยมน้องธันวาเด็กพิการหัวโต พร้อมธารน้ำใจหลั่งไหลช่วยน้องธันวาอย่างต่อเนื่อง (11/02/2013)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ได้เดินทางไปพบกับครอบครัวน้องธันพร้อมมอบเงินช่วยเหลือ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมกับสิ่งของจำเป็นเช่นนมผง ผ้าอ้อม เสื้อผ้าเด็ก และข้าวสารอาหารแห้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือเบื้องต้น
อ่าน 427 ครั้ง
กองบังคับการ อส.สระบุรี จัดพิธีทางศาสนา และปฏิญาณตนของสมาชิก อส.เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนปีที่ 59 (08/02/2013)
นายกองเอกถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน หรือ อส.ปีที่ 59 ที่กองร้อย อส.จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้บังคับบัญชา และสมาชิก อส.จากทุกกองร้อยเข้าร่วมพิธี
อ่าน 192 ครั้ง
รัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่สระบุรีตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล พร้อมกำชับการทำงานในโครงการสำคัญให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ (07/02/2013)
นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ รวมทั้งนโยบายเร่งด่วน และนโยบายสำคัญของทางรัฐบาล
อ่าน 361 ครั้ง
ส.ปชส.สระบุรี จัดเสวนาประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤติ สร้างเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ ให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุด (06/02/2013)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี จัดสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภัยวิกฤติ มีอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์เสียงทางสายเทศบาลในจังหวัดสระบุรี ร่วมเสวนา โดยมีวิทยากรชื่อดัง นายปราโมทย์ ไม้กลัด รองประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และ นายนพดล มากทอง โฆษกมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เป็นวิทยากรโดยรูปแบบเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับฟังการอบรมเป็นหลัก
อ่าน 288 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีร่วมกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ กระตุ้นจิตสำนึกให้ผู้ประกอบการและประชาชนตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน (04/02/2013)
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมเปิดงานบิ๊กคลีนนิ่งเดย์และร่วมทำความสะอาดถนนบริเวณพื้นที่ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 655 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีมอบรางวัลที่1 , 2 และ 3 ให้กับผู้ถูกสลากกาชาดประจำปี 2556 (30/01/2013)
ที่หน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี นางนันทิยา พรหมมีชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ ทำพิธีมอบรถยนต์เก๋งให้กับผู้สลากกาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2556 โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบรางวัล และร่วมแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล
อ่าน 466 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอและผู้แทนเครือข่ายวัฒนธรรมระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี (25/01/2013)
วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี จัดประชุมเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี โดยมีคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบล อำเภอ และผู้แทนเครือข่ายวัฒนธรรมระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการคัดเลือกให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี
อ่าน 269 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ลงพื้นที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี พร้อมแก้ไขปัญหา พัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น (24/01/2013)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรีและอำเภอแก่งคอย และเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบรี
อ่าน 272 ครั้ง
อบจ.สระบุรีมอบกระเป๋าครุภัณฑ์การแพทย์และยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 4,000 ชุดมูลค่ากว่า 40ล้านบาท ให้อาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ใช้เป็นเครื่องมือดูแลสุขภาพประชาชนเบื้องต้น (24/01/2013)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบชุดกระเป๋าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 4,000 ชุด ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของจังหวัดสระบุรี เพื่อนำไปใช้ดูแลสุขภาพประชาชนเบื้องต้นแก่ประชาชน
อ่าน 672 ครั้ง
รัฐมนตรีอุตสาหกรรมลงพื้นที่อำเภอแก่งคอย เพื่อตรวจสอบโรงงานฯ พร้อมสั่งปิดโรงงานหลังปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำป่าสัก อาจเป็นสาเหตุให้ปลาในกระชังตาย (19/01/2013)
นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจสอบปลาในกระชังที่ตายเป็นจำนวนมาก ในพื้นที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
อ่าน 295 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธี “วันยุทธหัตถีของพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2556 (18/01/2013)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย พล.ต.บุญสันติ แสนสวัสดิ์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวัน"วันยุทธหัตถีของ พระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2556”
เกษตรกรผู้ที่เลี้ยงปลาประมาณกว่า 100 คน ได้เดินทางมารวมตัวกันบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี เพื่อรับทราบและทวงถามความคืบหน้าและความชัดเจน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะช่วยเหลือเกษตรกร (16/01/2013)
ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี เกษตรกรผู้ที่เลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำป่าสัก ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำเสีย จนกระทบมาถึงการเลี้ยงปลาในกระชัง จำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางมารวมตัวกันบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี เพื่อรับทราบและทวงถามความคืบหน้าและความชัดเจน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะช่วยเหลือเกษตรกร
โรงพยาบาลสระบุรี เปิดห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ ศูนย์โรคหัวใจ และหอบำบัดผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ ณ. ศูนย์โรคหัวใจ อาคารไอซียู ชั้น 2 โรงพยาบาลสระบุรี (15/01/2013)
โรงพยาบาลสระบุรีได้มีพิธีการเปิดห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ ศูนย์โรคหัวใจ และหอบำบัดผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ โดยมีนายถาวร พรมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธาน พร้อมนายแพทย์ชุติเดช ตาบองครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี
อ่าน 5438 ครั้ง
อำเภอเสาไห้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเพิ่มความร่วมมือในรูปเครือข่ายภาคี (14/01/2013)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จัดโดยเครือข่ายคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านอำเภอเสาไห้ เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้สมัยใหม่และทบทวนปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาให้แก่ตัวแทนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
อ่าน 477 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [77] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ถัดไป>>