หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
สระบุรีจัดประชุมพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (17/12/2012)
ที่ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดสระบุรีเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมและโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปี 2556 โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม
อ่าน 134 ครั้ง
ผู้ว่าฯสระบุรี เยี่ยมเด็กนักเรียนเข้าค่ายที่ จ.สระบุรี หลังอาเจียน และท้องเสีย พร้อมเร่งตรวจสอบ (14/12/2012)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนที่ได้มาเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ที่ค่ายเพชรรัตน์ และค่ายหัตถวุฒิ ในเขต อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่ง มีเด็กป่วยด้วยอาการท้องเสียเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่าง ๆ ภายในจังหวัด
อ่าน 509 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดงานทานตะวันบาน พบพานวิถีคาวบอย ชม ชิม ช็อป อร่อย หลากหลายผลิตภัณฑ์ OTOPเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี (14/12/2012)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานงานทานตะวันบาย พบพานวิถีคาวบอย ชม ชิม ช็อป อร่อย หลากหลายผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี
อ่าน 709 ครั้ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีสนองนโยบายรัฐบาลทำงานเชิงรุกลงพื้นสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ (14/12/2012)
นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่บ้านช่องเหนือ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ตามโครงการ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบ ABC จังหวัดสระบุรี แก้จนเพิ่มสุข เรารักสระบุรี ปี 2556”
อ่าน 270 ครั้ง
สรรพกรพื้นที่สระบุรีเสริมสร้างให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้ประกอบการให้บริการซื้อมา-ขายไป ที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันการทุจริต (12/12/2012)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างความสัมพันธ์ของผู้ประกอบกิจการให้บริการ ซื้อมา-ขายไป ที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ” จัดโดยสำนักงานสรรพกรพื้นที่สระบุรี
อ่าน 267 ครั้ง
อบจ.สระบุรี หนุนตั้งกองทุนฟื้นฟูสุขภาพ ร่วมกับ ส.ปสช.สระบุรี ตั้งเป้าเม็ดเงินกว่า 30 ล้าน ลดช่องว่างการเข้าถึงบริการสุขภาพ เพิ่มคุณภาพชีวิติคนพิการ ผู้สูงอายุ พร้อมลดอัตราพิการจากโรคซ้ำซ้อน (11/12/2012)
การลงนามบันทึกข้อตกลงดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด ระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยมี นายเฉลิม วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผอ.สปสช.เขต 4 สระบุรี
อ่าน 181 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 %เทิดไท้องค์ราชันย์ (27/11/2012)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยแถวขบวนรถจักยานยนต์รณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 % พร้อมลงนามความร่วมมือการณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์กับหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยมีภาคราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ประชาชน มูลนิธิต่างๆ เข้ารวมกิจกรรม พร้อมจำนวนรถจักรยายนยนต์จำนวนกว่า 300 คันเดินรณรงค์ไปรอบตัวเมืองสระบุรี
จังหวัดทหารบกสระบุรีช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ตามนโยบายกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน (27/11/2012)
พลตรี สู่ชัย บุญรัตน์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรีและคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองสระบุรี นำเครื่องอุปโภค-บริโภคไปมอบให้กับ นางยุพา ก่อศิลป์ อายุ 77 ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคเบาหวาน แขนขา ไม่มีแรง เดินไม่ได้ ตามนโยบายและโครงการกองทัพบกช่วยเหลือผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เรียกประชุมส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบนโยบายของรัฐบาล (23/11/2012)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เรียกประชุมส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบนโยบายของรัฐบาล หลังจากที่นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
อ่าน 216 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 (22/11/2012)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี และบริษัทสระบุรี เคเบิ้ลทีวี สนับสนุนการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการเชิญชวนส่วนราชการ รวมถึงองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และพสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
อ่าน 288 ครั้ง
ผู้ว่าฯสระบุรี พร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี เดินทางไปพบกับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง เขตชุมชนเมืองสระบุรี (22/11/2012)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมพลตำรวจตรีชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี นายธวัช สุระบาล ปลัดจังหวัดสระบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรีเดินทางไปที่พบกับผู้บริหาร คณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง อ.เมือง จ.สระบุรี
อ่าน 382 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ลงพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี พร้อมแก้ไขปัญหา พัฒนาอาชีพให้ดียิ่งขึ้น (22/11/2012)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรีและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณวัดท่าวัว ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 114 ครั้ง
ทานตะวันบานแล้วที่จังหวัดสระบุรีพร้อมต้อนรับนักเที่ยวปลายฝนต้นหนาวนี้ (16/11/2012)
ที่ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมกันแถลงข่าวงานเทศกาลทุ่งทานตะวันบานแล้วทั่วทั้งสระบุรี ประจำปี 2555
อ่าน 936 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สระบุรี จับมือ ผู้บังคับการตำรวจสระบุรี ผนึกกำลังในการแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการพบผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบาเพื่อสร้างเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาสังคม (15/11/2012)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าฯสระบุรี จับมือพลตำรวจตรีชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจสระบุรี ท่ามกลางนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา อำเภอเมืองสระบุรี ให้คำมั่นร่วมมือป้องกันปราบปรามยาเสพติด
อ่าน 357 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน นำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดเขาแก้ววรวิหาร ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี (12/11/2012)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช เป็นผู้รับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดเขาแก้ววรวิหาร ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 203 ครั้ง
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานผ้าพระกฐิน ถวายแด่วัดท่าพง ต.ตะกุด อ.เมือง จ.สระบุรี (10/11/2012)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโปรดให้นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดท่าพง ต.ตะกุด อ.เมือง จ.สระบุรี
อ่าน 268 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน นำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดสมุหประดิษฐาราม ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี (09/11/2012)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมคณะอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดสมุหประดิษฐาราม ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 247 ครั้ง
ปลัดจังหวัดสระบุรีร่วมกับกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน แสดงความคิดเห็นร่างกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ (07/11/2012)
นายธวัช สุระบาล ปลัดจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายสุชาติ อิทรวิเชียร ประธานชมรมผู้ใหญ่บ้านอำเภอเสาไห้ นายเพิ่มพูน มาประกอบ กำนันตำบลท่าช้าง อำเภอเสาไห้ และนายสุรภรณ์ โสอุบล กำนันตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย ร่วมกันแสดงความคิดเห็นกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอ
อ่าน 567 ครั้ง
เยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าอำลาผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หลังจากใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดสระบุรี (02/11/2012)
นายเสน่ห์ พงษ์สว่าง ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสระบุรี นำคณะเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้เข้ามาพักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ตามโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อรับฟังโอวาทและอำลาผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
อ่าน 202 ครั้ง
ธ.ก.ส. สระบุรี จัดงานวันครบรอบการสถาปนาธนาคาร ปีที่ 46 (01/11/2012)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดสระบุรี จัดงานวันครบรอบการสถาปนาธนาคาร ปีที่ 46 ณ บริเวณธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสระบุรี พี่น้องเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส.และผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 คน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [77] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ถัดไป>>