หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรีระดมความเห็น องค์กรทุกภาคส่วนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูบำรุงรักษาแม่น้ำเจ้าพระยาและ แม่น้ำป่าสัก (24/09/2012)
ที่ห้องประชุมสัมมนาบุษราคัม โรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี นายอนันตศักดิ์ บุญเครือพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี เปิดการประชุมระดมความคิดเห็น กับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน แกนนำชุมชน องค์กรเครือข่ายและสื่อมวลชนในกลุ่มภาคกลางตอนบน 1
อ่าน 133 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดฝึกซ้อมเผชิญเหตุสาธารณภัย ในการบริหารจัดการการอพยพพี่น้องประชาชนกรณีเกิดอุทกภัย (20/09/2012)
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี ร่วมกับจังหวัดสระบุรี จัดฝึกซ้อมเผชิญเหตุอุทกภัยและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ในรูปแบบปฏิบัติการจริง โดยมี นายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี และนางวิมล ไชยวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี ส่วนราชการ ภาคเอกชน อปพร. อาสาสมัครมูลนิธิกู้ภัย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมซ้อมแผนฯโดยพร้อมเพรียง
อ่าน 284 ครั้ง
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยแก่งคอย จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิเอสซีจี มอบทุนการศึกษา และมอบเงินในพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา (19/09/2012)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยแก่งคอย จำกัด นายภิญโญ หาญศีลวัต กรรมการผู้จัดการบริษัท ปูนซิเมนต์ไทยแก่งคอย จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทปูนซีเมนต์ไทยแก่งคอย ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2555 โดยมีนายถาวร พรมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบทุนการศึกษา
อ่าน 995 ครั้ง
ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรม “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก” (19/09/2012)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2555 ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) องค์กรโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) และองค์การเพื่อรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กำหนดให้วันที่ 28 กันยาน ของทุกปี เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก
อ่าน 587 ครั้ง
เทศบาลตำบลหนองแคแถลงข่าวเตรียมจัดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2555 (18/09/2012)
โดยการแถลงข่าวมีขึ้นที่ห้องประชุมกองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองแค และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่ทีมเรือที่ชนะเลิศ ซึ่งมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบไปด้วยนายภานุวัฒน์ เจนประเสริฐ นายอำเภอหนองแค นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองแค นายจิรศักดิ์ จึงรัศมีพานิช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายยุทธนา เข็มนาค นายวิรัช คงทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองแค และพ.ต.อ.อมร ศรีทะนุโยธิน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองแค
อ่าน 336 ครั้ง
อำเภอเสาไห้จัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2555 (18/09/2012)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายสุวิช ภู่มาลี นายอำเภอเสาไห้ และนายวิจักขณ์ โพธิ์ใบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2555 ณ ศูนย์แข่งขันเรือยาวประเพณี หน้าที่ว่าการอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 346 ครั้ง
บรรยากาศการรับสมัครนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง โดยมี 2 ทีมเข้ารับการสมัคร (17/09/2012)
บรรยากาศการรับสมัครนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง โดยมี 2 ทีมเข้ารับการสมัคร ได้แก่ทีมฅนทับกวาง นำโดย นายวันชัย บุญพัฒน์ เบอร์ 1 และสมาชิก 18 คน( นายกเทศมนตรีคนเก่า ) ส่วนทีมทับกวางพลังใหม่ นำโดยนายสมพงษ์ หมอนภักดี เบอร์ 2 และสมาชิก 18 คน และผู้สมัคร สมาชิกสภาเทศบาลอิสระอีก 2 คน โดยมีการแบ่งเตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
อ่าน 327 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดเวทีสมัชชาป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม (13/09/2012)
นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดเวทีสมัชชาป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม จังหวัดสระบุรี
อ่าน 235 ครั้ง
จังหวัดทหารบกสระบุรีประชุมนายทหารและผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดสระบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อประชุมวางแผนจัดกำลังพลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม (12/09/2012)
พล.ต.ประพนธ์ ศักดิ์สุภา ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรีเป็นประธานในการประชุมคณะนายทหารและผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยทหารที่ออกไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อ่าน 294 ครั้ง
พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ สส.เพื่อไทย พร้อม ดี เอส ไอ ลงพื้นที่สระบุรีตรวจสอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ (12/09/2012)
นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคไทยรักไทยและรองประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุกจริตแห่งชาติสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนายธานินทร์ เปรมปรีดิ์ รองผู้บัญชาการสำนักงานคดีอาญาพิเศษ ดีเอสไอ และคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับการแต่งตั้งได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการ ของวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
อ่าน 250 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยและดินถล่ม (11/09/2012)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดสระบุรี ครั้งที่๗/๒๕๕๕ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดสระบุรี และศูนย์บัญชาการส่วนหน้าจังหวัดสระบุรี และศูนย์บัญชาเหตุการณ์ส่วนหน้าระดับอำเภอ ท้องถิ่น และชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล
อ่าน 110 ครั้ง
ตำรวจทางหลวง หินกอง จับยาบ้าบนรถแท็กซี่ได้ 28.000 เม็ด (10/09/2012)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีนพดล พิศวง รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดสระบุรี พันตำรวจโทจรินทร์ ลำลึก สว.ส.ทล.2 กก.1 บก. ร่วมกันแถลงข่าวจับกุมเครือข่ายยาเสพติดที่นำมาจากจังหวัดนครราชสีมาเตรียมส่งเข้ากรุงเทพ
อ่าน 266 ครั้ง
แรงงานจังหวัดสระบุรี จัดรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาด้านแรงงาน เชิงบูรณาการเพื่อยกระดับฝีมือแรงงาน ในการรองรับการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (10/09/2012)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาด้านแรงงานเชิงบูรณาการจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2555-2558 โดยมีคณะทำงานจัดแผน จากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ประกอบการและอาสาสมัครแรงงานในจังหวัด รวม 150 คน เข้าร่วมประชุม
อ่าน 165 ครั้ง
ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สระบุรีตรวจติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาล (07/09/2012)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี นางสาวสมลักษณ์ ส่งสัมพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 พร้อมคณะเดินทางมาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ โดยเข้าพบนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อหารือข้อราชการ และร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทนภาคประชาชน เพื่อขอรับรายงานผลตามประเด็นการตรวจติดตาม
อ่าน 122 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประชุมสัมมนาให้ความรู้เรื่องสิทธิแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อให้ เข้าถึงสิทธิ การบริการช่วยเหลือจากภาครัฐ (04/09/2012)
ที่โรงแรมเกี่ยวอันจังหวัดสระบุรี นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาให้ความรู้เรื่องสิทธิแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อ‎ร่วมกันฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมดูแลช่วยเหลือคนพิการให้เข้าถึงสิทธิ การบริการช่วยเหลือจากภาครัฐ
อ่าน 239 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประจำเดือน (31/08/2012)
จังหวัดสระบุรีประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนสิงหาคม โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือเรื่องแก้ไขปัญหายาเสพติดอาชญากรรมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชน ด้านการระบาดของโรคไข้เลือดออกและเฝ้าระวังการระบาดของโรคที่มากับหน้าฝน การสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม การแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ และการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับนักเรียนเยาวชน และบุคคล
อ่าน 204 ครั้ง
เฮ็กโก กรุ๊ป เดินหน้า 16 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวมกำลังการผลิต 176 เมกะวัตต์ มุ่งขยายธุรกิจพลังงานทดแทนในประเทศ (30/08/2012)
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งประเทศไทย เปิดเผยการดำเนินงานทั้งหมดในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 16 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 176 เมกะวัตต์ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวม 23,277 ล้านบาท และมุ่งขยายธุรกิจพลังงานทดแทนในประเทศอย่างต่อเนื่อง
อ่าน 196 ครั้ง
สพป.สระบุรี เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Tablet สำหรับครูผู้สอน เพื่อนำไปขยายผลให้กับนักเรียนเพื่อจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (29/08/2012)
ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ Tablet สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขต 1 สังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและในสังกัดสำนักงานบริหารสถานศึกษาเอกชนสระบุรี เข้ารับการอบรม
อ่าน 181 ครั้ง
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 ชี้แจงมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535หลังมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 2 สิงหาคม 2555 (28/08/2012)
นางสาวจารุภา อยู่พลู ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 เปิดการอบรมชี้แจงกฎระเบียบกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการจัดเก็บสถิติ ข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555
อ่าน 416 ครั้ง
กกต.สระบุรี จัดอบรมดีเจประชาธิปไตยชุมชน พร้อมขับเคลื่อนองค์ความรู้การเลือกตั้งให้กับ ดีเจ เพื่อช่วยกระตุ้นเตือนประชาชนให้รู้สิทธิ และหน้าที่ของตนเองในระบบอบประชาธิปไตยฯ (27/08/2012)
นายนิพนธ์ แก้วสุทธา ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมนักจัดรายการวิทยุ ในโครงการส่งเสริมดีเจประชาธิปไตยชุมชน ประจำปี2555
อ่าน 171 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [77] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>