หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
จ.สระบุรีมอบบ้าน ท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้ องค์ราชัน ราชินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (31/07/2017)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยทหาร ตำรวจ ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบบ้าน ท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้ องค์ราชัน ราชินี ให้แก่นางชิดชนก จันทร์ศิริ อยู่บ้านเลขที่ 40/27 หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
อ่าน 89 ครั้ง
คปภ.สระบุรี จัดกิจกรรม รวมพลคนประกันภัยรับใช้สังคม (31/07/2017)
สระบุรี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน รวมพลประกันภัย ร่วมใจรับใช้สังคม ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดสระบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันภัย การประกันวินาศภัย ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ
อ่าน 90 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปล่อยพันธ์ปลาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 (28/07/2017)
ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
จ.สระบุรีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใน รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28/07/2017)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้าและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 66 รูป เพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
อ่าน 108 ครั้ง
พสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรีร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ (27/07/2017)
นายบัณฑิต เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พระธรรมปิฏก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการ ภาคเอกชน นำพี่น้องประชาชนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560
อ่าน 67 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (27/07/2017)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560
อ่าน 90 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีรับมอบเสื้อพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์" เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนจิตอาสาใส่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในการทำความดี (27/07/2017)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อพระราชทาน "ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์" ให้กับส่วนราชการและพสกนิกรประชาชนจิตอาสาจังหวัดสระบุรี สำหรับใช้ใส่ประกอบกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในการทำความดีให้แก่สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ โดยมีนายอำเภอ และผู้แทน ทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดสระบุรี เข้ารับเสื้อพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ต่อไป
อ่าน 115 ครั้ง
ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 ลงพื้นที่สระบุรี ตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (25/07/2017)
พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำส่วนราชการ คณะธรรมมาภิบาลจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงาน
อ่าน 69 ครั้ง
อาสาสมัครกู้ภัยสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี ส่งมอบดอกไม้จันทน์ดอกดารารัตน์ 4,999 ดอกเพื่อร่วมถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (25/07/2017)
นายวิบูลย์ สุขอนันตธรรม นายกสมาคมพุทธสมาคมสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี นำสมาชิกอาสาสมัครกู้ภัยสว่างรัตนธรรมสถานสระบุรี นักเรียน/ครูโรงเรียนโรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา และกลุ่มสมาชิกชมรมไท๊เก๊ก นำดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ จำนวน 4,999 ดอก มาส่งมอบให้กับจังหวัดสระบุรีเพื่อร่วมถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อ่าน 100 ครั้ง
ศปป.กอ.รมน.ภาค 1ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 18 ส่งมอบโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขุดส่งน้ำเสริมประปาหมู่บ้านให้ชุมชน (25/07/2017)
พลตรี อัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่18 เป็นประธานส่งมอบโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ที่วัดบำเพ็ญพต หมู่ที่4 บ้านแพะ ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี มีนายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม อำเภอเสาไห้ พันเอกเพิ่มศักดิ์ ขุนโคลน รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร พี่น้องประชาชน ร่วมพิธีรับมอบ
จังหวัดสระบุรีจัดประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2560 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล (25/07/2017)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2560 มีคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด พร้อมด้วยนายวิรัช โต๊ะถม ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี ในฐานะคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด และเลขานุการฯ เข้าร่วมประชุม
จ.สระบุรีเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าว (25/07/2017)
ทีบริเวณสำนักงานจัดหางาน จ.สระบุรี ตลอดทั้งวัน นายจ้างต่างทยอยเดินทางมาลงทะเบียนการขอจ้างแรงงานกันอย่างต่อเนื่อง หลังจากกระทรวงแรงงานเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าวเพื่อลดผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชกำหนด การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560
อ่าน 106 ครั้ง
จ.สระบุรีมอบบ้าน ประชารัฐสระบุรี ซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (24/07/2017)
นายบัณฑิต เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยทหาร ตำรวจ ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบบ้าน ประชารัฐสระบุรี ซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาน ให้แก่นางแอ๊ว บุญทิม อยู่บ้านเลขที่ 1 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
อ่าน 99 ครั้ง
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรีจัดลงนามบันทึกข้อตกลงฯการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับผู้ประกอบการรับซื้อข้าวจังหวัดสระบุรีเพื่อเชื่อมโยงภาคการผลิตและภาคการตลาด (20/07/2017)
นายชรัส บุญณสะ พร้อมด้วย ดร.ชยงการ ภมรมาศ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ปี 2560 ระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวนาแปลงใหญ่กับผู้ประกอบการรับซื้อข้าวจังหวัดสระบุรี โดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรีส่วนราชการจังหวัด ภาคเอกชน กลุ่มเกษตรกร และสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน
จังหวัดสระบุรีจัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรนำไปใช้ และปรับเปลี่ยนการทำเกษตร ในการลดต้นทุน (20/07/2017)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดงานวันวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 ซึ่งมีการจัดฐานการเรียนรู้เป็นสถานีต่างๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตข้าว ตั้งแต่การเตรียมดินจนถึงการแปรรูปข้าว และการจัดนิทรรศการเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร มีพี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมงานกว่า 200 คน
อ่าน 40 ครั้ง
ผู้ว่าฯสระบุรีเร่งแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตามแนวทางประชารัฐ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง (19/07/2017)
ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายบัณทิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ที่ได้กำหนดให้การเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็นลำดับแรก
อ่าน 72 ครั้ง
สำนักงานสถิติ จ.สระบุรี ส่งนักศึกษาลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เริ่ม 20 ก.ค. นี้ (19/07/2017)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อยระดับพนักงานแจงนับให้กับนักศึกษาสังกัดอาชีวะศึกษาสระบุรี
จังหวัดสระบุรีจัดอบรมการลดใช้พลังงานในภาครัฐให้กับส่วนราชการและการรายงานข้อมูลการใช้พลังงานผ่านทางเว็บไซต์ (17/07/2017)
ที่ห้องประชุมสวนริมเขา อ.เมือง จ.สระบุรี นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการมตราการประหยัดพลังงาน โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปี 2560 (ส่วนที่ 2)กิจกรรมที่ 1 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสระบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน เข้าร่วมอบรม
กลุ่มจิตอาสาจังหวัดสระบุรี ส่งมอบดอกไม้จันทน์ดอกดารารัตน์ 3,000 ดอกเพื่อร่วมถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (17/07/2017)
กลุ่มพี่น้องประชาชนจิตอาสาจังหวัดสระบุรี ได้นำดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ จำนวน 3,000 ดอก มาส่งมอบให้กับจังหวัดสระบุรีเพื่อร่วมถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และนายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นผู้รับมอบ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดสระบุรี เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและการดำเนินงานด้านบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน และเร่งพัฒนาให้เป็น Smart hospital ภายในปี 2569 (14/07/2017)
นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดินทางมาที่โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในพื้นที่ในฐานะเป็นโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายแพทย์นพพร พงษ์ปลื้มปิติชัย สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี และนายแพทย์สุวัฒน์ ธนกรนุวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นำคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และบุคลากรด้านสาธารณสุขให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
อ่าน 68 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>