หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ประเมินศูนย์ราชการสะดวก เพื่อมอบตราสัญลักษณ์และโล่แก่ศูนย์ที่ผ่านการประเมิน (31/05/2017)
ที่ศูนย์คนพิการ จ.สระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายชวลิต ฟูขจร ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกคณะที่ 8 พร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานของรัฐที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
อ่าน 73 ครั้ง
ผู้ว่าฯสระบุรี เป็นผู้แทนพระองค์อัฐเชิญสังฆทานพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ถวายแด่พระวิสิษฐ์คณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (30/05/2017)
ที่วัดมงคลชัยพัฒนา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการอัญเชิญสังฆทานพระราชทาน ถวายแด่พระวิสิษฐ์คณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนา และรองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ณ วัดมงคลชัยพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ประชาชนจิตอาสา ร่วมใจประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 (30/05/2017)
อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี อ.เมือง จังหวัดสระบุรี นางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นำสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี กลุ่มแม่บ้านทหารจากมณฑลทหารบกที่ 18 พี่น้องประชาชนจิตอาสา ร่วมใจประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
อ่าน 71 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 ตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (29/05/2017)
พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ นำส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงาน
อ่าน 81 ครั้ง
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่สระบุรีตรวจเส้นทางรองรับน้ำน้ำแนวคลองชลประทานและคลองคูรอบเมือง เชื่อยังเป็นผลดีกับเกษตรกร ไม่ส่งผลกระทบระดับน้ำพื้นที่ตอนล่าง (29/05/2017)
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่บริเวณ คลองชลประทาน และคลองรอบคูเมืองสระบุรี บริเวณบ้านนาร่อง ต.โคกสว่าง อ.เมือง จ.สระบุรี หลังจากสถานการณ์น้ำภาพรวมทั่งประเทศในช่วงนี้มีปริมาณฝนตกอย่างต่อเนื่อง โดยนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนำเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่
อ่าน 58 ครั้ง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สระบุรี กลุ่มจิตอาสา ผู้พิการ ร่วมประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (29/05/2017)
นายอนันต์ ดนตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี นำกลุ่มจิตอาสา ชมรมผู้พิการจังหวัดสระบุรี พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ ห้างโรบินสัน สระบุรี
อ่าน 99 ครั้ง
ผู้ว่าฯสระบุรีเชิญชวนประชาชนจิตอาสาร่วมกันฝึกทำดอกไม้จันทน์ตั้งเป้า 630,000ดอก และร่วมปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ (25/05/2017)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลเดช เพื่อรับทราบภารกิจ รวมทั้งการพิจารณา กรอบเวลาดำเนินงาน การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดสระบุรี
อ่าน 187 ครั้ง
พสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรีร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (24/05/2017)
นายบัณฑิต เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พระธรรมปิฏก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการ ภาคเอกชน นำพี่น้องประชาชนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระสยามเทวาธิราช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยคณะเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ มวกเหล็ก จ.สระบุรีพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทย (22/05/2017)
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ มวกเหล็ก จ.สระบุรี และติดตามความก้าวหน้าของการก่อสร้างสนามกอลฟ์และอาคารเอนกประสงค์ พร้อมร่วมประชุมคณะกรรมการ กกท.ครั้งที่ 5/2560 ที่ห้องประชุมศรีเมืองเพรียว ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมีนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ
อ่าน 85 ครั้ง
กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง จังหวัดสระบุรี ฝึกซ้อมกำลังพลฉุดชักราชรถพระนำในริ้วขบวนพระราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (22/05/2017)
กำลังพลของกองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลังจังหวัดสระบุรี และหน่วยขึ้นตรงกรมสรรพาวุธทหารบก จำนวน 74 นาย ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นกำลังพลฉุดชักราชรถพระนำในริ้วขบวนพระราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เริ่มทำการฝึกซ้อม โดยมี พ.อ.วรินทร์ธนิน พัฒนเจริญ ผู้บังคับการกองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง จังหวัดสระบุรี เป็นผู้ควบคุมการฝึก
อ่าน 114 ครั้ง
ผบ.มทบ.18 จ.สระบุรี ตรวจเยี่ยมหน่วยกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยฯพร้อมปล่อยขบวนลงพื้นที่ (21/05/2017)
ที่บริเวณลานพื้นแข็งมณฑลทหารบกที่ 18 พลตรี อัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 ตรวจความพร้อมหน่วยกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยฯ และปล่อยขบวนลงพื้นที่ ซึ่งร่วมด้วยหน่วยบรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 18 ศูนย์การทหารม้าสระบุรี และหน่วยกำลังพล กอ.รมน.สระบุรี เพื่อเข้าดูแลช่วยเหลือประชาชน ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน จากเหตุอุทกภัย วาตภัย และสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่
อ่าน 117 ครั้ง
คณะสงฆ์ จ.สระบุรีจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสวดเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (19/05/2017)
พระมหาสมหมาย ธมฺมเสวี เจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรี นำพระสังฆาธิการ เจ้าคณะตำบล 9 ตำบล เจ้าอาวาส พระภิกษุสามเณร 48 วัด พร้อมด้วยคณะอุบาสกอุบาสิกากว่า 300 คน ในเขตอำเภอเมืองสระบุรี ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอัฎฐมีบูชา หรือวันถวายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถวายเป็นพระราชกุศล
อ่าน 105 ครั้ง
กศน.เมืองสระบุรี นำนักเรียน ประชาชน กลุ่มจิตอาสา ร่วมประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (17/05/2017)
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสระบุรี กลุ่มคณะครู นักเรียนนักศึกษา และกลุ่มจิตอาสา พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่บริเวณอาคารวไลยอลงกรณ์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสระบุรี
อ่าน 149 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีลงทะเบียนคนจนวันสุดท้ายบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มียอดลงทะเบียนแล้ว เกือบแสนราย (15/05/2017)
บริเวณหน้าห้องคลังศาลากลางจังหวัดสระบุรีและที่บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยศาลากลางจังหวัดสระบุรี พี่น้องประชาชนชนจำนวนมากต่างทยอยเดินทางมารอการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐโดยที่ห้องคลังจังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี พี่น้องประชาชนจำนวนมากต่างมายืนรอเพื่อขอรับเอกสารการลงทะเบียน
อ่าน 88 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีมอบบ้านโครงการประชารัฐสระบุรีซ่อมสร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี (11/05/2017)
นายบัณฑิต เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยทหาร ตำรวจ ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบบ้านโครงการประชารัฐสระบุรีซ่อมสร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้แก่นางสาวชลธิดา ชาลี ที่บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 3 ตำบลศาลารีไทย อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ผู้ว่าฯสระบุรี นำทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติพร้อมร่วมปลูกต้นรวงผึ้งซึ่งเป็นพรรณไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเพื่อสร้างสมดุลของระบบนิเวศน์ (10/05/2017)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติและปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ณ สวนสาธารณะวัดเกาะกลาง ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรีโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ร่วมกับหน่วยราชการในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนกว่า 600 คน ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งซึ่งเป็นพรรณไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อ่าน 315 ครั้ง
ผู้ว่าฯสระบุรีนำพุทธศาสนิกชนร่วมกวนข้าวทิพย์ในวันวิสาขบูชา (10/05/2017)
ที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อ.พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนงานราชการ และพุทธศาสนิกชน ทำพิธีบวงสรวงสักการะเทพยดาฟ้าดิน สิ่งศักดิ์สิทธ์ภายในวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร และร่วมเป็นประธานในพิธีกวนข้าวทิพย์เนื่องในวันวิสาขบูชา
อ่าน 134 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สระบุรีนำส่วนราชการทุกภาคส่วนร่วมประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ การเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนภูมิภาค (08/05/2017)
ที่ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (VCS) กับนายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย
อ่าน 93 ครั้ง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)ร่วมกับจังหวัดสระบุรี จัดฝึกอบรมสร้างความรู้แก้ไขปัญหาการจัดการขยะและมลพิษจากขยะ (08/05/2017)
ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาขยะการจัดการขยะและมลพิษจากขยะ ระดับกลางน้ำ ภายใต้โครงการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะพลาสติกในชุมชนเพื่อการบูรณาการอย่างยั่งยืน โดยมีนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวต้อนรับ และมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม
อ่าน 80 ครั้ง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สระบุรีร่วมภาคเอกชนมอบ"เก้าอี้สุขาพาสุข"ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (05/05/2017)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานรับมอบ"เก้าอี้สุขาพาสุข" เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ประสบปัญหาด้านการขับถ่ายให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จำนวน 500 ชุด โดยมีนายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ เจ้าของบริษัทบริษัทเกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด นำมามอบให้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
อ่าน 77 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>