หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
สธ.ตั้งศูนย์ตรวจรักษาโรคจากสารพิษและสิ่งแวดล้อม ที่ตำบลห้วยแห้ง บริการประชาชน 3 ตำบลที่อยู่รอบบ่อกำจัดขยะอุตสาหกรรมบริษัทเบตเตอร์เวิร์ลฯ จ.สระบุรี (11/05/2012)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาผลกระทบสุขภาพจากบ่อกำจัดกากอุตสาหกรรมบริษัทแบตเตอร์เวิร์ลฯ จ.สระบุรี โดยให้กรมอนามัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ อาหารเป็นการด่วน และเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพประชาชนที่อยู่พื้นที่โดยรอบ 3 ตำบล พร้อมตั้งศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแห้ง เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนทั้งร่างกายและจิตใจ
อ่าน 231 ครั้ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมตลาดสดดีเด่น 5 ดาว (11/05/2012)
นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมตลาดสดเทศบาลเมืองสระบุรี ซึ่งได้รับรางวัลตลาดสดดีเด่นระดับ 5 ดาวปี 2550-2555 โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายแพทย์ วิทยา ศุภรพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี และนายภาณุพงศ์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี ร่วมให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมเยี่ยมชมตลาดพูดคุยกับพ่อค้า แม่ค้า ที่มาจับจ่ายซื้อของ
อ่าน 225 ครั้ง
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินช่วยเหลือศาสนสถานที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (10/05/2012)
วันนี้ 10 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ออกไปเยี่ยมและมอบเงินพระราชทาน แก่ศาสนสถาน ในจังหวัดสระบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย เมื่อปี 2554
อ่าน 332 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีทำพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน”วันฉัตรมงคล” และพิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินงานตามแผนงานการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (05/05/2012)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำหัวหน้าส่วนงานราชการ พ่อค้า ประชาชน ตลอดจนกลุ่มพลังมวลชน ต่าง ๆ ทำพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลังเก่า บริเวณศาลากลางจังหวัดสระบุรี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีของเหล่าพสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรี
อ่าน 245 ครั้ง
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรีแจ้งเตือนผู้ประกอบการเลี้ยงปลาทับทิมกระชัง ในแม่น้ำป่าสัก สืบเนื่องจากระดับน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณเหลือน้อยและระดับน้ำแม่น้ำป่าสักก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง (04/05/2012)
ทีมข่าวสระบุรีได้ลงพื้นที่ในเขตอำเภอเสาไห้ และอำเภอแก่งคอย เพื่อตรวจดูสภาพน้ำในแม่น้ำป่าสัก หลังมีการเตือนมาจากสำนักงานประมงจังหวัดฯ เพื่อให้ผู้เลี้ยงปลากระชังนำปลาขึ้นหลังมีระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักลดลงอย่างต่อเนื่อง อาจจะส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงปลาและเกิดความเสียหายได้
อ่าน 389 ครั้ง
นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีตรวจโรงผลิตน้ำประปาโดยพร้อมแจ้งประชาชนไม่ต้องวิตกเรื่องน้ำประปาที่อาจจะมีไม่เพียงพอ หลังจากมีระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักลดลงอย่างต่อเนื่อง (04/05/2012)
นายภาณุพงษ์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี ได้เดินทางไปตรวจโรงผลิตน้ำประปา ที่สำนักงานประปาเทศบาลเมืองสระบุรี เพื่อดูความพร้อมและการเตรียมรับมือหากระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักลดระดับลงไปมากกว่านี้ ซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานระดับน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เหลือไม่ถึง 25 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งอาจจะเกิดวิกฤติภาวะแล้ง
อ่าน 372 ครั้ง
โยธาธิการฯสระบุรีเปิดศูนย์ ทดสอบความแข็งแรงวัสดุงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน (01/05/2012)
ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดหน่วยทดสอบวัสดุก่อสร้าง ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้รับเหมางานก่อสร้าง เข้าร่วมงาน
เลือกตั้งนายกฯอบจ.สระบุรีไม่คึก ใช้สิทธิ์ไม่ถึงครึ่ง เฉลิมฯคว้าเก้าอี้นายกอีกสมัย (01/05/2012)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2555 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง หลังจากนายเฉลิมวงษ์ไพร อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ลาออกก่อนหมดวาระ โดยบรรยากาศวันเลือกตั้งฯ ตั้งแต่ช่วงเช้านายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้ออกไปสิทธิ์ในการเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ 68 บริเวณวัดศาลาแดง อ.เมือง จ.สระบุรี เป็นคนแรก
อ่าน 417 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติปี 2555 พร้อมจัดเสวนา “แรงงานสมานฉันท์แล มั่นคง และปลอดภัย กับรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ 300 บาท” (30/04/2012)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรม เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2555 เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ประชาชน และผู้ใช้แรงงงานได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของผู้ใช้แรงงาน รวมทั้งการสร้างความสามัคคีระหว่างกลุ่มผู้ใช้แรงงาน และส่งเสริม ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
อ่าน 235 ครั้ง
ตำรวจสระบุรีจับกัญชาเตรียมส่งอังกฤษหนัก 3.5 ตันมูลค่ากว่า 50 ล้านหากออกนอก 500 ล้าน (27/04/2012)
ตำรวจสระบุรีกว่า 40 นายนำหมายศาล จ.สระบุรีเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 48 ม.11 ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี หลังสืบทราบว่าเป็นแหล่งพักยาเสพติดประเภทกัญชา ที่เตรียมส่งออกไปยังประเทศนอก โดยตำรวจสามารถจับกุมนายนิพนธ์ โมพัด อายุ 43 ปี อาชีพขับรถโดยสารรับจ้าง และเป็นอดีตผู้นำชุมชนบ้านลาด จึงได้ควบคุมตัวสอบสวน
อ่าน 314 ครั้ง
หอการค้าจังหวัดสระบุรีประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 พร้อมเปิดป้ายสำนักงานหอการค้าจังหวัดสระบุรีแห่งใหม่ (26/04/2012)
หอการค้าจังหวัดสระบุรี โดยนายเรวัติ แสงนิล ประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยสมาชิก คณะกรรมการและ คณะที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดสระบุรี ร่วมกันประกอบพิธีสงฆ์และเจิมป้ายเปิดสำนักงานหอการค้าจังหวัดสระบุรีแห่งใหม่ พร้อมกับจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและประธานที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดสระบุรี ร่วมแสดงความยินดีและเป็นประธานเปิดการประชุม
อ่าน 402 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ สระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ลงพื้นที่อำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี พร้อมแก้ไขปัญหา พัฒนาอาชีพให้ดียิ่งขึ้น (26/04/2012)
นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรีและอำเภอเสาไห้ พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณวัดตะเฆ่ ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 178 ครั้ง
ชาวสระบุรีพร้อมใจรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง นายก อบจ.สระบุรี (26/04/2012)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ "เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี" โดยมีพลังมวลชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในวันที่ 29 เมษายน 2555
อ่าน 150 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประชุมชี้แจงนายจ้าง/สถานประกอบการเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง สัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา ปี 2555 (25/04/2012)
ที่หอประชุมสวนริมเขา ริมถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี นายนายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงนายจ้าง สถานประกอบการและอาสาสมัครแรงงาน เรื่อง การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา ปี 2555 โดยมีนายจ้างและสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดสระบุรีร่วมรับฟังการชี้แจงกว่า 300 คน
อ่าน 227 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25/04/2012)
ที่หอประชุมสวนริมเขา ริมถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี นายนายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงนายจ้าง สถานประกอบการและอาสาสมัครแรงงาน เรื่อง การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา ปี 2555 โดยมีนายจ้างและสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดสระบุรีร่วมรับฟังการชี้แจงกว่า 300 คน
อ่าน 524 ครั้ง
สอศ.ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด เพื่อพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ในอุตสาหกรรมท่อเข้าเป็นหลักสูตรการเรียนของนักศึกษาวิชาชีพ (23/04/2012)
สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ) โดย ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด โดยนายธีรัตน์ อุทยานัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงเซ็นสัญญาความร่วมมือโครงการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ด้านงานท่อและสุขภัณฑ์ ด้วยรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีนายศักดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงนามเป็นประธานสักขีพยานในพิธี
อ่าน 272 ครั้ง
ผู้ว่าฯสระบุรีนำส่วนราชการเข้าวัดฟังธรรม (20/04/2012)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้นำส่วนราชการต่างๆ ร่วมทำบุญเข้าวัดฟังธรรม ณ วัดดาวเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ทุกวันพระสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
อ่าน 105 ครั้ง
ชาวสระบุรีพร้อมใจรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สท.เมืองสระบุรี (19/04/2012)
ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ "เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระบุรี" ซึ่งจัดโดย สำนักงานเทศบาลเมืองสระบุรี
อ่าน 219 ครั้ง
สภาพการจราจรบนถนนสายมิตรภาพตั้งแต่อำเภอมวกเหล็ก จนถึงเมืองสระบุรี เมื่อคืนที่ผ่านมา ขาล่องเข้ากรุงเทพสภาพการจราจร คล่องตัว เนื่องจากประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับกรุงเทพก่อนหน้านี้แล้วเมื่อคืนก่อนนี้ (17/04/2012)
ผู้สื่อข่าวได้เดินทางตรวจสอบสภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพ ในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์เมื่อเย็นวานนี้ เนื่องจากเป็นช่วงที่ประชาชนจะต้องใช้ถนนมิตรภาพเดินทางสัญจรผ่านจังหวัดสระบุรีเพื่อเข้ากรุงเทพฯหลังเสร็จสิ้นเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ประชาชานได้เดินกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครเพื่อทำงานตามปกติ
อ่าน 493 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สระบุรี ติดตามโครงการตามนโยบายรัฐบาล (17/04/2012)
นางสาวสมลักษณ์ ส่งสัมพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี และคณะ เดินทางร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลของจังหวัดสระบุรี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>