หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ สส.เพื่อไทย พร้อม ดี เอส ไอ ลงพื้นที่สระบุรีตรวจสอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ (12/09/2012)
นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคไทยรักไทยและรองประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุกจริตแห่งชาติสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนายธานินทร์ เปรมปรีดิ์ รองผู้บัญชาการสำนักงานคดีอาญาพิเศษ ดีเอสไอ และคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับการแต่งตั้งได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการ ของวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
อ่าน 328 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยและดินถล่ม (11/09/2012)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดสระบุรี ครั้งที่๗/๒๕๕๕ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดสระบุรี และศูนย์บัญชาการส่วนหน้าจังหวัดสระบุรี และศูนย์บัญชาเหตุการณ์ส่วนหน้าระดับอำเภอ ท้องถิ่น และชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล
อ่าน 143 ครั้ง
ตำรวจทางหลวง หินกอง จับยาบ้าบนรถแท็กซี่ได้ 28.000 เม็ด (10/09/2012)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีนพดล พิศวง รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดสระบุรี พันตำรวจโทจรินทร์ ลำลึก สว.ส.ทล.2 กก.1 บก. ร่วมกันแถลงข่าวจับกุมเครือข่ายยาเสพติดที่นำมาจากจังหวัดนครราชสีมาเตรียมส่งเข้ากรุงเทพ
อ่าน 295 ครั้ง
แรงงานจังหวัดสระบุรี จัดรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาด้านแรงงาน เชิงบูรณาการเพื่อยกระดับฝีมือแรงงาน ในการรองรับการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (10/09/2012)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาด้านแรงงานเชิงบูรณาการจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2555-2558 โดยมีคณะทำงานจัดแผน จากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ประกอบการและอาสาสมัครแรงงานในจังหวัด รวม 150 คน เข้าร่วมประชุม
อ่าน 189 ครั้ง
ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สระบุรีตรวจติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาล (07/09/2012)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี นางสาวสมลักษณ์ ส่งสัมพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 พร้อมคณะเดินทางมาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ โดยเข้าพบนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อหารือข้อราชการ และร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทนภาคประชาชน เพื่อขอรับรายงานผลตามประเด็นการตรวจติดตาม
อ่าน 158 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประชุมสัมมนาให้ความรู้เรื่องสิทธิแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อให้ เข้าถึงสิทธิ การบริการช่วยเหลือจากภาครัฐ (04/09/2012)
ที่โรงแรมเกี่ยวอันจังหวัดสระบุรี นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาให้ความรู้เรื่องสิทธิแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อ‎ร่วมกันฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมดูแลช่วยเหลือคนพิการให้เข้าถึงสิทธิ การบริการช่วยเหลือจากภาครัฐ
อ่าน 278 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประจำเดือน (31/08/2012)
จังหวัดสระบุรีประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนสิงหาคม โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือเรื่องแก้ไขปัญหายาเสพติดอาชญากรรมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชน ด้านการระบาดของโรคไข้เลือดออกและเฝ้าระวังการระบาดของโรคที่มากับหน้าฝน การสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม การแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ และการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับนักเรียนเยาวชน และบุคคล
อ่าน 241 ครั้ง
เฮ็กโก กรุ๊ป เดินหน้า 16 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวมกำลังการผลิต 176 เมกะวัตต์ มุ่งขยายธุรกิจพลังงานทดแทนในประเทศ (30/08/2012)
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งประเทศไทย เปิดเผยการดำเนินงานทั้งหมดในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 16 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 176 เมกะวัตต์ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวม 23,277 ล้านบาท และมุ่งขยายธุรกิจพลังงานทดแทนในประเทศอย่างต่อเนื่อง
อ่าน 245 ครั้ง
สพป.สระบุรี เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Tablet สำหรับครูผู้สอน เพื่อนำไปขยายผลให้กับนักเรียนเพื่อจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (29/08/2012)
ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ Tablet สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขต 1 สังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและในสังกัดสำนักงานบริหารสถานศึกษาเอกชนสระบุรี เข้ารับการอบรม
อ่าน 229 ครั้ง
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 ชี้แจงมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535หลังมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 2 สิงหาคม 2555 (28/08/2012)
นางสาวจารุภา อยู่พลู ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 เปิดการอบรมชี้แจงกฎระเบียบกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการจัดเก็บสถิติ ข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555
อ่าน 474 ครั้ง
กกต.สระบุรี จัดอบรมดีเจประชาธิปไตยชุมชน พร้อมขับเคลื่อนองค์ความรู้การเลือกตั้งให้กับ ดีเจ เพื่อช่วยกระตุ้นเตือนประชาชนให้รู้สิทธิ และหน้าที่ของตนเองในระบบอบประชาธิปไตยฯ (27/08/2012)
นายนิพนธ์ แก้วสุทธา ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมนักจัดรายการวิทยุ ในโครงการส่งเสริมดีเจประชาธิปไตยชุมชน ประจำปี2555
อ่าน 224 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดอบรมเยาวชนและกลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมอาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (26/08/2012)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนและกลุ่มเสี่ยงในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่ ศพส.จังหวัดสระบุรี จัดขึ้น
อ่าน 196 ครั้ง
รัฐบาลพบประชาชน "ทุน...เพื่อคุณภาพชีวิต” ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้างสุขอนันต์ปาร์คสระบุรี (25/08/2012)
พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานพิธีเปิดงาน รัฐบาลพบประชาชน "ทุน...เพื่อคุณภาพชีวิต” ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้างสุขอนันต์ปาร์คสระบุรี โดยมีนาถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ
อ่าน 226 ครั้ง
ปภ.สระบุรี อบรมททบทวนความรู้ให้กับคณะทำงานสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างยั่งยืน (24/08/2012)
ที่ห้องสัมมนาโรงแรมเกี่ยวอัน จังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทบทวนการสืบส่วนสาเหตุเชิงละเอียดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จ.สระบุรี ให้กับคณะทำงานสืบสวนสาเหตุเชิงละเอียดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี
อ่าน 338 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ลงพื้นที่อำเภอหนองแซง ขยายผลนำนโยบายรัฐบาลลงสู่พี่น้องประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (24/08/2012)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรีและอำเภอหนองแซง เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณวัดหนองสีดา ตำบลหนองสีดา อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 245 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีมอบทุนพระราชทานเพื่อการสงเคราะห์ให้แก่เด็กกำพร้าที่บิดา มารดา หรือผู้อุปการะ เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัย (23/08/2012)
ที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบหมายให้นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เป็นประธานมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนทุนพระราชทานจำนวน 4 ทุน
อ่าน 321 ครั้ง
ซีพีเอฟ ดันโครงการ “ซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย” ต่อเนื่องปีที่ 2พร้อมรับผิดชอบสังคมใส่ใจคนชราผู้ถูกทอดทิ้ง (23/08/2012)
นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และ นายณฤกษ์ มางเขียว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมเปิดโครงการ “ซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย”ปี 2 ณ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
อ่าน 308 ครั้ง
รมต.กลาโหม มอบเงินพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 1(วัดทองพุ่มพวง)จังหวัดสระบุรี (20/08/2012)
พลอากาศเอกสุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางมามอบเงินจำนวน 166,490 บาทเพื่อสนับสนุนในการขยายห้องสมุดของโรงเรียนพร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน
อ่าน 403 ครั้ง
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1 เดินทางมาตรวจเยี่ยมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรีพร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน (17/08/2012)
พล.ต.สถิต แจ่มจำรัส รอง มทน.1/รอง ผอ.กอ.รมน.ภาค 1 และคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพบปะพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน โดยมี ถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี พลตรีนพดล พิศวง รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
อ่าน 338 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ (16/08/2012)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
อ่าน 1324 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ถัดไป>>