หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
เรารักสระบุรี น้องพี่ร่วมพัฒนา” ลงพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี (08/03/2012)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ บ้านห้วยหินขาว ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เป็นครั้งที่ 3 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนกับกลไกลของภาครัฐ พร้อมเสวนารับฟังปัญหา ความต้องการ
อ่าน 248 ครั้ง
สระบุรีจัดงานวันสตรีเพื่อยกย่องและส่งเสริมศักยภาพของสตรีในทุกมิติ ในการสร้างสังคมให้เกิดความเสมอภาค อย่างสร้างสรรค์และสันติสุข (06/03/2012)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2555 พร้อมพิธีมอบโล่ห์รางวัลให้กับสตรีดีเด่นจังหวัดสระบุรี โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน มีกลุ่มพลังสตรีจากทุกองค์กร ทุกภาคส่วนเข้าร่วมงานกว่า 250 คน
อ่าน 220 ครั้ง
สมาชิกชมรมสื่อมวลชน ชมรมนักข่าวและชมรมหนังสือพิมพ์ นำอาหารกลางวันไปเลี้ยงที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ พร้อมกับมอบเงินเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อสื่อพัฒนาทักษะเพื่อใช้ประโยชน์ภายในศูนย์ด้วย (05/03/2012)
ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน 3 ชมรมใน จ.สระบุรี ประกอบไปด้วย ชมรมสื่อมวลชน,ชมรมนักข่าว,ชมรมนักหนังสือพิมพ์ มีมติร่วมกันในการจัดกิจกรรมและงานเลี้ยงสังสรรค์ร่วมกันเนื่องในวันนักข่าว
ปภ.สระบุรี จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุสาธารณภัย (05/03/2012)
นายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการฟื้นฟูศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสระบุรี รุ่นที่ 2 มีผู้เข้ารับการอบรมจากชุมชนในเขตอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี จำนวน 100 คน
อ่าน 196 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสาธารณสุข ติดตามกำกับนโยบายรัฐบาลให้เกิดรูปธรรมในพื้นที่ เน้น 3 ภารกิจใหญ่ (02/03/2012)
นายแพทย์จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 1 เดินทางมาตรวจราชการและนิเทศงานแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี มีนายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ
อ่าน 152 ครั้ง
เทศบาลตำบลทับกวางร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านตำบลทับกวาง ร่วมจัดโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาทางด้านโรคพิสุนัขบ้าระบาดในพื้นที่ (29/02/2012)
นายวันชัย บุญพัฒน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทับกวาง ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีและอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านในเขตตำบลทับกวาง ร่วมโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิดสุนัขและแมว ในเขตตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
อ่าน 605 ครั้ง
คณะศิษยานุศิษย์และประชาชนร่วมถวายมุทิตาจิตสักการะเจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนาในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัด (29/02/2012)
พระพรหมสุธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 2 วัดสระเกศ พระธรรมปิฏกเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายเฉลิม วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ศิษยานุศิษย์ ประชาชน ได้เดินทางไปร่วมถวายมุทิตาจิตสักการะ แด่พระครูมงคลรัตนวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนา ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
อ่าน 522 ครั้ง
สโมสรโรตารี่สระบุรีจัดการแข่งขันเดินวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตากสามหลั่น อ.เมืองสระบุรี (29/02/2012)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวการแข่งขันเดินวิ่งการกุศลเทิดไท้องค์พ่อหลวง มินิฮาล์ฟมาราธอน ซึ่งจัดโดยสโมสรโรตารี่จังหวัดสระบุรี มีนักวิ่งจากชมรมวิ่งทั้งในจังหวัดสระบุรีและจากจังหวัดต่าง ๆ เดินทางมาร่วมทำการแข่งขันกว่า 1 พันคน
อ่าน 206 ครั้ง
ผวจ.สระบุรี เน้นย้ำให้ส่วนราชการโครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม และการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ทุกภาคส่วนถือเป็นภาระหน้าที่ต้องทำ (29/02/2012)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี มีการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 เพื่อติดตามงานการพัฒนาจังหวัดในด้านต่างๆ และเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน
อ่าน 180 ครั้ง
ร่วมเวียนเทียนย้อนประวัติศาสตร์หนึ่งเดียวในประเทศไทย รอบเขาพระพุทธฉายระยะทางรอบเขา 900 เมตร นมัสการพระพุทธฉาย รอยพระพุทธบาทเบื้องขวาที่สระบุรี (25/02/2012)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวงานเวียนเทียนวันมาฆบูชา ไหว้พระพุทธฉาย ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล เพื่อประชาสัมพันธ์ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานเวียนเทียนวันมาฆบูชา ไหว้พระพุทธฉาย ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 609 ครั้ง
สบอ.1 ปราจีนบุรีและสบอ.1 สาขาสระบุรีจัดกิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดภัยควันพิษจากไฟป่า (24/02/2012)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1(ปราจีนบุรี)และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี) จัดกิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดภัยควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2555 ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน มีเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี) อาสาสมัครจากหน่วยงานต่างๆ ตลอดจน นักเรียน นักศึกษาจำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม
อ่าน 212 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดวิ่งมินิมาราธอน จักรยานเสือภูเขา สายน้ำแห่งศรัทธาเจ้าพระยาและป่าสัก (24/02/2012)
ที่ห้องประชุมสัมมนาโรงแรมเกี่ยวอัน จังหวัดสระบุรี มีการจัดแถลงข่าวการจัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนและจักรยานเสือภูเขา โครงการสายน้ำแห่งศรัทธาเจ้าพระยาและป่าสัก มีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานแถลงข่าวร่วมกับนายสมศักดิ์ จิตติมิต ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี และนายสมปอง จังทองศิริ ที่ปรึกษาโครงการ รักษ์เจ้าพระยา-ป่าสัก และผู้ดำเนินการจักกิจกรรม บริษัท เอ ทีม สปอร์ต แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
อ่าน 171 ครั้ง
ผู้ว่าสระบุรี นำข้าราชการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (23/02/2012)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสระบุรี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด จัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งจัดหน่วยให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่บริเวณวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 124 ครั้ง
เรารักสระบุรี ผู้ว่าฯนำทีมลงพื้นที่เพื่อดูแลปัญหาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและนำนโยบายรัฐบาลลงสู่พื้นที่ พร้อมหิ้วปิ่นโตรับประทานอาหารร่วมกับชาวบ้าน (23/02/2012)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ บ้านห้วยกรวด ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ตามโครงการเรารักสระบุรี เป็นครั้งที่ 2 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนกับกลไกลของภาครัฐ พร้อมเสวนารับฟังปัญหา ความต้องการ และแนวคิดการพัฒนาของชุมชน การพัฒนาบุคลากรในหมู่บ้านและ ชุมชน
อ่าน 189 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามโครงการตามนโยบายรัฐบาลพร้อมร่วมประชุมกับคณะ ก.ธ.จ.สระบุรี (23/02/2012)
นางอรวรรณ ขุมทรัพย์ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี และคณะ เดินทางร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลของจังหวัดสระบุรี และลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินงานของโครงการรับจำนำข้าวข้าวเปลือกนาปี
อ่าน 137 ครั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรีทำพิธีมอบหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งให้กับผู้ที่ได้รับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล (21/02/2012)
นายณรงค์ จันทร์ประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งผุ้บริหารท้องถิ่น จำนวน 4 แห่งพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรี และสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี
อ่าน 274 ครั้ง
ผู้แทนพระองค์ทำบุญเลี้ยงพระสักการะพระคู่บ้านคู่เมือง ณ วัดป่าท่าพง ตำบลตะกุด อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี (20/02/2012)
วันนี้ 20 ก.พ.2555 เวลา 10.30 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้นายมนัส โนนุส กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีทำบุญเลี้ยงพระสักการะพระคู่บ้านคู่เมือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตามโครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และอัญเชิญผ้าไตรพระราชทานเพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดป่าท่าพง ตำบลตะกุด อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี
อ่าน 605 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สระบุรีสนองนโยบายรัฐ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) แก้ไขปัญหายาเสพติดจับมือหน่วยงานทุกภาคส่วนทำ MOU ปราบยาเสพติด (20/02/2012)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการเพื่อร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ ในการแก้ไขการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เป็นภัยต่อความมั่นคง ความสงบสุขของประชาชนและสังคม พร้อมสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้ประชาชนในอำเภออย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว ภายใน 6 เดือน
อ่าน 145 ครั้ง
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 จัดการฝึกอบรมวิชาลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ชั้นเบื้องต้น B.T.C รุ่นที่ 1/2555 (17/02/2012)
นาย ดำรงศักดิ์ ตันติเวทย์ รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวิชาลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ชั้นเบื้องต้น B.T.C. รุ่นที่ 1/2555 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดกุดนกเปล้า ต.กุดนกเปล้า อ.เมือง จ.สระบุรี
อ่าน 913 ครั้ง
หน่วยฝึกทหารคอบร้าโกลด์ ออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กฯ โดยได้จัดแพทย์มาตรวจโรคและแจกจ่ายยารักษา ตัดแว่นสายตาให้ผู้ยากไร้ และจัดสร้างอาคารเอนกประสงค์ให้โรงเรียนบ้านหลังเขา ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (17/02/2012)
กองอำนวยการฝึกคอบราโกลด์ 2012 ครั้งนี้ ได้มีการนำแพทย์ทหารมาตรวจรักษาโรคทั่วไปและแจกจ่ายยาให้กับประชาชนที่โรงเรียนบ้านหลังเขา ตรวจคัดกรองโรค บริการตรวจฟันและถอนฟัน ตรวจวัดสายาประกอบแว่นให้กับผู้สูงอายุ และทำพิธีมอบอาคารเอนกประสงค์ให้กับโรงเรียนบ้านหลังเขา ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
อ่าน 299 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 [85] 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>