หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีหลังฝนตกติดต่อกันหลายวัน (12/09/2011)
จากกรณีที่มีฝนตกลงมาต่อเนื่องในช่วงตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีปริมาณน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของจังหวัดสระบุรี
อ่าน 150 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีโดยศูนย์พัฒนาการเรียนรู้พัฒนาทักษะผู้รับบริการ จัดโครงการ การมีส่วนร่วมของชุมชนสังคมต่อการดูแลผู้ไร้ที่พึ่งพร้อมส่งมอบผู้รับบริการเข้าสู่ตลาดแรงงาน (09/09/2011)
นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนสังคมต่อคนไร้ที่พึ่งในชุมชน (NEW HOPE) พร้อมร่วมส่งมอบผู้รับบริการเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมีนายสนิท ขาวสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาทักษะผู้รับบริการจังหวัดสระบุรี ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
อ่าน 230 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สระบุรี พบคณะครูและนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” (08/09/2011)
สระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี ได้เดินทางไปที่วิทยาลัย เพื่อพบกับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” เพื่อชี้แจงนโยบายและการรับฟังข้อเสนอแนะจากสถานศึกษาและนักเรียน โดยมีนางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ให้การต้อนรับ
อ่าน 950 ครั้ง
พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 (07/09/2011)
จังหวัดสระบุรีได้ร่วมกับกรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีจัดทำโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิติโค กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 มีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี จัดอบรมคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจ (07/09/2011)
นายอภิชาต จารุศิริ ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
อ่าน 435 ครั้ง
วิทยุ คลื่น ความดี FM.๑๐๗.๗๕ MHz มอบจักรยาน ๘๐ คัน ให้กับ ๙ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (06/09/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “แผ่นทองของแผ่นดินจังหวัดสระบุรี” ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
อ่าน 69 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสระบุรี (06/09/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน ในประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสระบุรี
อ่าน 125 ครั้ง
อบจ.สระบุรีลงนามMOUร่วมกับบริษัทฯปูนท่าหลวงฯสร้างโรงงานคัดแยกขยะชุมชน (06/09/2011)
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ท่าหลวง)จำกัด ในเครือเอสซีจี ซีเมนต์ ลงนามความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเพื่อจัดทำโครงการนำร่องจัดการขยะชุมชน โดยการสร้างโรงคัดแยกขยะและโรงงานอัดแท่งขยะเพื่อทำเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน คาดว่าจะเริ่มดำเนินการประมาณต้นปีหน้าใช้งบประมาณ 40 ล้านบาท
อ่าน 365 ครั้ง
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประชุมผู้ประกอบการและสถาบันการรับเลี้ยงเด็กหรือเนอสเซอรี่ เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และพี่เลี้ยงในการดูแลเด็กให้มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาสมวัย (06/09/2011)
สระบุรี นางจีรยาดา ธรรมบุษดี หัวหน้ากลุ่มสวัสดิการและพิทักษ์สิทธิ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ได้เปิดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดำเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ผู้ปกครอง และผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย
อ่าน 106 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินรัฐบาลชุดใหม่ (02/09/2011)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน ในประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการบริหารงานราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดใหม่ และการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
อ่าน 103 ครั้ง
สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลร่วมกับวัดป่าท่าพง ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในปีมหามงคล 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯวันที่ 5 ธันวาคม 2554 (01/09/2011)
พระมหาประเวศน์ เขมสรโณ เจ้าอาวาสวัดป่าท่าพง จังหวัดสระบุรี พ.ต.ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล นายอำนาจ สุขีรัตน์ นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลจังหวัดสระบุรี ชมรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรุงเทพฯพร้อมคณะ นำสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา มอบให้กับโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 สมุห์พร้อม ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
อ่าน 174 ครั้ง
กองพันทหารม้าที่ 11 รักษาพระองค์ นำผู้บังคับกองร้อย รองผู้บังคับกองร้อย และผู้บังคับหมวด ที่ปฏิบัติภารกิจร่วมกับกองกำลังเฉพาะกิจ 980 ไทย/ดาร์ฟูร์ เข้าเยี่ยมคาราวะผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (01/09/2011)
พลตรีนพดล พิศวง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี พันตรีอำนาจ วชิรศักดิ์โสภานะ รองผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 11 รักษาพระองค์ นำผู้บังคับกองร้อย รองผู้บังคับกองร้อย และผู้บังคับหมวดจำนวน 5 นาย เข้าเยี่ยมคาราวะและรับมอบโอวาทจากนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หลังจากปฏิบัติภารกิจร่วมกับกองกำลังเฉพาะกิจ 980 ไทย/ดาร์ฟู เ
อ่าน 515 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจับสายส่งยาบ้าได้ของกลาง 82,000 เม็ด รับสารภาพมีเอเย่นต์รายใหญ่สามารถโทรศัพท์สั่งออเดอร์ยาเสพติดจากเรือนจำนนทบุรี (30/08/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผวจ.สระบุรี พร้อมด้วยพล.ต.ต.กิตติ รุ่งเรืองวงษ์ ผบก.ภ.จว.สระบุรี ร่วมกันแถลงข่าวจับกุมนายสามารถ รัตนวิเศษ อายุ 39 ปี อยู่บ้านเลขที่ 65 แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โดยได้ของกลางยาบ้าจำนวน 82,000 เม็ด โทรศัพท์มือถือและรถยนต์แท็กซี่สีชมพู หมายเลข ทพ 7072 กรุงเทพฯ ยาบ้าถูกบรรจุใส่ถุงสีดำและยัดไว้ในหมอนขิด
อ่าน 294 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สโมสรโรตารี่และสมาคมทันตแพทย์เอกชนไทย จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน (29/08/2011)
นายธวัช สุระบาล ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์ทันตกรรมเคลื่อนที่ มีประชาชนและผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านหมอและเขตพื้นที่อำเภอใกล้เคียงเข้ารับการตรวจสุขภาพทั่วไป และการตรวจสุขภาพช่องปากโดยเจ้าหน้าที่และแพทย์จากสมาคมทันตแพทย์เอกชนไทย นอกจากนี้ยังได้ใส่ฟันปลอมให้กับประชาชนที่มีปัญหาในการสุขภาพช่องปากและได้รับการคัดกรองแล้ว
อ่าน 269 ครั้ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จในพิธีเปิดป้ายโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และเปิดสวนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (29/08/2011)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดป้ายโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และสวนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ณ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จงสระบุรี
อ่าน 491 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ลงพื้นที่อำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรี พร้อมแก้ไขปัญหา พัฒนาอาชีพให้ดียิ่งขึ้น (25/08/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรีและอำเภอหนองโดนเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณวัดบ้านหลังสวน ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนระหว่างส่วนราชการของจังหวัดร่วมกับส่วนราชการของอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ และการออกให้บริการคำแนะนำต่างๆ จากหน่วยงานราชการของจังหวัดและหน่วยงานภาคเอกชน
อ่าน 121 ครั้ง
เปิดอาคาท้องฟ้าจำลอง ศูนย์ดาราศาสตร์แห่งใหม่ริมทะเลสาบบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี (23/08/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดอาคารศูนย์ดาราศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง ที่บริเวณทะเลสาบบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์แห่งใหม่ของนักเรียน เยาวชน ประชาชนจังหวัดสระบุรี และจังหวัดใกล้เคียง
อ่าน 546 ครั้ง
หน่วยกู้ภัยสว่างรัตนตรัยธรรมสถานจัดอบรมให้ความรู้การกู้ชีพกู้ภัยและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแก่อาสาสมัคร ในโอกาสนี้ได้มีการมอบเครื่องมือช่วยตัดถ่างให้กับหน่วยกู้ภัยประจำศูนย์ด้วย (22/08/2011)
ที่มูลนิธิสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี นายวิบูลย์ สุขอนันตธรรม นายกสมาคมพุทธสมาคมสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครกู้ภัยสว่างรัตน์ เพื่อเสริมความรู้ทักษะการกู้ชีพกู้ภัย และความรู้การปฐมพยาบาลช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ โดยมีอาสาสมัครกู้ภัยสว่างรัตน์ในจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมการอบรมรวม 500 คน
อ่าน 609 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อให้ชุมชนและหมู่บ้านนำไปเป็นกองทุนสำหรับเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน (19/08/2011)
ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ศาลากลาง จังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการสระบุรี เป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2554 เพื่อให้ผู้นำชุมชน และหมู่บ้านต่างๆนำไปเป็นกองทุนสำหรับการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นกองทุนสำหรับส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
อ่าน 219 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ภาคประชาชน เพื่อป้องกันการถูกเอารัดเปรียบและถูกละเมิดสิทธิในฐานะผู้บริโภค (19/08/2011)
นายอุกริช พี่งโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานเปิดการอบรมและร่วมบรรยายพิเศษในการอบรมเผยแพร่และกระจายความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ภาคประชาชนโดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี เข้ารับการอบรม
อ่าน 103 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 [86] 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>