หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน "เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2555 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (12/01/2012)
วันที่ 11 มกราคม 2554 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน "เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2555 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรีเฝ้าฯ รับเสด็จ
อ่าน 221 ครั้ง
นักศึกษา วปอ. 54 ดูงาน ศูนย์การทหารม้าสระบุรี (11/01/2012)
พลโทชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ ผอ.วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันป้องกันประเทศ ได้นำคณะนักศึกษา หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 54 และหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ เข้าศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดสระบุรีที่ศูนย์การทหารม้าจังหวัดสระบุรี โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีธรรมนูญ กฤษน้อย ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ
อ่าน 261 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เปิดศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางศัลยกรรมระบบปัสสาวะ โรงพยาบาลสระบุรี (10/01/2012)
ที่อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายห้องตรวจพิเศษศัลยกรรม สดุดี ณ โรงพยาบาลสระบุรี โดยมี นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กล่าวรายงาน ถึงการจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางศัลยกรรมระบบปัสสาวะ ซึ่งเป็นที่รวมของศูนย์สลายนิ่ว และยูโรพลศาสตร์ ศูนย์หัตถการศัลยกรรม และศูนย์ทวารเทียม
การแข่งขันฟุตบอล หนองสุทธะคัพ ครั้งที่ 10 (09/01/2012)
การแข่งขันฟุตบอลวัดหนองสุทธะเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2554 ได้มีพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล หนองสุทธะคัพครั้งที่ 10 ณ โรงเรียนวัดหนองสุทธะ ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
อ่าน 201 ครั้ง
เทศบาลเมืองสระบุรีรณรงค์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี ในสโลแกน “ ผู้สมัคร ไม่ซื้อสิทธิ์ ผู้มีสิทธิ์ ไม่ขายเสียง” (06/01/2012)
ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีแทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2555 นี้ เพื่อกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง
อ่าน 725 ครั้ง
ผู้บัญชาการทหารบกร่วมงานวันทหารม้า ศูนย์การทหารม้าสระบุรี (04/01/2012)
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางมาเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และทำพิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลโทพระเจ้าบรมวงษ์เธอกรมหลวงอดิศรอุดมเดช พระผู้ทรงสถาปนาหน่วยทหารม้า ที่บริเวณหน้ากองบัญชาการศูนย์การทหารม้าสระบุรี ในโอกาสนี้นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีธรรมนูญ กฤษน้อย ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า พลตรีประพนธ์ ศักดิ์สุภา ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะเนื่องในวันทหารม้าด้วย
อ่าน 366 ครั้ง
กกต.จังหวัดสระบุรีทำพิธีมอบหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งให้กับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวน 20 แห่งที่มีการจัดการเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา (04/01/2012)
นายประพันธ์ นัยโกวิท กรรมการการเลือกตั้ง เดินทางมาที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นประธานในการมอบหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งให้กับผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี โดยมีนายเฉลิม วงษ์ไพรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายณรงค์ จันทร์ประสิทธิ์ ประธานกกต.จังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าที่ร้อยตรีทวี ชุณเกาะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ
อ่าน 178 ครั้ง
รัฐมนตรีสาธารณสุขกำชับทุกโรงพยาบาลบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยนโยบาย 3 เร็ว 2 ดี ฟรีทั่วไทย (31/12/2011)
นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.อภิชัย มงคล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสระบุรี ในการเตรียมพร้อมศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน 24ชั่วโมง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 พร้อมเปิดวอร์รูมเฝ้าระวังและปรับแผนการทำงานทุกวันตลอด 7 วันอันตราย โดยมี นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการ รพ.สระบุรีและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ให้การต้อนรับ
มท.3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจทับกวางพร้อมผู้บังคับการตำรวจทางหลวง (31/12/2011)
นายฐานิสร์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวิบูลย์ สงวนพงษ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลใหม่ ปี 2555 ณ จุดบริการทางหลวงทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
อ่าน 224 ครั้ง
ผู้แทนพระองค์ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการอบรมในโครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” แก่นักเรียนโรงเรียนปากน้ำวิทยาคม (30/12/2011)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิ ล ออฟ ไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการอบรมในโครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” แก่นักเรียนโรงเรียนปากน้ำวิทยาคม
อำเภอแก่งคอยทำพิธีปล่อยแถวตำรวจ อาสาสมัคร และอปพร.ในพื้นที่ เพื่อออกบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในช่วงของการเดินทางก่อนและหลังเทศกาลปีใหม่ที่ถึงนี้ (29/12/2011)
นายชรัส บุญณสะ นายอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 โดยมี ตำรวจ ข้าราชการปกครอง อาสาสมัครรักษาดินแดน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และอาสาสมัครมูลนิธิต่าง ๆเช่นมูลนิธิปอเต๊กตึ๊ง มูลนิธิร่วมกตัญญู เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวเพื่อออกปฏิบัติหน้าที่ ในการอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนในจุดบริการต่าง ๆ
อ่าน 237 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 (29/12/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการปล่อยคาราวาน ณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ จุดบริการ ประชาชน ตำรวจทางหลวงทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีขบวนคาราวานรถจักรยานยนต์และรถยนต์พร้อมรถกู้ชีพกว่า 150 คัน
อ่าน 257 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีมอบคูปองเงินสดจำนวน 2 พันบาทให้กับประชาชนที่เป็นเจ้าของบ้าน เพื่อนำไปจัดซื้อที่เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์ 5 (27/12/2011)
กระทรวงพลังงานได้จัดทำโครงการ“มหกรรมสินค้าเบอร์ 5 ช่วยเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย” เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมโดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการมอบ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 258 ครั้ง
โรงเรียนปากน้ำวิทยาคม จัดอบรมโครงการหนึ่งใจ...ให้ธรรมะ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าใจในหลักธรรมะ สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข. (27/12/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมโครงการหนึ่งใจ...ให้ธรรมะ ที่ค่ายเพชรรัตน์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนปากน้ำวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 1 กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมอบรมจำนวน 600 คน มีนายธนเสฏฐ์ นิติธนากานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากน้ำวิทยาคมให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมการอบรมเริ่มตั้งแต่ 27 ธันวาคม 2554 ไปจนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2554
อ่าน 240 ครั้ง
สระบุรีจัดโครงการสมโภชพระธาตุเจดีย์ทั่วหล้าและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ (27/12/2011)
ที่ลานพิกุลวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสมโภชพระธาตุเจดีย์ทั่วหล้าและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณตนตามหลักคุณธรรม 4 ประการ และกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
อ่าน 176 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประชุมพระสังฆาธิการฝ่ายธรรมยุติ ครั้งที่ 2 และเชิญชวนพี่น้องประชาชนบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ชมสุดยอดมหาเจดีย์ทองคำ 500 ยอด ที่วัดป่าสว่างบุญ (26/12/2011)
ที่วัดป่าสว่างบุญ ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ได้จัดมีการประชุมพระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี-ลพบุรี ฝ่ายธรรมยุติ ครั้งที่ 2 โดยมี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุม
ผู้ตรวจราชการมหาดไทยลงพื้นที่สระบุรี ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และการดำเนินงานของจังหวัดสระบุรี (24/12/2011)
นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 1 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพื่อเร่งรัดการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย และเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามห้วงเวลา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงผลการปฏิบัติงาน
อ่าน 111 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ลงพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี พร้อมแก้ไขปัญหา พัฒนาอาชีพให้ดียิ่งขึ้น (22/12/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรีและอำเภอแก่งคอย เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณโรงเรียนวัดบำรุงธรรม ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนระหว่างส่วนราชการของจังหวัดร่วมกับส่วนราชการของอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ และการออกให้บริการคำแนะนำต่างๆ จากหน่วยงานราชการของจังหวัดและหน่วยงานภาคเอกชน และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในด้านต่างๆ
อ่าน 232 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรม “สวดมนต์เพื่อพ่อ สืบต่อพระศาสนา ร่วมรักษาชาติไทย วันเฉลิมพระชนมพรรษา 2554” (22/12/2011)
ที่สนามกีฬากลางจังหวัดสระบุรี นายอุกริช พึ่งโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายเฉลิม วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีสระบุรี นำข้าราชการ ประชาชน นิสิต นักศึกษา นักเรียน ผู้นำท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มพลังมวลชนร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คน ในโครงการ “สวดมนต์เพื่อพ่อ สืบต่อพระศาสนา ร่วมรักษาชาติไทย วันเฉลิมพระชนมพรรษา 2554” ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 246 ครั้ง
สพป.สระบุรีเขต 1 ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลบางโขมด จัดโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีไทยในโรงเรียน เพื่อปลูกฝังให้เด็กเยาวชนได้เรียนรู้การทำการเกษตรแบบพอเพียงและไม่เป็นอันตราย (21/12/2011)
นายทิวา วัชรกาฬ นายอำเภอบ้านหมอเป็นประธานในเปิดโครงการโรงเรียนเกษตรอินทรีย์วิถีไทย โดยนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนวัดสารภีและโรงเรียนสุนทรเทพมุนี รวมกว่า 200 คน เข้าร่วมโครงการ โดยโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงที่อำเภอบ้านหมอ เป็นการจัดทำแปลงนาข้าวพันธ์กข.31 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการทำนาอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการทำนาแบบเกษตรอินทรีย์ซึ่งจะส่งผลดีต่อวิถีชีวิตเกษตรของคนไทยและปลอดสารพิษ ซึ่งเป็นไปตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯที่ทรงมีพระประสงค์ให้คนไทยมีวิถีชีวิตแบบเกษตรพอเพียง
อ่าน 546 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 [88] 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>