หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดค่ายฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (13/12/2011)
นักเรียนจากสถานศึกษาต่าง ๆ ใน 8 จังหวัดทั้งภาคกลางและภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ ในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการค่ายคุณธรรมและจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนทำความดีถวายในหลวง ประจำปี 2554 ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสิริธรรมมุนี อำเภอเมืองสระบุรี ซึ่งครั้งนี้ได้เลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชายหญิงที่อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งหมด โดยดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมค่ายคุณธรรมและจริยธรรม
อ่าน 443 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัด ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งและพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสระบุรี (13/12/2011)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแกนนำเพื่อสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการจัดตั้งและพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี มีผู้นำท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชนของเทศบาล อบต. และแกนนำตำบล จาก 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอเสาไห้ อำเภอหนองแซง และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ รวม 38 ตำบล จำนวน 152 คน พร้อมเครือข่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนูษย์ (อพม.)ระดับตำบล อีกจำนวน 38 คน
อ่าน 148 ครั้ง
โรงพยาบาลสระบุรี แถลงข่าว “61 ปี โรงพยาบาลสระบุรี มุ่งศักดิ์ศรี และคุณภาพการรักษา” (09/12/2011)
ที่ห้องประชุมอาคารสงฆ์อาพาธ ชั้น 5 โรงพยาบาลสระบุรี นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี ได้จัดแถลงข่าว “61 ปี โรงพยาบาลสระบุรี มุ่งศักดิ์ศรี และคุณภาพการรักษา” โดยจะมีกิจกรรม สาธารณสุขเพื่อประชาชนที่ทางโรงพยาบาลจัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 7-14 มกราคม 2555 .ในโอกาสครบรอบ 61 ปี โรงพยาบาลสระบุรี
อ่าน 606 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดเวทีเสวนา ปฏิรูปสระบุรี สู่การปฏิรูปประเทศไทย (09/12/2011)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี สำนักงานปฏิรูปเพื่อสังคมไทยที่เป็นธรรม ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 4 จังหวัดสระบุรี จัดเวทีสานเสวนา “ปฏิรูปสระบุรี สู่การปฏิรูปประเทศไทย” เป็นครั้งที่ 2 โดยมีนักวิชาการ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก พร้อมด้วยนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และเครือข่ายภาคีทั้งท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน รวมทั้งภาคการเมือง ในจังหวัดสระบุรี ร่วมเสวนา
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีทางศาสนามหามงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 (09/12/2011)
ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานประกอบพิธีทางศาสนามหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
อ่าน 158 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ จำนวน 105 คน (08/12/2011)
ที่เรือนจำจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษ แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษและปล่อยตัว
จังหวัดสระบุรีจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี (06/12/2011)
วันที่ 5 ธันวาคม 2554 นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 219 ครั้ง
อบต.ไก่เส่า อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี มอบบ้าน โครงการบ้าน “ท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา”ให้กับคุณป้าวัย 59 ปี (01/12/2011)
นายถาวร พรมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน โครงการ “บ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา” ให้กับนางสาวเฉลิม คำวีระ อายุ 59 ปี ชาวตำบลไก่เส่า หมู่ 5 อำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554
อ่าน 525 ครั้ง
ผู้แทนคนพิการที่ร่วมเดินเทิดพระเกียรติฯเดินทางถึงจังหวัดสระบุรี (01/12/2011)
คณะคนพิการจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย นำโดยนายสายแจ้ง รื่นกลิ่น นายกสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย พร้อมผู้พิการ ที่เดินเท้าออกจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้า 20 จังหวัดในภาคกลางและภาค เพื่อเทิดพระเกียรติและเป็นการถวายความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยเดินทางด้วยเท้าออกจากกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2554 กำหนดระยะเวลา 116 วันจากวันแม่ถึงวันพ่อ เพื่อเดินเท้าเปล่าไปตามถนนพหลโยธินและมิตรภาพมุ่งหน้าสู่ภาคตะวันออกเฉียง และผ่านจังหวัดสระบุรีเมื่อเดือนสิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา และคณะคนพิการได้เดินทางกลับมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครแล้ว
อ่าน 200 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ทูลเกล้าฯ ถวายในหลวง (29/11/2011)
เมื่อวันที่ 28 พ.ย.2554 เวลา 18.09 น นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน เสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นน้ำสรงถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม ณ อุโบสถวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
อ่าน 292 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี คืนพื้นที่ให้ผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอหนองแคเป็นครั้งที่ 4 (28/11/2011)
ที่วัดราษฎร์บำรุงวนาราม ต.หนองโรง อ.หนองแค จังหวัดสระบุรี นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจและเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัย พร้อมนำเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สำนักนายกรัฐมนตรี มามอบให้กับญาติผู้เสียชีวิตรายละ 50,000 บาทในจังหวัดสระบุรี
อ่าน 259 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี จัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 (28/11/2011)
ที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
อ่าน 175 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมราษฎร ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (26/11/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายอุกริช พึ่งโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมและให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ราษฎร ณ บริเวณวัดปัจจาภิรมย์ ตำบลสร่างโสก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน เพื่อประชุมรับฟังและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่น ให้การต้อนรับ
อ่าน 114 ครั้ง
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีแถลงข่าวจับผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ได้ของกลางยาบ้าและยาไอซ์น้ำหนัก 1 กิโลกรัมรวมมูลค่าเกือบ 4 ล้านบาท ขณะเตรียมลำเลียงไปส่งให้กับลูกค้าในจังหวัดใกล้เคียง (23/11/2011)
พ.ต.อ.สมิทธิ มุกดาสนิท รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีรักษาการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสอบสวนผู้ต้องหาคดียาเสพติดและแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจเฉลิมพระเกียรติ และสถานีตำรวจดอนพุด สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 3 คนพร้อมของกลางยาบ้าและยาไอซ์จำนวนมาก
อ่าน 420 ครั้ง
ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศเนปาล เดินทางมาศึกษาดูงานเทศบาลเมืองสระบุรี ใน ด้านการบริหารการเงินการคลังและงบประมาณและการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการพัฒนาท้องถิ่น (23/11/2011)
ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองสระบุรี คณะข้าราชการระดับสูงของกระทรวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศเนปาลนำโดยนายบารัต โพเดล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากAITสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเดินทางมาศึกษาดูงาน ในด้านการบริหารการเงินการคลังและงบประมาณ และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนด้านพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของสำนักงานเทศบาลเมืองสระบุรี
อ่าน 310 ครั้ง
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยมอบถุงยังชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (22/11/2011)
ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี นายวิทูรย์ แนวพานิช ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พร้อมคณะ มอบถุงยังชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จำนวน 400 ชุด น้ำดื่ม 160 แพ็ค โดยมีตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ประสบภัยในจังหวัดสระบุรีเป็นตัวแทนรับมอบ
อ่าน 107 ครั้ง
ผู้บริหาร คณะครู กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา กว่า 50 โรงเรียน ในจังหวัดนครราชสีมานำสิ่งของและเงินมาบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ศูนย์ย่อยจังหวัดสระบุรี (22/11/2011)
ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สส. ภาคอิสานโดย นายไพจิตร ศรีวรขาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม ประธานศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทภัยภาคกลาง และนายชูกัน กุลวงษา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเป็นตัวแทน นางบุญรื่น ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับมอบถุงยังชีพ สิ่งของอุปโภคบริโภค จากผู้บริหาร คณะครู กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กว่า 50 โรงเรียน ในจังหวัดนครราชสีมา
อ่าน 120 ครั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรีแถลงข่าวเตรียมจัดการพิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2554 (22/11/2011)
ที่สำนักงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี นายสุพจน์ อินทิวร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี นายชัยวัฒน์ เทียนพิทักษ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ร่วมกันแถลงข่าวจัดโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสปีมหามงคล ครบ 7 รอบ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวฯในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 โดยจะมีเด็กและเยาวชนที่ที่กระทำความผิดในคดีต่าง และถูกคุมประพฤติ และถูกควบคุมตัวโดยศาลสั่งได้ร่วมลงชื่อสมัครเข้าพิธีบรรพชาเป็นสามเณรเพื่อทำความดีเพื่อพ่อ รวมแล้วขณะนี้มีจำนวน 99 คน
อ่าน 433 ครั้ง
เปิดรับสมัครวันแรกนายกเทศบาลเมืองสระบุรีบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ท่ามกลางกองเชียร์นับพันคนของ 3 ทีมใหญ่ (22/11/2011)
ที่อาคารรวมใจหอประชุมเทศบาลเมืองสระบุรี วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2554 เทศบาลเมืองสระบุรีโดยกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่นได้เปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสระบุรีแทนตำแหน่งที่ว่าง หลังจากพล.ต.เมธี ธรรมรังสี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสระบุรีเสียชีวิตเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
อ่าน 392 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่อพยพมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงใน จังหวัดสระบุรี (18/11/2011)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัย จึงได้พระราชทานถุงยังชีพ เป็นเครื่องอุปโภคบริโภค ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้แก่ราษฎร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดย นายกองเอก ดร.ดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายประสงค์ พิทูรกิจจา เลขามูลนิธิฯ พร้อมคณะ ฯ เดินทางมามอบถุงยังชีพพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ อาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ศูนย์การทหารม้าจังหวัดสระบุรี
อ่าน 208 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 [89] 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>