หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา จัดกิจกรรมแสดงความยินดีน้องฉลองพี่ ให้กับนักเรียนปฐมวัยปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีนี้ โดยมีนักเรียนเข้ารับวุฒิบัตรจำนวน 91 คน (23/03/2012)
ที่อาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ภายในศูนย์การทหารม้าสระบุรี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ได้จัดกิจกรรมยินดีน้องฉลองพี่ ประจำปีการศึกษา 2554 ในการมอบวุฒิบัตรจบการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษานี้
อ่าน 939 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรม วัน อปพร. เพื่อเชิดชูเกียรติ และคุณงามความดีของ อปพร. (22/03/2012)
บริเวณลานพื้นแข็ง จังหวัดทหารบกสระบุรี มีพิธีชุมนุมสวนสนามของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และคุณงามความดีของ อปพร. ให้ปรากฏแก่สาธารณชน โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.จังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ชุมนุมสวนสนามของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดสระบุรี เนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2555 โดยมี อปพร.จากทั้ง 13 อำเภอ กว่า 1,500 คนร่วมในพิธี
อ่าน 489 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ลงพื้นที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี พร้อมแก้ไขปัญหา พัฒนาอาชีพให้ดียิ่งขึ้น (22/03/2012)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรีและอำเภอหนองแค โดยนายภาณุวัฒน์ เจนประเสริฐ นายอำเภอหนองแค เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณวัดหนองตาเดี้ยง ตำบลหนองจระเข้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
อ่าน 194 ครั้ง
กลุ่มจิตอาสาพนักงานบริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย(คอตโต้)จำกัด ร่วมแรงร่วมใจออกพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนวัดแพะโคก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี (21/03/2012)
ชมรมจิตอาสา SCG C - Building Clubซึ่งมีนายเอกชัย รักประเสริฐ ประธานชมรมจิตอาสาบริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย(คอตโต้)จำกัด ได้นำกลุ่มสมาชิกกว่าจำนวน 50 คนลงพื้นที่มาทำการซ่อมแซม ปรับปรุง และสร้างเพิ่มเติม สนามเด็กเล่นโรงเรียนวัดแพะโคก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
อ่าน 434 ครั้ง
ป.ป.ช.เปิดเสวนา “แนวทางการ เสริมสร้าง ทัศนคติค่านิยม ในความซื่อสัตย์สุจริต ในท้องถิ่น”พร้อมเสริมสร้าง ทัศนคติค่านิยม ในความซื่อสัตย์สุจริต ลงสู่ภาคประชาชน (20/03/2012)
สำนักงานป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดเสวนาโครงการการมีส่วนร่วมในการป้องกันละปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีนายกล้าณรงค์ จันทิก กรรมการ ป.ป.ช. นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยกัลยาณมิตร ป.ป.ช.สระบุรี หัวหน้าส่วนราชการการ องค์กรภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมเสวนา
อ่าน 214 ครั้ง
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 สระบุรี จัดการแข่งขันวิ่งป่าสักมินิมาราธอน เดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ 80 พรรษา (19/03/2012)
การปล่อยตัวนักกีฬาวิ่งเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้มีขึ้นที่บริเวณหน้าอาคารศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 สระบุรี โดยมีตำรวจเอกบำรุง คงชีพ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี เป็นประธานปล่อยตัวนักกีฬาเดินวิ่ง และจัดโดยฝ่ายการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 ร่วมกับสโมสรโรตารีเฉลิมพระเกียรติได้จัดการแข่งขัน ป่าสักมินิมาราธอน เดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ 80 พรรษา
อ่าน 457 ครั้ง
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสระบุรี เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็น “วาระแห่งชาติ ” เร่งรัดผลักดันการดำเนินงานให้บังเกิดผล จัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลืมความหลังตั้งต้นใหม่ (16/03/2012)
จังหวัดสระบุรี โดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลืมความหลังตั้งต้นใหม่ เป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 มีนาคม 2555
อ่าน 296 ครั้ง
งานเทศกาลผักหวานป่า ทุ่งนาเผือกหอมหนึ่งเดียวในประเทศไทย 14 -20 มีนาคม นี้ (16/03/2012)
จังหวัดสระบุรีจัดงานเทศกาลผักหวานป่า ทุ่งนาเผือกหอม ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 11 โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน ณ วัดปัจจาภิรมย์ ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน การปลูกเผือกหอม พร้อมทั้งสร้างรายได้และอาชีพให้แก่เกษตรกร อีกทั้งยังสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางการเกษตร อีกด้วย
อ่าน 797 ครั้ง
เวทีเสวนาปฏิรูปจังหวัดสระบุรี สู่การปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 7 มีการระดมความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายเพื่อตกผลึกใน 6 ประเด็นหลัก (13/03/2012)
เครือข่ายประชาคมสระบุรี สำนักงานปฏิรูปเพื่อสังคมไทยที่เป็นธรรม ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 4 จังหวัดสระบุรี จัดเวทีสานเสวนา "ปฏิรูปสระบุรี สู่การปฏิรูปประเทศไทย” เป็นครั้งที่ 7 เพื่อสานพลังแนวคิดทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ศิลปวัฒนธรรม การสื่อสาร เพื่อก่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนานโยบายสาธารณะ โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนของจังหวัดสระบุรี
อ่าน 181 ครั้ง
ธ.ก.ส.จังหวัดสระบุรี แถลงข่าวผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2554 (13/03/2012)
ที่ห้องประชุมโรงแรมเกี่ยวอัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรีสำนักงาน ธ.ก.ส. สระบุรี โดย นายประพันธ์ บุญวิวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสระบุรี ได้แถลงผลการดำเนินงานในช่วงปีบัญชี 2554 ( 1 เม.ย. 54 – 31 มีนาคม 2555)ณ ห้องมณเฑียรทิพย์ โรงแรมเกี่ยวอัน อ.เมือง จ.สระบุรี
อ่าน 407 ครั้ง
บรรยากาศการสมัครรับเลือกตั้งนายกฯอบจ.สระบุรีวันแรกไม่คึกคัก ในช่วงเช้ามีเพียงนายเฉลิม วงษ์ไพร อดีตนายกคนเก่ามาสมัครเพียงคนเดียว ได้หมายเลขประจำตัวผู้สมัครหมายเลข 1 (12/03/2012)
ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ก็มีบรรดากลุ่มพลังมวลชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่เดินทางมาให้กำลังใจแก่นายเฉลิม วงษ์ไพร ที่เดินทางมาสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเป็นคนแรก
อ่าน 275 ครั้ง
นายอำเภอเมืองสระบุรีประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองสระบุรี เพื่อเร่งดำเนินการนโยบายปราบปรามยาเสพติด โดยกำหนดประเมินผล 3 เดือนต่อครั้ง และนำผู้ใหญ่บ้าน/กำนันตรวจปัสสาวะด้วย และพบมีปัสสาวะสีม่วง 1 ราย (12/03/2012)
นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี เป็นประธานในการประชุมและมอบนโยบายด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่ให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และกรรมการหมู่บ้าน ในเขตอำเภอเมืองสระบุรี รวม 299 คน
อ่าน 1228 ครั้ง
คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ได้ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีและธนาคารโลหิตโรงพยาบาลสระบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (12/03/2012)
คณะกาชาดจังหวัดสระบุรีและโรงพยาบาลสระบุรี ออกรับบริจาคโลหิตที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัดมหาชน อำเภอแก่งคอย เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษาในปี 2554 อีกทั้งเพื่อเป็นการร่วมรณรงค์และสร้างพฤติกรรมการเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นของพนักงานทุกคน
อ่าน 965 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดงานลานวัฒนธรรมรวมใจช่วยภัยน้ำท่วม นำมิติทางวัฒนธรรมฟื้นฟูร่างกาย จิตใจ และสังคม (09/03/2012)
ที่บึงป่าสักตลาดน้ำดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน ลานวัฒนธรรมรวมใจช่วยผู้ประสบภัย ภายใต้โครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านฟื้นฟูคุณภาพชีวิต จังหวัดสระบุรี โดยมีแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมงานอย่างคับคั่ง
อ่าน 375 ครั้ง
เกษตรจังหวัดสระบุรีเร่งฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเพื่อสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้อีกครั้งหลังผ่านพ้นอุทกภัย (09/03/2012)
นายอนันต์ ลิลา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน “โครงการเยียวยาเกษตรกรและฟื้นฟูภาคเกษตร หลังน้ำลดปี 2554” เพื่อเป็นการเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยและฟื้นฟูพื้นที่การเกษตร และให้เกษตรกรสามารถดำเนินการผลิตผลิตผลทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมสร้างรายได้เหมือนเดิม มีนายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และพี่น้องเกษตรกรให้การต้อนรับ
อ่าน 168 ครั้ง
เรารักสระบุรี น้องพี่ร่วมพัฒนา” ลงพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี (08/03/2012)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ บ้านห้วยหินขาว ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เป็นครั้งที่ 3 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนกับกลไกลของภาครัฐ พร้อมเสวนารับฟังปัญหา ความต้องการ
อ่าน 285 ครั้ง
สระบุรีจัดงานวันสตรีเพื่อยกย่องและส่งเสริมศักยภาพของสตรีในทุกมิติ ในการสร้างสังคมให้เกิดความเสมอภาค อย่างสร้างสรรค์และสันติสุข (06/03/2012)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2555 พร้อมพิธีมอบโล่ห์รางวัลให้กับสตรีดีเด่นจังหวัดสระบุรี โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน มีกลุ่มพลังสตรีจากทุกองค์กร ทุกภาคส่วนเข้าร่วมงานกว่า 250 คน
อ่าน 261 ครั้ง
สมาชิกชมรมสื่อมวลชน ชมรมนักข่าวและชมรมหนังสือพิมพ์ นำอาหารกลางวันไปเลี้ยงที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ พร้อมกับมอบเงินเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อสื่อพัฒนาทักษะเพื่อใช้ประโยชน์ภายในศูนย์ด้วย (05/03/2012)
ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน 3 ชมรมใน จ.สระบุรี ประกอบไปด้วย ชมรมสื่อมวลชน,ชมรมนักข่าว,ชมรมนักหนังสือพิมพ์ มีมติร่วมกันในการจัดกิจกรรมและงานเลี้ยงสังสรรค์ร่วมกันเนื่องในวันนักข่าว
ปภ.สระบุรี จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุสาธารณภัย (05/03/2012)
นายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการฟื้นฟูศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสระบุรี รุ่นที่ 2 มีผู้เข้ารับการอบรมจากชุมชนในเขตอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี จำนวน 100 คน
อ่าน 265 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสาธารณสุข ติดตามกำกับนโยบายรัฐบาลให้เกิดรูปธรรมในพื้นที่ เน้น 3 ภารกิจใหญ่ (02/03/2012)
นายแพทย์จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 1 เดินทางมาตรวจราชการและนิเทศงานแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี มีนายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ
อ่าน 195 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 [89] 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ถัดไป>>