หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2554 (14/02/2012)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2554 มีเป็นคนพิการผู้ดูแลคนพิการ และเครือข่ายองค์กรคนพิการ อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ และผู้ช่วยคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่นมาร่วมงานกว่า 800 ค
อ่าน 292 ครั้ง
คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ด้านการสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เดินทางมาศึกษาดูงานและฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ประเทศไทย (13/02/2012)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสาธารณสุข คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่การสาธารณสุข จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 45 คน มาศึกษาดูงานและฝึกอบรมในโครงการอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และการสาธารณสุข ภายในประเทศไทย โดยได้เดินทางมาศึกษาดูงานและฝึกอบรมที่โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 386 ครั้ง
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปีได้กำหนดให้เป็นวันคล้ายวันการศึกษาเอกชน กลุ่มโรงเรียนการศึกษาเอกชนจังหวัดสระบุรีจึงได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยได้จัดให้มีการแสดงของนักเรียนทั้งระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา (13/02/2012)
คณะผู้บริหารโรงเรียน ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนทั้งระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาในจังหวัดสระบุรีกว่า 500 คนได้ร่วมกันทำกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสการจัดงานวันการศึกษาเอกชน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
อ่าน 326 ครั้ง
นายวิรัตน์ เดชะวราฤทธิ์ประธานชมรมสื่อมวลชนจังหวัดสระบุรีได้เรียกประชุมเพื่อสรุปผลการประชุมเมื่อครั้งที่ผ่านมา สรุปผลการดำเนินงานของชมรม การชี้แจงสถานะการเงินของชมรมสื่อมวลชน และการหารือเพื่อเตรียมจัดงานวันนักข่าว ประจำปี 2555 (13/02/2012)
สำหรับการประชุมของสมาชิกชมรมสื่อมวลชนครั้งนี้เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และการประชุมมีขึ้นที่ห้องอาหารริมคลองชลสระบุรี โดยนายวิรัตน์ เดชะวราฤทธิ์ประธานชมรมได้เรียกประชุมเพื่อสรุปผลการประชุมเมื่อครั้งที่ผ่านมา สรุปผลการดำเนินงานของชมรม การชี้แจงสถานะการเงินของชมรมสื่อมวลชน
คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสระบุรี จัดงานระดมทุนในการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกองค์กรสตรีสระบุรีและพี่น้องประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมามีซุปเปอร์สตาร์ หม่ำ จ๊กม๊ก มาให้ความบันเทิง (12/02/2012)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน รวมพลังสตรี ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อระดมทุนในการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกองค์กรสตรีสระบุรีและพี่น้องประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา
อ่าน 386 ครั้ง
สำนักงาน คปภ.จังหวัดสระบุรีร่วมกับบริษัทประกันชีวิติและบริษัทประกันวินาศภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรีลงพื้นที่นำคณะจิตอาสาดำเนินกานปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียน ที่ประสบภัยน้ำท่วม (12/02/2012)
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสระบุรีร่วมกับบริษัทประกันชีวิติและบริษัทประกันวินาศภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จัดโครงการ ประกันภัยร่วมใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ลงพื้นที่ซ่อมแซมปรับปรุงโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โดยมีนายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมและร่วมเป็นผู้นำคณะจิตอาสาดำเนินกานปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียน
อ่าน 442 ครั้ง
กองบังคับการ อส.สระบุรี จัดพิธีทางศาสนา และปฏิญาณตนของสมาชิก อส.เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนปีที่ 58 (10/02/2012)
นายกองเอกถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน หรือ อส.ปีที่ 58 ที่กองร้อย อส.จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้บังคับบัญชา และสมาชิก อส.จากทุกกองร้อยเข้าร่วมพิธี โดยจัดให้มีพิธีทางพุทธศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิก อส.ที่ได้สละชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ประธานในพิธีได้อ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนพร้อมทั้งให้โอวาท หลังจากนั้นสมาชิก อส.ได้พร้อมกันกล่าวคำปฏิญาณตน
อ่าน 349 ครั้ง
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบเงินพระราชทานเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (08/02/2012)
คุณหญิงอัมพร มีสุข ประธานฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เดินทางมามอบเงินพระราชทานเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จำนวน 5 โรงเรียน
อ่าน 316 ครั้ง
ตัวแทนชาวบ้านในเขตอำเภอเสาไห้ จ.สระบุรีเดินทางมาที่หน้าที่ว่าการอำเภอเสาไห้ เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านการทำประชาคมและลงมติ กรณีที่จะมีการก่อสร้างฟาร์มไก่ของบริษัทเอกชนที่จะมาสร้างในพื้นที่ อ.เสาไห้ฯ (07/02/2012)
ตัวแทนชาวบ้านในเขตอำเภอเสาไห้ จ.สระบุรีได้เดินทางมาที่ว่าการอำเภอเสาไห้ เพื่อเข้ายื่นหนังสือคัดค้านการประชุมและการลงมติในกรณีการก่อสร้างฟาร์มไก่ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่จะมาทำการก่อสร้างในหมู่ที่ 4 ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี โดยมีนายสมพงษ์ ใจมีธรรม ปลัดอำเภอมารับเรื่องจากชาวบ้านแทน โดยในหนังสือคัดค้านระบุว่าการทำประชาคมและลงมติดังกล่าวอาจจะไม่ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบในการปฏิบัติ
อ่าน 534 ครั้ง
สืบสวนจังหวัดสระบุรีจับหญิงพกยาบ้ามาติดต่อราชการ ตำรวจเห็นพิรุธเลยขอตรวจพบยาบ้า 600 เม็ด ก่อนที่จะขยายผลไปตรวจค้นบ้านเครือข่ายเพิ่มเติม โดยผู้ต้องหามีสามีถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำสระบุรี (06/02/2012)
นางยุพิน กันดี อายุ 43 ปี อยู่บ้านเลขที่ 11/3 หมู่ 1 ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี ถูกตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดสระบุรี เข้าตรวจค้นหลังพบพิรุธขณะสะพายกระเป๋าเดินผ่านหน้ากองกำกับการสืบสวนจังหวัดสระบุรีเมื่อช่วงเวลาค่ำ และตำรวจสามารถตรวจยึดยาเสพติดประเภทยาบ้าจำนวน 600 เม็ดอยู่ในกล่องนมและใส่ไว้ในกระเป๋าสะพายดังกล่าว
จังหวัดทหารบกสระบุรีเปิดโครงการ หน่วยทหาร หมู่บ้าน ชุมชนสีขาว สนองนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลและกองทัพบก โดยเน้นขจัดปัญหายาเสพติดในหน่วยทหารและชุมชนใกล้เคียง (03/02/2012)
เปิดตัวโครงการ "หน่วยทหารสีขาว หมู่บ้านและชุมชนสีขาว" เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นวาระหลักแห่งชาติ หลังจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบกได้ทำพิธีมอบธงสัญลักษณ์ให้กับหน่วยทหารและมอบโอวาทเพื่อให้ผู้บังคับหน่วยทหารและกำลังไปดำเนินการในพื้นที่ ทางด้านจังหวัดทหารบกสระบุรี พล.ต.ประพนธ์ ศักดิ์สุภา ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี เป็นประธานในการกล่าวปฏิญาณตนและเปิดโครงการหน่วยทหาร หมู่บ้าน และชุมชนสีขาวในเขตความรับผิดชอบของจังหวัดทหารบกสระบุรี
อ่าน 781 ครั้ง
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” (03/02/2012)
นายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการอบรมและปาฐกถาพิเศษ ให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”โดยมีนายจรัล จึงยิ่งเรืองรุ่ง สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสระบุรี นายวรวิทย์ วงษ์สุวรรณ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลพบุรี และนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ
อ่าน 250 ครั้ง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรีจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และชี้แจงกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2554 (02/02/2012)
ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานการประชุม รับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งชี้แจงกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี พ.ศ.2554 ให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เข้าร่วมอบรมเสริมทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ในโครงการภาษาENGLISH A DAY TOWARD ASEAN PROJECT เตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 (02/02/2012)
ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 ดร. ปัญญา แก้วเหล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการสัมมนาและอบรมโครงการ ENGLISH A DAY TOWARD ASEAN PROJECT ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดทั้ง 168 โรงเรียน และจ้าหน้าที่บุคคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
อ่าน 398 ครั้ง
ผู้ว่า ฯ สระบุรี เรียกประชุมทุกส่วนราชการเพื่อเตรียมรับมือภัยแล้งและอุทกภัย (01/02/2012)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้ประชุมหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นในปีนี้และการประชุมการเตรียมการป้องกันภัยน้ำท่วม รวมทั้งการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในแก่ผู้ประสบภัย
ศูนย์การทหารม้าเปิดการฝึกภาคสนามนักเรียนนายร้อยชั้นปี่ที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 โดยจะเข้าฝึกในหมวดวิชาทหารม้าและยุทธวิธีทหารม้า รวมทั้งการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้าและรถถัง (31/01/2012)
ที่ลานอเนกประสงค์บุญชัย บำรุงพงศ์ หน้ากองบัญชาการศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี พันเอกอภิชาต มีสมมนต์ รองผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า ได้ทำการต้อนรับอาจารย์และคณะนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 3 ที่เดินทางมาฝึกวิชาทหารม้าและเป็นประธานเปิดการฝึกภาคสนามวิชายุทธวิธีทหารม้าระดับหมวดของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา2555
อ่าน 437 ครั้ง
เวทีเสวนาปฏิรูปจังหวัดสระบุรี สู่การปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 3 มีการระดมความคิดเห็นจากภาคีเครือข่าย (31/01/2012)
สำนักงานปฏิรูปเพื่อสังคมไทยที่เป็นธรรม ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 4 จังหวัดสระบุรี จัดเวทีสานเสวนา "ปฏิรูปสระบุรี สู่การปฏิรูปประเทศไทย” เป็นครั้งที่ 3 โดยมีนักวิชาการ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อาทิ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ประธานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป พระครูพิพิธปริยัติกิจ เจ้าอาวาสวัดซับชะอม เจ้าคณะตำบลเขาวง จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และเครือข่ายภาคีทั้งท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และผู้แทนภาคการเมืองในจังหวัดสระบุรี ร่วมเสวนา
พัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรีจัดงานครบรอบ 43 ปีโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (28/01/2012)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ร่วมกับอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำอาสา กลุ่มพลังมวลชน องค์กรเครือข่าย ส่วนราชการและภาคเอกชนทั้ง 13 อำเภอในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ร่วมจัดงานวัน “โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน” เนื่องในวาระครบรอบ 43 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
อ่าน 380 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ลงพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก ขยายผลนำนโยบายรัฐบาลลงสู่พี่น้องประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (27/01/2012)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรีและอำเภอมวกเหล็ก เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณโรงเรียนวัดหนองผักหนอก ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
อ่าน 203 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาดภาค 2 (27/01/2012)
จังหวัดสระบุรีเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาดภาค 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 ณ โรงแรมเกี่ยวอัน สระบุรี โดยมีท่านแผน วรรณเมธี เป็นประธาน เปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ มีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนงานราชการให้การต้อนรับ
อ่าน 164 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 [91] 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ถัดไป>>