หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
โรงเรียนปากน้ำวิทยาคม จัดอบรมโครงการหนึ่งใจ...ให้ธรรมะ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าใจในหลักธรรมะ สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข. (27/12/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมโครงการหนึ่งใจ...ให้ธรรมะ ที่ค่ายเพชรรัตน์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนปากน้ำวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 1 กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมอบรมจำนวน 600 คน มีนายธนเสฏฐ์ นิติธนากานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากน้ำวิทยาคมให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมการอบรมเริ่มตั้งแต่ 27 ธันวาคม 2554 ไปจนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2554
อ่าน 256 ครั้ง
สระบุรีจัดโครงการสมโภชพระธาตุเจดีย์ทั่วหล้าและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ (27/12/2011)
ที่ลานพิกุลวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสมโภชพระธาตุเจดีย์ทั่วหล้าและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณตนตามหลักคุณธรรม 4 ประการ และกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
อ่าน 193 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประชุมพระสังฆาธิการฝ่ายธรรมยุติ ครั้งที่ 2 และเชิญชวนพี่น้องประชาชนบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ชมสุดยอดมหาเจดีย์ทองคำ 500 ยอด ที่วัดป่าสว่างบุญ (26/12/2011)
ที่วัดป่าสว่างบุญ ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ได้จัดมีการประชุมพระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี-ลพบุรี ฝ่ายธรรมยุติ ครั้งที่ 2 โดยมี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุม
ผู้ตรวจราชการมหาดไทยลงพื้นที่สระบุรี ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และการดำเนินงานของจังหวัดสระบุรี (24/12/2011)
นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 1 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพื่อเร่งรัดการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย และเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามห้วงเวลา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงผลการปฏิบัติงาน
อ่าน 119 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ลงพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี พร้อมแก้ไขปัญหา พัฒนาอาชีพให้ดียิ่งขึ้น (22/12/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรีและอำเภอแก่งคอย เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณโรงเรียนวัดบำรุงธรรม ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนระหว่างส่วนราชการของจังหวัดร่วมกับส่วนราชการของอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ และการออกให้บริการคำแนะนำต่างๆ จากหน่วยงานราชการของจังหวัดและหน่วยงานภาคเอกชน และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในด้านต่างๆ
อ่าน 249 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรม “สวดมนต์เพื่อพ่อ สืบต่อพระศาสนา ร่วมรักษาชาติไทย วันเฉลิมพระชนมพรรษา 2554” (22/12/2011)
ที่สนามกีฬากลางจังหวัดสระบุรี นายอุกริช พึ่งโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายเฉลิม วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีสระบุรี นำข้าราชการ ประชาชน นิสิต นักศึกษา นักเรียน ผู้นำท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มพลังมวลชนร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คน ในโครงการ “สวดมนต์เพื่อพ่อ สืบต่อพระศาสนา ร่วมรักษาชาติไทย วันเฉลิมพระชนมพรรษา 2554” ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 270 ครั้ง
สพป.สระบุรีเขต 1 ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลบางโขมด จัดโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีไทยในโรงเรียน เพื่อปลูกฝังให้เด็กเยาวชนได้เรียนรู้การทำการเกษตรแบบพอเพียงและไม่เป็นอันตราย (21/12/2011)
นายทิวา วัชรกาฬ นายอำเภอบ้านหมอเป็นประธานในเปิดโครงการโรงเรียนเกษตรอินทรีย์วิถีไทย โดยนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนวัดสารภีและโรงเรียนสุนทรเทพมุนี รวมกว่า 200 คน เข้าร่วมโครงการ โดยโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงที่อำเภอบ้านหมอ เป็นการจัดทำแปลงนาข้าวพันธ์กข.31 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการทำนาอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการทำนาแบบเกษตรอินทรีย์ซึ่งจะส่งผลดีต่อวิถีชีวิตเกษตรของคนไทยและปลอดสารพิษ ซึ่งเป็นไปตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯที่ทรงมีพระประสงค์ให้คนไทยมีวิถีชีวิตแบบเกษตรพอเพียง
อ่าน 569 ครั้ง
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด (21/12/2011)
พ.ต.อ.สมิทธิ มุกดาสนิท รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีสระบุรี รักษาการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานปล่อยแถวตำรวจ สมาชิกป้องกันอาชญากรรม และอาสาสมัคร อปพร. เพื่อร่วมปฏิบัติการณ์กวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติดช่วงก่อนเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ 2555
อ่าน 534 ครั้ง
สศก.ร่วมกับกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงญี่ปุ่น มอบข้าวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน 12 จังหวัด (20/12/2011)
ที่ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายนายสุรศักดิ์ พันธ์นพ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางมามอบข้าวสารจำนวน 750 ถุง 3,750 กิโลกรัม ให้กับจังหวัดสระบุรีโดยมีนายอุกริช พึ่งโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นผู้รับมอบ ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผู้กำกับดูแลสำนักเลขานุการองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (APTERR) ร่วมกับกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงประเทศญี่ปุ่น จัดสรรข้าวสารบรรจุ 10,000 ถุง และข้าวสวยปรุงรส 31,000 กระป๋อง มอบแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่เดือดร้อน ทั่วทั้งภาคกลางและภาคเหนือรวม 12 จังหวัด
อ่าน 105 ครั้ง
กกต.จังหวัดสระบุรีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ทำการแห่งใหม่ ริมถนนมิตรภาพ จังหวัดสระบุรี (19/12/2011)
นายสมชัย จึงประเสริฐ กรรมการการเลือกตั้ง เดินทางมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายณรงค์ จันทร์ประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี และนายทวี ชุนเกาะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ
อ่าน 254 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย หรือ กฟย.จังหวัด (16/12/2011)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดสระบุรี โดยมีการสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมมอบนโยบายการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยนายกรัฐมนตรีเมื่อวันพุธ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล มีสาระสำคัญ โดยที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนงาน โครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยเป็นเงิน 60,983.2027 ล้านบาท
อ่าน 114 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดค่ายฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (13/12/2011)
นักเรียนจากสถานศึกษาต่าง ๆ ใน 8 จังหวัดทั้งภาคกลางและภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ ในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการค่ายคุณธรรมและจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนทำความดีถวายในหลวง ประจำปี 2554 ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสิริธรรมมุนี อำเภอเมืองสระบุรี ซึ่งครั้งนี้ได้เลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชายหญิงที่อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งหมด โดยดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมค่ายคุณธรรมและจริยธรรม
อ่าน 463 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัด ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งและพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสระบุรี (13/12/2011)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแกนนำเพื่อสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการจัดตั้งและพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี มีผู้นำท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชนของเทศบาล อบต. และแกนนำตำบล จาก 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอเสาไห้ อำเภอหนองแซง และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ รวม 38 ตำบล จำนวน 152 คน พร้อมเครือข่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนูษย์ (อพม.)ระดับตำบล อีกจำนวน 38 คน
อ่าน 159 ครั้ง
โรงพยาบาลสระบุรี แถลงข่าว “61 ปี โรงพยาบาลสระบุรี มุ่งศักดิ์ศรี และคุณภาพการรักษา” (09/12/2011)
ที่ห้องประชุมอาคารสงฆ์อาพาธ ชั้น 5 โรงพยาบาลสระบุรี นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี ได้จัดแถลงข่าว “61 ปี โรงพยาบาลสระบุรี มุ่งศักดิ์ศรี และคุณภาพการรักษา” โดยจะมีกิจกรรม สาธารณสุขเพื่อประชาชนที่ทางโรงพยาบาลจัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 7-14 มกราคม 2555 .ในโอกาสครบรอบ 61 ปี โรงพยาบาลสระบุรี
อ่าน 628 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดเวทีเสวนา ปฏิรูปสระบุรี สู่การปฏิรูปประเทศไทย (09/12/2011)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี สำนักงานปฏิรูปเพื่อสังคมไทยที่เป็นธรรม ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 4 จังหวัดสระบุรี จัดเวทีสานเสวนา “ปฏิรูปสระบุรี สู่การปฏิรูปประเทศไทย” เป็นครั้งที่ 2 โดยมีนักวิชาการ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก พร้อมด้วยนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และเครือข่ายภาคีทั้งท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน รวมทั้งภาคการเมือง ในจังหวัดสระบุรี ร่วมเสวนา
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีทางศาสนามหามงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 (09/12/2011)
ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานประกอบพิธีทางศาสนามหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
อ่าน 165 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ จำนวน 105 คน (08/12/2011)
ที่เรือนจำจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษ แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษและปล่อยตัว
จังหวัดสระบุรีจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี (06/12/2011)
วันที่ 5 ธันวาคม 2554 นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 234 ครั้ง
อบต.ไก่เส่า อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี มอบบ้าน โครงการบ้าน “ท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา”ให้กับคุณป้าวัย 59 ปี (01/12/2011)
นายถาวร พรมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน โครงการ “บ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา” ให้กับนางสาวเฉลิม คำวีระ อายุ 59 ปี ชาวตำบลไก่เส่า หมู่ 5 อำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554
อ่าน 551 ครั้ง
ผู้แทนคนพิการที่ร่วมเดินเทิดพระเกียรติฯเดินทางถึงจังหวัดสระบุรี (01/12/2011)
คณะคนพิการจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย นำโดยนายสายแจ้ง รื่นกลิ่น นายกสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย พร้อมผู้พิการ ที่เดินเท้าออกจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้า 20 จังหวัดในภาคกลางและภาค เพื่อเทิดพระเกียรติและเป็นการถวายความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยเดินทางด้วยเท้าออกจากกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2554 กำหนดระยะเวลา 116 วันจากวันแม่ถึงวันพ่อ เพื่อเดินเท้าเปล่าไปตามถนนพหลโยธินและมิตรภาพมุ่งหน้าสู่ภาคตะวันออกเฉียง และผ่านจังหวัดสระบุรีเมื่อเดือนสิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา และคณะคนพิการได้เดินทางกลับมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครแล้ว
อ่าน 213 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 [91] 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ถัดไป>>