หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรีเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเขตอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี (25/10/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ออกไปตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบอุทกภัยที่วัดราษฎร์เจริญธรรม ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี สำหรับที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมวัดราษฎร์เจริญธรรม มีประชาชนที่ประสบอุทกภัยมาพักอาศัย 420 คน โดยเป็นชาวบ้านมาจากพื้นที่ ต.สนับทึบ ต.โพธิ์สาวหาญ ต.ลำตาเสา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อเขตอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ชาวบ้านจากอ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และชาวบ้านจากพื้นที่ ต.ไผ่ต่ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี
อ่าน 290 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี ส่ง อพปร.500 นาย สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร (22/10/2011)
ที่หน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานปล่อยชุด อาสาสมัคร อปพร.จากทุกอำเภอในจังหวัด สระบุรี จำนวน 500 คน เพื่อร่วมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ใน กทม. โดยให้เดินทางไปราบงานตัวเพื่อรับภารกิจ จาก กระทรวง มหาดไทย
อ่าน 248 ครั้ง
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทยจัดตั้งครัวเคลื่อนที่พระราชทาน ณ สำนักงานการไฟฟ้าหนองแค จ.สระบุรี เพื่อประกอบอาหารเลี้ยงประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (21/10/2011)
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิกาสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดครัวเคลื่อนที่พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สภานายิกากาชาดไทย ที่สำนักงานการไฟฟ้าอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เพื่อประกอบอาหารเลี้ยงประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเขตพื้นที่อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางนันทิยา พรหมมีชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยสมาชิกเหล่าชาด กำลังพลทหารจากหน่วย กองพลทหารราบที่ 9 กองพันที่ 2 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี และกำลังพลจากกองพันทหารม้าที่ 25 รักษาพระองค์ มาร่วมประกอบอาหารด้วย
อ่าน 500 ครั้ง
การมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม (20/10/2011)
นายอุกริช พึ่งโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ให้แก่เด็กพิการและออทิสติก ประจำปี 2554 จำนวน 125 ทุน และมอบคูปองสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือทางการศึกษา ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 241 ครั้ง
ศูนย์การทหารม้าสระบุรีได้ถูกจัดตั้งให้เป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวสำหรับประชาชนจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม และเริ่มมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาที่ศูนย์แห่งนี้เพิ่มมากขึ้นหลังสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขยายเป็นวงกว้าง (18/10/2011)
โดยกองทัพบกได้มอบหมายให้ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี ดำเนินการจัดตั้งเป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวสำหรับประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมจากพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเริ่มมีประชาชนเข้ามาอาศัยอยู่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว และเริ่มทยอยเดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้นหลังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขยายเป็นวงกว้างจนเกือบจะครบทุกพื้นที่
อ่าน 556 ครั้ง
ธนาคารออมสินสาขาสระบุรีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองฯเมื่อคราวได้รับผลกระทบน้ำท่วมจากพายุนกเต็นท์เมื่อเดือนสิงหาคม โดยอำเภอเมืองสระบุรีมีผู้ได้รับผลกระทบรวม 741 ราย (18/10/2011)
ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประชาชนในเขตอำเภอเมืองสระบุรีมาตรวจเช็ครายชื่อและเข้าแถวรอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินสาขาสระบุรีนำมามอบให้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
อ่าน 350 ครั้ง
จัดตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่มาจากภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (17/10/2011)
ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นักเรียนวิทยาลัยอาชีวะศึกษา และวิทยาลัยการอาชีพในจังหวัดสระบุรี ซึ่งประกอบด้วย วิทยาลัยอาชีวะสระบุรี วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี และวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้ช่วยกันบรรจุสิ่งของ ไม่ว่าจะเป็นอาหารกระป๋อง น้ำ ข้าวสารอาหารแห้ง และยาสามัญประจำบ้าน ที่ได้รับบริจาคโดยการนำของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ภาคอีสาน) จำนวน 16 จังหวัด ซึ่งได้นำข้าวของมาบริจาคในครั้งนี้ จำนวน 10 รถพ่วง
สภากาชาดไทย นำชุดธารน้ำใจฯ กว่า 985 ชุด มอบให้ผู้ประสบอุทกภัยอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี (15/10/2011)
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยจากอุทกภัย ที่เทศบาลตำบลท่าลาน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี พร้อมมอบชุดธารน้ำใจฯ พร้อมข้าวสาร จำนวน 985 ชุด จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะลงเรือไปแจกชุดธารน้ำใจ พร้อมขาวสารที่วัดบางขวัญให้กับพระภิกษุและชาวบ้านที่อพยพ มาอาศัยอยู่ที่วัด จำนวน 15 ชุด
อ่าน 257 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประกอบพิธีตักน้ำและเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ถวายในหลวง (15/10/2011)
น. นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ และเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นน้ำสรงถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยสำนักพระราชวังได้คำนวณฤกษ์ศุภมงคลตักน้ำศักดิ์สิทธิ์และปลุกเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ คือ ฤกษ์ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ กำหนดวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2554 เวลา 14.09 น. เป็นปฐมฤกษ์ไปจนถึงเวลา 14.39 น. ฤกษ์เสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ กำหนดวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 เวลา 18.09 น. เป็นปฐมฤกษ์ไปจนถึง 18.39 น.
อ่าน 306 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เยี่ยมผู้บาดเจ็บที่ประสบอุบัติเหตุ จากเหตุขนของหนีน้ำท่วม (13/10/2011)
ที่ตึก ICU 1 โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เดินทางไปเยี่ยมนางยุวคล เอี่ยมจ้อย อายุ 62 ปี ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ต้องตัดขาทั้ง 2 ข้าง ที่เข้ารับการรักษาตัวตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา
อ่าน 610 ครั้ง
วัดพระพุทธฉาย จ.สระบุรี จัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วันออกพรรษาตักบาตรข้าวต้มลูกโยน ประจำปี 2554 (13/10/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เดินทางมาเป็นประธานในงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะข้ามต้มลูกโยน ณ วัดพระพุทธฉาย โดยจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ วัดพระพุทธฉาย จัดงานประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน ประจำปี 2554 ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล จังหวัดสระบุรี
อ่าน 255 ครั้ง
สปสช.เขต 4 สระบุรีแจงการส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่น้ำท่วมดีเดย์ 1 ต.ค. ถึง 30 พ.ย. 54 ผู้มีสิทธิบัตรทองเข้ารักษาได้ฟรีทุก รพ.ใกล้ตัว (12/10/2011)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดแนวทางช่วยเหลือผู้ถูกน้ำท่วม เจ็บป่วยฉุกเฉินให้รักษาฟรีได้ทุกโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ให้โรงพยาบาลรักษาประชาชนอย่างดีที่สุด ย้ำมั่นใจเรียกเก็บค่ารักษาได้จาก สปสช.
อ่าน 185 ครั้ง
รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและมอบถุงยังชีพ (10/10/2011)
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน 1,000 ถุง โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บรรยายสรุปถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่และแนวทางการช่วยเหลือให้รองนายกรัฐมนตรีรับทราบ
อ่าน 144 ครั้ง
ธารน้ำใจหลั่งไหลมอบผ่านผวจ.สระบุรีสู้ภัยน้ำท่วม (08/10/2011)
ที่หน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายอุกริช พึ่งโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายธวัช สุระบาล ปลัดจังหวัดสระบุรี ร่วมกันรับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค และเรือเพื่อนำไปสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่และช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม
อ่าน 190 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีมอบฟางแห้งพร้อมอาหารสัตว์เพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม (08/10/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี พร้อมมอบฟางแห้งอัดฟ่อน อาหารสำเร็จรูปสำหรับสุกร เป็ด ไก่ และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์
อ่าน 189 ครั้ง
อพยพชาวบ้านออกจากอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี หลังน้ำท่วมสูง 3 เมตร (05/10/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้ประชุมฉุกเฉินส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หลังจากรับรายงานระดับน้ำในพื้นที่อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนถึงขณะนี้เกือบ 3 เมตร ทำให้ท่วมบ้านเรือนประชาชนในชั้นที่สองจนเห็นแค่หลังคาเท่านั้น ล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้สั่งปฏิบัติการแผนฉุกเฉินอพยพประชาชนออกจากพื้นที่โดยด่วน โดยได้ระดมรถขนาดใหญ่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยสว่างรัตนตรัยธรรมสถาน กำลังพลและรถทหารจากหน่วยทหาร ม.พัน 11 กรมทหารม้าที่4 รักษาพระองค์ ศูนย์การทหารม้า และจังหวัดทหารบกสระบุรี หลายสิบคันไปอพยพคนในพื้นที่ จากหอประชุมอำเภอและเทศบาลตำบลดอนพุด จำนวน220 ครัวเรือน รวม500 คน
อ่าน 231 ครั้ง
เจ้าหน้าที่ตำรวจ -ทหาร อส. เจ้าหน้าที่เรือนจำฯ บุกจู่โจมเข้าตรวจค้นเรือนจำจังหวัดสระบุรี ตามนโยบาย BIG CLEANING DAY (05/10/2011)
นายอุกริช พึ่งโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีนพดล พิศวง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี พันตำรวจเอกอัครวัฒน์ พิพัฒน์โชติกร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี นายประทีป กันภัยเพื่อน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรี พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร 120 นาย เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองสระบุรี 150 นาย ชุดสืบสวนจังหวัด เจ้าหน้าที่อส. เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค 1 บุกจู่โจมเข้าตรวจค้นเรือนจำจังหวัดสระบุรี โดยเข้าตรวจค้นทั้งเรือนนอนผู้ต้องขังชาย เรือนนอนผู้ต้องขังหญิง เรือนฝึกอาชีพ และบริเวณโดยรอบอาคารต่าง ๆ
อ่าน 238 ครั้ง
การแข่งขันเรือยาวประเพณี คลองระพีพัฒน์ชิงถ้วยพระราชทานพลเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (04/10/2011)
ที่ห้องบอลรูม โรงแรมเกี่ยวอัน จังหวัดสระบุรี นายสนิท ขาวสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวประเพณีคลองระพีพัฒน์ชิงถ้วยพระราชทาน พลเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 9 ปี 2554 ร่วมกับ นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองแค พันตำรวจเอกอมร ศรีทุนะโยธิน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองแคสระบุรี และนาย วิรัช คงทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองแค ซึ่งกำหนดจัดให้มีการแข่งขัน ในวันที่ 22-23 ตุลาคม 2554 ณ คลองระพีพัฒน์ บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรหนองแค
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ออกเยี่ยมเยียนประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม และมอบถุงยังชีพให้กับประชาชน (03/10/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ออกเยี่ยมเยียนประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม และมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในเขตอำเภอดอนพุด พร้อมตรวจดูสถานการณ์น้ำและแนวป้องกันน้ำที่โรงพยาบาลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี หลังกระแสน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรอย่างอย่างต่อเนื่อง
ชุดสืบสวนจังหวัดสระบุรีลุยน้ำท่วมจับยาบ้า (01/10/2011)
พ.ต.อ.ไกลเขต บุรีรักษ์ ผกก.สส.ภ.จว.สระบุรี พ.ต.ท.ประสาน มาลัย สว.สส.ฯ ร.ต.ท.ชาติชาย กองถวิล รองสว.สส.ฯพร้อมด้วยชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี จำนวน 10 นาย เดินทางด้วยรถโฟร์วีลลุยน้ำท่วมเข้าไปในพื้นที่ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอฯ หลังจากมีสายสืบรายงานผู้ค้ายาเสพติดเตรียมนำยาบ้ามาส่งให้ลูกค้า

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 [91] 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>