หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
มท.2 ลงพื้นที่ จังหวัดสระบุรีร่วมประชุมคอนเฟอเรนซ์รายงานสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาอุทุกภัย ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดสระบุรี (01/10/2011)
นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมนายถาวร พรหมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมประชุมกับ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ ศูนย์สนับสนุนการอำนวยการและการบริหารสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม หรือ ศอส. ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์
อ่าน 175 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อให้ชุมชนและหมู่บ้านนำไปเป็นกองทุนสำหรับเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน (30/09/2011)
นายอุกริช พึ่งโสภา รองผู้ว่าราชการสระบุรี เป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2554 เพื่อให้ผู้นำชุมชน และหมู่บ้านต่างๆนำไปเป็นกองทุนสำหรับการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นกองทุนสำหรับส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
อ่าน 284 ครั้ง
มท.2 ลงพื้นที่อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ (30/09/2011)
นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน 1,000 ถุง และมอบเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยให้กับทายาท จำนวน 3 รายโ
อ่าน 260 ครั้ง
ผู้แทนพระองค์ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบถุงยังชีพพระราชทาน โครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” (27/09/2011)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายมนัส โนนุส กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลน์ เป็นผู้แทนพระองค์ มอบถุงยังชีพพระราชทานให้ประชาชน ที่ประสบอุทกภัย จำนวน 500 ชุด อีกทั้งมอบเรือท้องแบนขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 3 ลำ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามโครงการ หนึ่งใจช่วยผู้ประสบภัย ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลน์ โดยร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สโมสรไลออนส์ราชนครินทร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา สถานีวิทยุมิราเคิล ออฟไลน์ และโรงพยาบาลวิภาวดี ในพื้นที่อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 163 ครั้ง
หอการค้าจังหวัดสระบุรีร่วมกับจังหวัดสระบุรี องค์กรเครือข่ายภาคประชาชน เยาวชน และสื่อมวลจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น (27/09/2011)
หน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรีมีการตั้งเวทีการเสวนา การแสดงความคิดเห็นและมุมมองของบุคคลจากภาคส่วนในสังคม กับผลเสียจากการเกิดการทุจริตคอรัปชั่นซึ่งทำให้ประเทศไทยสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาประเทศ และเกิดเป็นผลเสียต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศ โดยหอการค้าจังหวัดสระบุรีร่วมกับกับองค์กรภาคีเครือข่าย 28 องค์กรจัดขึ้นเนื่องในโอกาสการรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น
อ่าน 302 ครั้ง
พิธีมอบผ้าผูกคอพระราชทานให้แก่อาสายุวกาชาดจังหวัดสระบุรี รุ่นที่ ๑๙๖๗/สบ.๑๔ (27/09/2011)
ที่ค่ายหัตถวุฒิแค้มป์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี นายสนิท ขาวสะอาด รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เดินทางมาเป็นประธานปิดการอบรมและมอบผ้าผูกคอพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาสายุวกาชาดของจังหวัดสระบุรี
อ่าน 400 ครั้ง
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (24/09/2011)
นายประวิทย์ หาญณรงค์ รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ ได้เดินทางมามอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จำนวน 2,000 ชุด ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่อำเภอบ้านหมอจำนวน ,000 ครอบครัว อำเภอหนองโดน 618 ครอบครัว และอำเภอดอนพุด จำนวน 382 ครอบครัว
อ่าน 154 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมราษฎร ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (23/09/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมและให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ราษฎร ณ บริเวณวัดหินซ้อนเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน เพื่อประชุมรับฟังและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
อ่าน 127 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมรวมพลคนแดร์ D.A.R.E (22/09/2011)
ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายอุกริช พึ่งโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมนายเฉลิม วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนหรือโครงการแดร์ของกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
อ่าน 295 ครั้ง
ผู้ว่าฯสระบุรีนำส่วนราชการเข้าวัดฟังธรรม (21/09/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้นำส่วนราชการต่างๆ ร่วมทำบุญเข้าวัดฟังธรรม วัดโบสถ์แจ้ง‎ ตำบลตลาดน้อย‎ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ทุกวันพระสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน ตามโครงการเข้าวัดฟังธรรมวันธรรมะสวนะ เฉลิมพระเกียรติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q ให้กับร้านที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก (21/09/2011)
ที่ห้องไพริน โรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานมอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ให้กับร้านค้าในจังหวัดสระบุรีที่ผ่านเกณฑ์ได้รับป้ายร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q
อ่าน 410 ครั้ง
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สระบุรี มอบถุงยังชีพที่วัดพระพุทธฉาย (21/09/2011)
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย ส.ส.ในพื้นที่และแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายที่บริเวณ วัดพระพุทธฉาย ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จังหวัดสระบุรี และนำถุงยังชีพมอบให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วม จำนวน 200 ชุด
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจเยี่ยมวัดที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (17/09/2011)
นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติลงพื้นที่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม พร้อมถวายจตุปัจจัยและสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภคให้แก่พระภิกษุสงฆ์
อ่าน 84 ครั้ง
พิธีอำลาชีวิตราชการทหารและเชิดชูเกียรตินายทหารเหล่าทหารม้า ประจำปี 2554 (16/09/2011)
พลเอกทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการทหารและเชิดชูเกียรตินายทหารเหล่าทหารม้าประจำปี 2554 ณ ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยมีพลเอกธีระวัฒน์ บุญยะประดับ รองผู้บัญชาการทหารบก พลตรีธรรมนูญ กฤษน้อย ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าให้การต้อนรับ
อ่าน 235 ครั้ง
มท.3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรี พร้อมเร่งรัดจ่ายค่าชดเชยครัวเรือนละ 5,000 บาทให้แล้วเสร็จตามกำหนด (16/09/2011)
นายฐานิสร์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เพื่อมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนจำนวน 1,000 ชุด โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี นายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
อ่าน 248 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ และ สส.ในพื้นที่ ออกตรวจสถานการณ์น้ำท่วมและให้ความช่วยเหลือประชาชน (14/09/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และ สส.ในพื้นที่ ออกตรวจสถานการณ์น้ำท่วมและให้ความช่วยเหลือประชาชน ล่าสุดเดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
อ่าน 459 ครั้ง
นิคมอุตสาหกรรมหนองแคนำโรงงานผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาวเข้ารับมอบธงโรงงานสีขาวจากผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (13/09/2011)
ที่ห้องประชุมบริษัทอายิโนะโมโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เดินทางไปเป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณ และมอบธงโรงงานสีขาว ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในการที่จะเป็นสถานประกอบกิจการสีขาวปลอดจากยาเสพติด
อ่าน 351 ครั้ง
อบต.หนองโน จังหวัดสระบุรี มอบบ้าน โครงการบ้าน “ท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา”ให้กับคุณยายวัย 79 ปี (13/09/2011)
นายถาวร พรมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน โครงการ “บ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา” ให้กับนางปลิก ดำมา อายุ 79 ปี ชาวตำบลหนองโน อยู่บ้านเลขที่ 72 หมู่ 3 ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554
อ่าน 485 ครั้ง
ประมงจังหวัดสระบุรีร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน จัดงานวันประมงแห่งชาติ 2554 (13/09/2011)
ที่บึงหนองโน ตำบลหนองโน อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี ประมงจังหวัดสระบุรีร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน จัดงานวันประมงแห่งชาติ 2554 โดยมีหัวหน้าส่วนงานราชการ พี่น้องประชาชน ร่วมปล่อยพันธ์ปลาไทย เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2554 ซึ่งนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้เป็นประธานในงานพิธีปล่อยพันธุ์ปลา ในครั้งนี้ จำนวนหนึ่งล้านตัว
อ่าน 247 ครั้ง
เกิดเหตุดินยุบตัวอาคารที่พักถล่มหลังโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ จังหวัดสระบุรี (12/09/2011)
เมื่อเวลา 07.00 น. ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุอาคารที่พัก 3 ชั้นถล่มลงมาหลังจากเกิดฝนตกหนักทั้งคืน โดยจุดที่เกิดเหตุเป็นอาคารที่พักเลขที่ 88 หมู่ 3 ต.ปากข้าวสาร อ.เมือง จ.สระบุรี บริเวณถนนสายหลังเกษมราษฎร์บ้านโคกกรุง มีการระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี โยธาจังหวัดสระบุรี เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองสระบุรี รวมกว่า 200 นาย เข้าให้การช่วยเหลือ
อ่าน 236 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 [92] 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>