หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา แถลงข่าวจัดคอนเสิร์ตการกุศล “อิ่มบุญจังคอนเสิร์ต” (26/01/2012)
ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นายแพทย์สุวัฒน์ ธนกรนุวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาลและผู้แทนมูลนิธิอิ่มบุญจัง ได้ร่วมกันแถลงข่าวการเตรียมจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล “อิ่มบุญจังคอนเสิร์ต” ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ลานเอนกประสงค์ สี่แยกเสาไห้
ผู้ว่าฯสระบุรีลงพื้นที่เพื่อดูแลปัญหาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและนำนโยบายรัฐบาลลงสู่พื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิติของพี่น้องชาวสระบุรีให้ดีขึ้น (24/01/2012)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ บ้านศาลาศักดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนกับกลไกลของภาครัฐ พร้อมเสวนารับฟังปัญหา ความต้องการ และแนวคิดการพัฒนาของชุมชน
อ่าน 217 ครั้ง
สภากาชาดไทยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี มอบของขวัญแก่เยาวชนในจังหวัดสระบุรี ประกอบแว่นสายตาและมอบแว่นสายตาสภากาชาดแก่เด็กนักเรียนในชนบท (20/01/2012)
ที่อาคาประมณฑ์ผลาสินธ์ ศูนยการทหารม้าสระบุรี ศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล ผู้ช่วย เลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานพิธีมอบแว่นสายตา สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท โดยมีนายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับคณะสภากาชาดไทย
อ่าน 326 ครั้ง
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสระบุรี เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็น “วาระแห่งชาติ ” เร่งรัดผลักดันการดำเนินงานให้บังเกิดผลภายใน 3 เดือน จัดโครงการเยาวชนต้นกล้าต้านภัยยาเสพติด (19/01/2012)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสระบุรี และประธานโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสระบุรี ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วน ถือเป็น “วาระแห่งชาติ ” เร่งรัดผลักดันการดำเนินงานให้บังเกิดผลภายใน 3 เดือน
อ่าน 266 ครั้ง
จังหวัดทหารบกสระบุรีทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2555 ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (19/01/2012)
จังหวัดทหารบกสระบุรี ได้จัดกระทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2555 ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีข้าราชการทั้งทหาร ตำรวจ หน่วยงานราชการต่างๆ ร่วมพิธี ซึ่งพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย จังหวัดทหารบกสระบุรี ได้ประกอบพิธีขึ้นอย่างสมเกียรติ ณ ลานพื้นแข็งจังหวัดทหารสระบุรี มีหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมพิธี
อ่าน 584 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเรียกประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้าน มอบนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด กำหนด 3 เดือนประเมินผล เตรียมจัดทำความร่วมมือหรือMOU ระดับท้องถิ่นให้ทำงานคู่ขนานทั้งการหาข่าวและให้ตำรวจปราบปราม (18/01/2012)
ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมและมอบนโยบายด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่ให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอเมืองสระบุรี ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทุกแห่ง และฝ่ายความมั่นคง เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายเรื่องยาเสพติดเป็นการเฉพาะและกำหนดเป็นโยบายเร่งด่วน
อ่าน 221 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธี “วันยุทธหัตถีของพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2555 (18/01/2012)
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย พลตรีธรรมนูญ กฤษน้อย ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี และพลตรีประพนธ์ ศักดิ์สุภา ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวัน"วันยุทธหัตถีของ พระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2555”
อ่าน 215 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประชุมปรึกษาหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการในรูปแบบ สภากาแฟ (17/01/2012)
ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี สำนักงานจังหวัดสระบุรีได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมสภากาแฟ วาระพิเศษ ประจำปี 2555 โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุม เพื่อปรึกษาหารือการทำงานแบบไม่เป็นทางการ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน รวมไปถึงสื่อมวลชนทุกแขนง การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมนอกรูปแบบ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ของทุกภาคส่วนในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ซึ่งจะนำไปสู่การประสานงานและเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาความต้องการพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและพัฒนาจังหวัดสระบุรีให้สอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์
อ่าน 132 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดงานวันครู ประจำปี 2555 เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์บรมครูและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรครูและครูผู้สอนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (16/01/2012)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเดินทางไปเป็นประธานในการจัดงานวันครู ประจำปี 2555 ที่หอประชุมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม โดยมีบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน จากสถานศึกษาทั้งหมดในจังหวัดสระบุรีทั้งระดับมัธยมศึกษา ระดับประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมงานกว่า 2 พันคน
อ่าน 161 ครั้ง
ผู้ว่าสระบุรี เปิดห้องทำงานให้เด็กได้สัมผัส หลายหน่วยงานร่วมจัดงานวันเด็ก ปี 55 (15/01/2012)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ 2555 พร้อมร่วมแจกของรางวัลแก่เด็ก ๆ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2555 ซึ่งเทศบาลเมืองสระบุรีได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมกันจัดขึ้น สำหรับ คำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2555 ที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2555 ว่า "สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี
อ่าน 228 ครั้ง
พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แก่สงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ประจำปี ๒๕๕๔ (14/01/2012)
ที่ศาลาอบรมเฉลิมพระเกียรติวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แก่สงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ เฉพาะพระครูสัญญาบัตร เนื่องวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
อ่าน 603 ครั้ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน "เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2555 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (12/01/2012)
วันที่ 11 มกราคม 2554 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน "เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2555 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรีเฝ้าฯ รับเสด็จ
อ่าน 272 ครั้ง
นักศึกษา วปอ. 54 ดูงาน ศูนย์การทหารม้าสระบุรี (11/01/2012)
พลโทชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ ผอ.วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันป้องกันประเทศ ได้นำคณะนักศึกษา หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 54 และหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ เข้าศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดสระบุรีที่ศูนย์การทหารม้าจังหวัดสระบุรี โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีธรรมนูญ กฤษน้อย ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ
อ่าน 314 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เปิดศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางศัลยกรรมระบบปัสสาวะ โรงพยาบาลสระบุรี (10/01/2012)
ที่อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายห้องตรวจพิเศษศัลยกรรม สดุดี ณ โรงพยาบาลสระบุรี โดยมี นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กล่าวรายงาน ถึงการจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางศัลยกรรมระบบปัสสาวะ ซึ่งเป็นที่รวมของศูนย์สลายนิ่ว และยูโรพลศาสตร์ ศูนย์หัตถการศัลยกรรม และศูนย์ทวารเทียม
การแข่งขันฟุตบอล หนองสุทธะคัพ ครั้งที่ 10 (09/01/2012)
การแข่งขันฟุตบอลวัดหนองสุทธะเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2554 ได้มีพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล หนองสุทธะคัพครั้งที่ 10 ณ โรงเรียนวัดหนองสุทธะ ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
อ่าน 255 ครั้ง
เทศบาลเมืองสระบุรีรณรงค์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี ในสโลแกน “ ผู้สมัคร ไม่ซื้อสิทธิ์ ผู้มีสิทธิ์ ไม่ขายเสียง” (06/01/2012)
ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีแทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2555 นี้ เพื่อกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง
อ่าน 849 ครั้ง
ผู้บัญชาการทหารบกร่วมงานวันทหารม้า ศูนย์การทหารม้าสระบุรี (04/01/2012)
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางมาเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และทำพิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลโทพระเจ้าบรมวงษ์เธอกรมหลวงอดิศรอุดมเดช พระผู้ทรงสถาปนาหน่วยทหารม้า ที่บริเวณหน้ากองบัญชาการศูนย์การทหารม้าสระบุรี ในโอกาสนี้นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีธรรมนูญ กฤษน้อย ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า พลตรีประพนธ์ ศักดิ์สุภา ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะเนื่องในวันทหารม้าด้วย
อ่าน 421 ครั้ง
กกต.จังหวัดสระบุรีทำพิธีมอบหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งให้กับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวน 20 แห่งที่มีการจัดการเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา (04/01/2012)
นายประพันธ์ นัยโกวิท กรรมการการเลือกตั้ง เดินทางมาที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นประธานในการมอบหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งให้กับผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี โดยมีนายเฉลิม วงษ์ไพรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายณรงค์ จันทร์ประสิทธิ์ ประธานกกต.จังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าที่ร้อยตรีทวี ชุณเกาะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ
อ่าน 219 ครั้ง
รัฐมนตรีสาธารณสุขกำชับทุกโรงพยาบาลบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยนโยบาย 3 เร็ว 2 ดี ฟรีทั่วไทย (31/12/2011)
นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.อภิชัย มงคล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสระบุรี ในการเตรียมพร้อมศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน 24ชั่วโมง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 พร้อมเปิดวอร์รูมเฝ้าระวังและปรับแผนการทำงานทุกวันตลอด 7 วันอันตราย โดยมี นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการ รพ.สระบุรีและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ให้การต้อนรับ
มท.3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจทับกวางพร้อมผู้บังคับการตำรวจทางหลวง (31/12/2011)
นายฐานิสร์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวิบูลย์ สงวนพงษ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลใหม่ ปี 2555 ณ จุดบริการทางหลวงทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
อ่าน 266 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 [92] 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ถัดไป>>