หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
การเชื่อมโยงการค้าโลกกับข้อตกลงการค้าบริการ WTO และ ASEAN (06/05/2011)
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนาเวทีสาธารณะเพื่อให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง รับฟังความคิดเห็น เรื่อง "การค้าบริการในกรอบ WTO และกรอบ ASEAN ครั้งที่ 4 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลความคืบหน้าของการเจรจาทั้งด้านการเปิดตลาดและกฎระเบียบต่างๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเจรจาด้านการค้าบริการ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ สื่อมวลชน และประชาชน โดยมีนายสนิท ขาวสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา ณ โรงแรมเซอร์เจมส์รีสอร์ท แอนด์กอล์ฟคลับ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 320 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีทำพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน”วันฉัตรมงคล” และพิธีรวมพลังสามัคคีอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) (05/05/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำหัวหน้าส่วนงานราชการ พ่อค้า ประชาชน ตลอดจนกลุ่มพลังมวลชน ต่าง ๆ ทำพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2554 ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลังเก่า บริเวณศาลากลางจังหวัดสระบุรี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีของเหล่าพสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรี
อ่าน 211 ครั้ง
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จัดพิธีทอดผ้าป่าอิ่มบุญ เพื่อนำเงินไปสมทบทุนซื้อเครื่องมือเอ๊กซเรย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมเปิด”อโรคยาศาล” (03/05/2011)
แพทย์หญิงวิลาวัลย์ จึงประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมคณะ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีอิ่มบุญ ที่โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เสาไห้ จ.สระบุรี โดยมีประชาชนเดินทางมาร่วมบริจาคเงินและทอดผ้าป่าจำนวนมาก ได้ยอดเงินมากกว่า 1 ล้านบาท
อ่าน 636 ครั้ง
การอบรมเกษตรกรและมอบปัจจัยการผลิตพันธ์ปลาและอาหารปลาโครงการฟื้นฟูและพัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบยังชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (02/05/2011)
ที่หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านหมอ นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกรมประมง ได้เดินทางมาเปิดการอบรมเกษตรกรและมอบปัจจัยการผลิตพันธ์ปลาและอาหารปลาโครงการฟื้นฟูและพัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบยังชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ตามโครงการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
อ่าน 220 ครั้ง
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณดี ทรงโปรดให้ผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนชาวอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี (30/04/2011)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโปรดให้นางศิริรัตน์ อายุวัฒน์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้แทนพระองค์นำถุงยังชีพพระราชทานในโครงการ “หนึ่งใจ....เดียวกัน” จำนวน 500 ถุง มอบแก่ประชาชนแก่ประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ณ วัดเขาพรหมสวรรค์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
เปิดสำนักงาน สกพ.เขต 7 (สระบุรี) เพื่อแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน (29/04/2011)
ดร. ศุภิชัย ตั้งใจตรง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้เป็นประธานเปิดสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 7 สระบุรี โดยมีนายอุกฤช พึ่งโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับและร่วมเปิดสำนักงาน
อ่าน 240 ครั้ง
มหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว ประจำปี 2554 (28/04/2011)
ที่ห้องสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายเฉลิม วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานเปิดงานโครงการมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
อ่าน 242 ครั้ง
การอบรม “พลเมืองอาสา พัฒนาประชาธิไตย” (28/04/2011)
ที่โรงแรมหาดสองแควรีสอร์ท อ.แก่งคอย จ.สระบุรี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี ได้จัดฝึกอบรมโครงการพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อสร้างเครือข่ายช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี มีพลเอกเธียรชัย โกมารทัต กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรม
อ่าน 251 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดพิธีต้อนรับเยาวชนตามโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 15 (28/04/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายอำเภอวิหารแดง และคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสระบุรี ได้ต้อนรับเยาวชนในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 15 ณ มัสยิดฮิดายะตุสซอลิฮีน ตำบลหนองหมู อ.วิหารแดง จ.สะบุรี
อ่าน 187 ครั้ง
การรับมอบบ้านน้ำใจหลังที่ 12ให้นักเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา (26/04/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการรับมอบบ้านน้ำใจหลังที่ 12 ให้กับเด็กหญิง สุดารัตน์ ปิ่นแก้ว ตามโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ “บ้านน้ำใจ”กระทรวงศึกษาธิการร่วมสร้างบ้านให้นักเรียนจำนวน 84 หลังทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
อ่าน 127 ครั้ง
มหกรรม โอทอป ภูมิภาค จังหวัดสระบุรี (26/04/2011)
ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายชวรัตน์ ชาญวีระกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน“ชม ชิม ช๊อป มหกรรม OTOP ภูมิภาค ” ซึ่งกรมพัฒนาชุมชน ร่วมกับจังหวัดสระบุรี และเครือข่ายผู้ผลิตสินค้า OTOP จากชุมชนและท้องถิ่น จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ ร่วมกันจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน- 1 พฤษภาคม 2554 นี้ โดยมีบูทสินค้า OTOP ทั้ง 4 ภาคร่วมออกบูทแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในบูทติดแอร์
อ่าน 121 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25/04/2011)
น. ที่จังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้นำ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวทีจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 104 ครั้ง
ด้วยนายสมชาย สุนทรวัฒน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 โดยมีกำหนดการดังนี้ (22/04/2011)
อ่าน 170 ครั้ง
นายสมชาย สุนทรวัฒน์ ได้เสียชีวิตแล้วด้วยโรคมะเร็งตับอ่อน ด้วยวัย 72 ปี ตั้งศพสวดพระอภิธรรมที่จ.สระบุรี (21/04/2011)
นายสมชาย สุนทรวัฒน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยหลายสมัย อายุ 72 ปี ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งตับอ่อน เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา ทางญาติตั้งศพบำเพ็ญกุศล ที่อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ผู้ว่าฯ สระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ลงพื้นที่อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี พร้อมแก้ไขปัญหา พัฒนาอาชีพให้ดียิ่งขึ้น (21/04/2011)
นายถาวร พรหมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายธวัช สุระบาล ปลัดจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรีและอำเภอพระพุทธบาท เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณวัดพุซาง อ.พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ผู้ตรวจราชการมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการปฎิบัติงานของจังหวัดสระบุรีตามนโยบายของรัฐบาล (19/04/2011)
นายจาดุร อภิชาตบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 1 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพื่อเร่งรัดการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย และเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามห้วงเวลา โดยมีนายอุกฤช พึ่งโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ
อ่าน 74 ครั้ง
แถลงข่าวผลการค้นหาอาวุธสงครามและเครื่องกระสุนในแม่น้ำป่าสัก (13/04/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย พลตรีนภดล พิศวง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี แถลงข่าวผลการค้นหาอาวุธสงครามและเครื่องกระสุนในแม่น้ำป่าสัก บริเวณใต้สะพานท่าเสา-วังม่วง ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
อ่าน 329 ครั้ง
ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนจังหวัดสระบุรี ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีสงกรานต์ (12/04/2011)
ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายอุกฤช พึ่งโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำเหล่าข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน สื่อมวลชน จ.สระบุรี ร่วมประกอบพิธีรดน้ำดำหัว นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อขอพร และความเป็นสิริมงคล รวมทั้งเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย ที่ได้สืบต่อกันมาช้านาน
อ่าน 156 ครั้ง
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซ้อมแผนรับอุบัติเหตุกลุ่มชนหรืออุบัติเหตุหมู่ เพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ แพทย์/พยาบาล และการประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในช่วงการเดินทางของประชาชนทั้งก่อนและหลังเทศกาลสงกรานต์ (12/04/2011)
คณะแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้ทำการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุกลุ่มชนหรืออุบัติเหตุหมู่ ในช่วงการเดินทางของประชาชนทั้งก่อนและหลังเทศกาลสงกรานต์ โดยตำรวจ สภ.เสาไห้ เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เจ้าหน้าที่จากสถานีอนามัยเขตใกล้เคียง เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี
อ่าน 429 ครั้ง
อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” (11/04/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานเปิดศูนย์ อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” เทศกาลสงกรานต์ 2554 และเยี่ยมชมการให้บริการของศูนย์ ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงาน ปตท.สาขาสระบุรี
อ่าน 176 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [94] 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>