หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
ชาวสระบุรีหลายร้อยคนเข้าคิวต่อแถวซื้อน้ำมันพืช/น้ำมันปาล์มที่ค้าภายในสระบุรีนำมาจำหน่ายตรงให้ประชาชน 1,200 ลังรวม 14,400 ขวดชั่วโมงเดียวหมดเกลี้ยง (15/02/2011)
ประชาชนในจังหวัดสระบุรีหลายร้อยคนเข้าแถวยาวเกือบ 200 เมตร เพื่อต่อคิวซื้อน้ำมันปาล์มที่ทางการค้าภายในจังหวัดสระบุรีนำมาจำหน่ายให้แก่ประชาชนตามนโยบายรัฐบาลที่นำเข้าน้ำมันปาล์มมาจากต่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
อ่าน 298 ครั้ง
สโมสรโรตารี่สระบุรีร่วมกับสโมสรโรตารี่ยานนาวาและเหล่ากาชาดสระบุรี มอบรถเข็นวีลแชร์ให้กับผู้พิการ (14/02/2011)
ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายสนิท ขาวสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบรถเข็นวีลแชร์ให้กับผู้พิการในจังหวัดสระบุรี จำนวน 14 คันซึ่งสโมสรโรตารี่สระบุรี ร่วมกับสโมสรโรตารี่ยานนาวากรุงเทพฯได้จัดซื้อนำมามอบให้มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1 แสน 4 หมื่นบาท โดยผู้พิการที่ได้รับรถเข็นวีลแชร์ครั้งนี้เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และไม่เคยได้รับรถเข็นมาก่อนหน้านี้
อ่าน 310 ครั้ง
กองบังคับการ อส.สระบุรี จัดพิธีทางศาสนา และปฏิญาณตนของสมาชิก อส.เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนปีที่ 57 (11/02/2011)
นายกองเอกถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน หรือ อส.ปีที่ 57 ที่กองร้อย อส.จ.สระบุรี โดยมีผู้บังคับบัญชา และสมาชิก อส.จากทุกกองร้อยเข้าร่วมพิธี
อ่าน 441 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดสระบุรี ที่จะส่งผลงานและการดำเนินงานทูบีนมเบอร์วันไปประกวดและขอรับการประเมินที่จังหวัดชลบุรีในระดับภาค (10/02/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมของคณะทำงานทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดสระบุรีในการที่จะคัดเลือกและส่งผลงานและโครงการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดสระบุรีไปประกวดแข่งขันและขอรับการประเมินในระดับภาค ที่จังหวัดชลบุรี
อ่าน 174 ครั้ง
เปิดหมู่บ้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ ๖๐ แห่งการบรมราชาภิเษก (10/02/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดหมู่บ้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ ๖๐ แห่งการบรมราชาภิเษก บ้านโคกดินแดง หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ขณะที่ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีเปิดเผยถึงสภาพรวมเศรษฐกิจปีนี้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ (09/02/2011)
นายศิระ ศรีสุกรี ประธานสภาอุตสากรรมจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญเช่นการพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีรายรับรายจ่ายประจำปี 2552 การแต่งตั้งนายสวัสดิ์ พึ่งแก้ว เป็นผู้สอบบัญชีคนใหม่ การแก้ไขระเบียบข้อบังคับของสภาอุตสาหกรรม
มท.1 ร่วมพิธียกช่อฟ้าวิหารหลวงพ่อรักษ์ศักดิ์สิทธิ์ วัดบางกง ตำบลวิหารแดง จังหวัดสระบุรี (07/02/2011)
นายชวรัตน์ ชาญวีระกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาเป็นประธาน ร่วมงานพิธียกช่อฟ้าวิหารหลวงพ่อรักษ์ศักดิ์สิทธิ์ วัดบางกง ตำบลวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ร่วมกันบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้
อ่าน 285 ครั้ง
โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูลฯจัดกิจกรรมฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง โดยนักเรียนนำหนังสือ เสื้อผ้า สิ่งของที่ใช้แล้วสภาพดีมาจำหน่ายในราคาถูก (03/02/2011)
โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมแนะแนวและฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนทุกระดับชั้น โดยมีนายฑิฆัมพร ศริพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล เป็นประธานเปิดงานฯ สำหรับการจัดกิจกรรมแนะแนวและฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
อ่าน 676 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนำทีมออกตรวจสินค้า ในช่วงเทศกาลตรุษจีน กำชับให้ติดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน พร้อมขอความร่วมมือพ่อค้า แม่ค้าให้จำหน่ายในราคายุติธรรม (01/02/2011)
บริเวณตลาดสดเขตเทศบาลเมืองสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากพาณิชย์จังหวัดสระบุรี ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องออกตรวจตลาดสดในช่วงเทศกาลวันจ่ายในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน เพื่อตรวจสอบราคาสินค้าและคุณภาพความสะอาด
อ่าน 154 ครั้ง
คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เดินทางมาศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสระบุรี (31/01/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายแพทย์วิทยา สุภรพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี นายแพทย์สุวัฒน์ ธนกรนุวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ให้การต้อนรับดร.บุนเนา พะจอมพน รองหัวหน้าบริหาร คุ้มครองสาธารณสุข แขวงเวียงจันฯ
อ่าน 573 ครั้ง
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปี 2553 โดยมีสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมสมัยใหม่ของสถานศึกษาต่าง ส่งเข้ามาประกวดแข่งขันจำนวนมาก (31/01/2011)
ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาค ประจำภาคกลาง ที่วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี โดยมีนักศึกษาจากสถานศึกษาต่าง ๆ สังกัดการอาชีวศึกษาภาคกลางรวม 14 จังหวัดส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขัน
อ่าน 273 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรมการจังหวัดประจำเดือนมกราคม 2554 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ (28/01/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจังหวัด ประจำเดือนมกราคม 2554 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ เช่นการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ การรายงานผลการดำเนินงานโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 78 พรรษา78 แสนต้น
อ่าน 155 ครั้ง
ผู้ว่าฯสระบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการไปพบกับคณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ตามโครงการ”พบผู้ว่าหน้าเสาธง”ประจำเดือนมกราคม (28/01/2011)
ผู้ว่าฯสระบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการไปพบกับคณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ตามโครงการ”พบผู้ว่าหน้าเสาธง”ประจำเดือนมกราคม
อ่าน 320 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีมอบรถยนต์เก๋งฮอนด้าให้กับผู้ถูกสลากกาชาดประจำปี 2553 (28/01/2011)
นางนันทิยา พรหมมีชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ ทำพิธีมอบรถยนต์เก๋งให้กับผู้สลากกาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2553 โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบรางวัล
สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรีจัดอบรมกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (28/01/2011)
นายอรรถพล ใหญ่สว่าง รองอัยการสูงสุด เดินทางไปเป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ข้อกฎหมายแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และผู้นำชุมชน ในเขตอำเภอมวกเหล็ก รวม 300 คน ซึ่งจัดโดยสำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรีสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
คณะข้าราชการระดับสูงของประเทศอินเดียเดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารราชการที่จังหวัดสระบุรี และยังเดินทางไปดูศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อปที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (27/01/2011)
น. ผู้แทนจากสำนักบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หรือAIT นำข้าราชการระดับสูงของประเทศอินเดียเดินทางมาที่จังหวัดสระบุรี เพื่อศึกษาดูงานการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค
ครบรอบ 42 ปีโครงการพัฒนาอาสาพัฒนาชุมชน (26/01/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม “รวมใจอาสาพัฒนาชุมชน” เนื่องในครบวาระ 42 ปี ณ.โรงแรมเกี่ยวอัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรีมีผู้นำอาสาพัมนาชุมชน ศุนย์ประสานงานองค์การชุมชน องค์กรสตรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม 250 คน
โครงการ พัฒนาความรู้และทักษะการสื่อสารเครือข่ายสื่อมวลชนด้านสุขภาพจังหวัดสระบุรี (26/01/2011)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จัดโครงการ พัฒนาความรู้และทักษะการสื่อสารเครือข่ายสื่อมวลชนด้านสุขภาพจังหวัดสระบุรี เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการในการจัดการสุขภาพ เป็นการร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายสื่อมวลชน
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามโครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (25/01/2011)
นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดสระบุรี ออกตรวจงานการใช้งบประมาณโครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง เพื่อติดตามโครงการการก่อสร้างโครงการต่างๆ ว่ามีความคืบหน้ามากน้อยเพียงใด
ผู้ว่าฯ สระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ลงพื้นที่อำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรี พร้อมแก้ไขปัญหา พัฒนาอาชีพให้ดียิ่งขึ้น (22/01/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรีและอำเภอมวกเหล็ก เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณวัดเกาะเซิงหวาย อ.วิหารแดง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 201 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [94] 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>