หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
การฝึกอบรมเกษตรกรโครงการป้องกันและเฝ้าระวังไข้หวัดนก เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี (22/07/2011)
ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายสนิท ขาวสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการป้องกันและเฝ้าระวังไข้หวัดนก เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี
อ่าน 227 ครั้ง
หน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่สำหรับพระภิกษุ สามเณร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ออกให้บริการตรวจสุขภาพพระภิกษุ สามเณร ในจังหวัดสระบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (21/07/2011)
ที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี นายสนิท ขาวสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยมีพระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานมูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิรลงกรณ ร่วมเป็นเกียรติ
อ่าน 221 ครั้ง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดินทางมาตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายในพื้นที่เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 1 (20/07/2011)
ที่ห้องประชุมศิริพานิช ชั้น 6 โรงพยาบาลสระบุรี นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดินทางมาตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายในพื้นที่เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 1 ซึ่งมีนายสนิท ขาวสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดสระบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับ
อ่าน 95 ครั้ง
โรงพยาบาลพระพุทธบาทสระบุรีจัดงานเดินวิ่งในโอกาสก่อตั้งมาเป็นปีที่ 55 รายการวิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยเงินรายได้จะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ (19/07/2011)
การแข่งขันเดินวิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนในโอกาสครบรอบ 55 ปีของการก่อตั้งโรงพยาบาลพระพุทธบาทจัดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่บริเวณถนนสายคู่ ซุ้มประตูทางเข้าวัดพระพุทธบาท โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเดินทางไปเป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่ง และมีนักวิ่งจากชมรมวิ่งในจังหวัดสระบุรีและจังหวัดต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2 พันคน
อ่าน 418 ครั้ง
สภากาชาดไทยร่วมกับเหล่ากาชาดสระบุรีมอบแว่นสายตาแก่เด็กนักเรียนในชนบท (19/07/2011)
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายสนิท ขาวสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมต้อนรับคณะแพทย์จากสภากาชาดไทย และเป็นประธานเปิดโครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบทจังหวัดสระบุรี ซึ่งสภากาชาดไทยโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีจัดทำโครงการ “แว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบทจังหวัดสระบุรี”
อ่าน 500 ครั้ง
“ชุมนุมปราชญ์เกษตรทฤษฎีใหม่ 84 พรรษามหาราชา” (14/07/2011)
ที่วัดมงคลชัยพัฒนา ‎อ‎.‎เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานเปิดงาน “ชุมนุมปราชญ์เกษตรทฤษฎีใหม่ 84 พรรษามหาราชา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา
อ่าน 266 ครั้ง
กอ.รมน.สระบุรี จัดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (13/07/2011)
ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายอุกริช พึ่งโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สำหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา จังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม
จังหวัดสระบุรีประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน (13/07/2011)
อนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานราชการ พี่น้องประชาชน ประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม และพิธีบวงทรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอพระพุทธบาท เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา และเป็นการเปิดงาน ประเพณีตักบาตรดอกไม้ถวายเทียนพรรษาล้างเท้าพระ จังหวัดสระบุรี ในระหว่างวันที่ 14 -16 กรกฎาคม 2554 นี้ด้วย
อ่าน 256 ครั้ง
อ.ส.ค.เปิดรับรับสมัครคนรุ่นใหม่ประกวดพรีเซ็นเตอร์ YOUNG PRESENTER CONTEST 2001 (11/07/2011)
ที่สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการอ.ส.ค. เปิดแถลงข่าวในการเปิดรับสมัครประกวดรับสมัครคนรุ่นใหม่เป็นพรีเซ็นเตอร์ YOUNG PRESENTER CONTEST 2001 เฟ้นหา 4 หนุ่มสาวคนรุ่นใหม่สร้างกระแสให้กับกลุ่มเด็กและวัยรุ่น เพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ในการดื่มนม และในการแถลงข่าวครั้งนี้ยังได้มีศิลปินนักร้อง ยิปซี คีรติ และ บี้ KPN เดินทางมาร่วมงานด้วย
อ่าน 259 ครั้ง
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (11/07/2011)
ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานราชการ ร่วมกันวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พร้อมกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 เห็นชอบให้วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 11 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันรัฐพิธี
อ่าน 174 ครั้ง
งานตักบาตรดอกไม้ล้างเท้าพระ ถวายเทียนพรรษา 85 ต้น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปีนี้จัดยิ่งใหญ่ (07/07/2011)
ที่ศาลาอบรมพระสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ ฯ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายเฉลิม วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พลตำรวจตรีกิตติ รุ่งเรืองวงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี และนายวัฒนพงษ์ โพธิ์นิ่มแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลพบุรี พร้อมด้วยตัวแทนจากทศบาลเมืองพระพุทธบาท ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ถวายเทียนพรรษา ล้างเท้าพระประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท
อ่าน 219 ครั้ง
ธนาคารออมสินมอบคอมพิวเตอร์ให้กับกรรมการกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดสระบุรีพร้อมกับอบรมการใช้โปรแกรมบัญชีเพื่อเตรียมยกระดับกองทุนหมู่บ้านเป็นสถาบันการเงินชุมชน (05/07/2011)
ที่ห้องประชุมโรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานรับมอบอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยการสนับสนุนจากธนาคารออมสินซึ่งคอมพิวเตอร์ได้มีการติดตั้งโปรแกรมบัญชี และการเงินการธนาคาร เพื่อมอบให้กับชุมชนนำไปใช้ในระบบกองทุนหมู่บ้าน พร้อมทั้งอบรมการใช้งานให้แก่ตัวแทนจากกองทุนหมู่บ้านด้วย
อ่าน 452 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มจังหวัดสระบุรี เน้นให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที (01/07/2011)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายอุกริช พึ่งโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มจังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๕๔ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน
อ่าน 196 ครั้ง
โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จัดงานกิจกรรมรณรงค์ “เลือกตั้ง 54 ชาวสระบุรีพร้อมจัดเต็ม” รณรงค์ให้พี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิในโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้ง (30/06/2011)
โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมกันจัดงานกิจกรรมรณรงค์ “เลือกตั้ง 54 ชาวสระบุรีพร้อมจัดเต็ม” ตามโครงการเลือกตั้งอย่างไร..เวทีนักเรียนไทยมีคำตอบ” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย เป็นประธานเปิดงานพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมและเยี่ยมชมกิจกรรมนิทรรศการต่างๆ โดยมีนักเรียน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตเลือกตั้งจังหวัดสระบุรี ครูอาจารย์ ผู้นำท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 3,500 คน ณ อาคารศูนย์กีฬามาตรฐาน โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จังหวัดสระบุรี
อ่าน 1702 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (26/06/2011)
ที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดสระบุรี จัดพิธีสวดพระปริตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยมีนายถาวร พรหมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส พระธรรมปิฏก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรีประธานฝ่ายสงฆ์
อ่าน 173 ครั้ง
ชาวสระบุรีพร้อมใจรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (24/06/2011)
ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ "เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร" ซึ่งจัดโดย สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรีร่วมกับจังหวัดสระบุรี
ชาวบ้านตำบลหนองโน อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชน ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (23/06/2011)
ที่บริเวณป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน ร่วมกับจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชน ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีนายถาวร พรหมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีประสงค์ บุตรขวัญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่13 พลตรีประพนธ์ ศักดิ์สุภา ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกจังหวัดสระบุรี นายณรงค์ จันทร์ประสิทธิ์ นายอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี นายกิตติศักดิ์ มณีศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน พร้อมด้วยข้าราชการทุกภาคส่วน องค์กรภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ประชาชนชาวตำบลหนองโน ร่วมกันปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามแนวพระราชดำริในการที่ให้ทุกคนร่วมกันปลูกป่า
อ่าน 282 ครั้ง
สโมสรโรตารี่สระบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบรี และสมาคมทันตแพทย์เอกชน จัดโครงการหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ (21/06/2011)
นางชนิสรา ผลเจริญ นายกรับเลือกสโมสรโรตารีสระบุรี ปี 2554-255 เปิดเผยว่า สโมสรโรตารีสระบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และสมาคมทันตแพทย์เอกชนไทย จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทันตแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อให้การบริการทางการแพทย์และทัตกรรม (โรคช่องปาก) ในเขตตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 27 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยที่จะมีประชาชนและผู้ป่วยจะได้ประโยชน์ในโครงการนี้ประมาณ 2,000 คน
อ่าน 152 ครั้ง
กิจกรรมยอเวทีสามัคคีประเทศไทย ในหัวข้อ "การเมืองเรื่องชีวิต” (16/06/2011)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี โดย นาย สุรีย์ สุขกรรม ประชาสัมพันธ์จังหวัด จัดโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ กิจกรรมยอเวทีสามัคคีประเทศไทย ในหัวข้อ "การเมืองเรื่องชีวิต” เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้ความรุนแรง และหันมาสมานสามัคคีกันเพื่อยุติความขัดแย้ง ลดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ประชาชนที่มีความแตกต่างทางความคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอุดมคติทางการเมือง ไม่ใช้ความรุนแรงแก้ไขปัญหา การอยู่ร่วมกับทุกกลุ่มได้อย่างสมานฉันท์และการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี 2554 โดยมี นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมกิจกรรม
อ่าน 156 ครั้ง
คปภ.แถลงข่าวโครงการ “ประกันภัยกับทศวรรษแห่งความปลอดภัยบนท้องถนน” (16/06/2011)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 7 (สระบุรี) จัดแถลงข่าวโครงการ “ประกันภัยกับทศวรรษแห่งความปลอดภัยบนท้องถนน” โดยมีนายถาวร พรหมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมสื่อมวลชนจำนวนมากเข้าร่วมรับฟัง
อ่าน 207 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 [95] 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>