หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรม วัน “สระบุรีรวมพลคนจิตอาสา ช่วยชาวประชาพ้นภัยน้ำท่วม”เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและสภาพจิตใจหลังน้ำลด (10/11/2011)
ที่ตลาดหลังสถานีรถไฟอำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานวัน “สระบุรีรวมพลคนจิตอาสา ช่วยชาวประชาพ้นภัยน้ำท่วม”ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและเตรียมให้ราษฎรดำเนินชีวิตตามปกติหลังน้ำท่วมเข้าสู่สภาวะปกติโดยมีองค์กรทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมจัดกิจกรรม โดยกิจกรรมในครั้งแรกได้ดำเนินการในเขตพื้นที่อำเภอบ้านหมอ
อ่าน 412 ครั้ง
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ กำหนดเสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิด ศูนย์สำรองและประกอบอาหารประทังชีพเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ณ จังหวัดสระบุรี ในวันศุกร์ที่ 15พฤศจิกายน นี้ (09/11/2011)
ที่ห้องประชุมศูนย์การทหารม้า อ.เมือง จ.สระบุรี รศ.ดร.นพ. พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิ เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย นายอภัย จันทนะจุลกะ รองประธานมูลนิธิ เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย พลอากาศตรีบุญค้ำ ใจกล้า ราชองครักษ์ในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ คณะผู้แทนวังเทเวศร์ พร้อมกองพระราชพิธีสำนักพระราชวัง กองออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธี กรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะผู้ติดตาม เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อร่วมประชุมและตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเปิดศูนย์สำรองและประกอบอาหารประทังชีพเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ณ หอประชุมอดิศร ศูนย์การทหารม้าจังหวัดสระบุรี
อ่าน 292 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า มอบถุงยังชีพพร้อมผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้พักพิง (09/11/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีธรรมนูญ กฤษน้อย ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มแม่บ้านทหารบกจังหวัดสระบุรีได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพพร้อมผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้อพยพประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมจากพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง Iณ กองพันนักเรียนนายสิบ ศูนย์กลางทหารม้าจังหวัดสระบุรี
อ่าน 550 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดโครงการ “วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนบ้านไร่ ขยายบ้าน สร้างงาน ร่วมใจกันกู้สู้ภัยน้ำท่วม เพื่อชีวิตที่ดีแบบไทยแท้ ๆ” (08/11/2011)
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน “ วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนบ้านไร่ ขยายบ้าน สร้างงาน ร่วมใจกันกู้สู้ภัยน้ำท่วม เพื่อชีวิตที่ดีแบบไทยแท้ ๆ” ที่บริเวณริมสี่แยกคลองชลประธานฝั่งองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการเยียวยา ฟื้นฟูสภาพจิตใจ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยซึ่งได้นำอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์สินค้านำมาจำหน่ายในกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พร้อม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย ร่วมเป็นเกียรติ
อ่าน 236 ครั้ง
นักเรียน ครู โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูลฯ และประชาชนในเขตอำเภอเสาไห้ฯร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสปีมหามงคล ครบ 7 รอบ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (08/11/2011)
คณะเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีและโรงพยาบาลพระพุทธบาทออกรับบริจาคโลหิตที่โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี โดยมีผู้บริหารโรงเรียน นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ร่วมบริจาคโลหิตกว่า 200 คน ทั้งนี้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเสาไห้ร่วมกันบริจาคโลหิตครั้งนี้เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสปีมหามลคลครบ 7 รอบ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 5 ธันวาคม 2554
อ่าน 593 ครั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรีมูลนิธิซีเมนต์ไทย นำถุงยังชีพจำนวน 400 ชุด ไปมอบให้กับนักเรียนและครูโรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล จ.สระบุรี ที่ประสบภัยน้ำท่วม (07/11/2011)
นายองอาจ วงษ์ประยูร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี นายสิทธิพร สำลีรัตน์ นายอำเภอเสาไห้ เดินทางไปที่โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี เพื่อมอบถุงยังชีพจากมูลนิธิซีเมนต์ไทย จำนวน 400 ชุดให้กับนักเรียน ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างโรงเรียนเสาไห้วิมลฯที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
อ่าน 375 ครั้ง
คณะสงฆ์วัดพระพุทธฉาย อำเภอเมืองสระบุรีมอบข้าวสารจำนวน 600 กก.ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเพื่อสนับสนุนครัวเคลื่อนที่พระราชทานมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก ที่มาจัดตั้งในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (07/11/2011)
พระสุธีวราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี และเจ้าคณะอำเภอแก่งคอย พร้อมด้วยคณะสงฆ์ได้บริจาคข้าวสารจำนวน 12 กระสอบรวม 600 กิโลกรัม เพื่อสนับสนุนการประกอบอาหารในครัวเคลื่อนที่พระราชทาน มูลนิธิเพื่อนพึ่งภายามยามสภากาชาดไทย โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเดินทางไปรับมอบ
อ่าน 260 ครั้ง
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 สระบุรี นำทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ บำรุงรักษาต้นไม้ และปลูกต้นไม้คืนสู่ป่า (04/11/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2554 พร้อมเปิดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2554 ณ วัดศรัทธาประชากร (เขารวก)ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ร่วมกับหน่วยราชการในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และประชาชน ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้และปลูกต้นไม้
อ่าน 842 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน นำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดเขาแก้ววรวิหาร ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี (04/11/2011)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สำนักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้รับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดเขาแก้ววรวิหาร ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยมี ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้นำผ้าพระกฐินพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์ โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และคณะข้าราชการ พ่อค้าประชาชน ในจังหวัดสระบุรี ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินในครั้งนี้ด้วย
อ่าน 327 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรม วัน “สระบุรีรวมพลคนจิตอาสา ช่วยชาวประชาพ้นภัยน้ำท่วม”เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและสภาพจิตใจหลังน้ำลด (03/11/2011)
ที่สวนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลท่าลาน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานวัน “สระบุรีรวมพลคนจิตอาสา ช่วยชาวประชาพ้นภัยน้ำท่วม”เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและเตรียมให้ราษฎรดำเนินชีวิตตามปกติหลังน้ำท่วมเข้าสู่สภาวะปกติโดยมีองค์กรทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมจัดกิจกรรม
อ่าน 226 ครั้ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม (02/11/2011)
นางบุญรื่น ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมรับมอบ เรือ, เรือพร้อมเครื่องยนต์ , สุขาลอยน้ำ, เสื้อชูชีพ , และถุงยังชีพ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อมอบให้กับศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดสระบุรีนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยและเยี่ยมเยียนการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ
อ่าน 274 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเปิดโครงการ 5+2 ประสานใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เข้ามาพักพิงชั่วคราวภายในกองพันทหารม้าที่ 22 ศูนย์การทหารม้า โดยได้มีการจัดฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น การเปิดรับสมัครงานและการจัดกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความเครียด (02/11/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยพล.ต.ธรรมนูญ กฤษน้อย ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า คณะแม่บ้านทหารบกค่ายอดิศร หน่วยงานราชการได้เดินทางไปที่กองพันทหารม้าที่ 22 ศูนย์การทหารม้าสระบุรี ซึ่งจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยอุทกภัยของกองทัพบก และได้ร่วมกันทำพิธีเปิดโครงการ 5+2 ประสานใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
อ่าน 308 ครั้ง
รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาด เปิดโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารสดเลี้ยงผู้ประสบอุทกภัย ในจังหวัดสระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง (01/11/2011)
ที่หอประชุมค่ายอดิศร จังหวัดทหารบก นายอภัย จันทนะจุลกะ รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาด พร้อมด้วย นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี หน่วยทหารบกจังหวัดทหารบกสระบุรี พร้อมแม่บ้านทหารบก พร้อมอาสาสมัครในพื้นที่ ร่วมกันจัดตั้งโรงครัวเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทยขึ้น เพื่อประกอบอาหารสำหรับแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
อ่าน 266 ครั้ง
รักษาการผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดสระบุรีลงพื้นที่สระบุรีเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจดอนพุด (01/11/2011)
พันตำรวจเอกสมิทธิ มุกดาสนิท รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี รักษาการผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายมานะ พวงวนิชกิจ กต.ตร.จังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจการทำงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ดอนพุด พร้อมสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับตำรวจผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมี พันตำรวจเอกพงศ์พันธ์ วงศ์มณีเทศ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอนพุด ให้การต้อนรับ
อ่าน 370 ครั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการณ์ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ขนย้ายประชาชนจากศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิต มาอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวของกองทัพบก กรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ พื้นที่จังหวัดสระบุรี (26/10/2011)
หลังเกิดเหตุน้ำได้ไหลเข้าท่วมภายในมหาวิทยาลัยศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิตซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบอุทกภัย ทำให้ศูนย์ปฏิบัติการณ์ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม หรือศปภ. ต้องอพยพประชาชนที่พักพิงอาศัยอยู่ภายใน ให้มาอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวของกองทัพบก กรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
อ่าน 254 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเขตอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี (25/10/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ออกไปตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบอุทกภัยที่วัดราษฎร์เจริญธรรม ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี สำหรับที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมวัดราษฎร์เจริญธรรม มีประชาชนที่ประสบอุทกภัยมาพักอาศัย 420 คน โดยเป็นชาวบ้านมาจากพื้นที่ ต.สนับทึบ ต.โพธิ์สาวหาญ ต.ลำตาเสา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อเขตอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ชาวบ้านจากอ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และชาวบ้านจากพื้นที่ ต.ไผ่ต่ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี
อ่าน 358 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี ส่ง อพปร.500 นาย สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร (22/10/2011)
ที่หน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานปล่อยชุด อาสาสมัคร อปพร.จากทุกอำเภอในจังหวัด สระบุรี จำนวน 500 คน เพื่อร่วมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ใน กทม. โดยให้เดินทางไปราบงานตัวเพื่อรับภารกิจ จาก กระทรวง มหาดไทย
อ่าน 301 ครั้ง
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทยจัดตั้งครัวเคลื่อนที่พระราชทาน ณ สำนักงานการไฟฟ้าหนองแค จ.สระบุรี เพื่อประกอบอาหารเลี้ยงประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (21/10/2011)
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิกาสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดครัวเคลื่อนที่พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สภานายิกากาชาดไทย ที่สำนักงานการไฟฟ้าอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เพื่อประกอบอาหารเลี้ยงประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเขตพื้นที่อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางนันทิยา พรหมมีชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยสมาชิกเหล่าชาด กำลังพลทหารจากหน่วย กองพลทหารราบที่ 9 กองพันที่ 2 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี และกำลังพลจากกองพันทหารม้าที่ 25 รักษาพระองค์ มาร่วมประกอบอาหารด้วย
อ่าน 549 ครั้ง
การมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม (20/10/2011)
นายอุกริช พึ่งโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ให้แก่เด็กพิการและออทิสติก ประจำปี 2554 จำนวน 125 ทุน และมอบคูปองสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือทางการศึกษา ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 304 ครั้ง
ศูนย์การทหารม้าสระบุรีได้ถูกจัดตั้งให้เป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวสำหรับประชาชนจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม และเริ่มมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาที่ศูนย์แห่งนี้เพิ่มมากขึ้นหลังสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขยายเป็นวงกว้าง (18/10/2011)
โดยกองทัพบกได้มอบหมายให้ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี ดำเนินการจัดตั้งเป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวสำหรับประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมจากพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเริ่มมีประชาชนเข้ามาอาศัยอยู่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว และเริ่มทยอยเดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้นหลังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขยายเป็นวงกว้างจนเกือบจะครบทุกพื้นที่
อ่าน 731 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 [95] 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ถัดไป>>