หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
คณะกรรมการประเมิน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่อดูการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนระดับประเทศ ครั้งที่ 1 (16/06/2011)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการประเมิน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ นำโดยนายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้อำนวยการสำนักเสริมความเข้มแข็งชุมชน กรมพัฒนาชุมชน และคณะ ลงพื้นที่เพื่อดูการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนระดับประเทศ ครั้งที่ 1 เพื่อประเมิน และรับฟังการบรรยายสรุปการเสนอผลงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นายสนิท ขาวสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นผู้แทนนำเสนอผลการดำเนินงานภาพรวมตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสระบุรี
อ่าน 191 ครั้ง
กกต.จังหวัดสระบุรีประชุมเครือข่ายพลเมืองอาสาประชาธิปไตย เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยรณรงค์การเลือกตั้ง และช่วยเป็นเครือข่ายด้านการข่าวเฝ้าระวังการกระทำผิดเลือกตั้ง (14/06/2011)
ที่ห้องประชุมกิจกรรมพิเศษองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นางสาวสุนันท์ จำรูญพานิชกุล ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมเครือข่ายพลเมืองอาสาประชาธิปไตยจังหวัดสระบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยรณรงค์การเลือกตั้ง และทำความเข้าใจในด้านของการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการกระทำความผิดการเลือกตั้ง
อ่าน 170 ครั้ง
การฝึกอบรมพัฒนาอาสาสมัครเพื่อประชาสัมพันธ์การฟื้นฟูแหล่งน้ำชุมชน (14/06/2011)
ที่ห้องสัมมนาโรงแรมสระบุรีอินน์ นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานเปิดกาฝึกอบรมพัฒนาอาสาสมัคร เพื่อประชาสัมพันธ์การฟื้นฟูแหล่งน้ำในชุมชน ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ภายใต้โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยาและป่าสักจาก 5 อำเภอได้แก่ อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอแก่คอย อำเภอเสาไห้ อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ และอำเภอวังม่วง จำนวน 400 คน
อ่าน 207 ครั้ง
โครงการทอดผ้าป่าหนังสือห้องสมุด 3 ดี ครั้งที่ 2 (13/06/2011)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าหนังสือเพื่อห้องสมุด 3 ดี ครั้งที่ 2 ที่ โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ซึ้งอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โครงการทอดผ้าป่าหนังสือเพื่อห้องสมุด 3 ดี ครั้งที่ 2 โดยการสนับสนุนโครงการ One Function Unit One Community (OFOC)
อ่าน 557 ครั้ง
ประชุมเครือข่ายสื่อมวลชนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสื่อสารประชาสัมพันธ์อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งในพื้นที่รับผิดชอบ สำนักงานป้องกันควบคุมโลกที่ 2 จังหวัดสระบุรี (13/06/2011)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายวิทยา ศุภรพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ได้จัดการประชุมเครือข่ายสื่อมวลชนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสื่อสารประชาสัมพันธ์อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งในพื้นที่รับผิดชอบ สำนักงานป้องกันควบคุมโลกที่ 2 จังหวัดสระบุรี โดยมีเครื่อข่ายนักสื่อสารสุขภาพ นักวิชาชีพด้านสุขภาพ นักสื่อสารมวลชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ อสม.เข้าร่วมการประชุม
อ่าน 210 ครั้ง
สระบุรีเปิดโครงรณรงค์งดการเผาฟางและตอซังพืช (10/06/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เดินทางมาเป็นประธานโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซัง เพื่อลดผลกระทบจากการเผาตอซังข้าวหลังการเก็บเกี่ยว และส่งเสริมให้เกษตรกรฟื้นฟูบำรุงดินเสื่อมโทรมจากการเผาตอซัง การฟื้นฟูแนวทางธรรมชาติแก่เกษตรกร แนวทางการนำวัสดุตอซังที่เหลือใช้จากไร่นามาเป็นวัสดุปรับปรุงดิน ณ. หมุ่ที่ 1 ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 159 ครั้ง
คลังจังหวัดสระบุรีจัดอบรม “การเสริมสร้างความรู้ด้านการเงิน การคลังและการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ” (09/06/2011)
ที่ห้องสัมมนาโรงแรมเกี่ยวอัน จังหวัดสระบุรี นายอุกริช พึ่งโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ด้านการเงิน การคลังและการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ หน่วยงานในจังหวัดสระบุรี เข้ารับการอบรม
อ่าน 258 ครั้ง
กิจกรรมเดินรณรงค์ “คนมหาดไทยร่วมใจทำความดี เพื่อพ่อของแผ่นดิน” (09/06/2011)
นายศรัทธา คชพลายุกต์ นายอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครปกป้องสถาบัน อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนในอำเภอพระพุทธบาท ประมาณ กว่า 1,000 คน ร่วมกิจกรรม เดินรณรงค์ “คนมหาดไทยร่วมใจทำความดี เพื่อพ่อของแผ่นดิน” จากบริเวณหน้าวิทยาลัยการอาชีพพระพุทธบาทถึงบริเวณถนนสายคู่อำเภอพระพุทธบาท
อ่าน 396 ครั้ง
เอไอเอส สานต่อโครงการ “เรารักษ์ต้นน้ำ จากเอไอเอส สานรัก” ปีที่ 2 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 (08/06/2011)
เอไอเอส ร่วมกับ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง แถลงข่าวสานต่อโครงการ “เรารักษ์ต้นน้ำจาก เอ ไอ เอส” ปีที่2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา พร้อมร่วมจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักและเห็นคุณค่าของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีนายถาวรพรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วม เป็นประธานและเยี่ยมชมกิจกรรมของโครงการ
อ่าน 259 ครั้ง
กกต.จังหวัดสระบุรีจัดการประชุมเลือกตั้งส.ส.สมานฉันท์ โดยให้ผู้สมัครมาลงนามเป็นพันธะสัญญาว่าจะไม่กระทำผิดเลือกตั้ง และช่วยให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมยอมรับผลการเลือกตั้ง (04/06/2011)
ที่ห้องประชุมกิจกรรมพิเศษองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นางสาวสุนันท์ จำรูญพานิชกุล ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมานฉันท์ โดยได้เชิญกรรมการการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้แทนผู้สมัคร เพื่อให้รู้ถึงระเบียบและกฎหมายจำเป็นที่จะไม่เป็นการกระทำผิดกฎหมาย โดยมีผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน พรรคพลังคนกีฬา พรรคเพื่อนเกษตรไทย พรรครักษ์สันติ และพรรคประชาธิปัตย์ มาร่วมประชุมในโครงการเลือกตั้งสมานฉันท์
อ่าน 201 ครั้ง
กกต.เขต 1 สระบุรีจัดเวทีกลางให้ผู้สมัครส.ส.แสดงวิสัยทัศน์และชี้แจงนโยบาย ต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนันและแพทย์ประจำตำบล เขตอำเภอเมืองสระบุรี (04/06/2011)
ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีด้านข้างศาลากลางฯ นายณรงค์ จันทร์ประสิทธิ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี และพล.ต.นพดล พิศวง คณะกรรมการการเลือกตั้งเขต 1 สระบุรี ได้จัดประชุมชี้แจงนโยบายต่อกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล อำเภอเมืองสระบุรี ในโอกาสนี้ได้เปิดเวทีให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.สระบุรีเขต 1 ได้แสดงวิสัยทัศน์ แถลงนโยบาย และหาเสียงด้วย
อ่าน 289 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีรับมอบธงและตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (03/06/2011)
นายอุกริช พึ่งโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายเรวัติ แสงนิล ประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรี นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระบุรี นายสุรีย์ สุขกรรม ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี แลนายมณเฑียร หัสนันท์ สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี ได้เดินทางเป็นตัวแทนจังหวัดสระบุรีในการรับมอบธงและตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีนายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบธงและตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อมอบให้ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชน นำไปประดับตกแต่งสถานที่และอาคารสำนักงาน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
อ่าน 229 ครั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2554 (03/06/2011)
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 ศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 2 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 และบริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้น ณ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี ขึ้นเพื่อเป็นการปลูกฝังเยาวชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีส่วนในการลดภาวะโลกร้อน โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน และร่วมชมนิทรรศการ การแสดงของนักเรียน กิจกรรมเกี่ยวกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และร่วมกันปลูกต้นไม้
อ่าน 260 ครั้ง
กิจกรรมรณรงค์วันดื่มนมโลก หรือ World Milk Day 2011 เพื่อรณรงค์ให้คนไทยดื่มนม เป็นอาหารหลักในชีวิตประจำวัน (02/06/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันดื่มนมโลก ณ ห้างสุขอนันต์ปาร์ค ซึ่งจัดโดยศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีกรมปศุสัตว์ ร่วมกับห้างสุขอนันต์ปาร์ค และ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มวกเหล็ก เพื่อรณรงค์ให้คนไทยดื่มนม เป็นอาหารหลักในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพร่างกายให้มีความแข็งแรง และยังเป็นการส่งเสริมเกษตรกรโคนมของไทยซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานจากพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
อ่าน 249 ครั้ง
สำนักงานพระพุทธศาสนาจัดพิธีทรงธรรม 3 ประโยค ประจำปี 2554 (01/06/2011)
ที่ศาลาอบรมเฉลิมพระเกียรติวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร พระพรหมโมลี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค 1-2 แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง (เว้นกรุงเทพมหานคร) ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ถวายการต้อนรับ โดยมีพระพระภิกษุสามเณรที่สอบได้ เปรียญธรรม 3 ประโยค จำนวน 395 รูป ประโยค1-2 จำนวน 447 รูป รวม 842 รูป
อ่าน 359 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา (01/06/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระพุทธฉาย โดยมีข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผู้แทนสมาคม ชมรม สโมสรร่วมพิธี หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์
อ่าน 819 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเร่งรัดให้หน่วยงานราชการร่วมรณรงค์โครงการส่งเสริมการสวมหมวกกันน๊อกครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของหวัดสระบุรีเพื่อสร้างความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานต์ (30/05/2011)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อขอความร่วมมือในการรณรงค์การสวมหมวกกันน๊อกขับขี่รถจักรยายนต์ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้สืบเนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดให้ปีพ.ศ. 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน และกำหนดให้ทุกภาคส่วนช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าการขับขี่รถจักรยานต์และเกิดอุบัติเหตุมีการบาดเจ็บและเสียชีวิตมากอันเนื่องจากการไม่สวมหมวกกันน๊อกของผู้ขับขี่และผู้ที่ซ้อนท้าย
อ่าน 230 ครั้ง
ผู้ว่าราชการเป็นประธานการประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและคณะกรมการจังหวัดเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการและชี้แจงนโยบายที่สำ ในโอกาสนี้ได้แนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ด้วย (30/05/2011)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจังหวัดประกอบไปด้วยผู้แทนภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจในรอบเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและชี้แจงนโยบายเร่งด่วน
อ่าน 530 ครั้ง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม“เวทีเด็กเอ๋ย...เด็กดี” ณ หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน จังหวัดสระบุรี (28/05/2011)
นายสนิท ขาวสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานและร่วมเสวนา “เวทีเด็กเอ๋ย...เด็กดี” ณ หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน จังหวัดสระบุรี ซึ่งจัดโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา กรมประชาสัมพันธ์
อ่าน 316 ครั้ง
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย 2554 (27/05/2011)
ที่ห้องประชุมทานตะวันชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายสุรีย์ สุขกรรม จัดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2554 ในหัวข้อ “ประชาธิปไตยกับวัยทีน” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี และได้รับความร่วมมือจากประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดสระบุรี ประธานชมรมหนังสือพิมพ์สระบุรี ประธานชมรมสื่อมวลชนสระบุรี และประธานวิทยุชุมชน ร่วมเป็นคณะกรรมการ
อ่าน 271 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 [96] 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>