หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
การสัมนาเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดสระบุรี (25/03/2011)
ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ได้มีการจัดประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดสระบุรี โดยมีรองปลัดกระทรวงแรงงาน นางสุทัศนี สืบวงศ์แพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม มีอาสาสมัครแรงงานเข้าร่วมอบรมจำนวน 154 คน
อ่าน 133 ครั้ง
การฝึกอบรมทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชนตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี (24/03/2011)
ที่ลานฝึก ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชน ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี เพื่อทบทวนยุทธวิธี และวีธีการปฏิบัติใหม่ๆ เพื่อให้รู้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อ่าน 198 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ สระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ลงพื้นที่อำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี พร้อมแก้ไขปัญหา พัฒนาอาชีพให้ดียิ่งขึ้น (24/03/2011)
นายสนิท ขาวสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายธวัช สุระบาล ปลัดจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรีและอำเภอเสาไห้ เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณวัดบ้านชุ้ง อ.เสาไห้ จังหวัดสระบุรี
โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด จังหวัดสระบุรี (23/03/2011)
จังหวัดสระบุรี โดยนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสระบุรี และประธานโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสระบุรี ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วน ถือเป็น “วาระของจังหวัด”
อ่าน 907 ครั้ง
เปิดพื้นที่น้ำประปาดื่มได้เทศบาลเมืองสระบุรี “เนื่องในวันน้ำโลก” (22/03/2011)
ที่สำนักงานการประปาเทศบาลเมืองสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้ให้การต้อนรับ ดร.นพ.สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้เดินทางมาเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่สำนักงานประปาในสระบุรี และเปิดพื้นที่น้ำประปาดื่มได้เทศบาลเมืองสระบุรี
อ่าน 340 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเปิดจุดเฝ้าระวังและสกัดกั้นการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชนเป้าหมาย โดยเฉพาะชุมชนเขาคูบาอำเภอเมืองสระบุรี และชุมชนอินทรพิทักษ์หรือป่าช้าตาลอย อำเภอพระพุทธบาท (22/03/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายณรงค์ จันทร์ประสิทธิ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี นำเจ้าหน้าที่อส.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมจุดสกัดเฝ้าระวังยาเสพติดในพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลเมืองสระบุรี ที่ชุมชนเขาคูบา อำเภอเมืองสระบุรี และชุมชนอินทรพิทักษ์หรือป่าช้าตาลอย ทั้งนี้สืบเนื่องจากรัฐบาลต้องการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร
อ่าน 264 ครั้ง
ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าสระบุรีนำคณะนายทหารจากศูนย์การทหารม้าฯไปมอบพัดลมข้าวสาร และเลี้ยงอาหารกลางวันที่สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (21/03/2011)
ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าสระบุรีนำคณะนายทหารจากศูนย์การทหารม้าฯไปมอบพัดลมข้าวสาร และเลี้ยงอาหารกลางวันที่สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554
อ่าน 555 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีร่วมกับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดแถลงข่าวจัดการแข่งขันศึกจ้าวมวยไทยวีโก้แชมป์รถกระบะอันดับ 1 สนามแข่งขันสระบุรี (21/03/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันชกมวยไทยในรายการ ศึกจ้าวมวยไทยวีโก้แชมป์รถกระบะอันดับ 1 สนามแข่งขันสระบุรี
งานรวมพลังสตรีเนื่องในวันสตรีสากล และทอดผ้าป่าสบทบกองทุนพัฒนาสตรีจังหวัดสระบุรี (18/03/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน รวมพลังสตรีเนื่องในวันสตรีสากล และทอดผ้าป่าสบทบกองทุนพัฒนาสตรี “ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” และโครงการชุมชนเข็มแข็งด้วยการออมแบบพอเพียง “37 ปี ออมทรัพย์สร้างชาติ ถวายราชสดุดี 84 พรรษา” ณ หอประชุมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี
พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2554 (18/03/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี ทำพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2554” ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนจังหวัดสระบุรี (17/03/2011)
จังหวัดสระบุรี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี จัดโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2554 ณ ศาลาอบรมพระสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี มีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีแถลงข่าวการจับกุมพ่อค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ได้ของกลาง 2 หมื่นเม็ด เขตท้องที่หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ (16/03/2011)
วันที่ 15 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 น.นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พล.ต.ต.กิตติ รุ่งเรืองวงษ์ ผบก.ภ.จว.สระบุรี พร้อมด้วยชุดสืบสวน สภ.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมนายณรงค์ หรือนายจ๊อด บรรจงทรัพย์ อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 20/2 หมู่ที่ 7 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี พร้อมด้วยของกลางยาบ้าจำนวน 2 หมื่นเม็ดและรถยนต์ปิกอัพอีก 1 คัน มาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
“เที่ยวสระบุรี ฟังดนตรีกลางสายน้ำ” 12-13 มีนาคม 2554 (13/03/2011)
จังหวัดสระบุรีนำโดย นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ สมาคมการท่องเที่ยวสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ร่วมกันจัดงาน “เที่ยวสระบุรี ฟังดนตรีกลางสายน้ำ” ณ บริเวณตลาดน้ำตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี 12-13 มีนาคม 2554
อ่าน 182 ครั้ง
กลุ่มบริษัทและร้านจำหน่ายหนังสือเอกชน มอบหนังสือให้กับโรงเรียนในเขตอำเภอดอนพุด เพื่อสนับสนุนและปลูกฝังให้เยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน (12/03/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เดินทางไปเป็นประธานในพิธีรับมอบหนังสือและเปิดห้องสมุดการเรียนรู้ที่โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี โดยกลุ่มบริษัทอมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ผู้ดำเนินการธุรกิจ”ร้านหนังสือนายอินทร์” นำมามอบให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตอำเภอดอนพุด รวม 5 โรงเรียน ตามโครงการปันความรักด้วยความรู้
อ่าน 386 ครั้ง
สโมสรโรตารี่สระบุรี ร่วมกับ สโมสรโรตารี่โตเกียวฮาชิโอจิอีสประเทศญี่ปุ่น ทำพิธีมอบเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดให้โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี รวม 11 โรงเรียน มูลค่ากว่า 420,000 บาท (11/03/2011)
ที่โรงเรียนสมุห์ประดิษฐ์ ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดจากสโมสรโรตารี่สระบุรี และสโมสรโรตารี่ฮาชิโอจิอีสประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนำเครื่องมาติดตั้งให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 และเขต 2 รวม 11 โรงเรียน มูลค่า 420,000 บาท
อ่าน 436 ครั้ง
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีทำพิธีปิดโครงการการต่อต้านใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน หรือโครงการแดร์ ประจำปี 2554 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการแดร์จากสถานศึกษาต่าง ๆ และจบหลักสูตรจำนวน 3,290 คน (11/03/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนหรือโครงการแดร์ของกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี และมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาและสังกัดเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี
อ่าน 256 ครั้ง
”ขุนศึกสระบุรี” กัลฟ์ สระบุรี เอฟซี” เปิดตัวอย่างเป็นทางการ พร้อมได้สปอนเซอร์หลัก บริษัท กัลฟ์ เจ พี จำกัด ทุ่ม 10 ล้าน เพื่อสู้ศึกดิวิชั่น 1 (10/03/2011)
ทีมฟุตบอล”ขุนศึกสระบุรี” กัลฟ์ สระบุรี เอฟซี ได้จัดแถลงข่าวเปิดตัวทีมงานบอร์ดบริการ สตาฟฟ์โคช้ นักเตะ ตลอดจนสปอนเซอร์หลัก ได้แก่บริษัทกัลฟ์ เจพี จำกัด และโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ เจ พี จำกัด
อ่าน 295 ครั้ง
งานประจำปีเมืองแก่งคอย ย้อนรอยสงครามโลก (09/03/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เทศบาลเมืองแก่งคอย และอำเภอแก่งคอย แถลงข่าวการจัดงานประจำปี เมืองแก่งคอย ย้อนรอยสงครามโลก ภายใต้คำขวัญที่ว่า เลาะแก่ง เลียบวัด รับพาข้าว เคล้าละคร จรตลาด กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ย้อนอดีตเมืองแก่งคอย
อ่าน 412 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีทำลายผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องที่ผลิตจากโรงงานที่ไม่ได้รับอนุญาต (08/03/2011)
จังหวัดสระบุรี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ได้ตรวจและยึดผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องที่ผลิตจากโรงงานที่ไม่ได้รับอนุญาต ณ สถานที่จำหน่ายในจังหวัดสระบุรี รวมทั้งสิน 17 รายการ จำนวน 582 กระป๋อง และทำลายผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2554 นี้
อ่าน 771 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อสู่เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสระบุรี เร่งรัดยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันยาเสพติด (08/03/2011)
นายอุกฤช พึ่งโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัด เพื่อเร่งรัดการปฎิบัติการตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันปัญหายาเสพติด โดยมีคณะทำงานโต๊ะข่าว แถลงผลการดำเนินงานการป้องกัน ปราบปราม การแพร่ระบาดของยาเสพติด

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 [96] 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>