หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
ผู้ว่าฯ สระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ลงพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี พร้อมแก้ไขปัญหา พัฒนาอาชีพให้ดียิ่งขึ้น (26/05/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายธวัช สุระบาล ปลัดจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรีและอำเภอเมือง เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณวัดกุดนกเป้า อ.เมือง จังหวัดสระบุรี โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนระหว่างส่วนราชการของจังหวัดร่วมกับส่วนราชการของอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่
อ่าน 165 ครั้ง
ผู้ว่าฯสระบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการไปพบกับคณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ตามโครงการ”พบผู้ว่าหน้าเสาธง” (26/05/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี ได้เดินทางไปที่พบกับผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี คณะอาจารย์ และนักศึกษาตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” เพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารราชการจังหวัดสระบุรีและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ และนักศึกษา เพื่อจะนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
อ่าน 350 ครั้ง
การฝึกทบทวนทีมกู้ชีพกู้ภัย OTOS (25/05/2011)
ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) เพื่อการจัดการด้านความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี รุ่นที่ 2 สำหรับรุ่นที่ 1 ได้ดำเนินการฝึกอบรมไปแล้วเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา
กองเชียร์แห่ให้กำลังใจ ผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขต ของตนเอง อย่างคึกคัก ในวันแรกของการรับสมัคร สส.ขณะที่ พรรคประชาธิปัตย์มาสมัครเป็นพรรคแรก (24/05/2011)
ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลังเก่า ศาลากลางจังหวัดสระบุรี บรรยากาศวันแรกในการรับสมัคร สส.แบบแบ่งเขต โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมสังเกตุการณ์
อ่าน 389 ครั้ง
กกต.จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมอบรมดีเจประชาธิปไตยชุมชน (22/05/2011)
ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี ได้จัดกิจกรรมอบรมดีเจประชาธิปไตยชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรี เพื่อให้ความรู้แก่นักจัดรายการวิทยุหรือดีเจของจังหวัดสระบุรี ได้มีส่วนร่วมในการให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
อ่าน 206 ครั้ง
กกต.จังหวัดสระบุรีพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (19/05/2011)
ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรี ได้จัดการแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปที่จะมีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม พร้อมชี้แจงถึงแนวทางและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ที่ต้องการลงสมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อป้องกันการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
พุทธศาสนิกชนร่วมกวนข้าวทิพย์ในวันวิสาขบูชา (18/05/2011)
ที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อ.พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนงานราชการ และพุทธศาสนิกชน ทำพิธีบวงสรวงสักการะเทพยดาฟ้าดิน สิ่งศักดิ์สิทธ์ภายในวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร และร่วมเป็นประธานในพิธีกวนข้าวทิพย์เนื่องในวันวิสาขบูชา
“รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์” (13/05/2011)
จังหวัดสระบุรีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนายถาวร พรหมมีชัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานราชการ องค์กรภาคเอกชน พี่น้องประชาชน ร่วมกันปลูก ต้นสักพันธ์มเหสักข์-สักสยามมินทร์ ณ บริเวณพื้นที่ป่าช้าวัดบ้านโดน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5ธันวาคม 2554
หอการค้าสระบุรีและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม จับมือธนาคารทหารไทยฯ เปิดให้บริการคำปรึกษาประชาชนทั่วไปที่สนใจกู้เงินเพื่อทำธุรกิจขนาดย่อมหรือSME โดยเปิดสินเชื่อพิเศษให้กู้ 3 เท่าของหลักทรัพย์ (11/05/2011)
ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีหอการจังหวัดสระบุรีร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือบสย. และธนาคารทหารไทย (TMB BANK) ออกให้บริการคำปรึกษาแก่ประชาชนทั่วไปในการขอยื่นกู้สินเชื่อและจัดการสัมมนา“กู้อย่างไรให้ได้สินเชื่อ 3 เท่า” ซึ่งภายในงานได้มีการเปิดบูธให้คำปรึกษาการกู้เงินเพื่อทำธุรกิจขนาดย่อมหรือSMEสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจจะขอยื่นกู้ การให้คำปรึกษาวางแนวทางการทำธุรกิจและการขยายกิจการธุรกิจ
งานวันความปลอดภัยในการทำงาน ปี 2554 (10/05/2011)
ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบรี นายสนิท ขาวสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานเปิดงานและปาฐกฐาพิเศษ “งานวันความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสระบุรี 2554 “ มีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรีร่วมกับสถานประกอบการในจังหวัดสระบุรีร่วมกันจัดงาน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ส่งเจ้าหน้าที่ทั้งนายจ้างและลูกจ้างเข้าร่วมการสัมมนาและร่วมกิจกรรมประมาณ 400 คน
กกต.สระบุรีจัดประชุมเลือกตั้งสมานฉันท์ให้กับผู้สมัครนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านหมอ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม (09/05/2011)
นางสาวสุนันท์ จำรูญพานิชกุล ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในการกล่าวปฏิญาณตนและลงสัตยาบรรณของผู้สมัครนายกและผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านหมอ ทั้งนี้เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและไม่เกิดความขัดแย้งของผู้สมัคร
หน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสระบุรี ผู้แทนองค์กรภาคเกษตร ประชาชนทั่วไป ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสระบุรี (09/05/2011)
ที่โรงแรมเกี่ยวอันสระบุรี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมชี้แจงและระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อจัดทำเป็นร่างยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสระบุรี โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรภาคการเกษตร และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประชุม โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการเปิดการประชุม
การเชื่อมโยงการค้าโลกกับข้อตกลงการค้าบริการ WTO และ ASEAN (06/05/2011)
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนาเวทีสาธารณะเพื่อให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง รับฟังความคิดเห็น เรื่อง "การค้าบริการในกรอบ WTO และกรอบ ASEAN ครั้งที่ 4 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลความคืบหน้าของการเจรจาทั้งด้านการเปิดตลาดและกฎระเบียบต่างๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเจรจาด้านการค้าบริการ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ สื่อมวลชน และประชาชน โดยมีนายสนิท ขาวสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา ณ โรงแรมเซอร์เจมส์รีสอร์ท แอนด์กอล์ฟคลับ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 349 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีทำพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน”วันฉัตรมงคล” และพิธีรวมพลังสามัคคีอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) (05/05/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำหัวหน้าส่วนงานราชการ พ่อค้า ประชาชน ตลอดจนกลุ่มพลังมวลชน ต่าง ๆ ทำพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2554 ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลังเก่า บริเวณศาลากลางจังหวัดสระบุรี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีของเหล่าพสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรี
อ่าน 237 ครั้ง
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จัดพิธีทอดผ้าป่าอิ่มบุญ เพื่อนำเงินไปสมทบทุนซื้อเครื่องมือเอ๊กซเรย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมเปิด”อโรคยาศาล” (03/05/2011)
แพทย์หญิงวิลาวัลย์ จึงประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมคณะ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีอิ่มบุญ ที่โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เสาไห้ จ.สระบุรี โดยมีประชาชนเดินทางมาร่วมบริจาคเงินและทอดผ้าป่าจำนวนมาก ได้ยอดเงินมากกว่า 1 ล้านบาท
อ่าน 657 ครั้ง
การอบรมเกษตรกรและมอบปัจจัยการผลิตพันธ์ปลาและอาหารปลาโครงการฟื้นฟูและพัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบยังชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (02/05/2011)
ที่หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านหมอ นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกรมประมง ได้เดินทางมาเปิดการอบรมเกษตรกรและมอบปัจจัยการผลิตพันธ์ปลาและอาหารปลาโครงการฟื้นฟูและพัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบยังชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ตามโครงการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
อ่าน 245 ครั้ง
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณดี ทรงโปรดให้ผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนชาวอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี (30/04/2011)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโปรดให้นางศิริรัตน์ อายุวัฒน์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้แทนพระองค์นำถุงยังชีพพระราชทานในโครงการ “หนึ่งใจ....เดียวกัน” จำนวน 500 ถุง มอบแก่ประชาชนแก่ประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ณ วัดเขาพรหมสวรรค์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
เปิดสำนักงาน สกพ.เขต 7 (สระบุรี) เพื่อแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน (29/04/2011)
ดร. ศุภิชัย ตั้งใจตรง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้เป็นประธานเปิดสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 7 สระบุรี โดยมีนายอุกฤช พึ่งโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับและร่วมเปิดสำนักงาน
อ่าน 280 ครั้ง
มหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว ประจำปี 2554 (28/04/2011)
ที่ห้องสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายเฉลิม วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานเปิดงานโครงการมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
อ่าน 256 ครั้ง
การอบรม “พลเมืองอาสา พัฒนาประชาธิไตย” (28/04/2011)
ที่โรงแรมหาดสองแควรีสอร์ท อ.แก่งคอย จ.สระบุรี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี ได้จัดฝึกอบรมโครงการพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อสร้างเครือข่ายช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี มีพลเอกเธียรชัย โกมารทัต กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรม
อ่าน 282 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 [97] 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>