หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
ผู้ว่าฯสระบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการไปพบกับคณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ตามโครงการ”พบผู้ว่าหน้าเสาธง”ประจำเดือนมกราคม (28/01/2011)
ผู้ว่าฯสระบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการไปพบกับคณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ตามโครงการ”พบผู้ว่าหน้าเสาธง”ประจำเดือนมกราคม
อ่าน 343 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีมอบรถยนต์เก๋งฮอนด้าให้กับผู้ถูกสลากกาชาดประจำปี 2553 (28/01/2011)
นางนันทิยา พรหมมีชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ ทำพิธีมอบรถยนต์เก๋งให้กับผู้สลากกาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2553 โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบรางวัล
สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรีจัดอบรมกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (28/01/2011)
นายอรรถพล ใหญ่สว่าง รองอัยการสูงสุด เดินทางไปเป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ข้อกฎหมายแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และผู้นำชุมชน ในเขตอำเภอมวกเหล็ก รวม 300 คน ซึ่งจัดโดยสำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรีสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
คณะข้าราชการระดับสูงของประเทศอินเดียเดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารราชการที่จังหวัดสระบุรี และยังเดินทางไปดูศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อปที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (27/01/2011)
น. ผู้แทนจากสำนักบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หรือAIT นำข้าราชการระดับสูงของประเทศอินเดียเดินทางมาที่จังหวัดสระบุรี เพื่อศึกษาดูงานการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค
ครบรอบ 42 ปีโครงการพัฒนาอาสาพัฒนาชุมชน (26/01/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม “รวมใจอาสาพัฒนาชุมชน” เนื่องในครบวาระ 42 ปี ณ.โรงแรมเกี่ยวอัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรีมีผู้นำอาสาพัมนาชุมชน ศุนย์ประสานงานองค์การชุมชน องค์กรสตรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม 250 คน
โครงการ พัฒนาความรู้และทักษะการสื่อสารเครือข่ายสื่อมวลชนด้านสุขภาพจังหวัดสระบุรี (26/01/2011)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จัดโครงการ พัฒนาความรู้และทักษะการสื่อสารเครือข่ายสื่อมวลชนด้านสุขภาพจังหวัดสระบุรี เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการในการจัดการสุขภาพ เป็นการร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายสื่อมวลชน
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามโครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (25/01/2011)
นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดสระบุรี ออกตรวจงานการใช้งบประมาณโครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง เพื่อติดตามโครงการการก่อสร้างโครงการต่างๆ ว่ามีความคืบหน้ามากน้อยเพียงใด
ผู้ว่าฯ สระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ลงพื้นที่อำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรี พร้อมแก้ไขปัญหา พัฒนาอาชีพให้ดียิ่งขึ้น (22/01/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรีและอำเภอมวกเหล็ก เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณวัดเกาะเซิงหวาย อ.วิหารแดง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 225 ครั้ง
อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านแพทย์แผนไทย (22/01/2011)
แพทย์หญิงวิลาวัลย์ จึงประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยเฉพาะด้านการแผนไทย แพทย์ทางเลือก และการรักษาฟื้นฟูสุขภาพประชาชนแบบผสมผสาน
ตักบาตรข้าวหลามจี่ เดือนยี่ที่หนองโน ครั้งที่ 9 (19/01/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธาน เปิดงานประเพณีตักบาตรข้าวหลามจี่ เดือนยี่ที่หนองโน ครั้งที่ 9 ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ผู้ว่าฯ สระบุรี พบคณะครูและนักเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” (19/01/2011)
ที่สนามหน้าเสาธงโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยาจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี ได้เดินทางไปที่โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยาเพื่อพบกับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” เพื่อชี้แจงนโยบายและการรับฟังข้อเสนอแนะจากสถานศึกษาและนักเรียน โดยมีนายปรีชา แจ้งประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยาให้การต้อนรับ
อ่าน 389 ครั้ง
การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด “สระบุรีเกมส์” ครั้งที่ 9 (18/01/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด “สระบุรีเกมส์” ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2553 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด “สระบุรีเกมส์” ครั้งที่ 9 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรีจัดพิธี “วันยุทธหัตถีของพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2554” (18/01/2011)
วันที่ ( 18 มกราคม 2554 ) เวลา 08.30 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย พ.อ.ธรรมนูญ กฤษน้อย รอง ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี ร่วมกันเป็นประธานในพิธี “วันยุทธหัตถีของ พระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2554 ”
เปิดศูนย์อาคารศูนย์การเรียนรู้อดิตยาเบอร์ล่า (17/01/2011)
นายอุกฤช พึ่งโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้อาทิตยาเบอร์ล่า โดยมีท่านเอกอัครราชทูตประเทศอินเดียประจำประเทศไทย Mr.ปินาก รัญชัน จักรวรรติ และคณะกรรมการบริหารของกลุ่มอดิตยาเบอร์ล่า ร่วมเป็นประธานเปิดงาน บริเวณด้านหลังสำนักงาน ที่ว่าการอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
การแข่งขันฟุตบอล 9 คน หนองสุทธะคัพ ครั้งที่ 9 (17/01/2011)
นายวีระพล อดิเรกสาร อดีต ส.ส.สระบุรี เป็นประธานการมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล หนองสุทธะคัพครั้งที่ 9 ณ โรงเรียนวัดหนองสุทธะ ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
งานแถลงข่าว “งานทับกวางคาวบอยซิตี้” ปี 2554 (14/01/2011)
นายธวัช สุรบาล นายอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทับกวาง ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “งานทับกวางคาวบอยซิตี้” ปี 2554 ณ บริเวณสนามด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระหว่าวันที่ 21-13 มกราคม 2554
เปิดศูนย์โอทอปคอมเพล็กสระบุรี (14/01/2011)
นายอุกช พึ่งโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธาน งานเปิดศูนย์โอทอปคอมเพล็กสระบุรี ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ซึ่งการดำเนินการโครงการ OTOP ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดสระบุรี เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากโดยการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มาตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน
นักเรียนอาชีวะไทย คว้าแชมป์แกะสลักหิมะ เมืองฮาร์บิ้น ประเทศจีน พ่วงรองชนะเลิศอับดับ 1 และป๊อปปูลาร์โหวต (11/01/2011)
นางพัชรินทร์ ใบเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี เปิดเผยว่า นักเรียนอาชีวะตัวแทนประเทศไทย จำนวน 2 ทีม ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันแกะสลักหิมะ "The 2010 Harbin International Collegiate Snow Sculpture Contest" ณ เมืองฮาร์บิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลปรากฎว่า ทีมนักเรียนไทย สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศได้สำเร็จ นอกจากนี้ ยังได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล Popular Vote อันดับ 1 และ 2 อีกด้วย
อ่าน 352 ครั้ง
" อุปสมบทพระสงฆ์ 999 รูป " เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 (10/01/2011)
จังหวัดสระบุรี จัดอุปสมบทพระสงฆ์ ๑๑ รูป ใน ๙๙๙ รูป ทั่วประเทศ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๙ - ๒๓มกราคม ๒๕๕๔
อ่าน 311 ครั้ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2554 (06/01/2011)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2554 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรีเฝ้าฯ รับเสด็จ
อ่าน 110 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [98] 99 100 101 102 103 ถัดไป>>