หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (11/07/2011)
ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานราชการ ร่วมกันวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พร้อมกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 เห็นชอบให้วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 11 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันรัฐพิธี
อ่าน 188 ครั้ง
งานตักบาตรดอกไม้ล้างเท้าพระ ถวายเทียนพรรษา 85 ต้น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปีนี้จัดยิ่งใหญ่ (07/07/2011)
ที่ศาลาอบรมพระสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ ฯ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายเฉลิม วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พลตำรวจตรีกิตติ รุ่งเรืองวงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี และนายวัฒนพงษ์ โพธิ์นิ่มแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลพบุรี พร้อมด้วยตัวแทนจากทศบาลเมืองพระพุทธบาท ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ถวายเทียนพรรษา ล้างเท้าพระประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท
อ่าน 238 ครั้ง
ธนาคารออมสินมอบคอมพิวเตอร์ให้กับกรรมการกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดสระบุรีพร้อมกับอบรมการใช้โปรแกรมบัญชีเพื่อเตรียมยกระดับกองทุนหมู่บ้านเป็นสถาบันการเงินชุมชน (05/07/2011)
ที่ห้องประชุมโรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานรับมอบอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยการสนับสนุนจากธนาคารออมสินซึ่งคอมพิวเตอร์ได้มีการติดตั้งโปรแกรมบัญชี และการเงินการธนาคาร เพื่อมอบให้กับชุมชนนำไปใช้ในระบบกองทุนหมู่บ้าน พร้อมทั้งอบรมการใช้งานให้แก่ตัวแทนจากกองทุนหมู่บ้านด้วย
อ่าน 479 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มจังหวัดสระบุรี เน้นให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที (01/07/2011)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายอุกริช พึ่งโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มจังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๕๔ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน
อ่าน 211 ครั้ง
โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จัดงานกิจกรรมรณรงค์ “เลือกตั้ง 54 ชาวสระบุรีพร้อมจัดเต็ม” รณรงค์ให้พี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิในโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้ง (30/06/2011)
โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมกันจัดงานกิจกรรมรณรงค์ “เลือกตั้ง 54 ชาวสระบุรีพร้อมจัดเต็ม” ตามโครงการเลือกตั้งอย่างไร..เวทีนักเรียนไทยมีคำตอบ” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย เป็นประธานเปิดงานพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมและเยี่ยมชมกิจกรรมนิทรรศการต่างๆ โดยมีนักเรียน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตเลือกตั้งจังหวัดสระบุรี ครูอาจารย์ ผู้นำท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 3,500 คน ณ อาคารศูนย์กีฬามาตรฐาน โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จังหวัดสระบุรี
อ่าน 1754 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (26/06/2011)
ที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดสระบุรี จัดพิธีสวดพระปริตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยมีนายถาวร พรหมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส พระธรรมปิฏก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรีประธานฝ่ายสงฆ์
อ่าน 188 ครั้ง
ชาวสระบุรีพร้อมใจรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (24/06/2011)
ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ "เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร" ซึ่งจัดโดย สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรีร่วมกับจังหวัดสระบุรี
ชาวบ้านตำบลหนองโน อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชน ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (23/06/2011)
ที่บริเวณป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน ร่วมกับจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชน ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีนายถาวร พรหมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีประสงค์ บุตรขวัญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่13 พลตรีประพนธ์ ศักดิ์สุภา ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกจังหวัดสระบุรี นายณรงค์ จันทร์ประสิทธิ์ นายอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี นายกิตติศักดิ์ มณีศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน พร้อมด้วยข้าราชการทุกภาคส่วน องค์กรภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ประชาชนชาวตำบลหนองโน ร่วมกันปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามแนวพระราชดำริในการที่ให้ทุกคนร่วมกันปลูกป่า
อ่าน 300 ครั้ง
สโมสรโรตารี่สระบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบรี และสมาคมทันตแพทย์เอกชน จัดโครงการหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ (21/06/2011)
นางชนิสรา ผลเจริญ นายกรับเลือกสโมสรโรตารีสระบุรี ปี 2554-255 เปิดเผยว่า สโมสรโรตารีสระบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และสมาคมทันตแพทย์เอกชนไทย จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทันตแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อให้การบริการทางการแพทย์และทัตกรรม (โรคช่องปาก) ในเขตตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 27 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยที่จะมีประชาชนและผู้ป่วยจะได้ประโยชน์ในโครงการนี้ประมาณ 2,000 คน
อ่าน 164 ครั้ง
กิจกรรมยอเวทีสามัคคีประเทศไทย ในหัวข้อ "การเมืองเรื่องชีวิต” (16/06/2011)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี โดย นาย สุรีย์ สุขกรรม ประชาสัมพันธ์จังหวัด จัดโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ กิจกรรมยอเวทีสามัคคีประเทศไทย ในหัวข้อ "การเมืองเรื่องชีวิต” เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้ความรุนแรง และหันมาสมานสามัคคีกันเพื่อยุติความขัดแย้ง ลดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ประชาชนที่มีความแตกต่างทางความคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอุดมคติทางการเมือง ไม่ใช้ความรุนแรงแก้ไขปัญหา การอยู่ร่วมกับทุกกลุ่มได้อย่างสมานฉันท์และการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี 2554 โดยมี นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมกิจกรรม
อ่าน 175 ครั้ง
คปภ.แถลงข่าวโครงการ “ประกันภัยกับทศวรรษแห่งความปลอดภัยบนท้องถนน” (16/06/2011)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 7 (สระบุรี) จัดแถลงข่าวโครงการ “ประกันภัยกับทศวรรษแห่งความปลอดภัยบนท้องถนน” โดยมีนายถาวร พรหมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมสื่อมวลชนจำนวนมากเข้าร่วมรับฟัง
อ่าน 221 ครั้ง
คณะกรรมการประเมิน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่อดูการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนระดับประเทศ ครั้งที่ 1 (16/06/2011)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการประเมิน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ นำโดยนายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้อำนวยการสำนักเสริมความเข้มแข็งชุมชน กรมพัฒนาชุมชน และคณะ ลงพื้นที่เพื่อดูการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนระดับประเทศ ครั้งที่ 1 เพื่อประเมิน และรับฟังการบรรยายสรุปการเสนอผลงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นายสนิท ขาวสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นผู้แทนนำเสนอผลการดำเนินงานภาพรวมตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสระบุรี
อ่าน 199 ครั้ง
กกต.จังหวัดสระบุรีประชุมเครือข่ายพลเมืองอาสาประชาธิปไตย เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยรณรงค์การเลือกตั้ง และช่วยเป็นเครือข่ายด้านการข่าวเฝ้าระวังการกระทำผิดเลือกตั้ง (14/06/2011)
ที่ห้องประชุมกิจกรรมพิเศษองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นางสาวสุนันท์ จำรูญพานิชกุล ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมเครือข่ายพลเมืองอาสาประชาธิปไตยจังหวัดสระบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยรณรงค์การเลือกตั้ง และทำความเข้าใจในด้านของการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการกระทำความผิดการเลือกตั้ง
อ่าน 186 ครั้ง
การฝึกอบรมพัฒนาอาสาสมัครเพื่อประชาสัมพันธ์การฟื้นฟูแหล่งน้ำชุมชน (14/06/2011)
ที่ห้องสัมมนาโรงแรมสระบุรีอินน์ นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานเปิดกาฝึกอบรมพัฒนาอาสาสมัคร เพื่อประชาสัมพันธ์การฟื้นฟูแหล่งน้ำในชุมชน ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ภายใต้โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยาและป่าสักจาก 5 อำเภอได้แก่ อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอแก่คอย อำเภอเสาไห้ อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ และอำเภอวังม่วง จำนวน 400 คน
อ่าน 226 ครั้ง
โครงการทอดผ้าป่าหนังสือห้องสมุด 3 ดี ครั้งที่ 2 (13/06/2011)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าหนังสือเพื่อห้องสมุด 3 ดี ครั้งที่ 2 ที่ โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ซึ้งอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โครงการทอดผ้าป่าหนังสือเพื่อห้องสมุด 3 ดี ครั้งที่ 2 โดยการสนับสนุนโครงการ One Function Unit One Community (OFOC)
อ่าน 579 ครั้ง
ประชุมเครือข่ายสื่อมวลชนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสื่อสารประชาสัมพันธ์อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งในพื้นที่รับผิดชอบ สำนักงานป้องกันควบคุมโลกที่ 2 จังหวัดสระบุรี (13/06/2011)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายวิทยา ศุภรพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ได้จัดการประชุมเครือข่ายสื่อมวลชนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสื่อสารประชาสัมพันธ์อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งในพื้นที่รับผิดชอบ สำนักงานป้องกันควบคุมโลกที่ 2 จังหวัดสระบุรี โดยมีเครื่อข่ายนักสื่อสารสุขภาพ นักวิชาชีพด้านสุขภาพ นักสื่อสารมวลชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ อสม.เข้าร่วมการประชุม
อ่าน 222 ครั้ง
สระบุรีเปิดโครงรณรงค์งดการเผาฟางและตอซังพืช (10/06/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เดินทางมาเป็นประธานโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซัง เพื่อลดผลกระทบจากการเผาตอซังข้าวหลังการเก็บเกี่ยว และส่งเสริมให้เกษตรกรฟื้นฟูบำรุงดินเสื่อมโทรมจากการเผาตอซัง การฟื้นฟูแนวทางธรรมชาติแก่เกษตรกร แนวทางการนำวัสดุตอซังที่เหลือใช้จากไร่นามาเป็นวัสดุปรับปรุงดิน ณ. หมุ่ที่ 1 ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 176 ครั้ง
คลังจังหวัดสระบุรีจัดอบรม “การเสริมสร้างความรู้ด้านการเงิน การคลังและการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ” (09/06/2011)
ที่ห้องสัมมนาโรงแรมเกี่ยวอัน จังหวัดสระบุรี นายอุกริช พึ่งโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ด้านการเงิน การคลังและการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ หน่วยงานในจังหวัดสระบุรี เข้ารับการอบรม
อ่าน 279 ครั้ง
กิจกรรมเดินรณรงค์ “คนมหาดไทยร่วมใจทำความดี เพื่อพ่อของแผ่นดิน” (09/06/2011)
นายศรัทธา คชพลายุกต์ นายอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครปกป้องสถาบัน อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนในอำเภอพระพุทธบาท ประมาณ กว่า 1,000 คน ร่วมกิจกรรม เดินรณรงค์ “คนมหาดไทยร่วมใจทำความดี เพื่อพ่อของแผ่นดิน” จากบริเวณหน้าวิทยาลัยการอาชีพพระพุทธบาทถึงบริเวณถนนสายคู่อำเภอพระพุทธบาท
อ่าน 421 ครั้ง
เอไอเอส สานต่อโครงการ “เรารักษ์ต้นน้ำ จากเอไอเอส สานรัก” ปีที่ 2 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 (08/06/2011)
เอไอเอส ร่วมกับ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง แถลงข่าวสานต่อโครงการ “เรารักษ์ต้นน้ำจาก เอ ไอ เอส” ปีที่2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา พร้อมร่วมจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักและเห็นคุณค่าของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีนายถาวรพรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วม เป็นประธานและเยี่ยมชมกิจกรรมของโครงการ
อ่าน 278 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [98] 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ถัดไป>>