หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ร่วมกับคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัย (12/11/2010)
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ร่วมกับคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัย
อ่าน 375 ครั้ง
โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่แผ่นดิน ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 78 แสนต้น (12/11/2010)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่แผ่นดิน ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 78 แสนต้น และการเสวนาให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายหลังอุทกภัย ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
อ่าน 156 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีได้จัดกิจกรรม โครงการ สานสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์สระบุรี “เยี่ยมบ้านยามเย็น” (11/11/2010)
นายถาวรพรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เดินทางมาเป็นประธานโครงการ “สานสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์สระบุรี “เยี่ยมบ้านยามเย็น” ประจำปี 2554 และโครงการหมู่บ้านพูดได้ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ที่บ้านมะขามหย่อง หมู่ 5 ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 163 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจดูความคืบหน้าแก้ปัญหาอุทักภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรี พร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้เสียชีวิต โดยจังหวัดสระบุรีมีจำนวน 4 ราย (10/11/2010)
นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 1 เดินทางมาที่ห้องปฏิบัติราชการนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุทักภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยจังหวัดสระบุรีเริ่มประสบภาวะน้ำท่วมระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน และมีการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วมรวม 13 อำเภอ ขณะเดียวกันจนถึงขณะนี้บางพื้นที่จะยังมีน้ำท่วมขังอยู่ โดยเฉพาะที่อำเภอดอนพุดและอำเภอหนองโดน ส่วนภาพรวมทั่วไปสถานการณ์เริ่มคลี่คลายบ้างแล้ว
อ่าน 117 ครั้ง
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางมาเยี่ยมครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัย ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี พร้อมกับสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรผู้เสียชีวิต (10/11/2010)
คุณหญิงอัมพร มีสุข ประธานกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เดินทางมาเยี่ยมครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัย ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี และมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งสองครอบครัว
อ่าน 128 ครั้ง
รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานออกบริการช่วยเหลือผู้ประสบภัย..ถึงที่.ถึงใจ.เราไม่ทิ้งกัน...ที่จังหวัดสระบุรี (08/11/2010)
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางมากับขบวนคาราวานกระทรวงแรงงานฟื้นฟูผู้ประสบภัย จังหวัดสระบุรี โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ ซึ่งกระทรวงแรงงานได้จัดกิจกรรมคาราวานกระทรวงแรงงานฟื้นฟูผู้ประสบภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยและบรรเทาความเดือดร้อน ภายหลังน้ำลด อันเป็นภารกิจของกระทรวงแรงงานตามแนวคิด .....ถึงที่ถึงใจ “เรา” ไม่ทิ้งกัน......โดยนำภารกิจในความรับผิดชอบไปบริการประชาชนในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประกอบด้วยรถคาราวานของส่วนราชการระดับกรมในสังกัดส่วนกลางจำนวน 35 คัน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาพระราชทานผ้าไตร พิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีของวัดป่าพง ต.ตะกุด อ.เมือง จ.สระบุรี (06/11/2010)
วันที่ 6 พ.ย.2553 เวลา 11.00 น.นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานอัญเชิญผ้าไตรพระราชทานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ถวายแด่พระสงฆ์ ซึ่งจำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดท่าพง ต.ตะกุด อ.เมือง จ.สระบุรี โดยมีเหล่าราชราชการในพื้นที่ และราษฎรตำบลตะกุด และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมในพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีของวัดป่าพงในครั้งนี้จำนวนมาก โดยพุทธศาสนิกชนต่างได้ร่วมกันบริจาคถวายปัจจัยสมทบองค์กฐินเพื่อให้ทางวัดนำไปใช้จ่ายในการบูรณปฏิสังขรวัด
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน นำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดเขาแก้ววรวิหาร ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี (06/11/2010)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้รับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดเขาแก้ววรวิหาร ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยมี นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้นำผ้าพระกฐินพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์ โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และคณะข้าราชการ พ่อค้าประชาชน ในจังหวัดสระบุรี ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินในครั้งนี้ด้วย
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย คณะ เดินทางลงพื้นที่ จ.สระบุรี เพื่อ ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมและเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัย (06/11/2010)
วันที่ 5 พ.ย.2553 เวลา 10.30 น.นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ จ.สระบุรี เพื่อตรวจสถานการณ์น้ำท่วมและเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยและมอบถุงยังชีพ ที่ อำเภอดอนพุด จ.สระบุรีโดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวต้อนรับ
อ่าน 111 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง “แจ้งประชาสัมพันธ์เตือนให้ระมัดระวังน้ำท่วม” (04/11/2010)
นายเวชสุวรรณ อาจวิชัย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี แจ้งกับ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีว่าตามที่มีปริมาณฝนตกสะสมจากอิทธิพลของร่องมรสุมกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังและเอ่อล้นตลิ่งแม่น้ำป่าสักและลำห้วยสาขาในหลายพื้นที่ของจังหวัดสระบุรี นั้น
อ่าน 151 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง “แจ้งประชาสัมพันธ์การปิดเส้นทางจราจร” (04/11/2010)
ในวันนี้ (๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) แขวงการทางสระบุรี ได้แจ้งการกับ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีว่าการใช้เส้นทางการจราจรในความรับผิดชอบของแขวงการสระบุรีทุกเส้นทางที่เคยปิดเนื่องจากน้ำท่วมผิวจราจร ปัจจุบันเส้นทางทุกเส้นทางในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเปิดใช้งานได้ตามปกติทุกเส้นทางแล้ว
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จัดการแข่งขันเปตองโอเพ่นอิ่มบุญจัง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (04/11/2010)
คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ ร่วมพิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานให้กับทีมนักกีฬาเปตองที่ชนะเลิศ
อ่าน 413 ครั้ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขประเทศจีนเดินทางมาศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสระบุรี เพื่อวางแนวทางการพัฒนาการแพทย์ทางเลือกร่วมกันระหว่างประเทศในอนาคต (04/11/2010)
นายแพทย์สุวัฒน์ ธนกรนุวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ DR. หม่าเจียนจง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขประเทศจีน DR.เจี้ยนเซียงหยาง ผู้อำนวยการด้านบุคคลและการศึกษา MR.ชูฮาดง ผู้อำนวยการความร่วมมือระหว่างประเทศ และMR.ดองยูนลอง ผู้อำนวยการบริหารทางการแพทย์ประเทศจีน ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในประเทศไทย
อ่าน 426 ครั้ง
เด็กชายวัย 12 ขวบทำหน้าที่ช่วยเหลือชาวบ้านช่วงน้ำท่วม จนได้รับการชื่นชมในความขยันและมีน้ำใจ ชาวบ้านยกย่องให้เป็นผู้นำชุมชน (04/11/2010)
ชาวบ้าน ม.4 ต.เริงราง อ.เสาไห้ ต่างพากันกล่าวยกย่องชมเชย ด.ช.ศักรินทร์ สุขกลิ่น อายุ 12 ปี เรียนชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติคุณวิทยา ว่า เป็นเด็กดี ขยันและมีน้ำใจ โดยกระทำตัวเป็นผู้ให้การช่วยเหลือชาวบ้านมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดน้ำท่วมไปทั้งหมู่บ้านที่ผ่านมา
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ขยายระยะเวลาการพิสูจน์สัญชาติแรงงานลาว โดยแรงงานลาวที่ทำงานในจังหวัดสระบุรี ให้ไปพิสูจน์สัญชาติที่ศูนย์บริการพิสูจน์สัญชาติแรงงานลาวจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ถึง ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ (04/11/2010)
นายวิฑูร สุขะวัธนกุล จัดหางานจังหวัดสระบุรี เปิดเผยกับ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรีได้รับแจ้งจากกรมการจัดหางานว่ากรมฯได้ขยายระยะเวลาการพิสูจน์สัญชาติแรงงานลาว โดยในส่วนของจังหวัดสระบุรี กำหนดดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
อ่าน 227 ครั้ง
เทศบาลตำบลคำพราน ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงส่องประทีป ประจำปี ๒๕๕๓ (04/11/2010)
นางสำราญ คัมภีระ นายกเทศมนตรีตำบลคำพราน แจ้งกับ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีว่า เทศบาลตำบลคำพราน กำหนดจัดงานโครงการประเพณีลอยกระทงส่องประทีป ประจำปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ บริเวณพระพุทธรัตนมณีมหาบพิตรชล-สิทธิ์มงคลชัย (ท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์)
อ่าน 251 ครั้ง
มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ร่วมกับ บริษัทกัลฟ์ มอบเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (02/11/2010)
โครงการ “หนึ่งใจ........ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ใน มูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลน์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และบริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด นำโดย นายอนันต์ สาธุเสน เลขาธิการ มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และนายธนญ ตันติสุนธร ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานองค์กรสัมพันธ์ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด มอบเรือจำนวน 32 ลำ ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
อ่าน 92 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน นำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดสมุหประดิษฐาราม ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี (31/10/2010)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้คุณอรนุช ไทยวุฒิพงศ์ นำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดสมุหประดิษฐาราม ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 237 ครั้ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ รองราชเลขานุการในพระองค์ฯ เป็นผู้แทนพระองค์ นำถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี (30/10/2010)
วันนี้ 29 ต.ค. 53 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสำเริง เอี่ยมสะอาด รองราชเลขานุการในพระองค์เป็นผู้แทนพระองค์ นำถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 1000 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
นายอิสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย คณะ เดินทางลงพื้นที่ จ.สระบุรี เพื่อตรวจสถานการณ์น้ำท่วมและเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยและมอบถุงยังชีพ (30/10/2010)
นายอิสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ เดินทางลงพื้นที่ จ.สระบุรี เพื่อตรวจสถานการณ์น้ำท่วมและเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยพบปะพูดคุยและให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชน ที่ ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ และ ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
อ่าน 81 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [98] 99 100 ถัดไป>>