หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย คณะ เดินทางลงพื้นที่ จ.สระบุรี เพื่อ ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมและเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยและมอบถุงยังชีพ (30/10/2010)
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ จ.สระบุรี เพื่อตรวจสถานการณ์น้ำท่วมและเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยและมอบถุงยังชีพ ที่ ชุมชนสะพานดำ อ.เมือง และชุมชนเขาคูบา บริเวณลานโพธิ์ อ.เมือง จ.สระบุรี
อ่าน 104 ครั้ง
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพา(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย นำสิ่งของอุปโภค บริโภคพระราชทาน ไปพระราชมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี (28/10/2010)
พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือนร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ จ.สระบุรีจึงโปรดให้นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์นำสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัย
อ่าน 118 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ออกเยี่ยมเยียนประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม และมอบถุงยังชีพให้กับประชาชน (28/10/2010)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ออกเยี่ยมเยียนประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม และมอบถุงยังชีพให้กับประชาชน อย่างต่อเนื่อง
อ่าน 140 ครั้ง
“คอนเสิร์ตช่วยน้ำท่วมสระบุรี” เที่ยงวันถึงเที่ยงคืน ...รายได้ทั้งหมดจะนำไปจัดซื้อสุขาลอยน้ำและเรือพลาสติกเพื่อมอบให้กับผู้ประสบภัย (28/10/2010)
จังหวัดสระบุรี ได้จัดงาน “คอนเสิร์ตช่วยน้ำท่วมสระบุรี” ที่ บริเวณหลังสถานีรถไฟจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่วันที่ ๒๕ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ – ๒๔.๐๐ น.
จังหวัดสระบุรี วางพวงมาลาถวายราชสักการะระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2553 (26/10/2010)
จังหวัดสระบุรีจึงได้จัดงานพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมราชนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิยะมหาราช
อ่าน 165 ครั้ง
วัดพระพุทธฉาย จ.สระบุรี จัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วันออกพรรษาตักบาตรข้าวต้มลูกโยน ประจำปี 2553 (24/10/2010)
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ วัดพระพุทธฉาย จัดงานประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน ประจำปี 2553 ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่คู่จังหวัดสระบุรี และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีซึ่งมีมาแต่โบราณกาล
อ่าน 173 ครั้ง
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี สระบุรี เปิดศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือประสบอุทกภัยที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (23/10/2010)
จังหวัดสระบุรีได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๕๓ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ เพื่อแก้ไขสถานการณ์อุทกภัย ดูแลช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ พร้อมกับเปิดศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย โดยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีนำโดย นางนันทิยา พรหมมีชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เปิดศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือประสบอุทกภัย
อ่าน 99 ครั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะได้ตรวจและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ ชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี (22/10/2010)
นายชวรัตน์ ชาญวีระกุล พร้อมคณะได้เดินทางมามอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยให้กับชาวอำเภอหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ให้การต้อนรับและรายงานสรุปสถานการณ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะได้ตรวจและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ ชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.บ้าหมอ จ.สระบุรี (22/10/2010)
นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะได้ตรวจและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ ชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี แม่ทัพภาคที่1 พล.โทอุดมเดช สีตะบุตร พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยชุมชนหนองแคเก่าพัฒนา ชุมชนหนองกว้าง และชุมชนดาวเรือง เขตเทศบาลตำบลหนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี
อ่าน 76 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดสระบุรี พระราชทานถุงยังชีพมอบให้ผู้แทนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชน (21/10/2010)
นายดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชุปถัมภ์ พร้อมคณะ ได้เดินทางมาที่ลานเอนกประสงค์ตลาดใหม่ท่าลาน ต.ท่าลาน อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เพื่อนำถุงยังชีพพระราชทานมามอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตอำเภอบ้านหมอและอำเภอใกล้เคียง จังหวัดสระบุรี รวม 1,500 ชุด
อ่าน 211 ครั้ง
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี จัดการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการขนส่งทางรถไฟ ประจำปี 2553 (19/10/2010)
นายอุกริช พึ่งโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการขนส่งรถไฟประจำปี 2553
อ่าน 143 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังปัญหาอุทกภัย (19/10/2010)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี แจ้งกับ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีว่า กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนภัย เรื่อง “ฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลัน” แจ้งว่ามรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังพาดแรงปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทย
อ่าน 87 ครั้ง
สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสระบุรี (18/10/2010)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้ออกตรวจเยี่ยมประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ อ.บ้านหมอ อ.หนองโดน อ.พระพุทธบาท เพื่อมอบถุงยังชีพ ยาเวชภัณฑ์ ให้กับผู้ประสบภัย และได้สั่งการให้สั่งการให้ผู้นำถ้องถิ่นองค์กรปกครองท้องถิ่น นายอำเภอได้เข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีและประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ทราบ ทุกระยะและให้รีบสร้างสะพานไม้ในพื้นที่ถูกน้ำท่วม บริเวณตลาดและชุมชน วัด เพื่ออำนวยความสะดวกต่อประชาชน
อ่าน 247 ครั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยคณะเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ มวกเหล็ก จ.สระบุรี (15/10/2010)
นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายบรรหาร ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามเร่งรัดพัฒนาการกีฬาและนัทนาการ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ มวกเหล็ก จ.สระบุรี และติดตามความก้าวหน้าของการก่อสร้าง
อ่าน 601 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี ขอเชิญร่วมสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (15/10/2010)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี แจ้งกับ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีว่า ด้วยวันที่ 22 ตุลาคม 2553 เป็นวาระครบรอบ 100 ปี แห่งวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้โครงการ / กิจกรรม น้อมรำลึก 100 ปี โยกำหนดชื่องานว่า " 100 ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ชื่องานภาษอังกฤษว่า "Centenary of the Demise of King Rama V” และขอให้จังหวัดดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติในทุกด้านอย่างอเนกอนันต์
อ่าน 151 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดพิธีต้อนรับเยาวชนตามโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 14 (15/10/2010)
นายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายอำเภอมวกเหล็ก และคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสระบุรี ได้ต้อนรับเยาวชนในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 14 ณ พญาเย็นรีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สะบุรี
อ่าน 233 ครั้ง
ดีเดย์ 1 ต.ค. 53 รักษาฟรี 48 ล้านคน ใช้บัตรประชาชนใบเดียว ให้ประชาชนรับบริการสาธารณสุขสะดวก รวดเร็ว เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ (12/10/2010)
เปิดตัวโครงการ “รักษาฟรี 48 ล้านคน แค่ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว” ซึ่งจะเริ่มดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 นี้เป็นต้นไป
อ่าน 171 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี ขอเชิญร่วมงานพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 (11/10/2010)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี แจ้งกับ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีว่า ในวันที่เสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2553 เป็นวันคล้ายสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และเป็นวันครบรอบ 100 ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จังหวัดจึงได้กำหนดจัดงานพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมราชนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิยะมหาราช หน้าศาลากลางจังหวัดสระบุ
สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 ขอเชิญร่วมกิจกรรม CARAVAN RALLY 2010 ของชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี (11/10/2010)
นายประศักดิ์ บัณฑุนาค ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 2 สระบุรี แจ้งกับ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีว่า ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดสระบุรี กำหนดจัดงานประจำปี พ.ศ. 2553 โดยให้มีกิจกรรม CARAVAN RALLY 2010 ในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2553 โดยใช้เส้นทางเริ่มต้นจากห้างสรรพนค้าสุขนันต์ปาร์ค สิ้นสุดบริเวณสถาบันวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
อ่าน 248 ครั้ง
การประชุมคณะทำงานเตรียมการและจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านการขนส่งทางรถไฟ ประจำปี 2553 (11/10/2010)
วันนี้(11 ต.ค.2553) เวลา 13.30 น. นายอุกริช พึ่งโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการตามมติคณะทำงานเตรียมการและจัดฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาภัยด้านการขนส่งเพิ่มเติม ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแก่งคอย จ.สระบุรี
อ่าน 71 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 [99] 100 ถัดไป>>