หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
กกต.จังหวัดสระบุรีจัดการประชุมเลือกตั้งส.ส.สมานฉันท์ โดยให้ผู้สมัครมาลงนามเป็นพันธะสัญญาว่าจะไม่กระทำผิดเลือกตั้ง และช่วยให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมยอมรับผลการเลือกตั้ง (04/06/2011)
ที่ห้องประชุมกิจกรรมพิเศษองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นางสาวสุนันท์ จำรูญพานิชกุล ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมานฉันท์ โดยได้เชิญกรรมการการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้แทนผู้สมัคร เพื่อให้รู้ถึงระเบียบและกฎหมายจำเป็นที่จะไม่เป็นการกระทำผิดกฎหมาย โดยมีผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน พรรคพลังคนกีฬา พรรคเพื่อนเกษตรไทย พรรครักษ์สันติ และพรรคประชาธิปัตย์ มาร่วมประชุมในโครงการเลือกตั้งสมานฉันท์
อ่าน 211 ครั้ง
กกต.เขต 1 สระบุรีจัดเวทีกลางให้ผู้สมัครส.ส.แสดงวิสัยทัศน์และชี้แจงนโยบาย ต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนันและแพทย์ประจำตำบล เขตอำเภอเมืองสระบุรี (04/06/2011)
ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีด้านข้างศาลากลางฯ นายณรงค์ จันทร์ประสิทธิ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี และพล.ต.นพดล พิศวง คณะกรรมการการเลือกตั้งเขต 1 สระบุรี ได้จัดประชุมชี้แจงนโยบายต่อกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล อำเภอเมืองสระบุรี ในโอกาสนี้ได้เปิดเวทีให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.สระบุรีเขต 1 ได้แสดงวิสัยทัศน์ แถลงนโยบาย และหาเสียงด้วย
อ่าน 302 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีรับมอบธงและตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (03/06/2011)
นายอุกริช พึ่งโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายเรวัติ แสงนิล ประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรี นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระบุรี นายสุรีย์ สุขกรรม ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี แลนายมณเฑียร หัสนันท์ สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี ได้เดินทางเป็นตัวแทนจังหวัดสระบุรีในการรับมอบธงและตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีนายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบธงและตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อมอบให้ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชน นำไปประดับตกแต่งสถานที่และอาคารสำนักงาน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
อ่าน 249 ครั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2554 (03/06/2011)
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 ศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 2 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 และบริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้น ณ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี ขึ้นเพื่อเป็นการปลูกฝังเยาวชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีส่วนในการลดภาวะโลกร้อน โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน และร่วมชมนิทรรศการ การแสดงของนักเรียน กิจกรรมเกี่ยวกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และร่วมกันปลูกต้นไม้
อ่าน 273 ครั้ง
กิจกรรมรณรงค์วันดื่มนมโลก หรือ World Milk Day 2011 เพื่อรณรงค์ให้คนไทยดื่มนม เป็นอาหารหลักในชีวิตประจำวัน (02/06/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันดื่มนมโลก ณ ห้างสุขอนันต์ปาร์ค ซึ่งจัดโดยศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีกรมปศุสัตว์ ร่วมกับห้างสุขอนันต์ปาร์ค และ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มวกเหล็ก เพื่อรณรงค์ให้คนไทยดื่มนม เป็นอาหารหลักในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพร่างกายให้มีความแข็งแรง และยังเป็นการส่งเสริมเกษตรกรโคนมของไทยซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานจากพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
อ่าน 267 ครั้ง
สำนักงานพระพุทธศาสนาจัดพิธีทรงธรรม 3 ประโยค ประจำปี 2554 (01/06/2011)
ที่ศาลาอบรมเฉลิมพระเกียรติวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร พระพรหมโมลี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค 1-2 แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง (เว้นกรุงเทพมหานคร) ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ถวายการต้อนรับ โดยมีพระพระภิกษุสามเณรที่สอบได้ เปรียญธรรม 3 ประโยค จำนวน 395 รูป ประโยค1-2 จำนวน 447 รูป รวม 842 รูป
อ่าน 399 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา (01/06/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระพุทธฉาย โดยมีข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผู้แทนสมาคม ชมรม สโมสรร่วมพิธี หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์
อ่าน 905 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเร่งรัดให้หน่วยงานราชการร่วมรณรงค์โครงการส่งเสริมการสวมหมวกกันน๊อกครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของหวัดสระบุรีเพื่อสร้างความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานต์ (30/05/2011)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อขอความร่วมมือในการรณรงค์การสวมหมวกกันน๊อกขับขี่รถจักรยายนต์ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้สืบเนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดให้ปีพ.ศ. 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน และกำหนดให้ทุกภาคส่วนช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าการขับขี่รถจักรยานต์และเกิดอุบัติเหตุมีการบาดเจ็บและเสียชีวิตมากอันเนื่องจากการไม่สวมหมวกกันน๊อกของผู้ขับขี่และผู้ที่ซ้อนท้าย
อ่าน 252 ครั้ง
ผู้ว่าราชการเป็นประธานการประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและคณะกรมการจังหวัดเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการและชี้แจงนโยบายที่สำ ในโอกาสนี้ได้แนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ด้วย (30/05/2011)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจังหวัดประกอบไปด้วยผู้แทนภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจในรอบเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและชี้แจงนโยบายเร่งด่วน
อ่าน 554 ครั้ง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม“เวทีเด็กเอ๋ย...เด็กดี” ณ หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน จังหวัดสระบุรี (28/05/2011)
นายสนิท ขาวสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานและร่วมเสวนา “เวทีเด็กเอ๋ย...เด็กดี” ณ หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน จังหวัดสระบุรี ซึ่งจัดโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา กรมประชาสัมพันธ์
อ่าน 340 ครั้ง
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย 2554 (27/05/2011)
ที่ห้องประชุมทานตะวันชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายสุรีย์ สุขกรรม จัดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2554 ในหัวข้อ “ประชาธิปไตยกับวัยทีน” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี และได้รับความร่วมมือจากประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดสระบุรี ประธานชมรมหนังสือพิมพ์สระบุรี ประธานชมรมสื่อมวลชนสระบุรี และประธานวิทยุชุมชน ร่วมเป็นคณะกรรมการ
อ่าน 292 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ลงพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี พร้อมแก้ไขปัญหา พัฒนาอาชีพให้ดียิ่งขึ้น (26/05/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายธวัช สุระบาล ปลัดจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรีและอำเภอเมือง เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณวัดกุดนกเป้า อ.เมือง จังหวัดสระบุรี โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนระหว่างส่วนราชการของจังหวัดร่วมกับส่วนราชการของอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่
อ่าน 183 ครั้ง
ผู้ว่าฯสระบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการไปพบกับคณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ตามโครงการ”พบผู้ว่าหน้าเสาธง” (26/05/2011)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี ได้เดินทางไปที่พบกับผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี คณะอาจารย์ และนักศึกษาตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” เพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารราชการจังหวัดสระบุรีและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ และนักศึกษา เพื่อจะนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
อ่าน 371 ครั้ง
การฝึกทบทวนทีมกู้ชีพกู้ภัย OTOS (25/05/2011)
ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) เพื่อการจัดการด้านความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี รุ่นที่ 2 สำหรับรุ่นที่ 1 ได้ดำเนินการฝึกอบรมไปแล้วเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา
กองเชียร์แห่ให้กำลังใจ ผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขต ของตนเอง อย่างคึกคัก ในวันแรกของการรับสมัคร สส.ขณะที่ พรรคประชาธิปัตย์มาสมัครเป็นพรรคแรก (24/05/2011)
ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลังเก่า ศาลากลางจังหวัดสระบุรี บรรยากาศวันแรกในการรับสมัคร สส.แบบแบ่งเขต โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมสังเกตุการณ์
อ่าน 411 ครั้ง
กกต.จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมอบรมดีเจประชาธิปไตยชุมชน (22/05/2011)
ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี ได้จัดกิจกรรมอบรมดีเจประชาธิปไตยชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรี เพื่อให้ความรู้แก่นักจัดรายการวิทยุหรือดีเจของจังหวัดสระบุรี ได้มีส่วนร่วมในการให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
อ่าน 215 ครั้ง
กกต.จังหวัดสระบุรีพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (19/05/2011)
ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรี ได้จัดการแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปที่จะมีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม พร้อมชี้แจงถึงแนวทางและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ที่ต้องการลงสมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อป้องกันการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
พุทธศาสนิกชนร่วมกวนข้าวทิพย์ในวันวิสาขบูชา (18/05/2011)
ที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อ.พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนงานราชการ และพุทธศาสนิกชน ทำพิธีบวงสรวงสักการะเทพยดาฟ้าดิน สิ่งศักดิ์สิทธ์ภายในวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร และร่วมเป็นประธานในพิธีกวนข้าวทิพย์เนื่องในวันวิสาขบูชา
“รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์” (13/05/2011)
จังหวัดสระบุรีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนายถาวร พรหมมีชัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานราชการ องค์กรภาคเอกชน พี่น้องประชาชน ร่วมกันปลูก ต้นสักพันธ์มเหสักข์-สักสยามมินทร์ ณ บริเวณพื้นที่ป่าช้าวัดบ้านโดน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5ธันวาคม 2554
หอการค้าสระบุรีและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม จับมือธนาคารทหารไทยฯ เปิดให้บริการคำปรึกษาประชาชนทั่วไปที่สนใจกู้เงินเพื่อทำธุรกิจขนาดย่อมหรือSME โดยเปิดสินเชื่อพิเศษให้กู้ 3 เท่าของหลักทรัพย์ (11/05/2011)
ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีหอการจังหวัดสระบุรีร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือบสย. และธนาคารทหารไทย (TMB BANK) ออกให้บริการคำปรึกษาแก่ประชาชนทั่วไปในการขอยื่นกู้สินเชื่อและจัดการสัมมนา“กู้อย่างไรให้ได้สินเชื่อ 3 เท่า” ซึ่งภายในงานได้มีการเปิดบูธให้คำปรึกษาการกู้เงินเพื่อทำธุรกิจขนาดย่อมหรือSMEสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจจะขอยื่นกู้ การให้คำปรึกษาวางแนวทางการทำธุรกิจและการขยายกิจการธุรกิจ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 [99] 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ถัดไป>>