หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดสระบุรี นำเงินและสิ่งของพระราชทานมอบช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย (09/11/2018)
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัดสระบุรี เลขานุการคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดสระบุรี นำเงินและสิ่งของพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้กับนายสมบัติ ทองลา ผู้ประสบอัคคีภัย
อ่าน 85 ครั้ง
รมช.เกษตรฯ เปิดงาน“สู่ฝันของพ่อ..สานต่อเกษตรทฤษฎีใหม่นำโดยกรมชลประทานและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯร่วมจัดงาน เพื่อขยายผลเพื่อขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาอย่างต่อเนื่อง ณ วัดมงคลชัยพัฒนา จ.สระบุรี (07/11/2018)
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน "สู่ฝันของพ่อ..สานต่อเกษตรทฤษฎีใหม่" ที่วัดมงคลชัยพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่แรกที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงทำแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแห่งแรกในพื้นที่แห่งนี้ ตามหลักการแบ่งการใช้พื้นที่เป็น 4 ส่วน โดยเป็นแหล่งน้ำร้อยละ 30 ปลูกข้าวร้อยละ 30 ปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชไร่ พืชผักร้อยละ 30 และปลูกที่อยู่อาศัยร้อยละ10 มีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
อ่าน 74 ครั้ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเยี่ยมชมติดตาม โครงการ"หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์" (05/11/2018)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.สมชาย หาญหิรัญ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามโครงการหมู่บ้านอุตสหกรรมสร้างสรรค์ ( Creative Industry Village : CIV) จังหวัดสระบุรี ณ ตลาดต้นน้ำโบราณบ้านต้นตาล ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ และศูนย์ OTOP คอมเพ็ลกซ์ ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี มีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนำประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ
อ่าน 48 ครั้ง
ปภ.สระบุรีจัดโครงการผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนครั้งที่4 (02/11/2018)
นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีให้เกียรจิเป็นประธานเปิดโครงการผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนมีว่าที่ร้อยตรีณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสระบุรีให้การต้อนรับมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชน เข้าร่วมโครงการฯ
อ่าน 46 ครั้ง
จ.สระบุรีจัดลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU)โครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2561 หลังปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างดี เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่ยุติธรรมและเหมาะสมแล้วก็สูงกว่าราคาตลาด (26/10/2018)
นายแมนรัตน์ เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU)โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)ประจำปีฤดูการผลิต 2561 กับตัวแทนภาคเอกชนและบริษัทที่เข้าร่วมโครงการมี ส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน เกษตรกร เข้าร่วมพิธีลงนามและเป็นสักขีพยาน
อ่าน 35 ครั้ง
ผู้ว่าฯสระบุรีเรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษตำบลหน้าพระลานหลังพบค่าสูงขึ้น (24/10/2018)
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการในพื้นที่ ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน จ.สระบุรีเพื่อติดตามและไขปัญหาฝุ่นละออง หลังกรมควบคุมมลพิษ ได้รายงานสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองว่ามีค่าสูงขึ้น
อ่าน 23 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สระบุรี นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก 108 ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (24/10/2018)
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำส่วนราชการ พี่น้องประชาชนพสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรี ร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้ว่าฯสระบุรีนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ (24/10/2018)
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดสระบุรี ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561 ที่บริเวณพื้นที่ศูนย์ราชการ จังหวัดสระบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้นำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดสระบุรี ร่วมด้วยหน่วยราชการในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน นักเรียนนักศึกษา และประชาชน ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้และปลูกต้นไม้ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี ติดตามปัญหาฝุ่นละออง ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษตำบลหน้าพระลานหลังพบค่าสูงขึ้น (19/10/2018)
นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พร้อมด้วยนายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ตำบลหน้าพรลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เพื่อติดตามและไขปัญหาฝุ่นละออง ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษตำบลหน้าพระลาน
พลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว ผู้เชิญอาหารสุนัข แมว และสิ่งของพระราชทานมอบเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสถานพักพิงสัตว์บ้านหมาแฮปปี้ ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี (19/10/2018)
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระประสงค์พระราชทานอาหารสัตว์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์จรจัดทั่วประเทศในนาม คุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง โดยมอบให้ พลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตวบาลในพระองค์ 904 เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทานให้กับสุนัขจรจัด ที่สถานพักพิงสัตว์บ้านหมาแฮปปี้ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
อ่าน 79 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีแถลงข่าวจัดงาน ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนแห่งจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2561 พร้อมชมข้าวต้มลูกโยนยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลก (19/10/2018)
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี และเจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย นางนางขนิษฐา คำจันทร์แก้ว วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี นายณัฐปคัลภ์ อัครวิชญ์ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพระนครศรีอยุธยา และนายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอเมืองสระบุรี ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนแห่งสระบุรี ประจำปี 2561 โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล จังหวัดสระบุรี
อ่าน 100 ครั้ง
สระบุรีจัดกิจกรรม“กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ของทุกภาคส่วนในบรรยากาศที่เป็นกันเอง (19/10/2018)
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุม เพื่อปรึกษาหารือการทำงานแบบไม่เป็นทางการในลักษณะสภากาแฟ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน รวมไปถึงสื่อมวลชนทุกแขนง
อ่าน 64 ครั้ง
รองประธานคณะกรรมการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เยี่ยมเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดสระบุรี (15/10/2018)
ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ พร้อมคณะเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ตามโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ เพื่อติดตามเยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์ ดูสภาพความเป็นอยู่ เยี่ยมเยียนพูดคุยกับครอบครัวอุปถัมภ์และนักเรียนนักศึกษา พร้อมให้กำลังใจ ซึ่งเยาวชนได้ใช้ชีวิติอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์มาตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา มีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ส่วนราชการ ภาคเอกชน และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ
อ่าน 85 ครั้ง
ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จ.สระบุรี ร่วมกำจัดผักตบชวาพัฒนาพื้นที่ อ่างเก็บน้ำคลองเพรียวเพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ (14/10/2018)
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองเพรียว-เสาไห้ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ต.ตะกุด อ.เมือง จ.สระบุรี เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2561 และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 วันที่ 23 ตุลาคม 2561 โดยมีประชาชนจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ ประมาณ 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม
อ่าน 72 ครั้ง
จ.สระบุรีพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (13/10/2018)
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้นำส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ องค์กร สมาคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทีบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีริมอ่างเก็บน้ำคลองเพรียว
อ่าน 64 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สระบุรี นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (13/10/2018)
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำส่วนราชการ พี่น้องประชาชนพสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรี ร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนำพสกนิกรชาวสระบุรี ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ที่บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
อ่าน 110 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4เฉลิมพระเกียรติ (12/10/2018)
นายสมภพ สมิตะสิริ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดกิจกรรม "แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ในรูปแบบการรณรงค์และสร้างความตระหนัก ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงได้ร่วมออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรง และส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยไม่มีการแข่งขัน
จ.สระบุรี เปิดตัวชุมชนท่องเทียว OTOP นวัตวิถียกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของอำเภอเสาไห้ (11/10/2018)
นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม นายอำเภอเสาไห้ เป็นประธานเปิด ชุมชนท่องเทียว OTOP นวัตวิถี บ้านสวนดอกไม้ หมู่ที่ 7 ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการสร้างตลาดใหม่ เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยว โดยการใช้ภูมิปัญญา วิถีชีวิตวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอำเภอเสาไห้ เพื่อเชื่อมโยง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
อ่าน 108 ครั้ง
ผู้ว่าฯสระบุรี จัดเลี้ยงอาหารเยาวชนตามโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 34 ทีมาอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ก่อนเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (09/10/2018)
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายสรพงษ์ เบ๊ะกี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมจัดเลี้ยงอาหารเช้าให้กับคณะเยาวชนภาคใต้และครอบครัวอุปถัมภ์ ตามโครงการ "สานใจไทยสู่ใจใต้” รุ่นที่ 34
อ่าน 88 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 (03/10/2018)
อ่าน 81 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ถัดไป>>