หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
คณะกรรมการตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ลงพื้นที่ จ.สระบุรีเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเก็บคะแนนการประกวดระดับประเทศ (11/05/2018)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยนายแพทย์นพพร พงศ์ปลื้มปิติชัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลโครงการ TO BE NUMBER ONE เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินผลงานโครงการประกวด TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสระบุรี ทีสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เรือนจำจังหวัดสระบุรี และบริษัท บมจ.โคห์เลอร์(ประเทศไทย) อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ หนึ่งเดียวโดดเด่น หนึ่งอำเภอแห่งอัตลักษณ์ สู่ความประทับใจนักท่องเที่ยว ที่ จ.สระบุรี (11/05/2018)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ภายใต้ชื่อ หนึ่งเดียวโดดเด่น หนึ่งอำเภอแห่งอัตลักษณ์ สู่ความประทับใจนักท่องเที่ยวโดยมีผู้ประกอบการนำสินค้าอุปโภค และบริโภคเข้าร่วมจำหน่ายจากของดีเด่นดังทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดสระบุรี
คณะอนุกรรมการโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชนที่จังหวัดสระบุรี (07/05/2018)
พลโทชัยยุทธ พร้อมสุข สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะประธานคณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่อพบประพี่น้องประชาชน รับฟังข้อมูลและรับทราบปัญหาในพื้นที่ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ตามโครงการ สนช. พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน
อ่าน 45 ครั้ง
ผู้ตรวจฯสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สระบุรีตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (07/05/2018)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงาน
อ่าน 46 ครั้ง
รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดงานป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”ที่สวนพฤกษศาสตร์พุแค จ.สระบุรี พร้อมจัดวิ่งชมดง สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมป่าในเมืองด้วยนักวิ่ง 500 คน (05/05/2018)
พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เป็นประธานเปิดงานโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย ที่สวนพฤกศาสตร์พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ซึ่งเป็นสวนป่าประชารัฐตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เห็นความสำคัญของป่าไม้ที่ให้คุณประโยชน์ต่อประชาชน โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ส่วนราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับพร้อมจัดกิจกรรมวิ่งชมดง สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมป่าในเมืองด้วยนักวิ่ง 500 คน ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร
อ่าน 47 ครั้ง
ภาคเอกชนร่วมสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ส่งมอบบ้านจำนวน 5 หลัง ที่จังหวัดสระบุรี (05/05/2018)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นสักขีพยานและรับมอบบ้าน ตามโครงการ“คาร์กิลล์ สร้างบ้านประชารัฐให้กับผู้ยากไร้”
อ่าน 51 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเปิดแข่งขันกีฬาทางอากาศ ร่มบินชิงแชมป์โลก ครั้งที่10 มีทัพนักกีฬา 16 ชาติ กว่า 150 คน เข้าร่วมแข่งขัน (30/04/2018)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน กีฬาร่มบินชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 10 มีนาวาอากาศเอกวีระยุทธ ดิษยะศริน อุปนายกสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม นักกีฬากว่า 16 ประเทศ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27เมษายน – 6 พฤษภาคม 2561ณ สนามกีฬาทางอากาศชั่วคราวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
ผู้ว่าฯสระบุรี มอบบ้านประชารัฐ ตามโครงการประชารัฐซ่อมสร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน (เริ่มวันพ่อ สำเร็จวันแม่) ปีที่3 (26/04/2018)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบบ้านประชารัฐ ตามโครงการประรัฐสระบุรีซ่อมสร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือประชาชน (เริ่มวันพ่อ สำเร็จวันแม่) ปีที่ 3 โดยมีตัวแทน ทหาร ตำรวจ ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบบ้านพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับราษฏรหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 48 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพระราชพิธีสงกรานต์ (26/04/2018)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 49 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25/04/2018)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้นำ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวทีจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 51 ครั้ง
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานพินิจฯจังหวัดสระบุรี (25/04/2018)
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่เป็นครูพิเศษบรรยายในวิชา “กำเนิดไทยและสังคมคุณธรรม”' แก่เด็กและเยาวชน โดยมีนางสาวสุทิศา ศาสตร์เณร ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งคณะบุคลากร เจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชนสถานพินิจฯจังหวัดสระบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ
อ่าน 46 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีแถลงข่าวดำเนิน“ประชารัฐสระบุรี ซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน”(เริ่มวันพ่อ สำเร็จวันแม่) ปีที่ 3 เพื่อช่วยเหลือประชาชนตั้งเป้า 524 หลัง ดึงเอกชนทำ MOU ความร่วมมือ (20/04/2018)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานแถลงข่าวโครงการ“ประชารัฐสระบุรี ซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน”(เริ่มวันพ่อ สำเร็จวันแม่) ปีที่ 3 ประจำปี 2561 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่18 นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตัวแทนภาคเอกชน พร้อมสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน พร้อมลงนาม MOUบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
จังหวัดสระบุรี สรุปผลการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 6 วัน เสียชีวิต 6 ราย พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เข้มงวดดูแลพี่น้องประชาชนในการเดินทางกลับ (16/04/2018)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 ณ ห้อง POC ศาลากลางจังหวัดสระบุรี มีส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี ได้สรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
จังหวัดสระบุรีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พร้อมลงพื้นที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารสระบุรีตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานร่วมตรวจสอบรถตู้โดยสารและรถโดยสาสาธารณะสร้างความปลอดภัยมั่นใจให้ประชาชน (09/04/2018)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 พร้อมปล่อยขบวนรณรงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในการบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และชุดปฏิบัติการ ทั้งรถกู้ชีพ กู้ภัย พร้อมผู้ปฏิบัติงานหน้าที่ประจำจุดตรวจเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
อ่าน 60 ครั้ง
ผู้ว่าฯสระบุรี จัดเลี้ยงอาหารเยาวชนตามโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 33 ทีมาอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ก่อนเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (09/04/2018)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 พร้อมปล่อยขบวนรณรงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในการบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และชุดปฏิบัติการ ทั้งรถกู้ชีพ กู้ภัย พร้อมผู้ปฏิบัติงานหน้าที่ประจำจุดตรวจเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
อ่าน 48 ครั้ง
ประธานคณะกรรมการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เยี่ยมเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดสระบุรี (07/04/2018)
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ นายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ พร้อมคณะเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ตามโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ เพื่อติดตามเยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์
อ่าน 74 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดงานวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ (06/04/2018)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และนำกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ ต่อพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ 6 เมษายนของทุกปี
อ่าน 55 ครั้ง
จ.สระบุรีต้อนรับเยาวชนตามโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 33 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างถิ่น นำความสมานฉันท์สู่ดินแดน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (05/04/2018)
ที่หอประชุมอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมต้อนรับเยาวชนในโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 33
อ่าน 65 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเตรียมร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาทางอากาศ 2 รายการใหญ่ ร่มร่อนชิงแชมป์เอเชี่ยน-โอเซียนิก ครั้งที่1 และร่มบินชิงแชมป์โลก ครั้งที่10 (04/04/2018)
นาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน อุปนายกสมาคมกีฬาทางอากาศ และการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาร่มร่อนชิงแชมป์เอเชี่ยน-โอเซียนิก ครั้งที่1 และการแข่งขันกีฬาร่มบินชิงแชมป์โลก ครั้งที่10 โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนเข้าร่วมการแถลงข่าว ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี
จ.สระบุรี เปิดงานประจำปีเมืองแก่งคอย ย้อนรอยสงครามโลก โชว์ แสงสีเสียงสื่อผสม ยิ่งใหญ่ตระการตา (03/04/2018)
จ.สระบุรี เปิดงานประจำปีเมืองแก่งคอย ย้อนรอยสงครามโลกครั้งที่ 2 อย่างยิ่งใหญ่ โชว์ แสงสีเสียงสื่อผสม ยิ่งใหญ่ตระการตา เพื่อบอกเล่าถึงความรุ่งเรือง ความรัก ความพลัดพราก ความเศร้าโศก ซึ่งกลายเป็นโศกนาฏกรรมของชาวแก่งคอยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 มีพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
อ่าน 66 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>