หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรม "ปลูกป่า เพื่อพ่อ” 1,999 ต้น น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (09/08/2017)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ปลูกป่า เพื่อพ่อ” เพื่อน้อมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทรัพยากรป่าไม้ และทรงเสด็จทรงงานด้านการอนุรักษ์มาโดยตลอด ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนเอกชน ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม ที่บริเวณป่าชุมชนพระพุทธบาท ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พร้อมใช้หนังสะติ๊กขนาดใหญ่ ยิงเมล็ดพันธ์
อ่าน 179 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จังหวัดสระบุรีเร่งขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดบุหรี่ (07/08/2017)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ คณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จังหวัดสระบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดบุหรี่ จ.สระบุรี สร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) และพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการรณรงค์ควบคุมการบริโภคยาสูบ
อ่าน 369 ครั้ง
จ.สระบุรีร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU)โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืนแบบแปลงใหญ่ลดการทำลายป่าต้นน้ำลำธารฤดูฝน 2560/2561 (07/08/2017)
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU)โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืนแบบแปลงใหญ่ลดการทำลายป่าต้นน้ำ ลำธาร ฤดูฝน 2560/2561 กับตัวแทนภาคเอกชนและบริษัทที่เข้าร่วมโครงการมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีลงนามและเป็นสักขีพยาน
อ่าน 263 ครั้ง
สระบุรี จัดอบรมหลักสูตรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดิน หวังปรับเปลี่ยน ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้เข้ารับการบำบัดรักษา (07/08/2017)
ที่อาคารหอประชุมอดิศร มณฑลทหารบกที่ 18 จ.สระบุรี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสระบุรี มีนายสุชน ภัยธิราช ปลัดจังหวัดสระบุรี พันเอกชัยยา จุ้ยเจริญ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 พันเอกเพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิด
อ่าน 209 ครั้ง
สภาเด็กและเยาวชนสระบุรีจัดกิจกรรม ร้อง-บรรเลง-เพลงของพ่อ-เยาวชนไท-ยวน เรียงร้อย รอยดนตรี สดุดีคีตราชัน ในงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2560 (04/08/2017)
ที่ศูนย์วัฒนธรรมไท-ยวน อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่องานว่า " ร้อง-บรรเลง-เพลงของพ่อ-เยาวชนไท-ยวน เรียงร้อยรอยดนตรี สดุดีคีตราชัน" เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีกลุ่มสภาเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน
อ่าน 333 ครั้ง
กองทัพบก อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานเสริมสร้างป่าชุ่มชื้น ชะลอน้ำไว้บำรุงพื้นป่า (02/08/2017)
ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำซับปลากั้ง อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิด โครงการ”กองทัพบกอาสา ปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ “ตามรอยพ่อของแผ่นดิน มีพันเอกหม่อมหลวง ประวีร์ จักรพันธุ์ ผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ พันตรีบรรเจิด เดชศักดา นายทหารปฏิบัติการจิตวิทยาผู้ นายทหาร กำลังพลกรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ หน่วยงานราชการทหาร นักเรียน ชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมปลูกป่าสร้างฝาย
อ่าน 230 ครั้ง
ผู้ว่าฯสระบุรี นำทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 พร้อมร่วมปลูกต้นรวงผึ้งซึ่งเป็นพรรณไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่ 10 และปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเพื่อสร้างสมดุลของระบบนิเวศน์ (01/08/2017)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพบวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ บึงสาธารณะบ่อบัว ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี
อ่าน 274 ครั้ง
จ.สระบุรีมอบบ้าน ท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้ องค์ราชัน ราชินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (31/07/2017)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยทหาร ตำรวจ ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบบ้าน ท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้ องค์ราชัน ราชินี ให้แก่นางชิดชนก จันทร์ศิริ อยู่บ้านเลขที่ 40/27 หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
อ่าน 251 ครั้ง
คปภ.สระบุรี จัดกิจกรรม รวมพลคนประกันภัยรับใช้สังคม (31/07/2017)
สระบุรี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน รวมพลประกันภัย ร่วมใจรับใช้สังคม ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดสระบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันภัย การประกันวินาศภัย ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ
อ่าน 282 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปล่อยพันธ์ปลาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 (28/07/2017)
ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
จ.สระบุรีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใน รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28/07/2017)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้าและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 66 รูป เพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
อ่าน 251 ครั้ง
พสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรีร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ (27/07/2017)
นายบัณฑิต เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พระธรรมปิฏก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการ ภาคเอกชน นำพี่น้องประชาชนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560
อ่าน 139 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (27/07/2017)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560
อ่าน 186 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีรับมอบเสื้อพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์" เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนจิตอาสาใส่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในการทำความดี (27/07/2017)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อพระราชทาน "ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์" ให้กับส่วนราชการและพสกนิกรประชาชนจิตอาสาจังหวัดสระบุรี สำหรับใช้ใส่ประกอบกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในการทำความดีให้แก่สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ โดยมีนายอำเภอ และผู้แทน ทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดสระบุรี เข้ารับเสื้อพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ต่อไป
อ่าน 284 ครั้ง
ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 ลงพื้นที่สระบุรี ตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (25/07/2017)
พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำส่วนราชการ คณะธรรมมาภิบาลจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงาน
อ่าน 210 ครั้ง
อาสาสมัครกู้ภัยสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี ส่งมอบดอกไม้จันทน์ดอกดารารัตน์ 4,999 ดอกเพื่อร่วมถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (25/07/2017)
นายวิบูลย์ สุขอนันตธรรม นายกสมาคมพุทธสมาคมสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี นำสมาชิกอาสาสมัครกู้ภัยสว่างรัตนธรรมสถานสระบุรี นักเรียน/ครูโรงเรียนโรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา และกลุ่มสมาชิกชมรมไท๊เก๊ก นำดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ จำนวน 4,999 ดอก มาส่งมอบให้กับจังหวัดสระบุรีเพื่อร่วมถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อ่าน 239 ครั้ง
ศปป.กอ.รมน.ภาค 1ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 18 ส่งมอบโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขุดส่งน้ำเสริมประปาหมู่บ้านให้ชุมชน (25/07/2017)
พลตรี อัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่18 เป็นประธานส่งมอบโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ที่วัดบำเพ็ญพต หมู่ที่4 บ้านแพะ ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี มีนายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม อำเภอเสาไห้ พันเอกเพิ่มศักดิ์ ขุนโคลน รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร พี่น้องประชาชน ร่วมพิธีรับมอบ
จังหวัดสระบุรีจัดประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2560 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล (25/07/2017)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2560 มีคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด พร้อมด้วยนายวิรัช โต๊ะถม ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี ในฐานะคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด และเลขานุการฯ เข้าร่วมประชุม
จ.สระบุรีเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าว (25/07/2017)
ทีบริเวณสำนักงานจัดหางาน จ.สระบุรี ตลอดทั้งวัน นายจ้างต่างทยอยเดินทางมาลงทะเบียนการขอจ้างแรงงานกันอย่างต่อเนื่อง หลังจากกระทรวงแรงงานเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าวเพื่อลดผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชกำหนด การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560
อ่าน 281 ครั้ง
จ.สระบุรีมอบบ้าน ประชารัฐสระบุรี ซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (24/07/2017)
นายบัณฑิต เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยทหาร ตำรวจ ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบบ้าน ประชารัฐสระบุรี ซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาน ให้แก่นางแอ๊ว บุญทิม อยู่บ้านเลขที่ 1 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
อ่าน 164 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ถัดไป>>