หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
คณะครู นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ร่วมใจกันประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ 90,000 ดอก ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 (28/06/2017)
ที่หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ๓๖ พรรษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม อาชีวศึกษาสระบุรี จิตอาสา ถวายแด่พ่อหลวง ร.9 ประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์
อ่าน 492 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560 รณรงค์การช่วยเหลือไม่หวังสิ่งตอบแทน (26/06/2017)
ที่ห้องประชุมศิริพานิชโรงพยาบาลสระบุรี นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสระบุรี เปิดงานกิจกรรม“วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560” (World Blood Donor Day 2017) เพื่อเป็นวันแห่งการขอบคุณผู้บริจาคโลหิต โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมบริจาคโลหิตและอวัยวะ กว่า 300 คน ได้แก่ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 18 กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และเจ้าหน้าที่บุคคลากรโรงพยาบาลสระบุรี
ศอ.ปส.จ.สระบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก“ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”” (26/06/2017)
ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก“ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด””
อ่าน 307 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำส่วนราชการ จิตอาสา พี่น้องประชาชน ร่วมใจกันประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พระราชทาน จังหวัดสระบุรี (26/06/2017)
ห้องคลังจังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำ ส่วนราชการ จิตอาสา และพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการ ร่วมใจกันประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ ในโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พระราชทาน จังหวัดสระบุรีเพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9
อ่าน 263 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯเขต1ตรวจติดตามโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนพื้นที่ จ.สระบุรี (26/06/2017)
นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1 ลงพื้นที่เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า โครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรีจัดแถลงข่าวงานประเพณีล้ำค่าหนึ่งเดียว “ย้อนตำนานสระบุรี สืบสานประเพณีหนึ่งเดียวในโลก งานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน ประจำปี 2560” (23/06/2017)
จังหวัดสระบุรี จัดให้มีการแถลงข่าวงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทานประจำปี 2560 โดยนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ราชการจังหวัดสระบุรี พระครูศรีวรกิจจารักษ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท เจ้าคณะอำเภอมวกเหล็กนายชนัตถ์ท นันทปัญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพระพุทธบาท พ.ต.อ.ฐนธรณ์ คงชีพ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี และนางสาวนารีรัตน์ อุทัยแสงสกุล ประธานเครือข่ายโอทอปสระบุรี ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “ย้อนตำนานสระบุรี สืบสานประเพณีหนึ่งเดียวในโลก งานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน ประจำปี 2560”โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก
อ่าน 352 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ลงพื้นที่ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี พร้อมแก้ไขปัญหา พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน (22/06/2017)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดหนองนาค ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนระหว่างส่วนราชการของจังหวัดร่วมกับส่วนราชการของอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ และการออกให้บริการคำแนะนำต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการของจังหวัดและหน่วยงานภาคเอกชน
อ่าน 230 ครั้ง
ศูนย์ดำรงธรรมสระบุรีออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเพิ่มช่องทางการแสดงความคิดเห็นของประชาชนกับ 4 คำถามนายกรัฐมนตรี (22/06/2017)
ที่บริเวณพื้นที่วัดหนองนาก อ.หนองแค จังหวัดสระบุรี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี ออกหน่วยเปิดศูนย์บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองแค จ.สระบุรี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมแสดง ความคิดเห็น ตามคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งรับเรื่องร้องเรียนของพี่น้องประชาชน กับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชน
คณะจิตอาสาโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานจังหวัดสระบุรี ร่วมใจกันประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ และออกสอนพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองแคกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (22/06/2017)
ที่บริเวณพื้นที่วัดหนองนาก อ.หนองแค จังหวัดสระบุรี คณะจิตอาสาโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานจังหวัดสระบุรี ออกหน่วยบริการออกสอนพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองแค จ.สระบุรี กับโครงการจังหวัดเคลื่อน ในการร่วมใจกันประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9
อ่าน 241 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีรวมพลังประชารัฐ ร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ร่วมกันกำจัดผักตบชวา วัชพืช ในคูคลอง ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และเก็บกักน้ำไวใช้ในหน้าแล้ง (19/06/2017)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการกำจัดผักตบชวา “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” ที่บริเวณคลองหนองรู อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร มีนายเกียรติพงษ์ ทิพย์เสนา นายอำเภอหนองแค พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง นักเรียนนักศึกษาและประชาชน ในพื้นที่ร่วม
อ่าน 302 ครั้ง
สระบุรีจัดโครงการ เรามาร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศของเราให้น่าอยู่ ดูดี ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ (19/06/2017)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ พันเอก เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดสระบุรี (ฝ่ายทหาร)พร้อมด้วยพันเอกหญิง ชดาษา พยาเวศ หัวหน้ากลุ่มงานมวลชน กอ.รมน.สระบุรี ออกมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียงร่วมกับเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ จำนวน 3 ราย ในเขตอำเภอเสาไห้ จ.สระบุรี ตามโครงการ "เรามาร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศของเราให้น่าอยู่ ดูดี จ.สระบุรี”
อ่าน 221 ครั้ง
มณฑลทหารบกที่ 18 อบรมให้ความรู้เรื่องการสังเกตุและการปฏิบัติเมื่อพบวัตถุต้องสงสัย (19/06/2017)
พลตรี อัศวิน บูญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่18เป็นประธานการอบรมให้ความรู้เรื่องการสังเกตุและเมื่อพบวัตถุต้องสงสัยมี พันโท นิยม สุนทรปทุม ฝ่ายกองข่าวมณฑลทหารบกที่18 ให้การต้อนรับโดยมี ทหาร ตำรวจ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี ข้าราชการพลเรือนจากอำเภอในพื้นที่จังหวัดสระบุรีจำนวน 115นาย เข้ารับการฝึกอบรม
อ่าน 183 ครั้ง
ผู้ว่าฯสระบุรีพร้อมนายกเหล่ากาชาดมอบถุงบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีพร้อมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ (15/06/2017)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่มอบถุงบรรเทาทุกข์และเยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จำนวน 112 ชุด
อ่าน 128 ครั้ง
ผู้เลี้ยงปลากระชัง จ.สระบุรีเข้ารับฟังและแสดงความคิดเห็นพร้อมขอขยายเวลาการบังคับใช้ พ.ร.บ.การเดินเรือน่านน้ำไทย (14/06/2017)
ที่เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี ได้มีกลุ่มตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในจังหวัดสระบุรีทั้งหมด 4 อำเภอ เดินทางมาร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมรับฟังการบังคับใช้ พ.ร.บ.น่านน้ำไทย
จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกของจังหวัดสระบุรี ที่สวนรุกขชาติน้ำตกมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยกำหนดให้เป็น“วันอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็ก”ด้วย (14/06/2017)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิด กิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกของจังหวัดสระบุรีและ วันอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็ก” ที่สวนรุกขชาติน้ำตกมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี” มีส่วนราชการ กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็ก นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน
อ่าน 415 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีมอบบ้านโครงการประชารัฐสระบุรีซ่อมสร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรี (14/06/2017)
นายบัณฑิต เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยทหาร ตำรวจ ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบบ้านโครงการประชารัฐสระบุรีซ่อมสร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้แก่ผู้ด้อยโอกาสเรื่องที่อยู่อาศัยในพื้นที่อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี จำนวน 14 หลัง
อ่าน 506 ครั้ง
ชาวบ้าน กำนันผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนนักศึกษาในเขตอำเภอแก่งคอย ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 99,700 ดอก เท่าจำนวนประชากร เตรียมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 (14/06/2017)
นายสุชน ภัยธิราช ปลัดจังหวัดสระบุรี และนายเอกพร จุ้ยสำราญ นายอำเภอแก่งคอย ร่วมกันนำชาวบ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานโรงงาน นักเรียนนักศึกษา ร่วมเป็นจิตอาสาฝึกอบรมเพาะกล้าดอกดาวเรืองที่จะใช้สำหรับประดับในบริเวณพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
อ่าน 384 ครั้ง
ประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีต่างทยอยกันมาศูนย์ดำรงธรรมเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นประชาชนตอบ 4 คำถามนายกรัฐมนตรี (12/06/2017)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าเยี่ยมเจ้าหน้าที่และตรวจความความเรียบร้อยของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี ขณะที่มีพี่น้องประชาชนบางส่วนเริ่มทยอยเดินทางมาร่วมแสดง ความคิดเห็น ตามคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี
อ่าน 203 ครั้ง
ผู้ว่าสระบุรีลงพื้นที่ตรวจเขื่อนคอนกรีตริมแม่น้ำป่าสักทรุด พร้อมกำชับหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่ลักษณะดังกล่าวที่อยู่ติดริมแม่น้ำเป็นการเร่งด่วนเพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายแก่พี่น้องประชาชน (12/06/2017)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายสัจจา พุกสุขสกุล โยธาธิการและผังเมืองสระบุรี นายภาณุพงศ์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสระบุรี ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปภ.สระบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ชุมชนริมแม่น้ำป่าสักชุมชนหลังวัดศรีบุรีวนาราม(วัดเพรียว) ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ซอย 4 อ.เมือง จ.สระบุรี เพื่อติดตามเหตุ คอนกรีตยุบยาวกว่า 60 เมตร ลึกกว่า 5 เมตร
อ่าน 278 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเตรียมความพร้อมให้ประชาชนตอบ 4 คำถามนายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์ดำรงธรรม เริ่มฟังความเห็น 12 มิ.ย.นี้ พร้อมเน้นย้ำห้ามเจ้าหน้าที่ไม่ตีความ ไม่ชี้นำ (09/06/2017)
วันนี้(9 มิ.ย.2560)ที่บริเวณห้องบริการศูนย์ดำรงธรรมศาลากลางจังหวัดสระบุรีบัณฑิตย์เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าเยี่ยมเจ้าหน้าที่และตรวจความพร้อมของศูนย์ดำรงธรรม เพื่อรับทราบความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนตามคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี
อ่าน 241 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ถัดไป>>