หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง จังหวัดสระบุรี ฝึกซ้อมกำลังพลฉุดชักราชรถพระนำในริ้วขบวนพระราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (22/05/2017)
กำลังพลของกองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลังจังหวัดสระบุรี และหน่วยขึ้นตรงกรมสรรพาวุธทหารบก จำนวน 74 นาย ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นกำลังพลฉุดชักราชรถพระนำในริ้วขบวนพระราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เริ่มทำการฝึกซ้อม โดยมี พ.อ.วรินทร์ธนิน พัฒนเจริญ ผู้บังคับการกองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง จังหวัดสระบุรี เป็นผู้ควบคุมการฝึก
อ่าน 299 ครั้ง
ผบ.มทบ.18 จ.สระบุรี ตรวจเยี่ยมหน่วยกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยฯพร้อมปล่อยขบวนลงพื้นที่ (21/05/2017)
ที่บริเวณลานพื้นแข็งมณฑลทหารบกที่ 18 พลตรี อัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 ตรวจความพร้อมหน่วยกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยฯ และปล่อยขบวนลงพื้นที่ ซึ่งร่วมด้วยหน่วยบรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 18 ศูนย์การทหารม้าสระบุรี และหน่วยกำลังพล กอ.รมน.สระบุรี เพื่อเข้าดูแลช่วยเหลือประชาชน ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน จากเหตุอุทกภัย วาตภัย และสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่
อ่าน 417 ครั้ง
คณะสงฆ์ จ.สระบุรีจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสวดเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (19/05/2017)
พระมหาสมหมาย ธมฺมเสวี เจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรี นำพระสังฆาธิการ เจ้าคณะตำบล 9 ตำบล เจ้าอาวาส พระภิกษุสามเณร 48 วัด พร้อมด้วยคณะอุบาสกอุบาสิกากว่า 300 คน ในเขตอำเภอเมืองสระบุรี ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอัฎฐมีบูชา หรือวันถวายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถวายเป็นพระราชกุศล
อ่าน 329 ครั้ง
กศน.เมืองสระบุรี นำนักเรียน ประชาชน กลุ่มจิตอาสา ร่วมประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (17/05/2017)
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสระบุรี กลุ่มคณะครู นักเรียนนักศึกษา และกลุ่มจิตอาสา พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่บริเวณอาคารวไลยอลงกรณ์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสระบุรี
อ่าน 256 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีลงทะเบียนคนจนวันสุดท้ายบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มียอดลงทะเบียนแล้ว เกือบแสนราย (15/05/2017)
บริเวณหน้าห้องคลังศาลากลางจังหวัดสระบุรีและที่บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยศาลากลางจังหวัดสระบุรี พี่น้องประชาชนชนจำนวนมากต่างทยอยเดินทางมารอการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐโดยที่ห้องคลังจังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี พี่น้องประชาชนจำนวนมากต่างมายืนรอเพื่อขอรับเอกสารการลงทะเบียน
อ่าน 180 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีมอบบ้านโครงการประชารัฐสระบุรีซ่อมสร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี (11/05/2017)
นายบัณฑิต เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยทหาร ตำรวจ ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบบ้านโครงการประชารัฐสระบุรีซ่อมสร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้แก่นางสาวชลธิดา ชาลี ที่บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 3 ตำบลศาลารีไทย อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ผู้ว่าฯสระบุรี นำทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติพร้อมร่วมปลูกต้นรวงผึ้งซึ่งเป็นพรรณไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเพื่อสร้างสมดุลของระบบนิเวศน์ (10/05/2017)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติและปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ณ สวนสาธารณะวัดเกาะกลาง ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรีโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ร่วมกับหน่วยราชการในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนกว่า 600 คน ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งซึ่งเป็นพรรณไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อ่าน 723 ครั้ง
ผู้ว่าฯสระบุรีนำพุทธศาสนิกชนร่วมกวนข้าวทิพย์ในวันวิสาขบูชา (10/05/2017)
ที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อ.พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนงานราชการ และพุทธศาสนิกชน ทำพิธีบวงสรวงสักการะเทพยดาฟ้าดิน สิ่งศักดิ์สิทธ์ภายในวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร และร่วมเป็นประธานในพิธีกวนข้าวทิพย์เนื่องในวันวิสาขบูชา
อ่าน 314 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สระบุรีนำส่วนราชการทุกภาคส่วนร่วมประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ การเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนภูมิภาค (08/05/2017)
ที่ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (VCS) กับนายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย
อ่าน 219 ครั้ง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)ร่วมกับจังหวัดสระบุรี จัดฝึกอบรมสร้างความรู้แก้ไขปัญหาการจัดการขยะและมลพิษจากขยะ (08/05/2017)
ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาขยะการจัดการขยะและมลพิษจากขยะ ระดับกลางน้ำ ภายใต้โครงการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะพลาสติกในชุมชนเพื่อการบูรณาการอย่างยั่งยืน โดยมีนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวต้อนรับ และมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม
อ่าน 157 ครั้ง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สระบุรีร่วมภาคเอกชนมอบ"เก้าอี้สุขาพาสุข"ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (05/05/2017)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานรับมอบ"เก้าอี้สุขาพาสุข" เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ประสบปัญหาด้านการขับถ่ายให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จำนวน 500 ชุด โดยมีนายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ เจ้าของบริษัทบริษัทเกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด นำมามอบให้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
อ่าน 132 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดประชุมกลุ่มย่อยการรับฟังความคิดเห็นปรองดองในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2 ของกลุ่ม ภาคกลางตอนบน 1 และกลุ่มภาคกลางตอนบน 2 (04/05/2017)
พลโทกันตภณ อัครานุรักษ์ ที่ปรึกษาแม่ทัพภาค 1 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง และรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมของกลุ่มภาคกลางตอนบน 1 (อยุธยา , นนทบุรี , ปทุมธานี , สระบุรี) และกลุ่มภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุรี , ชัยนาท , สิงห์บุรี , อ่างทอง) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
อ่าน 447 ครั้ง
จ.สระบุรี จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิิิพลอดุลยเดช (03/05/2017)
ที่วัดเขาพระ ต.ตำบลบ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี นำโดย พระพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระเถรานุเถระเจ้าคณะอำเภอและพระสังฆาธิการในเขตจังหวัดสระบุรี มีนายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีข้าราชการ หน่วยงาน ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน ร่วมสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จปรมิทรมหาภูมิพลอดุลเดชและเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชริราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จปรมิทรมหาภูมิพลอดุลเดช
อ่าน 206 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนำทีมส่วนราชการร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ปลุกกระแส จังหวัดสะอาดไร้ขยะภายใต้แผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ (03/05/2017)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยพลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 นำส่วนราชการในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดสระบุรีและใกล้เคียง ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้แผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ ออกเก็บกวาดขยะ สิ่งปฏิกูล ทำความสะอาดถนน ตัดหญ้าและต้นไม้ บริเวณรอบศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 173 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเปิดการแข่งขันร่มบินชิงแชมป์เอเชีย-โอเชียเนีย ครั้งที่ 3 (3rd FAI ASIA-OCEANIA PARAMOTOR CHAMPIONSHIP 2017) มีทัพนักกีฬาหลายชาติที่ตบเท้าเข้ามาประลองฝีมือมากกว่า 100 คน (01/05/2017)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันร่มบินชิงแชมป์เอเชีย-โอเชียเนีย ครั้งที่ 3 (3rd FAI ASIA-OCEANIA PARAMOTOR CHAMPIONSHIP 2017)ณ สนามกีฬาทางอากาศชั่วคราว เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ หมู่ที่ 8 บ้านหาดเล็บยาว ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โดยมีนาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน นายกสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และทัพนักกีฬา เข้าร่วมพิธีเปิด
อ่าน 144 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี เดินหน้าปฏิบัติการร่วมพลังประชารัฐ สู้ภัยแล้ง รวมพลังพี่น้องประชาชนกำจัดผักตบชวาต่อยอดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้สำหรับทำการเกษตร (27/04/2017)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรี อัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่18 ลงพื้นโรงเรียนวัดอู่ตะเภา หมู่6 ตำบลม่วงหวาน อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินในการของประชาชนในชุมชนในการต่อยอดในการนำผักตบชวาและวัชพืชในคูคลองมาต่อยอดทำปุ๋ยหมักและวัสดุเครื่องใช้ หลังจากที่พี่น้องประชาชนในชุมชนร่วมกันปฏิบัติการในการร่วมกันกำจัดผักตบชวาและกำจัดวัชพืช ในคูคลอง โดยมีกลุ่มอาชีพและปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน มาร่วมเป็นวิทยากรและสอนการทำ
อ่าน 162 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพระราชพิธีสงกรานต์ (26/04/2017)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 173 ครั้ง
สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับจังหวัดสระบุรี จัดการแข่งขันร่มบินชิงแชมป์เอเชีย-โอเชียเนีย ครั้งที่3 (3rd FAI ASIA-OCEANIA PARAMOTOR CHAMPIONSHIP 2017) (25/04/2017)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน นายกสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันร่มบินชิงแชมป์เอเชีย-โอเชียเนีย ครั้งที่ 3 (3rd FAI ASIA-OCEANIA PARAMOTOR CHAMPIONSHIP 2017) ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2560 ณ สนามกีฬาทางอากาศชั่วคราว เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ หมู่ที่ 8 บ้านหาดเล็บยาว ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 162 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25/04/2017)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้นำ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวทีจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 134 ครั้ง
รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่ จ.สระบุรี ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรและโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (22/04/2017)
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี พร้อมติดตามความก้าวหน้าแนวทางการพัฒนาการดำเนินงาน สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและการผลิตข้าวครบวงจร และนาแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐภาคเอกชน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรในพื้นที่ให้การต้อนรับและ เข้าร่วมประชุม
อ่าน 168 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ถัดไป>>