หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆที่จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตามการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (08/09/2016)
นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อตรวจราชการ โดยได้มีการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 157 ครั้ง
ปลัดกระทรวงมหาดไทยวางศิลาฤกษ์ศูนย์ราชการแห่งใหม่จังหวัดสระบุรี (06/09/2016)
นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางมาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ที่มณฑลพิธี โดยมีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำส่วนราชการ ภาคเอกชนให้การต้อนรับพร้อมอ่านรายงานการดำเนินงานก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีให้ปลัดกะทรวงมหาดไทยรับทราบ
อ่าน 308 ครั้ง
ไลออนสากล 310 ประเทศไทย มอบอุปกรณ์ในการดมยาสลบมูลค่า 1,650,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรีเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น (30/08/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายแพทย์นพพร พงศ์ปลื้มปิติชัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรวัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระพุทธบาท พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลพระพุทธบาท ร่วมรับมอบอุปกรณ์ในการดมยาสลบ มูลค่า 1,650,000 บาท จากไลออนสมศักดิ์ โล่วิสุทธิ์ ตัวแทนไลออนสากล 310 ประเทศไทยและคณะ
อ่าน 189 ครั้ง
ประมงจังหวัดสระบุรีปล่อยพันธ์ปลาเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและแหล่งอาหารโปรตีนในแหล่งน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (30/08/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและแหล่งอาหารโปรตีนในแหล่งน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84พรรษา 12 สิงหาคม 2559 และเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและแหล่งอาหารที่ได้รับผลกระทบจากสภาพภัยแล้ง
อ่าน 198 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (30/08/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี และประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนงานราชการต่างๆ ร่วมจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ด้อยโอกาส ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
อ่าน 215 ครั้ง
ศูนย์การศึกษาพิเศษโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนำคณะครูออกบริการวิชาการสู่ชุมชนสร้างโอกาสทางการศึกษาและดูแลเด็กพิเศษในพื้นที่ห่างไกล (26/08/2016)
ศูนย์การศึกษาพิเศษโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้นำคณะครูและบุคคลากรออกบริการวิชาการสู่ชุมชนโรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคีและโรงเรียนบ้านหนองโปร่ง อ.มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อจัดกิจกรรมการให้ความรู้แก่นักเรียน ให้คำแนะนำแก่ครู ผู้ปกครอง ในเรื่องการดูแลและการให้การศึกษาแก่เด็กพิเศษ รวมทั้งนำสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนมามอบให้กับทางโรงเรียน
อ่าน 258 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีบรรยายพิเศษให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีในการอบรมพัฒนาจิตอาสาเพิ่มศักยภาพของสมาชิกเหล่ากาชาดฯ (26/08/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม อบรม และพัฒนาจิตอาสา ของสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2559 โดยมีคณะกรรมการเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดทั้งระดับจังหวัดและสมาชิกเหล่ากาชาดระดับอำเภอเข้าร่วมประชุมสัมมนากว่า 300 คน
อ่าน 164 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล (25/08/2016)
นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตตรวจราชการที่ ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อตรวจราชการ โดยได้มีการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 195 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี จัดอบรมพัฒนาจิตอาสาเพิ่มศักยภาพของสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ให้เกิดจิตสำนึก การเป็นผู้เสียสละในการทำงานเพื่อสังคมและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ (25/08/2016)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม อบรม และพัฒนาจิตอาสา ของสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2559 โดยมีคณะกรรมการเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดทั้งระดับจังหวัดและสมาชิกเหล่ากาชาดระดับอำเภอเข้าร่วมประชุมสัมมนากว่า 300 คน
อ่าน 154 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเดินหน้าเร่งปราบทุจริต จัดอบรมโครงการช่อสะอาดวัยใส จังหวัดสระบุรี สร้างเครือข่ายในกับกลุ่มเยาวชนเพื่อช่วยเป็นหู ตาสัปปะรดในการสอดส่องดูแลการทุจริต (23/08/2016)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรมต่อต้านการทุจริต รุ่นที่ 1 โครงการช่อสะอาดวัยใส จังหวัดสระบุรี โดยมีกลุ่มนักเรียนเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน ที่หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
อ่าน 198 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีอัญเชิญพระบรมราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประดิษฐานภายในบริเวณหน้าศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร เพื่อเทิดทูนประกาศเกียรติคุณและเป็นที่สักการะของประชาชน (22/08/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานอัญเชิญพระบรมราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อนำมาประดิษฐาน ณ ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร มีพลตรีวีรยุทธ วุฒิศิลป์ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า พลตรีวิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 พลตรีธิติ แสงสว่าง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชน ประมาณ 1,000 คน ร่วมพิธี
อ่าน 533 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเปิดตลาดน้ำต้องชม บรรยากาศริมแม่น้ำป่าสักแห่งที่ 2 ของจังหวัดสระบุรี (21/08/2016)
นางสาว วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดตลาดต้องชม แห่งที่ 2 ของจังหวัดสระบุรีละเป็นแห่งที่69 ของประเทศ ที่ตลาดน้ำลาวเวียงวัดตะเฆ่ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ซึ่งเป็นตลาดชุมชุนที่สะท้อนวิถิชีวิตแบบเรียบง่ายริมแม่น้ำป่าสักมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ส่วนราชการ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน
อ่าน 170 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินและองค์กรสตรีจังหวัดสระบุรี จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (15/08/2016)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา มหาราชินี โดยกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสระบุรี และ งานพลังสตรีไทยรวมใจ เทิดไท้องค์ราชินี ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นโดยจังหวัดสระบุรี ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน และองค์กรสตรีจังหวัดสระบุรี
อ่าน 213 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (12/08/2016)
จังหวัดสระบุรี จัดพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84พรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ศาล สำนักงานอัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรม สโมสร องค์กร ประชาชน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
อ่าน 168 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์ และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (12/08/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
อ่าน 146 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (12/08/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำพสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรีทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพร และประกอบพิธี ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
อ่าน 155 ครั้ง
พสกนิกรจังหวัดสระบุรีแสดงความจงรักภักดีร่วมตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 (12/08/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนงานราชการ สมาชิกสมาคม ชมรม สโมสร มูลนิธิ พ่อค้า ประชาชน พร้อมใจใส่เสื้อฟ้า ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 85 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
อ่าน 215 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีแถลงข่าวการปฏิบัติแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดดึงชุมชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส (11/08/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ร่วมกันแถลงข่าวการสนธิกำลังกวาดล้าง ปิดล้อม ตรวจค้น จัดระเบียบสังคม และกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภท ตามนโยบายและแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559-2560
จังหวัดสระบุรีจัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เชิดชูบทบาทในการดูแลบำบัดทุกข์ บำรุงสุข (10/08/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นายเฉลิม วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน ร่วมงานเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปี 2559 เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องคุณงามความดี
อ่าน 192 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (09/08/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ พี่น้องประชาชนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดสระบุรีลงนามถวายพระพรและ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ อาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ศูนย์การทหารม้าจังหวัดสระบุรี
อ่าน 181 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>