หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
จ.สระบุรี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (09/06/2017)
ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยพี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมงาน
อ่าน 253 ครั้ง
เจ้ากรมแพทย์ทหารบกเปิดอาคารผู้ป่วยนอก รพ. ค่ายอดิศรสระบุรีหลังใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 7,000-8,000 รายต่อปี (09/06/2017)
ที่บริเวณโรงพยาบาลค่ายอดิศร มณฑลทหารบกที่ 18 พลโทสาโรช เขียวขจี เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เดินทางมาเป็นประธานเปิดอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลค่ายอดิศร มี พันเอกชัยยา จุ้ยเจริญ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 นายแพทย์นพพร พงศ์ปลื้มปิติชัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งกำลังพลและเจ้าหน้าที่ทหารในสังกัดเข้าร่วมงาน
อ่าน 1531 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดอบรม เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเงิน บัญชี และพัสดุภาครัฐ”เสริมสร้างความรู้ ที่เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ (08/06/2017)
ที่ห้องสัมมนาโรงแรมเกี่ยวอัน จังหวัดสระบุรี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเงิน บัญชี และพัสดุภาครัฐ” โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหน่วยงานราชการในจังหวัดสระบุรี เข้ารับการอบรม
อ่าน 202 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล (08/06/2017)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี พ.ต.ท.เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 และคณะลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อตรวจราชการและประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2560 โดยได้มีการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะธรรมมาภิบาลจังหวัดสระบุรี และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
อ่าน 225 ครั้ง
สหกรณ์จังหวัดสระบุรี จัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้มีการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ในโรงเรียน (07/06/2017)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้มีการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ในโรงเรียนและเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลาย
จังหวัดสระบุรีมอบบ้านโครงการประชารัฐสระบุรีซ่อมสร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี (07/06/2017)
นายบัณฑิต เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยทหาร ตำรวจ ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบบ้านโครงการประชารัฐสระบุรีซ่อมสร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้แก่นางวันเพ็ญ จิอู๋ อายุ 43 ปี อาชีพรับจ้าง ที่บ้านเลขที่ 14/3 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
อ่าน 205 ครั้ง
คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนวัดโนนสภาราม จัดโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ร่วมใจกันประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 (06/06/2017)
ห้องประชุมโรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ร่วมกัน ร่วมใจกันประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9
อ่าน 325 ครั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 (06/06/2017)
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้น ณ บริเวณสวนสาธารณะสระน้ำโยธาธิกา สาย 2 ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่สาธารณะของจังหวัดสระบุรี และเป็นการปลูกฝังให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีส่วนในการลดภาวะโลกร้อน รักษ์ป่าและรักชุมชน โดยมีนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน
อ่าน 282 ครั้ง
แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยโรงพยาบาลเสาไห้ฯ จังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เตรียมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (06/06/2017)
นายแพทย์ สุวัฒน์ ธนกรนุวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.สระบุรี นำแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่และผู้ป่วย ร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยมีนางพรศรี พุ่มเงิน จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองสระบุรี นำคณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่มาฝึกอบรมสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
อ่าน 226 ครั้ง
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการปกครองท้องถิ่นสภาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย ลงพื้นที่สระบุรีรับฟังความคิดเห็น (02/06/2017)
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการปกครองท้องถิ่นสภาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศประเทศไทย โดยนางนินนาท ชลิตานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ พร้อมด้วย นายวัลลภ พริ้งพงษ์ รองประธานกรรมาธิการ คนที่ 1 นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย กรรมาธิการ นายธวัชชัย ฟักอังกูร กรรมาธิการ พลตรีสิระวิ ตร์ นาคทอง กรรมาธิการและเลขานุการฯ ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี ร่วมรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎหมายการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นประมาณ 500 คน เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น
อ่าน 515 ครั้ง
เหล่ากาชาดสระบุรีชวนทำความดี ออกรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 (01/06/2017)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นำคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีออกบริการรับบริจาคโลหิตอวัยวะ และดวงตา จากผู้มีจิตศรัทธามีทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป
อ่าน 297 ครั้ง
รพ. สระบุรี ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ลดภาวะแทรกซ้อน ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ เตรียมวัคซีนไว้กว่า 600 โด๊ส (01/06/2017)
โรงพยาบาลสระบุรี จัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชนฟรี เพื่อช่วยลดภาวะแทรกซ้อน ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ซึ่งโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่พบบ่อยทุกกลุ่มอายุ ตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้สูงอายุ และเป็นโรคที่เกิดได้ตลอดปี อาการป่วยที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อสุขภาพ ใน ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งมีภูมิต้านทานน้อย อาจมีอาการแทรกซ้อน บางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้
อ่าน 537 ครั้ง
กองทัพบก อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานเสริมสร้างป่าชุ่มชื้น ชะลอน้ำไว้บำรุงพื้นป่า (01/06/2017)
พันเอก จินตนัย ชีกว้าง ผู้อำนวยการกองกิจการพัฒนาสำนักงานกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นประธานโครงการอาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อของแผ่นดิน มีพันเอกหม่อมหลวง ประวีร์ จักรพันธ์ ผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ หน่วยงานราชการทหาร รอง ผอ.กรมน.จังหวัดสระบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองปลาไหล เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย ร่วมปลูกป่าสร้างฝาย
อ่าน 369 ครั้ง
โรงพยาบาลสระบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี ร่วมกับหน่วยทหารจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (31/05/2017)
ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ กองพันทหารม้าที่ 17 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ นพ.กฤษณะ สุวรรณโกมลชัย นำเจ้าหน้าที่และพยาบาลโรงพยาบาลสระบุรี นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรีและเจ้าหน้าที่คลินิกฟ้าใส ไปจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้แก่นายทหาร กำลังพลของกองพันทหารม้าที่ 17 รักษาพระองค์ เนื่องในโอกาสจัดกิจกรรมวันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560
อ่าน 283 ครั้ง
มณฑลทหารบกที่ 18 มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการทหารในสังกัด (31/05/2017)
ที่หอประชุมอดิศร มณฑลทหารบกที่ 18 พลตรี อัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่18 เป็นประธานมอบทุนการศึกษากองทัพบกและทุนการศึกษามณฑลทหารบกที่18 ให้กับบุตรของข้าราชการทหาร บุคลากร ลูกจ้างของหน่วยงาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และโอกาสทางการศึกษา ช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดภาระให้ผู้ปกครอง โดยมี มีผู้บังคับบัญชา รองผู้บังคับบัญชา กำลังพลผู้ปกครอง พร้อมบุตรข้าราชการลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมรับทุน
อ่าน 182 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ประเมินศูนย์ราชการสะดวก เพื่อมอบตราสัญลักษณ์และโล่แก่ศูนย์ที่ผ่านการประเมิน (31/05/2017)
ที่ศูนย์คนพิการ จ.สระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายชวลิต ฟูขจร ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกคณะที่ 8 พร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานของรัฐที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
อ่าน 280 ครั้ง
ผู้ว่าฯสระบุรี เป็นผู้แทนพระองค์อัฐเชิญสังฆทานพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ถวายแด่พระวิสิษฐ์คณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (30/05/2017)
ที่วัดมงคลชัยพัฒนา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการอัญเชิญสังฆทานพระราชทาน ถวายแด่พระวิสิษฐ์คณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนา และรองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ณ วัดมงคลชัยพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ประชาชนจิตอาสา ร่วมใจประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 (30/05/2017)
อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี อ.เมือง จังหวัดสระบุรี นางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นำสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี กลุ่มแม่บ้านทหารจากมณฑลทหารบกที่ 18 พี่น้องประชาชนจิตอาสา ร่วมใจประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
อ่าน 207 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 ตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (29/05/2017)
พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ นำส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงาน
อ่าน 231 ครั้ง
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่สระบุรีตรวจเส้นทางรองรับน้ำน้ำแนวคลองชลประทานและคลองคูรอบเมือง เชื่อยังเป็นผลดีกับเกษตรกร ไม่ส่งผลกระทบระดับน้ำพื้นที่ตอนล่าง (29/05/2017)
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่บริเวณ คลองชลประทาน และคลองรอบคูเมืองสระบุรี บริเวณบ้านนาร่อง ต.โคกสว่าง อ.เมือง จ.สระบุรี หลังจากสถานการณ์น้ำภาพรวมทั่งประเทศในช่วงนี้มีปริมาณฝนตกอย่างต่อเนื่อง โดยนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนำเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่
อ่าน 200 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ถัดไป>>