หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
จัดหางานจังหวัดสระบุรี จัดนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (JOB FAIR)20-21 กรกฎาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีนำระบบเทคโนโลยีมาให้บริการสมัคร (20 ก.ค. 2555)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี จัดงาน “นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ( JOB FAIR)” เพิ่มโอกาสการมีงานทำให้ผู้ประสงค์จะหางานทำ นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบ IT มาปรับใช้ในกระบวนการจัดหางานนัดพบแรงงาน
อ่าน 568 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดอบรมสัมมนาในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ความรู้ เรื่องการคุ้มครอง สิทธิผู้บริโภค (20 ก.ค. 2555)
พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรงกลาโหม และคณะได้ตรวจติดตามผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ ภายใต้งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการ เยียวยา และป้องกันความเสียหาจากอุกทกภัยอย่างบูรณาการในพื้นที่ของจังหวัดสระบุรี
อ่าน 227 ครั้ง
รมว.กลาโหม นำคณะลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการ เยียวยา ฟื้นฟู ความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเน้นย้ำให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ (20 ก.ค. 2555)
พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรงกลาโหม และคณะได้ตรวจติดตามผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ ภายใต้งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการ เยียวยา และป้องกันความเสียหาจากอุกทกภัยอย่างบูรณาการในพื้นที่ของจังหวัดสระบุรี
อ่าน 245 ครั้ง
ประมงสระบุรีเร่งฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำ นำพันธ์กุ้งก้ามกรามและพันธ์ปลาปล่อยลงสู่แม่น้ำป่าสัก (19 ก.ค. 2555)
นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานปล่อยพันธ์กุ้งก้ามกรามและพันธ์ปลาตามโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยาและป่าสัก ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ระยะที่ 2 เ
อ่าน 332 ครั้ง
ชาวสระบุรีพร้อมใจรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิก อบจ.สระบุรี (19 ก.ค. 2555)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี" โดยมีพลังมวลชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน
อ่าน 291 ครั้ง
งานตักบาตรดอกไม้ล้างเท้าพระจังหวัดสระบุรี ปีนี้จัดยิ่งใหญ่ เปลี่ยนชื่อเป็น “งานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน ประจำปี 2555” พร้อมร่วมถวายเทียนพรรษา 86 ต้น (18 ก.ค. 2555)
จังหวัดสระบุรีขอเชิญทำบุญตักบาตรด้วยดอกเข้าพรรษา ประเพณีเก่าแก่ดั้งเดิมของพี่น้องชาวอำเภอพระพุทธบาท ซึ่งเริ่มผลิดอกบานสะพรั่งทั่วทิวเขาสุวรรณบรรพรต พุทธศาสนิกชนต่างพากันเก็บมาถวายพระจนก่อเกิดเป็นประเพณี “ตักบาตรดอกเข้าพรรษา” หนึ่งเดียวในโลก หนึ่งปีเพียงหนึ่งครั้ง เพียงแห่งเดียวที่จังหวัดสระบุรี
อ่าน 583 ครั้ง
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรีจัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม (18 ก.ค. 2555)
นายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมและดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกและกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ณ โรงแรมสระบุรีอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 359 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาเปตองภาคกลาง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปี 2555 (17 ก.ค. 2555)
นางกอบแก้ว จันทร์ดี รองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตองภาคกลาง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปี 2555 โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวต้อนรับ
อ่าน 463 ครั้ง
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ของดิน เพื่อส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกร (12 ก.ค. 2555)
นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินโครงการส่งเสริมรายได้ผลิตผลจากเกษตรอินทรีย์จากลุ่มน้ำเจ้าพระยา – ป่าสัก ลุ่มน้ำสาขาของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
อ่าน 310 ครั้ง
ออมสินสระบุรีจัดติวเข้มโปรแกรมระบบบัญชี "สถาบันการเงินชุมชน” เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น (12 ก.ค. 2555)
นายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโปรแกรมสถาบันการเงินชุมชน ซึ่งมีธนาคารออมสินเป็นผู้สนับสนุนในการจัดฝึกอบรมโปรแกรมระบบบัญชี "สถาบันการเงินชุมชน” เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่กองทุนหมู่บ้านฯ
อ่าน 467 ครั้ง
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีจัดสาธิตการโยนกล้า เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และเผยแพร่การปลูกข้าวโดยวิธ๊โยนกล้าเพื่อลดต้นทุนการผลิต (10 ก.ค. 2555)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมสาธิตระบบการผลิตข้าวที่ลดมลภาวะทางด้านเกษตรกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยาและป่าสักด้านการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ระยะที่ 2 พร้อมทั้งร่วมโยนกล้าปักดำในแปลงนาสาธิติร่วมกับพี่น้องเกษตรกรกว่า 300 คน ณ แปลงนาสาธิต หมู่ที่1 ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 508 ครั้ง
กลุ่มธุรกิจชั้นนำชิลีเชื่อมั่นลงทุนขยายธุรกิจในไทยสานต่อความเป็นผู้นำธุรกิจภาคอุตสาหกรรมระดับโลก (9 ก.ค. 2555)
บริษัท มากอตโต จำกัด บริษัทชั้นนำในธุรกิจผลิตลูกบดคุณภาพสูงสำหรับภาคอุตสาหกรรม หนึ่งในกลุ่มบริษัท Sigbo Koppers จากสาธารณรัฐชิลี เปิดโรงงานเฟสใหม่ที่จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตของเอเซีย ย้ำมั่นใจศักยภาพด้านการค้า-การลงทุนของไทย และพร้อมเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคมด้วยการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อ่าน 377 ครั้ง
แม่ทัพภาคที่ 1 ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีตรวจการเตรียมความพร้อมพร้อมของกำลังพลและอุปกรณ์เครื่องมือ ในการช่วยเหลือประชาชนหากเกิดอุทกภัยปี 2555 (5 ก.ค. 2555)
พลโทอุดมเดช สีตบุตร แม่ทัพภาคที่ 1 และคณะ ได้เดินทางมาที่หอประชุมอดิศร ภายในจังหวัดทหารบกสระบุรี เพื่อตรวจการเตรียมพร้อมของกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และอุปกรณ์ ในการช่วยเหลือประชาชน กรณีการเตรียมแผนป้องกันและช่วยเหลือการเกิดอุทกภัยปี 2555
อ่าน 390 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพบคณะครู นักเรียน ตามโครงการ "พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” โรงเรียน ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (5 ก.ค. 2555)
นายถาวร พรมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตำรวจตรีชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ เดินทางไปพบกับผู้บริหาร คณะอาจารย์ โรงเรียน ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
อ่าน 283 ครั้ง
สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี จัดบรรยายพิเศษการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว และการคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี (3 ก.ค. 2555)
การจัดกิจกรรมการการบรรยายพิเศษเพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง โดยสำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี จัดขึ้นที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเสาไห้ ได้รับเกียรติจากนายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการสูงสุด เป็นประธานเปิดโครงการและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ซึ่งก็มีกลุ่มเครือข่ายประชาชน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ประชาชน รวมทั้งนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ราชการจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ
อ่าน 568 ครั้ง
สระบุรีฝึกซ้อมอพยพผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่เสี่ยงอำเภอดอนพุด (3 ก.ค. 2555)
จังหวัดสระบุรี จัดฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยด้านอุทกภัยจังหวัดสระบุรี ปี 2555 โดยเป็นการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติภาคสนาม สมมุติการเกิดสถานการณ์ มีการอพยพผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอดอนพุด ไปยังศูนย์พักพึงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นการเตรียมความพร้อมอยากมีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้น
อ่าน 365 ครั้ง
จัดโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 75 จังหวัดสระบุรี (2 ก.ค. 2555)
พลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี กรรมการมูลนิธิพระดาบส พร้อมด้วย คณะข้าราชการสำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง และคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิพระดาบส เดินทางไปยังวัดโคกกุ่ม ต.โคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ในการจัดโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 75
อ่าน 309 ครั้ง
ตร.สระบุรีจับแก๊งค์ลักรถ สั่งออเดอร์รถนิสสันเก่าส่งเมืองกาญจน์ (1 ก.ค. 2555)
ที่หน้ากองกำกับการสืบสวนจังหวัดสระบุรี พล.ต.ต.ชลิต ปรีชาหาญ ผบก.ภ.จว.สระบุรี พ.ต.อ.พงศ์พันธ์ วงษ์มณีเทศ ผกก.สภ.ดอนพุด นำตัวผู้ต้องหาเครือข่ายลักรถยนต์มาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
อ่าน 418 ครั้ง
หม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดล ยุคล เสด็จปลูกป่าเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ (29 มิ.ย. 2555)
น. หม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดล ยุคล องค์ประธานมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดล ยุคล เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดโครงการ “ลิโอเทคฯ ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน” และโครงการ “ปลูกต้นไม้ สร้างฝาย ขยายคูคลอง สนองพระมหากรุณาธิคุณ ของกองทัพบก” งาน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2555 ของสำนักทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 ณ เขาดอยหินปูน ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
อ่าน 425 ครั้ง
สถานพินิจและคุ้มครอบเด็กและเยาวชนสระบุรี ประกวดวาดภาพการ์ตูน โครงการ “การจะผิด” ก่อนจะสาย (27 มิ.ย. 2555)
นายฉัตรพงษ์ กิจนิพร ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี นางปัญจพร อังกรุเศรณี ประธานคณะกรรมการสังเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี และคณะได้ร่วมแถลงข่าว การจัดประกวดวาดภาพการ์ตูน โครงการ “ก่อนจะผิด” (โรงเรียนประจำของเด็กเกเร) ตอนก่อนจะสาย
อ่าน 360 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>