หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
คณะทำงานตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ออกตรวจสอบสภาพคลังข้าวและสภาพกองข้าวในสต็อกของรัฐหลังมีบริษัทเอกชนประมูลข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม (4 พ.ค. 2559)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดสระบุรี เกษตรจังหวัดสระบุรี ทหาร ตำรวจ ผู้แทน ธ.ก.ส. หัวหน้าคลังสินค้า อคส./อ.ต.ก. และการค้าภายในจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบความพร้อม สภาพคลังและสภาพกองข้าวจริงในสต็อกของรัฐที่โกดังบริษัท โรงสี พ.แสงวัฒนา 3 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 237 ครั้ง
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมสถานีสร้างบุญพระสงฆ์สุขภาพดี ถวายเป็นพระราชกุศล (4 พ.ค. 2559)
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จัดกิจกรรมสถานีสร้างบุญพระสงฆ์สุขภาพดี ด้วยการบริการตรวจสุขภาพ ตรวจปัสสาวะและตรวจเลือดให้กับพระสงฆ์สามเณรในเขตอำเภอเสาไห้ จ.สระบุรี 39 วัดรวมกว่า 200 รูป เพื่อคัดกรองโรค
เรือนจำจังหวัดสระบุรี เตรียมคืนคนดี สู่สังคมจัดอบรมเตรียมความพร้อมให้กับผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัว (2 พ.ค. 2559)
ที่เรือนจำจังหวัดสระบุรี นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวให้กับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสระบุรี พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรม 5 ก้าวอย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์
อ่าน 1527 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจัดอบรม มัคคุเทศก์น้อยและมัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่ (2 พ.ค. 2559)
วันนี้(2 พ.ค.2559)09.00 น.นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2559 โดยมีบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและมัคคุเทศก์อาชีพ ประชาชนทั่วไป และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน ที่ห้องประชุมสวนริมเขา อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 192 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพระราชพิธีสงกรานต์ (28 เม.ย. 2559)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 402 ครั้ง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ( อ.ค.ต.ป.)กลุ่มจังหวัดคณะที่ 1 ลงพื้นที่สระบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการเงินตำบล 5 ล้านบาท (27 เม.ย. 2559)
นายมนตรี เจนวิทย์การ อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัดคณะที่ 1 และคณะ พร้อมด้วยนายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี สระบุรี ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ทหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการมาตราการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)
อ่าน 133 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีแถลงข่าว จัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้ขุดล้อมบ้านชะอมแก่งคอยครั้งที่ 7 ปลูกต้นไม้วันเดียวโตหนึ่งเดียวในโลกระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2559 ถึง วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 (27 เม.ย. 2559)
นายเอกพร จุ้ยสำราญ นายอำเภอแก่งคอย และผู้ประกอบการชมรมไม้ขุดล้อมตำบลชะอมจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้ขุดล้อมบ้านชะอมแก่งคอย ครั้งที่ 7 ซึ่งกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2559 ถึง วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 รวม 7 วัน ที่ศูนย์ส่งเสริมอาชีพไม้ขุดล้อม ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมโครงการณณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2559 (26 เม.ย. 2559)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหน้าพระลาน ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลหน้าพระลานร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีเพื่อให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในการดูแลสัตว์เลี้ยง
อ่าน 211 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25 เม.ย. 2559)
น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้นำ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวทีจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 138 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดงานสรงน้ำพระและแม่ย่าตะเคียนตำนานเสาร้องไห้ (24 เม.ย. 2559)
งานประเพณีสรงน้ำพระและอาบน้ำแม่ย่าตะเคียนหรือเสาร้องไห้ ในงานสงกรานต์ประจำปีของวัดสูง อ.เสาไห้ จัดทุกปีซึ่งตรงกับวันที่ 23 เมษายนซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีนี้ก็มีนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนเดินทางไปร่วมงานหลายพันคน โดยพิธีกรรมสำคัญคือการได้อาบน้ำและรดน้ำรูปปั้นแม่นางตะเคียน และรดน้ำที่เสาตะเคียน อันเป็นเป็นตำนานของอำเภอเสาไห้
อ่าน 185 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดงานมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว ประจำปี 2559 มีนางลอย เก่งสูงเนิน ชาวอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นผู้สูงอายุ 108 ปีมาร่วมงาน (22 เม.ย. 2559)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี 2559 โดยมีนางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 นายเฉลิม วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีหัวหน้าส่วนราชการและผู้สูงอายุจาก 13 อำเภอในพื้นที่จังหวัดสระบุรีกว่า 500 คนเข้าร่วมงาน
อ่าน 232 ครั้ง
คณะเจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองรวมทั้งเด็กๆ ในโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรมเข้าสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมืองสระบุรี พร้อมพบผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (21 เม.ย. 2559)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองรวมทั้งเด็กๆ ในโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม โดย ทรูปลูกปัญญา หน่วยงานเพื่อสังคมของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ที่นำเยาวชนมามาจัดโครงการและกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดสระบุรี และถ่ายทอดเรียลลีตี้ผ่านทีวี ที่วัดถ้ำนารายณ์ (เขาวง )อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมืองสระบุรี
อ่าน 194 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ สระบุรีนำทุกภาคส่วนลงพื้นที่ มอบทุนการศึกษา ถุงยังชีพ ดูแลพี่น้องประชาชน ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (21 เม.ย. 2559)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน นำบริการภาครัฐ ภาคเอกชน ลงพื้นที่ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 198 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเปิดยุทธการสระบุรีร่มเย็นลุยปราบปรามผู้มีอิทธิพลและอาชญากรรม (20 เม.ย. 2559)
ภายใต้การอำนวยการของนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 พลตำรวจตรีธิติ แสงสว่าง ผู้บังคับการตำรวจผู้ธรจังหวัดสระบุรี ร่วมกันสนธิกำลังปล่อยแถวชุดปฏิบัติการสระบุรีร่มเย็นจำนวน 120 นาย ปูพรมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายของกลุ่มผู้มีอิทธิพล และมีพฤติการณ์พัวกันกับมือปืนรับจ้าง เครือข่ายยาเสพติด การบุกรุกทรัพยากรในพื้นที่ และคดีตามหมายจับค้างเก่า
อ่าน 239 ครั้ง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีจัดสัมมนาเสริมสร้างเทคนิคด้านการเขียนข่าวและการทำคลิปวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟนแก่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐ (20 เม.ย. 2559)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี ณ อารมณ์ดีรีสอร์ท แอนท์ สปา อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
อ่าน 180 ครั้ง
ศูนย์การทหารม้า จัดพิธีรำลึกพระเกียรติคุณ พล.ท.พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงอดิศรอุดมเดช (19 เม.ย. 2559)
ศูนย์การทหารม้าได้จัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลและถวายราชสักการะ รำลึกพระเกียรติคุณพลโทพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงอดิศรอุดมเดช ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าเป็นพระองค์แรก และเป็นพระผู้ทรงมีพระกรุณาธิคุณและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาหน่วยทหารม้า
อ่าน 196 ครั้ง
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) โชว์ศักยภาพผลงานวิจัยด้านอากาศยานไร้คนขับตรวจงานจราจรร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี (19 เม.ย. 2559)
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ นำคณะเจ้าหน้าที่มาสาธิตและแสดงผลงานระบบอากาศยานไร้คนขับขึ้นลงทางดิ่งขนาดเล็กแบบมัลติโรเตอร์ เพื่อแสดงศักยภาพของของเทคโนโลยีให้กับสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่และ ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ได้ชมที่บริเวณลานพื้นแข็งกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
อ่าน 169 ครั้ง
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ลงพื้นที่สระบุรีติดตาม การปฏิบัติงานของสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี ในการแก้ปัญหาภัยแล้ง และแจกจ่ายน้ำอุปโภคให้แก่ประชาชน (18 เม.ย. 2559)
นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ลงพื้นที่สระบุรีติดตาม การปฏิบัติงานของสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี ในการแก้ปัญหาภัยแล้ง และแจกจ่ายน้ำอุปโภคให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเป็นน้ำดื่มสะอาดบรรจุแกลลอน ขนาด 5 ลิตร จำนวน 100 แกลลอน พร้อมปล่อยคาราวานรถบรรทุกน้ำ จำนวน 6 คัน เพื่ออกแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่
รองประธานคณะกรรมการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เยี่ยมเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดสระบุรี (18 เม.ย. 2559)
นายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ พร้อมคณะเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ ในพื้นที่อำเภอหนองแค และอำเภอวิหารแดง และอำเภอเมือง ตามโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีจังหวัดสระบุรี เลี้ยงอาหารเยาวชนตามโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 28 ทีมาอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่สระบุรี (18 เม.ย. 2559)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วม จัดเลี้ยงอาหารเช้าให้กับคณะเยาวชนภาคใต้และครอบครัวอุปถัมภ์ ตามโครงการ "สานใจไทยสู่ใจใต้” รุ่นที่ 28 ก่อนที่คณะทั้งหมดจะเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
อ่าน 120 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ถัดไป>>