หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยมณฑลทหารบกที่18 แถลงข่าวผลการปฏิบัติงานและมอบแนวทางการปฏิบัติงานของกองกำลังรักษาความสงบความเรียบร้อย (25 พ.ย. 2558)
ที่อาคารอดิศรบริเวณลานพื้นแข็ง มณฑลทหารบกที่ 18 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยมณฑลทหารบกที่18 แถลงข่าวผลการปฏิบัติงานและมอบนโยบายการปฏิบัติงานของกองกำลังรักษาความสงบความเรียบร้อย และสรุปผลการปฏิบัติงาน โดยมีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชจังหวัดสระบุรี พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่18 พลตำรวจตรี ธิติ แสงสว่าง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้กำกับการทุกสถานีฯ และ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวด้านความมั่นคง เข้าร่วมประชุม
อ่าน 175 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเรียกประชุมคณะทำงานส่วนราชการ ภาคเอกชนและสื่อมวลชน เตรียมความพร้อมซ้อมใหญ่ “ Bike For Dad” ปั่นเพื่อพ่อ ขณะที่ยอดลงทะเบียนร่วมกิจกรรม รวม 5,951 คน (24 พ.ย. 2558)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผวจ.สระบุรี เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ คณะทำงานกิจกรรม “Bike For Dad” สระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายทหาร ตำรวจ ปกครอง ภาคเอกชน ชมรมจักรยาน ตัวแทนสถานศึกษาและสื่อมวลชน เพื่อเตรียมจัดกิจกรรม “Bike For Dad” ปั่นเพื่อพ่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา
ผู้ว่าสระบุรีประกาศนโยบายการควบคุมการระบาดของไข้เลือดออกเป็นวาระสระบุรีและเปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคไข้เลือดออกในทุกพื้นที่ (24 พ.ย. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานปล่อยคาราวานรณรงค์ไข้เลือดออก พร้อมประกาศนโยบายการควบคุมการระบาดของไข้เลือดออกและเปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคไข้เลือดออก เน้นแนวทางการปฏิบัติงานใน 3 แนวทาง คือ 1.รู้เร็ว คุมเร็ว 2.รู้เร็ว รักษารอด 3.ไข้เลือดออกเป็นปัญหาทุกกลุ่มวัยต้องร่วมใจป้องกันและแนวทาง 5 ป 1 ข
อ่าน 199 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี เตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้ จันทน์ เนื่องในงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (20 พ.ย. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค เนื่องในงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน อัญเชิญมาทอดถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาครบไตรมาส ณ วัดเขาแก้ววรวิหาร ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี (20 พ.ย. 2558)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กรมพัฒนาชุมชน เป็นผู้รับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดเขาแก้ววรวิหาร ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยมี นายนายอภิชาต โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน เป็นผู้นำผ้าพระกฐินพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์
อ่าน 154 ครั้ง
ประมงจังหวัดสระบุรี จับมือชลประทาน ปล่อยพันธุ์ปลากว่า 1,800,000 ตัว เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำท้องถิ่น สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน (20 พ.ย. 2558)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ปล่อยพันธุ์ปลากว่า 1,800,000 ตัว เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำท้องถิ่น โดยมีส่วนรวมของชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ได้แก่ สระบุรี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี โดยมีทหารจากมณฑลทหารบกที่ 18 ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา มาเข้าร่วมกิจกรรม
อ่าน 280 ครั้ง
สภากาชาดไทย จัดโครงการ “ASEAN Blood Drive Youth Camp - พลังเยาวชนอาเซียน ขับเคลื่อนการบริจาคโลหิต (18 พ.ย. 2558)
นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ“ASEAN Blood Drive Youth Camp ณ ไร่กุสุมา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ผู้ว่าเข้มสั่งสาธารณสุขสระบุรีเร่งรัด ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกหลังมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อไข้เลือดออกเพิ่มเป็น 4 ราย (18 พ.ย. 2558)
ผู้ว่าเข้มสั่งสาธารณสุขสระบุรีเร่งรัด ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกหลังมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อไข้เลือดออกเพิ่มเป็น 4 ราย ซึ่ง สสจ.สระบุรีสั่งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายลงพื้นที่เฝ้าระวังไข้เลือดออก หลังพบการระบาดมีผู้เสียชีวิต 4 ราย ขณะที่ทหาร มทบ. 18 ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเมืองสระบุรี ครูนักเรียนจากโรงเรียนวัดหนองโนใต้ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามน้ำขัง
มณฑลทหารบกที่ 18 เปิดการฝึกทหารใหม่และมอบธงประจำหน่วยฝึกทหารเกณฑ์ที่เข้าประจำการผลัดที่ 2/58 (16 พ.ย. 2558)
พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 เป็นประธานประกอบพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่และมอบธงประจำหน่วยฝึก โดยมีทหารเกณฑ์ที่เข้าประจำการผลัดที่ 2/58 โดยพันโทเชาวลิต แสงคำ รองหัวหน้ากำลังพลมณฑลทหารบกที่ 18นำทหารใหม่จำนวน 131 นาย พร้อมครูฝึก 12 นาย เข้าร่วมพิธีและรับการฝึก
อ่าน 599 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเตรียมจัดงาน “เทศกาลคาวบอย สระบุรี ปี 58 ” เน้นสไตล์คาวบอยเพื่อแสดงอัตตลักษณ์ของจังหวัดสระบุรีที่เป็นถิ่นกำเนิดของเมืองคาวบอย (16 พ.ย. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการจัดงาน “ เทศกาลคาวบอย สระบุรี ปี 58 ”
อ่าน 644 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีจัดประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ที่อำเภอแก่งคอย (11 พ.ย. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามตรวจสอบและมอบนโยบายการดำเนินโครงการตามมาตรการการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการตำบลละ 5 ล้าน ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในอำเภอแก่งคอย อำเภอพระพุทธบาท อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอวังม่วงและอำเภอมวกเหล็ก เข้าร่วมประชุมประมาณ 400 คน
อ่าน 308 ครั้ง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสระบุรี เปิดธนาคารต้นไม้สนับสนุนให้ประชาชนปลูกต้นไม้ตามแนวทางพระราชดำริ “ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” (10 พ.ย. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการเงอนออมธนาคารต้นไม้ จัดโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสระบุรี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนปลูกต้นไม้ตามแนวทางพระราชดำริ “ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง”
อ่าน 199 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี ขอเชิญเที่ยวงาน “Smile Saraburi สุดยอด OTOP และสินค้าเกษตร Grand Sale” ครั้งที่ 7 วันที่ 9 – 15 พฤศจิกายน นี้ (9 พ.ย. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่าดาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน งาน "Smile Saraburi สุดยอด OTOP และสินค้าเกษตร Grand Sale” ครั้งที่ 7 โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวอย่างคับคั่ง ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม OTOP แลประสบความสำเร็จในการจัดงานมาแล้วถึง 6 ครั้ง
อ่าน 273 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD ตามเส้นทางจริงสิริมงคล 29 กิโลเมตร (8 พ.ย. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำส่วนราชการ พี่น้องประชาชน สื่อมวลชน ประมาณ 1,000 คน ร่วมซ้อมปั่นจักรยาน bike for dad เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจ และสร้างความมั่นใจให้กับนักปั่นที่จะร่วมกิจกรรมในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ตามเส้นทางสิริมงคลระยะทาง 29 กิโลเมตร ทั้งนี้ก็เพื่อสำรวจเส้นทางและปัญหาอุปสรรค
อ่าน 147 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 ณ พระอารามหลวงวัดสมุหประดิษฐาราม (6 พ.ย. 2558)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและคณะข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดสมุหประดิษฐาราม ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 268 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ (6 พ.ย. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำหัวหน้าส่วนงานราชการพร้อมด้วย พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสระบุรี ร่วมเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีพระราชเมธากรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จากวัดต่างๆ ในจังหวัดสระบุรีนำสวดเจริญพระพุทธมนต์
อ่าน 133 ครั้ง
ผู้ว่าสระบุรีแถลงข่าวกิจกรรม “BIKE FOR DAD” ปั่นเพื่อพ่อ พร้อมนำส่วนราชการ ชมรมจักรยานในพื้นที่สระบุรี สื่อมวลชน ปั่นเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกิจกรรมรอบเมืองสระบุรี (6 พ.ย. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “BIKE FOR DAD” ปั่นเพื่อพ่อ ของจังหวัดสระบุรีพร้อมนำส่วนราชการ ชมรมจักรยานในพื้นที่สระบุรี สื่อมวลชน ปั่นปั่นเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกิจกรรมรอบเมืองสระบุรี
อ่าน 468 ครั้ง
คณะนักศึกษา วปอ. 58 และคณะนักศึกษาสถาบันต่างๆ ศึกษาดูงาน ศูนย์การทหารม้าสระบุรี (5 พ.ย. 2558)
ที่หอประชุมประมณฑ์ผลาสินธ์ ศูนย์การทหารม้า สระบุรี นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีวิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานราชการ ได้ให้การต้อนรับพลโทไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรและคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันป้องกันประเทศ รุ่นที่ 58
อ่าน 173 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลสระบุรีขานรับปรับเวลาเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มการเรียนรู้” (4 พ.ย. 2558)
ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปสังเกตการณ์หลังเริ่มคิกออฟมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา พบว่ามีการปล่อยเด็กนักเรียนทำกิจกรรม ทั้งการออกกำลังกาย เล่นกีฬา ฟุตบอล ฮูลาฮูป แบดมินตัน ด้านศิลปะมีการเสริมทักษะด้านการเล่นหมากฮอสที่เสริมหลักการคิดและการวางแผน การต่ออุปกรณ์ เลโก้รูปแบบต่าง ๆ การเล่น Cross word ซึ่งเป็นกีฬาต่อศัพท์อักษรไขว้ภาษาอังกฤษ ที่ให้นำอักษรภาษาอังกฤษมาต่อเป็นคำศัพท์ และให้ค้นหาความหมาย การประดิษฐ์สิ่งของจากการฝีมือ โดยกิจกรรมเหล่านี้ ล้วนแต่ช่วยเสริมสร้างทักษะความคิด และนักเรียนรู้สึกว่ามีความสนุกไม่เครียดเหมือนเรียนวิชาการในชั่วโมงเรียน
อ่าน 238 ครั้ง
โรงพยาบาลสระบุรี ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายเลิกบุหรี่ ส่งเสริมให้มีการขยายโครงการฯ และสร้างเครือข่ายไปสู่พื้นที่อื่นๆ ต่อไป (4 พ.ย. 2558)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดตั้งศูนย์อบรมผู้นำการส่งเสริมการเลิกและการบำบัดผู้บำบัดผู้เสพยาสูบจังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมศิริพานิช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสระบุรี มี บุคลากรโรงพยาบาล ตำรวจ ทหาร สื่อมวลชน กรรมการชุมชน ครู และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประมาณ 100 คน เข้าร่วมอบรม
อ่าน 203 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>