หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ มอบถุงยังชีพพระราชทาน และเปิดงานสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิม ที่จังหวัดสระบุรี (27 ก.ย. 2555)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประธานมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ เป็นผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน 100 ราย พร้อมเป็นประธานพิธีเปิดงานสักการะเจ้าแม่กวนอิมองค์ต้นแบบ
สภ.แก่งคอย สระบุรี ปิดและมอบเกียรติบัตรโครงการ D.A.R.E แก่นักเรียนกว่า 500 คน (25 ก.ย. 2555)
พันตำรวจเอกมนต์ชัย ตั้งมั่น รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี พันตำรวจเอกจักรกฤช วีระเดช ผู้กำกับ สภ.แก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านการเข้าอบรมและปิดโครงการ D.A.R.E แก่นักเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
อ่าน 695 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีระดมความเห็น องค์กรทุกภาคส่วนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูบำรุงรักษาแม่น้ำเจ้าพระยาและ แม่น้ำป่าสัก (24 ก.ย. 2555)
ที่ห้องประชุมสัมมนาบุษราคัม โรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี นายอนันตศักดิ์ บุญเครือพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี เปิดการประชุมระดมความคิดเห็น กับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน แกนนำชุมชน องค์กรเครือข่ายและสื่อมวลชนในกลุ่มภาคกลางตอนบน 1
อ่าน 207 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดฝึกซ้อมเผชิญเหตุสาธารณภัย ในการบริหารจัดการการอพยพพี่น้องประชาชนกรณีเกิดอุทกภัย (20 ก.ย. 2555)
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี ร่วมกับจังหวัดสระบุรี จัดฝึกซ้อมเผชิญเหตุอุทกภัยและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ในรูปแบบปฏิบัติการจริง โดยมี นายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี และนางวิมล ไชยวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี ส่วนราชการ ภาคเอกชน อปพร. อาสาสมัครมูลนิธิกู้ภัย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมซ้อมแผนฯโดยพร้อมเพรียง
อ่าน 302 ครั้ง
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยแก่งคอย จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิเอสซีจี มอบทุนการศึกษา และมอบเงินในพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา (19 ก.ย. 2555)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยแก่งคอย จำกัด นายภิญโญ หาญศีลวัต กรรมการผู้จัดการบริษัท ปูนซิเมนต์ไทยแก่งคอย จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทปูนซีเมนต์ไทยแก่งคอย ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2555 โดยมีนายถาวร พรมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบทุนการศึกษา
อ่าน 535 ครั้ง
ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรม “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก” (19 ก.ย. 2555)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2555 ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) องค์กรโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) และองค์การเพื่อรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กำหนดให้วันที่ 28 กันยาน ของทุกปี เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก
อ่าน 406 ครั้ง
เทศบาลตำบลหนองแคแถลงข่าวเตรียมจัดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2555 (18 ก.ย. 2555)
โดยการแถลงข่าวมีขึ้นที่ห้องประชุมกองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองแค และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่ทีมเรือที่ชนะเลิศ ซึ่งมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบไปด้วยนายภานุวัฒน์ เจนประเสริฐ นายอำเภอหนองแค นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองแค นายจิรศักดิ์ จึงรัศมีพานิช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายยุทธนา เข็มนาค นายวิรัช คงทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองแค และพ.ต.อ.อมร ศรีทะนุโยธิน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองแค
อ่าน 545 ครั้ง
อำเภอเสาไห้จัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2555 (18 ก.ย. 2555)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายสุวิช ภู่มาลี นายอำเภอเสาไห้ และนายวิจักขณ์ โพธิ์ใบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2555 ณ ศูนย์แข่งขันเรือยาวประเพณี หน้าที่ว่าการอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 703 ครั้ง
บรรยากาศการรับสมัครนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง โดยมี 2 ทีมเข้ารับการสมัคร (17 ก.ย. 2555)
บรรยากาศการรับสมัครนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง โดยมี 2 ทีมเข้ารับการสมัคร ได้แก่ทีมฅนทับกวาง นำโดย นายวันชัย บุญพัฒน์ เบอร์ 1 และสมาชิก 18 คน( นายกเทศมนตรีคนเก่า ) ส่วนทีมทับกวางพลังใหม่ นำโดยนายสมพงษ์ หมอนภักดี เบอร์ 2 และสมาชิก 18 คน และผู้สมัคร สมาชิกสภาเทศบาลอิสระอีก 2 คน โดยมีการแบ่งเตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
อ่าน 940 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดเวทีสมัชชาป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม (13 ก.ย. 2555)
นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดเวทีสมัชชาป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม จังหวัดสระบุรี
อ่าน 311 ครั้ง
จังหวัดทหารบกสระบุรีประชุมนายทหารและผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดสระบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อประชุมวางแผนจัดกำลังพลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม (12 ก.ย. 2555)
พล.ต.ประพนธ์ ศักดิ์สุภา ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรีเป็นประธานในการประชุมคณะนายทหารและผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยทหารที่ออกไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อ่าน 472 ครั้ง
พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ สส.เพื่อไทย พร้อม ดี เอส ไอ ลงพื้นที่สระบุรีตรวจสอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ (12 ก.ย. 2555)
นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคไทยรักไทยและรองประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุกจริตแห่งชาติสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนายธานินทร์ เปรมปรีดิ์ รองผู้บัญชาการสำนักงานคดีอาญาพิเศษ ดีเอสไอ และคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับการแต่งตั้งได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการ ของวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
อ่าน 412 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยและดินถล่ม (11 ก.ย. 2555)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดสระบุรี ครั้งที่๗/๒๕๕๕ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดสระบุรี และศูนย์บัญชาการส่วนหน้าจังหวัดสระบุรี และศูนย์บัญชาเหตุการณ์ส่วนหน้าระดับอำเภอ ท้องถิ่น และชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล
อ่าน 214 ครั้ง
ตำรวจทางหลวง หินกอง จับยาบ้าบนรถแท็กซี่ได้ 28.000 เม็ด (10 ก.ย. 2555)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีนพดล พิศวง รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดสระบุรี พันตำรวจโทจรินทร์ ลำลึก สว.ส.ทล.2 กก.1 บก. ร่วมกันแถลงข่าวจับกุมเครือข่ายยาเสพติดที่นำมาจากจังหวัดนครราชสีมาเตรียมส่งเข้ากรุงเทพ
อ่าน 495 ครั้ง
แรงงานจังหวัดสระบุรี จัดรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาด้านแรงงาน เชิงบูรณาการเพื่อยกระดับฝีมือแรงงาน ในการรองรับการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (10 ก.ย. 2555)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาด้านแรงงานเชิงบูรณาการจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2555-2558 โดยมีคณะทำงานจัดแผน จากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ประกอบการและอาสาสมัครแรงงานในจังหวัด รวม 150 คน เข้าร่วมประชุม
อ่าน 213 ครั้ง
ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สระบุรีตรวจติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาล (7 ก.ย. 2555)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี นางสาวสมลักษณ์ ส่งสัมพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 พร้อมคณะเดินทางมาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ โดยเข้าพบนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อหารือข้อราชการ และร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทนภาคประชาชน เพื่อขอรับรายงานผลตามประเด็นการตรวจติดตาม
อ่าน 204 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประชุมสัมมนาให้ความรู้เรื่องสิทธิแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อให้ เข้าถึงสิทธิ การบริการช่วยเหลือจากภาครัฐ (4 ก.ย. 2555)
ที่โรงแรมเกี่ยวอันจังหวัดสระบุรี นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาให้ความรู้เรื่องสิทธิแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อ‎ร่วมกันฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมดูแลช่วยเหลือคนพิการให้เข้าถึงสิทธิ การบริการช่วยเหลือจากภาครัฐ
อ่าน 273 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประจำเดือน (31 ส.ค. 2555)
จังหวัดสระบุรีประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนสิงหาคม โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือเรื่องแก้ไขปัญหายาเสพติดอาชญากรรมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชน ด้านการระบาดของโรคไข้เลือดออกและเฝ้าระวังการระบาดของโรคที่มากับหน้าฝน การสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม การแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ และการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับนักเรียนเยาวชน และบุคคล
อ่าน 325 ครั้ง
เฮ็กโก กรุ๊ป เดินหน้า 16 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวมกำลังการผลิต 176 เมกะวัตต์ มุ่งขยายธุรกิจพลังงานทดแทนในประเทศ (30 ส.ค. 2555)
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งประเทศไทย เปิดเผยการดำเนินงานทั้งหมดในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 16 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 176 เมกะวัตต์ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวม 23,277 ล้านบาท และมุ่งขยายธุรกิจพลังงานทดแทนในประเทศอย่างต่อเนื่อง
อ่าน 290 ครั้ง
สพป.สระบุรี เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Tablet สำหรับครูผู้สอน เพื่อนำไปขยายผลให้กับนักเรียนเพื่อจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (29 ส.ค. 2555)
ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ Tablet สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขต 1 สังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและในสังกัดสำนักงานบริหารสถานศึกษาเอกชนสระบุรี เข้ารับการอบรม
อ่าน 348 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ถัดไป>>