หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี จัดงานรัฐพิธี วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (6 เม.ย. 2556)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน และ ประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ ต่อพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
อ่าน 268 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดพิธีต้อนรับเยาวชนตามโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 19 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างถิ่น นำความสมานฉันท์สู่ดินแดน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (5 เม.ย. 2556)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย คณะกรรมการอิสลามจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ต้อนรับเยาวชนในโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 19
อ่าน 276 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเปิดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์สงกรานต์แห่งใหม่ “ถนนข้าวเสาไห้” ให้เป็นศูนย์รวมของประชาชนในการเล่นน้ำสงกรานต์ (3 เม.ย. 2556)
จากการประชุมจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และหอการค้าจังหวัดสระบุรี ได้มีมติเห็นชอบเปิดโซนนิ่งเล่นน้ำหรือ พื้นที่เล่นน้ำหรือพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ให้ประชาชนได้เล่นน้ำสงกรานต์ ปี 2556 ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2556 โดยให้ใช้บริเวณถนนริมคลองชลประทาน (ถนนพหลโยธิน – ถนนเทศบาล 2 ซอย 5) เริ่มตั้งแต่ กม.ที่ 0+300 (ถนนคลองชลประทานฝั่งโรงแรมเกี่ยวอัน) สิ้นสุดถนนเทศบาล 2 ซอย 9 ระยะทางประมาณ 600 เมตร เป็นพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์แห่งใหม่
อ่าน 613 ครั้ง
กศน.สระบุรี จัดนิทรรศการ “ขัตติยนารีจักรีวงศ์” (3 เม.ย. 2556)
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ”ขัตติยนารีจักรีวงศ์” เพื่อเทิดพระเกียรติขัตติยนารีแห่งราชวงศ์จักรี 3 พระองค์
อ่าน 360 ครั้ง
วัดมงคลชัยพัฒนาจัดพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เม.ย. 2556)
ที่วัดมงคลชัยพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี นายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประกอบพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่าน 293 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดทอดผ้าป่าสบทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (2 เม.ย. 2556)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดทองพุ่มพวง อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี เพื่อนำรายได้สบทบกองทุนในการช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในจังหวัดสระบุรี
อ่าน 168 ครั้ง
สระบุรีจัดซ้อมแผนใหญ่รับมือรถบัสโดยสารชนท้ายรถบรรทุกน้ำมันมีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก (2 เม.ย. 2556)
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลหนองนาก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรสระบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิต่างๆ ได้ร่วมกันฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ
อ่าน 282 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและจัดงานมอบเกียรติบัตรวันข้าราชการพลเรือนปี 2556 (31 มี.ค. 2556)
ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้นำเหล่าข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและกตัญญูกตเวทิตาธรรม แด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ต่อปวงชนชาวไทย
อ่าน 169 ครั้ง
จัดหางานสระบุรีส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการหลังปลดเป็นทหารกองหนุน (29 มี.ค. 2556)
ที่อาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ศูนย์การทหารม้าจังหวัดเป็นจัดหางานสระบุรีจัดโครงการแนะแนวอาชีพและงานนัดพบแรงงานทหาร เพื่อส่งเสริมให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุนได้มีโอกาสสมัครงาน สัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง
อ่าน 247 ครั้ง
ค้นเรือนจำสระบุรี พบยาบ้า 39 เม็ด ยาไอซ์ 4 หลอด (29 มี.ค. 2556)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองสระบุรี เจ้าหน้าที่อส. เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค 1 รวมกว่าจำนวน 300 นาย บุกจู่โจมเข้าตรวจค้นเรือนจำจังหวัดสระบุรี
อ่าน 524 ครั้ง
สโมสรโรตารีสระบุรีจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งเทิดไท้ องค์พ่อหลวง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (27 มี.ค. 2556)
ที่ห้องประชุมสภาชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายธนะกฤต อัตถสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายอภิชาต สหกิจถาวร นายกสโมสรโรตารีสระบุรีมิตรภาพ ร่วมกันแถลงข่าว "เดิน-วิ่งเทิดไท้ องค์พ่อหลวง(มินิฮาลฟ์ มาราธอน) ครั้งที่ 3 ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ อุทยานแห่งชาติ น้ำตกเขาสามหลั่น จังหวัดสระบุรี
อ่าน 289 ครั้ง
ตำรวจสระบุรีเปิดยุทธการ”ประตูสู่อีสานปลอดภัย” (27 มี.ค. 2556)
พลตำรวจโทนเรศ นันทโชติ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เดินทางมาเป็นประธานในการปล่อยแถวระดมปิดล้อมตรวจคัน และป้องกันอาชญากรรม และแถลงข่าวผลการปฏิบัติการณ์ของตำรวจภูธรภาค 1 ทั้ง 9 จังหวัดที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในการปฏิบัติการณ์ยุทธการ ประตูสู่อิสานปลอดภัย
อ่าน 214 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรระดับจังหวัด เพื่อประโยชน์ของชาวบ้าน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (22 มี.ค. 2556)
นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสระบุรี โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการ
อ่าน 209 ครั้ง
รองนายกรัฐมนตรีเบลเยี่ยมเข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท มากอตโต จำกัด (20 มี.ค. 2556)
มร.ฌ็อง-โดลด มาร์กูรต์ (H.E. Mr. JEAN-CLAUDE MARCOURT) รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ, การค้าระหว่างประเทศและเทคโนโลยีแผนใหม่ และรัฐมนตรีกระทรวงการศึกษาขั้นสูงแห่งสหพันธรัฐวาโลเนีย,ประเทศเบลเยี่ยม และคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงงานบริษัทมากอตโต จำกัด อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (20 มี.ค. 2556)
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ มีนายถาวร พรมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีประธานฝ่ายฆราวาส พระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี
งานประจำปีเมืองแก่งคอย ย้อนรอยสงครามโลก (20 มี.ค. 2556)
เทศบาลเมืองแก่งคอยแถลงข่าวการจัดงานประจำปี เมืองแก่งคอย ย้อนรอยสงครามโลก เพื่อย้อนอดีตและเรื่องราวประวัติศาสตร์ เมืองแก่งคอย จากเหตุการณ์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งกำหนดจัดงานวันที่ 2 – 4 เมษายน 2556 ณ วัดแก่งคอย และบริเวณถนนเลียบสันติสุข อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2556 (18 มี.ค. 2556)
นายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี ทำพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2556” ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรีจัดโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร (15 มี.ค. 2556)
ที่บริเวณวัดห้วยทองหลาง ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแคจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีนายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี นายภาณุวัฒน์ เจนประเสริฐ นายอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนพี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมและใช้บริการด้านการเกษตรจำนวนมาก
อ่าน 193 ครั้ง
ชุดสืบสวนฯ ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี จับแก๊งค์ลักรถจักรยานยนต์ (15 มี.ค. 2556)
ชุดสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ควบคุมตัวนายชินวัตร หรือนายชิน พลีรักษ์ อายุ 19 ปี และนายวรรธนะ หรือนายตุ๋ย นันตสุคนธ์ อายุ 22 ปี อยู่บ้านพักในท้องที่หมู่6 ต.บ้านโพธิ์ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 2 ผู้ต้องหาที่ร่วมกันลักรถจักรยานยนต์ มาสอบสวนที่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
อ่าน 291 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี สนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ภายใต้ความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรม จากใจสระบุรี สู่ชายแดนใต้ (14 มี.ค. 2556)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสระบุรี จัดเสวนาจากใจสระบุรี สู่ชายแดนใต้ ณ มัสยิดมะบาดุ้ลบารี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีวิทยากรที่มีความรู้ประสบการณ์มาร่วมพูดคุย การสะท้อนความคิด และความห่วงใย จากใจพี่น้องชาวสระบุรี
อ่าน 252 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ถัดไป>>