หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณราการมาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ (One Map)ลงพื้นที่สระบุรีชี้แจงการทำงาน ยึดสระบุรีโมเดลเป็นต้นแบบนำร่อง (18 ม.ค. 2559)
น. พลเอก วสันต์ สุริยมงคล พล.ท.ชัยยุทธ พร้อมสุข รองประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณราการมาตราส่วน 1:4000 (One Map) พร้อมคณะ ร่วมประชุมการนำแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแนวเขตที่ดิน และการจัดทำแผนที่แนวเขตของรัฐในจังหวัดสระบุรี (สระบุรีโมเดล)
อ่าน 364 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวัน"วันยุทธหัตถี” (18 ม.ค. 2559)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีวิบูลย์พงษ์ อินทะพงศ์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 หน่วยงานทหาร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและ ภาคเอกชน จังหวัดสระบุรี ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวัน"วันยุทธหัตถีของ พระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559
อ่าน 163 ครั้ง
มทบ.18 จัดพิธีวางศิลาฤกษ์สร้าง อาคารผู้ป่วยนอก รพ. ค่ายอดิศร สระบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้มาขอรับบริการ (15 ม.ค. 2559)
พลโทไตรโรจน์ ครุธเวโช เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เดินทางมาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลค่ายอดิศร มีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 หัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งกำลังพลและเจ้าหน้าที่ทหารในสังกัดเข้าร่วมงาน
อ่าน 349 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อประชุมคณะกรรมมาธิการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2559 และติดตามความกาวหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล (15 ม.ค. 2559)
นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 และคณะลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อตรวจราชการและประชุมคณะกรรมมาธิการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2559 โดยได้มีการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะธรรมมาภิบาลจังหวัดสระบุรี และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 115 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 (14 ม.ค. 2559)
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2และบรรยายพิเศษ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายกเหล่ากาชาดคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 รวม 6 จังหวัด เข้าร่วมประชุม
อ่าน 133 ครั้ง
ผู้บริหารโรงเรียนจากประเทศอินโดนีเซีย ร่วมลงนามทำMOU ความร่วมมือจัดการศึกษาร่วมกันในกลุ่มประเทศอาเซียน กับผู้บริหารโรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี (13 ม.ค. 2559)
คณะผู้บริหารครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ได้ทำพิธีต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาและสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา 3 แห่งจากประเทศอินโดนีเซีย เพื่อลงนามทำMOU ความร่วมมือจัดการศึกษาร่วมกันในกลุ่มประเทศอาเซียน
อ่าน 170 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเตรียมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติดสระบุรีเกมส์ ครั้งที่ 13 (11 ม.ค. 2559)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายธันวา ดีช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติดสระบุรีเกมส์ ครั้งที่ 13
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีแถลงข่าวโครงการซ่อม/สร้างบ้าน “ประชารัฐ”เฉลิมพระเกียรติ (เริ่มวันพ่อ สำเร็จวันแม่) จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (8 ม.ค. 2559)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมกันแถลงข่าว โครงการซ่อม/สร้างบ้าน “ประชารัฐ”เฉลิมพระเกียรติ (เริ่มวันพ่อ สำเร็จวันแม่) จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
อ่าน 1116 ครั้ง
ประมงจังหวัดสระบุรี จัดพิธีมอบปัจจัยการผลิต โครงการสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้ง (8 ม.ค. 2559)
ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานมอบปัจจัยการผลิต โครงการสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้ง ที่โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และพี่น้องเกษตรกรที่ลงทะเบียนจำนวน 3 อำเภอ เข้าร่วมรับมอบ
อ่าน 185 ครั้ง
สระบุรีจัดลงแขกเกี่ยวข้าวตามวิถีดั้งเดิม กับแปลงข้าวสายพันธ์เจ๊กเชยพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ และส่งเสริมเกษตรกรดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (7 ม.ค. 2559)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวกับพี่น้องเกษตรกร ซึ่งเป็นพันธ์เจ็กเชย พื้นเมืองของอำเภอเสาไห้.จ.สระบุรี เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวและเป็นกำลังใจแก่เกษตรกรและส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่หันมาปลูกข้าวเพิ่มมากขึ้น
อ่าน 337 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีลุยแก้ปัญหาฝุ่นละอองจัดลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ให้เห็นผลมากขึ้นโดยในปีที่ผ่านมา ยังคงมีค่าปริมาณฝุ่นละอองสูงเกินมาตรฐาน (7 ม.ค. 2559)
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) โครงการสร้างความร่วมมือบนความรับผิดชอบร่วมกันของผู้ประกอบการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยมี นางสาวอาระยา นันทโพธิเดช รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตัวแทนจากผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ร่วมลงนาม
อ่าน 134 ครั้ง
รองผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในการจัดงานวันทหารม้าที่สระบุรี เนื่องในวันทหารม้า (6 ม.ค. 2559)
พลเอกวลิต โรจนภักดี รองผู้บัญชาการทหารบก เดินทางมายังศูนย์การทหารม้าสระบุรีเพื่อเป็นประธานในการจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันทหารม้าประจำปี 2559
พ่อเมืองสระบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการการประชาชน และมอบของให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ดูแลพี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่านสระบุรี พร้อมอวยพรปีใหม่และแจกพระหลวงปู่ทวด (31 ธ.ค. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 พลตำรวจธิติ แสงสว่าง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการการประชาชน
สระบุรีประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุวันแรก ตาย 1 เจ็บ 5 และสภาพการจราจรขณะนี้เส้นทางถนนพหลโยธินและถนนมิตรภาพปริมาณรถเริ่มหน้าแน่น (30 ธ.ค. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการรวมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อสรุปข้อมูลและผลการดำเนินงานในวันที่ผ่านมา
อ่าน 102 ครั้ง
ขนส่งสระบุรีเข้มงวดพนักงานขับรถโดยสารและเจ้าหน้าที่เน้นบริการดี พร้อมทหาร ฝ่ายปกครอง ดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชน (29 ธ.ค. 2558)
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี ร่วมกับทหาร ทหาร ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานีขนส่งสระบุรี เพื่อเตรียมให้บริการประชาชนในการเดินทางเทศกาลปีใหม่ นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนำโดย นายสุนทร วินัยบดี ผอ. สำนักงาน ปปส. ภาค 1 ได้มาร่วมตรวจหาสิ่งเสพติด และตรวจปัสสาวะพนักงานขับรถ และบุคคลต้องสงสัย รวมทั้งรถรับจ้างบริเวณรอบสถานีขนส่ง เพื่อเป็นการป้องกันและพนักงานขับรถมีความพร้อมและเดินทางปลอดภัยไร้ยาเสพติด
อ่าน 123 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีมอบทุนพระราชทานเพื่อการสงเคราะห์ให้แก่เด็กกำพร้าที่บิดา มารดา หรือผู้อุปการะ เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัย (24 ธ.ค. 2558)
นายทิวา วัชรกาฬ ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบทุนพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อการศึกษาแก่นักเรียนทุนพระราชทานจำนวน 2ทุน
อ่าน 170 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมปล่อยแถวกำลังผสมทั้งทหาร ตำรวจ พลเรือน ออกตรวจกวาดล้างอาชญากรรมและดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และ เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 โดยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ มูลนิธิ สมาคมกู้ภัย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเข้าร่วมงาน
อ่าน 132 ครั้ง
สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 หลังปีนี้มี ผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 33 ล้านบาท (23 ธ.ค. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสมาชิกสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด ซึ่ง ตั้งอยู่เลขที่ 59 หมู่ 18 ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของสมาชิกด้วย
อ่าน 361 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี สวดมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ 88พรรษา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ. สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (23 ธ.ค. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายเฉลิม วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายวีระ คงทวีเลิศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระบุรี พล.ต.ต.ธิติ แสงสว่าง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี พ.อ.เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง เสธ.มทบ.18 พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชนจังหวัดสระบุรี ร่วมสวดมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
อ่าน 208 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อการจัดกิจกรรม “สังคมบูรณาการเข้าถึงและเสริมพลังเพื่อคนทั้งมวล ” (22 ธ.ค. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2558 มีคนพิการผู้ดูแลคนพิการ และเครือข่ายองค์กรคนพิการ อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ และผู้ช่วยคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่นมาร่วมงานกว่า 1,000 คน
อ่าน 107 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ถัดไป>>