หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี จัดอบรมเยาวชนและกลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมอาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (26 ส.ค. 2555)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนและกลุ่มเสี่ยงในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่ ศพส.จังหวัดสระบุรี จัดขึ้น
อ่าน 310 ครั้ง
รัฐบาลพบประชาชน "ทุน...เพื่อคุณภาพชีวิต” ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้างสุขอนันต์ปาร์คสระบุรี (25 ส.ค. 2555)
พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานพิธีเปิดงาน รัฐบาลพบประชาชน "ทุน...เพื่อคุณภาพชีวิต” ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้างสุขอนันต์ปาร์คสระบุรี โดยมีนาถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ
อ่าน 334 ครั้ง
ปภ.สระบุรี อบรมททบทวนความรู้ให้กับคณะทำงานสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างยั่งยืน (24 ส.ค. 2555)
ที่ห้องสัมมนาโรงแรมเกี่ยวอัน จังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทบทวนการสืบส่วนสาเหตุเชิงละเอียดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จ.สระบุรี ให้กับคณะทำงานสืบสวนสาเหตุเชิงละเอียดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี
อ่าน 394 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ลงพื้นที่อำเภอหนองแซง ขยายผลนำนโยบายรัฐบาลลงสู่พี่น้องประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (24 ส.ค. 2555)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรีและอำเภอหนองแซง เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณวัดหนองสีดา ตำบลหนองสีดา อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 273 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีมอบทุนพระราชทานเพื่อการสงเคราะห์ให้แก่เด็กกำพร้าที่บิดา มารดา หรือผู้อุปการะ เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัย (23 ส.ค. 2555)
ที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบหมายให้นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เป็นประธานมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนทุนพระราชทานจำนวน 4 ทุน
อ่าน 313 ครั้ง
ซีพีเอฟ ดันโครงการ “ซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย” ต่อเนื่องปีที่ 2พร้อมรับผิดชอบสังคมใส่ใจคนชราผู้ถูกทอดทิ้ง (23 ส.ค. 2555)
นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และ นายณฤกษ์ มางเขียว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมเปิดโครงการ “ซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย”ปี 2 ณ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
อ่าน 312 ครั้ง
รมต.กลาโหม มอบเงินพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 1(วัดทองพุ่มพวง)จังหวัดสระบุรี (20 ส.ค. 2555)
พลอากาศเอกสุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางมามอบเงินจำนวน 166,490 บาทเพื่อสนับสนุนในการขยายห้องสมุดของโรงเรียนพร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน
อ่าน 290 ครั้ง
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1 เดินทางมาตรวจเยี่ยมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรีพร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน (17 ส.ค. 2555)
พล.ต.สถิต แจ่มจำรัส รอง มทน.1/รอง ผอ.กอ.รมน.ภาค 1 และคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพบปะพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน โดยมี ถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี พลตรีนพดล พิศวง รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
อ่าน 247 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ (16 ส.ค. 2555)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
อ่าน 990 ครั้ง
ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี จัดประชุมประชาคม อปพร.สัญจรระดับเขต (14 ส.ค. 2555)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคม อปพรระดับเขต ประจำปี 2555 โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการอบรม
อ่าน 283 ครั้ง
ชาวจังหวัดสระบุรี แสดงความจงรักภักดี จัดพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี (13 ส.ค. 2555)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนงานราชการ สมาชิกสมาคม ชมรม สโมสร มูลนิธิ พ่อค้า ประชาชน ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2555
กรมประชาสัมพันธ์สร้างสื่อบุคคลเป็นผู้นำกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวมีส่วนร่วมกิจการงานของชาติ (10 ส.ค. 2555)
ที่ห้องประชุมโรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี นายประดิษฐ์ทิพย์ สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน (อปม.) ประจำปี 2555 โดยมีอาสาสมัครจากอำเภอต่างๆในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เข้ารับการอบรม
อ่าน 230 ครั้ง
จับเครือข่ายยาเสพติดยาบ้า 8 หมื่นเม็ดยาไอซ์ 2 กก. หัวหน้าแก๊งค์อยู่ในคุกอยุธยา (10 ส.ค. 2555)
นายถาวร พรมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตำรวจตรีวิรุฬ เอี่ยมไพจิตร รองผู้บัญชาการภูธร ภาค 1 พลตำรวจตรี ชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดสระบุรี พันตำรวจเอกไกลเขต บุรีรัตน์ ผู้กำกับการสืบสวนภูธรจังหวัดสระบุรี พร้อมชุดสืบสวน ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ซึ่งได้ของกลางเป็นยาบ้าจำนวน 8 หมื่นเม็ด และยาไอซ์อีกจำนวน 2 กิโลกรัม
อ่าน 595 ครั้ง
พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา (9 ส.ค. 2555)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางนันทิยา พรหมมีชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร สมาคมต่างๆ นักเรียน นักศึกษาพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
อ่าน 224 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2555 (8 ส.ค. 2555)
ที่เรือนจำจังหวัดสระบุรี นางนันทิยา พรหมมีชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี และประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยนายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนงานราชการต่างๆ ร่วมจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิง เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ปี 2555 ณ เรือนจำจังหวัดสระบุรี
อ่าน 309 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำปลูกป่า 800 ล้านกล้า เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี พร้อมทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อ “ 8 สิงหา 8 นาฬิกา 800 ล้านกล้า 80 พรรษา” (8 ส.ค. 2555)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำข้าราชการ พี่น้องประชาชน นักเรียน นักศึกษา อาสาสมัครจากองค์กรต่างๆ ของจังหวัดสระบุรี ร่วมกันปลูกต้นไม้ตาม “โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี” ณ บริเวณศูนย์การศึกษาธรรมชาติท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
อ่าน 338 ครั้ง
ศูนย์การพัฒนาศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี สถาบันการพัฒนาผู้นำสตรี จัดอบรมผู้นำสตรีทั่วประเทศเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน (7 ส.ค. 2555)
ที่ห้องสัมมนาโรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดการอบรม “พัฒนาสตรีเพื่อพัฒนาเศรษกิจชุมชน” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเลิศเฉพาะด้านในงานพัฒนาชุมชน โดยมีผู้นำสตรีจากทุกจังหวัดจำนวน 76 คน เข้าร่วมรับการอบรม
อ่าน 608 ครั้ง
มอบป้ายโครงการ “ผู้ว่าสระบุรี ชวนชิม อาหารอร่อย ปลอดภัยมั่นใจราคา”ปีที่ 3 (7 ส.ค. 2555)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบป้ายรับรองมาตรฐานร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามโครงการ "ผู้ว่าสระบุรี ชวนชิม อาหารอร่อย ปลอดภัยมั่นใจราคา” จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
อ่าน 351 ครั้ง
ข้าราชการฝ่ายตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน พนักงานองค์กรส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา พ่อค้าและประชาชนจังหวัดสระบุรี พร้อมใจกันวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี (7 ส.ค. 2555)
วันที่ 7 ส.ค.2555 เวลา 07.00 น. ที่บริเวณศาลจังหวัดสระบุรีนายนิติธร ศรีบุตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระบุรี และนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการอัยการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน พนักงานองค์กรส่วนท้องถิ่น นักเรียนนักศึกษา พ่อค้าประชาชน ประกอบพิธีสงฆ์และวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ บริเวณศาลจังหวัดสระบุรี เนื่องในวันรพี
อ่าน 280 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานและบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (31 ก.ค. 2555)
ที่อนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานราชการ พี่น้องประชาชน ประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอพระพุทธบาท เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา
อ่าน 690 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ถัดไป>>