หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
กลุ่มผู้ประกอบการโรงโม่ในเขตคุ้งเขาเขียวนำพนักงานร่วมกันจัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนสาธารณะ เพื่อจัดทำเป็นโรงงานสีเขียวอยู่ร่วมกับชุมชน ทำให้ลดปริมาณฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนนและสร้างความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม (19 ก.พ. 2556)
กลุ่มผู้ประกอบการโรงโม่หินและทำเหมืองหินกว่า 10 รายในเขตชุมชนคุ้งเขาเขียว ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ได้ร่วมกันนำพนักงานของตนเองแห่งละ 10-30 คน ร่วมกันกวาดฝุ่นละอองและล้างถนนทางเข้าชุมชนคุ้งเขาเขียว ซึ่งเป็นถนนสาธารณะผ่านหมู่บ้านและชุมชน
อ่าน 281 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดมหกรรมหุ่นสวยด้วยฮูลาฮูป หลังพบคนไทยห่างการออกกำลังกายกว่า 42 ล้านคน เสี่ยงเป็นโรคเรื้อรังจากพฤติกรรมทางด้านสุขภาพ (13 ก.พ. 2556)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 กว่าคนและมีการบันทึกสถิติ Ginness World Recoard ซึ่งจังหวัดสระบุรีเป็นตัวแทนภาคกลางในการจัดกิจกรรมพร้อมกับประชาชนทุกภาคทั่วประเทศ
ปภ. สระบุรีอบรมการบริหารจัดการสาธารณภัยเพื่อห้เกิดแนวทางการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงภัย และเชื่อมโยงกับการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ (12 ก.พ. 2556)
นายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เปิดการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะการบริหารเชิงบูรณาการ เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติตามสถานการณ์จำลอง โดยใช้กรณีศึกษาจากปัญหาวิกฤตอุทกภัย พ.ศ.2554-2555 ตามนโยบายรัฐบาล จัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี มีหน่วยงานในระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่เข้าร่วมอบรม
ผู้ว่าฯสระบุรี เยี่ยมน้องธันวาเด็กพิการหัวโต พร้อมธารน้ำใจหลั่งไหลช่วยน้องธันวาอย่างต่อเนื่อง (11 ก.พ. 2556)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ได้เดินทางไปพบกับครอบครัวน้องธันพร้อมมอบเงินช่วยเหลือ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมกับสิ่งของจำเป็นเช่นนมผง ผ้าอ้อม เสื้อผ้าเด็ก และข้าวสารอาหารแห้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือเบื้องต้น
อ่าน 533 ครั้ง
กองบังคับการ อส.สระบุรี จัดพิธีทางศาสนา และปฏิญาณตนของสมาชิก อส.เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนปีที่ 59 (8 ก.พ. 2556)
นายกองเอกถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน หรือ อส.ปีที่ 59 ที่กองร้อย อส.จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้บังคับบัญชา และสมาชิก อส.จากทุกกองร้อยเข้าร่วมพิธี
อ่าน 238 ครั้ง
รัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่สระบุรีตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล พร้อมกำชับการทำงานในโครงการสำคัญให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ (7 ก.พ. 2556)
นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ รวมทั้งนโยบายเร่งด่วน และนโยบายสำคัญของทางรัฐบาล
อ่าน 233 ครั้ง
ส.ปชส.สระบุรี จัดเสวนาประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤติ สร้างเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ ให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุด (6 ก.พ. 2556)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี จัดสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภัยวิกฤติ มีอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์เสียงทางสายเทศบาลในจังหวัดสระบุรี ร่วมเสวนา โดยมีวิทยากรชื่อดัง นายปราโมทย์ ไม้กลัด รองประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และ นายนพดล มากทอง โฆษกมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เป็นวิทยากรโดยรูปแบบเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับฟังการอบรมเป็นหลัก
อ่าน 251 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีร่วมกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ กระตุ้นจิตสำนึกให้ผู้ประกอบการและประชาชนตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน (4 ก.พ. 2556)
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมเปิดงานบิ๊กคลีนนิ่งเดย์และร่วมทำความสะอาดถนนบริเวณพื้นที่ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 363 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีมอบรางวัลที่1 , 2 และ 3 ให้กับผู้ถูกสลากกาชาดประจำปี 2556 (30 ม.ค. 2556)
ที่หน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี นางนันทิยา พรหมมีชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ ทำพิธีมอบรถยนต์เก๋งให้กับผู้สลากกาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2556 โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบรางวัล และร่วมแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล
อ่าน 401 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอและผู้แทนเครือข่ายวัฒนธรรมระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี (25 ม.ค. 2556)
วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี จัดประชุมเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี โดยมีคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบล อำเภอ และผู้แทนเครือข่ายวัฒนธรรมระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการคัดเลือกให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี
อ่าน 203 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ลงพื้นที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี พร้อมแก้ไขปัญหา พัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น (24 ม.ค. 2556)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรีและอำเภอแก่งคอย และเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบรี
อ่าน 228 ครั้ง
อบจ.สระบุรีมอบกระเป๋าครุภัณฑ์การแพทย์และยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 4,000 ชุดมูลค่ากว่า 40ล้านบาท ให้อาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ใช้เป็นเครื่องมือดูแลสุขภาพประชาชนเบื้องต้น (24 ม.ค. 2556)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบชุดกระเป๋าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 4,000 ชุด ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของจังหวัดสระบุรี เพื่อนำไปใช้ดูแลสุขภาพประชาชนเบื้องต้นแก่ประชาชน
อ่าน 397 ครั้ง
รัฐมนตรีอุตสาหกรรมลงพื้นที่อำเภอแก่งคอย เพื่อตรวจสอบโรงงานฯ พร้อมสั่งปิดโรงงานหลังปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำป่าสัก อาจเป็นสาเหตุให้ปลาในกระชังตาย (19 ม.ค. 2556)
นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจสอบปลาในกระชังที่ตายเป็นจำนวนมาก ในพื้นที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
อ่าน 280 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธี “วันยุทธหัตถีของพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2556 (18 ม.ค. 2556)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย พล.ต.บุญสันติ แสนสวัสดิ์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวัน"วันยุทธหัตถีของ พระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2556”
เกษตรกรผู้ที่เลี้ยงปลาประมาณกว่า 100 คน ได้เดินทางมารวมตัวกันบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี เพื่อรับทราบและทวงถามความคืบหน้าและความชัดเจน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะช่วยเหลือเกษตรกร (16 ม.ค. 2556)
ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี เกษตรกรผู้ที่เลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำป่าสัก ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำเสีย จนกระทบมาถึงการเลี้ยงปลาในกระชัง จำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางมารวมตัวกันบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี เพื่อรับทราบและทวงถามความคืบหน้าและความชัดเจน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะช่วยเหลือเกษตรกร
โรงพยาบาลสระบุรี เปิดห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ ศูนย์โรคหัวใจ และหอบำบัดผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ ณ. ศูนย์โรคหัวใจ อาคารไอซียู ชั้น 2 โรงพยาบาลสระบุรี (15 ม.ค. 2556)
โรงพยาบาลสระบุรีได้มีพิธีการเปิดห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ ศูนย์โรคหัวใจ และหอบำบัดผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ โดยมีนายถาวร พรมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธาน พร้อมนายแพทย์ชุติเดช ตาบองครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี
อ่าน 710 ครั้ง
อำเภอเสาไห้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเพิ่มความร่วมมือในรูปเครือข่ายภาคี (14 ม.ค. 2556)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จัดโดยเครือข่ายคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านอำเภอเสาไห้ เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้สมัยใหม่และทบทวนปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาให้แก่ตัวแทนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
อ่าน 199 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สระบุรี จับมือ ผู้บังคับการตำรวจสระบุรี ผนึกกำลังในการแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการพบผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนสร้างเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาสังคม (10 ม.ค. 2556)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมพลตำรวจตรีชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี เดินทางไปที่พบกับผู้บริหาร คณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 วัดเชิงเขา อ.เมือง จ.สระบุรี ตามโครงการ "ผู้ว่าฯ ผู้บังคับการเยี่ยมโรงเรียน” เพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารราชการจังหวัดสระบุรี และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ และนักเรียน เพื่อจะนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
อ่าน 406 ครั้ง
เครือข่ายธรรมาภิบาลสระบุรีเดินขบวนต้านขึ้นแก๊ซLPG (9 ม.ค. 2556)
กลุ่มประชาชนประมาณ 200 คนในนามเครือข่ายธรรมาภิบาลด้านพลังงานจังหวัดสระบุรี นำโดยนางปฐมน กัญหา ประธานเครือข่ายธรรมาภิบาลด้านพลังงานจังหวัดสระบุรี ได้เดินขบวนไปตามถนนเขตเทศบาลเมืองสระบุรีและมุ่งหน้าไปที่ศาลากลางจังหวัดสระบุรีเพื่อยื่นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีผ่านไปถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้มีการพิจารณาหยุดการปรับขึ้นราคาก๊าซแอลพีจี
อ่าน 214 ครั้ง
จับเครือข่ายยาเสพติดยาบ้า 2 หมื่นกว่าเม็ดพร้อมยาไอซ์ มูลค่ากว่า 5 ล้าน บาท (9 ม.ค. 2556)
พลตำรวจตรี ชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดสระบุรี พันตำรวจเอกไกลเขต บุรีรัตน์ ผู้กำกับการสืบสวนภูธรจังหวัดสระบุรี พร้อมชุดสืบสวน ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดได้ของกลางเป็นยาบ้าจำนวน 26,000 หมื่นเม็ด และยาไอซ์อีกจำนวน 100.18 กรัม
อ่าน 322 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ถัดไป>>