หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรีฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน (17/03/2017)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 ร่วมซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2560 โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่ายงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้
อ่าน 311 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อประชุมคณะกรรมมาธิการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2560 และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล (17/03/2017)
พ.ต.ท.เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 และคณะลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อตรวจราชการและประชุมคณะกรรมมาธิการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2560
อ่าน 190 ครั้ง
ผบ.ทบ.สหพันธรัฐรัสเซียเยี่ยมชมการซ้อมรบทางยุทธวิธีของเหล่าทหารม้าสระบุรีในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย (16/03/2017)
พล.อ.โอเลก แอล ซาลยูคอฟ ผู้บัญชาการทหารบกสหพันธรัฐรัสเซียพร้อมคณะนายทหาร เดินทางมายังศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร สระบุรี เพื่อเยี่ยมกำลังพลชมการซ้อมรบทางยุทธวิธีการฝึกรบ ตอนหมู่ ตอนหมวด การใช้รถถัง ของเหล่าทหารม้า โดยมี พล.ต.วีรยุทธ วุฒิศิลป์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าและนายทหารให้การต้อนรับ
อ่าน 297 ครั้ง
สระบุรีกรมการทหารช่างตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกบึงอู่ตะเภาแก้ปัญหาภัยแล้ง ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (16/03/2017)
พล.ต.ทรงยศ อินทรเนตร เสนาธิการกรมการทหารช่าง พร้อมคณะ ได้เดินทางมาดูโครงการการขุดลอกคลองและแก้มลิง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และเป็นพื้นที่รับน้ำ ในการชะลอ น้ำ และเก็บ น้ำไวให้เกษตรกร ที่บริเวณบึงอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา ต.ม่วงหวาน อ.หนองแซง จ.สระบุรี
อ่าน 253 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี เปิดเวทีร่วมแสดงความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดองเวทีสุดท้ายพร้อมเร่งสรุปนำเสนอรัฐบาล และ คสช.เพื่อรับทราบต่อไป (15/03/2017)
จังหวัดสระบุรี ได้เปิดเวทีร่วมแสดงความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดองเวทีสุดท้ายโดยวันนี้เป็น กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำจิตวิญญาณ ชาวบ้านทั่วไป กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ที่ไม่เกี่ยวกับการเมือง กลุ่มท้องถิ่นที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการของรัฐ กลุ่มสาขาอาชีพ จำนวน 20 คน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
อ่าน 158 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี เปิดเวทีร่วมแสดงความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 3 (14/03/2017)
ที่ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี กลุ่มข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานรัฐวิสาหกิจ หอการค้าจังหวัดสระบุรี กลุ่มองค์กรที่ทำงานร่วมกับส่วนราชการจำนวน 20 คน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดอง ซึ่งเวทีนี้จัดเป็นครั้งที่ 3
อ่าน 229 ครั้ง
ชาวอำเภอหนองแค จ.สระบุรี จัดพิธีทำวัตรสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (13/03/2017)
คณะสงฆ์อำเภอหนองแค ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอหนองแค พร้อมด้วยชาวอำเภอหนองแค กว่า 600 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์สัญจร ครั้งที่ 22 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่วัดไทยงาม หมู่ที่ 2 ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
อ่าน 370 ครั้ง
กลุ่มวิชาการนักศึกษา สื่อมวลชน กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองจังหวัดสระบุรี ร่วมแสดงความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดอง (13/03/2017)
กลุ่มวิชาการนักศึกษา สื่อมวลชน กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มที่มีอุดมการณ์ทางการเมือง เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดอง ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 2 มีกลุ่มวิชาการนักศึกษา สื่อมวลชน กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองจังหวัดสระบุรี จำนวน 20 คน เข้าร่วมร่วมแสดงความคิด
อ่าน 232 ครั้ง
ชาวบ้านนับพันร่วมทำบุญประจำปีถวายขนุนบูชาคุณหลวงพ่อม่วงแร้ง ด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านหนึ่งเดียวในประเทศไทย (13/03/2017)
ชาวบ้านหนองโนเหนือจังหวัดสระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง กว่า 1,000 คน ได้ออกมาร่วมรำวงแห่ขนุน บูชาคุณหลวงพ่อม่วงแร้ง ในการจัดงานประเพณีทำบุญประจำปีถวายขนุนบูชาคุณหลวงพ่อม่วงแร้ง ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ที่วัดหนองโนเหนือ ตำบลหนองโน อ. เมือง จ.สระบุรี
อ่าน 225 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเปิดเวทีฟังความคิดเห็นเวทีแรก มีตัวแทนพรรคการเมือง กลุ่มการเมืองท้องถิ่น กลุ่มสนับสนุนพรรคการเมือง ทุนการเมือง กลุ่มแกนนำทางมวลชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จำนวน 20 คน ร่วมแสดงความคิดเห็น (10/03/2017)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิววารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี โดยมีพลตรีรังสรรค์ ยิ้มสู้ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 พลตำรวจตรีชัยรัตน์ ทิพยจันทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะกรรมการฯที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมเวทีรับฟัง
อ่าน 196 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดงาน “สตรีสระบุรีทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 10” และมอบประกาศเกียรติคุณแก่กลุ่มสตรีที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเนื่องในวันสตรีสากล (08/03/2017)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน สตรีสระบุรีทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี และภาคีเครือข่ายสตรีทุกภาคส่วน ร่วมกันจัดงานเพื่อให้กลุ่มสตรีในจังหวัดสระบุรี ได้เทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการมีส่วนร่วมในการทำความดีเพื่อสังคมและสาธารณะ โดยถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร
อ่าน 155 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีโดยบริษัทประชารัฐสามัคคีสระบุรีจัดงานสานพลังประชารัฐช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดและพืชฤดูแล้งอื่นๆหลังปริมาณผลผลิตเกินความต้องการของกลไกตลาดปกติ เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี (08/03/2017)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดจุดจำหน่ายพืชผลเกษตรกรตามโครงการสานพลังประชารัฐช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชฤดูแล้ง ที่บริเวณหน้าศาลกลางจังหวัดสระบุรี เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดและพืชฤดูแล้ง ในการขยายช่องทางการจำหน่าย
อ่าน 192 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเดินหน้าสามัคคีปรองดองระดับพื้นที่เร่งเปิดเวทีฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหาเน้นส่วนร่วมทุกภาคส่วน ดีเดย์ 10 มีนาคม 2560 ที่ศาลากลางจังหวัดสระบุรี (06/03/2017)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิววารักษ์ ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี โดยมีพลตรีรังสรรค์ ยิ้มสู้ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 พร้อมคณะกรรมการฯที่ได้รับการแต่งตั้ง เขาร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
อ่าน 188 ครั้ง
5 ชมรมสื่อมวลชนในจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช อันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทำดี เนื่องในโอกาสการจัดงานวันนักข่าวปีนี้ (05/03/2017)
ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน 5 ชมรมในจังหวัดสระบุรี ซึ่ง 3 ชมรมใน จ.สระบุรี ประกอบไปด้วยชมรมสื่อมวลชน ชมรมนักข่าวและชมรมนักหนังสือพิมพ์จังหวัดสระบุรี ได้จัดประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช นอกจากนี้ อีก 2 ชมรม คือชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดสระบุรี ชมรมสื่ออิสระจังหวัดสระบุรี ยังได้จัดกิจกรรมทำดีถวายพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อ่าน 208 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธี วางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลเดช (02/03/2017)
นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ แรงงานจังหวัดสระบุรี เป็นประธานนำส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน วางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะพระบิดาแห่งมาตรฐานช่างไทย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลเดช เนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
อ่าน 182 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีแถลงข่าวดำเนินโครงการ“ประชารัฐสระบุรี ซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชนตั้งเป้า 456 หลัง ดึงเอกชนทำ MOU ความร่วมมือ (28/02/2017)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานแถลงข่าวโครงการ“ประชารัฐสระบุรี ซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน” ประจำปี 2560 โดยมีนายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่18 นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตัวแทนภาคเอกชน พร้อมสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน
อ่าน 266 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีรวมพลังประชารัฐ สู้ภัยแล้งในการร่วมกันกำจัดผักตบชวาและกำจัดวัชพืช ในคูคลอง เตรียมการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน (24/02/2017)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย พลตรีอัศวิน บุญธรรมผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 พันตำรวจเอกฐณธรณ์ คงชีพ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดโครงการ ร่วมใจ สู้ภัยแล้ง กำจัดผักตบชวา "แบบประชารัฐ" ร่วมใจรักษาแหล่งน้ำ ตามนโยบายของรัฐบาล
อ่าน 296 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้านประชารัฐ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่อำเภอดอนพุดจังหวัดสระบุรี (23/02/2017)
นายบัณฑิต เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยทหาร ตำรวจ ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้านประชารัฐ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่บ้านเลขที่ 28/2 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
อ่าน 260 ครั้ง
จ.สระบุรีเร่งดำเนินการฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยจัดโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์ท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมการเพิ่มความหลากหลายของสัตว์น้ำท้องถิ่นในลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก (16/02/2017)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ปีงบประมาณ 2560 ณ ท่าน้ำวัดบ้านอ้อย ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 389 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเร่งขับเคลื่อนโครงการขยายผลเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำริ และแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ ตามรอยพ่อ แบบพอเพียง“ (15/02/2017)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานเปิดงาน โครงการและพบปะผู้เข้าร่วมโครงการขยายผลทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำริ และแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ตามรอยพ่อ แบบพอเพียง”
อ่าน 304 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ถัดไป>>