หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
ประมงจังหวัดสระบุรีร่วมกับทุกภาคส่วน จัดงานวันประมงแห่งชาติ 2559 ปล่อยปลาล้านตัวร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน (15/09/2016)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2559 โดยทางสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จังหวัดสระบุรี หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ อำเภอแก่งคอย และองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2559
อ่าน 204 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีสร้างเครือข่ายป้องกันทุจริตจัดอบรมโครงการช่อสะอาดวัยใสให้กับกลุ่มเยาวชนเพื่อช่วยเป็นหูตาสัปปะรดสอดส่องดูแลการทุจริตตั้งเป้าทั้งจังหวัด 3,000 คน (15/09/2016)
นายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรมต่อต้านการทุจริต โครงการช่อสะอาดวัยใส จังหวัดสระบุรี มีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงานความเป็นมาของโรงการและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยมีนางสาวมาลัย สุจิภิญโญ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี ส่วนราชการ ภาคเอกชน และกลุ่มนักเรียนเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี 13 สถาบันการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
อ่าน 216 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (12/09/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระสุนทรธรรมภาณ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ฝ่ายธรรมยุต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา พี่น้องประชาชน พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดสระบุรี ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
อ่าน 203 ครั้ง
มูลนิธิพระดาบส จัดโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 115 ให้ความรู้และฝึกทักษะการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรแก่ประชาชนจังหวัดสระบุรี (11/09/2016)
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส พร้อมด้วยคณะข้าราชการสำนักราชเลขาธิการ คณะข้าราชการสำนักพระราชวังและคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิพระดาบส เดินทางมาที่เทศบาลตำบลหนองแซงอ.หนองแซง จ.สระบุรี จัดโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 115
อ่าน 305 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆที่จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตามการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (08/09/2016)
นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อตรวจราชการ โดยได้มีการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 194 ครั้ง
ปลัดกระทรวงมหาดไทยวางศิลาฤกษ์ศูนย์ราชการแห่งใหม่จังหวัดสระบุรี (06/09/2016)
นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางมาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ที่มณฑลพิธี โดยมีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำส่วนราชการ ภาคเอกชนให้การต้อนรับพร้อมอ่านรายงานการดำเนินงานก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีให้ปลัดกะทรวงมหาดไทยรับทราบ
อ่าน 405 ครั้ง
ไลออนสากล 310 ประเทศไทย มอบอุปกรณ์ในการดมยาสลบมูลค่า 1,650,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรีเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น (30/08/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายแพทย์นพพร พงศ์ปลื้มปิติชัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรวัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระพุทธบาท พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลพระพุทธบาท ร่วมรับมอบอุปกรณ์ในการดมยาสลบ มูลค่า 1,650,000 บาท จากไลออนสมศักดิ์ โล่วิสุทธิ์ ตัวแทนไลออนสากล 310 ประเทศไทยและคณะ
อ่าน 252 ครั้ง
ประมงจังหวัดสระบุรีปล่อยพันธ์ปลาเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและแหล่งอาหารโปรตีนในแหล่งน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (30/08/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและแหล่งอาหารโปรตีนในแหล่งน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84พรรษา 12 สิงหาคม 2559 และเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและแหล่งอาหารที่ได้รับผลกระทบจากสภาพภัยแล้ง
อ่าน 252 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (30/08/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี และประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนงานราชการต่างๆ ร่วมจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ด้อยโอกาส ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
อ่าน 261 ครั้ง
ศูนย์การศึกษาพิเศษโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนำคณะครูออกบริการวิชาการสู่ชุมชนสร้างโอกาสทางการศึกษาและดูแลเด็กพิเศษในพื้นที่ห่างไกล (26/08/2016)
ศูนย์การศึกษาพิเศษโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้นำคณะครูและบุคคลากรออกบริการวิชาการสู่ชุมชนโรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคีและโรงเรียนบ้านหนองโปร่ง อ.มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อจัดกิจกรรมการให้ความรู้แก่นักเรียน ให้คำแนะนำแก่ครู ผู้ปกครอง ในเรื่องการดูแลและการให้การศึกษาแก่เด็กพิเศษ รวมทั้งนำสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนมามอบให้กับทางโรงเรียน
อ่าน 370 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีบรรยายพิเศษให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีในการอบรมพัฒนาจิตอาสาเพิ่มศักยภาพของสมาชิกเหล่ากาชาดฯ (26/08/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม อบรม และพัฒนาจิตอาสา ของสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2559 โดยมีคณะกรรมการเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดทั้งระดับจังหวัดและสมาชิกเหล่ากาชาดระดับอำเภอเข้าร่วมประชุมสัมมนากว่า 300 คน
อ่าน 200 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล (25/08/2016)
นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตตรวจราชการที่ ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อตรวจราชการ โดยได้มีการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 264 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี จัดอบรมพัฒนาจิตอาสาเพิ่มศักยภาพของสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ให้เกิดจิตสำนึก การเป็นผู้เสียสละในการทำงานเพื่อสังคมและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ (25/08/2016)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม อบรม และพัฒนาจิตอาสา ของสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2559 โดยมีคณะกรรมการเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดทั้งระดับจังหวัดและสมาชิกเหล่ากาชาดระดับอำเภอเข้าร่วมประชุมสัมมนากว่า 300 คน
อ่าน 180 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเดินหน้าเร่งปราบทุจริต จัดอบรมโครงการช่อสะอาดวัยใส จังหวัดสระบุรี สร้างเครือข่ายในกับกลุ่มเยาวชนเพื่อช่วยเป็นหู ตาสัปปะรดในการสอดส่องดูแลการทุจริต (23/08/2016)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรมต่อต้านการทุจริต รุ่นที่ 1 โครงการช่อสะอาดวัยใส จังหวัดสระบุรี โดยมีกลุ่มนักเรียนเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน ที่หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
อ่าน 252 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีอัญเชิญพระบรมราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประดิษฐานภายในบริเวณหน้าศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร เพื่อเทิดทูนประกาศเกียรติคุณและเป็นที่สักการะของประชาชน (22/08/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานอัญเชิญพระบรมราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อนำมาประดิษฐาน ณ ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร มีพลตรีวีรยุทธ วุฒิศิลป์ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า พลตรีวิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 พลตรีธิติ แสงสว่าง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชน ประมาณ 1,000 คน ร่วมพิธี
อ่าน 753 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเปิดตลาดน้ำต้องชม บรรยากาศริมแม่น้ำป่าสักแห่งที่ 2 ของจังหวัดสระบุรี (21/08/2016)
นางสาว วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดตลาดต้องชม แห่งที่ 2 ของจังหวัดสระบุรีละเป็นแห่งที่69 ของประเทศ ที่ตลาดน้ำลาวเวียงวัดตะเฆ่ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ซึ่งเป็นตลาดชุมชุนที่สะท้อนวิถิชีวิตแบบเรียบง่ายริมแม่น้ำป่าสักมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ส่วนราชการ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน
อ่าน 230 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินและองค์กรสตรีจังหวัดสระบุรี จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (15/08/2016)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา มหาราชินี โดยกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสระบุรี และ งานพลังสตรีไทยรวมใจ เทิดไท้องค์ราชินี ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นโดยจังหวัดสระบุรี ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน และองค์กรสตรีจังหวัดสระบุรี
อ่าน 256 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (12/08/2016)
จังหวัดสระบุรี จัดพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84พรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ศาล สำนักงานอัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรม สโมสร องค์กร ประชาชน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
อ่าน 213 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์ และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (12/08/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
อ่าน 197 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (12/08/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำพสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรีทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพร และประกอบพิธี ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
อ่าน 198 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>