หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
มณฑลทหารบกที่ 18 จัดพิธี ถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (08/06/2016)
พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 นำข้าราชการ ทหาร ในสังกัด จัดพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาส เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ซึ่งเป็นการแสดงความจงรักภักดีและซาบซึ้ง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งใต้ละอองธุลีพระบาท โดยมีส่วนราชการ คณะนายทหารในสังกัด และลูกจ้างพนักงานราชการ พลทหาร กว่า 200 นาย ได้ร่วมพิธีในครั้งนี้ ที่หอประชุมอดิศร มณฑลทหารบกที่ 18
อ่าน 216 ครั้ง
ผู้แทนพระองค์ เปิดโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดกาชาดไทยเพื่อนักเรียนในชนบท (07/06/2016)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์เปิดโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดกาชาดไทยเพื่อนักเรียนในชนบท เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย 60 ปี
อ่าน 252 ครั้ง
สภากาชาดไทยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกหน่วยบริการแว่นสายตาและมอบแว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท (06/06/2016)
นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 พร้อมด้วย แพทย์หญิงอุไรวัลย์ ติงนังวัฒนะ จักษุแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการตรวจวัดแว่นสายตาแก่เด็กนักเรียนที่มีความผิดปกติทางสายตา โครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ที่หอประชุมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
ภาคเอกชนมอบเตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลัง พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องใส่ท่อช่วยหายใจ ให้กับโรงพยาบาลพยาบาลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี (06/06/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 นายแพทย์นพพร พงศ์ปลื้มปิติชัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลพระพุทธบาท ร่วมรับมอบเตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลัง พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องใส่ท่อช่วยหายใจ
อ่าน 311 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด (02/06/2016)
นายชรัส บุญณสะ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัด สระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เพื่อรณรงค์ให้เด็กและเยาวชน ให้ความสำคัญนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันจนเกิดเป็นคุณธรรมประจำชีวิต มีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จากโรงเรียนในพื้นที่อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 100 คน เข้าร่วมอบรม ณ วัดโคกมะตูม ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จ.สระบุรี
อ่าน 245 ครั้ง
คณะกรรมการโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการหมู่บ้านละ 200,000 บาท (02/06/2016)
คณะทำงานกำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดสระบุรี ได้ลงพื้นที่อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เพื่อชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการฯของหมู่บ้าน
อ่าน 536 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อประชุมคณะกรรมมาธิการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี (02/06/2016)
นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 และ 14 พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อตรวจราชการและประชุมคณะกรรมมาธิการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี โดยได้มีการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะธรรมมาภิบาลจังหวัดสระบุรี และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 195 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีอบรมวิทยากรระดับอำเภอ หรือ ครู ข. (31/05/2016)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมวิทยากรระดับอำเภอ หรือครู ข. เพื่ออธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญในหมวดต่าง ๆ รวมถึง 10 ประเด็นที่ควรรู้ จากเล่มสรุปสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญ และชี้แจงคำถามเข้าใจเกี่ยวกับคำถามพ่วงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ก่อนลงพื้นที่อบรมให้ความรู้แก่วิทยากรระดับระดับหมู่บ้านต่อไป
อ่าน 259 ครั้ง
สาธารณสุขจังหวัดสระบุรีร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สระบุรี ซ้อมการปฏิบัติการส่งผู้ป่วยทางอากาศ (31/05/2016)
นายแพทย์นพพร พงษ์ปลื้มปิติชัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยนายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์สระบุรี ร่วมกันซ้อมแผนการส่งผู้ป่วยทางอากาศยานเพื่อให้แพทย์ พยาบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อม เกิดความชำนาญ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
อ่าน 387 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี ประกอบพิธีปลงผมนาคและบรรพชาอุปสมบท ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (28/05/2016)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส พระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมประกอบพิธี ปลงผมนาค มอบผ้าไตรและบรรพชาอุปสมบท ให้กับผู้เข้าร่วมอุปสมบทจำนวน 11 ราย ที่เข้าร่วมตามโครงการบรรพขาอุปสมบท 770 รูป
อ่าน 239 ครั้ง
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูลสระบุรี ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (25/05/2016)
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล ร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่บริเวณโรงเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และสร้างความร่มรื่นภายในโรงเรียน โดยต้นไม้ที่นำมาปลูกเป็นไม้ยืนต้น เช่นต้นหว้า ยางนา มะขามป้อมและมะขามเปรี้ยว ซึ่งจะให้ร่มเงาขนาดใหญ่ โดยได้รับการสนับสนุนพันธ์กล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้พุแค สระบุรี
ปตท.ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการท่อเชื่อมระบบส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 1 พาดผ่านจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2 พร้อมเปิดเวทีตอบข้อซักถาม (25/05/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 โครงการท่อเชื่อมระบบส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 1 ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมโรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ภาคเอกชน ภาคอุสาหกรรม องค์กรภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม
อ่าน 247 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พร้อมบำรุงรักษาต้นไม้ ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ สมเด็จพระนางฯพระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ และร่วมปลูกต้นไม้คืนสู่ป่า (20/05/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2559 ณ วัดศรัทธาประชากรเขารวกต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ร่วมกับหน่วยราชการในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และประชาชนกว่า 500 คน พร้อมร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้และปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ และร่วมกันรักษาทรัพยากรของชาติไว้
จังหวัดสระบุรีมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้านประชารัฐ เฉลิมพระเกียรติ (เริ่มวันพ่อ สำเร็จวันแม่) ที่ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี (18/05/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยทหาร ตำรวจ ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้านประชารัฐ เฉลิมพระเกียรติ (เริ่มวันพ่อ สำเร็จวันแม่) ที่ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
อ่าน 367 ครั้ง
เหล่ากาชาดสระบุรีเตรียมจัดโครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท (17/05/2016)
สระบุรี นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี แพทย์หญิงอุไรวัลย์ ติงนังวัฒนะ จักษุแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมประชุมกับผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1และเขต 2 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เพื่อดำเนินโครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนชนบท
อ่าน 316 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 18 อบรมนักเรียนวิวัฒน์พลเมืองโครงการบำบัดฟื้นฟู ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด (16/05/2016)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมและฟื้นฟูนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง ในโครงการค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรีร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 18 ได้นำผู้ที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูรวม 60 คนเข้าสู่ในระบบบังคับบำบัด ณ หอประชุมค่ายอดิศร มณฑลทหารบกที่ 18 มี พ.อ.เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง เสธ.มณฑลทหารบกที่ 18 และนายทิวา วัชรกาฬ ปลัดจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีเปิดการอบรม
อ่าน 385 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2559 (13/05/2016)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2559 โดยมีคณะกรรมการคัดสรรร่วมกันคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อร่วมคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2559 เข้าคัดสรรในระดับประเทศ ณ ห้องประชุมศูนย์โอทอปคอมเพล็ก พุแค สระบุรี
อ่าน 515 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีลงนาม MOU กิจกรรมองค์รวมสุขภาพกาย – ใจ สมบูรณ์ สังคมสระบุรีเข้มแข็งและสร้างบุคคลต้นแบบสุขภาพดีตามโครงการสร้างสุขภาพ คนสระบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสวนสุขภาพจังหวัดสระบุรี (13/05/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานลงนาม MOU กับส่วนราชการกิจกรรมองค์รวมสุขภาพกาย – ใจ สมบูรณ์ สังคมสระบุรีเข้มแข็งและสร้างบุคคลต้นแบบสุขภาพดี พร้อมมอบชุดส่งเสริมความรู้ 3 อ.2ส.แก่ส่วนราชการที่สมัครเข้าร่วมโรงการจำนวน 30 หน่วยงาน
อ่าน 321 ครั้ง
สำนักงาน ปปส.ภาค 1 ร่วมกับจังหวัดสระบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ในการเสริมสร้างความรู้ภูมิคุ้มกัน เกราะป้องกันยาเสพติด ให้กับครูผู้สอน ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก และเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (12/05/2016)
ดร.ชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ภูมิคุ้มกันและเกราะป้องกันยาเสพติด ให้กับเจ้าหน้าที่ ครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเล็ก รวมกว่า 350 คน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในปี 2559 ซึ่งจัดโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1
อ่าน 638 ครั้ง
ชาวนาบ้านหมอสระบุรี หันหลังให้นาข้าวมาปลูกไผ่ตงลืมแล้งขายหน่อ หลังไม่มีน้ำทำนารายได้ต่อเดือนร่วมแสนบาท นับเป็นอีก 1 อาชีพที่น่าสนใจ (10/05/2016)
โดยผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ บ้านสวนไผ่หวาน บ้านเลขที่ 107 ม. 4 บ้านโคกมะขาม ต. ตลาดน้อย อ. บ้านหมอ จ.สระบุรี ซึ่งก็ได้พบกับ นายสำราญ เปียผล อายุ 61 ปี และ นางอุดม เปียผล อายุ 59 ปี ซึ่งเป็นสามีภรรยากัน หลังทั้งคู่หันหลังให้นาข้าวมาปลูกไผ่ตงลืมแล้ง ขายหน่อหลังจากไม่มีน้ำทำนารายได้ต่อเดือนร่วมแสนบาท
อ่าน 2168 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>