หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
ผู้ประกอบการไม้ขุดล้อมชะอมสระบุรี ถวายความอาลัย ถวายต้นไม้เพื่อพ่อ พร้อมแปรอักษรด้วยไม้ขุดล้อมด้วยไม้มงคลกว่า 12 ชนิด (09/11/2016)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ประชารัฐร่วมใจ ถวายต้นไม้เพื่อพ่อ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย อย่างหาที่สุดไม่ได้ โดยได้มอบต้นไม้ขุดล้อมจำนวน 2,489 ต้น
นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรีรวมพลังกว่า 3,000 คน ร่วมกิจกรรม “999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์” (09/11/2016)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์” เพื่อเป็นการแสดงความถวายอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเป็นการแสดงพลังในการปฏิญาณตนร่วมกันว่าต่อไปเด็กอาชีวะจะไม่ก่อปัญหาทะเลาะวิวาทจะมีความสมานฉันท์และปฏิบัติตามพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีนักศึกษา คณะครู จาก จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน
อ่าน 149 ครั้ง
ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสระบุรีทำพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม สนับสนุนการศึกษา ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ (08/11/2016)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่มในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่เด็กพิการและออทิสติก ประจำปี 2559 จำนวน 125 ทุน จำนวนเงิน 625,000 บาท และมอบคูปองการศึกษาแก่โรงเรียนจัดการเรียนรวม รวมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์แก่คนพิการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
อ่าน 225 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเรียกประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าและแนวทางการช่วยเหลือชาวนาพร้อมเสนอจัดทำบรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่ายข้าวสารในรูปแบบของฝากและของที่ระลึก (07/11/2016)
ที่ห้องประชุมเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เรียกประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าและแนวทางการช่วยเหลือชาวนาที่ได้ดำเนินการ รวมทั้งการขยายพื้นที่หรือจุดขายข้าวสารเพิ่มเติมให้กับพี่น้องเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ ต่างๆ ที่จะนำข้าวสารมาขายด้วยตนเอง
อ่าน 218 ครั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่สระบุรี เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรชาวนาหลังนำข้าวสารมาขายในพื้นที่ปั๊มน้ำมัน ชูโครงการเป็นแนวทางประชารัฐ (04/11/2016)
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะลงพื้นที่บริษัท วีที กรุ๊ป ภายในปั๊มน้ำมัน ปตท. อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เพื่อเยี่ยมเยียนพี่น้องเกษตรกรชาวนาและกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ ที่ได้นำข้าวสารมาจัดจำหน่าย หลังจากที่ บริษัท ปตท. ได้ร่วมสนับสนุนนโยบายรัฐบาล โดยเปิดให้ชาวนานำข้าวมาวางจำหน่ายที่สถานีบริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
อ่าน 123 ครั้ง
คณะครูนักเรียนโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกว่า 4,000 คนแปรอักษรเป็นภาพพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ล้อมด้วยรูปหัวใจแห่งความจงรักภักดี (04/11/2016)
ที่บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี คณะครูอาจารย์ นักเรียนกว่า 4,000 คน ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีการแปรอักษรเป็นเลข ๙ ห้อมล้อมหัวใจ ซึ่งสื่อความหมายถึงหัวใจของพี่น้องนักเรียนชาวเหลืองฟ้า สระบุรีวิทยาคม ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงคุณเอนกอนันต์แก่แผ่นดินไทยอย่างหาที่สุดมิได้
อ่าน 215 ครั้ง
สระบุรี นำร่อง เปิดให้เกษตรกรนำข้าวมาขายในปั๊มน้ำมันแล้ววันนี้ ผู้ว่าสระบุรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปดูแลเกษตรกรอย่างเร่งด่วน (03/11/2016)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนพี่น้องเกษตรกรชาวนาและกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ ที่ได้นำข้าวสารมาจัดจำหน่ายในพื้นที่ปั๊มน้ำมัน ปตท. ที่สถานีบริการ ปตท. ดุสิตาปิโตรเลียม 1 หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ต่ำ อ.หนองแค อ.หนองแค หลังจากที่ บริษัท ปตท. ซึ่งมีสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ ได้ร่วมสนับสนุนนโยบายรัฐบาล โดยเปิดให้ชาวนานำข้าวมาวางจำหน่ายที่สถานีบริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
อ่าน 225 ครั้ง
สระบุรี-เกษตรกรพอเพียงกับ 25 ปีเดินตามศาสตร์ของพระราชาบนปรัชญาความพอเพียง (03/11/2016)
นายบุญล้อม เต้าแก้ว เกษตรกรชาวตำบลหนองโน จ.สระบุรี วัย 41 ปี ได้รับการถ่ายทอดการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากพ่อคือนายบุญลือ เต้าแก้ว ปราชญ์ชาวบ้านวัย 67 ปี ผู้ดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาตลอดชั่วชีวิต
อ่าน 2110 ครั้ง
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสระบุรีร่วมกันถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านงานศิลปะงานปั้นและวาดเขียนแสดงออกถึงความรักอาลัยและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ (31/10/2016)
นักเรียนกลุ่มศิลปะโรงเรียนอนุบาลสระบุรี ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกตัวเองผ่านงานศิลปะวาดภาพและงานปั้นที่มีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามความรู้สึกประสาเด็กๆ เกิดจินตนาการถ่ายทอดออกมาบนแผ่นกระดาษด้วยภาพและอารมณ์แตกต่างกันแสดงออกถึงความรักอาลัยและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ แต่สิ่งที่พวกเขารู้เหมือนกันคือในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายช่วยเหลือประชาชน การช่วยเหลือชาวนา ชาวบ้านสร้างแหล่งน้ำ สร้างเขื่อน ทำฝนหลวง และกังหันน้ำชัยพัฒนา ทำให้พวกเขารู้จักในหลวงมากขึ้น
อ่าน 305 ครั้ง
โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล จังหวัดสระบุรี ได้นำคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน ประกอบพิธีแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผุ้ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าครูของแผ่นดิน (31/10/2016)
นายวัชรินทร์ มัสเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล ได้นำคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนโรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกุล ประกอบพิธีแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรทุกหมู่เหล่า โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวนำประกาศราชสดุดีและกล่าวแสดงอาลัย และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นได้ร่วมกันบำเพ็ญจิตภาวนานั่งสมาธิน้อมส่งเสด็จพระดวงวิญญาณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สุ่สรวงสวรรคาลัย
อ่าน 291 ครั้ง
คนกว่าพันต่อแถวยาวแห่ฝากเงิน”วันออมแห่งชาติ” ที่ธนาคารออมสินสาขาสระบุรี รอรับกระปุกออมเงินสีทอง 70 ปีครองราชย์ หวังเก็บไว้เป็นมงคลแก่ชีวิต (31/10/2016)
คนกว่าพันต่อแถวยาวแห่ฝากเงิน”วันออมแห่งชาติ” ที่ธนาคารออมสินสาขาสระบุรี รอรับกระปุกออมเงินสีทอง 70 ปีครองราชย์ หวังเก็บไว้เป็นมงคลแก่ชีวิต หลายคนมาต่อแถวรอนานกว่า 3 ชั่วโมง สอนลูกหลาน”ตามรอยเท้าพ่อ” ซึ่งที่สาขาสระบุรีมีกระปุกออมสินเพียง 300 ใบเท่านั้นทำให้หลายคนผิดหวัง
อ่าน 272 ครั้ง
พสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรี ร่วมจุดเทียนแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (27/10/2016)
ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี พสกนิกรจังหวัดสระบุรีทุกหมู่เหล่า แต่งการด้วยชุดไว้ทุกข์ทยอยเดินทางเข้ามาอย่างเนืองแน่น เพื่อร่วมจุดเทียนแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งบรรยากาศบริเวณโดยรอบ มีทั้งประชาชนชาวชาวจังหวัดสระบุรีและพื้นที่ใกล้คียง ทุกหมู่เหล่า ทุกเชื้อชาติทุกศาสนา และผู้พิการประมาณ 3,000 คน
อ่าน 292 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร(15 วัน) อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (27/10/2016)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนกว่า 500 คน ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร มีพระธรรมปิฎกเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อ่าน 257 ครั้ง
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสระบุร (26/10/2016)
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุทรงพระกรุณาโปรดให้ นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ฯ มอบถุงยังชีพพระราชทาน และเยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยมีนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับและรายงานสรุปสถานการณ์
อ่าน 198 ครั้ง
สระบุรี-พสกนิกรจังหวัดสระบุรีทุกหมู่เหล่า 20,000 หมื่น คนแปรอักษรแสดงความจงรักภักดีแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (25/10/2016)
ที่บริเวณลานพื้นแข็งมณฑลทหารบกที่18 เต็มไปด้วยพสกนิกรจังหวัดสระบุรีทุกหมู่เหล่า ที่ต่างทยอยเดินทางเข้ามาอย่างเนืองแน่นประมาณ 20,000 คน เพื่อร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยทางจังหวัดจัดพื้นที่สำหรับประชนร่วมลงนามถวายอาลัยแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งบรรยากาศบริเวณโดยรอบ มีทั้งประชาชนชาวชาวจังหวัดสระบุรี ทุกหมู่เหล่า ทุกเชื้อชาติทุกศาสนา และผู้พิการพร้อมใจแต่งกายด้วยชุดสีขาวดำเข้าร่วมกิจกรรม
อ่าน 282 ครั้ง
มณฑลทหารบกที่18 นำกำลังพลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายความอาลัยพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (21/10/2016)
ที่วัดมงคลชัยพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่18 เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายทหารสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน พนักงานราชการทหาร แม่บ้านทหารบก ลูกจ้างในสังกัดมณฑลทหารบกที่18 และหน่วยงานทหารในพื้นที่จังหวัดสระบุรี พร้อมฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนเข้าร่วมพิธี
อ่าน 232 ครั้ง
เรือนจำจังหวัดสระบุรีนำเจ้าหน้าที่ ผู้ต้องขัง แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยผู้ต้องขังร่วมแสดงความอาลัยทั้งน้ำตาพร้อมร่วมจัดทำริบบิ้นสีดำแจกพี่น้องประชาชนเพื่อแสดงความจงรักภักดี (21/10/2016)
ที่บริเวณลานสุขภาพเรือนจำจังหวัดสระบุรี นางสุจิตรา เหลืองวัฒนนันท์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรีนำเจ้าหน้าที่เรือนจำและผู้ต้องขัง ร่วมแสดงความอาลัยและลงนามแสดงความอาลัย เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
อ่าน 310 ครั้ง
ชาวบ้านตำบลเริงรางสระบุรีซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหลังพระราชทานบ้านให้อยู่อาศัยเปลี่ยนชีวิตครอบครัว (21/10/2016)
ทั้งนี้เมื่อปี พ.ศ.2552 ครอบครัวนางภรทิพย์ รักสนิท มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี มีสมาชิกในครอบครัว 7 คน สามีและบุตรชายประกอบอาชีพรับจ้าง รายได้น้อย ไม่แน่นอน มีหลานสาว 3 คน สุขภาพไม่แข็งแรง ประกอบกับฐานะครอบครัวที่ยากจน ทำให้ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ต้องสร้างเพิงไม้อยู่บนที่ดินของผู้อื่น สภาพผุพังและทรุดโทรมกันฝนไม่ได้ ไม่มีความปลอดภัย จึงทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณาเป็นที่พึ่ง และได้รับพระราชทานบ้านสำหรับอยู่อาศัย
อ่าน 247 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ฝ่ายธรรมยุต ประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (20/10/2016)
ที่มณฑลพิธีสำนักสงฆ์พระพุทธแสงธรรม หมู่ 9 ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระสุนทรธรรมภาณ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ฝ่ายธรรมยุต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ พี่น้องประชาชน พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดสระบุรี กว่า 500 คน ประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อ่าน 247 ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย มอบชุดธารน้ำใจพระราชทานแก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (20/10/2016)
พลโทนายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัย พิทักษ์สภากาชาดไทยและคณะผู้แทนสภากาชาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อมอบถุงยังชีพธารน้ำใจพระราชทานพร้อมน้ำดื่มแก่ชาวบ้านผู้ประสบภัย อำเภอบ้านหมอ และอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ที่วัดบ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ถัดไป>>