หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
ป.ป.ช.เปิดเสวนา “แนวทางการ เสริมสร้าง ทัศนคติค่านิยม ในความซื่อสัตย์สุจริต ในท้องถิ่น”พร้อมเสริมสร้าง ทัศนคติค่านิยม ในความซื่อสัตย์สุจริต ลงสู่ภาคประชาชน (20 มี.ค. 2555)
สำนักงานป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดเสวนาโครงการการมีส่วนร่วมในการป้องกันละปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีนายกล้าณรงค์ จันทิก กรรมการ ป.ป.ช. นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยกัลยาณมิตร ป.ป.ช.สระบุรี หัวหน้าส่วนราชการการ องค์กรภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมเสวนา
อ่าน 376 ครั้ง
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 สระบุรี จัดการแข่งขันวิ่งป่าสักมินิมาราธอน เดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ 80 พรรษา (19 มี.ค. 2555)
การปล่อยตัวนักกีฬาวิ่งเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้มีขึ้นที่บริเวณหน้าอาคารศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 สระบุรี โดยมีตำรวจเอกบำรุง คงชีพ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี เป็นประธานปล่อยตัวนักกีฬาเดินวิ่ง และจัดโดยฝ่ายการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 ร่วมกับสโมสรโรตารีเฉลิมพระเกียรติได้จัดการแข่งขัน ป่าสักมินิมาราธอน เดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ 80 พรรษา
อ่าน 749 ครั้ง
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสระบุรี เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็น “วาระแห่งชาติ ” เร่งรัดผลักดันการดำเนินงานให้บังเกิดผล จัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลืมความหลังตั้งต้นใหม่ (16 มี.ค. 2555)
จังหวัดสระบุรี โดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลืมความหลังตั้งต้นใหม่ เป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 มีนาคม 2555
อ่าน 403 ครั้ง
งานเทศกาลผักหวานป่า ทุ่งนาเผือกหอมหนึ่งเดียวในประเทศไทย 14 -20 มีนาคม นี้ (16 มี.ค. 2555)
จังหวัดสระบุรีจัดงานเทศกาลผักหวานป่า ทุ่งนาเผือกหอม ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 11 โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน ณ วัดปัจจาภิรมย์ ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน การปลูกเผือกหอม พร้อมทั้งสร้างรายได้และอาชีพให้แก่เกษตรกร อีกทั้งยังสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางการเกษตร อีกด้วย
อ่าน 571 ครั้ง
เวทีเสวนาปฏิรูปจังหวัดสระบุรี สู่การปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 7 มีการระดมความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายเพื่อตกผลึกใน 6 ประเด็นหลัก (13 มี.ค. 2555)
เครือข่ายประชาคมสระบุรี สำนักงานปฏิรูปเพื่อสังคมไทยที่เป็นธรรม ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 4 จังหวัดสระบุรี จัดเวทีสานเสวนา "ปฏิรูปสระบุรี สู่การปฏิรูปประเทศไทย” เป็นครั้งที่ 7 เพื่อสานพลังแนวคิดทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ศิลปวัฒนธรรม การสื่อสาร เพื่อก่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนานโยบายสาธารณะ โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนของจังหวัดสระบุรี
อ่าน 265 ครั้ง
ธ.ก.ส.จังหวัดสระบุรี แถลงข่าวผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2554 (13 มี.ค. 2555)
ที่ห้องประชุมโรงแรมเกี่ยวอัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรีสำนักงาน ธ.ก.ส. สระบุรี โดย นายประพันธ์ บุญวิวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสระบุรี ได้แถลงผลการดำเนินงานในช่วงปีบัญชี 2554 ( 1 เม.ย. 54 – 31 มีนาคม 2555)ณ ห้องมณเฑียรทิพย์ โรงแรมเกี่ยวอัน อ.เมือง จ.สระบุรี
อ่าน 400 ครั้ง
บรรยากาศการสมัครรับเลือกตั้งนายกฯอบจ.สระบุรีวันแรกไม่คึกคัก ในช่วงเช้ามีเพียงนายเฉลิม วงษ์ไพร อดีตนายกคนเก่ามาสมัครเพียงคนเดียว ได้หมายเลขประจำตัวผู้สมัครหมายเลข 1 (12 มี.ค. 2555)
ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ก็มีบรรดากลุ่มพลังมวลชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่เดินทางมาให้กำลังใจแก่นายเฉลิม วงษ์ไพร ที่เดินทางมาสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเป็นคนแรก
อ่าน 390 ครั้ง
นายอำเภอเมืองสระบุรีประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองสระบุรี เพื่อเร่งดำเนินการนโยบายปราบปรามยาเสพติด โดยกำหนดประเมินผล 3 เดือนต่อครั้ง และนำผู้ใหญ่บ้าน/กำนันตรวจปัสสาวะด้วย และพบมีปัสสาวะสีม่วง 1 ราย (12 มี.ค. 2555)
นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี เป็นประธานในการประชุมและมอบนโยบายด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่ให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และกรรมการหมู่บ้าน ในเขตอำเภอเมืองสระบุรี รวม 299 คน
อ่าน 879 ครั้ง
คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ได้ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีและธนาคารโลหิตโรงพยาบาลสระบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (12 มี.ค. 2555)
คณะกาชาดจังหวัดสระบุรีและโรงพยาบาลสระบุรี ออกรับบริจาคโลหิตที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัดมหาชน อำเภอแก่งคอย เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษาในปี 2554 อีกทั้งเพื่อเป็นการร่วมรณรงค์และสร้างพฤติกรรมการเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นของพนักงานทุกคน
อ่าน 484 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดงานลานวัฒนธรรมรวมใจช่วยภัยน้ำท่วม นำมิติทางวัฒนธรรมฟื้นฟูร่างกาย จิตใจ และสังคม (9 มี.ค. 2555)
ที่บึงป่าสักตลาดน้ำดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน ลานวัฒนธรรมรวมใจช่วยผู้ประสบภัย ภายใต้โครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านฟื้นฟูคุณภาพชีวิต จังหวัดสระบุรี โดยมีแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมงานอย่างคับคั่ง
อ่าน 322 ครั้ง
เกษตรจังหวัดสระบุรีเร่งฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเพื่อสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้อีกครั้งหลังผ่านพ้นอุทกภัย (9 มี.ค. 2555)
นายอนันต์ ลิลา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน “โครงการเยียวยาเกษตรกรและฟื้นฟูภาคเกษตร หลังน้ำลดปี 2554” เพื่อเป็นการเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยและฟื้นฟูพื้นที่การเกษตร และให้เกษตรกรสามารถดำเนินการผลิตผลิตผลทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมสร้างรายได้เหมือนเดิม มีนายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และพี่น้องเกษตรกรให้การต้อนรับ
อ่าน 287 ครั้ง
เรารักสระบุรี น้องพี่ร่วมพัฒนา” ลงพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี (8 มี.ค. 2555)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ บ้านห้วยหินขาว ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เป็นครั้งที่ 3 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนกับกลไกลของภาครัฐ พร้อมเสวนารับฟังปัญหา ความต้องการ
อ่าน 547 ครั้ง
สระบุรีจัดงานวันสตรีเพื่อยกย่องและส่งเสริมศักยภาพของสตรีในทุกมิติ ในการสร้างสังคมให้เกิดความเสมอภาค อย่างสร้างสรรค์และสันติสุข (6 มี.ค. 2555)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2555 พร้อมพิธีมอบโล่ห์รางวัลให้กับสตรีดีเด่นจังหวัดสระบุรี โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน มีกลุ่มพลังสตรีจากทุกองค์กร ทุกภาคส่วนเข้าร่วมงานกว่า 250 คน
อ่าน 395 ครั้ง
สมาชิกชมรมสื่อมวลชน ชมรมนักข่าวและชมรมหนังสือพิมพ์ นำอาหารกลางวันไปเลี้ยงที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ พร้อมกับมอบเงินเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อสื่อพัฒนาทักษะเพื่อใช้ประโยชน์ภายในศูนย์ด้วย (5 มี.ค. 2555)
ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน 3 ชมรมใน จ.สระบุรี ประกอบไปด้วย ชมรมสื่อมวลชน,ชมรมนักข่าว,ชมรมนักหนังสือพิมพ์ มีมติร่วมกันในการจัดกิจกรรมและงานเลี้ยงสังสรรค์ร่วมกันเนื่องในวันนักข่าว
ปภ.สระบุรี จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุสาธารณภัย (5 มี.ค. 2555)
นายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการฟื้นฟูศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสระบุรี รุ่นที่ 2 มีผู้เข้ารับการอบรมจากชุมชนในเขตอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี จำนวน 100 คน
อ่าน 338 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสาธารณสุข ติดตามกำกับนโยบายรัฐบาลให้เกิดรูปธรรมในพื้นที่ เน้น 3 ภารกิจใหญ่ (2 มี.ค. 2555)
นายแพทย์จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 1 เดินทางมาตรวจราชการและนิเทศงานแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี มีนายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ
อ่าน 255 ครั้ง
เทศบาลตำบลทับกวางร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านตำบลทับกวาง ร่วมจัดโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาทางด้านโรคพิสุนัขบ้าระบาดในพื้นที่ (29 ก.พ. 2555)
นายวันชัย บุญพัฒน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทับกวาง ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีและอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านในเขตตำบลทับกวาง ร่วมโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิดสุนัขและแมว ในเขตตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
อ่าน 600 ครั้ง
คณะศิษยานุศิษย์และประชาชนร่วมถวายมุทิตาจิตสักการะเจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนาในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัด (29 ก.พ. 2555)
พระพรหมสุธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 2 วัดสระเกศ พระธรรมปิฏกเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายเฉลิม วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ศิษยานุศิษย์ ประชาชน ได้เดินทางไปร่วมถวายมุทิตาจิตสักการะ แด่พระครูมงคลรัตนวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนา ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
อ่าน 482 ครั้ง
สโมสรโรตารี่สระบุรีจัดการแข่งขันเดินวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตากสามหลั่น อ.เมืองสระบุรี (29 ก.พ. 2555)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวการแข่งขันเดินวิ่งการกุศลเทิดไท้องค์พ่อหลวง มินิฮาล์ฟมาราธอน ซึ่งจัดโดยสโมสรโรตารี่จังหวัดสระบุรี มีนักวิ่งจากชมรมวิ่งทั้งในจังหวัดสระบุรีและจากจังหวัดต่าง ๆ เดินทางมาร่วมทำการแข่งขันกว่า 1 พันคน
อ่าน 379 ครั้ง
ผวจ.สระบุรี เน้นย้ำให้ส่วนราชการโครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม และการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ทุกภาคส่วนถือเป็นภาระหน้าที่ต้องทำ (29 ก.พ. 2555)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี มีการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 เพื่อติดตามงานการพัฒนาจังหวัดในด้านต่างๆ และเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน
อ่าน 190 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ถัดไป>>