หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
สปสช.สระบุรี เขต4 ประชุมเครือข่ายฯ ศูนย์มิตรภาพบำบัดเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดกลุ่มช่วยเหลือดูแลกันเองในกลุ่มผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ (20 ต.ค. 2555)
นายแพทย์ชะลอ ศานติวรางคนา ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรจิตอาสามิตรภาพบำบัด สปสช.เขต 4 สระบุรี พร้อมประชุมสัมมนาเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดในหน่วยบริการปี 2556 โดยมีบุคลากรสาธารณสุขจากหน่วยบริการ จิตอาสา เครือข่ายผู้ป่วย ภาคประชาชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมกว่า 50 คน
อ่าน 684 ครั้ง
ผู้ว่าฯสระบุรีลงพื้นที่ลุยตรวจโรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวพร้อมรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อนำเสนอรัฐบาล (19 ต.ค. 2555)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พาณิชย์จังหวัดสระบุรี การค้าภายในสระบุรี พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบการรับจำนำข้าวเปลือก จ.สระบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันออกตรวจสอบ ติดตามการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 พร้อมมีคณะสื่อมวลชน ร่วมติดตามตรวจสอบ
อ่าน 301 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดพิธีต้อนรับเยาวชนตามโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 18 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างถิ่น นำความสมานฉันท์สู่ดินแดน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (19 ต.ค. 2555)
พลตรีนพดล พิศวง รองผู้อำนวยการการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี ฝ่ายทหาร พร้อมด้วย คณะกรรมการอิสลามจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ต้อนรับเยาวชนในโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 18
อ่าน 328 ครั้ง
พบคอนเสิร์ตคนหัวใจสิงห์ อัสนี-วสันต์ส่งท้ายปีที่สระบุรี รายได้ช่วยเหลือสาธารณกุศล (18 ต.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกับศูนย์การทหารม้าจังหวัดสระบุรีและบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ร่วมกันจัดงานมหกรรมคอนเสิร์ตการกุศล “คนไทยหัวใจสิงห์ อัสนี-วสันต์” เพื่อนำรายได้สนับสนุนช่วยเหลือสาธารณกุศล ของหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสระบุรี
อ่าน 1950 ครั้ง
ผู้ว่าฯสระบุรีเข้มสนธิกำลังฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ -ทหาร อส. บุกจู่โจมเข้าตรวจค้นเรือนจำจังหวัดสระบุรี สุ่มตรวจปัสสาวะพบเป็นสีม่วง 12 ราย (17 ต.ค. 2555)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองสนธิกำลัง พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองสระบุรี เจ้าหน้าที่อส. เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค 1 จำนวน 400 นาย บุกจู่โจมเข้าตรวจค้นเรือนจำจังหวัดสระบุรีเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลอย่างเข้มข้น
อ่าน 343 ครั้ง
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกเทศบาลเมืองทับกวาง (15 ต.ค. 2555)
การในเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกเทศบาลเมืองทับกวาง โดยได้นายวันชัย บุญพัฒน์ ผู้สมัครหมายเลข 2 ทีม ฅนทับกวาง ได้เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทับกวางอีกสมัย ( อย่างไม่เป็นทางการ ) ซึ่งมีผู้มาใช้สิทธิ์กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ในการเลือกตั้งในครั้งนี้
อ่าน 1023 ครั้ง
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย พร้อมมอบนโยบายสำคัญแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เน้นให้เตรียมความพร้อมรับภัยธรรมชาติในพื้นที่ (12 ต.ค. 2555)
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยได้มอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ในการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์
อ่าน 252 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี มีผู้ประกอบการ OTOP ลงทะเบียนมากกว่า 300 ราย มีจำนวน 517 ผลิตภัณฑ์ (11 ต.ค. 2555)
ที่ห้องประชุมคลังจังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นชอบรับรองผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับลงทะเบียน ปี 2555
อ่าน 457 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีมอบอุปกรณ์กีฬาและหนังสือให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อไว้สำหรับบริการประชาชน (9 ต.ค. 2555)
ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมตามโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ครั้งที่ 3/2555 และมอบอุปกรณ์กีฬาและหนังสือคู่มือตามโครงการภายใต้แผนงบประมาณของจังหวัดสระบุรี ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
พี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีร่วมงานเททองชนวนรูปหล่อ พระอวโลกิเตศวร โพธิสัตว์กวนอิม ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ที่หน้าสนามศาลากลางจังหวัดสระบุรี (5 ต.ค. 2555)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีในการเททองชนวนรูปหล่อ พระอวโลกิเตศวร โพธิสัตว์กวนอิม โดยมีพระสงฆ์ 10 รูป มาเจริญ พระพุทธมนต์ และพระเกจิผู้ทรงอภิญญา 4 รูป ในจังหวัดสระบุรี มานั่งปรกอธิฐานจิต
อ่าน 500 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเรียกประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เพื่อเตรียมป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากพายุ “แกมี” (5 ต.ค. 2555)
ที่ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เรียกประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มจังหวัดสระบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์จากอิทธิพลของพายุแกมี
อ่าน 230 ครั้ง
ชาวบ้านอำเภอหนองแคบุกศาลากลางจังหวัดสระบุรีเรียกร้องขอความเป็นธรรมในการรับเงินเยียวยาน้ำท่วม (4 ต.ค. 2555)
กลุ่มชาวบ้าน ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี ประมาณ 50 คน นำโดยนายอดุลย์ ชัยวัฒน์ และนายสายชล ไวภูษา ชาวบ้านตำบลหนองแขม ได้เดินทางมาชุมนุมที่หน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากปัญหาอุทกภัยปี 2554 ในการขอรับเงินเยียวยาค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเสียหายบางส่วนในจำนวน 20,000 บาท
อ่าน 479 ครั้ง
ศูนย์การศึกษาพิเศษสระบุรีจัดงานมหกรรมวิชาการเพื่อแสดงผลงานและกิจกรรมทางวิชาการของเด็กพิเศษ (3 ต.ค. 2555)
ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการการศึกษาพิเศษจังหวัดสระบุรี Symposium 2012
อ่าน 510 ครั้ง
วปอ.49 นำหน่วยแพทย์ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี (29 ก.ย. 2555)
คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2549 ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อนำบริการด้านการแพทย์ มาตรวจรักษา ให้แก่ประชาชนและผู้สูงอายุใน พื้นที่ตำบลดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี และประชาชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2549 และหัวหน้าส่วนงานราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ
อ่าน 286 ครั้ง
อ.ส.ค.มวกเหล็กจัดกิจกรรมตักบาตรนมสดพร้อมเสวนาธรรมธรรมะในฟาร์ม (28 ก.ย. 2555)
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ ( สสส. ) ร่วมกับ องค์การส่งเสริมการโคนมแห่งประเทศไทย ( อ.ส.ค. ) จัดกิจกรรม ธรรมะในฟาร์มและดักบาตรนมสด เพื่อฟื้นฟูคืนวิถีทำบุญและรักษาศีลร่วมกันเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาเฉลิมฉลองพุทธยันตีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
อ่าน 555 ครั้ง
ผู้ว่าฯสระบุรีนำกำลังเจ้าหน้าที่ลุยจับรุกป่าเขาแก่งคอยได้อาวุธสงครามเพียบ (28 ก.ย. 2555)
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 27 ก.ย.2555 นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการ จ.สระบุรี นายภาสกร บุญญลักษณ์ นายอำเภอแก่งคอย พ.ต.อ.จักรกฤช วีระเดช ผ.ก.ก.สภ.แก่งคอย นายแสน โพธ์บางหวาย หน.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 สระบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร สนธิกำลังกันกว่า 50 นายเดินทางเข้าตรวจสอบ เขาโป่ง และเขาถ้ำเสือ ในเขตรอยต่อ ม.6 และ ม.7 ต.ทับกวาง .แก่งคอย จ.สระบุรี
อ่าน 447 ครั้ง
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ มอบถุงยังชีพพระราชทาน และเปิดงานสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิม ที่จังหวัดสระบุรี (27 ก.ย. 2555)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประธานมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ เป็นผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน 100 ราย พร้อมเป็นประธานพิธีเปิดงานสักการะเจ้าแม่กวนอิมองค์ต้นแบบ
สภ.แก่งคอย สระบุรี ปิดและมอบเกียรติบัตรโครงการ D.A.R.E แก่นักเรียนกว่า 500 คน (25 ก.ย. 2555)
พันตำรวจเอกมนต์ชัย ตั้งมั่น รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี พันตำรวจเอกจักรกฤช วีระเดช ผู้กำกับ สภ.แก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านการเข้าอบรมและปิดโครงการ D.A.R.E แก่นักเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
อ่าน 961 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีระดมความเห็น องค์กรทุกภาคส่วนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูบำรุงรักษาแม่น้ำเจ้าพระยาและ แม่น้ำป่าสัก (24 ก.ย. 2555)
ที่ห้องประชุมสัมมนาบุษราคัม โรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี นายอนันตศักดิ์ บุญเครือพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี เปิดการประชุมระดมความคิดเห็น กับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน แกนนำชุมชน องค์กรเครือข่ายและสื่อมวลชนในกลุ่มภาคกลางตอนบน 1
อ่าน 249 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดฝึกซ้อมเผชิญเหตุสาธารณภัย ในการบริหารจัดการการอพยพพี่น้องประชาชนกรณีเกิดอุทกภัย (20 ก.ย. 2555)
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี ร่วมกับจังหวัดสระบุรี จัดฝึกซ้อมเผชิญเหตุอุทกภัยและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ในรูปแบบปฏิบัติการจริง โดยมี นายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี และนางวิมล ไชยวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี ส่วนราชการ ภาคเอกชน อปพร. อาสาสมัครมูลนิธิกู้ภัย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมซ้อมแผนฯโดยพร้อมเพรียง
อ่าน 334 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ถัดไป>>