หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
สปสช.เขต 4 สระบุรี แจง 1 เม.ย.เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว 1669 เบอร์เดียวส่งทุกโรงพยาบาล (2 เม.ย. 2555)
นายแพทย์ชะลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี พร้อมด้วยนายแพทย์วิทยา ศุภรพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน 8 จังหวัดประกอบด้วย นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทองและนครนายกในประเด็นหลักนิยามคำว่า “เจ็บป่วยฉุกเฉิน” ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่ลดความเหลื่อมล้ำในระบบประกันสุขภาพทั้ง 3 กองทุน กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาได้โยไม่ต้องถามสิทธิในการรักษา ที่จะเริ่ม 1 เมษายนนี้
อ่าน 278 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นประจำปี 2555 (1 เม.ย. 2555)
ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2555 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมพิธี เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สำนึกในหน้าที่และตระหนักถึงเกียรติของข้าราชการ
อ่าน 505 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า (31 มี.ค. 2555)
ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้นำเหล่าข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและกตัญญูกตเวทิตาธรรม แด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ต่อปวงชนชาวไทย
อ่าน 295 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีมอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่เด็กยากจน (30 มี.ค. 2555)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอจำนวน 50 ทุน ในการประชุมประจำเดือนของส่วนราชการ
อ่าน 209 ครั้ง
กอ.รมน.จังหวัดสระบุรีจัดอบรมเยาวชนสระบุรีสร้างเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมเพื่อพิทักษ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (29 มี.ค. 2555)
ที่ห้องประชุมค่ายอดิศร จังหวัดทหารบกสระบุรี นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการเยาวชนสระบุรีมีส่วนร่วมเพื่อพิทักษ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้กับเยาวชนที่มีจิตอาสาจำนวน 80 คน
เครือข่ายเยาวชนจิตอาสาจังหวัดสระบุรีออกปฏิบัติการเร่งฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (29 มี.ค. 2555)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี จัดโครงการเยาวชนอาสาเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูระบบการจัดการชุมชนด้านภัยพิบัติ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและการมีจิตอาสาของเยาวชนและพี่น้องประชาชนในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชน มีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายภาณุพงศ์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสระบุรี เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนายภาณุพงศ์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสระบุรี และเยาวชนจิตอาสาจำนวน 3 ชุมชนกว่า 200 คน
อ่าน 457 ครั้ง
โรงงานผลิตพลุระเบิดที่แก่งคอยสระบุรี (28 มี.ค. 2555)
เมื่อเวลา 16.45 น. วันที่ 27 มี.ค.55 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แก่งคอย จ.สระบุรี รับแจ้งเกิดเหตุโรงงานผลิตพลุ/ตะไล ชื่อบริษัท แปซิฟิค ไพโล จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 59 ม.9 ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอยเกิดระเบิดขึ้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย จึงรายงานเหตุให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้วรีบรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วย รถดับเพลิงจาก อ.บ.ต.ห้วยแห้ง เทศบาลข้างเคียง และรถน้ำกว่า 50 คัน เข้าระงับเหตุ
จังหวัดสระบุรีจัดโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร (27 มี.ค. 2555)
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร” โดยมีนายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี นายนายทิวา วัชรกาฬ นายอำเภอบ้านหมอ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนกว่า 500 คนเข้าร่วมในงาน
อ่าน 399 ครั้ง
งานประจำปีเมืองแก่งคอย ย้อนรอยสงครามโลกครั้งที่ 2 (26 มี.ค. 2555)
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เทศบาลเมืองแก่งคอย และอำเภอแก่งคอย แถลงข่าวการจัดงานประจำปี เมืองแก่งคอย ย้อนรอยสงครามโลก กำหนดจัดงานวันที่ 2 – 4 เมษายน 2555 ณ วัดแก่งคอย และบริเวณถนนเลียบสันติสุข อำเภอแก่งคอย
อ่าน 425 ครั้ง
ผอ.ศพส.ลงพื้นที่สระบุรี สั่งระดมทุกหน่วยร่วมบูรณาการ ลุยปราบยาเสพติดแบบปูพรม ตัดวงจรยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (25 มี.ค. 2555)
ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค1 ลงพื้นที่มอบนโยบาย “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” พร้อมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดย นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำคณะพลังแผ่นดินจังหวัดสระบุรีจาก 13 อำเภอ จำนวน 2,500 คน เข้ารับนโยบาย
ยกเค้าบ้าน”บิ๊กสระบุรี” นักสนุกเกอร์ชื่อดัง”แชมป์เยาวชนโลก” สูญทรัพย์สินกว่าล้านบาท (23 มี.ค. 2555)
เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 23 มีนาคม 2555 พล.ต.ต.ชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย พ.ต.ท. ณัฐชาติ เกตุชาติ สารวัตรเวรสอบสวน .สภ เมืองสระบุรี ชุดสืบสวน และเจ้าหน้าที่ตำรวจวิทยาการพิสูจน์หลักฐาน ได้ออกไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุเป็นบ้านเลขที่ 772/10 หมู่บ้านอนันต์ปาร์ค ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม เขตเทศบาลเมืองสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี ซึ่งเป็นบ้านของนายอรรถสิทธิ์ มหิทธิ หรือบิ๊กสระบุรี นักสนุกเกอร์แชมป์โลกเยาวชน
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา จัดกิจกรรมแสดงความยินดีน้องฉลองพี่ ให้กับนักเรียนปฐมวัยปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีนี้ โดยมีนักเรียนเข้ารับวุฒิบัตรจำนวน 91 คน (23 มี.ค. 2555)
ที่อาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ภายในศูนย์การทหารม้าสระบุรี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ได้จัดกิจกรรมยินดีน้องฉลองพี่ ประจำปีการศึกษา 2554 ในการมอบวุฒิบัตรจบการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษานี้
อ่าน 719 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรม วัน อปพร. เพื่อเชิดชูเกียรติ และคุณงามความดีของ อปพร. (22 มี.ค. 2555)
บริเวณลานพื้นแข็ง จังหวัดทหารบกสระบุรี มีพิธีชุมนุมสวนสนามของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และคุณงามความดีของ อปพร. ให้ปรากฏแก่สาธารณชน โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.จังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ชุมนุมสวนสนามของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดสระบุรี เนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2555 โดยมี อปพร.จากทั้ง 13 อำเภอ กว่า 1,500 คนร่วมในพิธี
อ่าน 500 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ลงพื้นที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี พร้อมแก้ไขปัญหา พัฒนาอาชีพให้ดียิ่งขึ้น (22 มี.ค. 2555)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรีและอำเภอหนองแค โดยนายภาณุวัฒน์ เจนประเสริฐ นายอำเภอหนองแค เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณวัดหนองตาเดี้ยง ตำบลหนองจระเข้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
อ่าน 311 ครั้ง
กลุ่มจิตอาสาพนักงานบริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย(คอตโต้)จำกัด ร่วมแรงร่วมใจออกพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนวัดแพะโคก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี (21 มี.ค. 2555)
ชมรมจิตอาสา SCG C - Building Clubซึ่งมีนายเอกชัย รักประเสริฐ ประธานชมรมจิตอาสาบริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย(คอตโต้)จำกัด ได้นำกลุ่มสมาชิกกว่าจำนวน 50 คนลงพื้นที่มาทำการซ่อมแซม ปรับปรุง และสร้างเพิ่มเติม สนามเด็กเล่นโรงเรียนวัดแพะโคก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
อ่าน 661 ครั้ง
ป.ป.ช.เปิดเสวนา “แนวทางการ เสริมสร้าง ทัศนคติค่านิยม ในความซื่อสัตย์สุจริต ในท้องถิ่น”พร้อมเสริมสร้าง ทัศนคติค่านิยม ในความซื่อสัตย์สุจริต ลงสู่ภาคประชาชน (20 มี.ค. 2555)
สำนักงานป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดเสวนาโครงการการมีส่วนร่วมในการป้องกันละปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีนายกล้าณรงค์ จันทิก กรรมการ ป.ป.ช. นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยกัลยาณมิตร ป.ป.ช.สระบุรี หัวหน้าส่วนราชการการ องค์กรภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมเสวนา
อ่าน 380 ครั้ง
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 สระบุรี จัดการแข่งขันวิ่งป่าสักมินิมาราธอน เดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ 80 พรรษา (19 มี.ค. 2555)
การปล่อยตัวนักกีฬาวิ่งเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้มีขึ้นที่บริเวณหน้าอาคารศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 สระบุรี โดยมีตำรวจเอกบำรุง คงชีพ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี เป็นประธานปล่อยตัวนักกีฬาเดินวิ่ง และจัดโดยฝ่ายการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 ร่วมกับสโมสรโรตารีเฉลิมพระเกียรติได้จัดการแข่งขัน ป่าสักมินิมาราธอน เดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ 80 พรรษา
อ่าน 753 ครั้ง
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสระบุรี เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็น “วาระแห่งชาติ ” เร่งรัดผลักดันการดำเนินงานให้บังเกิดผล จัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลืมความหลังตั้งต้นใหม่ (16 มี.ค. 2555)
จังหวัดสระบุรี โดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลืมความหลังตั้งต้นใหม่ เป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 มีนาคม 2555
อ่าน 408 ครั้ง
งานเทศกาลผักหวานป่า ทุ่งนาเผือกหอมหนึ่งเดียวในประเทศไทย 14 -20 มีนาคม นี้ (16 มี.ค. 2555)
จังหวัดสระบุรีจัดงานเทศกาลผักหวานป่า ทุ่งนาเผือกหอม ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 11 โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน ณ วัดปัจจาภิรมย์ ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน การปลูกเผือกหอม พร้อมทั้งสร้างรายได้และอาชีพให้แก่เกษตรกร อีกทั้งยังสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางการเกษตร อีกด้วย
อ่าน 585 ครั้ง
เวทีเสวนาปฏิรูปจังหวัดสระบุรี สู่การปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 7 มีการระดมความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายเพื่อตกผลึกใน 6 ประเด็นหลัก (13 มี.ค. 2555)
เครือข่ายประชาคมสระบุรี สำนักงานปฏิรูปเพื่อสังคมไทยที่เป็นธรรม ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 4 จังหวัดสระบุรี จัดเวทีสานเสวนา "ปฏิรูปสระบุรี สู่การปฏิรูปประเทศไทย” เป็นครั้งที่ 7 เพื่อสานพลังแนวคิดทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ศิลปวัฒนธรรม การสื่อสาร เพื่อก่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนานโยบายสาธารณะ โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนของจังหวัดสระบุรี
อ่าน 269 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ถัดไป>>