หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
ปภ.สระบุรี จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุสาธารณภัย (5 มี.ค. 2555)
นายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการฟื้นฟูศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสระบุรี รุ่นที่ 2 มีผู้เข้ารับการอบรมจากชุมชนในเขตอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี จำนวน 100 คน
อ่าน 315 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสาธารณสุข ติดตามกำกับนโยบายรัฐบาลให้เกิดรูปธรรมในพื้นที่ เน้น 3 ภารกิจใหญ่ (2 มี.ค. 2555)
นายแพทย์จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 1 เดินทางมาตรวจราชการและนิเทศงานแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี มีนายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ
อ่าน 250 ครั้ง
เทศบาลตำบลทับกวางร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านตำบลทับกวาง ร่วมจัดโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาทางด้านโรคพิสุนัขบ้าระบาดในพื้นที่ (29 ก.พ. 2555)
นายวันชัย บุญพัฒน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทับกวาง ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีและอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านในเขตตำบลทับกวาง ร่วมโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิดสุนัขและแมว ในเขตตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
อ่าน 575 ครั้ง
คณะศิษยานุศิษย์และประชาชนร่วมถวายมุทิตาจิตสักการะเจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนาในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัด (29 ก.พ. 2555)
พระพรหมสุธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 2 วัดสระเกศ พระธรรมปิฏกเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายเฉลิม วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ศิษยานุศิษย์ ประชาชน ได้เดินทางไปร่วมถวายมุทิตาจิตสักการะ แด่พระครูมงคลรัตนวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนา ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
อ่าน 462 ครั้ง
สโมสรโรตารี่สระบุรีจัดการแข่งขันเดินวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตากสามหลั่น อ.เมืองสระบุรี (29 ก.พ. 2555)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวการแข่งขันเดินวิ่งการกุศลเทิดไท้องค์พ่อหลวง มินิฮาล์ฟมาราธอน ซึ่งจัดโดยสโมสรโรตารี่จังหวัดสระบุรี มีนักวิ่งจากชมรมวิ่งทั้งในจังหวัดสระบุรีและจากจังหวัดต่าง ๆ เดินทางมาร่วมทำการแข่งขันกว่า 1 พันคน
อ่าน 359 ครั้ง
ผวจ.สระบุรี เน้นย้ำให้ส่วนราชการโครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม และการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ทุกภาคส่วนถือเป็นภาระหน้าที่ต้องทำ (29 ก.พ. 2555)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี มีการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 เพื่อติดตามงานการพัฒนาจังหวัดในด้านต่างๆ และเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน
อ่าน 183 ครั้ง
ร่วมเวียนเทียนย้อนประวัติศาสตร์หนึ่งเดียวในประเทศไทย รอบเขาพระพุทธฉายระยะทางรอบเขา 900 เมตร นมัสการพระพุทธฉาย รอยพระพุทธบาทเบื้องขวาที่สระบุรี (25 ก.พ. 2555)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวงานเวียนเทียนวันมาฆบูชา ไหว้พระพุทธฉาย ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล เพื่อประชาสัมพันธ์ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานเวียนเทียนวันมาฆบูชา ไหว้พระพุทธฉาย ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 542 ครั้ง
สบอ.1 ปราจีนบุรีและสบอ.1 สาขาสระบุรีจัดกิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดภัยควันพิษจากไฟป่า (24 ก.พ. 2555)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1(ปราจีนบุรี)และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี) จัดกิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดภัยควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2555 ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน มีเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี) อาสาสมัครจากหน่วยงานต่างๆ ตลอดจน นักเรียน นักศึกษาจำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม
อ่าน 398 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดวิ่งมินิมาราธอน จักรยานเสือภูเขา สายน้ำแห่งศรัทธาเจ้าพระยาและป่าสัก (24 ก.พ. 2555)
ที่ห้องประชุมสัมมนาโรงแรมเกี่ยวอัน จังหวัดสระบุรี มีการจัดแถลงข่าวการจัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนและจักรยานเสือภูเขา โครงการสายน้ำแห่งศรัทธาเจ้าพระยาและป่าสัก มีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานแถลงข่าวร่วมกับนายสมศักดิ์ จิตติมิต ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี และนายสมปอง จังทองศิริ ที่ปรึกษาโครงการ รักษ์เจ้าพระยา-ป่าสัก และผู้ดำเนินการจักกิจกรรม บริษัท เอ ทีม สปอร์ต แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
อ่าน 375 ครั้ง
ผู้ว่าสระบุรี นำข้าราชการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (23 ก.พ. 2555)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสระบุรี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด จัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งจัดหน่วยให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่บริเวณวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 184 ครั้ง
เรารักสระบุรี ผู้ว่าฯนำทีมลงพื้นที่เพื่อดูแลปัญหาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและนำนโยบายรัฐบาลลงสู่พื้นที่ พร้อมหิ้วปิ่นโตรับประทานอาหารร่วมกับชาวบ้าน (23 ก.พ. 2555)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ บ้านห้วยกรวด ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ตามโครงการเรารักสระบุรี เป็นครั้งที่ 2 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนกับกลไกลของภาครัฐ พร้อมเสวนารับฟังปัญหา ความต้องการ และแนวคิดการพัฒนาของชุมชน การพัฒนาบุคลากรในหมู่บ้านและ ชุมชน
อ่าน 363 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามโครงการตามนโยบายรัฐบาลพร้อมร่วมประชุมกับคณะ ก.ธ.จ.สระบุรี (23 ก.พ. 2555)
นางอรวรรณ ขุมทรัพย์ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี และคณะ เดินทางร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลของจังหวัดสระบุรี และลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินงานของโครงการรับจำนำข้าวข้าวเปลือกนาปี
อ่าน 227 ครั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรีทำพิธีมอบหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งให้กับผู้ที่ได้รับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล (21 ก.พ. 2555)
นายณรงค์ จันทร์ประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งผุ้บริหารท้องถิ่น จำนวน 4 แห่งพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรี และสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี
อ่าน 446 ครั้ง
ผู้แทนพระองค์ทำบุญเลี้ยงพระสักการะพระคู่บ้านคู่เมือง ณ วัดป่าท่าพง ตำบลตะกุด อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี (20 ก.พ. 2555)
วันนี้ 20 ก.พ.2555 เวลา 10.30 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้นายมนัส โนนุส กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีทำบุญเลี้ยงพระสักการะพระคู่บ้านคู่เมือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตามโครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และอัญเชิญผ้าไตรพระราชทานเพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดป่าท่าพง ตำบลตะกุด อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี
อ่าน 700 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สระบุรีสนองนโยบายรัฐ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) แก้ไขปัญหายาเสพติดจับมือหน่วยงานทุกภาคส่วนทำ MOU ปราบยาเสพติด (20 ก.พ. 2555)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการเพื่อร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ ในการแก้ไขการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เป็นภัยต่อความมั่นคง ความสงบสุขของประชาชนและสังคม พร้อมสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้ประชาชนในอำเภออย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว ภายใน 6 เดือน
อ่าน 255 ครั้ง
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 จัดการฝึกอบรมวิชาลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ชั้นเบื้องต้น B.T.C รุ่นที่ 1/2555 (17 ก.พ. 2555)
นาย ดำรงศักดิ์ ตันติเวทย์ รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวิชาลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ชั้นเบื้องต้น B.T.C. รุ่นที่ 1/2555 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดกุดนกเปล้า ต.กุดนกเปล้า อ.เมือง จ.สระบุรี
อ่าน 897 ครั้ง
หน่วยฝึกทหารคอบร้าโกลด์ ออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กฯ โดยได้จัดแพทย์มาตรวจโรคและแจกจ่ายยารักษา ตัดแว่นสายตาให้ผู้ยากไร้ และจัดสร้างอาคารเอนกประสงค์ให้โรงเรียนบ้านหลังเขา ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (17 ก.พ. 2555)
กองอำนวยการฝึกคอบราโกลด์ 2012 ครั้งนี้ ได้มีการนำแพทย์ทหารมาตรวจรักษาโรคทั่วไปและแจกจ่ายยาให้กับประชาชนที่โรงเรียนบ้านหลังเขา ตรวจคัดกรองโรค บริการตรวจฟันและถอนฟัน ตรวจวัดสายาประกอบแว่นให้กับผู้สูงอายุ และทำพิธีมอบอาคารเอนกประสงค์ให้กับโรงเรียนบ้านหลังเขา ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
อ่าน 437 ครั้ง
สพป.เขต 2 สระบุรี พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2558 (16 ก.พ. 2555)
ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานการประชุมทางวิชาการ “สระบุรี2 ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2558 ก้าวไปด้วยกัน” พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของ สพฐ.โดยมีนายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และคณะบุคลต่างๆ ร่วมต้อนรับ
อ่าน 376 ครั้ง
พมจ.สระบุรีจ่ายผู้ประสบอุทกภัย ครอบครัวละ 2,000 บาท (15 ก.พ. 2555)
นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาสังคมกรณีฉุกเฉิน หรือผู้ที่ได้รับกระทบจากการถูกน้ำท่วมเมื่อปี 2554 ที่ผ่านมา โดยรัฐบาลได้จัดสรรเงินงบประมาณมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมรายละ 2,000 บาท
อ่าน 380 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เร่งปฏิบัติการวาระแห่งชาติ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตามกลยุทธ์ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง (14 ก.พ. 2555)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี เดินทางไปที่พบกับผู้บริหาร คณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรีตามโครงการ "พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” เพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารราชการจังหวัดสระบุรีและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ และนักเรียน เพื่อจะนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
อ่าน 469 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ถัดไป>>