หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรีออกกฎเหล็ก คุมเข้มสถานประกอบการโรงแรม สถานบริการ ร้านอินเตอร์เน็ต (1 ส.ค. 2557)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เรียกประชุมชี้แจงผู้ประกอบการสถานบริการ ร้านวีดีโอเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ตและโรงแรม ในเขตจังหวัดสระบุรี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามคำสั่งของ คสช. โดยเคร่งครัด ในการประชุมได้มีการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติของสถานประกอบการต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสังคมและความเดือดร้อนแก่ประชาชน ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 38 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีสนธิกำลังตรวจค้นเรือนจำจังหวัดสระบุรี (31 ก.ค. 2557)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผวจ.สระบุรี พร้อมด้วย พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ ผบ.จทบ.สระบุรี พล ต.ต.ชลิต ปรีชาหาญ ผบก.ภ.จว.สระบุรี นายชรัส บุญณสะ ปจ.สระบุรีและผู้แทน สนง.ปปส.ภาค 1 สนธิกำลังฝ่ายปกครอง กำลังทหารจาก จทบ.สระบุรีและศูนย์การทหารม้า กำลังตำรวจจาก ภ.จว.สระบุรี สมาชิก อส. และเจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค 1 จำนวน 255 นาย เข้าจู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรีจัดงานวันณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนา (29 ก.ค. 2557)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานวันณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนา ณ ณ วัดปัญจาภิรมณ์ ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยมีนายไพรัช หวังดี รองอธิบดีส่งเสริมการเกษตร พันเอกสุขสันต์ ปกาสะปสุต ผู้แทนผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี พร้อมด้วยพี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์ และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา (28 ก.ค. 2557)
นายภคพงษ์ ทวิพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา ณ วัดบ้านกล้วย ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี เปิดศูนย์ดำรงธรรมเพื่อบรรเทาทุกข์ประชาชนเป็นจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ แบบ ONE STOP SERVICE (25 ก.ค. 2557)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน เปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี ตามนโยบายเร่งด่วนของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ต้องการเพิ่มช่องทางให้ประชาชน ได้แจ้งปัญหาได้อย่างสะดวก
อ่าน 50 ครั้ง
ประมงสระบุรีมอบหนังสืออนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำประเภทสาธารณะประโยชน์ ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง (25 ก.ค. 2557)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำประเภทสาธารณะประโยชน์ ให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบกิจการ จำนวน 147 ราย 591 กระชัง
อ่าน 90 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการ เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (25 ก.ค. 2557)
นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ สมาชิก อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการเตรียมความพร้อม และเฝ้าระวังผลกระทบด้านปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในพื้นที่ มีผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ จำนวน 200 คน
อ่าน 35 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีสนธิกำลังตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าและทำเหมืองนอกเขตพื้นที่ที่ได้รับประทานบัตร (24 ก.ค. 2557)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ อธิบดีกรมป่าไม้ พลตำรวจตรีวิรุฬ เอี่ยมไพจิตร์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 พลตรีวิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี
ผู้ว่าจังหวัด สระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ลงพื้นที่อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พร้อมแก้ไขปัญหา พัฒนาอาชีพ สร้างความปรองดองสมานฉันท์และคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น (24 ก.ค. 2557)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นายเฉลิม วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณวัดศรีจอมทอง ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
จังหวัดสระบุรีเปิดธนาคารพันธุ์พืชพื้นบ้านเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร (23 ก.ค. 2557)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดธนาคารพันธุ์พืชพื้นบ้านชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นบ้านและเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร พร้อมร่วมกันลงแขกดำนาปลูกข้าวแบบชุมชนดั้งเดิม ร่วมกับพี่น้องเกษตรกร ณ โรงเรียนหนองจอกใหญ่ ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อความปรองดองสมานฉันท์และคืนความสุขให้คนในชาติ (22 ก.ค. 2557)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 99 รูป เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ ที่วัดศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
ผู้ว่าฯ สระบุรี จับมือ ผู้บังคับการตำรวจสระบุรี ผนึกกำลังในการแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการพบผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนสร้างเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาสังคม (18 ก.ค. 2557)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมพลตำรวจตรีชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี เดินทางไปที่พบกับผู้บริหาร คณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ตามโครงการ "ผู้ว่าฯ ผู้บังคับการเยี่ยมโรงเรียน”
อ่าน 83 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีแถลงข่าวความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก (16 ก.ค. 2557)
ที่ห้องประชุมใหญ่ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พล.ต.ต.ชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 สระบุรี นายวัลลภ พิลา นายอำเภอมวกเหล็ก พ.ต.อ.สามารถ แก้วมณี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก ได้ร่วมกันแถลงข่าวความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก
อ่าน 111 ครั้ง
ขนส่งสระบุรีจัดอบรมผู้ขับขี่รถจักรยนต์รับจ้าง (15 ก.ค. 2557)
พันตำรวจเอกบำรุง คงชีพ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี นายทิวา วัชรกาฬ นายอำเภอเมืองสระบุรี และนายวีระโชค ไชยคิรินทร์ ขนส่งจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมกันจัดการอบรมผู้ขับขี่รถจักรยนต์รับจ้าง ให้เป็นไปตามนโยบายของ คสช. ในการปราบปรามผู้มีอิทธิพล และการจัดระเบียบวินมอเตอร์ไซต์รับจ้าง
อ่าน 37 ครั้ง
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2558 ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุป อบจ. สระบุรี และเทศบาลเมืองพระพุทธบาท (14 ก.ค. 2557)
ประธานคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมการจัดการงบประมาณเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558 พร้อมคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปของ อบจ. สระบุรี
อ่าน 46 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ" เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 (10 ก.ค. 2557)
นายภคพงษ์ ทวิพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 ที่วัดเขาวง(ถ้ำนารายณ์) ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และวัดท่าพง ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธีฯ
จังหวัดสระบุรีประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานประจำปี 2557 (9 ก.ค. 2557)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2557โดยมีหัวหน้าส่วนงานราชการ พี่น้องประชาชน ร่วมประกอบพิธี ณ พระอุโบสถ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
อ่าน 61 ครั้ง
จ.สระบุรี จัดงาน “มหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ” วันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2557 นี้ (8 ก.ค. 2557)
พลโท พิสิทธิ์ สิทธิสาร  แม่ทัพน้อยที่ 1 เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารจังหวัดสระบุรี โดยมีนายวิเชียรติ พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทน ทั้ง 26 จังหวัด ในเขตภาคกลาง รวมทั้ง พลตรีชัยยุทธ พร้อมสุข ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า พันเอกปราการ ปทะวานิช รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี พลตรีชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน พี่น้องประชาชน เข้าร่วมงาน เพื่อคืนความสุขให้ชาวสระบุรี และแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีปรองดองของชาวจังหวัดสระบุรี
อ่าน 68 ครั้ง
มูลนิธิเมาไม่ขับร่วมกับจังหวัดสระบุรี โดยโรงพยาบาลสระบุรี และจังหวัดทหารบกสระบุรีจัดโครงการเข้าพรรษาปีนี้เชิญชวนมวลประชา รักษาศีล 5 งดดื่มสุรา เนื่องในโอกาสเข้าพรรรษา (8 ก.ค. 2557)
นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการเข้าพรรษาปีนี้เชิญชวนมวลประชา รักษาศีล 5 งดดื่มสุรา เพื่อพลามัยที่สมบูรณ์ เนื่องในโอกาสเข้าพรรษา 2557 โดยมีมูลนิธิเมาไม่ขับ นายแพทย์แท้จริง พงษ์พานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมกับจังหวัดทหารบกสระบุรี และโรงพยาบาลสระบุรี
จังหวัดสระบุรี จัดเวทีเสวนาเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (8 ก.ค. 2557)
นายวิเชียรติ พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการ เสวนาเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย โดยมี พันเอกหทัยเทพ กีรติอังกูล เสนาธิการจังหวัดทหารบกสระบุรี พร้อมผู้เข้าร่วมการเสวนาจากทุกภาคส่วน ทั้งในระดับอำเภอ แกนนำทางการเมือง หัวหน้าส่วนราชการ ภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และภาคธุรกิจเอกชน จำนวนกว่า 300 คน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 38 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ถัดไป>>