หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรีประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพระราชพิธีสงกรานต์ (31 พ.ค. 2555)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพระราชพิธีสงกรานต์
อ่าน 435 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี ประชุมคณะกรมการจังหวัดเพื่อติดตามงานการพัฒนาจังหวัดในด้านต่างๆ และเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (31 พ.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี มีการประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2555 เพื่อติดตามงานการพัฒนาจังหวัดในด้านต่างๆ และเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน
อ่าน 296 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดงานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้า (29 พ.ค. 2555)
จังหวัดสระบุรีร่วมประดับธงตราสัญลักษณ์พุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอาคารบ้านพัก สถานที่ราชการ พร้อมทั้งนุ่งขาวห่มขาว และถือศีลปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2555
อ่าน 310 ครั้ง
"เรารักสระบุรี น้องพี่ร่วมพัฒนา” ลงพื้นที่ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี (25 พ.ค. 2555)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ วัดหนองหอย บ้านหนองหอย ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง.จังหวัดสระบุรี เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนกับกลไกลของภาครัฐ พร้อมเสวนารับฟังปัญหา ความต้องการ และแนวคิดการพัฒนาของชุมชน
อ่าน 277 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ลงพื้นที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี พร้อมแก้ไขปัญหา พัฒนาอาชีพให้ดียิ่งขึ้น (25 พ.ค. 2555)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรีและอำเภอพระพุทธบาท โดยนายศรัทธา คชพลายุกต์ นายอำเภอพระพุทธบาท เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
อ่าน 335 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เร่งปฏิบัติการวาระแห่งชาติตามโครงการ "พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” เพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารราชการจังหวัดสระบุรีและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะผู้บริหารสถานศึกษาอาจารย์ และนักเรียน (25 พ.ค. 2555)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี เดินทางไปที่พบกับผู้บริหาร คณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนท้ายพิกุล (สำนักสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68 ) อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรีตามโครงการ "พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” เพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารราชการจังหวัดสระบุรีและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ และนักเรียน เพื่อจะนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
อ่าน 342 ครั้ง
อำเภอพระพุทธบาทจัด โครงการ “ค่ายขัดเกลาใจ พ้นภัยยาเสพติด” รุ่นที่ 4 (24 พ.ค. 2555)
ที่สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานปิดโครงการค่ายขัดเกลาใจ พ้นภัย ยาเสพติด รุ่นที่ 4/2555 ซึ่งศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะปัญหายาเสพติดอำเภอพระพุทธบาท ได้จัดอบรมตั้งแต่วันที่ 16-24 พฤษภาคม 2555
อ่าน 613 ครั้ง
1479 ปลุกพลังคนพิการ จากบูรพาสู่อีสาน เข้าสู่พื้นที่จังหวัดสระบุรีแล้ว (24 พ.ค. 2555)
กลุ่มคนพิการคาราวาน โครงการ 1479 ปลุกพลังคนพิการจากบูรพาสู่อีสาน ได้เดินทางเข้าสู่จังหวัดสระบุรีตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม ที่ผ่านมาและได้เข้าพักพร้อมทำกิจกรรมในอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี และในวันนี้( 24 พ.ค.2555) ขบวนคาราวานฯ โครงการ1479 ปลุกพลังคนพิการ จากบูรพาสู่อีสาน ได้เดินทางเข้ามาในจังหวัดสระบุรี ที่ศาลาการเปรียญวัดศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและคณะคนพิการจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
อ่าน 253 ครั้ง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีจัดเสวนาโครงการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย (23 พ.ค. 2555)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี โดยนายสุรีย์ สุขกรรม ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี จัดเสวนาโครงการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย โดยมีผู้นำ ศาสนาอิสลาม ดร.เสน่ห์ พงษ์สว่าง ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสระบุรี และเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมเสวนา จำนวน 30 คน
อ่าน 250 ครั้ง
รัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมกำชับการทำงานในโครงการสำคัญให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ (23 พ.ค. 2555)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุบรี นางนลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย รวมทั้งความคืบหน้าการดำเนินโครงการเพื่อเตรียมการป้องกันอุทกภัยของจังหวัดสระบุรี
อ่าน 257 ครั้ง
คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ฝ่ายธรรมยุติ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ 159 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล (22 พ.ค. 2555)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบผ้าไตรจีวรและบริขาร ให้แก่ผู้เข้ารับการอุปสมบท ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 159 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ณ วัดศรัทธาประชากร (เขารวก) ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระบุรี (22 พ.ค. 2555)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรม “โครงการสร้างพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน”ประจำปี 2555 และ “โครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา อาสาสมัครแรงงานร่วมใจประสานพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดสระบุรี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน และอาสาสมัครแรงงาน จำนวน 120 คน เข้ารับการอบรม โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมและให้นโยบาย
อ่าน 491 ครั้ง
ชุดสายตรวจและชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรีทำการวิสามัยวัยรุ่นที่ยิงต่อสู้ขณะจะเข้าตรวจค้นจับกุม หลังติดตามพฤติกรรมของคนร้ายที่เตรียมจะก่อเหตุอาชญากรรมในพื้นที่ (21 พ.ค. 2555)
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 21 พ.ค.2555 พล.ต.ต.ชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยพ.ต.อ.บำรุง คงชีพ ผกก.สภ.เมืองสระบุรี พ.ต.ท.ไพโรจน์ ตรีโสภณ รองผกก.สภ.เมืองสระบุรี ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสายตรวจและสายสืบว่าได้ทำการวิสามัญฆาตกรรมคนร้ายที่เตรียมจะก่อคดีอาชญากรรมในพื้นที่
อ่าน 477 ครั้ง
เรือนจำจังหวัดสระบุรี เตรียมคืนคนดี สู่สังคมจัดอบรมเตรียมความพร้อมให้กับผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัวประจำปี 2555 (21 พ.ค. 2555)
เรือนจำจังหวัดสระบุรีจัดโครงการ ชุมชนบำบัด โครงการแก้ไขผู้ค้ายาเสพติดรายย่อย โครงการฝึกอบรมแกนนำ TO BE NUMBER ONE และโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวให้กับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ 2555
อ่าน 436 ครั้ง
มหกรรมกระหน่ำราคา Smile Saraburi และสินค้าเกษตร Grand Sale วันที่ 17 - 23 พฤษภาคม 2555 นี้ (17 พ.ค. 2555)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานงาน Smile Saraburi สุดยอด OTOP และสินค้าเกษตร Grand Sale บูทติดแอร์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2555-23 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 - 21.00 น .ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 431 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 1 ตรวจติดตามงานโครงการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (17 พ.ค. 2555)
นางสาวสมลักษณ์ ส่งสัมพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 พร้อมคณะที่ปรึกษาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีจังหวัดลพบุรี เดินทางตรวจติดตามงานโครงการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดสระบุรี ปี 2554-2555 และโครงการการป้องกันปัญหาอุทกภัยต้นน้ำ – กลางน้ำ – ปลายน้ำ
อ่าน 328 ครั้ง
จนท.ป่าไม้/ตร.ปทส.บุกตรวจปูนTPIที่สระบุรี (17 พ.ค. 2555)
พล.ต.ต.นรศักดิ์ เหมนิธิ ผบก.ปทส นำกำลังตำรวจจากปทส.กว่า 50 นาย สนธิกำลังร่วมกับนายจรัส นีรนาทไพบูลย์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้ภาคกลาง กรมป่าไม้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 50 นาย รวมเป็นหนึ่งร้อยนาย นำหมายศาลเลขที่ 150/2555 ออกโดยศาลอาญากลาง ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 เข้าตรวจค้นที่บริษัทปูนทีพีไอ โพลีนจำกัด (มหาชน) ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
อ่าน 714 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมเวทีเสวนาการขยายผลทฤษฎีใหม่ และแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความเป็นชุมชนพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน (16 พ.ค. 2555)
ที่ห้องประชุมสัมมนาสวนริมเขา ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการเสวนาขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริและแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความเป็นชุมชนพึ่งตนเองจังหวัดสระบุรี โดยมีปราชญ์เกษตรทฤษฎีใหม่ ผู้นำชุมชนในชุมชนหมู่บ้านขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ และโรงเรียนเครือข่ายกิจกรรมขยายผลทฤษฎีใหม่เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 200 คน
อ่าน 374 ครั้ง
สำนักงานจังหวัดสระบุรี จัดโครงการฝึกอบรม ข้าราชการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการพลเรือน ปลูกจิตสำนึกบริการ ยึดธรรมนูญชีวิต ในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็นธรรม เสียสละ (16 พ.ค. 2555)
จังหวัดสระบุรี โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจำจังหวัดสระบุรี สำนักงานจังหวัดสระบุรี และคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดสระบุรีจัดโครงการฝึกอบรมจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เพื่อการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมให้กับ ข้าราชการ พนักงานราชการ ทีได้รับการบรรจุใหม่ในปี 2553-2554 ของจังหวัดสระบุรี
อ่าน 365 ครั้ง
สธ.ตั้งศูนย์ตรวจรักษาโรคจากสารพิษและสิ่งแวดล้อม ที่ตำบลห้วยแห้ง บริการประชาชน 3 ตำบลที่อยู่รอบบ่อกำจัดขยะอุตสาหกรรมบริษัทเบตเตอร์เวิร์ลฯ จ.สระบุรี (11 พ.ค. 2555)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาผลกระทบสุขภาพจากบ่อกำจัดกากอุตสาหกรรมบริษัทแบตเตอร์เวิร์ลฯ จ.สระบุรี โดยให้กรมอนามัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ อาหารเป็นการด่วน และเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพประชาชนที่อยู่พื้นที่โดยรอบ 3 ตำบล พร้อมตั้งศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแห้ง เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนทั้งร่างกายและจิตใจ
อ่าน 319 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ถัดไป>>