หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรีเตรียมจัดงานกิจกรรม ปั่นเพื่อแม่ หรือ bike for mom เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83พรรษา 12 สิงหาคม2558 (24 มิ.ย. 2558)
นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ ในการจัดกิจกรรมจักรยานปั่นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
อ่าน 334 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดโครงการ“ แว่นตาเพื่อน้อง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (24 มิ.ย. 2558)
นายชรัส บุญณะสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “ แว่นตาเพื่อน้อง "พร้อมมอบแว่นสายตาให้กับนักเรียนและเยาวชน โดยมี รศ.พญ.นวลจันทร์ ปราบพาล ผู้แทนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย นางเสาวภา วัชรกาฬ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม
อ่าน 155 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (23 มิ.ย. 2558)
สระบุรี นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ โดยมี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี เกษตรจังหวัดสระบุรี นายอำเภอ และเกษตรกรอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุม เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกร ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
อ่าน 163 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกระดับในการมีส่วนร่วมทุกระดับในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (17 มิ.ย. 2558)
ที่ห้องประชุมสวนริมเขา ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี นายทิวา วัชรกาฬ ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกระดับในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดสระบุรีระหว่างผู้บริหารของจังหวัด สระบุรี ผู้ประกอบการ และชุมชน
ชาวบ้านตำบลพุคำจาน จ.สระบุรี ยื่นหนังสือคัดค้านการประกอบกิจการโรงงานโม่หินทำเหมืองใต้ดินในพื้นที่ (17 มิ.ย. 2558)
ชาวบ้านจำนวนประมาณ 50 คน ในพื้นที่ตำบลพุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี และตำบลช่องสาลิกา อ.พัฒนานิคม จ.สระบุรี เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี และอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี เพื่อคัดค้านการประกอบกิจการโรงงานโม่หินทำเหมืองใต้ดินในพื้นที่ นางบุญเชิด โพธิ์ทอง กล่าวว่า ทั้งนี้เนื่องจากชาวบ้านคำพุจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัด
อ่าน 190 ครั้ง
สำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา (สกย.) ศอ.บต.ลงพื้นที่ จังหวัดสระบุรี เยี่ยมพี่น้องทหาร ตำรวจ ที่เคยไปปฏิบัติราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ย้ำการดูแลต้องดูแลด้านจิตใจควบคู่กับคุณภาพชีวิต (17 มิ.ย. 2558)
นายวิเชียรโชค เพ็ชร์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา (สกย.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเจ้าหน้าที่เยียวยาฯ ศอ.บต. ลงพื้นที่ จังหวัดสระบุรี เพื่อเยี่ยมเยียนติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
อ่าน 135 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเปิดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของจังหวัดสระบุรีในระดับอำเภอ (12 มิ.ย. 2558)
สภาปฏิรูปจังหวัดสระบุรี เปิดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของจังหวัดสระบุรีในระดับอำเภอ โดยมีนายจรูญ จึงยิ่งเรืองรุ่ง สมาชิกสภาปฏิรูปจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรทุกภาคส่วนเข้าร่วม
อ่าน 150 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และปลูกต้นไม้คืนสู่ป่า (11 มิ.ย. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนผืนแผ่นดิน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2558 โดยได้ร่วมกันปลูกพันธ์ไม้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ และมีคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม กว่า 4,500 ต้น
อ่าน 100 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ขอเชิญชวนประชาชน เลือกซื้อสินค้าของดีชายแดนใต้ ศอ.บต. ประจำปี 258 (11 มิ.ย. 2558)
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ขอเชิญชวนประชาชน เลือกซื้อสินค้าของดีชายแดนใต้ ศอ.บต. ประจำปี 258 ภายใต้ชื่องาน “เทศกาลของดีชายแดนใต้ ศอ.บต.” ประจำปี 2558 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี
แขวงการทางสระบุรีปิดการจราจรถนนพหลโยธิน กม.95+200เพื่อยกคานสะพานสร้างสะพานลอยกลับรถทั้งขาขึ้นและขาล่อง(ระยะทางไปกลับสระบุรี-ตลาดหินกอง 28 กม.) (11 มิ.ย. 2558)
แขวงการทางจังหวัดสระบุรีแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 1 พหลโยธิน ตอนตลาดหินกอง – หมู่บ้านปากข้าวสารระหว่าง กิโลเมตรที่ 95+200 เนื่องด้วยแขวงการทางจังหวัดสระบุรีจะทำการยกคานสะพานก่อสร้างสะพานลอยกลับรถ
จังหวัดสระบุรีฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน (11 มิ.ย. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2558 ที่บริษัทสยามมิชลีน จำกัด อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่ายงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้
อ่าน 221 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีลงพื้นที่เร่งรัดเจ้าหน้าที่ติตามหาน้องจันทร์เจ้าหลังถูกลักพาตัวไป เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา (10 มิ.ย. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมผู้สื่อข่าวและเจ้าหน้าที่ มูลนิธิกระจกเงา ได้ลงพื้นที่ที่ สภ.หน้าพระลานและบริเวณวัดหน้าพระลาน เพื่อติดตามความคืบหน้าในคดีนี้ พร้อมเร่งรัดกำชับเจ้าหน้าที่ให้ลงพื้นที่ดำเนินการติดตามผู้ต้องสงสัยในทุกพื้นที่ ซึ่งคาดว่าจะยังคงอยู่ในพื้นที่ ในส่วนของการติดตามอีกด้านหนึ่งทางผู้ว่าได้กำชับฝากให้สื่อมวลชนรวมทั้งสื่อโซเชียลให้ช่วยกันกระจายภาพของน้องจันทร์เจ้าและผู้ต้องสงสัยเพื่อจะได้ให้พี่น้องประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสเข้ามา
เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีมอบจักรยานเพื่อน้อง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (9 มิ.ย. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน ส่งมอบจักรยานเพื่อน้องเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อุปนายิกสภากาชาดไทย ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาส ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา และเพื่อให้เด็กนักเรียนที่ยากจนได้รับความสะดวกในการเดินทางไปเรียนหนังสือ
อ่าน 136 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีผนึกกำลังร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต (8 มิ.ย. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำพี่น้องข้าราชการทุกกระทรวง ทบวงกรม พี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตพร้อมกับส่วนกลางฯ
อ่าน 159 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีรณรงค์ป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออกในจังหวัดสระบุรี พร้อมมอบอุปกรณ์ในการป้องกัน ให้กับประธานชุมชนในจังหวัดสระบุรี (7 มิ.ย. 2558)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีได้จัดโครงการรณรงค์ ควบคุม โรคไข้เลือดออก ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มที่สูงมากขึ้น ซึ่งในงานมี นาย ชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการเปิดงาน
อ่าน 212 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเตรียม เปิดยุทธการบุกยึดคืนผืนป่ายางพาราในพื้นที่อนุรักษ์ และเขตอุทยานแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดสระบุรีกว่า 500 ไร่ (3 มิ.ย. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีอดิศร โครพย์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี พลตรีชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารพื้นที่ 1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะปฎิบัติการตามนโยบายแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินป่าไม้ปลูกยางพารา
อ่าน 243 ครั้ง
ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรีจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำความผิดในการสมยอมราคา (ฮั้วประมูล) (2 มิ.ย. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีอดิศร โครพย์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี พลตำรวจตรีชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างจังหวัดสระบุรี จังหวัดทหารบกสระบุรี กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี หอการค้าจังหวัดสระบุรี กับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสระบุรี
อ่าน 143 ครั้ง
ชาวบ้านบ้านชุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี จัดพิธีบวชป่า สืบชะตาน้ำ รักษาศีลห้า วันวิสาขบูชาโลก เพื่อเป็นการสร้างเกราะป้องกันธรรมชาติ ตามหลักวิธีพุทธ (1 มิ.ย. 2558)
วันนี้ (1 มิ.ย.2558)บริเวณป่าชุมชน หมู่ที่ 1ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี นับเป็นครั้งแรกที่ชาวบ้านหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรีกว่า 200 คน จัดพิธีบวชป่า สืบชะตาน้ำ รักษาศีลห้าวันวิสาขบูชาโลก โดยชาวบ้านชุ้งและภาคส่วนต่างๆได้ร่วมกันสร้างกระแสรวมพลังกระตุ้นจิตสำนึกร่วมกันคิดตัดสินใจจัดกิจกรรมบวชป่าสืบชะตาน้ำ
อ่าน 145 ครั้ง
โรงพยาบาลสระบุรี พร้อมเครือข่าย สสส. จัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก พร้อม สนับสนุน พ.ร. บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (29 พ.ค. 2558)
นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี เป็นเป็นประธาน เปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2558 มีเครือข่าย สสส. นักศึกษา ประชาชน ร่วมเดินรณรงค์พร้อมกันและร่วมลงชื่อสนับสนุน พ.ร. บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่บริเวณลานน้ำพุโรงพยาบาลสระบุรี ซึ่งวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก
อ่าน 235 ครั้ง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านความมั่นคงและการประชาสัมพันธ์แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี (27 พ.ค. 2558)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านความมั่นคงและการประชาสัมพันธ์แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์การจัดรายการวิทยุให้น่าสนใจ
อ่าน 152 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>