หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี จัดพิธีต้อนรับเยาวชนตามโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 17 (6 เม.ย. 2555)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองสระบุรี คณะกรรมการอิสลามจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ต้อนรับเยาวชนในโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 17
อ่าน 531 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดงานรัฐพิธี วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (6 เม.ย. 2555)
วันที่ 6 เมษายน 2555 ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน และ ประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ ต่อพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
อ่าน 323 ครั้ง
ผู้ว่าฯสระบุรี รับมอบมติสมัชชาสวัสดิการชุมชน เพื่อยกระดับสู่สังคมสวัสดิการจังหวัดสระบุรี (5 เม.ย. 2555)
สระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานรับมอบมติสมัชชาเครือข่ายสวัสดิการชุมชน พร้อมมอบโล่ ประกาศเกียรติยกย่องครอบครัวร่มเย็น จังหวัดสระบุรี และ ใบประกาศเกียรติยกย่องแสดงความยินดีกับกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสระบุรีที่ได้รับเงินสมทบจากรัฐบาล
อ่าน 310 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีมอบใบประกาศเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ 52 คนดีของ พ่อหลวง (4 เม.ย. 2555)
ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตร "คนดี ของพ่อหลวง” อำเภอเมืองสระบุรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่ปฏิบัติตน และมีวิถีชีวิติตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
อ่าน 354 ครั้ง
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระดมส่วนกลางส่วนภูมิภาค สร้างความร่วมมือเครือข่าย ขยายงาน..."อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” ที่จังหวัดนครนายก (4 เม.ย. 2555)
ที่โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุม "สร้างแนวร่วม หนุนเครือข่ายอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน”โดยมี นพ.สมัย กังสวร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 3 จังหวัดชลบุรี นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายสุรีย์ สุขกรรม ประชาสัมพันธ์ จังหวัดสระบุรี และผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 , 2 และ 4 ร่วมประชุมสัมมนา
อ่าน 352 ครั้ง
ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดทองพุ่มพวง อำเภอเมืองสระบุรี (3 เม.ย. 2555)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินและกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสระบุรี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2555 ณ วัดทองพุ่มพวง อำเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรีเตรียมพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2555 (3 เม.ย. 2555)
ที่หอประชุมโรงเรียนเซนต์จอห์นแมรี่สระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี จัดประชุมเสวนา “การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ 2555 มีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนา พร้อมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้แก่ผู้เข้าร่วมเสวนากว่า 300 คน
อ่าน 257 ครั้ง
เทศบาลตำบลทับกวาง ร่วมกับ วัดเขามันธรรมาราม จัดโครงการอุปสมบท- บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ส่งเสริม ฝึกฝนเด็กด้านคุณธรรม จริยธรรม ช่วงปิดเรียน (2 เม.ย. 2555)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายวันชัย บุญพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลทับกวาง จัดโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2555 จำนวน 147 รูป ระหว่างวันที่ 2 เมษายน – 8 เมษายน 2555 โดยพระครูพิพัฒน์ สังคการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแก่งคอยเป็นพระอุปัชฌาย์ ณ วัดเขามันธรรมราม ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
อ่าน 385 ครั้ง
สปสช.เขต 4 สระบุรี แจง 1 เม.ย.เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว 1669 เบอร์เดียวส่งทุกโรงพยาบาล (2 เม.ย. 2555)
นายแพทย์ชะลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี พร้อมด้วยนายแพทย์วิทยา ศุภรพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน 8 จังหวัดประกอบด้วย นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทองและนครนายกในประเด็นหลักนิยามคำว่า “เจ็บป่วยฉุกเฉิน” ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่ลดความเหลื่อมล้ำในระบบประกันสุขภาพทั้ง 3 กองทุน กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาได้โยไม่ต้องถามสิทธิในการรักษา ที่จะเริ่ม 1 เมษายนนี้
อ่าน 280 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นประจำปี 2555 (1 เม.ย. 2555)
ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2555 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมพิธี เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สำนึกในหน้าที่และตระหนักถึงเกียรติของข้าราชการ
อ่าน 508 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า (31 มี.ค. 2555)
ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้นำเหล่าข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและกตัญญูกตเวทิตาธรรม แด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ต่อปวงชนชาวไทย
อ่าน 297 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีมอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่เด็กยากจน (30 มี.ค. 2555)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอจำนวน 50 ทุน ในการประชุมประจำเดือนของส่วนราชการ
อ่าน 210 ครั้ง
กอ.รมน.จังหวัดสระบุรีจัดอบรมเยาวชนสระบุรีสร้างเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมเพื่อพิทักษ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (29 มี.ค. 2555)
ที่ห้องประชุมค่ายอดิศร จังหวัดทหารบกสระบุรี นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการเยาวชนสระบุรีมีส่วนร่วมเพื่อพิทักษ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้กับเยาวชนที่มีจิตอาสาจำนวน 80 คน
เครือข่ายเยาวชนจิตอาสาจังหวัดสระบุรีออกปฏิบัติการเร่งฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (29 มี.ค. 2555)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี จัดโครงการเยาวชนอาสาเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูระบบการจัดการชุมชนด้านภัยพิบัติ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและการมีจิตอาสาของเยาวชนและพี่น้องประชาชนในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชน มีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายภาณุพงศ์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสระบุรี เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนายภาณุพงศ์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสระบุรี และเยาวชนจิตอาสาจำนวน 3 ชุมชนกว่า 200 คน
อ่าน 458 ครั้ง
โรงงานผลิตพลุระเบิดที่แก่งคอยสระบุรี (28 มี.ค. 2555)
เมื่อเวลา 16.45 น. วันที่ 27 มี.ค.55 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แก่งคอย จ.สระบุรี รับแจ้งเกิดเหตุโรงงานผลิตพลุ/ตะไล ชื่อบริษัท แปซิฟิค ไพโล จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 59 ม.9 ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอยเกิดระเบิดขึ้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย จึงรายงานเหตุให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้วรีบรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วย รถดับเพลิงจาก อ.บ.ต.ห้วยแห้ง เทศบาลข้างเคียง และรถน้ำกว่า 50 คัน เข้าระงับเหตุ
จังหวัดสระบุรีจัดโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร (27 มี.ค. 2555)
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร” โดยมีนายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี นายนายทิวา วัชรกาฬ นายอำเภอบ้านหมอ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนกว่า 500 คนเข้าร่วมในงาน
อ่าน 401 ครั้ง
งานประจำปีเมืองแก่งคอย ย้อนรอยสงครามโลกครั้งที่ 2 (26 มี.ค. 2555)
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เทศบาลเมืองแก่งคอย และอำเภอแก่งคอย แถลงข่าวการจัดงานประจำปี เมืองแก่งคอย ย้อนรอยสงครามโลก กำหนดจัดงานวันที่ 2 – 4 เมษายน 2555 ณ วัดแก่งคอย และบริเวณถนนเลียบสันติสุข อำเภอแก่งคอย
อ่าน 426 ครั้ง
ผอ.ศพส.ลงพื้นที่สระบุรี สั่งระดมทุกหน่วยร่วมบูรณาการ ลุยปราบยาเสพติดแบบปูพรม ตัดวงจรยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (25 มี.ค. 2555)
ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค1 ลงพื้นที่มอบนโยบาย “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” พร้อมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดย นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำคณะพลังแผ่นดินจังหวัดสระบุรีจาก 13 อำเภอ จำนวน 2,500 คน เข้ารับนโยบาย
ยกเค้าบ้าน”บิ๊กสระบุรี” นักสนุกเกอร์ชื่อดัง”แชมป์เยาวชนโลก” สูญทรัพย์สินกว่าล้านบาท (23 มี.ค. 2555)
เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 23 มีนาคม 2555 พล.ต.ต.ชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย พ.ต.ท. ณัฐชาติ เกตุชาติ สารวัตรเวรสอบสวน .สภ เมืองสระบุรี ชุดสืบสวน และเจ้าหน้าที่ตำรวจวิทยาการพิสูจน์หลักฐาน ได้ออกไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุเป็นบ้านเลขที่ 772/10 หมู่บ้านอนันต์ปาร์ค ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม เขตเทศบาลเมืองสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี ซึ่งเป็นบ้านของนายอรรถสิทธิ์ มหิทธิ หรือบิ๊กสระบุรี นักสนุกเกอร์แชมป์โลกเยาวชน
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา จัดกิจกรรมแสดงความยินดีน้องฉลองพี่ ให้กับนักเรียนปฐมวัยปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีนี้ โดยมีนักเรียนเข้ารับวุฒิบัตรจำนวน 91 คน (23 มี.ค. 2555)
ที่อาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ภายในศูนย์การทหารม้าสระบุรี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ได้จัดกิจกรรมยินดีน้องฉลองพี่ ประจำปีการศึกษา 2554 ในการมอบวุฒิบัตรจบการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษานี้
อ่าน 722 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ถัดไป>>