หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
ธ.ก.ส.สระบุรี จัดงานระดมทุน“สระบุรีรวมน้ำใจกองทุนช่วยเหลือชาวนา” (10 มี.ค. 2557)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน“สระบุรีรวมน้ำใจกองทุนช่วยเหลือชาวนา” โดยมีธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตรจังหวัดสระบุรี จัดงานรวมน้ำใจช่วยเหลือชาวนา จังหวัดสระบุรีขึ้น บริเวณห้องโถงชั้นล่าง ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตามโครงการ "กองทุนช่วยเหลือชาวนา”
อ่าน 31 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดงานวันคนพิการสากล ภายใต้หัวข้อ การจัดกิจกรรม ขจัดอุปสรรค,,, เปิดโอกาส สู่สังคมที่เป็นสุขร่วมกัน (5 มี.ค. 2557)
นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการเปิดงาน วันคนพิการสากล ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ การจัดกิจกรรม ขจัดอุปสรรค,,, เปิดโอกาส สู่สังคมที่เป็นสุขร่วมกัน โดยมีนายเฉลิม วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และ นางปานจิต อภิบุญสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี และเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมผู้พิการในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน
อ่าน 19 ครั้ง
คณะสงฆ์อำเภอเมืองสระบุรี ร่วมกับวัดทองพุ่มพวง เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี บริจาคโลหิตและหน่วยบริการโรคไต (3 มี.ค. 2557)
คณะสงฆ์อำเภอเมืองสระบุรี ร่วมกับวัดทองพุ่มพวง เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี และธนาคารโลหิตโรงพยาบาลสระบุรี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีนักเรียนนักศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองสระบุรี นายทหารและกำลังพลจากกองร้อยทหารม้าอากาศที่ 1 กองพลทหารม้าที่ 2 พระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ ในเขตอำเภอเมืองสระบุรี
อ่าน 21 ครั้ง
ศูนย์การทหารม้า โดยโรงเรียนทหารม้า ได้ทำพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการรบแบบจู่โจม รุ่นที่ 44 โดยมีกำลังพลที่ผ่านการคัดเลือก เข้ารับการฝึกในหลักสูตรนี้ 120 นาย (3 มี.ค. 2557)
พลตรีชัยยุทธ พร้อมสุข ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า ประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการรบแบบจู่โจม รุ่นที่ 44 โดยมีคณะนายทหาร ผู้บังคับบัญชาและครูฝึกเข้าร่วมพิธีเปิดการฝึก ซึ่งในโอกาสนี้ พลตรีชัยยุทธ พร้อมสุข ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า ได้มอบธงจู่โจมให้กับตัวแทนนักเรียนจู่โจม เพื่อแสดงถึงการเริ่มเปิดการฝึกจู่โจมอย่างเป็นทางการ
อ่าน 172 ครั้ง
“งานมหัศจรรย์พรรณไม้ขุดล้อมตำบลชะอม แก่งคอย”ครั้งที่ 5 (28 ก.พ. 2557)
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ อำเภอแก่งคอย และองค์การบริหารส่วนตำบลชะอมจัดงาน "มหัศจรรย์พรรณไม้ขุดล้อมบ้านชะอมแก่งคอย” ครั้งที่ 5 ในวันที่ 18-24 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพไม้ขุดล้อม ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เพื่อเพิ่มมูลค่าจากไม้ขุดล้อม” สู่ การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP และ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและ Home Stay
อ่าน 78 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 (26 ก.พ. 2557)
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 ในการนี้นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ
อ่าน 25 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร (20 ก.พ. 2557)
นายชรัส บุญณสะ ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
อ่าน 19 ครั้ง
กองบังคับการ อส.สระบุรี จัดพิธีทางศาสนา และปฏิญาณตนของสมาชิก อส.เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนปีที่ 60 (10 ก.พ. 2557)
นายกองเอกสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน หรือ อส.ปีที่ 60 ที่กองร้อย อส.จังหวัดสระบุรี
อ่าน 75 ครั้ง
รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสระบุรี (5 ก.พ. 2557)
นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดสระบุรี ณ สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลางพุแค ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี และอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
อ่าน 29 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ 100 วัน (31 ม.ค. 2557)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำคณะข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีทำบุญถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ 100 วัน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 26 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดแถลงข่าวย้อนรอยพระพุทธบาท "งานนมัสการรอยพระพุทธบาท เดือน 3 และเดือน 4" (29 ม.ค. 2557)
นาย สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานนมัสการรอยพระพุทธบาท เดือน 3-4 ซึ่งจะเริมตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2557 และวันที่ 8-15 กุมภาพันธ์ 2557 ณ. วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
อ่าน 130 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เร่งรัดการก่อสร้างทางต่างระดับแพะโคก รุดหน้ากว่า 80 เปอร์เซนต์ (29 ม.ค. 2557)
เมื่อเช้านี้ (29 ม.ค.2557) เวลา 07.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำประธานหอการค้า นายอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี ตรวจเยี่ยม ติดตามการก่อสร้างสายทางแยกต่างระดับสายเลี่ยงเมืองสระบุรี ด้านเหนือสระบุรี หรือแยกแพะโคก มีนายชำนาญ หาป้องภัย นายช่างโครงการฯ บรรยายสรุปความก้าวหน้าของโครงการให้ทราบ
อ่าน 41 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดงานแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ครั้งที่ 1 (23 ม.ค. 2557)
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ กำหนดจัดงานแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ครั้งที่ 1 หรือ 1th Saraburi International Folklore Festival, At Saraburi Province, Thailand ในระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2557 โดยมีจำนวน 450 คน จาก 20 ประเทศ
อ่าน 41 ครั้ง
สระบุรี แถลงข่าวการจับกุมยาบ้า 78,112 เม็ดคาบ้านเอเย่นต์ขายยาบ้าหลังขยายผลจับกุมผู้ค้ารายย่อยได้ (21 ม.ค. 2557)
ตำรวจภูธรพระพุทธบาท นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี และ พ.ต.อ.อาคม พิพัฒน์เดชพงษ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาท ได้จัดแถลงข่าวการจับกุมยาบ้า78,112 เม็ด
อ่าน 32 ครั้ง
การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อย รายการ BIKE FOR ALL ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี สนามที่ 1 ประจำปี 2557 (18 ม.ค. 2557)
วันที่ 18 มกราคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ. วัดปราสาททรงธรรม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี พลเอกวีระกูล ทองมา อุปนายกสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการแข่งขัน จักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อย รายการ BIKE FOR ALL ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่าน 52 ครั้ง
ตำรวจทางหลวง ตำรวจเมืองสระบุรี ไล่ล่าแก๊งยาบ้า คาดลำเลียงจากเพชรบูรณ์เตรียมเข้ากรุงเทพฯ (18 ม.ค. 2557)
ตำรวจทางหลวง ตำรวจเมืองสระบุรี ไล่ล่าแก๊งยาบ้า คาดลำเลียงจากเพชรบูรณ์เตรียมเข้ากรุงเทพฯ ขณะผ่านตัวเมืองสระบุรีถูกเรียกตรวจ แต่คนร้ายขับรถหลบหนี สุดท้ายไปไม่รอดชนเสาตอม่อสะพาน ก่อนทิ้งรถหลบหนี ตรวจหลังรถกระบะพบยาบ้า 5 ถุงปุ๋ยใหญ่ นับรวม 2,200,000 เม็ดถือเป็นการจับยาบ้าล็อตใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
อ่าน 55 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สระบุรี มอบนโยบายในการดูแล รักษาสัตว์ป่าสงวนและสิ่งแวดล้อมให้กับโรงงานอุตสาหกรรมใขเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี (14 ม.ค. 2557)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุม มอบนโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ป่า ร่วมกับ นายชัยสิทธิ์ วรคำแหง อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี และนายสุกิจ รัตนวิบูลย์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี โดยมี นายนิธิ อาจสามารถ จากสำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (จ.สระบุรี) เป็นผู้บรรยาย และมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมการรับฟังบรรยาย ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
ส.อ.ท. เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมใจแบ่งปันความรู้ไม่รู้จบ จัดโครงการห้องสมุด มอบโรงเรียนขาดแคลน ปีที่ 4 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (10 ม.ค. 2557)
นายไพโรจน์ เกษแม่นกิจ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสายงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบแด่โรงเรียนขาดแคลน ปีที่ 4 พร้อมมอบผลิตภัณฑ์ยา และส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนวัดห้วยทราย ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
อ่าน 41 ครั้ง
วอศ.สระบุรี คว้าแชมป์โลกแข่งขันแกะสลักหิมะน้ำแข็ง 2014 (10 ม.ค. 2557)
นางพัชรินทร์ ใบเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี นำทีมนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี เข้าพบนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หลังจากสร้างชื่อเสียง และความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทย และพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรี ในการคว้าแชมป์โลกแกะสลักหิมะในงานเทศกาลหิมะน้ำแข็งนานาชาติ ประจำปี 2557 "6 th International Collegiate Snow Sculpture Contest 2014" ระหว่างวันที่ 4-7 ม.ค. 57 ณ มหาวิทยาลัยวิศวกรรมฮาร์บิ้น เมืองฮารบิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
อ่าน 49 ครั้ง
กกต.จังหวัดสระบุรีจัดประชุมเลือกตั้งส.ส.สมานฉันท์ เพื่อป้องกันกระทำผิดเลือกตั้ง และช่วยให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม (9 ม.ค. 2557)
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี จัดโครงการการเลือกตั้งสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
อ่าน 35 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ถัดไป>>