หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
กลุ่มธุรกิจ“โฮมโปร” สำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เดินหน้าสานต่อ “โครงการห้องน้ำของหนู” โดยมอบห้องน้ำมาตรฐาน HAS ให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (10 ต.ค. 2556)
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “โฮมโปร” ผู้นำธุรกิจศูนย์รวมวัสดุ และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจร จัดพิธีส่งมอบ “โครงการห้องน้ำของหนู” ในจังหวัดสระบุรี ให้แก่ 3 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย โรงเรียนวัดห้วยลี่ และโรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
อ่าน 10 ครั้ง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีทำงานเชิงรุกเพื่อนำเสนอแนวทางนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดสระบุรีสู่พี่น้องประชาชนโดยตรง (9 ต.ค. 2556)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีทำงานเชิงรุกนำเสนอแนวทางนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดสระบุรีสู่พี่น้องประชาชนโดยตรง จึงร่วมกับจังหวัดสระบุรี ผลิตและจัดทำรายการผู้ว่าสระบุรีพบประชาชน โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มาบันทึกเทปรายการ
อ่าน 37 ครั้ง
พ่อเมืองสระบุรี พร้อมขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดให้สำเร็จตามนโยบายรัฐบาล สานต่อโครงการเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมดูแลผู้ยากไร้และคนพิการต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และเท่าเทียม (7 ต.ค. 2556)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางและนโยบายในการปฏิบัติราชการ ภายหลังเข้ารับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนงานราชการได้นำเสนอประเด็นหรือข้อแนะนำในการที่จะขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรี
อ่าน 8 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี มอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขต อ.บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี กว่า 500 ครัวเรือน (6 ต.ค. 2556)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางวันดี จุลเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นายองอาจ วงษ์ประยูร สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยมูลนิธิสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี ฝ่ายปกครอง และ กองพันทหารม.พัน 11 รักษาพระองค์ ได้นำถุงยังชีพไปแจกให้กับชาวบ้านที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 13 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีคนใหม่เดินทางมารับตำแหน่งพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสระบุรี (1 ต.ค. 2556)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เดินทางมา สักการะพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัตน์จตุรทิศ ณ วัดศาลาแดง จังหวัดสระบุรี เข้าสักการะศาลหลักเมือง ต่อด้วยสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี เพื่อเข้าปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
อ่าน 24 ครั้ง
คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรีร่วมกับจังหวัดสระบุรีจัดงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (1 ต.ค. 2556)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมนางวันดี จุลเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศีลธรรมฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชันษา 100 ปี
อ่าน 21 ครั้ง
เรือนจำจังหวัดสระบุรีประกาศเป็นเรือนจำสีขาว (26 ก.ย. 2556)
นายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบธงพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดสระบุรี พร้อมอ่านแถลงการณ์และประกาศเรือนจำจังหวัดสระบุรีเป็นเรือนจำสีขาว ที่บริเวณลานกีฬา แดน1 เรือนจำจังหวัดสระบุรี
อ่าน 6 ครั้ง
สระบุรีจัดซ้อมแผนใหญ่รับมือรถบัสโดยสารสาธารณะเกิดอุบัติเหตุ (25 ก.ย. 2556)
นายวัฒนา พัทรชนม์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานการซ้อมแผนสาธารณภัยกรณีรถโดยสารสาธารณะเกิดอุบัติเหตุ โดยมีนายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองทับกวาง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรสระบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิต่างๆ ได้ร่วมกันฝึกซ้อม
อ่าน 26 ครั้ง
อำเภอเสาไห้จัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2556 (24 ก.ย. 2556)
จังหวัดสระบุรีร่วมกับอำเภอเสาไห้ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกันจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 28 – 29 กันยายน 2556 ณ ศูนย์แข่งขันเรือยาวประเพณี หน้าที่ว่าการอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีจัดอบรมงานด้านประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี (13 ก.ย. 2556)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี จัดโครงการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี ให้กับเครือข่ายจากเจ้าหน้าที่เสียงทางสายของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งเครือข่าย อปม.และ อป.มช. ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
อ่าน 12 ครั้ง
ศาลปกครองจัดเสวนาเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองให้กับสื่อมวลชนจังหวัดสระบุรี (9 ก.ย. 2556)
สำนักงานศาลปกครอง เดินทางมาพบปะเสวนากับสื่อมวลชนจังหวัดสระบุรี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครอง กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง
อ่าน 17 ครั้ง
ชาวนาตำบลดอนทองทอง ประท้วงจำนำข้าวไม่ได้ เพราะการออกใบรับรองการขึ้นทะเบียนชาวนาผิดพลาด (2 ก.ย. 2556)
ชาวนาตำบลดอนทองประมาณ 200 คน ชุมนุมหน้า อบต. ดอนทอง ประท้วงจำนำข้าวไม่ได้ เพราะการออกใบรับรองการขึ้นทะเบียนชาวนาผิดพลาด ระบุเป็นครั้งที่ 2 ทั้งที่เป็นครั้งแรก ส่งผลให้ชาวนาอาจต้องเสียสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเข้าโครงการรับจำนำข้าวครั้งที่ 2
อ่าน 34 ครั้ง
กรมทางหลวงเปิดเวทีให้ความรู้เวนคืน มอเตอร์เวย์บางประอิน-โคราช ตอนที่ 2 (จ.สระบุรี) เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายใหม่ เชื่อมต่อการเดินทางสู่ภาคอีสาน (28 ส.ค. 2556)
จังหวัดสระบุรี จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ งานสำรวจจัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดของสังหาริมทรัพย์และประมาณราคา เพื่อกำหนดเป็นค่าทดแทนในการเวนคืนทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา ระหว่าง กม.24+500-กม.83+550
อ่าน 56 ครั้ง
จ.สระบุรีจัดประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (23 ส.ค. 2556)
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี จัดประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2556 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
อ่าน 13 ครั้ง
รองผู้ว่าจังหวัด สระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ลงพื้นที่อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี พร้อมแก้ไขปัญหา พัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น (23 ส.ค. 2556)
นายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณวัดอ้อมแก้ว ต.ไผ่หลิ่ว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี
อ่าน 23 ครั้ง
กระทรวงพลังงานลงพื้นที่สระบุรี เปิดเวทีสัมมนาแจงขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม โชว์ความพร้อมระบบ เอสเอ็มเอส ตอบทุกข้อสงสัยใช้สิทธิ์ซื้อราคาเดิม (22 ส.ค. 2556)
กระทรวงพลังงานลงพื้นที่สระบุรี เดินสายจัดสัมมนา ปรับราคาก๊าช LPG ก้าวที่กล้า พลังงานไทย ครั้งที่ 3 ชี้แจงภาคประชาชนมตราการการขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม ดีเดย์ 1 กันยายนนี้ พร้อมเปิดข้อมูลแนวทางการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
อ่าน 22 ครั้ง
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสระบุรี เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็น “วาระแห่งชาติ ” จัดโครงการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (19 ส.ค. 2556)
นายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (Hard Core) ประจำปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ถือว่าผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการบำบัดรักษาเพื่อคืนคนดีสู่สังคม
อ่าน 7 ครั้ง
ชาวจังหวัดสระบุรี แสดงความจงรักภักดี จัดพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี (12 ส.ค. 2556)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนงานราชการ สมาชิกสมาคม ชมรม สโมสร มูลนิธิ พ่อค้า ประชาชนจัดพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี
อ่าน 25 ครั้ง
กลุ่มเกษตรกรพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักและเครือข่ายเกษตรกรผู้ใช้น้ำร่วมเปิดการใช้คลองส่งน้ำเฉลิมพระเกียรติ (9 ส.ค. 2556)
ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยนายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผวจ.สระบุรี น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย สส.สระบุรี กลุ่มเกษตรกรพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักและเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ร่วมกันทำพิธีเปิดการใช้คอลงส่งน้ำหนองนาค ม.3 ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี
อ่าน 29 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556 (9 ส.ค. 2556)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางนันทิยา พรหมมีชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี และประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมหัวหน้าส่วนงานราชการต่างๆ ร่วมจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิง ในโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสู่ภูมิภาค 76 จังหวัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
อ่าน 9 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ถัดไป>>