หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงในวิทยุชุมชน/เคเบิ้ลทีวีโทรทัศน์ดาวเทียม ยังมีเกลื่อน (28 มิ.ย. 2556)
ที่ห้องประชุมโรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี สำนักงานกลไกประสานงานเครือข่ายผู้บริโภค ภาคกลาง จัดสัมมนาเวทีสภายาภาคกลาง เพื่อประสานความร่วมมือกับเครือข่ายประชาชน หน่วยงานภาครัฐและในภาคีเครือข่ายในการณรงค์ประชาสัมพัน์ให้ผู้บริโภคได้รับรู้สถานการณ์ที่เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคในการใช้ยา
อ่าน 2 ครั้ง
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรมทูบี นัมเบอร์ วัน และศูนย์เพื่อนใจ ทูบี นัมเบอร์ วัน ที่โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาทและวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี (28 มิ.ย. 2556)
วันที่ 27 มิถุนายน 2556 เวลา 17.58 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจ ทูบี นัมเบอร์ วัน
ตำรวจสระบุรีจับกุมกลุ่มแก๊งโจรกรรมยานยนต์โดยใช้ระบบ GPS (27 มิ.ย. 2556)
ตำรวจสระบุรีจับกุมกลุ่มแก๊งโจรกรรมยานยนต์โดยใช้ระบบ GPSพล.ต.ชลิต ปรีชาหาญ ผบก.ภ.จว.สระบุรี พ.ต.อ.อภิชาติ เรือนทิพย์ รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.ฐิติพันธ์ อมรสุคนธ์ รองผบก.ฯ พ.ต.อ.ไกลเขต บุรีรักษ์ ผกก.สส.ภ.จว.สระบุรี สั่งการ พ.ต.ท สาโรจน์ ลิ้มวสุ ไพศาล รอง ผกก.สส.ภ.จว.สระบุรี พ.ต.ท. สุรียะ สุดกังวาน สว.สส.ภ.จว. พร้อมกับเจ้าน้าที่ที่กก.สส.ภ.จว สระบุรี สืบสวนจับกุมกลุ่มแก๊งโจรกรรมรถยนต์จักรยานยนต์
อ่าน 1 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีปล่อยแถวตรวจโครงการรับจำนำข้าว (27 มิ.ย. 2556)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานปล่อยแถวชุดปฏิบัติการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลปริมาณข้าวคงเหลือโรงสีและโกดังกลาง ตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล โดยมี พล.ต.ต.ชลิต ปรีชาหาญ ผบก.ภ.จว.สระบุรี รองผบก. และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และชุดปฏิบัติการตรวจสอบของจังหวัดร่วมปฏิบัติการ
อ่าน 1 ครั้ง
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเพสติดจังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรม “คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด” (25 มิ.ย. 2556)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเพสติดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2556 โดยใช้คำขวัญ “ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน” ภายใต้แนวคิด“คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด”
อ่าน 1 ครั้ง
สโมสรไลออนส์สระบุรี ทำพิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 37 ฉบับพระราชทาน ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (24 มิ.ย. 2556)
สโมสรไลออนส์สระบุรี ทำพิธีอัญเชิญสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯฉบับพระราชทาน เล่มที่ 37 ให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีจำนวน 86 โรงเรียน โดยมีนายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีอัญเชิญสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับพระราชทาน
อ่าน 0 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เร่งชี้แจงทำความเข้าใจเกษตรกรในพื้นที่ ตามนโยบายรัฐบาลให้มี ปรับลดราคาจำนำข้าวเหลือ 12,000 บาทต่อตัน มีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคมนี้ (21 มิ.ย. 2556)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนสภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการโรงสีข้าว ธกส.จังหวัด กลุ่มเกษตรกรและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับจำนำข้าว เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องระเบียบ/กฎเกณฑ์ และขั้นตอนในการจำนำข้าว
อ่าน 0 ครั้ง
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดกิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามแนววิถีประชาธิปไตย ในโอกาสเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงามประจำปี 2556 (21 มิ.ย. 2556)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายภาณุพงศ์ ทิพยเศวต นายเทศมนตรีเทศบาลเมืองสระบุรี ร่วมกันต้อนรับและปล่อยขบวนรถรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดยกลุ่มคนรักรถมอเตอร์ไซต์ “ฮาเลย์ เดวิดสัน”จำนวน 100 คัน นำโดยนายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร
อ่าน 0 ครั้ง
สมาคมพิทักษ์สิทธิ์ผู้บริโภคจังหวัดสระบุรี จัดเสวนาในหัวข้อ “ธรรมภิบาลพลังงานไทย ใครได้ประโยชน์ (21 มิ.ย. 2556)
นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน เวทีสาธารณะเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสระบุรี สำหรับการจัดเวทีครั้งนี้ จะมีการเสวนาในหัวข้อ “ธรรมภิบาลพลังงานไทย ใครได้ประโยชน์”
อ่าน 0 ครั้ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (20 มิ.ย. 2556)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสระบุรี มีนายถาวร พรหมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี เฝ้าฯรับเสด็จ ด้วยความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน “คอนกรีตพลังช้าง ระดับประเทศ ครั้งที่ 1” ประจำปี 2556 (19 มิ.ย. 2556)
นายชาญเวช บุญประเดิม ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “คอนกรีตพลังช้าง ระดับประเทศ ครั้งที่ 1” ประจำปี 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี โดยมีนักศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน
อ่าน 1 ครั้ง
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสระบุรี เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็น “วาระแห่งชาติ ” จัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (18 มิ.ย. 2556)
ศพส.สระบุรีจัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประจำปี 2556 โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง ในระบบบังคับที่ยังไม่มีสถานที่รองรับการบำบัดฟื้นฟู เข้ารับการบำบัด
อ่าน 0 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีนำโครงการพัฒนาประชาธิปไตยสู่ชุมชนเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (18 มิ.ย. 2556)
นายถาวร พรหมมีชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ในโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในวิถีประชาธิปไตยในชุมชนต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีผู้นำคณะกรรมการพัฒนาสตรี และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เข้าร่วม อบรมจำนวน 150 คน
อ่าน 1 ครั้ง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี จัดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยจังหวัดสระบุรี “Young DPR Award ปี 3” (17 มิ.ย. 2556)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี จัดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2556 ในหัวข้อ "Young DPR Award ปี 3”โดยทีมที่ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาระดับภาค ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี
อ่าน 0 ครั้ง
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เดินทางมาติดตามและให้คำเสนอแนะแนวทางในการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาเพื่อทำหน้าที่คัดเลือกกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด (ป.ป.จ.)ของจังหวัดสระบุรี (13 มิ.ย. 2556)
นายวิชา มหาคุณ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในการเดินทางมาติดตามและให้คำเสนอแนะแนวทางในการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาเพื่อทำหน้าที่คัดเลือกกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด (ป.ป.จ.)ของจังหวัดสระบุรี
อ่าน 3 ครั้ง
สนข. เชิญชาวสระบุรี ร่วมประชุมการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2 “รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ – โคราช” (12 มิ.ย. 2556)
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) ได้จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ – หนองคาย ระยะที่ 1 กรุเทพฯ – นครราชสีมา เพื่อนำเสนอผลสรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับแนวเส้นทาง โครงสร้างที่เหมาะสม สถานี รูปแบบการให้บริการ ตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อ่าน 1 ครั้ง
คลังจังหวัดสระบุรีอบรมหลักสูตรการควบคุมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ด้วยระบบ Web Online สำหรับผู้บริหาร (11 มิ.ย. 2556)
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี จัดอบรมหลักสูตรการควบคุมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ด้วยระบบ Web Online สำหรับผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารส่วนราชการได้มีความรู้ความเข้าใจในการควบคุมกำกับดูแล และตรวจสอบการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ได้อย่างถูกต้อง
อ่าน 0 ครั้ง
สระบุรีจัดสภากาแฟเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ของทุกภาคส่วนในบรรยากาศที่เป็นกันเอง (11 มิ.ย. 2556)
นายภาณุพงศ์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมสภากาแฟ โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุม เพื่อปรึกษาหารือการทำงานแบบไม่เป็นทางการ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน รวมไปถึงสื่อมวลชนทุกแขนง
อ่าน 2 ครั้ง
รองประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรและคณะลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่อติดตามการปฏิบัติราชการของจังหวัดสระบุรี (10 มิ.ย. 2556)
นายนิยม วรปัญญา รองประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรและคณะลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่อติดตามการปฏิบัติราชการของจังหวัดสระบุรีพร้อมร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและหารือข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
อ่าน 0 ครั้ง
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เยี่ยมชมโรงงานในเครือกลุ่มอุตสาหกรรมอาดิตยาเบอร์ล่า และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (6 มิ.ย. 2556)
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมคณะ เยี่ยมชมการผลิตเส้นใยในเครือกลุ่มอุตสาหกรรมอาดิตยาเบอร์ล่า และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ชื่นชมกลุ่มเบอร์ล่าที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีการผลิตและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลิตสินค้าที่มีนวัตกรรมและสมารถผลิตบุคคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมอาเซียน
อ่าน 1 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ถัดไป>>