หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการใช้เงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย (10/05/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการใช้เงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะงบประมาณปี 2559
อ่าน 295 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีทำพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล (05/05/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำหัวหน้าส่วนงานราชการ พ่อค้า ประชาชน ตลอดจนกลุ่มพลังมวลชน ต่าง ๆ ทำพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลังเก่า บริเวณศาลากลางจังหวัดสระบุรี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีของเหล่าพสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรี
อ่าน 267 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ (04/05/2016)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ วัดหนองตะเฆ่ ตำบลหนองตะเข้ อำเภอหนองแค จ.สระบุรี มีหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมงานกว่า 500 คน
อ่าน 238 ครั้ง
คณะทำงานตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ออกตรวจสอบสภาพคลังข้าวและสภาพกองข้าวในสต็อกของรัฐหลังมีบริษัทเอกชนประมูลข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม (04/05/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดสระบุรี เกษตรจังหวัดสระบุรี ทหาร ตำรวจ ผู้แทน ธ.ก.ส. หัวหน้าคลังสินค้า อคส./อ.ต.ก. และการค้าภายในจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบความพร้อม สภาพคลังและสภาพกองข้าวจริงในสต็อกของรัฐที่โกดังบริษัท โรงสี พ.แสงวัฒนา 3 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 308 ครั้ง
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมสถานีสร้างบุญพระสงฆ์สุขภาพดี ถวายเป็นพระราชกุศล (04/05/2016)
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จัดกิจกรรมสถานีสร้างบุญพระสงฆ์สุขภาพดี ด้วยการบริการตรวจสุขภาพ ตรวจปัสสาวะและตรวจเลือดให้กับพระสงฆ์สามเณรในเขตอำเภอเสาไห้ จ.สระบุรี 39 วัดรวมกว่า 200 รูป เพื่อคัดกรองโรค
เรือนจำจังหวัดสระบุรี เตรียมคืนคนดี สู่สังคมจัดอบรมเตรียมความพร้อมให้กับผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัว (02/05/2016)
ที่เรือนจำจังหวัดสระบุรี นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวให้กับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสระบุรี พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรม 5 ก้าวอย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์
อ่าน 1951 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจัดอบรม มัคคุเทศก์น้อยและมัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่ (02/05/2016)
วันนี้(2 พ.ค.2559)09.00 น.นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2559 โดยมีบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและมัคคุเทศก์อาชีพ ประชาชนทั่วไป และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน ที่ห้องประชุมสวนริมเขา อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 245 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพระราชพิธีสงกรานต์ (28/04/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 482 ครั้ง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ( อ.ค.ต.ป.)กลุ่มจังหวัดคณะที่ 1 ลงพื้นที่สระบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการเงินตำบล 5 ล้านบาท (27/04/2016)
นายมนตรี เจนวิทย์การ อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัดคณะที่ 1 และคณะ พร้อมด้วยนายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี สระบุรี ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ทหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการมาตราการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)
อ่าน 153 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีแถลงข่าว จัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้ขุดล้อมบ้านชะอมแก่งคอยครั้งที่ 7 ปลูกต้นไม้วันเดียวโตหนึ่งเดียวในโลกระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2559 ถึง วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 (27/04/2016)
นายเอกพร จุ้ยสำราญ นายอำเภอแก่งคอย และผู้ประกอบการชมรมไม้ขุดล้อมตำบลชะอมจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้ขุดล้อมบ้านชะอมแก่งคอย ครั้งที่ 7 ซึ่งกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2559 ถึง วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 รวม 7 วัน ที่ศูนย์ส่งเสริมอาชีพไม้ขุดล้อม ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมโครงการณณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2559 (26/04/2016)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหน้าพระลาน ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลหน้าพระลานร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีเพื่อให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในการดูแลสัตว์เลี้ยง
อ่าน 250 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25/04/2016)
น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้นำ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวทีจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 157 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดงานสรงน้ำพระและแม่ย่าตะเคียนตำนานเสาร้องไห้ (24/04/2016)
งานประเพณีสรงน้ำพระและอาบน้ำแม่ย่าตะเคียนหรือเสาร้องไห้ ในงานสงกรานต์ประจำปีของวัดสูง อ.เสาไห้ จัดทุกปีซึ่งตรงกับวันที่ 23 เมษายนซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีนี้ก็มีนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนเดินทางไปร่วมงานหลายพันคน โดยพิธีกรรมสำคัญคือการได้อาบน้ำและรดน้ำรูปปั้นแม่นางตะเคียน และรดน้ำที่เสาตะเคียน อันเป็นเป็นตำนานของอำเภอเสาไห้
อ่าน 272 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดงานมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว ประจำปี 2559 มีนางลอย เก่งสูงเนิน ชาวอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นผู้สูงอายุ 108 ปีมาร่วมงาน (22/04/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี 2559 โดยมีนางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 นายเฉลิม วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีหัวหน้าส่วนราชการและผู้สูงอายุจาก 13 อำเภอในพื้นที่จังหวัดสระบุรีกว่า 500 คนเข้าร่วมงาน
อ่าน 329 ครั้ง
คณะเจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองรวมทั้งเด็กๆ ในโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรมเข้าสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมืองสระบุรี พร้อมพบผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (21/04/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองรวมทั้งเด็กๆ ในโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม โดย ทรูปลูกปัญญา หน่วยงานเพื่อสังคมของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ที่นำเยาวชนมามาจัดโครงการและกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดสระบุรี และถ่ายทอดเรียลลีตี้ผ่านทีวี ที่วัดถ้ำนารายณ์ (เขาวง )อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมืองสระบุรี
อ่าน 242 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ สระบุรีนำทุกภาคส่วนลงพื้นที่ มอบทุนการศึกษา ถุงยังชีพ ดูแลพี่น้องประชาชน ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (21/04/2016)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน นำบริการภาครัฐ ภาคเอกชน ลงพื้นที่ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 255 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเปิดยุทธการสระบุรีร่มเย็นลุยปราบปรามผู้มีอิทธิพลและอาชญากรรม (20/04/2016)
ภายใต้การอำนวยการของนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 พลตำรวจตรีธิติ แสงสว่าง ผู้บังคับการตำรวจผู้ธรจังหวัดสระบุรี ร่วมกันสนธิกำลังปล่อยแถวชุดปฏิบัติการสระบุรีร่มเย็นจำนวน 120 นาย ปูพรมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายของกลุ่มผู้มีอิทธิพล และมีพฤติการณ์พัวกันกับมือปืนรับจ้าง เครือข่ายยาเสพติด การบุกรุกทรัพยากรในพื้นที่ และคดีตามหมายจับค้างเก่า
อ่าน 311 ครั้ง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีจัดสัมมนาเสริมสร้างเทคนิคด้านการเขียนข่าวและการทำคลิปวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟนแก่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐ (20/04/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี ณ อารมณ์ดีรีสอร์ท แอนท์ สปา อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
อ่าน 218 ครั้ง
ศูนย์การทหารม้า จัดพิธีรำลึกพระเกียรติคุณ พล.ท.พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงอดิศรอุดมเดช (19/04/2016)
ศูนย์การทหารม้าได้จัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลและถวายราชสักการะ รำลึกพระเกียรติคุณพลโทพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงอดิศรอุดมเดช ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าเป็นพระองค์แรก และเป็นพระผู้ทรงมีพระกรุณาธิคุณและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาหน่วยทหารม้า
อ่าน 250 ครั้ง
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) โชว์ศักยภาพผลงานวิจัยด้านอากาศยานไร้คนขับตรวจงานจราจรร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี (19/04/2016)
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ นำคณะเจ้าหน้าที่มาสาธิตและแสดงผลงานระบบอากาศยานไร้คนขับขึ้นลงทางดิ่งขนาดเล็กแบบมัลติโรเตอร์ เพื่อแสดงศักยภาพของของเทคโนโลยีให้กับสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่และ ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ได้ชมที่บริเวณลานพื้นแข็งกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
อ่าน 215 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>