หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรีจัดโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 (2 เม.ย. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 60 ตัว และมอบกรรมสิทธิ์สัตว์ในโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558
อ่าน 309 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดทอดผ้าป่าสบทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา (2 เม.ย. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
อ่าน 112 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำพสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรี ทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชมมายุ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 (2 เม.ย. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัดกระทรวง เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ (ข้าวสารอาหารแห้ง) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่าน 96 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นประจำปี 2557 (31 มี.ค. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2558 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ อัยการ ตุลาการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนจากภาคเอกชน ร่วมพิธี
อ่าน 207 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า (31 มี.ค. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้นำเหล่าข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3
อ่าน 313 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีขับเคลื่อนนโยบายด้านความมั่นคงสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่จังหวัดสระบุรี ภายใต้โครงการ “เพื่อผืนแผ่นดินไทย” (27 มี.ค. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรม “เพื่อผืนแผ่นดินไทย” โดยมี พลตรีอดิศร โครพย์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี และ พลตำรวจตรีชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กลุ่มภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 700 คน เข้าร่วมประชุม ณ. ห้องประชุมสวนริมเขา อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
อ่าน 114 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบมอบขาเทียมแก่ผู้พิการจำนวน 60 ราย (27 มี.ค. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิด การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาระบบดูแลคนพิการจังหวัดสระบุรี ภายใต้การบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟู สมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี พร้อมมอบขาเทียมแก่ผู้พิการจำนวน 60 ราย
อ่าน 148 ครั้ง
ศูนย์การทหารม้า ปล่อยแถวสายตรวจทหาร มาตราการป้องกันอาชญากรรม (25 มี.ค. 2558)
ที่หน้ากองบัญชาการศูนย์การทหารม้า พ.อ.พงษ์พันธุ์ สายทิพย์วดี รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า เป็นประธานปล่อยแถวสายตรวจรถจักรยาน ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและเฝ้าระวังเหตุอาชญากรรม ของศูนย์การทหารม้าและหน่วยขึ้นตรง
อ่าน 319 ครั้ง
สระบุรีฝึกซ้อมแผน...รับมือโรคติดเชื้ออีโบล่า (24 มี.ค. 2558)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี หน่วยงานจากสำนักงานควบคุมโรคที่ 2 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมฝึกซ้อมแผน เฝ้าระวังการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง และการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่เมื่ออกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง
อ่าน 311 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงงานจังหวัดสระบุรี แถลงข่าวโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (24 มี.ค. 2558)
ที่ห้องประชุมโรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี นายวิเชียร พุฒิวิญูญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการแถลงข่าว เปิดตัวโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีสถานประกอบการและสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน
อ่าน 259 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเปิดงาน ถนนสายวัฒนธรรม สายใยชาติพันธ์ จังหวัดสระบุรี ย้อนรอยวิถีชีวิตชุมชน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน (22 มี.ค. 2558)
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน ถนนสายวัฒนธรรม สายใยชาติพันธ์ จังหวัดสระบุรี ณ ถนนสายวัฒนธรรม สระบุรี –ท่าน้ำศักดิ์สิทธ์ ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี มีนายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยกลุ่มชาวบ้านไท-ยวน ในพื้นที่ให้การต้อนรับ
อ่าน 419 ครั้ง
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีประชุมสามัญประจำปี2558 (20 มี.ค. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญูผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีให้เกียรติร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ณ โรงแรมเกี่ยวอัน จังหวัดสระบุรี มีนายภิญโญ หาญศิลวัฒ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีและคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีให้การต้อนรับ
อ่าน 262 ครั้ง
รองผู้ว่าฯจังหวัดสระบุรีนำทุกภาคส่วนลงพื้นที่ มอบทุกการศึกษา ถุงยังชีพ ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (19 มี.ค. 2558)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และ นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน นำบริการภาครัฐลงพื้นที่ ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ บริเวณวัดมะขามเรียง หมู่ที่ 2 ตำบล ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
อ่าน 88 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 (18 มี.ค. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย
อ่าน 114 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดงานสระบุรีรวมใจ สายใยชาติพันธุ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา (17 มี.ค. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญูญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดป้าย แหล่งเรียนรู้ปัญญาไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และเปิดงาน สระบุรีรวมใจ สายใยชาติพันธุ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558
อ่าน 194 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ DPU จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2561 – 2564 (17 มี.ค. 2558)
นายวิเชียร วุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมร่วมกับ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและทุกภาคส่วน ในการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2561 – 2564
อ่าน 133 ครั้ง
จ.สระบุรีทหาร-ตำรวจ-ปกครองตรวจค้นพบอาวุธปืนระเบิดกระสุนมีดจำนวนมากในวัดป่าสีวลี (17 มี.ค. 2558)
เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสระบุรีนำโดย พล.ต.อดิศรย์ โครพ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี พ.ต.อ.ภูบาล ทับจันทร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี พ.ต.อ.สามารถ แก้วมณี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก นายมนัสพนธ์ ธนาสุภาพันธ์ นายอำเภอมวกเหล็ก พร้อมเจ้าหน้าที่อีกจำนวนหนึ่งเข้าตรวจค้นวัด ป่าสีวลี(หนองกระชาย) เลขที่ 62 ม.3 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยวางกำลังออกตรวจบริเวณรอบวัดฯ
จังหวัดสระบุรีเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (16 มี.ค. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของจังหวัดสระบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 77 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเปิดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของจังหวัดสระบุรีในระดับอำเภอ (13 มี.ค. 2558)
สภาปฏิรูปจังหวัดสระบุรี เปิดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของจังหวัดสระบุรีในระดับอำเภอ โดยมีนายจรูญ จึงยิ่งเรืองรุ่ง สมาชิกสภาปฏิรูปจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรทุกภาคส่วนเข้าร่วมเวที ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
อ่าน 136 ครั้ง
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่1 พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี (13 มี.ค. 2558)
พลตรีมงคล รอดสวาสดิ์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่1 พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี พร้อมร่วมประชุมบูรณางานด้านความมั่นคงกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสระบุรี มีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 153 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ถัดไป>>