หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
เจ้าหน้าที่ตำรวจ -ทหาร อส. เจ้าหน้าที่เรือนจำฯ บุกจู่โจมเข้าตรวจค้นเรือนจำจังหวัดสระบุรี ตามนโยบายและกลยุทธ์ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง (14 ก.พ. 2555)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตำรวจตรีชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี นายประทีป กันภัยเพื่อน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรี พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองสระบุรี ชุดสืบสวนจังหวัด เจ้าหน้าที่อส. เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค 1 กว่า 300 นาย บุกจู่โจมเข้าตรวจค้นเรือนจำจังหวัดสระบุรีโดยเข้าตรวจค้นทั้งเรือนนอนผู้ต้องขังชาย เรือนนอนผู้ต้องขังหญิง เรือนฝึกอาชีพ และบริเวณโดยรอบอาคารต่าง ๆ
อ่าน 682 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2554 (14 ก.พ. 2555)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2554 มีเป็นคนพิการผู้ดูแลคนพิการ และเครือข่ายองค์กรคนพิการ อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ และผู้ช่วยคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่นมาร่วมงานกว่า 800 ค
อ่าน 367 ครั้ง
คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ด้านการสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เดินทางมาศึกษาดูงานและฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ประเทศไทย (13 ก.พ. 2555)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสาธารณสุข คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่การสาธารณสุข จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 45 คน มาศึกษาดูงานและฝึกอบรมในโครงการอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และการสาธารณสุข ภายในประเทศไทย โดยได้เดินทางมาศึกษาดูงานและฝึกอบรมที่โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 376 ครั้ง
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปีได้กำหนดให้เป็นวันคล้ายวันการศึกษาเอกชน กลุ่มโรงเรียนการศึกษาเอกชนจังหวัดสระบุรีจึงได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยได้จัดให้มีการแสดงของนักเรียนทั้งระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา (13 ก.พ. 2555)
คณะผู้บริหารโรงเรียน ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนทั้งระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาในจังหวัดสระบุรีกว่า 500 คนได้ร่วมกันทำกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสการจัดงานวันการศึกษาเอกชน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
อ่าน 321 ครั้ง
นายวิรัตน์ เดชะวราฤทธิ์ประธานชมรมสื่อมวลชนจังหวัดสระบุรีได้เรียกประชุมเพื่อสรุปผลการประชุมเมื่อครั้งที่ผ่านมา สรุปผลการดำเนินงานของชมรม การชี้แจงสถานะการเงินของชมรมสื่อมวลชน และการหารือเพื่อเตรียมจัดงานวันนักข่าว ประจำปี 2555 (13 ก.พ. 2555)
สำหรับการประชุมของสมาชิกชมรมสื่อมวลชนครั้งนี้เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และการประชุมมีขึ้นที่ห้องอาหารริมคลองชลสระบุรี โดยนายวิรัตน์ เดชะวราฤทธิ์ประธานชมรมได้เรียกประชุมเพื่อสรุปผลการประชุมเมื่อครั้งที่ผ่านมา สรุปผลการดำเนินงานของชมรม การชี้แจงสถานะการเงินของชมรมสื่อมวลชน
คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสระบุรี จัดงานระดมทุนในการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกองค์กรสตรีสระบุรีและพี่น้องประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมามีซุปเปอร์สตาร์ หม่ำ จ๊กม๊ก มาให้ความบันเทิง (12 ก.พ. 2555)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน รวมพลังสตรี ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อระดมทุนในการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกองค์กรสตรีสระบุรีและพี่น้องประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา
อ่าน 443 ครั้ง
สำนักงาน คปภ.จังหวัดสระบุรีร่วมกับบริษัทประกันชีวิติและบริษัทประกันวินาศภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรีลงพื้นที่นำคณะจิตอาสาดำเนินกานปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียน ที่ประสบภัยน้ำท่วม (12 ก.พ. 2555)
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสระบุรีร่วมกับบริษัทประกันชีวิติและบริษัทประกันวินาศภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จัดโครงการ ประกันภัยร่วมใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ลงพื้นที่ซ่อมแซมปรับปรุงโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โดยมีนายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมและร่วมเป็นผู้นำคณะจิตอาสาดำเนินกานปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียน
อ่าน 372 ครั้ง
กองบังคับการ อส.สระบุรี จัดพิธีทางศาสนา และปฏิญาณตนของสมาชิก อส.เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนปีที่ 58 (10 ก.พ. 2555)
นายกองเอกถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน หรือ อส.ปีที่ 58 ที่กองร้อย อส.จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้บังคับบัญชา และสมาชิก อส.จากทุกกองร้อยเข้าร่วมพิธี โดยจัดให้มีพิธีทางพุทธศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิก อส.ที่ได้สละชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ประธานในพิธีได้อ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนพร้อมทั้งให้โอวาท หลังจากนั้นสมาชิก อส.ได้พร้อมกันกล่าวคำปฏิญาณตน
อ่าน 470 ครั้ง
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบเงินพระราชทานเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (8 ก.พ. 2555)
คุณหญิงอัมพร มีสุข ประธานฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เดินทางมามอบเงินพระราชทานเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จำนวน 5 โรงเรียน
อ่าน 287 ครั้ง
ตัวแทนชาวบ้านในเขตอำเภอเสาไห้ จ.สระบุรีเดินทางมาที่หน้าที่ว่าการอำเภอเสาไห้ เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านการทำประชาคมและลงมติ กรณีที่จะมีการก่อสร้างฟาร์มไก่ของบริษัทเอกชนที่จะมาสร้างในพื้นที่ อ.เสาไห้ฯ (7 ก.พ. 2555)
ตัวแทนชาวบ้านในเขตอำเภอเสาไห้ จ.สระบุรีได้เดินทางมาที่ว่าการอำเภอเสาไห้ เพื่อเข้ายื่นหนังสือคัดค้านการประชุมและการลงมติในกรณีการก่อสร้างฟาร์มไก่ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่จะมาทำการก่อสร้างในหมู่ที่ 4 ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี โดยมีนายสมพงษ์ ใจมีธรรม ปลัดอำเภอมารับเรื่องจากชาวบ้านแทน โดยในหนังสือคัดค้านระบุว่าการทำประชาคมและลงมติดังกล่าวอาจจะไม่ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบในการปฏิบัติ
อ่าน 536 ครั้ง
สืบสวนจังหวัดสระบุรีจับหญิงพกยาบ้ามาติดต่อราชการ ตำรวจเห็นพิรุธเลยขอตรวจพบยาบ้า 600 เม็ด ก่อนที่จะขยายผลไปตรวจค้นบ้านเครือข่ายเพิ่มเติม โดยผู้ต้องหามีสามีถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำสระบุรี (6 ก.พ. 2555)
นางยุพิน กันดี อายุ 43 ปี อยู่บ้านเลขที่ 11/3 หมู่ 1 ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี ถูกตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดสระบุรี เข้าตรวจค้นหลังพบพิรุธขณะสะพายกระเป๋าเดินผ่านหน้ากองกำกับการสืบสวนจังหวัดสระบุรีเมื่อช่วงเวลาค่ำ และตำรวจสามารถตรวจยึดยาเสพติดประเภทยาบ้าจำนวน 600 เม็ดอยู่ในกล่องนมและใส่ไว้ในกระเป๋าสะพายดังกล่าว
จังหวัดทหารบกสระบุรีเปิดโครงการ หน่วยทหาร หมู่บ้าน ชุมชนสีขาว สนองนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลและกองทัพบก โดยเน้นขจัดปัญหายาเสพติดในหน่วยทหารและชุมชนใกล้เคียง (3 ก.พ. 2555)
เปิดตัวโครงการ "หน่วยทหารสีขาว หมู่บ้านและชุมชนสีขาว" เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นวาระหลักแห่งชาติ หลังจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบกได้ทำพิธีมอบธงสัญลักษณ์ให้กับหน่วยทหารและมอบโอวาทเพื่อให้ผู้บังคับหน่วยทหารและกำลังไปดำเนินการในพื้นที่ ทางด้านจังหวัดทหารบกสระบุรี พล.ต.ประพนธ์ ศักดิ์สุภา ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี เป็นประธานในการกล่าวปฏิญาณตนและเปิดโครงการหน่วยทหาร หมู่บ้าน และชุมชนสีขาวในเขตความรับผิดชอบของจังหวัดทหารบกสระบุรี
อ่าน 655 ครั้ง
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” (3 ก.พ. 2555)
นายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการอบรมและปาฐกถาพิเศษ ให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”โดยมีนายจรัล จึงยิ่งเรืองรุ่ง สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสระบุรี นายวรวิทย์ วงษ์สุวรรณ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลพบุรี และนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ
อ่าน 308 ครั้ง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรีจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และชี้แจงกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2554 (2 ก.พ. 2555)
ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานการประชุม รับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งชี้แจงกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี พ.ศ.2554 ให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เข้าร่วมอบรมเสริมทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ในโครงการภาษาENGLISH A DAY TOWARD ASEAN PROJECT เตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 (2 ก.พ. 2555)
ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 ดร. ปัญญา แก้วเหล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการสัมมนาและอบรมโครงการ ENGLISH A DAY TOWARD ASEAN PROJECT ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดทั้ง 168 โรงเรียน และจ้าหน้าที่บุคคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
อ่าน 550 ครั้ง
ผู้ว่า ฯ สระบุรี เรียกประชุมทุกส่วนราชการเพื่อเตรียมรับมือภัยแล้งและอุทกภัย (1 ก.พ. 2555)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้ประชุมหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นในปีนี้และการประชุมการเตรียมการป้องกันภัยน้ำท่วม รวมทั้งการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในแก่ผู้ประสบภัย
ศูนย์การทหารม้าเปิดการฝึกภาคสนามนักเรียนนายร้อยชั้นปี่ที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 โดยจะเข้าฝึกในหมวดวิชาทหารม้าและยุทธวิธีทหารม้า รวมทั้งการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้าและรถถัง (31 ม.ค. 2555)
ที่ลานอเนกประสงค์บุญชัย บำรุงพงศ์ หน้ากองบัญชาการศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี พันเอกอภิชาต มีสมมนต์ รองผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า ได้ทำการต้อนรับอาจารย์และคณะนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 3 ที่เดินทางมาฝึกวิชาทหารม้าและเป็นประธานเปิดการฝึกภาคสนามวิชายุทธวิธีทหารม้าระดับหมวดของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา2555
อ่าน 709 ครั้ง
เวทีเสวนาปฏิรูปจังหวัดสระบุรี สู่การปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 3 มีการระดมความคิดเห็นจากภาคีเครือข่าย (31 ม.ค. 2555)
สำนักงานปฏิรูปเพื่อสังคมไทยที่เป็นธรรม ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 4 จังหวัดสระบุรี จัดเวทีสานเสวนา "ปฏิรูปสระบุรี สู่การปฏิรูปประเทศไทย” เป็นครั้งที่ 3 โดยมีนักวิชาการ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อาทิ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ประธานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป พระครูพิพิธปริยัติกิจ เจ้าอาวาสวัดซับชะอม เจ้าคณะตำบลเขาวง จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และเครือข่ายภาคีทั้งท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และผู้แทนภาคการเมืองในจังหวัดสระบุรี ร่วมเสวนา
พัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรีจัดงานครบรอบ 43 ปีโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (28 ม.ค. 2555)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ร่วมกับอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำอาสา กลุ่มพลังมวลชน องค์กรเครือข่าย ส่วนราชการและภาคเอกชนทั้ง 13 อำเภอในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ร่วมจัดงานวัน “โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน” เนื่องในวาระครบรอบ 43 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
อ่าน 255 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ลงพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก ขยายผลนำนโยบายรัฐบาลลงสู่พี่น้องประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (27 ม.ค. 2555)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรีและอำเภอมวกเหล็ก เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณโรงเรียนวัดหนองผักหนอก ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
อ่าน 220 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>