หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี มอบปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์ (19 พ.ค. 2558)
นายภคพงษ์ ทวิพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์ ในกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ด้านปศุสัตว์ ปี 2557/2558 มีนายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอบ้านหมอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมพี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมงาน
อ่าน 224 ครั้ง
จังหวัดทหารบกสระบุรีได้ประชุมสรุปการรักษาความสงบเรียบในจังหวัดสระบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมอาคารอดิศร จังหวัดทหารบกสระบุรี (19 พ.ค. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พลตรีอดิศรย์ โครพ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี พลตำรวจตรี ชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี นายทิวา วัชรกาฬ ปลัดจังหวัดสระบุรีมี ผู้กำกับ สภ.อำเภอ และนายอำเภอทั้ง13 อำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมสรุปการปฏิบัติการตามคำสั่งรัฐบาล และ คชส.สรุปดำเนินการในทั้ง 2 จังหวัดที่ได้ดำเนินการในห้วงวงรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา
อ่าน 191 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี เปิดตัวโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (Kick off) ประจำปี 2558 (12 พ.ค. 2558)
วันนี้(12 พฤษภาคม 2558)10.00 น.นายภคพงศ์ ทวิพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดตัว (Kick Off )โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จังหวัดสระบุรี ณ บริเวณจุดดำเดินโครงการฯ หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องเกษตรกรร่วมงานอย่างคับคั่ง
อ่าน 276 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี แรงงานจังหวัดสระบุรี ทหาร ตำรวจ พร้อมด้วยฝ่ายปกครอง สนธิกำลังตรวจลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ (12 พ.ค. 2558)
จังหวัดสระบุรี โดย นายทิวา วัชรกาฬ ปลัดจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นางวิลาวัณย์ เจียมศรีสกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี แรงงานจังหวัดสระบุรี ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เพื่อตรวจสอบตามนโยบายการปราบปรามการค้ามนุษย์ของรัฐบาล
อ่าน 216 ครั้ง
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระบุรีเตรียมเงินสด 100 ล้านบาท รองรับการจำนำในช่วงเปิดเทอมหลังเริ่มมีประชาชนมาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (12 พ.ค. 2558)
ดร. ภานุพงศ์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี เปิดเผยว่า กลางเดือนพฤษภาคม 2558 โรงเรียนส่วนใหญ่จะเปิดทำการเรียนการสอน นักเรียนในทุกระดับชั้นจะมีการปรับเปลี่ยนชั้นเรียน เปลี่ยนโรงเรียน เลื่อนชั้นเรียน ซึ่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี ที่เปิดทำการเรียนการสอน ในระดับอนุบาล-มัธยมศึกษา ที่กระจายอยู่ในชุมชนต่าง ๆ ทั่วเทศบาลเมืองสระบุรี มีด้วยกันทั้งหมด 10 โรงเรียน อีกทั้งยังมีโรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัด การประถมศึกษาฯ และมัธยมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน อีกหลายแห่งที่จะเปิดภาคเรียนในระยะเวลาใกล้เคียงกัน
อ่าน 358 ครั้ง
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมประชุมกับตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 13 อำเภอเพื่อรวบรวมความคิดเห็นในร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 285 (11 พ.ค. 2558)
วันนี้ 11 พฤษภาคม 2558 นายวิรัช ศรีเพียร ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมประชุมกับตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 13 อำเภอในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อหารือแนวทาง เพื่อรวบรวมความคิดเห็นในร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 285
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับตัวแทนผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (8 พ.ค. 2558)
ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับตัวแทนผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลใน พื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อชี้แจงหลักปฏิบัติ ให้ขายสลากในราคาฉบับละ 80 บาท ตามนโยบายของรัฐบาลและ คสช.
อ่าน 142 ครั้ง
ประมงจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ อ.เสาไห้ปล่อยปลาและพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา (8 พ.ค. 2558)
นายภคพงษ์ ทวิพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์ปลาและพันธ์สัตว์น้ำลงในแม่น้ำป่าสัก ในโครงการฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทางน้ำ
อ่าน 107 ครั้ง
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ 4 ชมรม จังหวัดสระบุรี รวมตัวยื่นหนังสือแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการรณรงค์ความปลอดภัย แก่ผู้ขับขี่จักรยานโดยปราศจากแอลกอฮอล์ (8 พ.ค. 2558)
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี จำนวน 4 ชมรม ได้แก่ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี ชมรม ไฟล์เตอร์ทีม ชมรมวิหารแดง ไบร์คลับ ชมรม ฟอร์คพีล ได้เดินทางรวมตัวกัน กว่า 100 คน ร่วมกับ มูลนิธิ สสส.เมาไม่ขับ สระบุรี เข้ายื่นหนังสือ ต่อนายวิเชียร วุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และ พันตำรวจเอกพงษ์พันธุ์ วงษ์มณีเทศ ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธร เมืองสระบุรี
อ่าน 90 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ดึงศักยภาพของชุมชน มาบริหารจัดการทรัพยากรในการเสริมสร้างเอกลักษณ์การท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี (7 พ.ค. 2558)
จังหวัดสระบุรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายสู่การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวระดับพื้นที่ ภายใต้โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี มีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งมีผู้นำชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน และผู้นำเครือข่ายด้านวัฒนธรรม ด้านการท่องเที่ยว เข้าร่วมอบรม
อ่าน 137 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีทำพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน”วันฉัตรมงคล” (5 พ.ค. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำหัวหน้าส่วนงานราชการ พ่อค้า ประชาชน ตลอดจนกลุ่มพลังมวลชน ต่าง ๆ ทำพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลังเก่า บริเวณศาลากลางจังหวัดสระบุรี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีของเหล่าพสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี ระดมทุนครั้งใหญ่ เปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัดและสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัย ประเทศเนปาล ยอดบริจาค 2 ล้านกว่า (1 พ.ค. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมนางอังคณาพุฒิวิญญูนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีได้เปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัดและสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ครั้งใหญ่เพื่อระดมทุนในการรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัย ประเทศเนปาล โดยมีส่วนราชการจังหวัดสระบุรี จากหน่วยงานอำเภอและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสระบุรี รวมถึงภาคเอกชน บริษัทห้างร้านต่างๆ และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมบริจาคจำนวนมาก
อ่าน 119 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีตรวจแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งตะขบ อำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรี พร้อมหนุนพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ลุ่มแม่น้ำป่าสัก (1 พ.ค. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้ลงพื้นที่แหล่งโบราณคดีที่กรมศิลปกรได้พบวัตถุโบราณและโครงกระดูกมนุษย์ที่มีอายุราวประมาณ 3,000ปีที่ได้มีการขุดพบในบริเวณหมู่บ้านโป่งตะขบ หมู่ที่ 4 ตำบลวังม่วงอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรีโดยมี รองศาสตราจารย์ สุรพล นาถะพินธุ อดีตอาจารย์ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้การต้อนรับและบรรยายประวัติความเป็นมาให้รับทราบ
อ่าน 471 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (28 เม.ย. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 60 คน ณ บ้านมอดินแดน หมู่ที่ 2 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 144 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี ตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัย ประเทศเนปาล ทั้งที่ ศาลากลางจังหวัด และที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2558 เป็นต้นไป พร้อมระดมใหญ่ 1 พ.ค.58 นี้ (28 เม.ย. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมนางอังคณาพุฒิวิญญูนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี โดยมีส่วนราชการจังหวัดสระบุรีจากหน่วยงานอำเภอและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมเปิดศูนย์และร่วมบริจาค
อ่าน 204 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพระราชพิธีสงกรานต์ (24 เม.ย. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 384 ครั้ง
รองประธานคณะกรรมการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เยี่ยมเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดสระบุรี (22 เม.ย. 2558)
นายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ พร้อมคณะเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ ในพื้นที่อำเภอหนองแค และอำเภอวิหารแดง ตามโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ เพื่อติดตามเยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์ ดูสภาพความเป็นอยู่ เยี่ยมเยียนพูดคุยกับครอบครัวอุปถัมภ์
อ่าน 84 ครั้ง
เยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หลังจากใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดสระบุรี (21 เม.ย. 2558)
นายเสน่ห์ พงษ์สว่าง ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสระบุรี นำคณะเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้เข้ามาพักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ตามโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ เข้าพบนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อรับฟังโอวาทจากผู้ว่าราชการจังหวัด
อ่าน 95 ครั้ง
อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เปิดศูนย์ “วิหารแดงแบ่งปันรัก” หวังให้เกิดการดูแลระยะยาวอย่างเป็นระบบ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ ไม่ถูกทอดทิ้ง (21 เม.ย. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนวิหารแดง แบ่งปันน้ำใจ ให้ ฒ ผู้เฒ่าแข็งแรง และเปิดศูนย์วิหารแดงแบ่งปันรัก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558
อ่าน 766 ครั้ง
ศูนย์การทหารม้า สระบุรีเปิดการฝึกหน่วยกองพันทบ. เหล่าม้าเพื่อพัฒนาศักยภาพของกำลังพลและพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจและการรบ ของหน่วยทหารม้า (20 เม.ย. 2558)
พล.ท.กฤษฏา อารีรัชชกุล เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เดินทางมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันและตรวจสอบเป็นหน่วยกองพันของทหารบก ของเหล่าทหารม้า ตามที่กองทัพบกมอบหมายให้ศูนย์การทหารม้าจัดการแข่งขันและตรวจสอบการฝึก ที่ห้องประชุมกองบัญชาการศูนย์การทหารม้าสระบุรี
อ่าน 548 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>