หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางสำรวจพื้นที่ภัยแล้งฝนทิ้งช่วงสระบุรี (17 ส.ค. 2558)
นายรัฐกร วรุณสุขะศิริ รักษาการแทนผู้อำนวยการฝนหลวงภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์ ร่ วมประชุมกับ นายวิเชียร พุฒิวิญญ ูผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรี อดิศรย์ โครพ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี พ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องปัญหาภัยแล้งฝนทิ้ง ช่วงใน13 อำเภอ ของจังหวัดสระบุรี ซึ่งในห้วงเวลาที่ผ่านมาก่อให้เกิดความเสี่ยงและเสียหายในด้านการเกษตรในเกือบทุกพื้นที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำพี่น้องนักปั่นจักรยาน ออกจากจุดสตาร์ท พร้อมนำสมาชิกเตรียมบันทึกสถิติโลก โดยมีนักปั่นจักรยานจังหวัดสระบุรี กว่า 6,000 คัน (16 ส.ค. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเริ่มการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่ลงทะเบียนไว้ กว่า 6,000 คน
อ่าน 155 ครั้ง
สระบุรีจัดอบรมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองสองคอนแบบครบวงจร พร้อมเปิดงานโครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์กลุ่มผู้ผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก (13 ส.ค. 2558)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองสองคอนแบบครบวงจร ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 และมอบรางวัลกิจกรรมการประกวดสปอตณรงค์อนุรักษ์สายน้ำ ให้กับผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ พร้อมเปิดงานโครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์กลุ่มผู้ผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกและมอบรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ ผู้ชนะเลิศการประกวดสปอร์ตโทรทัศน์รณรงค์อนุรักษ์สายน้ำฯ
อ่าน 213 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประชุมชี้แจงอาสาสมัครผู้ทำหน้าที่สแกนบาร์โค้ด ทดสอบระบบการสแกนบาร์โค้ด เตรียมบันทึกลง “กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ดส” (13 ส.ค. 2558)
นายวิรัช โต๊ะถม ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี คณะทำงานของจังหวัดสระบุรีและผู้ประสานงานการบันทึกสถิติโลกในกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ฯ ของจังหวัดสระบุรี ได้เชิญคณะอาจารย์และนักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จำนวน 100 คน ที่เป็นอาสาสมัครผู้ทำหน้าที่สแกนบาร์โค้ด มาซักซ้อมความเข้าใจเพื่อให้การบันทึกสถิติ“กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ดส”
อ่าน 116 ครั้ง
ผู้ว่าฯสระบุรีฯนำพสกนิกรชาวสระบุรี จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (12 ส.ค. 2558)
นายวิเชียรพุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี จัดพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานอัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรม สโมสร องค์กร ประชาชน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
อ่าน 176 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2558 (12 ส.ค. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการสระบุรี เป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2558 เพื่อให้ผู้นำชุมชน และหมู่บ้านต่างๆนำไปเป็นกองทุนสำหรับการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นกองทุนสำหรับส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
อ่าน 215 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี ทำพิธีมอบเสื้อและเข็มกลัดพระราชทานกิจกรรม “Bike for mom ปั่นเพื่อแม่” (12 ส.ค. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานนำพี่น้องประชาชนเข้ารับมอบเสื้อและเข็มกลัดพระราชทานกิจกรรม “Bike for mom ปั่นเพื่อแม่” โดยที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการเข้ารับเสื้อและเข็มกลัดพระราชทาน หน้าพระสาทิศลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร
อ่าน 288 ครั้ง
พสกนิกรจังหวัดสระบุรี แสดงความจงรักภักดีร่วมตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 (12 ส.ค. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนงานราชการ สมาชิกสมาคม ชมรม สโมสร มูลนิธิ พ่อค้า ประชาชน ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 84 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558
อ่าน 167 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 (11 ส.ค. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี และประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนงานราชการต่างๆ ร่วมจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ด้อยโอกาส ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
อ่าน 541 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านปี 2558 (10 ส.ค. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมงานเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปี 2558 เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องคุณงามความดี แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตร กำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในการดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน
อ่าน 465 ครั้ง
พุทธศาสนิกชนหลายพันคนเดินทางไปที่วัดป่าสว่างบุญ ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เพื่อการจัดกิจกรรมทำบุญเดือนถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 12 สิงหาคม 2558 (10 ส.ค. 2558)
คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์วัดป่าสว่างบุญ หรือวัดเจดีย์ 500 ยอด ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาจากจังหวัดต่าง ๆ หลายพันคน ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญเดือน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2558 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา และร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าถวายวัด 50 วัดที่ขาดแคลน
อ่าน 219 ครั้ง
จ.สระบุรี สำนักงานศาลยุติธรรม จัดกิจกรรม ชวนปั่นวันรพี ฯ ระยะทาง15 กม และ 45 กม. (9 ส.ค. 2558)
นายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดงานชวนปั่นวันรพี 95 ปี รพีรำลึก ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จ.สระบุรี มีส่วนราชการ ทหาร ตำรวจพร้อมนักปั่นจากชมรมนักปั่นจักรยานในจังหวัดสระบุรี รวมทั้งนายภัคพงศ ์ทวิพัฒน ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมปั่นจักรยาน
ศาลจังหวัดสระบุรีจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี (7 ส.ค. 2558)
นายธวัฒน์ชัย สุดใจศิริบูล อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 1 เป็นประธานประกอบพิธีทำบุญพระถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมายที่เสียชีวิตแล้ว โดยมีนายวีระ คงทวีเลิศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระบุรี เป็นผู้กล่าวสดุดีพระเกียรติคุณ มีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสมาคม ชมรม สโมสร ร่วมประกอบพิธีสงฆ์และวางพวงมาลาและสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
อ่าน 298 ครั้ง
ศปป.กอ.รมน.ภาค1 จัดอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งต่อการปฏิรูปสังคม ครั้งที่ 3 เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ตามโรดแมพ คสช. (6 ส.ค. 2558)
พลตรีกันตภณ อัครานุรักษ์ เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๑ และ รองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งต่อการปฏิรูปสังคม ครั้งที่ 3 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความสามัคคี ให้สังคมไทยในการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง บริหารความขัดแย้งให้อยู่ร่วมกันได้ เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ รวมทั้งคืนความสุขให้ประชาชน
คณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองทับกวาง จ.สระบุรีเข้าศึกษาดูงาน ณ เรือนจำจังหวัดสระบุรี ตามโครงการ ผู้ว่าฯ ผู้การตำรวจ ทหาร นำนักเรียนเยี่ยมเรือนจำ (6 ส.ค. 2558)
น. นายชรัส บุญณสะ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองทับกวาง จ.สระบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณ เรือนจำกลาง จ.สระบุรี ตามโครงการ ผู้ว่าฯ ผู้การตำรวจ ผู้การทหาร นำนักเรียนเยี่ยมเรือนจำ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม จ.สระบุรีและร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง (6 ส.ค. 2558)
ที่ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายสุทธิชัย สังขมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี พร้อมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการและหารือข้อราชการ
อ่าน 161 ครั้ง
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดประกวดภาพถ่ายกิจกรรม Bike for mom ปั่นเพื่อแม่ ในส่วนของจังหวัดสระบุรี โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโล่รางวัลแก่ภาพที่ชนะเลิศในระดับประเทศ (5 ส.ค. 2558)
นายบัญญัติ แสวงดี วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ได้ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กับการจัดประกวดภาพถ่ายกิจกรรม bike for mom ปั่นเพื่อแม่ ของสระบุรี ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายให้จัดประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ
อ่าน 291 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำส่วนราชการ ชมรมจักรยาน พี่น้องประชาชน สื่อมวลชน ร่วมซ้อมปั่นจักรยาน bike for mom เพื่อเตรียมความพร้อมสร้างความมั่นใจให้กับนักปั่นที่จะร่วมกิจกรรมในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 (3 ส.ค. 2558)
เตรียมความพร้อมสร้างความมั่นใจให้กับนักปั่นที่จะร่วมกิจกรรมในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำส่วนราชการ ชมรมจักรยานในพื้นที่สระบุรี พี่น้องประชาชน สื่อมวลชน ประมาณ 1,500 คน ร่วมซ้อมปั่นจักรยาน bike for mom เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจ และสร้างความมั่นใจให้กับนักปั่นที่จะร่วมกิจกรรมในวันที่ 16 สิงหาคม 2558
อ่าน 561 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเร่งจ้างงานให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อเพิ่มรายได้และลดผลกระทบจากภัยพิบัติ (1 ส.ค. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการพร้อมพี่น้องสื่อมวลชนได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานตามมาตรการจ้างแรงงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากภาวะฝนแล้งทั้งทางตรงและทางอ้อม
อ่าน 175 ครั้ง
ขนส่งจังหวัดสระบุรีเตรียมเปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร กน สระบุรี “กิจการรุ่งเรือง ทรัพย์สินเนืองนอง” 5-6 กันยายนนี้ (30 ก.ค. 2558)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายเฉลิม วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายวีระโชค ไชยคิรินทร์ ขนส่งจังหวัดสระบุรี ร่วมกันแถลงข่าวเปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร กน จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 5 - 6 กันยายน 2558 นี้ ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 569 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ถัดไป>>