หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรีประชุมเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมรณรงค์ เล่นสงกรานต์ ประหยัดน้ำสู้ภัยแล้ง (29/03/2016)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559
อ่าน 164 ครั้ง
ทหารมณฑลทหารบกที่18 นำน้ำออกแจกจ่ายพี่น้องประชาชนช่วยภัยแล้ง (25/03/2016)
นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม นายอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ ร้อยเอกพิทักษ์ ประพันธมิตร หัวหน้าชุดรักษาความสงบเรียบร้อยมณฑลทหารบกที่18 นำรถน้ำพร้อมกำลังพลลงพื้นที่เพื่อนำน้ำไปแจกให้กับพี่น้องประชาชนทีคลาดแคลนน้ำ
อ่าน 216 ครั้ง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 สระบุรี เดิน รณรงค์ประหยัดน้ำช่วยชาติ เพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกที่ดีในการรู้จักใช้น้ำอย่างรู้คุ้มค่า (25/03/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานปล่อยแถวเดินรณรงค์ประหยัดน้ำช่วยชาติ โดยมีนายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นำเจ้าหน้าที่และพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค เดินรณรงค์ประหยัดน้ำช่วยชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี รับมอบสิ่งของและมอบโฉนดที่ดินโครงการสร้างบ้าน “ประชารัฐ”เฉลิมพระเกียรติ (เริ่มวันพ่อ สำเร็จวันแม่) จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (24/03/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมกันเป็นประธานรับมอบสิ่งของและเงินจากภาคเอกชนและผู้มีจิตศรัทธาที่อยากมีส่วนร่วมในการสนับสนุน โครงการซ่อม/สร้างบ้าน “ประชารัฐ”เฉลิมพระเกียรติ (เริ่มวันพ่อ สำเร็จวันแม่) จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
อ่าน 305 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจับมือกับภาคเอกชนนำร่องดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อยหญ้าเนเปียร์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งบนพื้นที่กว่า 25 ไร่ (24/03/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย (หญ้าเนเปียร์) เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ แปลงสาธิตหญ้าเนเปียร์ บ้านหนองกอง ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี มีนายวัชรินทร์ คำมุงคุณ รองกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) นายแปลก เทพรักษ์ นายอำเภออำเภอพระพุทธบาทตัวแทนจากธนาคารเกษตรและสหกรณ์ พี่น้องเกษตรกรและสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน
อ่าน 436 ครั้ง
สระบุรีจัดซ้อมแผนการป้องกันและระงับอุบัติภัยทางน้ำสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว (23/03/2016)
นายทิวา วัชรกาฬ ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการซ้อมแผนการปฏิบัติการป้องกันสาธารณภัยด้านอุบัติภัยทางน้ำ ประจำปี 2559 ที่บริเวณตลาดน้ำต้นตาล ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 244 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีอบรมกำลังพลทหารและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเพื่อเป็นวิทยากรในการสอนอาชีพการปั้นโอ่งเพื่อเตรียมรองรับภัยแล้งนี้ (22/03/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายทิวา วัชรกาฬ ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมวิทยากรปั้นโอ่งซีเมนต์ให้แก่กำลังพลทหารจากมณฑลทหารบกที่ 18 พร้อมชุดรักษาความสงบแห่งชาติและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี ที่เข้ารับการอบรมปั้นโอ่งซีเมนต์เพื่อส่งเสริมนโยบายรัฐบาลประชารัฐร่วมใจสู้ภัยแล้ง จำนวน 50นาย
อ่าน 266 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเตรียมจัดงานแสดงและจำหน่ายข้าวเจ๊กเชย – เสาไห้ และสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดสระบุรี ภายใต้ชื่องาน “เทศกาลสินค้าดีเด่นดัง ที่ 1 สระบุรี” 25 – 29 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ (22/03/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานแถลงข่าว “เทศกาลสินค้าดีเด่นดัง ที่ 1 สระบุรี” เพื่อส่งเสริม สร้างโอกาสทางการตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวเจ๊กเชย – เสาไห้ และสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดของสระบุรี ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” โดยได้กำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายข้าวเจ๊กเชย – เสาไห้ และสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดสระบุรี ภายใต้ชื่องาน “เทศกาลสินค้าดีเด่นดัง ที่ 1 สระบุรี” ระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ กรุงเทพมหานคร
เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมกาชาดสัญจรเยี่ยมโรงเรียนน้องที่ห่างไกล มอบทุน มอบจักรยานและ เลี้ยงอาหารกลางวัน ที่โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง อ.วังม่วง จ.สระบุรี (22/03/2016)
นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นำคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมกาชาดสัญจรเยี่ยมโรงเรียนน้องที่ห่างไกล ที่โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง อ.วังม่วง จ.สระบุรี เพื่อแบ่งปันความสุขให้กับเด็กๆในพื้นที่ทุรกันดาร
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนร่วมมือกันลดและประหยัดพลังงานโดยการ “ปิดไฟให้โลกพัก ปลุกเมืองให้โลกเปลี่ยน ” (18/03/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนร่วมมือกันลดและประหยัดพลังงาน ร่วมกัน ปิดไฟให้โลกพัก ปลุกเมืองให้โลกเปลี่ยน โดยการปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในวันที่ 19 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 20.30 – 21.30 น.
อ่าน 271 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ และประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 (18/03/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ที่บริเวณวัดศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี และประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย
อ่าน 225 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สระบุรีลงพื้นที่ ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนกับสถานการณ์ภัยแล้งพร้อมนำทุกภาคส่วนเยี่ยมเยียนประชาชน ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข (17/03/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน นำบริการภาครัฐ ภาคเอกชน ลงพื้นที่ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
อ่าน 212 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี มุ่งมั่นการแก้ปัญหาแรงงานจับมือโรงงานน้ำตาลและสมาคมชาวไร่อ้อย ทำ MOU ว่าด้วยการป้องกันแก้ไขแรงงานเด็กและแรงงานบังคับกิจการผลิตน้ำตาลจากอ้อย (17/03/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังสระบุรี เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี สมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดสระบุรี และบริษัทน้ำตาลสระบุรี จำกัด เพื่อที่จะสร้างความร่วมมือในการสร้างภาพลักษณ์และการแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน
อ่าน 322 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมออกเดินรณรงค์ ประชารัฐร่วมใจ ทหารไทยร่วมมือ ยึดถือปฏิบัติ จัดสิ่งแวดล้อมปลอดโรค ควบคุมโรคไข้เลือดออกให้เป็นศูนย์เน้น 3 เก็บ (16/03/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชารัฐร่วมใจ ทหารไทยร่วมมือ ยึดถือปฏิบัติ จัดสิ่งแวดล้อมปลอดโรค และนำขบวนเดินรณรงค์ พร้อมมอบป้ายสัญลักษณ์ 3 เก็บ แก่อำเภอที่มีผลการดำเนินการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกดีเด่น ณ อาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรีแถลงข่าวงาน “เทศกาลมะม่วงมันหนองแซง” ประจำปี 2559 พร้อมชมมะม่วงมันต้นแรกของอำเภอหนองแซง (16/03/2016)
จังหวัดสระบุรีร่วมกับอำเภอหนองแซงประชาชนอำเภอหนองแซง จัดแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลมะม่วงมันหนองแซง” ประจำปี 2559 ในวันที่ 31 มีนาคม ถึง 4 เมษายน 2559 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ณ บริเวณซุ้มประตูงานเทศกาลมะม่วงมันหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรีแถลงข่าวจัดการแข่งขัน "เดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (15/03/2016)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายเฉลิม วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายทวิช มีชอบ นายกสโมสรโรตารีสระบุรีมิตรภาพ และพันตำรวจเอกฐนธรณ์ คงชีพ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน "เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ” ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทยเปิดโครงการ "พัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย" ของเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี (15/03/2016)
นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดสภากาชาดไทย นพ.อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย ร่วมเปิดโครงการ “พัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย” ของเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี โดยมีนายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และนางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดสระบุรี พร้อมคณะเหล่ากาชาดให้การต้อนรับ
อ่าน 162 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดงานแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมตลาดเงินตลาดทุนเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1 “ MINI MONEY EXPO@SARABURI # 1” กระตุ้นการลงทุนในพื้นที่ (14/03/2016)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายชัชวัสส์ ณ สงขลา คลังจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหอการค้าจังหวัดสระบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ชมรมธนาคาร และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสระบุรี ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน MINI MONEY EXPO@SARABURI # 1 “มหกรรมตลาดเงินตลาดทุนเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1” ระหว่าง วันที่ 19-20 มีนาคม 2559 ณ ลานวาไรตี้ฮอลล์ ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค จังหวัดสระบุรี
อ่าน 284 ครั้ง
ผู้ว่าสระบุรีมอบปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากภัยแล้ง และการ อบรมฝึกอาชีพการปั้นโอ่งซีเมนต์ใกล้ครบทุกพื้นที่แล้ว ขณะสถานการณ์มีบางพื้นที่เตรียมประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยแล้ง (14/03/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เพื่อมอบปัจจัยการเกษตรด้านปศุสัตว์ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 จำนวน 437 ราย ที่หอประชุมอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 228 ครั้ง
สระบุรี ชาวบ้านกว่า 1,000คน ทำบุญประจำปีถวายขนุนบูชาคุณหลวงพ่อม่วงแร้ง ด้วยแรงศรัทธาของชาว บ้านเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยและในโลก (14/03/2016)
ชาวบ้านหนองโนเหนือ จังหวัดสระบุรี ประมาณ 1,000 คน ได้ออกมาร่วมรำวงแห่ขนุน บูชาคุณหลวงพ่อม่วงแร้ง ในการจัดงานประเพณีทำบุญประจำปีถวายขนุนบูชาคุณหลวงพ่อม่วงแร้ง ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ที่วัดหนองโนเหนือ ตำบลหนองโน อ. เมือง จ.สระบุรี
อ่าน 239 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>