หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรีพิธีปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดและปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (28/07/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดพันธ์ปลาตะเพียน จำนวน 5 แสนตัว เพื่อให้เจริญเติบโตในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ และรักษาระบบนิเวศน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 64 พรรษา 28 กรกฎาคม 2559
อ่าน 351 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ พี่น้องประชาชนพสกนิกรจังหวัดสระบุรี ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2559 (28/07/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนำเหล่าข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ พี่น้องประชาชนพสกนิกรจังหวัดสระบุรี ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนำพสกนิกรจังหวัดสระบุรี ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2559 (28/07/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำเหล่าข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด นักเรียน นักศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 65 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2559
อ่าน 234 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดอกไม้ 65 ล้าน บานสะพรั่ง เร่งประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ กระตุ้นเตือนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติให้มากที่สุด (25/07/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะ ประธานกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดอกไม้ 65 ล้าน บานสะพรั่ง ประจำจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการจัดทำแผนการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญพ.ศ.2559ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559
จังหวัดสระบุรีโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมปฏิญาณตน คนบวชใจ งดเหล้า เข้าพรรษา (24/07/2016)
ที่ศาลาการเปรียญวัดศาลาแดง อ.เมือง จ.สระบุรี ดร.ชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดพิธีปฏิญาณตน คนบวชใจ งดเหล้า เข้าพรรษา มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองสระบุรี พร้อมเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเข้าร่วมงาน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานเทียนจำนำพรรษา วัดหนองปลากระดี่และวัดขอนชะโงก อ.หนองแค จังหวัดสระบุรี (19/07/2016)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานอัญเชิญเทียนจำนำพรรษาพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ถวายแด่ เจ้าอาวาสและคณะภิกษุสงฆ์วัดหนองปลากระดี่ ต.หนองปลาหมอ และวัดขอนชะโงก ต.คชสิทธิ์ อ หนองแค จ.สระบุรี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
อ่าน 356 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประกอบพิธี บวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโอกาสการจัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2559 (17/07/2016)
ที่อนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมที่ประดิษฐานอยู่ ณ วิหารจัตุรมุข และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ด้านในและโดยรอบวัดพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรีประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานประจำปี 2559 (17/07/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2559 โดยมีหัวหน้าส่วนงานราชการ พี่น้องประชาชน ร่วมประกอบพิธี ณ พระอุโบสถ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
อ่าน 300 ครั้ง
คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐลงพื้นที่สระบุรีเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนจัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด (17/07/2016)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้แทนคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ พร้อมด้วย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานและซีอีโอ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หัวหน้าคณะทำงานภาคเอกชน นำคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐ ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับคณะทำงานประชารัฐสามัคคีของจังหวัดสระบุรี
อ่าน 364 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี เจ้าหน้าที่ออกตรวจชุดสังฆทาน สร้างความมั่นใจพี่น้องประชาชนก่อนวันเข้าพรรษานี้ (15/07/2016)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี สคบ.จังหวัดสระบุรี คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ตำรวจ ทหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายชุดไทยธรรมและชุดสังฆทาน ในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี
อ่าน 380 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี เร่งสร้างฝายประชารัฐเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (13/07/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างฝายประชารัฐเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยาน ข้าราชการทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม
อ่าน 325 ครั้ง
สระบุรีจัดพิธีทำวัตรสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (13/07/2016)
ที่วัดชัยเฉลิมมิตร ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี คณะสงฆ์อำเภอหนองแค นำโดย พระครูสิริสารวิสิฐ เจ้าคณะอำเภอหนองแค ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการในอำเภอหนองแค ร่วมกับ อำเภอหนองแค นำโดย นายเทเวศน์ มีศรี ปลัดอาวุโสอำเภอหนองแค เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
อ่าน 315 ครั้ง
สระบุรีจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองสระบุรีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวจังหวัดสระบุรี (12/07/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานนำหัวส่วนงานราชการ องค์การปกส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี หน่วยงานรัฐสาหกิจ พี่น้องประชาชน ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองสระบุรี หลังจากจังหวัดสระบุรีได้ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อบูรณะศาลหลักเมือง
อ่าน 303 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้านประชารัฐ เฉลิมพระเกียรติ (เริ่มวันพ่อ สำเร็จวันแม่) ที่ อำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรี (12/07/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยทหาร ตำรวจ ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้านประชารัฐ เฉลิมพระเกียรติ (เริ่มวันพ่อ สำเร็จวันแม่) หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 356 ครั้ง
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและขบวนองค์กรชุมชนภาคกลาง 9 จังหวัด เปิดเวทีสร้างความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญ (07/07/2016)
นายอภิชาต สุขคานนท์ รองประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เป็นประธานเปิดเวทีสร้างความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อประชาชนและชุมชนได้อะไรจากร่างรัฐธรรมนูญและกระบวนการประชามติ ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและขบวนองค์กรชุมชน โดยมี สภาองค์กรชุมชนภาคกลาง 9 จังหวัด
อ่าน 345 ครั้ง
สระบุรี-ผู้บัญชาการทหารบกเดินทางมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์และเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (07/07/2016)
พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการรทหารบก เดินทางมาที่ศูนย์การทหารม้าจังหวัดสระบุรี ในการเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์และเททองหล่อพระบรมราชานุสวารีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งจะประดิษฐานภายในพื้นที่ศูนย์การทหารม้า โดยมีข้าราชการทุกภาคส่วน พ่อค้าประชาชน หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาร่วมพิธีจำนวนมากกว่า 2 พันคน
อ่าน 338 ครั้ง
บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 นำทุกภาคส่วนร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรป่าไม้ ตามโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษ์แผ่นดิน” (06/07/2016)
พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
อ่าน 305 ครั้ง
ขนส่งสระบุรีเตรียมเปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร กบ จังหวัดสระบุรี “การเงินเพิ่มทวี บุญบารมีส่งเสริม (06/07/2016)
ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายเฉลิม วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายวีระโชค ไชยคิรินทร์ ขนส่งจังหวัดสระบุรี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน ร่วมกันแถลงข่าวเปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร กบ จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 10 - 11กันยายน 2559 นี้ ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 270 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีส่งเสริมสุขภาพประชาชนจัดกิจกรรมประกวดการออกกำลังกาย คนสระบุรี ร่วมใจ รวมพลังขยับกาย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนำส่วนราชการและผู้ที่เข้าร่วมงานกว่า 500 คน เต้นแอโรบิค (05/07/2016)
ที่ลานโดม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดการออกกำลังกายและเปิดโครงการสร้างสุขภาพ คนสระบุรี เพื่อรณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการหันมาออกกำลังกาย
อ่าน 338 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีร่วมกับสำนักงานส่งเสริมยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรมให้ความรู้แก่อาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ในการเป็นจิตอาสา ช่วยเหลือสาธารณกุศล (04/07/2016)
นางเสาวภา วัชรกาฬ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกุล ในการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดในการเป็นจิตอาสา ช่วยเหลือสาธารณกุศล
อ่าน 321 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ถัดไป>>