หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีมอบนโยบายส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเน้นย้ำสระบุรี เป็นเมืองน่าอยู่ พร้อมเปิดไลน์สั่งการข้อราชการเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และเหตุการณ์ (04/10/2016)
ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้ประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการ แก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและสื่อมวลชน
อ่าน 347 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีแถลงข่าวจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสระบุรี(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัดทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท (04/10/2016)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสระบุรี(วิสาหกิจเพื่อสังคม)และรับมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทเพื่อนำส่งมอบให้แก่บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสระบุรี(วิสาหกิจเพื่อสังคม) โดยมีนายชรัส บุญณะสะและ นายเกียรติศัดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรภาคประชาชน ทหาร ตำรวจ พร้อมสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน
อ่าน 365 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (03/10/2016)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา พี่น้องประชาชน พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดสระบุรี ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ
อ่าน 322 ครั้ง
สระบุรีเตรียมพร้อมเฝ้าระวังรับมือน้ำท่วมในพื้นที่หลังกรมชลประทานระบายน้ำเพิ่ม (03/10/2016)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณคลองชัยนาท-ป่าสักและระดับน้ำของแม่น้ำป่าสักบริเวณเขื่อนพระราม 6 ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรอยุธยา
อ่าน 306 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีคนใหม่เดินทางมารับตำแหน่งพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสระบุรี (01/10/2016)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เดินทางมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดสระบุรี ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีคนใหม่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนายชรัส บุญณสะ และนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พี่น้องประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ให้การต้อนรับ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
อ่าน 2208 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีมอบกุฎิประชารัฐสร้างบุญถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (30/09/2016)
ที่ศูนย์ศึกษาภาษาบาลีพุทธฉาย ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ส่วนราชการ ภาคเอกชน ชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมมอบกุฎิพระสงฆ์ ให้กับพระราชธีรภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
อ่าน 348 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ลงพื้นที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี พร้อมแก้ไขปัญหา พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต (22/09/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณเทศบาลตำบลพุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
อ่าน 316 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีแถลงผลการดำเนินโครงการซ่อม/สร้างบ้าน “ประชารัฐ”เฉลิมพระเกียรติ (เริ่มวันพ่อ สำเร็จวันแม่)” จำนวน 499 หลังมูลค่า กว่า 20 ล้านบาท ซึ่งไม่ได้ใช้งบประมาณของภาครัฐแต่อย่างใด สร้างความปลาบปลื้มใจแก่พสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรีที่ได้แสดงความจงรักภักดี (22/09/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นายเฉลิม วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พ.อ.เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง เสธ มณฑลทหารบกที่ 18 ตัวแทนสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ร่วมกันแถลงข่าวผลการดำเนิน โครงการซ่อม/สร้างบ้าน "ประชารัฐ”เฉลิมพระเกียรติ (เริ่มวันพ่อ สำเร็จวันแม่) จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
อ่าน 370 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีมอบรางวัลประกวดธนาคารรีไซเคิลและถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องกระบวนการจัดการธนาคารรีไซเคิลเพื่อให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน (21/09/2016)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบรางวัลโครงการประกวดธนาคารรีไซเคิลและการเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องกระบวนการจัดการธนาคารรีไซเคิล ให้กับตัวแทนชุมชน หมู่บ้านและโรงเรียนที่ได้รับรางวัล
อ่าน 392 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี เปิดศูนย์ท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมไท–ยวนเผยแพร่ข้อมูลด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตแบบครบวงจรให้แก่นักท่องเที่ยวพร้อมเชื่อมโยงเส้นทางตลาดต้องชมที่ตลาดต้าต้นตาล (20/09/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดงานการแสดงเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและเปิดอาคารศูนย์ท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมไท– ยวน ณ ตลาดน้ำดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านวัฒนธรรม เส้นทางท่องเที่ยว และวิถีชีวิตแบบครบวงจรให้บริการแก่นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
อ่าน 593 ครั้ง
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี1มอบทุนการศึกษา 1,120 ทุน มูลค่า 5.4 ล้านบาทแก่นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ จ.สระบุรี (19/09/2016)
นายนายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีร่วมเป็นประธานมอบทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษาสงเคราะห์เด็กนักเรียนในครอบครัวยากจนจังหวัดสระบุรี ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 1 จำนวน 1,120 ทุน มูลค่า 5.4 ล้านบาทโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อ-แม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เข้าร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาและร่วมเป็นสักขีพยาน
อ่าน 465 ครั้ง
ประมงจังหวัดสระบุรีร่วมกับทุกภาคส่วน จัดงานวันประมงแห่งชาติ 2559 ปล่อยปลาล้านตัวร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน (15/09/2016)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2559 โดยทางสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จังหวัดสระบุรี หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ อำเภอแก่งคอย และองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2559
อ่าน 320 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีสร้างเครือข่ายป้องกันทุจริตจัดอบรมโครงการช่อสะอาดวัยใสให้กับกลุ่มเยาวชนเพื่อช่วยเป็นหูตาสัปปะรดสอดส่องดูแลการทุจริตตั้งเป้าทั้งจังหวัด 3,000 คน (15/09/2016)
นายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรมต่อต้านการทุจริต โครงการช่อสะอาดวัยใส จังหวัดสระบุรี มีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงานความเป็นมาของโรงการและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยมีนางสาวมาลัย สุจิภิญโญ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี ส่วนราชการ ภาคเอกชน และกลุ่มนักเรียนเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี 13 สถาบันการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
อ่าน 281 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (12/09/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระสุนทรธรรมภาณ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ฝ่ายธรรมยุต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา พี่น้องประชาชน พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดสระบุรี ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
อ่าน 285 ครั้ง
มูลนิธิพระดาบส จัดโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 115 ให้ความรู้และฝึกทักษะการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรแก่ประชาชนจังหวัดสระบุรี (11/09/2016)
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส พร้อมด้วยคณะข้าราชการสำนักราชเลขาธิการ คณะข้าราชการสำนักพระราชวังและคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิพระดาบส เดินทางมาที่เทศบาลตำบลหนองแซงอ.หนองแซง จ.สระบุรี จัดโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 115
อ่าน 419 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆที่จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตามการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (08/09/2016)
นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อตรวจราชการ โดยได้มีการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 245 ครั้ง
ปลัดกระทรวงมหาดไทยวางศิลาฤกษ์ศูนย์ราชการแห่งใหม่จังหวัดสระบุรี (06/09/2016)
นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางมาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ที่มณฑลพิธี โดยมีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำส่วนราชการ ภาคเอกชนให้การต้อนรับพร้อมอ่านรายงานการดำเนินงานก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีให้ปลัดกะทรวงมหาดไทยรับทราบ
อ่าน 604 ครั้ง
ไลออนสากล 310 ประเทศไทย มอบอุปกรณ์ในการดมยาสลบมูลค่า 1,650,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรีเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น (30/08/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายแพทย์นพพร พงศ์ปลื้มปิติชัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรวัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระพุทธบาท พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลพระพุทธบาท ร่วมรับมอบอุปกรณ์ในการดมยาสลบ มูลค่า 1,650,000 บาท จากไลออนสมศักดิ์ โล่วิสุทธิ์ ตัวแทนไลออนสากล 310 ประเทศไทยและคณะ
อ่าน 309 ครั้ง
ประมงจังหวัดสระบุรีปล่อยพันธ์ปลาเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและแหล่งอาหารโปรตีนในแหล่งน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (30/08/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและแหล่งอาหารโปรตีนในแหล่งน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84พรรษา 12 สิงหาคม 2559 และเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและแหล่งอาหารที่ได้รับผลกระทบจากสภาพภัยแล้ง
อ่าน 325 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (30/08/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี และประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนงานราชการต่างๆ ร่วมจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ด้อยโอกาส ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
อ่าน 362 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ถัดไป>>