หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
สาธารณสุขจังหวัดสระบุรีร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สระบุรี ซ้อมการปฏิบัติการส่งผู้ป่วยทางอากาศ (31/05/2016)
นายแพทย์นพพร พงษ์ปลื้มปิติชัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยนายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์สระบุรี ร่วมกันซ้อมแผนการส่งผู้ป่วยทางอากาศยานเพื่อให้แพทย์ พยาบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อม เกิดความชำนาญ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
อ่าน 454 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี ประกอบพิธีปลงผมนาคและบรรพชาอุปสมบท ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (28/05/2016)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส พระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมประกอบพิธี ปลงผมนาค มอบผ้าไตรและบรรพชาอุปสมบท ให้กับผู้เข้าร่วมอุปสมบทจำนวน 11 ราย ที่เข้าร่วมตามโครงการบรรพขาอุปสมบท 770 รูป
อ่าน 255 ครั้ง
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูลสระบุรี ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (25/05/2016)
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล ร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่บริเวณโรงเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และสร้างความร่มรื่นภายในโรงเรียน โดยต้นไม้ที่นำมาปลูกเป็นไม้ยืนต้น เช่นต้นหว้า ยางนา มะขามป้อมและมะขามเปรี้ยว ซึ่งจะให้ร่มเงาขนาดใหญ่ โดยได้รับการสนับสนุนพันธ์กล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้พุแค สระบุรี
ปตท.ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการท่อเชื่อมระบบส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 1 พาดผ่านจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2 พร้อมเปิดเวทีตอบข้อซักถาม (25/05/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 โครงการท่อเชื่อมระบบส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 1 ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมโรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ภาคเอกชน ภาคอุสาหกรรม องค์กรภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม
อ่าน 267 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พร้อมบำรุงรักษาต้นไม้ ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ สมเด็จพระนางฯพระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ และร่วมปลูกต้นไม้คืนสู่ป่า (20/05/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2559 ณ วัดศรัทธาประชากรเขารวกต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ร่วมกับหน่วยราชการในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และประชาชนกว่า 500 คน พร้อมร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้และปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ และร่วมกันรักษาทรัพยากรของชาติไว้
จังหวัดสระบุรีมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้านประชารัฐ เฉลิมพระเกียรติ (เริ่มวันพ่อ สำเร็จวันแม่) ที่ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี (18/05/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยทหาร ตำรวจ ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้านประชารัฐ เฉลิมพระเกียรติ (เริ่มวันพ่อ สำเร็จวันแม่) ที่ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
อ่าน 393 ครั้ง
เหล่ากาชาดสระบุรีเตรียมจัดโครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท (17/05/2016)
สระบุรี นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี แพทย์หญิงอุไรวัลย์ ติงนังวัฒนะ จักษุแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมประชุมกับผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1และเขต 2 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เพื่อดำเนินโครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนชนบท
อ่าน 334 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 18 อบรมนักเรียนวิวัฒน์พลเมืองโครงการบำบัดฟื้นฟู ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด (16/05/2016)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมและฟื้นฟูนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง ในโครงการค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรีร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 18 ได้นำผู้ที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูรวม 60 คนเข้าสู่ในระบบบังคับบำบัด ณ หอประชุมค่ายอดิศร มณฑลทหารบกที่ 18 มี พ.อ.เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง เสธ.มณฑลทหารบกที่ 18 และนายทิวา วัชรกาฬ ปลัดจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีเปิดการอบรม
อ่าน 424 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2559 (13/05/2016)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2559 โดยมีคณะกรรมการคัดสรรร่วมกันคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อร่วมคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2559 เข้าคัดสรรในระดับประเทศ ณ ห้องประชุมศูนย์โอทอปคอมเพล็ก พุแค สระบุรี
อ่าน 564 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีลงนาม MOU กิจกรรมองค์รวมสุขภาพกาย – ใจ สมบูรณ์ สังคมสระบุรีเข้มแข็งและสร้างบุคคลต้นแบบสุขภาพดีตามโครงการสร้างสุขภาพ คนสระบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสวนสุขภาพจังหวัดสระบุรี (13/05/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานลงนาม MOU กับส่วนราชการกิจกรรมองค์รวมสุขภาพกาย – ใจ สมบูรณ์ สังคมสระบุรีเข้มแข็งและสร้างบุคคลต้นแบบสุขภาพดี พร้อมมอบชุดส่งเสริมความรู้ 3 อ.2ส.แก่ส่วนราชการที่สมัครเข้าร่วมโรงการจำนวน 30 หน่วยงาน
อ่าน 351 ครั้ง
สำนักงาน ปปส.ภาค 1 ร่วมกับจังหวัดสระบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ในการเสริมสร้างความรู้ภูมิคุ้มกัน เกราะป้องกันยาเสพติด ให้กับครูผู้สอน ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก และเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (12/05/2016)
ดร.ชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ภูมิคุ้มกันและเกราะป้องกันยาเสพติด ให้กับเจ้าหน้าที่ ครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเล็ก รวมกว่า 350 คน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในปี 2559 ซึ่งจัดโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1
อ่าน 682 ครั้ง
ชาวนาบ้านหมอสระบุรี หันหลังให้นาข้าวมาปลูกไผ่ตงลืมแล้งขายหน่อ หลังไม่มีน้ำทำนารายได้ต่อเดือนร่วมแสนบาท นับเป็นอีก 1 อาชีพที่น่าสนใจ (10/05/2016)
โดยผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ บ้านสวนไผ่หวาน บ้านเลขที่ 107 ม. 4 บ้านโคกมะขาม ต. ตลาดน้อย อ. บ้านหมอ จ.สระบุรี ซึ่งก็ได้พบกับ นายสำราญ เปียผล อายุ 61 ปี และ นางอุดม เปียผล อายุ 59 ปี ซึ่งเป็นสามีภรรยากัน หลังทั้งคู่หันหลังให้นาข้าวมาปลูกไผ่ตงลืมแล้ง ขายหน่อหลังจากไม่มีน้ำทำนารายได้ต่อเดือนร่วมแสนบาท
อ่าน 2345 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการใช้เงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย (10/05/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการใช้เงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะงบประมาณปี 2559
อ่าน 326 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีทำพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล (05/05/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำหัวหน้าส่วนงานราชการ พ่อค้า ประชาชน ตลอดจนกลุ่มพลังมวลชน ต่าง ๆ ทำพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลังเก่า บริเวณศาลากลางจังหวัดสระบุรี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีของเหล่าพสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรี
อ่าน 287 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ (04/05/2016)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ วัดหนองตะเฆ่ ตำบลหนองตะเข้ อำเภอหนองแค จ.สระบุรี มีหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมงานกว่า 500 คน
อ่าน 265 ครั้ง
คณะทำงานตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ออกตรวจสอบสภาพคลังข้าวและสภาพกองข้าวในสต็อกของรัฐหลังมีบริษัทเอกชนประมูลข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม (04/05/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดสระบุรี เกษตรจังหวัดสระบุรี ทหาร ตำรวจ ผู้แทน ธ.ก.ส. หัวหน้าคลังสินค้า อคส./อ.ต.ก. และการค้าภายในจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบความพร้อม สภาพคลังและสภาพกองข้าวจริงในสต็อกของรัฐที่โกดังบริษัท โรงสี พ.แสงวัฒนา 3 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 349 ครั้ง
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมสถานีสร้างบุญพระสงฆ์สุขภาพดี ถวายเป็นพระราชกุศล (04/05/2016)
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จัดกิจกรรมสถานีสร้างบุญพระสงฆ์สุขภาพดี ด้วยการบริการตรวจสุขภาพ ตรวจปัสสาวะและตรวจเลือดให้กับพระสงฆ์สามเณรในเขตอำเภอเสาไห้ จ.สระบุรี 39 วัดรวมกว่า 200 รูป เพื่อคัดกรองโรค
เรือนจำจังหวัดสระบุรี เตรียมคืนคนดี สู่สังคมจัดอบรมเตรียมความพร้อมให้กับผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัว (02/05/2016)
ที่เรือนจำจังหวัดสระบุรี นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวให้กับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสระบุรี พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรม 5 ก้าวอย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์
อ่าน 2057 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจัดอบรม มัคคุเทศก์น้อยและมัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่ (02/05/2016)
วันนี้(2 พ.ค.2559)09.00 น.นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2559 โดยมีบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและมัคคุเทศก์อาชีพ ประชาชนทั่วไป และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน ที่ห้องประชุมสวนริมเขา อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 271 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพระราชพิธีสงกรานต์ (28/04/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 559 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>