หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
ศูนย์การศึกษาพิเศษโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนำคณะครูออกบริการวิชาการสู่ชุมชนสร้างโอกาสทางการศึกษาและดูแลเด็กพิเศษในพื้นที่ห่างไกล (26/08/2016)
ศูนย์การศึกษาพิเศษโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้นำคณะครูและบุคคลากรออกบริการวิชาการสู่ชุมชนโรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคีและโรงเรียนบ้านหนองโปร่ง อ.มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อจัดกิจกรรมการให้ความรู้แก่นักเรียน ให้คำแนะนำแก่ครู ผู้ปกครอง ในเรื่องการดูแลและการให้การศึกษาแก่เด็กพิเศษ รวมทั้งนำสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนมามอบให้กับทางโรงเรียน
อ่าน 523 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีบรรยายพิเศษให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีในการอบรมพัฒนาจิตอาสาเพิ่มศักยภาพของสมาชิกเหล่ากาชาดฯ (26/08/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม อบรม และพัฒนาจิตอาสา ของสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2559 โดยมีคณะกรรมการเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดทั้งระดับจังหวัดและสมาชิกเหล่ากาชาดระดับอำเภอเข้าร่วมประชุมสัมมนากว่า 300 คน
อ่าน 278 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล (25/08/2016)
นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตตรวจราชการที่ ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อตรวจราชการ โดยได้มีการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 341 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี จัดอบรมพัฒนาจิตอาสาเพิ่มศักยภาพของสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ให้เกิดจิตสำนึก การเป็นผู้เสียสละในการทำงานเพื่อสังคมและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ (25/08/2016)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม อบรม และพัฒนาจิตอาสา ของสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2559 โดยมีคณะกรรมการเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดทั้งระดับจังหวัดและสมาชิกเหล่ากาชาดระดับอำเภอเข้าร่วมประชุมสัมมนากว่า 300 คน
อ่าน 230 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเดินหน้าเร่งปราบทุจริต จัดอบรมโครงการช่อสะอาดวัยใส จังหวัดสระบุรี สร้างเครือข่ายในกับกลุ่มเยาวชนเพื่อช่วยเป็นหู ตาสัปปะรดในการสอดส่องดูแลการทุจริต (23/08/2016)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรมต่อต้านการทุจริต รุ่นที่ 1 โครงการช่อสะอาดวัยใส จังหวัดสระบุรี โดยมีกลุ่มนักเรียนเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน ที่หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
อ่าน 348 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีอัญเชิญพระบรมราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประดิษฐานภายในบริเวณหน้าศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร เพื่อเทิดทูนประกาศเกียรติคุณและเป็นที่สักการะของประชาชน (22/08/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานอัญเชิญพระบรมราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อนำมาประดิษฐาน ณ ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร มีพลตรีวีรยุทธ วุฒิศิลป์ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า พลตรีวิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 พลตรีธิติ แสงสว่าง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชน ประมาณ 1,000 คน ร่วมพิธี
อ่าน 1119 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเปิดตลาดน้ำต้องชม บรรยากาศริมแม่น้ำป่าสักแห่งที่ 2 ของจังหวัดสระบุรี (21/08/2016)
นางสาว วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดตลาดต้องชม แห่งที่ 2 ของจังหวัดสระบุรีละเป็นแห่งที่69 ของประเทศ ที่ตลาดน้ำลาวเวียงวัดตะเฆ่ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ซึ่งเป็นตลาดชุมชุนที่สะท้อนวิถิชีวิตแบบเรียบง่ายริมแม่น้ำป่าสักมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ส่วนราชการ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน
อ่าน 410 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินและองค์กรสตรีจังหวัดสระบุรี จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (15/08/2016)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา มหาราชินี โดยกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสระบุรี และ งานพลังสตรีไทยรวมใจ เทิดไท้องค์ราชินี ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นโดยจังหวัดสระบุรี ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน และองค์กรสตรีจังหวัดสระบุรี
อ่าน 335 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (12/08/2016)
จังหวัดสระบุรี จัดพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84พรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ศาล สำนักงานอัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรม สโมสร องค์กร ประชาชน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
อ่าน 334 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์ และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (12/08/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
อ่าน 241 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (12/08/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำพสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรีทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพร และประกอบพิธี ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
อ่าน 255 ครั้ง
พสกนิกรจังหวัดสระบุรีแสดงความจงรักภักดีร่วมตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 (12/08/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนงานราชการ สมาชิกสมาคม ชมรม สโมสร มูลนิธิ พ่อค้า ประชาชน พร้อมใจใส่เสื้อฟ้า ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 85 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
อ่าน 353 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีแถลงข่าวการปฏิบัติแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดดึงชุมชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส (11/08/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ร่วมกันแถลงข่าวการสนธิกำลังกวาดล้าง ปิดล้อม ตรวจค้น จัดระเบียบสังคม และกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภท ตามนโยบายและแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559-2560
จังหวัดสระบุรีจัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เชิดชูบทบาทในการดูแลบำบัดทุกข์ บำรุงสุข (10/08/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นายเฉลิม วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน ร่วมงานเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปี 2559 เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องคุณงามความดี
อ่าน 376 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (09/08/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ พี่น้องประชาชนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดสระบุรีลงนามถวายพระพรและ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ อาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ศูนย์การทหารม้าจังหวัดสระบุรี
อ่าน 301 ครั้ง
จ.สระบุรี ร่วมปลูกต้นพันธ์ไม้พระราชทานประจำจังหวัดสระบุรีไม้ เฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (09/08/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในโครงการปวงประชารวมใจปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
อ่าน 439 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนำประชาชนลงประชามติ บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักพร้อมสั่งการให้ทุกอำเภอเปิดให้บริการการทำบัตรประชาชนหรือให้บริการทะเบียนราษฎร์ให้กับพี่น้องประชาชนตลอดทั้งวัน (07/08/2016)
นายวิชียร พุฒิวิญูญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เดินทางไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติที่หน่วยออกเสียงประชามตินอกจากนี้หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธินอกเขตจังหวัดมาใช้สิทธิที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต่างได้เดินทางมารอลงคะแนน
จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรม Big Day ผู้ว่าฯสระบุรีเดินหน้าเคาะประตูบ้านเร่งเชิญชวนรณรงค์ออกไปใช้สิทธิลงประชามติ ตั้งเป้า 80 % (04/08/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานปล่อยแถวคาราวานขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ สระบุรี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีกว่า 500 คน ร่วมกันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแบบเคาะประตูบ้านทุกครัวเรือน
อ่าน 404 ครั้ง
นายกรัฐมนตรีกดปุ่มเปิดการก่อสร้างเส้นทางมอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา เสริมศักยภาพด้านคมนาคมขนส่งทางถนนและระบบโลจิสติกส์ภาคการขนส่งของประเทศอย่างยั่งยืน (03/08/2016)
พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมามาเป็นประธานเปิดโครงการเป็นปฐมฤกษ์ของการสร้างทางมอเตอร์เวย์ สาย 6 ระหว่างทางด่วนบางประอินถึงนครราชสีมา มีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง และนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 99 ถนนพหลโยธิน อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นจุดก่อสร้างทางต่างระดับสระบุรี
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับสำนักงาน กกต.จังหวัดสระบุรี จัดเวทีเสวนา “ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ และประเด็นคำถามเพิ่มเติม” (02/08/2016)
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรีร่วมกับจังหวัดสระบุรี จัดเวทีแสดงความคิดเห็นเรื่อง “ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ และประเด็นคำถามเพิ่มเติม” โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนจากทุกภาคส่วน เข้าร่วมรับฟังกว่า 300 คน
อ่าน 350 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ถัดไป>>