หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
สระบุรี-จัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญพ.ศ.2559 (01/07/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญพ.ศ.2559 มีหัวหน้าส่วนราชการ อาทิพลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่18 นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พ.ต.อ.จักรกฤษ เครือสุนทรวานิช รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี นายศิริชัย วิริยพงศ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี นายอำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559
อ่าน 264 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดแถลงข่าวงานสำคัญก่อนเข้าพรรษา สืบทอดประเพณีล้ำค่าหนึ่งเดียว “งานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน ประจำปี 2559” (29/06/2016)
จังหวัดสระบุรี จัดให้มีการแถลงข่าวงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทานประจำปี 2559 โดยนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายอรรถพล วรณกิจ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวสำนักงานลพบุรี นายชนัตถ์ท นันทปัญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพระพุทธบาท และนายภคภูมิ บุตรโพธ์ ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน "ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน ประจำปี 2559 ” โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก
อ่าน 309 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2559 (29/06/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการ ประชุมคณะกรมการจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชน พร้อมกับส่วนราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 249 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเปิดโครงการประกอบอาชีพตู้น้ำมันหยอดเหรียญให้กับคนพิการเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ (29/06/2016)
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประกอบอาชีพตู้น้ำมันหยอดเหรียญให้กับสมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรีมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้านประชารัฐ เฉลิมพระเกียรติ (เริ่มวันพ่อ สำเร็จวันแม่) ที่ อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี (27/06/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยทหาร ตำรวจ ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้านประชารัฐ เฉลิมพระเกียรติ (เริ่มวันพ่อ สำเร็จวันแม่)
อ่าน 691 ครั้ง
ศอ.ปส.จ.สระบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก“ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์” (24/06/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ70ปีทรงครองราชย์ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกในวันที่ 26มิถุนายน นี้มีตัวแทนทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน
อ่าน 431 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนในระดับตำบลในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม (23/06/2016)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรมภาค1 และมอบป้ายศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินของศูนย์ยุติธรรมชุมชน รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมระดับตำบลจำนวน 30 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
อ่าน 409 ครั้ง
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดสระบุรี จัดประชุมและอบรมให้ความรู้แก่แกนนำนักเรียน ในการสร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตโครงการต้นกล้าช่อสะอาด (22/06/2016)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดสระบุรี ได้จัดประชุมและอบรมให้ความรู้แก่แกนนำนักเรียน ในการสร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตโครงการต้นกล้าช่อสะอาด ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความรู้ในกลุ่มเด็กเยาวชนตามนโยบายของรัฐบาลและพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและเป็นพลังสำคัญเฝ้าระวัง แจ้งข่าวข้อมูลและเบาะแสการกระทำความผิด โดยมีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม
อ่าน 466 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีมอบจักรยานเพื่อน้องเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี (22/06/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานส่งมอบจักรยานในโครงการจักรยานเพื่อน้องเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี เพื่อให้เด็กนักเรียนที่ยากจนและขาดโอกาสได้รับความสะดวกในการเดินทางไปเรียนหนังสือ
อ่าน 259 ครั้ง
เหล่ากาชาดสระบุรีมอบทุนการศึกษา 239 ทุน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี (21/06/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 และนางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนในจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2559 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
อ่าน 312 ครั้ง
ศูนย์การทหารม้าและชมรมแม่บ้านทหารบกศูนย์การทหารม้า มอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพล (17/06/2016)
พล.ต.วีรยุทธ วุฒิศิลป์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า นางวัชรา วุฒิศิลป์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบกศูนย์การทหารม้า พร้อมด้วยรองผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า เสธนาธิการ คณะนายทหารและผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่สระบุรี ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นบุตรของกำลังพลของหน่วยศูนย์การทหารม้าและหน่วยขึ้นตรง ประจำปีการศึกษา 2559
อ่าน 359 ครั้ง
จ.สระบุรีจัดอบรมให้ความรู้เรื่องที่ดินเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน (17/06/2016)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เรื่องที่ดินแก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสำนักงานที่ดิน และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิสูงสุดแก่การบริการประชาชนทั่วไป มีผู้เข้ารับการอบรมกว่า 200 คน
อ่าน 359 ครั้ง
ศอ.ปส.สระบุรี เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตรด้านยาเสพติดนำคณะครูนักศึกษาสังกัดอาชีวะสระบุรีเข้าศึกษาดูงาน ณ เรือนจำจังหวัดสระบุรี ตามโครงการ ผู้ว่าราชการฯ ผู้การตำรวจ ทหาร นำนักเรียนเยี่ยมเรือนจำ (17/06/2016)
นายทิวา วัชรกาฬ ปลัดจังหวัดสระบุรี นำ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักศึกษาสังกัดอาชีวะสระบุรีเข้าศึกษาดูงาน ณ เรือนจำกลาง จ.สระบุรี ตามโครงการ ผู้ว่าฯ ผู้การตำรวจ ทหาร นำนักเรียนเยี่ยมเรือนจำ
อ่าน 290 ครั้ง
สระบุรี---ชมรมภูมิพลังแผ่นดินร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี มอบจักรยานแก่เด็กยากจนตามโครงการภูมิพลัง..ปั่นปันใจ (15/06/2016)
นายวิเชียร อุษณาโชติ ประธานชมรมภูมิพลังแผ่นดิน นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พันเอกเพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รองเสธ.มณฑลทหารบกที่ 18 ร่วมมอบจักรยานให้กับนักเรียนจำนวน 100 คันตามโครงการ ภูมิพลัง..ปั่นปันใจ โดยชมรมรมภูมิพลังแผ่นดิน จัดขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน ในการแบ่งเบาภาระ และช่วยให้เด็กได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมาโรงเรียน
อ่าน 243 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้านประชารัฐ เฉลิมพระเกียรติ (เริ่มวันพ่อ สำเร็จวันแม่) ที่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี (14/06/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พันเอกชัยยา จุ้ยเจริญ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยทหาร ตำรวจ ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้านประชารัฐ เฉลิมพระเกียรติ (เริ่มวันพ่อ สำเร็จวันแม่) ที่ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรีและที่อำเภอแก่งคอย จ.สระบุรี
จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมวันต่อต้านการค้ามนุษย์เพื่อกระตุ้นย้ำเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว หลังรัฐบาลยกเป็นวาระแห่งชาติ (14/06/2016)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการจัดกิจกรรมต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2559โดยมีเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง กอ.รมน.จังหวัดสระบุรี ฝ่ายปกครอง อัยการจังหวัด หน่วยงานสถานศึกษา นักเรียนและนักศึกษา รวมไปถึงผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรม
อ่าน 290 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี ตำรวจสันติบาล อบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้นักเรียนนักศึกษา (14/06/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญ ูผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดสระบุรี โดยมี พันตำรวจตรีเอกพจน์ สังเมียน สารวัตรตำรวจสันติบาลจังหวัดสระบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลและครูอาจารย์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จำนวน140 คน เข้ารับการอบรม
อ่าน 256 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มอบบ้านโครงการสร้างบ้านนักเรียน “เด็กดีมีจิตอาสา” เทิดไท้องค์ราชันย์ (13/06/2016)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นายธันวา ดีช่วย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1 พันเอกพนาเวศ จันทรังษี ผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ร่วมทำพิธีมอบบ้านให้กับครอบครัวเด็กหญิงทานตะวัน ยอดทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2) ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
อ่าน 339 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่ากว่าพันคนร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (09/06/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำส่วนราชการ พี่น้องประชาชนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดสระบุรี ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
จังหวัดสระบุรีจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ . (09/06/2016)
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 มีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยพี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมงานกว่า 500 คน ซึ่งมีการจัดฐานการเรียนรู้เป็นสถานีต่างๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตข้าว
อ่าน 361 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ถัดไป>>