หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
โรงพยาบาลสระบุรี ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายเลิกบุหรี่ ส่งเสริมให้มีการขยายโครงการฯ และสร้างเครือข่ายไปสู่พื้นที่อื่นๆ ต่อไป (04/11/2015)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดตั้งศูนย์อบรมผู้นำการส่งเสริมการเลิกและการบำบัดผู้บำบัดผู้เสพยาสูบจังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมศิริพานิช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสระบุรี มี บุคลากรโรงพยาบาล ตำรวจ ทหาร สื่อมวลชน กรรมการชุมชน ครู และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประมาณ 100 คน เข้าร่วมอบรม
อ่าน 314 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดอบรมการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-GP) ส่งเสริมความเข็มแข็งในการบริหารให้กับส่วนราชการท้องถิ่น เพื่อยกระดับการปฏิบัติงาน ให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ (04/11/2015)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี ประจำปี งบประมาณ 2559โดยมีหัวหน้าส่วนราชการส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรม
อ่าน 265 ครั้ง
สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในปี 2559 (04/11/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินปี 2559 โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดและอำเภอรวมทั้งเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดและอำเภอในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเข้าร่วมประชุม
อ่าน 243 ครั้ง
บรรยากาศการลงทะเบียน กิจกรรม “BIKE FOR DAD” ปั่นเพื่อพ่อวันที่ 2 พี่น้อง ประชาชนยังคงเดินทางมารอลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องหลังวันแรกระบบมีปัญหาเกือบทั้งวัน (03/11/2015)
ที่ศาลากลางจังหวัดสระบุรี วันนี้ (3 พ.ย.2558) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. พี่น้องประชาชนทยอยยังคงเดินทางมารอลงทะเบียน กิจกรรม "BIKE FOR DAD “ ปั่นเพื่อพ่อ" อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมือวานนี้ในส่วนจังหวัดสระบุรีที่ตั้งแต่เปิดการรับลงทะเบียนระบบมีปัญหาเกือบทั้งวัน ซี่งเจ้าหน้าที่ได้แก้ปัญหาโดยให้บางส่วนได้ทำการลงทะเบียนและมอบเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ไว้และเจ้าหน้าที่จะดำเนินการลงทะเบียนให้ทันทีหลังระบบใช้งานได้
อ่าน 145 ครั้ง
บรรยากาศการลงทะเบียน bike for dad ตลอดทั้งวัน โดยครอบครัวเจ้าแฝดสามที่ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ในกิจกรรม BIKE FOR MOM มาร่วมลงทะเบียนครั้งนี้ (02/11/2015)
ที่ศาลากลางจังหวัดสระบุรี วันนี้ (2 พ.ย.2558) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. มีพี่น้องประชาชนทยอยเดินทางมารอเพื่อลงทะเบียน กิจกรรม "BIKE FOR DAD “ ปั่นเพื่อพ่อ" เป็นจำนวนมาก ทันทีที่เจ้าหน้าที่เปิดรับสมัครลงทะเบียนในเวลา 09.00 น พี่น้องประชาชน รวมทั้งกลุ่มชมรมจักรยานในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ต่างเข้าแถวเพื่อรอลงทะเบียนกันอย่างเนื่องแน่น ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
บรรยากาศการลงทะเบียน กิจกรรม “BIKE FOR DAD” ปั่นเพื่อพ่อ ที่จังหวัดสระบุรีเป็นไปอย่างคึกคักมีพี่น้องประชาชนมารอลงทะเบียนจำนวนมาก (02/11/2015)
ที่ศาลากลางจังหวัดสระบุรี วันนี้ (2 พ.ย.2558) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. มีพี่น้องประชาชนทยอยเดินทางมารอเพื่อลงทะเบียน กิจกรรม "BIKE FOR DAD “ ปั่นเพื่อพ่อ" เป็นจำนวนมาก ทันทีที่เจ้าหน้าที่เปิดรับสมัครลงทะเบียนในเวลา 09.00 น พี่น้องประชาชน รวมทั้งกลุ่มชมรมจักรยานในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ต่างเข้าแถวเพื่อรอลงทะเบียนกันอย่างเนื่องแน่น ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยที่ตั้งแต่เปิดการรับลงทะเบียนระบบมีปัญหานานกว่า เกือบชั่วโมง
อ่าน 132 ครั้ง
พีน้องพุทธศาสนิกชนจังหวัดสระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงหลายพันคนแห่ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะข้าวต้มลูกโยน (28/10/2015)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำพี่น้องพุทธศาสนิกชนหลายพันคนร่วมกันตักบาตรข้าวต้มลูกโยน ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล จังหวัดสระบุรี เพื่อรำลึกถึงวันสำคัญของวันออกพรรษา ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งประชาชนต่างมารอเฝ้ารับเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อใส่บาตรพระพุทธองค์
อ่าน 249 ครั้ง
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี เร่งเปิดศูนย์บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( fix it center) ตามนโยบายของรัฐบาล (27/10/2015)
ดร.ชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( fix it center) เจ้าหน้าที่ ตามนโยบายของรัฐบาลตามมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นและมาตรการส่งเสริมการลงทุนขนาดเล็ก ในโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างชุมชนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ให้บริการประชาชน ในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์การเกษตร รวมทั้งการสอนอาชีพ โดยมีเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประชุมประมาณ 100 คน
อ่าน 437 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีแถลงข่าวจัดงาน ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยน (26/10/2015)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายแสวง บุญรักษ์ศิลป์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นางสาวมนัสนิจ คัมภีรยศ วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี นายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลพบุรี และนายสมัย แก้วเกศเกลี้ยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานมหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยน ประจำปี 2558 โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 346 ครั้ง
โรงพยาบาล สระบุรี จัดสวดมนต์”โพชฌังคปริตร” ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และร่วมเจริญจิตภาวนาอธิษฐานขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ทุกวัน (22/10/2015)
นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.สระบุรี ได้นำคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย ร่วมสวดมนต์โพชฌังคปริตรถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในทุกตอนเช้าเวลา 08.00 น. ของทุกวัน ที่บริเวณลานกิจกรรมภายในโรงพยาบาล เพื่อถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และร่วมเจริญจิตภาวนาอธิษฐานให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
อ่าน 202 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สระบุรี นำพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 10 รูปเนื่องในโอกาสครบ 2 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (22/10/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ครบรอบ 2 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ และประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีร่วมตักบาตรจำนวนมาก
อ่าน 322 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเปิดจวนผู้ว่าฯเลี้ยงอาหารเยาวชน 5 จังหวัดชายใต้ก่อนเดินทางศึกษาดูงานในพื้นที่ (21/10/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ จัดเลี้ยงอาหารเช้าให้กับคณะเยาวชนภาคใต้และครอบครัวอุปถัมภ์ ตามโครงการ “สานใจไทยสู่ใจใต้” รุ่นที่ 24
อ่าน 286 ครั้ง
สระบุรีเดินหน้าเร่งแก้ปัญหาภัยแล้ง สร้างอาชีพ ลงพื้นที่อำเภอเสาไห้ จ.สระบุรี ชี้แจงทำความเข้าใจ พร้อมรับฟังเสียงสะท้อน เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ (20/10/2015)
ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้งจังหวัดสระบุรีส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงสถานการณ์วิกฤติภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้น และแนวทางมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
อ่าน 243 ครั้ง
รองประธานคณะกรรมการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เยี่ยมเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดสระบุรี (19/10/2015)
นายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ พร้อมคณะเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ ในพื้นที่อำเภอหนองแค และอำเภอวิหารแดง และอำเภอมวกเหล็ก ตามโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้
อ่าน 190 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 (17/10/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา
อ่าน 244 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเรียกประชุมส่วนราชการ ภาคเอกชนและสื่อมวลชน เตรียมจัดกิจกรรม “ Bike For Dad” ปั่นเพื่อพ่อ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา (16/10/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการสระบุรี เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายทหาร ตำรวจ ปกครอง ภาคเอกชนและสื่อมวลชน เพื่อเตรียมจัดกิจกรรม “Bike For Dad” ทั้งนี้เพื่อกำหนดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ กำหนดเส้นทางปั่นจักรยาน 29 กม.เส้นทางสิริมงคล
อ่าน 207 ครั้ง
สพป.สระบุรี เขต 1 มอบบ้านให้นักเรียนยากจนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับความช่วยเหลือ ตามโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. (16/10/2015)
ดร.ชรัส บุญณะสะ รองผวจ.สระบุรี ดร.อำนาจ บุญส่ง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 นายนารถ วาจาวุทธ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ร่วมทำพิธีมอบบ้านให้กับครอบครัวเด็กหญิงจุรีนัฐ ตาสี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
อ่าน 248 ครั้ง
องคมนตรีร่วมปลูกป่าโครงการ"เพาะกล้าน้อย ร้อยผืนป่า 12 สิงหามหามงคล” พร้อมฝากเยาวชนและพี่น้องประชาชนช่วยดูแลผืนป่าและต้นไม้ (16/10/2015)
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานอำนวยการโครงการ "9 ล้านกล้า 80 พรรษามหามงคล" เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติโครงการ"เพาะกล้าน้อย ร้อยผืนป่า 12 สิงหามหามงคล” พร้อมบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ
อ่าน 178 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดพิธีต้อนรับเยาวชนตามโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 24 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างถิ่น นำความสมานฉันท์สู่ดินแดน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (15/10/2015)
วันนี้(15 ต.ค.2558)เวลา 15.30 น.ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมต้อนรับเยาวชนในโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 24
อ่าน 249 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สระบุรีลงพื้นที่ ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนกับสถานการณ์ภัยแล้งพร้อมนำทุกภาคส่วนเยี่ยมเยียนประชาชน ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข (15/10/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน นำบริการภาครัฐ ภาคเอกชน ลงพื้นที่ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ บริเวณวัดดอนทอง ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
อ่าน 252 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>