หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรีจัดสัมมนาสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนกับโครงการสวนพลังงานหมุนเวียนหนองแค ในการเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงาน (14/10/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการสวนพลังงานหมุนเวียนหนองแค จังหวัดสระบุรี ซึ่งจัดโดยบริษัทสระบุรี เอ็นเนอร์จี ซีเท็ม วัน จำกัด(ESE1) ที่มอบหมายให้บริษัท อิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เป็นผู้จัดการสัมมนา เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชน
อ่าน 387 ครั้ง
ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ลุยพื้นที่สระบุรี ตรวจระบบการผลิตและจำหน่ายนมโรงเรียน (11/10/2015)
นายธีรภัทธิ์ ประยูรสิทธิ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 99 ม.10 ติดถนนมิตรภาพ กม.ที่ 35 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมกิจการและระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบของศูนย์ฯ
อ่าน 163 ครั้ง
องคมนตรี เปิดการสัมมนาโครงการ “คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคง” และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” (08/10/2015)
ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เดินทางมาเป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการ “คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคง” และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ซึ่งจัดโดยสมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห่งประเทศไทย มีส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และสื่อมวลชนเข้าร่วมสัมมนาประมาณ 1,000 คน
อ่าน 185 ครั้ง
ผู้ว่า ฯ สระบุรี เรียกประชุมทุกส่วนราชการหารือสถานการณ์น้ำและเตรียมการรับมือปัญหาภัยแล้ง (07/10/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีนี้และในปี 2559 รวมทั้งการเตรียมการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนและเกษตรกร
อ่าน 242 ครั้ง
นักศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน ร่วมปลูกต้นไม้ขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่และเปิดสวนสมุนไพรเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่วัดมงคลชัยพัฒนา พื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ แห่งแรกในประเทศไทย (07/10/2015)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ “ปลูกต้นไม้ขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่”และโครงการ “สวนสมุนไพรเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษาซึ่งจัดโดยคณะนักศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน (สนผ.3) ที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประมาณ 200 คน
อ่าน 389 ครั้ง
คณะทำงานตรวจสภาพคลังและสภาพกองข้าวของรัฐ จังหวัดสระบุรี ออกตรวจสอบสภาพคลังข้าวและสภาพกองข้าวในสต็อกของรัฐ (05/10/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พันโทสหัสดนย์ ธเนศชัยพิทักษ์ ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 22 พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดสระบุรี เกษตรจังหวัดสระบุรี ผู้แทน ธ.ก.ส. หัวหน้าคลังสินค้า อคส./อ.ต.ก. และการค้าภายในจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบสภาพคลังและสภาพกองข้าวจริงในสต็อกของรัฐที่โกดังบริษัทพงษ์ลาภ หมู่ 4 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
อ่าน 284 ครั้ง
สระบุรี- วอนช่วยน้องกร”เด็กหัวโต”พิการตั้งแต่อยู่ในครรภ์ พ่อ-แม่ฐานะยากจน (02/10/2015)
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านห้องแถวที่พักคนงาน สวัสดิการของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง หลังวัดหนองนากหมู่ 5 ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี ซึ่งได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่า มีครอบครัวคนงานมีลูก “พิการ” กำลังได้รับความเดือดร้อนวอนให้สังคมและหน่วยงานต่างๆให้การช่วยเหลือด้วย
อ่าน 302 ครั้ง
มณฑลทหารบกที่ 18 ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ให้กับผู้บัญชาการคนใหม่ (02/10/2015)
พลตรีอดิศร โครพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก อดีตผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี ได้เดินทางมายัง มณฑลทหารบกที่ 18 ทำพิธีส่งมอบตำแหน่งให้กับ พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ที่ได้รับการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” (01/10/2015)
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการเทิดพระเกียรติฯใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน ที่โรงงานผลิตนมองค์การส่งเสริมกิจกรรมโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสระบุรีและหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมกิจกรรม
อ่าน 246 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สระบุรีนำทุกภาคส่วนลงพื้นที่ มอบทุนการศึกษาถุงยังชีพ ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (01/10/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน นำบริการภาครัฐ ภาคเอกชน ลงพื้นที่ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ บริเวณวัดหนองพลับ ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 188 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดประชุมและประกวดการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อคัดเลือกผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ หรือ Best Practice (เบสท์ แพรคทิค) ด้านสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษ (24/09/2015)
นายทิวา วัชรกาฬ ปลัดจังหวัดสระบุรี เดินทางไปเป็นประธานเปิดการประชุมและประกวดแข่งขันการนำเสนอนิทรรศการ ผลงานวิชาการ และสื่อการเรียนการสอน สำหรับเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ หรือเด็กออทิสติกของสถานศึกษาในจังหวัดสระบุรี ซึ่งจัดโดยศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสระบุรี ซึ่งมีทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
สระบุรี จัดงานพลังทุนชุมชน คืนความสุขสู่สังคม 23– 27 กันยายนนี้ ที่หน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี นำสินค้าคุณภาพจากทุกพื้นที่และทั่วประเทศมาจัดจำหน่ายภายใต้เต้นท์ติดแอร์ (24/09/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมพลังทุนชุมชน คืนความสุขสู่สังคม ณ เต้นท์ติดแอร์บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการสร้างรายได้ ขยายโอกาส และประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดให้กว้างขวางแก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ผู้ผลิต ผู้ประกอบการจะได้นำผลิตภัณฑ์มาเผยแพร่สู่สาธารณชนและ ขยายผลไปสู่ระดับภาค และระดับประเทศ
จ.สระบุรี เร่งขับเคลื่อน หมู่บ้านรักษาศีล 5 หลังมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ (22/09/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการ ภาคเอกชนร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและกิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 หลังมีพี่น้องพุทธศาสนิกชนจังหวัดสระบุรีสมัครร่วมโครงการระดับ1 สูงสุด มียอดสมัคร 413,095 คิดเป็น 95 %
อ่าน 318 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี จัดอบรมพัฒนาจิตอาสาเพิ่มศักยภาพของสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ให้เกิดจิตสำนึก การเป็นผู้เสียสละในการทำงานเพื่อสังคมและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ (21/09/2015)
ที่ห้องประชุมอารมณ์ดีรีสอร์ทแอนด์สปา ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม อบรม และพัฒนาจิตอาสา ของสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2558 โดยมีคณะกรรมการเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดทั้งระดับจังหวัดและสมาชิกเหล่ากาชาดระดับอำเภอเข้าร่วมประชุมสัมมนากว่า 100 คน ทั้งนี้นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับคณะกรรมการเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีด้วย
อ่าน 181 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 (21/09/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา โดยนางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ด้วย
อ่าน 175 ครั้ง
เชิญเที่ยววิถีไทยมรดกแห่งสายป่าสัก กับกลุ่มชาติพันธ์ลาวเวียงฯ ที่สระบุรี (19/09/2015)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานเสริมสร้างเอกลักษณ์เที่ยววิถีไทย มรดกแห่งสายน้ำลาวเวียง ที่ตลาดชุมชนวัดตะเฆ่ ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี มีนายบัญชา เชาวรินทร์ นายอำเภอเสาไห้พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน พี่น้องในชุมชน และสื่อมวลชน มาร่วมงานจำนวนมาก
อ่าน 796 ครั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตตรวจสุขภาพที่ 4 จังหวัดสระบุรี มอบนโยบายการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในปี 2559 (18/09/2015)
ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตตรวจสุขภาพที่ 4 จังหวัดสระบุรี เพี่อมอบนโยบายการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ให้กับเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
อ่าน 196 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อม คณะลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามความกาวหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล (18/09/2015)
นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นางมาลี วงศาโรจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายศักดา พันธ์กล้า ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อตรวจราชการแบบบูรณาการตามแผนงาน โครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2558
ประมงจังหวัดสระบุรีร่วมกับ ทุกภาคส่วน จัดงานวันประมงแห่งชาติ 2558 ปล่อยปลาล้านตัว (17/09/2015)
บริเวณบึงสระน้ำวัดโคกกรุง ตำบลชำผักแผว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรีร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จังหวัดสระบุรี หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ อำเภอแก่งคอย และองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพรว ร่วมกันปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องในประมงแห่งชาติ 2558
อ่าน 181 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งรายเก่ารายใหม่ จำนวนมากพากันไปเปิดบัญชีและลงทะเบียน (15/09/2015)
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาสระบุรี และสาขาปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี เพื่อติดตามบรรยากาศการลงทะเบียน ซึ่งก็มีพ่อค้าแม่ค้าทั้งรายเก่ารายใหม่สนใจมาลงทะเบียนกันอย่างคึกคัก ซึ่งจากการสอบถามพนักงานธนาคารมีผู้มารอลงทะเบียนในช่วงเช้าประมาณ 100 กว่าราย ทั้ง 2 แห่ง โดยช่วงแรกระบบออนไลน์มีปัญหาช้าเล็กน้อย ซึ่งกำหนดขั้นการซื้อขั้นต่ำ 5 เล่ม สูงสุดไม่เกิน 50 เล่ม

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>