หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรีมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้านประชารัฐ เฉลิมพระเกียรติ (เริ่มวันพ่อ สำเร็จวันแม่) ที่ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี (18/05/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยทหาร ตำรวจ ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้านประชารัฐ เฉลิมพระเกียรติ (เริ่มวันพ่อ สำเร็จวันแม่) ที่ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
อ่าน 499 ครั้ง
เหล่ากาชาดสระบุรีเตรียมจัดโครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท (17/05/2016)
สระบุรี นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี แพทย์หญิงอุไรวัลย์ ติงนังวัฒนะ จักษุแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมประชุมกับผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1และเขต 2 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เพื่อดำเนินโครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนชนบท
อ่าน 446 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 18 อบรมนักเรียนวิวัฒน์พลเมืองโครงการบำบัดฟื้นฟู ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด (16/05/2016)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมและฟื้นฟูนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง ในโครงการค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรีร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 18 ได้นำผู้ที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูรวม 60 คนเข้าสู่ในระบบบังคับบำบัด ณ หอประชุมค่ายอดิศร มณฑลทหารบกที่ 18 มี พ.อ.เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง เสธ.มณฑลทหารบกที่ 18 และนายทิวา วัชรกาฬ ปลัดจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีเปิดการอบรม
อ่าน 602 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2559 (13/05/2016)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2559 โดยมีคณะกรรมการคัดสรรร่วมกันคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อร่วมคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2559 เข้าคัดสรรในระดับประเทศ ณ ห้องประชุมศูนย์โอทอปคอมเพล็ก พุแค สระบุรี
อ่าน 747 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีลงนาม MOU กิจกรรมองค์รวมสุขภาพกาย – ใจ สมบูรณ์ สังคมสระบุรีเข้มแข็งและสร้างบุคคลต้นแบบสุขภาพดีตามโครงการสร้างสุขภาพ คนสระบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสวนสุขภาพจังหวัดสระบุรี (13/05/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานลงนาม MOU กับส่วนราชการกิจกรรมองค์รวมสุขภาพกาย – ใจ สมบูรณ์ สังคมสระบุรีเข้มแข็งและสร้างบุคคลต้นแบบสุขภาพดี พร้อมมอบชุดส่งเสริมความรู้ 3 อ.2ส.แก่ส่วนราชการที่สมัครเข้าร่วมโรงการจำนวน 30 หน่วยงาน
อ่าน 456 ครั้ง
สำนักงาน ปปส.ภาค 1 ร่วมกับจังหวัดสระบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ในการเสริมสร้างความรู้ภูมิคุ้มกัน เกราะป้องกันยาเสพติด ให้กับครูผู้สอน ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก และเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (12/05/2016)
ดร.ชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ภูมิคุ้มกันและเกราะป้องกันยาเสพติด ให้กับเจ้าหน้าที่ ครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเล็ก รวมกว่า 350 คน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในปี 2559 ซึ่งจัดโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1
อ่าน 829 ครั้ง
ชาวนาบ้านหมอสระบุรี หันหลังให้นาข้าวมาปลูกไผ่ตงลืมแล้งขายหน่อ หลังไม่มีน้ำทำนารายได้ต่อเดือนร่วมแสนบาท นับเป็นอีก 1 อาชีพที่น่าสนใจ (10/05/2016)
โดยผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ บ้านสวนไผ่หวาน บ้านเลขที่ 107 ม. 4 บ้านโคกมะขาม ต. ตลาดน้อย อ. บ้านหมอ จ.สระบุรี ซึ่งก็ได้พบกับ นายสำราญ เปียผล อายุ 61 ปี และ นางอุดม เปียผล อายุ 59 ปี ซึ่งเป็นสามีภรรยากัน หลังทั้งคู่หันหลังให้นาข้าวมาปลูกไผ่ตงลืมแล้ง ขายหน่อหลังจากไม่มีน้ำทำนารายได้ต่อเดือนร่วมแสนบาท
อ่าน 2845 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการใช้เงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย (10/05/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการใช้เงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะงบประมาณปี 2559
อ่าน 415 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีทำพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล (05/05/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำหัวหน้าส่วนงานราชการ พ่อค้า ประชาชน ตลอดจนกลุ่มพลังมวลชน ต่าง ๆ ทำพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลังเก่า บริเวณศาลากลางจังหวัดสระบุรี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีของเหล่าพสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรี
อ่าน 377 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ (04/05/2016)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ วัดหนองตะเฆ่ ตำบลหนองตะเข้ อำเภอหนองแค จ.สระบุรี มีหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมงานกว่า 500 คน
อ่าน 328 ครั้ง
คณะทำงานตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ออกตรวจสอบสภาพคลังข้าวและสภาพกองข้าวในสต็อกของรัฐหลังมีบริษัทเอกชนประมูลข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม (04/05/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดสระบุรี เกษตรจังหวัดสระบุรี ทหาร ตำรวจ ผู้แทน ธ.ก.ส. หัวหน้าคลังสินค้า อคส./อ.ต.ก. และการค้าภายในจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบความพร้อม สภาพคลังและสภาพกองข้าวจริงในสต็อกของรัฐที่โกดังบริษัท โรงสี พ.แสงวัฒนา 3 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 454 ครั้ง
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมสถานีสร้างบุญพระสงฆ์สุขภาพดี ถวายเป็นพระราชกุศล (04/05/2016)
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จัดกิจกรรมสถานีสร้างบุญพระสงฆ์สุขภาพดี ด้วยการบริการตรวจสุขภาพ ตรวจปัสสาวะและตรวจเลือดให้กับพระสงฆ์สามเณรในเขตอำเภอเสาไห้ จ.สระบุรี 39 วัดรวมกว่า 200 รูป เพื่อคัดกรองโรค
เรือนจำจังหวัดสระบุรี เตรียมคืนคนดี สู่สังคมจัดอบรมเตรียมความพร้อมให้กับผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัว (02/05/2016)
ที่เรือนจำจังหวัดสระบุรี นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวให้กับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสระบุรี พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรม 5 ก้าวอย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์
อ่าน 2526 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจัดอบรม มัคคุเทศก์น้อยและมัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่ (02/05/2016)
วันนี้(2 พ.ค.2559)09.00 น.นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2559 โดยมีบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและมัคคุเทศก์อาชีพ ประชาชนทั่วไป และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน ที่ห้องประชุมสวนริมเขา อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 379 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพระราชพิธีสงกรานต์ (28/04/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 824 ครั้ง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ( อ.ค.ต.ป.)กลุ่มจังหวัดคณะที่ 1 ลงพื้นที่สระบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการเงินตำบล 5 ล้านบาท (27/04/2016)
นายมนตรี เจนวิทย์การ อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัดคณะที่ 1 และคณะ พร้อมด้วยนายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี สระบุรี ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ทหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการมาตราการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)
อ่าน 225 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีแถลงข่าว จัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้ขุดล้อมบ้านชะอมแก่งคอยครั้งที่ 7 ปลูกต้นไม้วันเดียวโตหนึ่งเดียวในโลกระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2559 ถึง วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 (27/04/2016)
นายเอกพร จุ้ยสำราญ นายอำเภอแก่งคอย และผู้ประกอบการชมรมไม้ขุดล้อมตำบลชะอมจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้ขุดล้อมบ้านชะอมแก่งคอย ครั้งที่ 7 ซึ่งกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2559 ถึง วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 รวม 7 วัน ที่ศูนย์ส่งเสริมอาชีพไม้ขุดล้อม ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมโครงการณณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2559 (26/04/2016)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหน้าพระลาน ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลหน้าพระลานร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีเพื่อให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในการดูแลสัตว์เลี้ยง
อ่าน 397 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25/04/2016)
น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้นำ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวทีจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 267 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดงานสรงน้ำพระและแม่ย่าตะเคียนตำนานเสาร้องไห้ (24/04/2016)
งานประเพณีสรงน้ำพระและอาบน้ำแม่ย่าตะเคียนหรือเสาร้องไห้ ในงานสงกรานต์ประจำปีของวัดสูง อ.เสาไห้ จัดทุกปีซึ่งตรงกับวันที่ 23 เมษายนซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีนี้ก็มีนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนเดินทางไปร่วมงานหลายพันคน โดยพิธีกรรมสำคัญคือการได้อาบน้ำและรดน้ำรูปปั้นแม่นางตะเคียน และรดน้ำที่เสาตะเคียน อันเป็นเป็นตำนานของอำเภอเสาไห้
อ่าน 587 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ถัดไป>>