หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี เดินหน้าปฏิบัติการร่วมพลังประชารัฐ สู้ภัยแล้ง รวมพลังพี่น้องประชาชนกำจัดผักตบชวา (12/02/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำพี่น้องประชาชนร่วมปฏิบัติการรวมพลังประชารัฐ สู้ภัยแล้งในการร่วมกันกำจัดผักตบชวาและกำจัดวัชพืช ในคูคลอง โดยมีกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 18 และศูนย์การทหารม้าสระบุรี และพี่น้องประชาชน นักเรียน ในพื้นที่กว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมคุดลอกคูคลองยาวกว่า 7 กิโลเมตร
อ่าน 253 ครั้ง
สระบุรีร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย (NBT) ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี (11/02/2016)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานการประชุมคณะทำงานในระดับพื้นที่ในภูมิภาคในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีส่วนราชการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังการมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย(NBT) ณ ห้องประชุม1ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 228 ครั้ง
กองบังคับการ อส.สระบุรี จัดพิธีทางศาสนา และปฏิญาณตนของสมาชิก อส.เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนปีที่ 62 (11/02/2016)
นายกองเอกวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน หรือ อส.ปีที่ 62 ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 243 ครั้ง
จ.สระบุรี เปิดค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ดึงเยาวชนร่วมเป็นเครือข่ายในการแก้ปัญหาความเบี่ยงเบนทางสังคมและวัฒนธรรม (11/02/2016)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม จังหวัดสระบุรี เพื่อให้เด็กเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในทางมิติวัฒนธรรม ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การรู้เท่าทันสื่อ รู้จักใช้วิจารณญาณในการเลือกสรรบริโภคสื่อ และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ซึ่งมีเยาวชนนักเรียน นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับ ปวช.จากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จำนวน 120 คน เข้าร่วมกิจกรรม
อ่าน 208 ครั้ง
ผู้ช่วยเลขาธิการป.ป.ช.ลงพื้นที่สระบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงเงินตำบล 5 ล้านบาท (10/02/2016)
นายทินกร เขมะวิชานุรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้านการตรวจราชการ ป.ป.ช. เขต 1 พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผวจ.สระบุรี นางสาวมาลัย สุจิภิญโญ ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี หน่วยงานจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำจังหวัดสระบุรี ผู้บริหารเทศบาลเมืองสระบุรี และเจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 18 เดินทางไปตรวจการดำเนินโครงการเงินตำบล 5 ล้านบาท ที่ชุมชนบ้านอ้อย 1 เขตเทศบาลเมืองสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
อ่าน 295 ครั้ง
แม่ทัพน้อยที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และรับทราบปัญหากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เพื่อ พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของคณะทำงาน ONE MAP ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเขาสามหลั่น ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี (09/02/2016)
พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ แม่ทัพน้อยที่ 1 กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 1 ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและรับทราบปัญหาของส่วนราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 โดยมี ผู้ว่าราชการการจังหวัด สระบุรี ปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ผู้บังคับการตำรวจภูธร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฝ่ายทหาร และส่วนราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เข้าร่วมประชุม
อ่าน 584 ครั้ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีจัดงาน”อาชีวะนิทรรศ 59 ”เพื่อแสดงผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ ผลงานนวัตกรรม และผลงานของนักศึกษา (08/02/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการทางวิชาการอาชีวะนิทรรศ 59 วาดฝัน สร้างเมือง เรื่องอาชีพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ณ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาสระบุรี ในระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2559
อ่าน 592 ครั้ง
ประมงจังหวัดสระบุรี ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรสร้างรายได้จากภัยแล้ง ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน (05/02/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการการเลี้ยงปลาดุก
อ่าน 231 ครั้ง
สระบุรี เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านยาเสพติด ผู้ว่าฯ สระบุรี จับมือ ผู้บังคับการทหาร ผู้การตำรวจสระบุรี พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการพบผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนสร้างเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาสังคม (05/02/2016)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมพันเอกชัยยา จุ้ยเจริญ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที 18 และพันตำรวจเอกภูบาล ทับจันทร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี เดินทางไปที่พบกับผู้บริหาร คณะอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ตามโครงการ "ผู้ว่าฯ ผู้การทหาร ผู้การตำรวจ เยี่ยมโรงเรียน”
อ่าน 478 ครั้ง
หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่1 พร้อมคณะเดินทางมาตรวจติดตามงานโครงการในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (05/02/2016)
พลโทกมล เพิ่มกำลังพล หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 1 ของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนางอัจจิมา จันทร์สุวาณิชย์ รองหัวหน้าคณะทำงานฯ พร้อมคณะเดินทางมาตรวจติดตามงานโครงการในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่อติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ
อ่าน 243 ครั้ง
สระบุรีเร่งปราบปรามการทุจริตในทุกรูปแบบจัดอบรมเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทย (03/02/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ โดยมีเครือข่ายภาคประชาชน ภาคประชาสังคม กัลลยาณมิตร ป.ป.ช. เครือข่ายเอกชน และเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับอำเภอจำนวน 120 คน เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมเกี่ยวอัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
สระบุรีสนธิกำลังทหารตำรวจฝ่ายปกครองกว่า500นายบุกจู่โจมตรวจค้นเรือนจำ (03/02/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่18 พันตำรวจเอก ภูบาลทับจันทร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี พร้อม ป.ป.ส.ภาค 1 สนธิกำลัง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดสระบุรี มีจำนวนกว่า 500 นาย บุกตรวจค้นเรือนจำจังหวัดสระบุรี เพื่อตรวจค้นหาสิ่งผิดกฏหมายในเรือนจำและเรือนนอนจากแดน 1 แดน 2 และแดนหญิง
อ่าน 345 ครั้ง
รองผู้ว่าสระบุรีนำทีมสำรวจพื้นที่ทับซ้อน เพื่อเตรียมจัดทำ One Map 1 : 4,000 ชูสระบุรีเป็นต้นแบบนำร่อง (03/02/2016)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายทิวา วัชระกาฬ ปลัดจังหวัดสระบุรี พันเอกรังสรรค์ ยิ้มสู้ รอง กอ.รมน. จังหวัดสระบุรีฝ่ายทหาร ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่สำรวจเส้นแบ่งเขต บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เพื่อตรวจเส้นแบ่งเขตพื้นที่ที่ไม่ตรงกัน ตามโครงการ One map ของรัฐบาล และ ค.ส.ช. ในการแก้ปัญหาทับซ้อน การทุจริตและผลประโยชน์
อ่าน 310 ครั้ง
มณฑลทหารบกที่ 18 ใช้รูปแบบประชารัฐ ร่วมมือกับชาวบ้านในพื้นที่ กำจัดผักตบชวาในคูคลองเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง (03/02/2016)
พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 นำกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 18 พร้อมด้วยนักศึกษาวิชาทหาร ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันเก็บผักตบชวาพร้อมกำจัดวัชพืชที่กีดขวางการระบายน้ำที่บริเวณคลองชลประทาน วัดโคกเพ็ก ต.กุดนกเปล้า อ.เมือง จ.สระบุรี เพื่อช่วยให้การระบายน้ำ ของคลองส่งน้ำชลประทานไหลสะดวกยิ่งขึ้น และเตรียมรองรับสถานการณ์ภัยแล้งนี้
อ่าน 185 ครั้ง
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีเน้นย้ำให้ การประปาส่วนภูมิภาค ในพื้นที่เตรียมการณ์ในการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น (01/02/2016)
นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และในฐานะประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงาน ในด้านต่างๆ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง
อ่าน 232 ครั้ง
ชาวอำเภอหนองโดน สระบุรี ชวนขี่จักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยว ชิมอาหารไทยพวน ชวนชมทานตะวันท้าลมหนาว (29/01/2016)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ขี่จักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยว ชิมอาหารไทยพวน ชมทานตะวัน ที่อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี มีส่วนราชการ พี่น้องประชาชน และกลุ่มจักยานเข้าร่วมประมาณ 800 คน
อ่าน 692 ครั้ง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสระบุรี ชี้แจงการปล่อยเงินกู้และผ่อนปรนชำระหนี้ ช่วยเหลือเกษตรกร ตามนโยบายของรัฐบาล (27/01/2016)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสระบุรี (ธ.ก.ส.) ได้จัดประชุมสัมมนาสมาชิกสภาเกษตรจังหวัดสระบุรี ตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรในแต่ละอำเภอ และผู้ทรงคุณวุฒิองค์กรการเกษตร ในรูปแบบบูรณาการระดับจังหวัด เพื่อชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งในด้านเงินทุน การแก้ไขปัญหาหนี้และการผ่อนชำระหนี้ให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง รวมไปถึงการรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะและการขอรับความช่วยเหลือจากตัวแทนเกษตรกรทั้งภาคการเกษตรและการปศุสัตว์
อ่าน 364 ครั้ง
ผู้แทนพระองค์เปิดโครงการคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่าตัดรักษาโรคตาแด่พระภิกษุสงฆ์จังหวัดสระบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย (26/01/2016)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรรเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคล ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
อ่าน 357 ครั้ง
ประมงสระบุรีลงพื้นที่กระชังปลา แจ้งเตือนเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำหลังอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว (25/01/2016)
นายธีรทัศน์ ศิริแดง ประมงจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ชี้แจ้งและเยี่ยมผู้เลี้ยงปลาในกระชังในพื้นที่จังหวัดสระบุรี หลังภายในหลายพื้นที่มีสภาวะอากาศแปรปรวน โดยมีฝนตกและอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วอาจมี ผลกระทบต่อคุณสมบัติน้ำ ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำเฝ้าระวังพร้อมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำ เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้
อ่าน 246 ครั้ง
สำนักงานการท่องเที่ยวและการกีฬาสระบุรี ร่วมกับเรือนจำจังหวัดสระบุรี จัดโครงการนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ต้องขังในลักษณะของกีฬา นันทนาการบำบัด (25/01/2016)
ที่ลานอเนกประสงค์เรือนจำจังหวัดสระบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาส พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเรือนจำจังหวัดสระบุรีไว้ใช้ในกิจกรรม
อ่าน 464 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>