หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรีอบรมส่งเสริมอาสาสมัครประชาชนกิจกรรมรักษาความสงบ สร้างจิตสำนึกระดับชุมชนฯ สร้างเครือข่ายหูตาสับปะรด (15/09/2015)
ห้องประชุมอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี นายทิวา วัชรกาฬ ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครรักษาความสงบในพื้นที่ มีตัวแทนของชุมชน หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอหนองแค และอำเภอหนองแซง เข้าร่วมอบรมจำนวน 195 คน
ธ.ก.ส.สระบุรี Kick Off เปิดตัวโครงการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภายใต้มาตราการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน ยกเว้นรีไฟแนนซ์ (14/09/2015)
นายภคพงศ์ ทวิพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภายใต้มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนและช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
อ่าน 258 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี เปิดยุทธการบุกยึดคืนผืนป่ายางพาราในพื้นที่อนุรักษ์ และเขตอุทยานแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดสระบุรีกว่า 500 ไร่ (14/09/2015)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พันเอกหทัยเทพ กรีติอังกูร รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่1 (ปราจีนบุรี) และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ เจ้าหน้าที่สำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่1(สาขาสระบุรี) เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ปกครอง ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กว่า 200 คน เปิดยุทธการทวงคืนผืนป่า
อ่าน 291 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเร่งจ้างงานให้กับพี่น้องประชาชนตามมาตรการจ้างแรงงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนแล้งและจัดกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง (11/09/2015)
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มแม่น้ำป่าสัก สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงธรรมกรธรรมชาติ จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันอนุรักษ์ และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง ประจำปี 2558” ที่บ้านคลองไทร หมู่ที่ 9 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 178 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดอบรมกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับชุมชน (10/09/2015)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนได้รู้จักดูแลและรักษาทรัพยากรในพื้นที่ โดยมีตัวแทนของชุมชน หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอหนองแค และอำเภอหนองแซง เข้าร่วมกิจกกรมจำนวน 150 คน
ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรม “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก” (10/09/2015)
นายภคพงศ์ ทวิพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2558 ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) องค์กรโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) และองค์การเพื่อรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กำหนดให้วันที่ 28 กันยาน ของทุกปี เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายที่เกิดจากโรคพิษสุนัขบ้า
อ่าน 154 ครั้ง
จ.สระบุรี แถลงผลงานของจังหวัดในรอบ 1 ปี มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืนความสุขให้คนในจังหวัดสระบุรีเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในพัฒนาจังหวัด (09/09/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการแถลงผลงานของจังหวัดในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ในด้านการพัฒนาจังหวัดสระบุรี ตามนโยบายของรัฐบาลทั้ง 11 ด้านและการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ประมาณ 100 คน เข้าร่วมรับฟัง
ศอ.ปส.สระบุรี เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านยาเสพติด ผู้ว่าฯ สระบุรี จับมือ ผู้บังคับการทหาร ผู้การตำรวจสระบุรี พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการพบผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนสร้างเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาสังคม (08/09/2015)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมพันเอกเพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รองผู้บังคับการควบคุมกองร้อยรักษาความสงบแห่งชาติศูนย์การทหารม้าจังหวัดสระบุรี และพันตำรวจเอกภูบาล ทับจันทร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี เดินทางไปที่พบกับผู้บริหาร คณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ตามโครงการ "ผู้ว่าฯ ผู้การทหาร ผู้การตำรวจ เยี่ยมโรงเรียน”
อ่าน 277 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ” (08/09/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ 25558 ซึ่งจัดโดย สำนักงาน ก.ศ.น.จังหวัดสระบุรี เพื่อรณรงค์ส่งเสริมกระตุ้นเตือนสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของการรู้หนังสือ
อ่าน 200 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นกระบวนการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลการก่อสร้างโรงงานผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้ากำลังการผลิต 9.4 เมกกะวัตต์ จากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่ไม่เป็นอันตราย (07/09/2015)
จังหวัดสระบุรี และจังหวัดทหารบกสระบุรี ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นกระบวนการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลการก่อสร้างโรงงานผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้ากำลังการผลิต 9.4 เมกกะวัตต์ จากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่ไม่เป็นอันตราย ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย
อ่าน 225 ครั้ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่า และภาคเอกชน จัดโครงการร่วมใจปลูกป่านิเวศ 60,000 ต้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชมมายุ 5 รอบ (05/09/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดโครงการร่วมใจปลูกป่านิเวศ 60,000 ต้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชมมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
อ่าน 206 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีไหว้ครูปฐมนิเทศศึกษาใหม่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ระดับปริญญาตรีฯ (02/09/2015)
นายทิวา วัชรกาฬ ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ของกำนันผู้ใหญ่บ้านตามนโยบายรัฐบาลในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตแขนงวิชาบริหารรัฐกิจเอกวิชาบริหารการปกครอง ประจำปี2558รุ่นที่1/2558 มีนักศึกษาที่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านจำนวน 70 คน เข้ารับการปฐมนิเทศ
อ่าน 208 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์เด็กนักเรียนในครอบครัวยากจน จังหวัดสระบุรี (31/08/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นประธานมอบทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษาสงเคราะห์เด็กนักเรียนในครอบครัวยากจน จังหวัดสระบุรี จำนวน 500 ทุนโดยมี นายภคพงศ์ ทวิพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ พ่อ-แม่ ผู้ปกครอง เข้าร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษา และร่วมเป็นสักขีพยาน
อ่าน 458 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 (31/08/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา โดยนางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีนำเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมมอบถุงยังชีพด้วย
อ่าน 153 ครั้ง
ส่วนราชการ ภาคเอกชน พี่น้องประชานจังหวัดสระบุรี ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการสร้างอุทยานราชภักดิ์ จำนวนกว่าล้านบาท (28/08/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานการรับมอบเงินบริจาคจากผู้แทนหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี ที่ร่วมกันบริจาคเงินสนับสนุนในการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนกว่า 1,100,000 บาท
อ่าน 277 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีโดยสำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรีจัดโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี 2558 (27/08/2015)
สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสระบุรี สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี และ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระบุรี ซึ่งได้รับมอบหมายจาก สำนักงานอัยการภาค 1 สำนักงานโครงการในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้จัดกิจกรรมโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี 2558
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม จัดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ช่วงแก่งคอย-ฉะเชิงเทรา) (26/08/2015)
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม พร้อมบริษัทที่ปรึกษา จัดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ช่วงแก่งคอย-ฉะเชิงเทรา) มีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ เข้าร่วมประชุมประมาณ 200 คน
จังหวัดสระบุรีเปิดตัวโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพระดับจังหวัดและงานถ่ายทอดเทคโนยีการปลูกข้าวแบบประหยัดน้ำ (26/08/2015)
จังหวัดสระบุรีเปิดตัวโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพระดับจังหวัดและงานถ่ายทอดเทคโนยีการปลูกข้าวแบบประหยัดน้ำ
อ่าน 240 ครั้ง
กรรมการและเลขานุการฝ่ายสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางมาเยี่ยมครอบครัวเด็กกำพร้าจากสาธารณภัยที่ได้รับพระราชทานทุนเพื่อการศึกษาของจังหวัดสระบุรี (25/08/2015)
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบหมายให้นายเที่ยง เพชรแก้ว กรรมการและเลขานุการฝ่ายสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะเดินทางมาเยี่ยม น.ส.กัญญารัตน์ ดีประสิทธิ์ และ ด.ญ.สุดารัตน์ ดีประสิทธิ์ ครอบครัวเด็กกำพร้าจากเหตุสาธารณภัยที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษามูลนิธิราชประชานุเคราะห์
อ่าน 306 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ดำรงธรรมให้มีความเข้าใจในงานบริการ สามารถตอบคำถาม และให้คำปรึกษาได้ (21/08/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหา เรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
อ่าน 156 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>