หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
สภากาชาดไทยนำรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ ผ่าตัดรักษาโรคตาแก่พระภิกษุสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (25/01/2016)
แพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ หัวหน้าทีมรถคลินิกจักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางอังคณา พุฒิวิญญู นากเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นำรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาดำเนินการตรวจรักษาและผ่าตัดโรคตาให้แก่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดพระพุทธฉาย ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี
อ่าน 268 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีชวนพุทธศาสนิกชนร่วมอิ่มบุญ ในงาน"ตักบาตรข้าวหลามจี่ เดือนยี่ที่หนองโน"สัมผัสบรรยากาศพื้นบ้านไท-ยวน สระบุรี (23/01/2016)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน เปิดงานประเพณีตักบาตรข้าวหลามจี่ เดือนยี่ที่หนองโน ครั้งที่ 14 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโนร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี และพี่น้องชุมชนไท-ยวนหนองโน ร่วมกันจัดงาน
อ่าน 720 ครั้ง
ประมงจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่แจกพันธ์ปลาดุก และมอบปัจจัยการผลิตให้พี่น้องเกษตรกร ตามโครงการสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้ง (23/01/2016)
นายธีรทัศน์ ศิริแดง ประมงจังหวัดสระบุรี นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อำเภอหนองแค จ.สระบุรี เพื่อมอบปัจจัยการผลิต โครงการสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้ง ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้
อ่าน 269 ครั้ง
พาณิชย์จังหวัดสระบุรีอบรมผู้ประกอบการ สร้างแรงจูงใจดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล (22/01/2016)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีการเปิดการอมรมผู้ประกอบการธุรกิจ ในหัวข้อ ”ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย” เพื่อสร้างหลักธรรมาภิบาลให้กับภาคธุรกิจ โดยมีผู้เช้ารับการอมรมจากภาคธุรกิจทั่วไป ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี จากจังหวัดลพบุรี, อยุธยา,นครนายก และ สระบุรี จำนวน 250 คน
อ่าน 171 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ สระบุรีนำทุกภาคส่วนลงพื้นที่ มอบทุนการศึกษาถุงยังชีพ ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (21/01/2016)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน นำบริการภาครัฐ ภาคเอกชน ลงพื้นที่ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ บริเวณวัดลาดเขาปูน ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
ศูนย์อบรมตรวจภูธรภาค 1 นำนักเรียนนายสิบตำรวจ 400 นาย เข้าศึกษาดูงาน ณ เรือนจำจังหวัดสระบุรีกับโฉมใหม่แห่งนโยบาย 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์ (21/01/2016)
ศูนย์อบรมตรวจภูธรภาค 1 นำนักเรียนนายสิบตำรวจ 400 นาย เข้าศึกษาดูงาน ณ เรือนจำกลาง จ.สระบุรี เพื่อเป็นการหาความรู้และประสบการณ์แก่นักเรียนนายสิบตำรวจให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความสงบสุขกับสังคม และเกิดประโยชน์ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อ่าน 614 ครั้ง
สระบุรี จัดอบรมหลักสูตรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดิน หวังปรับเปลี่ยน ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้เข้ารับการบำบัดรักษา รุ่นที่ 2 (20/01/2016)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสระบุรี รุ่นที่ 2 ที่อาคารหอประชุมอดิศร มลฑลทหารบกที่ 18 นายทิวา วัชรกาฬ ปลัดจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิด
อ่าน 318 ครั้ง
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรอำเภอเสาไห้ จ.สระบุรี (20/01/2016)
พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 นำกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 18 ลงพื้นที่แจกผ้าห่มกันหนาวให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ร่วมกับบริษัททีพีไอโพลีน เพวเวอร์ จำกัด ที่เทศบาลตำบลหัวปลวก อ. เสาไห้ จ. สระบุรี ให้แก่ราษฎร จำนวน 12 ตำบลในพื้นที่อำเภอเสาไห้จำนวน 120 ผืน
อ่าน 208 ครั้ง
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณราการมาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ (One Map)ลงพื้นที่สระบุรีชี้แจงการทำงาน ยึดสระบุรีโมเดลเป็นต้นแบบนำร่อง (18/01/2016)
น. พลเอก วสันต์ สุริยมงคล พล.ท.ชัยยุทธ พร้อมสุข รองประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณราการมาตราส่วน 1:4000 (One Map) พร้อมคณะ ร่วมประชุมการนำแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแนวเขตที่ดิน และการจัดทำแผนที่แนวเขตของรัฐในจังหวัดสระบุรี (สระบุรีโมเดล)
อ่าน 494 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวัน"วันยุทธหัตถี” (18/01/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีวิบูลย์พงษ์ อินทะพงศ์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 หน่วยงานทหาร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและ ภาคเอกชน จังหวัดสระบุรี ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวัน"วันยุทธหัตถีของ พระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559
อ่าน 337 ครั้ง
มทบ.18 จัดพิธีวางศิลาฤกษ์สร้าง อาคารผู้ป่วยนอก รพ. ค่ายอดิศร สระบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้มาขอรับบริการ (15/01/2016)
พลโทไตรโรจน์ ครุธเวโช เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เดินทางมาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลค่ายอดิศร มีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 หัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งกำลังพลและเจ้าหน้าที่ทหารในสังกัดเข้าร่วมงาน
อ่าน 517 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อประชุมคณะกรรมมาธิการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2559 และติดตามความกาวหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล (15/01/2016)
นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 และคณะลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อตรวจราชการและประชุมคณะกรรมมาธิการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2559 โดยได้มีการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะธรรมมาภิบาลจังหวัดสระบุรี และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 192 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 (14/01/2016)
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2และบรรยายพิเศษ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายกเหล่ากาชาดคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 รวม 6 จังหวัด เข้าร่วมประชุม
อ่าน 237 ครั้ง
ผู้บริหารโรงเรียนจากประเทศอินโดนีเซีย ร่วมลงนามทำMOU ความร่วมมือจัดการศึกษาร่วมกันในกลุ่มประเทศอาเซียน กับผู้บริหารโรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี (13/01/2016)
คณะผู้บริหารครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ได้ทำพิธีต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาและสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา 3 แห่งจากประเทศอินโดนีเซีย เพื่อลงนามทำMOU ความร่วมมือจัดการศึกษาร่วมกันในกลุ่มประเทศอาเซียน
อ่าน 315 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเตรียมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติดสระบุรีเกมส์ ครั้งที่ 13 (11/01/2016)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายธันวา ดีช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติดสระบุรีเกมส์ ครั้งที่ 13
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีแถลงข่าวโครงการซ่อม/สร้างบ้าน “ประชารัฐ”เฉลิมพระเกียรติ (เริ่มวันพ่อ สำเร็จวันแม่) จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (08/01/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมกันแถลงข่าว โครงการซ่อม/สร้างบ้าน “ประชารัฐ”เฉลิมพระเกียรติ (เริ่มวันพ่อ สำเร็จวันแม่) จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
อ่าน 1262 ครั้ง
ประมงจังหวัดสระบุรี จัดพิธีมอบปัจจัยการผลิต โครงการสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้ง (08/01/2016)
ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานมอบปัจจัยการผลิต โครงการสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้ง ที่โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และพี่น้องเกษตรกรที่ลงทะเบียนจำนวน 3 อำเภอ เข้าร่วมรับมอบ
อ่าน 338 ครั้ง
สระบุรีจัดลงแขกเกี่ยวข้าวตามวิถีดั้งเดิม กับแปลงข้าวสายพันธ์เจ๊กเชยพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ และส่งเสริมเกษตรกรดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (07/01/2016)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวกับพี่น้องเกษตรกร ซึ่งเป็นพันธ์เจ็กเชย พื้นเมืองของอำเภอเสาไห้.จ.สระบุรี เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวและเป็นกำลังใจแก่เกษตรกรและส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่หันมาปลูกข้าวเพิ่มมากขึ้น
อ่าน 486 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีลุยแก้ปัญหาฝุ่นละอองจัดลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ให้เห็นผลมากขึ้นโดยในปีที่ผ่านมา ยังคงมีค่าปริมาณฝุ่นละอองสูงเกินมาตรฐาน (07/01/2016)
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) โครงการสร้างความร่วมมือบนความรับผิดชอบร่วมกันของผู้ประกอบการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยมี นางสาวอาระยา นันทโพธิเดช รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตัวแทนจากผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ร่วมลงนาม
อ่าน 231 ครั้ง
รองผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในการจัดงานวันทหารม้าที่สระบุรี เนื่องในวันทหารม้า (06/01/2016)
พลเอกวลิต โรจนภักดี รองผู้บัญชาการทหารบก เดินทางมายังศูนย์การทหารม้าสระบุรีเพื่อเป็นประธานในการจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันทหารม้าประจำปี 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>