หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (18/02/2016)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วัดมณีโชติ ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จ.สระบุรี มีหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมงานกว่า 500 คน
อ่าน 357 ครั้ง
สระบุรี 3 สโมสรโรตารี่ ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ออกหน่วยให้บริการประชาชน ในงาน “โรตารีมอบความสุขสู่ให้ชุมชน” (18/02/2016)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันโรตารีมอบความสุขให้ชุมชน มีคณะผู้บริหารสโมสรโรตารี่จากส่วนกลาง นายจิระศักดิ์ สายนาค นายกสโมสรโรตารี่สระบุรี นายศรีรัตน์ สุขสุวรรณ นายกโมสรโรตารี่หนองแค สมาชิกสโมสรโรตารี่สระบุรีมิตรภาพ นำโดยนายทวิช มีชอบ และสมาชิกสโมสรโรตารี่ในสังกัด ภาค 3350 พร้อมด้วยนักเรียน กลุ่ม อสม. ชาวบ้านในชุมชนในพื้นที่ จำนวนประมาณ 300 คน เข้าร่วมงาน
อ่าน 266 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี เดินหน้าปฏิบัติการร่วมพลังประชารัฐ สู้ภัยแล้ง กำจัดผักตบชวา ดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและบริหารจัดการชุมชนของตนเอง (17/02/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 นำพี่น้องประชาชน ร่วมปฏิบัติการรวมพลังประชารัฐ สู้ภัยแล้งในการร่วมกันกำจัดผักตบชวาและกำจัดวัชพืช ในคูคลอง โดยมีกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 18 นักศึกษาวิชาทหาร อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี และพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ประมาณ 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม
อ่าน 257 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีรับมอบอาคารเรียนเอนกประสงค์โครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ฝึกคอบร้าโกลด์ 16 (16/02/2016)
พลเอกธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย นาย กลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นายอู๋ จื้อ อู่ อัครราชทูตที่ปรึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย นายเคน เน็ท คั่ว เลขานุการเอกประจำสถานทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ได้ทำพิธี ส่งมอบอาคารเรียนให้โรงเรียนวัดบ้านหมาก ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดย มีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นผู้รับมอบอาคารเรียน
อ่าน 245 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดอบรมพี่น้องเกษตรกรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตผลของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (16/02/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี ที่เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลิตผลของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
อ่าน 204 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเร่งปราบทุจริต อบรมสร้างเครือข่ายในกับกลุ่มเยาวชนเพื่อช่วยเป็นหู ตาสัปปะรดในการสอดส่องดูแลการทุจริต (15/02/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมการเสริมสร้างเครือข่ายในชุมชนและสภาเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สระบุรี บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล จำนวน 120 คน เข้าร่วมอบรม
อ่าน 178 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีมอบจักรยานพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (12/02/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบจักรยานพระราชทาน “โครงการจักรยานพระราชทาน” ให้กับเด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ในสถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารที่จะพระราชทานจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส และมีความจำเป็นต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางไปเรียนหนังสือ
อ่าน 233 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี เดินหน้าปฏิบัติการร่วมพลังประชารัฐ สู้ภัยแล้ง รวมพลังพี่น้องประชาชนกำจัดผักตบชวา (12/02/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำพี่น้องประชาชนร่วมปฏิบัติการรวมพลังประชารัฐ สู้ภัยแล้งในการร่วมกันกำจัดผักตบชวาและกำจัดวัชพืช ในคูคลอง โดยมีกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 18 และศูนย์การทหารม้าสระบุรี และพี่น้องประชาชน นักเรียน ในพื้นที่กว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมคุดลอกคูคลองยาวกว่า 7 กิโลเมตร
อ่าน 293 ครั้ง
สระบุรีร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย (NBT) ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี (11/02/2016)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานการประชุมคณะทำงานในระดับพื้นที่ในภูมิภาคในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีส่วนราชการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังการมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย(NBT) ณ ห้องประชุม1ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 239 ครั้ง
กองบังคับการ อส.สระบุรี จัดพิธีทางศาสนา และปฏิญาณตนของสมาชิก อส.เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนปีที่ 62 (11/02/2016)
นายกองเอกวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน หรือ อส.ปีที่ 62 ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 265 ครั้ง
จ.สระบุรี เปิดค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ดึงเยาวชนร่วมเป็นเครือข่ายในการแก้ปัญหาความเบี่ยงเบนทางสังคมและวัฒนธรรม (11/02/2016)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม จังหวัดสระบุรี เพื่อให้เด็กเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในทางมิติวัฒนธรรม ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การรู้เท่าทันสื่อ รู้จักใช้วิจารณญาณในการเลือกสรรบริโภคสื่อ และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ซึ่งมีเยาวชนนักเรียน นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับ ปวช.จากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จำนวน 120 คน เข้าร่วมกิจกรรม
อ่าน 226 ครั้ง
ผู้ช่วยเลขาธิการป.ป.ช.ลงพื้นที่สระบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงเงินตำบล 5 ล้านบาท (10/02/2016)
นายทินกร เขมะวิชานุรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้านการตรวจราชการ ป.ป.ช. เขต 1 พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผวจ.สระบุรี นางสาวมาลัย สุจิภิญโญ ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี หน่วยงานจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำจังหวัดสระบุรี ผู้บริหารเทศบาลเมืองสระบุรี และเจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 18 เดินทางไปตรวจการดำเนินโครงการเงินตำบล 5 ล้านบาท ที่ชุมชนบ้านอ้อย 1 เขตเทศบาลเมืองสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
อ่าน 318 ครั้ง
แม่ทัพน้อยที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และรับทราบปัญหากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เพื่อ พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของคณะทำงาน ONE MAP ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเขาสามหลั่น ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี (09/02/2016)
พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ แม่ทัพน้อยที่ 1 กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 1 ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและรับทราบปัญหาของส่วนราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 โดยมี ผู้ว่าราชการการจังหวัด สระบุรี ปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ผู้บังคับการตำรวจภูธร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฝ่ายทหาร และส่วนราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เข้าร่วมประชุม
อ่าน 621 ครั้ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีจัดงาน”อาชีวะนิทรรศ 59 ”เพื่อแสดงผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ ผลงานนวัตกรรม และผลงานของนักศึกษา (08/02/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการทางวิชาการอาชีวะนิทรรศ 59 วาดฝัน สร้างเมือง เรื่องอาชีพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ณ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาสระบุรี ในระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2559
อ่าน 624 ครั้ง
ประมงจังหวัดสระบุรี ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรสร้างรายได้จากภัยแล้ง ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน (05/02/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการการเลี้ยงปลาดุก
อ่าน 242 ครั้ง
สระบุรี เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านยาเสพติด ผู้ว่าฯ สระบุรี จับมือ ผู้บังคับการทหาร ผู้การตำรวจสระบุรี พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการพบผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนสร้างเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาสังคม (05/02/2016)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมพันเอกชัยยา จุ้ยเจริญ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที 18 และพันตำรวจเอกภูบาล ทับจันทร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี เดินทางไปที่พบกับผู้บริหาร คณะอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ตามโครงการ "ผู้ว่าฯ ผู้การทหาร ผู้การตำรวจ เยี่ยมโรงเรียน”
อ่าน 591 ครั้ง
หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่1 พร้อมคณะเดินทางมาตรวจติดตามงานโครงการในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (05/02/2016)
พลโทกมล เพิ่มกำลังพล หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 1 ของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนางอัจจิมา จันทร์สุวาณิชย์ รองหัวหน้าคณะทำงานฯ พร้อมคณะเดินทางมาตรวจติดตามงานโครงการในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่อติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ
อ่าน 258 ครั้ง
สระบุรีเร่งปราบปรามการทุจริตในทุกรูปแบบจัดอบรมเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทย (03/02/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ โดยมีเครือข่ายภาคประชาชน ภาคประชาสังคม กัลลยาณมิตร ป.ป.ช. เครือข่ายเอกชน และเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับอำเภอจำนวน 120 คน เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมเกี่ยวอัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
สระบุรีสนธิกำลังทหารตำรวจฝ่ายปกครองกว่า500นายบุกจู่โจมตรวจค้นเรือนจำ (03/02/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่18 พันตำรวจเอก ภูบาลทับจันทร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี พร้อม ป.ป.ส.ภาค 1 สนธิกำลัง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดสระบุรี มีจำนวนกว่า 500 นาย บุกตรวจค้นเรือนจำจังหวัดสระบุรี เพื่อตรวจค้นหาสิ่งผิดกฏหมายในเรือนจำและเรือนนอนจากแดน 1 แดน 2 และแดนหญิง
อ่าน 386 ครั้ง
รองผู้ว่าสระบุรีนำทีมสำรวจพื้นที่ทับซ้อน เพื่อเตรียมจัดทำ One Map 1 : 4,000 ชูสระบุรีเป็นต้นแบบนำร่อง (03/02/2016)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายทิวา วัชระกาฬ ปลัดจังหวัดสระบุรี พันเอกรังสรรค์ ยิ้มสู้ รอง กอ.รมน. จังหวัดสระบุรีฝ่ายทหาร ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่สำรวจเส้นแบ่งเขต บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เพื่อตรวจเส้นแบ่งเขตพื้นที่ที่ไม่ตรงกัน ตามโครงการ One map ของรัฐบาล และ ค.ส.ช. ในการแก้ปัญหาทับซ้อน การทุจริตและผลประโยชน์
อ่าน 324 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ถัดไป>>