หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม จ.สระบุรีและร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง (06/08/2015)
ที่ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายสุทธิชัย สังขมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี พร้อมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการและหารือข้อราชการ
อ่าน 186 ครั้ง
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดประกวดภาพถ่ายกิจกรรม Bike for mom ปั่นเพื่อแม่ ในส่วนของจังหวัดสระบุรี โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโล่รางวัลแก่ภาพที่ชนะเลิศในระดับประเทศ (05/08/2015)
นายบัญญัติ แสวงดี วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ได้ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กับการจัดประกวดภาพถ่ายกิจกรรม bike for mom ปั่นเพื่อแม่ ของสระบุรี ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายให้จัดประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ
อ่าน 351 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำส่วนราชการ ชมรมจักรยาน พี่น้องประชาชน สื่อมวลชน ร่วมซ้อมปั่นจักรยาน bike for mom เพื่อเตรียมความพร้อมสร้างความมั่นใจให้กับนักปั่นที่จะร่วมกิจกรรมในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 (03/08/2015)
เตรียมความพร้อมสร้างความมั่นใจให้กับนักปั่นที่จะร่วมกิจกรรมในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำส่วนราชการ ชมรมจักรยานในพื้นที่สระบุรี พี่น้องประชาชน สื่อมวลชน ประมาณ 1,500 คน ร่วมซ้อมปั่นจักรยาน bike for mom เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจ และสร้างความมั่นใจให้กับนักปั่นที่จะร่วมกิจกรรมในวันที่ 16 สิงหาคม 2558
อ่าน 616 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเร่งจ้างงานให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อเพิ่มรายได้และลดผลกระทบจากภัยพิบัติ (01/08/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการพร้อมพี่น้องสื่อมวลชนได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานตามมาตรการจ้างแรงงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากภาวะฝนแล้งทั้งทางตรงและทางอ้อม
อ่าน 225 ครั้ง
ขนส่งจังหวัดสระบุรีเตรียมเปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร กน สระบุรี “กิจการรุ่งเรือง ทรัพย์สินเนืองนอง” 5-6 กันยายนนี้ (30/07/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายเฉลิม วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายวีระโชค ไชยคิรินทร์ ขนส่งจังหวัดสระบุรี ร่วมกันแถลงข่าวเปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร กน จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 5 - 6 กันยายน 2558 นี้ ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 899 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีสืบทอดประเพณีล้ำค่าหนึ่งเดียว งานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน ประจำปี 2558 (29/07/2015)
เริ่มแล้ววันนี้กับประเพณีหนึ่งเดียวในโลก กับประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาเทียนพระราชทานและประเพณีล้างเท้าพระ ณ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร กับงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน ประจำปี 2558” ที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าทรงธรรม นับเป็นประเพณีอันเก่าแก่ที่ควรค่าแห่งการอนุรักษ์ยิ่ง เพราะหนึ่งปีมีหนึ่งครั้ง มีเพียงแห่งเดียวที่พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จนได้ชื่อว่า "เป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลก” โดยมีสื่อมวลชน พี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมงานจำนวนมาก ที่บริเวณถนนสายคู่ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จัหวัดสระบุรี
โรงเรียนอนุบาลสระบุรีจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของภาษาไทย (29/07/2015)
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2558 ทั้งนี้เพื่อรณรงค์และปลูกฝังให้เด็กนักเรียนได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เนื่องจากภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ โดยมีนายอเนก วีระพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรีเป็นประธานเปิดงาน
อ่าน 236 ครั้ง
สระบุรีประชาชนแห่อุดหนุน รถครัวปรุงอาหารเคลื่อนที่ กรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ ทำข้าวแกง 10 บาท ขาย ราคาถูกช่วยเหลือประชาชนลดค่าครองชีพ ตามนโยบายของกองทัพบก พร้อมกับบอกว่าอยากจะให้ขยายไปในหลายพื้นที่ (29/07/2015)
โดยผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่พบว่า มีข้าราชการทหาร กำลังพลและชาวบ้านในเขตตำบลหนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี เดินทางไปที่รถครัวสนามเคลื่อนที่ ของกรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ ที่มาจอดปรุงอาหารแบบสด ๆ ขายราคาถูกให้ประชาชนในพื้นที่ ในช่วงเวลากลางวัน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก
อ่าน 369 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานประจำปี 2558 (28/07/2015)
นายภคพงศ์ ทวิพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2558 โดยมีหัวหน้าส่วนงานราชการ พี่น้องประชาชน ร่วมประกอบพิธี ณ พระอุโบสถ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
อ่าน 323 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 28กรกฎาคม 2558 (28/07/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำเหล่าข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด นักเรียน นักศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 64 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2558
จ.สระบุรีจัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เร่งขับเคลื่อน หมู่บ้านรักษาศีล 5 (28/07/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ พระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5
อ่าน 271 ครั้ง
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานเทียนจำนำพรรษา วัดนิคมวาสี อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี (24/07/2015)
นายภคพงศ์ ทวิพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานอัญเชิญเทียนจำนำพรรษาพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ถวายแด่พระครูพิสณฑ์สิทธิการ เจ้าอาวาสวัดนิคมวาสี รองเจ้าคณะพระพุทธบาท เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
อ่าน 233 ครั้ง
ป.ป.ช.สระบุรีจัดอบรมให้ความรู้มาตรการเปิดเผยวิธีการคำนวณราคากลางไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมาตรการจัดทำบัญชีรับจ่ายของโครงการตามกฏหมายมาตรา103/7 (24/07/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญูผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการเปิดเผยวิธีการคำนวณราคากลางไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมาตรการจัดทำบัญชีรับจ่ายของโครงการ ตามกฎหมายมาตรา 103/7
ผู้ว่าราชการจังหวัด สระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ลงพื้นที่อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พร้อมแก้ไขปัญหา พัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น (24/07/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณวัดโคกกระท้อน ตำบลงิ้วงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ผู้แทนพระองค์ มอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ “หนึ่งใจ เดียวกัน” แก่ผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (23/07/2015)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ “หนึ่งใจ เดียวกัน” แก่พระสงฆ์และประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ในอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จำนวน 490 ชุด
อ่าน 371 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี เจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558 (21/07/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานนำข้าราชการ องค์กรต่างๆ รัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษาพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี เจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558
อ่าน 166 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดแถลงข่าวงานสำคัญก่อนเข้าพรรษา สืบทอดประเพณีล้ำค่าหนึ่งเดียว “งานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน ประจำปี 2558” (20/07/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายเฉลิม วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายอรรถพล วรณกิจ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวสำนักงานลพบุรี นายอนุพงษ์ กิ่งแก้ว รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพระพุทธบาท และนายวิรัช โต๊ะถม ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน "ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน ประจำปี 2558” โ
อ่าน 479 ครั้ง
สระบุรี-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและพื้นสุ่มเสี่ยงที่จะขาดแคลนในจังหวัดสระบุรี (18/07/2015)
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอวิหารแดงและอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีมอบหมายให้ ดร.ชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายปกครองจังหวัดสระบุรีและนายอำเภอพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
อ่าน 235 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ในการแก้ไขปัญหาการโฆษณาอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อวิทยุ (18/07/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี นายวิรัช โต๊ะถม ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี พันเอกนันทวุฒิ บุญสิทธิ์ รอง เสธ.จทบ.สระบุรี และ นักจัดรายการวิทยุ เจ้าของสถานีวิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวี ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ในการแก้ไขปัญหาการโฆษณาอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อวิทยุ
อ่าน 220 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเปิดศูนย์ให้บริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทาน (17/07/2015)
วันนี้ 17 ก.ค.2558 เวลา 15.30 น. ที่สถานศึกษาพิเศษจังหวัดสระบุรี นายวิเชียร พุฒิวิญูญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดศูนย์บริการน้ำดื่มเพื่ออุปโภคบริโภคจังหวัดสระบุรี
อ่าน 165 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>