หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
มณฑลทหารบกที่ 18 ใช้รูปแบบประชารัฐ ร่วมมือกับชาวบ้านในพื้นที่ กำจัดผักตบชวาในคูคลองเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง (03/02/2016)
พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 นำกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 18 พร้อมด้วยนักศึกษาวิชาทหาร ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันเก็บผักตบชวาพร้อมกำจัดวัชพืชที่กีดขวางการระบายน้ำที่บริเวณคลองชลประทาน วัดโคกเพ็ก ต.กุดนกเปล้า อ.เมือง จ.สระบุรี เพื่อช่วยให้การระบายน้ำ ของคลองส่งน้ำชลประทานไหลสะดวกยิ่งขึ้น และเตรียมรองรับสถานการณ์ภัยแล้งนี้
อ่าน 197 ครั้ง
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีเน้นย้ำให้ การประปาส่วนภูมิภาค ในพื้นที่เตรียมการณ์ในการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น (01/02/2016)
นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และในฐานะประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงาน ในด้านต่างๆ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง
อ่าน 245 ครั้ง
ชาวอำเภอหนองโดน สระบุรี ชวนขี่จักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยว ชิมอาหารไทยพวน ชวนชมทานตะวันท้าลมหนาว (29/01/2016)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ขี่จักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยว ชิมอาหารไทยพวน ชมทานตะวัน ที่อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี มีส่วนราชการ พี่น้องประชาชน และกลุ่มจักยานเข้าร่วมประมาณ 800 คน
อ่าน 747 ครั้ง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสระบุรี ชี้แจงการปล่อยเงินกู้และผ่อนปรนชำระหนี้ ช่วยเหลือเกษตรกร ตามนโยบายของรัฐบาล (27/01/2016)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสระบุรี (ธ.ก.ส.) ได้จัดประชุมสัมมนาสมาชิกสภาเกษตรจังหวัดสระบุรี ตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรในแต่ละอำเภอ และผู้ทรงคุณวุฒิองค์กรการเกษตร ในรูปแบบบูรณาการระดับจังหวัด เพื่อชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งในด้านเงินทุน การแก้ไขปัญหาหนี้และการผ่อนชำระหนี้ให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง รวมไปถึงการรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะและการขอรับความช่วยเหลือจากตัวแทนเกษตรกรทั้งภาคการเกษตรและการปศุสัตว์
อ่าน 390 ครั้ง
ผู้แทนพระองค์เปิดโครงการคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่าตัดรักษาโรคตาแด่พระภิกษุสงฆ์จังหวัดสระบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย (26/01/2016)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรรเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคล ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
อ่าน 380 ครั้ง
ประมงสระบุรีลงพื้นที่กระชังปลา แจ้งเตือนเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำหลังอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว (25/01/2016)
นายธีรทัศน์ ศิริแดง ประมงจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ชี้แจ้งและเยี่ยมผู้เลี้ยงปลาในกระชังในพื้นที่จังหวัดสระบุรี หลังภายในหลายพื้นที่มีสภาวะอากาศแปรปรวน โดยมีฝนตกและอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วอาจมี ผลกระทบต่อคุณสมบัติน้ำ ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำเฝ้าระวังพร้อมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำ เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้
อ่าน 259 ครั้ง
สำนักงานการท่องเที่ยวและการกีฬาสระบุรี ร่วมกับเรือนจำจังหวัดสระบุรี จัดโครงการนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ต้องขังในลักษณะของกีฬา นันทนาการบำบัด (25/01/2016)
ที่ลานอเนกประสงค์เรือนจำจังหวัดสระบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาส พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเรือนจำจังหวัดสระบุรีไว้ใช้ในกิจกรรม
อ่าน 502 ครั้ง
สภากาชาดไทยนำรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ ผ่าตัดรักษาโรคตาแก่พระภิกษุสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (25/01/2016)
แพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ หัวหน้าทีมรถคลินิกจักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางอังคณา พุฒิวิญญู นากเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นำรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาดำเนินการตรวจรักษาและผ่าตัดโรคตาให้แก่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดพระพุทธฉาย ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี
อ่าน 284 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีชวนพุทธศาสนิกชนร่วมอิ่มบุญ ในงาน"ตักบาตรข้าวหลามจี่ เดือนยี่ที่หนองโน"สัมผัสบรรยากาศพื้นบ้านไท-ยวน สระบุรี (23/01/2016)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน เปิดงานประเพณีตักบาตรข้าวหลามจี่ เดือนยี่ที่หนองโน ครั้งที่ 14 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโนร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี และพี่น้องชุมชนไท-ยวนหนองโน ร่วมกันจัดงาน
อ่าน 784 ครั้ง
ประมงจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่แจกพันธ์ปลาดุก และมอบปัจจัยการผลิตให้พี่น้องเกษตรกร ตามโครงการสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้ง (23/01/2016)
นายธีรทัศน์ ศิริแดง ประมงจังหวัดสระบุรี นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อำเภอหนองแค จ.สระบุรี เพื่อมอบปัจจัยการผลิต โครงการสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้ง ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้
อ่าน 291 ครั้ง
พาณิชย์จังหวัดสระบุรีอบรมผู้ประกอบการ สร้างแรงจูงใจดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล (22/01/2016)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีการเปิดการอมรมผู้ประกอบการธุรกิจ ในหัวข้อ ”ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย” เพื่อสร้างหลักธรรมาภิบาลให้กับภาคธุรกิจ โดยมีผู้เช้ารับการอมรมจากภาคธุรกิจทั่วไป ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี จากจังหวัดลพบุรี, อยุธยา,นครนายก และ สระบุรี จำนวน 250 คน
อ่าน 179 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ สระบุรีนำทุกภาคส่วนลงพื้นที่ มอบทุนการศึกษาถุงยังชีพ ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (21/01/2016)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน นำบริการภาครัฐ ภาคเอกชน ลงพื้นที่ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ บริเวณวัดลาดเขาปูน ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
ศูนย์อบรมตรวจภูธรภาค 1 นำนักเรียนนายสิบตำรวจ 400 นาย เข้าศึกษาดูงาน ณ เรือนจำจังหวัดสระบุรีกับโฉมใหม่แห่งนโยบาย 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์ (21/01/2016)
ศูนย์อบรมตรวจภูธรภาค 1 นำนักเรียนนายสิบตำรวจ 400 นาย เข้าศึกษาดูงาน ณ เรือนจำกลาง จ.สระบุรี เพื่อเป็นการหาความรู้และประสบการณ์แก่นักเรียนนายสิบตำรวจให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความสงบสุขกับสังคม และเกิดประโยชน์ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อ่าน 652 ครั้ง
สระบุรี จัดอบรมหลักสูตรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดิน หวังปรับเปลี่ยน ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้เข้ารับการบำบัดรักษา รุ่นที่ 2 (20/01/2016)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสระบุรี รุ่นที่ 2 ที่อาคารหอประชุมอดิศร มลฑลทหารบกที่ 18 นายทิวา วัชรกาฬ ปลัดจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิด
อ่าน 345 ครั้ง
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรอำเภอเสาไห้ จ.สระบุรี (20/01/2016)
พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 นำกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 18 ลงพื้นที่แจกผ้าห่มกันหนาวให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ร่วมกับบริษัททีพีไอโพลีน เพวเวอร์ จำกัด ที่เทศบาลตำบลหัวปลวก อ. เสาไห้ จ. สระบุรี ให้แก่ราษฎร จำนวน 12 ตำบลในพื้นที่อำเภอเสาไห้จำนวน 120 ผืน
อ่าน 217 ครั้ง
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณราการมาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ (One Map)ลงพื้นที่สระบุรีชี้แจงการทำงาน ยึดสระบุรีโมเดลเป็นต้นแบบนำร่อง (18/01/2016)
น. พลเอก วสันต์ สุริยมงคล พล.ท.ชัยยุทธ พร้อมสุข รองประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณราการมาตราส่วน 1:4000 (One Map) พร้อมคณะ ร่วมประชุมการนำแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแนวเขตที่ดิน และการจัดทำแผนที่แนวเขตของรัฐในจังหวัดสระบุรี (สระบุรีโมเดล)
อ่าน 522 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวัน"วันยุทธหัตถี” (18/01/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีวิบูลย์พงษ์ อินทะพงศ์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 หน่วยงานทหาร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและ ภาคเอกชน จังหวัดสระบุรี ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวัน"วันยุทธหัตถีของ พระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559
อ่าน 367 ครั้ง
มทบ.18 จัดพิธีวางศิลาฤกษ์สร้าง อาคารผู้ป่วยนอก รพ. ค่ายอดิศร สระบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้มาขอรับบริการ (15/01/2016)
พลโทไตรโรจน์ ครุธเวโช เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เดินทางมาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลค่ายอดิศร มีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 หัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งกำลังพลและเจ้าหน้าที่ทหารในสังกัดเข้าร่วมงาน
อ่าน 543 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อประชุมคณะกรรมมาธิการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2559 และติดตามความกาวหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล (15/01/2016)
นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 และคณะลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อตรวจราชการและประชุมคณะกรรมมาธิการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2559 โดยได้มีการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะธรรมมาภิบาลจังหวัดสระบุรี และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 209 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 (14/01/2016)
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2และบรรยายพิเศษ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายกเหล่ากาชาดคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 รวม 6 จังหวัด เข้าร่วมประชุม
อ่าน 259 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ถัดไป>>