หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรีจัดงานแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมตลาดเงินตลาดทุนเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1 “ MINI MONEY EXPO@SARABURI # 1” กระตุ้นการลงทุนในพื้นที่ (14/03/2016)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายชัชวัสส์ ณ สงขลา คลังจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหอการค้าจังหวัดสระบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ชมรมธนาคาร และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสระบุรี ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน MINI MONEY EXPO@SARABURI # 1 “มหกรรมตลาดเงินตลาดทุนเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1” ระหว่าง วันที่ 19-20 มีนาคม 2559 ณ ลานวาไรตี้ฮอลล์ ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค จังหวัดสระบุรี
อ่าน 451 ครั้ง
ผู้ว่าสระบุรีมอบปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากภัยแล้ง และการ อบรมฝึกอาชีพการปั้นโอ่งซีเมนต์ใกล้ครบทุกพื้นที่แล้ว ขณะสถานการณ์มีบางพื้นที่เตรียมประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยแล้ง (14/03/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เพื่อมอบปัจจัยการเกษตรด้านปศุสัตว์ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 จำนวน 437 ราย ที่หอประชุมอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 351 ครั้ง
สระบุรี ชาวบ้านกว่า 1,000คน ทำบุญประจำปีถวายขนุนบูชาคุณหลวงพ่อม่วงแร้ง ด้วยแรงศรัทธาของชาว บ้านเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยและในโลก (14/03/2016)
ชาวบ้านหนองโนเหนือ จังหวัดสระบุรี ประมาณ 1,000 คน ได้ออกมาร่วมรำวงแห่ขนุน บูชาคุณหลวงพ่อม่วงแร้ง ในการจัดงานประเพณีทำบุญประจำปีถวายขนุนบูชาคุณหลวงพ่อม่วงแร้ง ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ที่วัดหนองโนเหนือ ตำบลหนองโน อ. เมือง จ.สระบุรี
อ่าน 391 ครั้ง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี (10/03/2016)
พลเอกหัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและมอบบ่อน้ำบาดาลให้กับเกษตรกร ในพื้นที่บริเวณบ้านซับครก ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี มีนายแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอพระพุทธบาทพร้อมพี่น้องเกษตรให้การต้อนรับ
อ่าน 321 ครั้ง
ผบ.มทบ.18 ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ให้กับกลุ่มสมาชิกแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางเกษตรและมอบโรงจอดรถโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทอง ตามนโยบายของกองทัพบก (08/03/2016)
พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 เป็นประธานมอบอุปกรณ์ให้กับกลุ่มสมาชิกแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางเกษตร การทำกล้วยม้วน ชุมชนหมู่ที่ 7 บ้านหนองหลุม ตำบลพุกกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และโรงจอดรถโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทอง ตามนโยบายของกองทัพ ในการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ในการดูแลพี่น้องประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
อ่าน 344 ครั้ง
สระบุรี ตรวจความพร้อมวินจักรยายนต์รับจ้างและรถตู้ บังคับใช้กฎหมายเข้มงวดเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความปลอดภัย (08/03/2016)
พันเอกชัยยา จุ้ยชัยเจริญ รองผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ 18 พร้อมด้วย นายวีระโชค ไชยคิรินทร์ ขนส่งจังหวัดสระบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. เมืองสระบุรี ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม ผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์รับจ้างตามคิวต่าง ๆ ในเขตอำเภอเมืองสระบุรี และวินรถตู้ พร้อมชี้แจงการจะใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
อ่าน 304 ครั้ง
สระบุรีจัดงานวันสตรีสากลเพื่อยกย่องและส่งเสริมศักยภาพของสตรีในทุกมิติ ในการสร้างสังคมให้เกิดความเสมอภาค อย่างสร้างสรรค์และสันติสุข (08/03/2016)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และภาคีเครือข่ายสตรีทุกภาคส่วน ร่วมกันจัดงานวันสตรีสากลและสมัชชาครอบครัว ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด พลังสตรีพลังครอบครัว ลดการใช้ความรุนแรง โดยมีนายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน มีกลุ่มพลังสตรีจากทุกองค์กร กลุ่มตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง เครือข่ายภาคประชาสังคม และทุกภาคส่วนเข้าร่วมงานกว่า 300 คน
อ่าน 204 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีฝึกอบรมเยาวชน ปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองและปูพื้นฐานแนวคิดและอุดมการณ์ประชาธิปไตย (08/03/2016)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองและการปูพื้นฐานแนวคิดและอุดมการณ์ประชาธิปไตยตามแนวทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้กับกลุ่มเยาวชนนักเรียนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จำนวน 100 คน ณ ค่ายลูกเสือ องค์การบริการส่วนจังหวัดสระบุรี (โปร่งก้อนเส้าเจ็ดคต) ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ผ่าแตงโม เปิดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1"นำสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัยมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ในราคาประหยัด และปลอดภัย (08/03/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ซึ่งจัดขึ้นโดยจังหวัดสระบุรีโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
ชาวบ้านชุมชนลาวเวียง ริมแม่น้ำป่าสักจังหวัดสระบุรี ร่วมพลังกำจัดผักตบชวาเตรียมรับภัยแล้ง (07/03/2016)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทุกภัย มีกำลังพลทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านประชาชน นักเรียนในพื้นที่ มาร่วมการขุดลอกคูคลอง
อ่าน 306 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีแถลงข่าว "มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1"นำสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัยมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ในราคาประหยัด และปลอดภัย 7-11 มีนาคม 2559 นี้ (05/03/2016)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมกันแถลงข่าวงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ซึ่งจัดขึ้นโดยจังหวัดสระบุรีโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
คณะผู้ตรวจราชการ 5 กระทรวง พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามความกาวหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล (05/03/2016)
นางเมธินี เทพมณี ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษฏ์ผู้ ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
จังหวัดสระบุรี เดินหน้าปฏิบัติการร่วมพลังประชารัฐ สู้ภัยแล้ง กำจัดผักตบชวา พร้อมปล่อยขบวนรถน้ำลงพื้นที่ตามหมู่บ้านเพื่อแจกจ่ายน้ำให้พี่น้องประชาชน (05/03/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทุกภัยและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
อ่าน 221 ครั้ง
ปลัดจังหวัดสระบุรีพร้อมปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีมอบปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์ พันธ์ไก่พื้นเมือง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากภัยแล้ง (02/03/2016)
นายทิวา วัชกาฬ ปลัดจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี และนายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล นายอำเภอมวกเหล็ก ลงพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อมอบปัจจัยการเกษตรด้านปศุสัตว์ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 จำนวน 185 ราย ที่หอประชุมอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
อ่าน 272 ครั้ง
กระทรวงคมนาคมจัดเวทีให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ พร้อมรับฟังเสียงชาวสระบุรี เพื่อร่วมพัฒนารถไฟ – จีน ครั้งที่ 5 ที่ จ.สระบุรี (02/03/2016)
นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนา เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูล ความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชม ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาโครงการก่อสร้างรถไฟขนาดทางมาตรฐาน ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเกี่ยวอัน จังหวัดสระบุรี โดยมี ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ธุรกิจ อุตสาหกรรม สมาคมการค้าจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมการสัมมนาฯ ประมาณ 300คน
อ่าน 298 ครั้ง
สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จัดอบรมและสาธิตแนะการจัดอาหารว่างเพื่อสุขภาพเลี่ยงโรคอ้วนและ เบาหวาน (01/03/2016)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทำจากสมุนไพร เพื่อจะได้เรียนรู้และคำแนะนำในการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการประชุมที่ต้องคำนึงถึงสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมด้วย
อ่าน 482 ครั้ง
พ่อเมืองสระบุรีระดมสรรพกำลังกำจัดผักตบชวาและวัชพืชครั้งใหญ่พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมแผนรับมือปัญหาภัยแล้ง เชื่อว่าหน้าแล้งที่จะถึงนี้ไม่น่ามีปัญหา (25/02/2016)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานจัดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทุกภัย และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวนกว่า 500,000 ตัว เพื่อเป็นการขยายพันธุ์สัตว์น้ำและรักษาสมดุลธรรมชาติในพื้นที่บริเวณดังกล่าวฯ โดยมี พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 พันตำรวจเอกฐนธรณ์ คงชีพ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ส่วนราชการอำเภอเมืองสระบุรี องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กำลังพลทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านประชาชน นักเรียนนักศึกษา ประมาณ 1,000 คน รวมทั้งเครื่องจักรกลเข้าร่วมขุดลอก
อ่าน 382 ครั้ง
ภาคเอกชนมอบเงิน บริจาคเพื่อซื้อเตียงผ่าตัดพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลพยาบาลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี (23/02/2016)
ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายสุธี สุธนรักษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ท่าหลวง)จำกัด พร้อมด้วยกลุ่มตัวแทนจากบริษัท ได้มอบเงิน ให้กับโรงพยาบาลพยาบาลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี เพื่อจัดซื้อเตียงผ่าตัดพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์
อ่าน 791 ครั้ง
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่สระบุรีมอบปัจจัยการผลิตเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากภัยแล้ง พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (21/02/2016)
นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาที่ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกร ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เพื่อมอบปัจจัยการเกษตรด้านปศุสัตว์ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง มีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยพี่น้องเกษตรกรให้การต้อนรับ
อ่าน 377 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ สระบุรีนำทุกภาคส่วนลงพื้นที่ มอบทุนการศึกษา ถุงยังชีพ ดูแลพี่น้องประชาชน ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (18/02/2016)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน นำบริการภาครัฐ ภาคเอกชน ลงพื้นที่ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ บริเวณวัดมณีโชติ ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 293 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ถัดไป>>