หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรีเตรียมจัดงานกิจกรรม ปั่นเพื่อแม่ หรือ bike for mom เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83พรรษา 12 สิงหาคม2558 (24/06/2015)
นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ ในการจัดกิจกรรมจักรยานปั่นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
อ่าน 395 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดโครงการ“ แว่นตาเพื่อน้อง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (24/06/2015)
นายชรัส บุญณะสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “ แว่นตาเพื่อน้อง "พร้อมมอบแว่นสายตาให้กับนักเรียนและเยาวชน โดยมี รศ.พญ.นวลจันทร์ ปราบพาล ผู้แทนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย นางเสาวภา วัชรกาฬ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม
อ่าน 197 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (23/06/2015)
สระบุรี นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ โดยมี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี เกษตรจังหวัดสระบุรี นายอำเภอ และเกษตรกรอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุม เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกร ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
อ่าน 199 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกระดับในการมีส่วนร่วมทุกระดับในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (17/06/2015)
ที่ห้องประชุมสวนริมเขา ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี นายทิวา วัชรกาฬ ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกระดับในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดสระบุรีระหว่างผู้บริหารของจังหวัด สระบุรี ผู้ประกอบการ และชุมชน
ชาวบ้านตำบลพุคำจาน จ.สระบุรี ยื่นหนังสือคัดค้านการประกอบกิจการโรงงานโม่หินทำเหมืองใต้ดินในพื้นที่ (17/06/2015)
ชาวบ้านจำนวนประมาณ 50 คน ในพื้นที่ตำบลพุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี และตำบลช่องสาลิกา อ.พัฒนานิคม จ.สระบุรี เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี และอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี เพื่อคัดค้านการประกอบกิจการโรงงานโม่หินทำเหมืองใต้ดินในพื้นที่ นางบุญเชิด โพธิ์ทอง กล่าวว่า ทั้งนี้เนื่องจากชาวบ้านคำพุจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัด
อ่าน 250 ครั้ง
สำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา (สกย.) ศอ.บต.ลงพื้นที่ จังหวัดสระบุรี เยี่ยมพี่น้องทหาร ตำรวจ ที่เคยไปปฏิบัติราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ย้ำการดูแลต้องดูแลด้านจิตใจควบคู่กับคุณภาพชีวิต (17/06/2015)
นายวิเชียรโชค เพ็ชร์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา (สกย.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเจ้าหน้าที่เยียวยาฯ ศอ.บต. ลงพื้นที่ จังหวัดสระบุรี เพื่อเยี่ยมเยียนติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
อ่าน 189 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเปิดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของจังหวัดสระบุรีในระดับอำเภอ (12/06/2015)
สภาปฏิรูปจังหวัดสระบุรี เปิดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของจังหวัดสระบุรีในระดับอำเภอ โดยมีนายจรูญ จึงยิ่งเรืองรุ่ง สมาชิกสภาปฏิรูปจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรทุกภาคส่วนเข้าร่วม
อ่าน 206 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และปลูกต้นไม้คืนสู่ป่า (11/06/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนผืนแผ่นดิน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2558 โดยได้ร่วมกันปลูกพันธ์ไม้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ และมีคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม กว่า 4,500 ต้น
อ่าน 136 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ขอเชิญชวนประชาชน เลือกซื้อสินค้าของดีชายแดนใต้ ศอ.บต. ประจำปี 258 (11/06/2015)
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ขอเชิญชวนประชาชน เลือกซื้อสินค้าของดีชายแดนใต้ ศอ.บต. ประจำปี 258 ภายใต้ชื่องาน “เทศกาลของดีชายแดนใต้ ศอ.บต.” ประจำปี 2558 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี
แขวงการทางสระบุรีปิดการจราจรถนนพหลโยธิน กม.95+200เพื่อยกคานสะพานสร้างสะพานลอยกลับรถทั้งขาขึ้นและขาล่อง(ระยะทางไปกลับสระบุรี-ตลาดหินกอง 28 กม.) (11/06/2015)
แขวงการทางจังหวัดสระบุรีแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 1 พหลโยธิน ตอนตลาดหินกอง – หมู่บ้านปากข้าวสารระหว่าง กิโลเมตรที่ 95+200 เนื่องด้วยแขวงการทางจังหวัดสระบุรีจะทำการยกคานสะพานก่อสร้างสะพานลอยกลับรถ
จังหวัดสระบุรีฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน (11/06/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2558 ที่บริษัทสยามมิชลีน จำกัด อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่ายงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้
อ่าน 300 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีลงพื้นที่เร่งรัดเจ้าหน้าที่ติตามหาน้องจันทร์เจ้าหลังถูกลักพาตัวไป เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา (10/06/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมผู้สื่อข่าวและเจ้าหน้าที่ มูลนิธิกระจกเงา ได้ลงพื้นที่ที่ สภ.หน้าพระลานและบริเวณวัดหน้าพระลาน เพื่อติดตามความคืบหน้าในคดีนี้ พร้อมเร่งรัดกำชับเจ้าหน้าที่ให้ลงพื้นที่ดำเนินการติดตามผู้ต้องสงสัยในทุกพื้นที่ ซึ่งคาดว่าจะยังคงอยู่ในพื้นที่ ในส่วนของการติดตามอีกด้านหนึ่งทางผู้ว่าได้กำชับฝากให้สื่อมวลชนรวมทั้งสื่อโซเชียลให้ช่วยกันกระจายภาพของน้องจันทร์เจ้าและผู้ต้องสงสัยเพื่อจะได้ให้พี่น้องประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสเข้ามา
เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีมอบจักรยานเพื่อน้อง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (09/06/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน ส่งมอบจักรยานเพื่อน้องเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อุปนายิกสภากาชาดไทย ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาส ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา และเพื่อให้เด็กนักเรียนที่ยากจนได้รับความสะดวกในการเดินทางไปเรียนหนังสือ
อ่าน 188 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีผนึกกำลังร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต (08/06/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำพี่น้องข้าราชการทุกกระทรวง ทบวงกรม พี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตพร้อมกับส่วนกลางฯ
อ่าน 202 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีรณรงค์ป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออกในจังหวัดสระบุรี พร้อมมอบอุปกรณ์ในการป้องกัน ให้กับประธานชุมชนในจังหวัดสระบุรี (07/06/2015)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีได้จัดโครงการรณรงค์ ควบคุม โรคไข้เลือดออก ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มที่สูงมากขึ้น ซึ่งในงานมี นาย ชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการเปิดงาน
อ่าน 266 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเตรียม เปิดยุทธการบุกยึดคืนผืนป่ายางพาราในพื้นที่อนุรักษ์ และเขตอุทยานแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดสระบุรีกว่า 500 ไร่ (03/06/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีอดิศร โครพย์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี พลตรีชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารพื้นที่ 1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะปฎิบัติการตามนโยบายแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินป่าไม้ปลูกยางพารา
อ่าน 315 ครั้ง
ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรีจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำความผิดในการสมยอมราคา (ฮั้วประมูล) (02/06/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีอดิศร โครพย์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี พลตำรวจตรีชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างจังหวัดสระบุรี จังหวัดทหารบกสระบุรี กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี หอการค้าจังหวัดสระบุรี กับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสระบุรี
อ่าน 197 ครั้ง
ชาวบ้านบ้านชุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี จัดพิธีบวชป่า สืบชะตาน้ำ รักษาศีลห้า วันวิสาขบูชาโลก เพื่อเป็นการสร้างเกราะป้องกันธรรมชาติ ตามหลักวิธีพุทธ (01/06/2015)
วันนี้ (1 มิ.ย.2558)บริเวณป่าชุมชน หมู่ที่ 1ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี นับเป็นครั้งแรกที่ชาวบ้านหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรีกว่า 200 คน จัดพิธีบวชป่า สืบชะตาน้ำ รักษาศีลห้าวันวิสาขบูชาโลก โดยชาวบ้านชุ้งและภาคส่วนต่างๆได้ร่วมกันสร้างกระแสรวมพลังกระตุ้นจิตสำนึกร่วมกันคิดตัดสินใจจัดกิจกรรมบวชป่าสืบชะตาน้ำ
อ่าน 201 ครั้ง
โรงพยาบาลสระบุรี พร้อมเครือข่าย สสส. จัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก พร้อม สนับสนุน พ.ร. บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (29/05/2015)
นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี เป็นเป็นประธาน เปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2558 มีเครือข่าย สสส. นักศึกษา ประชาชน ร่วมเดินรณรงค์พร้อมกันและร่วมลงชื่อสนับสนุน พ.ร. บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่บริเวณลานน้ำพุโรงพยาบาลสระบุรี ซึ่งวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก
อ่าน 333 ครั้ง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านความมั่นคงและการประชาสัมพันธ์แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี (27/05/2015)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านความมั่นคงและการประชาสัมพันธ์แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์การจัดรายการวิทยุให้น่าสนใจ
อ่าน 203 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>