หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสระบุรีทำพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม สนับสนุนการศึกษา ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ (27/11/2015)
นายเกียรติศักด์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่มในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่เด็กพิการและออทิสติก ประจำปี 2558 จำนวน 125 ทุน จำนวนเงิน 625,000 บาท ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 179 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 (27/11/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการ ประชุมคณะกรมการจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชน พร้อมกับส่วนราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 171 ครั้ง
คณะกองลูกเสือจังหวัดสระบุรีจัดพิธีเทิดพระเกียรติ วันมหาธีรรราชเจ้า น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพิธีทบทวนคำสัตย์ปฏิญาณตน (25/11/2015)
ดร.ชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีทบทวนคําสัตย์ปฏิญาณตน และถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ของคณะลูกเสือและเนตรนารีจังหวัดสระบุรี
อ่าน 356 ครั้ง
กรมเจ้าท่า จัดประชุมชี้แจงการสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางน้ำเชื่อมจากแม่นาป่าสักผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเล (25/11/2015)
ที่ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี นายทิวา วัชรกาฬ ปลัดจังหวัด สระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมการสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางน้ำเชื่อมจากแม่นาป่าสักผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเลในระดับจังหวัดครั้งที่ 1 ซึ่งกรมเจ้าท่าได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ ดำเนินการศึกษาออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
อ่าน 346 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี สนธิกำลังระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2558 ได้อาวุธและผู้ต้องหาจำนวนมาก พร้อมคุ้มเข้มการเล่นและจำหน่ายพลุ ดอกไม้ไฟ โคมลอย ในเทศกาลลอยกระทง (25/11/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 พลตำรวจตรีธิติ แสงสว่าง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ร่วมแถลงข่าว การจับกุมและกวาดล้างในช่วงเทศกาลลอยกระทง
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยมณฑลทหารบกที่18 แถลงข่าวผลการปฏิบัติงานและมอบแนวทางการปฏิบัติงานของกองกำลังรักษาความสงบความเรียบร้อย (25/11/2015)
ที่อาคารอดิศรบริเวณลานพื้นแข็ง มณฑลทหารบกที่ 18 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยมณฑลทหารบกที่18 แถลงข่าวผลการปฏิบัติงานและมอบนโยบายการปฏิบัติงานของกองกำลังรักษาความสงบความเรียบร้อย และสรุปผลการปฏิบัติงาน โดยมีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชจังหวัดสระบุรี พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่18 พลตำรวจตรี ธิติ แสงสว่าง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้กำกับการทุกสถานีฯ และ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวด้านความมั่นคง เข้าร่วมประชุม
อ่าน 328 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเรียกประชุมคณะทำงานส่วนราชการ ภาคเอกชนและสื่อมวลชน เตรียมความพร้อมซ้อมใหญ่ “ Bike For Dad” ปั่นเพื่อพ่อ ขณะที่ยอดลงทะเบียนร่วมกิจกรรม รวม 5,951 คน (24/11/2015)
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผวจ.สระบุรี เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ คณะทำงานกิจกรรม “Bike For Dad” สระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายทหาร ตำรวจ ปกครอง ภาคเอกชน ชมรมจักรยาน ตัวแทนสถานศึกษาและสื่อมวลชน เพื่อเตรียมจัดกิจกรรม “Bike For Dad” ปั่นเพื่อพ่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา
ผู้ว่าสระบุรีประกาศนโยบายการควบคุมการระบาดของไข้เลือดออกเป็นวาระสระบุรีและเปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคไข้เลือดออกในทุกพื้นที่ (24/11/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานปล่อยคาราวานรณรงค์ไข้เลือดออก พร้อมประกาศนโยบายการควบคุมการระบาดของไข้เลือดออกและเปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคไข้เลือดออก เน้นแนวทางการปฏิบัติงานใน 3 แนวทาง คือ 1.รู้เร็ว คุมเร็ว 2.รู้เร็ว รักษารอด 3.ไข้เลือดออกเป็นปัญหาทุกกลุ่มวัยต้องร่วมใจป้องกันและแนวทาง 5 ป 1 ข
อ่าน 288 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี เตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้ จันทน์ เนื่องในงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (20/11/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค เนื่องในงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน อัญเชิญมาทอดถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาครบไตรมาส ณ วัดเขาแก้ววรวิหาร ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี (20/11/2015)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กรมพัฒนาชุมชน เป็นผู้รับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดเขาแก้ววรวิหาร ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยมี นายนายอภิชาต โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน เป็นผู้นำผ้าพระกฐินพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์
อ่าน 238 ครั้ง
ประมงจังหวัดสระบุรี จับมือชลประทาน ปล่อยพันธุ์ปลากว่า 1,800,000 ตัว เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำท้องถิ่น สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน (20/11/2015)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ปล่อยพันธุ์ปลากว่า 1,800,000 ตัว เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำท้องถิ่น โดยมีส่วนรวมของชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ได้แก่ สระบุรี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี โดยมีทหารจากมณฑลทหารบกที่ 18 ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา มาเข้าร่วมกิจกรรม
อ่าน 385 ครั้ง
สภากาชาดไทย จัดโครงการ “ASEAN Blood Drive Youth Camp - พลังเยาวชนอาเซียน ขับเคลื่อนการบริจาคโลหิต (18/11/2015)
นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ“ASEAN Blood Drive Youth Camp ณ ไร่กุสุมา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ผู้ว่าเข้มสั่งสาธารณสุขสระบุรีเร่งรัด ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกหลังมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อไข้เลือดออกเพิ่มเป็น 4 ราย (18/11/2015)
ผู้ว่าเข้มสั่งสาธารณสุขสระบุรีเร่งรัด ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกหลังมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อไข้เลือดออกเพิ่มเป็น 4 ราย ซึ่ง สสจ.สระบุรีสั่งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายลงพื้นที่เฝ้าระวังไข้เลือดออก หลังพบการระบาดมีผู้เสียชีวิต 4 ราย ขณะที่ทหาร มทบ. 18 ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเมืองสระบุรี ครูนักเรียนจากโรงเรียนวัดหนองโนใต้ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามน้ำขัง
มณฑลทหารบกที่ 18 เปิดการฝึกทหารใหม่และมอบธงประจำหน่วยฝึกทหารเกณฑ์ที่เข้าประจำการผลัดที่ 2/58 (16/11/2015)
พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 เป็นประธานประกอบพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่และมอบธงประจำหน่วยฝึก โดยมีทหารเกณฑ์ที่เข้าประจำการผลัดที่ 2/58 โดยพันโทเชาวลิต แสงคำ รองหัวหน้ากำลังพลมณฑลทหารบกที่ 18นำทหารใหม่จำนวน 131 นาย พร้อมครูฝึก 12 นาย เข้าร่วมพิธีและรับการฝึก
อ่าน 1750 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเตรียมจัดงาน “เทศกาลคาวบอย สระบุรี ปี 58 ” เน้นสไตล์คาวบอยเพื่อแสดงอัตตลักษณ์ของจังหวัดสระบุรีที่เป็นถิ่นกำเนิดของเมืองคาวบอย (16/11/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการจัดงาน “ เทศกาลคาวบอย สระบุรี ปี 58 ”
อ่าน 797 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีจัดประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ที่อำเภอแก่งคอย (11/11/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามตรวจสอบและมอบนโยบายการดำเนินโครงการตามมาตรการการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการตำบลละ 5 ล้าน ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในอำเภอแก่งคอย อำเภอพระพุทธบาท อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอวังม่วงและอำเภอมวกเหล็ก เข้าร่วมประชุมประมาณ 400 คน
อ่าน 448 ครั้ง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสระบุรี เปิดธนาคารต้นไม้สนับสนุนให้ประชาชนปลูกต้นไม้ตามแนวทางพระราชดำริ “ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” (10/11/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการเงอนออมธนาคารต้นไม้ จัดโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสระบุรี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนปลูกต้นไม้ตามแนวทางพระราชดำริ “ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง”
อ่าน 328 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี ขอเชิญเที่ยวงาน “Smile Saraburi สุดยอด OTOP และสินค้าเกษตร Grand Sale” ครั้งที่ 7 วันที่ 9 – 15 พฤศจิกายน นี้ (09/11/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่าดาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน งาน "Smile Saraburi สุดยอด OTOP และสินค้าเกษตร Grand Sale” ครั้งที่ 7 โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวอย่างคับคั่ง ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม OTOP แลประสบความสำเร็จในการจัดงานมาแล้วถึง 6 ครั้ง
อ่าน 439 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD ตามเส้นทางจริงสิริมงคล 29 กิโลเมตร (08/11/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำส่วนราชการ พี่น้องประชาชน สื่อมวลชน ประมาณ 1,000 คน ร่วมซ้อมปั่นจักรยาน bike for dad เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจ และสร้างความมั่นใจให้กับนักปั่นที่จะร่วมกิจกรรมในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ตามเส้นทางสิริมงคลระยะทาง 29 กิโลเมตร ทั้งนี้ก็เพื่อสำรวจเส้นทางและปัญหาอุปสรรค
อ่าน 210 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 ณ พระอารามหลวงวัดสมุหประดิษฐาราม (06/11/2015)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและคณะข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดสมุหประดิษฐาราม ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 467 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>