หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี จัดทำสัญญากู้ยืมพร้อมมอบเงินทุนประกอบอาชีพประเภทรายบุคคลจากกองทุนผู้สูงอายุ (12/07/2018)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินกู้ยืมประกอบอาชีพรายบุคคลและเงินอุดหนุนโครงการจากกองทุนผู้สูงอายุ จ.สระบุรี วงเงิน 1,310,600 บาท เพื่อนำไปประกอบอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
อ่าน 76 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีมอบบ้านผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี (11/07/2018)
นายบัณฑิต เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยทหาร ตำรวจ ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบบ้านโครงการ เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ซ่อมแซม ปรับปรุง และสร้างบ้านผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้แก่นางสาวฐิติมา หมูโสภณ บ้านเลขที่หมู่ที่ 2 ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี นอกจากนี้นางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ยังได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับครอบครัวด้วย
อ่าน 81 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลสระบุรีจับมือเครือข่ายผู้ปกครองเตรียมจัดการแข่งขัน เดิน-วิ่ง อนุบาลสระบุรี มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 (10/07/2018)
วันนี้ นายอิทธิรงค์ ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรีพร้อมด้วยทันตแพทย์หญิง จิรสุดา คงคชุ่ม ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลสระบุรี ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งอนุบาลสระบุรี มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561
อ่าน 170 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี บริการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (10/07/2018)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปีพุทธศักราช 2555
อ่าน 103 ครั้ง
สระบุรี เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านยาเสพติด ผู้ว่าฯ สระบุรี จับมือ ผู้บังคับการทหาร ผู้การตำรวจสระบุรี พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการพบผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนสร้างเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาสังคม (06/07/2018)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมพันเอกรุ่งโรจน์ ถุงเป้า เสนาธิการมณฑลทหารบกที 18 พันตำรวจเอกสุคนธ์ ศรีอรุณ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี เดินทางไปที่พบกับผู้บริหาร คณะอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ตามโครงการ "ผู้ว่าฯ ผู้การทหาร ผู้การตำรวจ เยี่ยมโรงเรียน”
เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีมอบบ้านผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี (06/07/2018)
นายบัณฑิต เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยทหาร ตำรวจ ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบบ้านโครงการ เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ซ่อมแซม ปรับปรุง และสร้างบ้านผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้แก่นางเลือย จันนุบิน ที่บ้านเลขที่ 6/2 หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี นอกจากนี้ตัวแทนเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ยังได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ด้วย
อ่าน 112 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สระบุรี นำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนาแหล่งน้ำขุดลอกคูคลอง และปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (05/07/2018)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมชาวประชารัฐร่วมใจ พัฒนาแหล่งน้ำ และปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 พร้อมนำประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดพัฒนาขุดลอกคูคลอง ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ที่บริเวณคลองชลประทานโซน 10 หมูที่ 8 ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.สระบุรี (28/06/2018)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ศอ.ปส.จ.สระบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก“ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” (27/06/2018)
ที่หอประชุมหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก“ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด””
จ.จัดกิจกรรมรวมพลังต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดสระบุรีประกาศเจตนารมณ์ ร่วมกันของทุกภาคส่วน ในการต่อต้านการค้ามนุษย์ (27/06/2018)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดสระบุรี ทีบริเวณลานกิจกรรมชั้น 2 ห้างทวีกิจ คอมเพล็ก สระบุรี มีส่วนราชการ ภาคเอกชน คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสระบุรี สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี นักเรียน เข้าร่วมงาน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยผนึกกำลังจังหวัดสระบุรี อบต.ตาลเดี่ยว ส่งเสริมความร่วมมือเชิงบูรณาการขับเคลื่อนผลงาน วทน.พัฒนาเทคโนโลยีแก้ไขปัญหาขยะชุมชนอย่างยั่งยืน (27/06/2018)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน และ นายมงคล สุขมาลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการทำงาน “โครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะพลาสติกในชุมชนเพื่อการบูรณาการอย่างยั่งยืน”
อ่าน 135 ครั้ง
ผู้ว่าฯสระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ลงพื้นที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เร่งพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต (21/06/2018)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
อ่าน 116 ครั้ง
สมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตรแก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ณ วัดพระพุทธแสงธรรม จังหวัดสระบุรี (21/06/2018)
สมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค 1-2 แก่พระภิกษุสามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ณ วัดพระพุทธแสงธรรม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
อ่าน 242 ครั้ง
สระบุรีจัดเตรียมซ้อมแผนการฝึกป้องกันและสาธารณภัยด้านอุทกภัยสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยแก่ประชาชน (21/06/2018)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดอบรมการฝึกป้องกันและสาธารณภัยด้านอุทกภัยแบบเฉพาะหน้าที่ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น สร้างความพร้อมให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน มีความรู้ เสริมทักษะประสบการณ์ในการเข้าระงับเหตุฉุกเฉิน
อ่าน 85 ครั้ง
สระบุรีจัดกิจกรรม“กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ของทุกภาคส่วนในบรรยากาศที่เป็นกันเอง (19/06/2018)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุม เพื่อปรึกษาหารือการทำงานแบบไม่เป็นทางการในลักษณะสภากาแฟ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน รวมไปถึงสื่อมวลชนทุกแขนง
อ่าน 161 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561 รณรงค์การช่วยเหลือไม่หวังสิ่งตอบแทนพร้อมชวนติดแฮชแท็ก Missing Type TH โพสต์ลงสื่อออนไลน์ (15/06/2018)
นางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2561 (World Blood Donor Day 2018) และวันแห่งการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทั่วโลกที่บริเวณสำนักงาน ที่ห้องประชุมศิริพานิชโรงพยาบาลสระบุรี ภายใต้สโลแกน “Be there for someone else. Give blood. Share life - ทุกชีวิตมีความหมาย ให้โลหิต ให้ชีวิต”
อ่าน 170 ครั้ง
จ.สระบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการอพยพสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ (14/06/2018)
ที่ห้องประชุมโรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการอพยพสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี มีคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัคร เครือข่ายด้านคนพิการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมอบรม
อ่าน 140 ครั้ง
จ.สระบุรี อบรมเพิ่มประสิทธิภาพฝีมือด้านการช่างให้กับช่างท้องถิ่นและทหารช่างในการปฏิบัติงานตามโครงการ ประชารัฐสระบุรี ซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน (12/06/2018)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพฝีมือด้านการช่างให้กับช่างท้องถิ่นและทหารช่างในการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ประชารัฐสระบุรีซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน ประจำปี 2561 ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
อ่าน 141 ครั้ง
จ.สระบุรีประชุมคณะกรรมการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยเน้นย้ำทั้งมาตรการทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อป้องกันนมเสียหรือนมไม่ได้มาตรฐานอีก (12/06/2018)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหานมโรงเรียน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมตัวแทน สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบสถานการณ์การรายงานและการตรวจสอบข้อร้องเรียน
อ่าน 151 ครั้ง
จ.สระบุรี พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านโชห่วยไทย จัดงาน “โชห่วยก้าวไกล ประชารัฐก้าวหน้า ด้วยนวัตกรรม” (08/06/2018)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน “โชห่วยก้าวไกล ประชารัฐก้าวหน้า ด้วยนวัตกรรม” ซึ่งจังหวัดสระบุรีโดยสำนักงานพาณิชย์สระบุรี บริษัทประชารัฐ สามัคคีสระบุรี(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด ร่วมกับบริษัทสยามแม็คโค จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นช่องทางการช่วยเหลือกิจการร้านโชห่วยให้มีพื้นที่ในการขายสินค้า ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ถัดไป>>