หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรีสนธิกำลัง กวาดล้างอาชญากรรมรับวันวาเลนไทน์และตรุษจีน (13/02/2018)
ที่บริเวณลานพื้นแข็งมณฑลทหารบกที่ 18 นายบัณฑิต เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานปล่อยแถวกำลัง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ออกกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติดในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์และเทศกาลตรุษจีน
อ่าน 49 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี ส่งมอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับชุมชนเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งในพื้นที่ (13/02/2018)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการส่งมอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้วิกฤตภัยแล้ง ตามโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่โดยมีส่วนราชการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนร่วมรับมอบ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรีออกตรวจตลาดสดสร้างความมั่นใจผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีน (13/02/2018)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจตลาดสดร่วมกัน เพื่อสร้างความมั่นใจและคุ้มครองผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยได้ทำการตรวจสอบความสะอาด ของร้านค้าและแผงขายต่างๆ พร้อมทั้งทำการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารทั้งอาหารสด และอาหารปรุงสุก
สระบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวห้องน้ำสาธารณะสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK (12/02/2018)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เปิดกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะ สะอาด เพื่อการท่องเที่ยว ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK มีนายสุฤกษ์ ศิลปอนันต์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสระบุรี หน่วยงานราชการสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดสระบุรี สำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี สมาคมการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยและประชาชนร่วมกันรณรงค์ทำกิจกรรมห้องน้ำสาธารณะ เพื่อไว้บริการนักท่องเที่ยวที่มาพักอาศัยและมาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดและเทศกาลต่างๆในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
กองบังคับการ อส.สระบุรี จัดพิธีทางศาสนา และปฏิญาณตนของสมาชิก อส.เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนปีที่ 64 (10/02/2018)
นายกองเอกบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน หรือ อส.ปีที่ 64 ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยมีผู้บังคับบัญชา และสมาชิก อส.จากทุกกองร้อยเข้าร่วมพิธี
อ่าน 69 ครั้ง
เรือนจำกลางจังหวัดสระบุรีจัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิดคดีใช้ความรุนแรงให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและยุติการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหารวมทั้งการฝึกด้านอาชีพ รุ่นที่ 2 (09/02/2018)
นายสุชน ภัยธิราช ปลัดจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิดคดีใช้ความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2 เพื่อแก้ไขพัฒนาพฤติกรรมและพฤตินิสัยผู้ต้องขังที่นิยมใช้ความรุนแรง เพื่อให้ออกไปใช้ชีวิตภายนอกหลังได้รับการปล่อยตัว เพื่อใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีจัดงาน”อาชีวะนิทรรศ 61 ” เพื่อแสดงผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ ผลงานนวัตกรรม และผลงานของนักศึกษา นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต อาชีวะ 4.0 (07/02/2018)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการทางวิชาการอาชีวะนิทรรศ 61 ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต อาชีวะ 4.0 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาสระบุรี ในระหว่าง7-9กุมภาพันธ์ 2561
อ่าน 104 ครั้ง
ผู้ว่าฯสระบุรีตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service ) โดยมีนายจ้างและลูกจ้างเดินทางมาขึ้นทะเบียนอย่างต่อเนื่อง (06/02/2018)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และความพร้อมของจุดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของจังหวัดสระบุรี ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรีจึงได้ดำเนินการ ร่วมกับ 3 หน่วยงานหลัก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดสระบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี บริเวณศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 92 ครั้ง
เทศบาลเมืองสระบุรีจัดแสดงผลงานทางวิชกาการของกลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองสระบุรี มุ่งเน้นพัฒนาเยาวชนนักเรียนเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 (05/02/2018)
ที่บริเวณลานหน้าเทศบาลเมืองสระบุรี นายภาณุพงศ์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสระบุรี เป็นประธานเปิดงานการแสดงผลงานทางวิชาการ ของกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียนและโรงเรียน
จังหวัดสระบุรี เปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จวันแรก(One Stop Service ) โดยมีนายจ้างและลูกจ้างเดินทางมาขึ้นทะเบียนอย่างต่อเนื่อง (05/02/2018)
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยมีนายจ้างในพื้นที่สระบุรีนำแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ ลาว พม่าและกัมพูชา ทยอย เดินทางมาจดทะเบียนกันอย่างต่อเนื่องในระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี บริเวณศาลากลางจังหวัดสระบุรี
สระบุรี-จัดงานของดีสระบุรี วิถีไทยวิถีถิ่น จัดจำหน่ายสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ (02/02/2018)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป "ของดีสระบุรี วิถีไทย วิถีถิ่น" ณ โรบินสัน สาขาศรีสมาน จังหวัดนนทบุรี มีนางกฤษญาพร สุนทรพจน์ พาณิชย์จังหวัดสระบุรีกล่าวการรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงาน
จังหวัดสระบุรีจัดประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 1/2561 (31/01/2018)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการ ประชุมคณะกรมการจังหวัดครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชน พร้อมกับส่วนราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 95 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีมอบรถยนต์เก๋งให้กับผู้ถูกสลากกาชาดประจำปี 2560 (31/01/2018)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ ทำพิธีมอบรางวัลรถยนต์และรางวัลรถจักรยานยนต์ให้กับผู้สลากกาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบรางวัล
อ่าน 101 ครั้ง
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศร่วมกับกรมปศุสัตว์และชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทยลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี พบปะกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโคนม รองรับการเปิดเสรีไทย-ออสเตรเลีย ไทย-นิวซีแลนด์ (29/01/2018)
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เดินทางมาเปิดการประชุมหารือเชิงปฏิบัติการ และพบปะเกษตรกรผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโคนมในเขตภาคกลาง เพื่อติวเข้มและเตรียมความพร้อมเกษตรกรและผู้ประกอบการโคนมไทยรองรับการเปิดเสรี FTA ไทย-ออสเตรเลีย และไทย-นิวซีแลนด์ ในปี 2564 และปี 2568 พร้อมร่วมจัดนิทรรศการให้ข้อมูลและคำปรึกษาเกษตรกรโคนมเรื่องการตลาดและการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ ในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี 2561
อ่าน 106 ครั้ง
กอ.รมน.สระบุรี อบรมพัฒนาเครือข่ายมวลชนโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปราชญ์เพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด สนับสนุนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล (29/01/2018)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปราชญ์เพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด สนับสนุนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลมีพันเอกเพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรีนำกลุ่มสมาชิกเครือข่าย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมอบรมอบรมที่ห้องประชุมโรงแรมเกี่ยวอัน จังหวัดสระบุรี
อ่าน 221 ครั้ง
จิตอาสาอำเภอดอนพุด จ.สระบุรี จัดกิจกรรม เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ (25/01/2018)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " เพื่อร่วมกิจกรรมในการพัฒนาดูแลความสะอาดสถานที่สาธารณะในชุมชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา อ.ดอนพุด จ.สระบุรี เข้าร่วมกิจกรรม
อ่าน 119 ครั้ง
ผู้ว่าฯสระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ลงพื้นที่อำเภอดอนพุดจังหวัดสระบุรี พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน (25/01/2018)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณวัดช้าง ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนระหว่างส่วนราชการของจังหวัดร่วมกับส่วนราชการของอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ และการออกให้บริการคำแนะนำต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการของจังหวัดและหน่วยงานภาคเอกชน
อ่าน 77 ครั้ง
จ.สระบุรี กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโครงการศึกษาความเหมาะสมถนนสายแยก ทล.1-ทล.304 จังหวัดปทุมธานี (25/01/2018)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมถนนสายแยก ทล.1-ทล.304 จังหวัดปทุมธานี โดยกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมถนนสายแยก ทล.1-ทล.304 จังหวัดปทุมธานี
อ่าน 126 ครั้ง
คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สระบุรี ตรวจสอบความเหมาะสม งบสำรองจ่ายโครงการของจังหวัด กรณีฉุกเฉิน (25/01/2018)
พลโทจักราวุธ สินพูนผล หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 1 พร้อมด้วย นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 พร้อมคณะลงพื้นที่ ติดตามตรวจสอบความคืบหน้าและผลการดำเนินงานของโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของ รองนายกรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
อ่าน 57 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 (23/01/2018)
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 และบรรยายพิเศษ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายกเหล่ากาชาดคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 รวม 6 จังหวัด เข้าร่วมประชุม ในการนี้นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ
อ่าน 81 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>