หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
ป.ป.ช.สระบุรีจัดอบรมให้ความรู้มาตรการเปิดเผยวิธีการคำนวณราคากลางไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมาตรการจัดทำบัญชีรับจ่ายของโครงการตามกฏหมายมาตรา103/7 (24/07/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญูผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการเปิดเผยวิธีการคำนวณราคากลางไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมาตรการจัดทำบัญชีรับจ่ายของโครงการ ตามกฎหมายมาตรา 103/7
ผู้ว่าราชการจังหวัด สระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ลงพื้นที่อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พร้อมแก้ไขปัญหา พัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น (24/07/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณวัดโคกกระท้อน ตำบลงิ้วงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ผู้แทนพระองค์ มอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ “หนึ่งใจ เดียวกัน” แก่ผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (23/07/2015)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ “หนึ่งใจ เดียวกัน” แก่พระสงฆ์และประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ในอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จำนวน 490 ชุด
อ่าน 388 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี เจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558 (21/07/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานนำข้าราชการ องค์กรต่างๆ รัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษาพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี เจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558
อ่าน 183 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดแถลงข่าวงานสำคัญก่อนเข้าพรรษา สืบทอดประเพณีล้ำค่าหนึ่งเดียว “งานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน ประจำปี 2558” (20/07/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายเฉลิม วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายอรรถพล วรณกิจ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวสำนักงานลพบุรี นายอนุพงษ์ กิ่งแก้ว รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพระพุทธบาท และนายวิรัช โต๊ะถม ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน "ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน ประจำปี 2558” โ
อ่าน 491 ครั้ง
สระบุรี-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและพื้นสุ่มเสี่ยงที่จะขาดแคลนในจังหวัดสระบุรี (18/07/2015)
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอวิหารแดงและอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีมอบหมายให้ ดร.ชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายปกครองจังหวัดสระบุรีและนายอำเภอพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
อ่าน 241 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ในการแก้ไขปัญหาการโฆษณาอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อวิทยุ (18/07/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี นายวิรัช โต๊ะถม ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี พันเอกนันทวุฒิ บุญสิทธิ์ รอง เสธ.จทบ.สระบุรี และ นักจัดรายการวิทยุ เจ้าของสถานีวิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวี ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ในการแก้ไขปัญหาการโฆษณาอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อวิทยุ
อ่าน 236 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเปิดศูนย์ให้บริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทาน (17/07/2015)
วันนี้ 17 ก.ค.2558 เวลา 15.30 น. ที่สถานศึกษาพิเศษจังหวัดสระบุรี นายวิเชียร พุฒิวิญูญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดศูนย์บริการน้ำดื่มเพื่ออุปโภคบริโภคจังหวัดสระบุรี
อ่าน 170 ครั้ง
กลุ่มเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดสระบุรีและชมรมนักปั่นจักรยานสระบุรีร่วมต้อนรับคณะปั่นรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 9 วัด 9 วัน 9 จังหวัด พร้อมร่วมทำกิจกรรม (15/07/2015)
สระบุรี นายภคพงศ์ ทวิพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมต้อนรับคณะปั่นรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 9 วัด 9 วัน 9 จังหวัด ปั่น 999 คาราวานบุญ งดเหล้าเข้าพรรษา ถวายผ้าป่าชุมชนคนสู้เหล้า ไถ่ชีวิตนักดื่ม พร้อมเป็นประธานนำนักปั่นและผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา และลงนามบวชใจ พร้อมถวายกองผ้าป่าชุมชนคนสู้เหล้า ไถ่ชีวิตินักดื่ม
อ่าน 210 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (14/07/2015)
นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 50 ชุด
อ่าน 197 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประชุมด่วนแก้ปัญหาภัยแล้งหลัง 3 อำเภอในพื้นที่การประปาฯงดจ่ายน้ำแล้ว (14/07/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เรียกประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หน่วยทหารในพื้นที่ เพื่อรับทราบแนวทางและนโยบายในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสระบุรี หลังน้ำในแม่น้ำลำคลองแห้งขอด ทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายและประชาชนในบางพื้นที่เริ่มขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้
อ่าน 414 ครั้ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารสุขตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานด้านสุขภาพในพื้นที่จังหวัดสระบุรี พร้อมมอบขาเทียมให้กับผู้พิการ (10/07/2015)
ห้องประชุมศิริพานิช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสระบุรี นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานด้านสุขภาพในพื้นที่จังหวัดสระบุรี พร้อมมอบขาเทียมให้กับผู้พิการ
อ่าน 235 ครั้ง
ศาลแรงงานภาค 1 เปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย สามัคคี60ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย” (09/07/2015)
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 1 เป็นประธานเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี 60ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา
อ่าน 354 ครั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบดินทรุดที่อำเภอหนองแคสระบุรี (07/07/2015)
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบดินทรุดบริเวณที่ถนนเลียบคันคลองระพีพัฒน์ ระหว่างอำเภอหนองแค - คลอง 13 บริเวณ หมู่บ้านลำบัว ม.ที่ 8 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี จังหวัดสระบุรี
อ่าน 175 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดอบรมให้ความรู้ในป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน (07/07/2015)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เปิดการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงานจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2558
อ่าน 223 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประชาชนที่สมัครร่วมกิจกรรม BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่ ทยอยมารับรหัสยืนยัน (07/07/2015)
วันนี้ 7 ก.ค.2558 ที่บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดสระบุรี มีพี่น้องประชาชนทยอยเดินทางมารับเลขรหัสประจำตัวจากเจ้าหน้าที่ หลังจากที่ได้ลงทะเบียนสมัครไว้แล้ว เพื่อใช้ในการตรวจสอบรายชื่อ นอกจากนี้ก็ยังมีพี่น้องประชนยังคงทยอยเดินทางมาสมัครอย่างต่อเนื่อง
อ่าน 382 ครั้ง
สระบุรีปล่อยขวนคาราวานสินค้าธงฟ้าสู้ภัยแล้งออกให้บริการเพื่อแบ่งเบาภาระและลดค่าครองชีพให้พี่น้องประชาชน (06/07/2015)
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีอดิศร โครพย์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมกันปล่อยขบวนรถ “คาราวานธงฟ้าเคลื่อนที่สู่ชุมชนจังหวัดสระบุรี” หรือ โมบายล์ ยูนิต (Mobile Unit) เพื่อนำสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดเข้าไปจำหน่ายให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง
อ่าน 188 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนักเรียน สพฐ. รอบคัดเลือกภาคกลางและภาคตะวันออก ในรายการโอเบค ยังบรีช วอลเลย์บอล 2015 (OBEC Young Beach Volleyball 2015) (03/07/2015)
นายเกษม สดงาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางเป็นประธานเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรายการโอเบค ยังบรีช วอลเลย์บอล 2015 รอบคัดเลือกภาคกลาง ภาคตะวันออก ที่สนามกีฬาโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
อ่าน 667 ครั้ง
รมว.มหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี ดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน (02/07/2015)
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะ ลงพื้นที่ดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โดยมีนายวิเชียรพุฒิวิญญูผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การ ต้อนรับ
อ่าน 251 ครั้ง
ผู้ว่าสระบุรีแถลงข่าวกิจกรรม “BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่ ที่จังหวัดสระบุรี พร้อมนำส่วนราชการ ชมรมจักรยานในพื้นที่สระบุรี สื่อมวลชน ปั่นสำรวจเส้นทาง (01/07/2015)
วันที่ 1 ก.ค.2558 เวลา 16.30 น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่ ของจังหวัดสระบุรีพร้อมนำส่วนราชการ ชมรมจักรยานในพื้นที่สระบุรี สื่อมวลชน ปั่นสำรวจเส้นทางสำหรับการปั่นจักรยาน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558
อ่าน 933 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>