หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรีประชุมชี้แจงกฎหมายมาตรา 100 และมาตรา 103 ให้กับผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (21/12/2015)
ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายทินกร เขมะวิชานุวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. บรรยายพิเศษและชี้แจงกฎหมายมาตรา 100 และมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟังบรรยาย 300 คน
อ่าน 364 ครั้ง
กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการตลาดต้องชม สร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่น เลือกตลาดต้าน้ำ บ้านต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี เป็นตลาดนำร่อง (20/12/2015)
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานโครงการตลาดชุมชน “ตลาดต้องชม” ที่ตลาดต้าน้ำ บ้านต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี เป็นตลาดนำร่อง เพื่อนำวัฒนธรรมของชุมชน รวมไปถึงสินค้าและอัตลักษณ์ของชุมชนนั้น นำมาพัฒนาตลาดให้เป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด
อ่าน 626 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (18/12/2015)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วัดสุวรรณคีรี ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จ.สระบุรี มีหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมงานกว่า 500 คน
อ่าน 300 ครั้ง
ผู้ว่าฯสระบุรีสุ่มตรวจกระเช้าและของฝากปีใหม่สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค (17/12/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พาณิชย์จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี พาณิชย์จังหวัดสระบุรี เจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในสระบุรี สระบุรี ออกตรวจกระเช้าของขวัญ กระเช้าปีใหม่และสินค้าอุปโภคบริโภค รวมทั้งอาหารสด เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ และสบายใจให้กับผู้บริโภคจากการซื้อสินค้าและป้องกันห้างร้านถือโอกาสนำสินค้าหมดอายุและของมึนเมานำแอบมาในกระเช้าปีใหม่
อ่าน 379 ครั้ง
สระบุรีเข้มสั่งการทุกภาคส่วนเพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมายและดูแลพี่น้องประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่ 2559 ตามคำรณรงค์ที่ว่า “สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ 2559” (17/12/2015)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสระบุรีและคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 จังหวัดสระบุรี
อ่าน 346 ครั้ง
สระบุรี จัดอบรมหลักสูตรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดิน หวังปรับเปลี่ยน ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้เข้ารับการบำบัดรักษา (17/12/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาตรฐานใหม่ ภายใต้ชื่อ โครงการศูนย์ขวัญแผ่นดิน ที่อาคารหอประชุมอิดิศร มลฑลทหารบกที่ 18 มีพลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 นายทิวา วัชรกาฬ ปลัดจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิด
อ่าน 503 ครั้ง
สระบุรีเร่งประชุมกลั่นกรองโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนบรรเทาภัยแล้ง พิจารณา 142 โครงการวงเงินงบประมาณกว่า 68 ล้านบาท (17/12/2015)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เรียกประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 เพื่อพิจารณาโครงการที่ได้พิจารณากลั่นกรองในระดับอำเภอแล้ว งบประมาณ 68,645,393.23บาท ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสระบุรี
อ่าน 276 ครั้ง
วัดต่างๆ ในจังหวัดสระบุรี จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์และพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (16/12/2015)
ที่วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จ.สระบุรี นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำส่วนราชการ พี่น้องประชาชน และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสระบุรี กว่า 3,000 คน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายดอกไม้จันทน์ ถวายความอาลัย เนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
อ่าน 213 ครั้ง
วัดต่างๆ ในจังหวัดสระบุรี เตรียมสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (15/12/2015)
วัดต่างๆ ใน จ.สระบุรี ได้มีการเตรียมจัดสถานที่ในการใช้ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันที่ 16 ธ.ค.นี้ เพื่อให้สมพระเกียรติ
อ่าน 447 ครั้ง
สระบุรี เชิญเที่ยวทุ่งทานตะวันบานแล้วที่วังม่วง กว่า 100 ไร่ ท่ามกลางธรรมชาติแสนสวยนักท่องเที่ยวชื่นชม (15/12/2015)
สำหรับ ภาพที่เห็นคือทุ่งทานตะวันบ้านแล้วที่อำเภอวังม่วง ซึ่งมีพื้นที่อยู่ที่ ม. 3 ถนนสาย 3089 แสลงพัน –วังม่วง อ. วังม่วง จ.สระบุรี บริเวณหน้าบริษัท โออิชิ ( ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีพื้นที่ในการปลูกกว่า 100 ไร่ กำลังบานสะพรั่งให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและถ่ายรูป สำหรับ อ.วังม่วงในปี้นี้มีการปลูกต้นทานตะวันจำนวน 8 แปลง แต่ละแปลงมีเนื้อที่แปลงละกว่า 100 ไร่
อ่าน 397 ครั้ง
ชมรมผู้สูงอายุสระบุรีจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 (14/12/2015)
ห้องประชุมศิริพานิช โรงพยาบาลสระบุรี นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานวันพ่อ “เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” ซึ่งจัดโดยชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสระบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ทรงงานหนักเพื่อสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด
อ่าน 415 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี บวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดพร้อมนำขบวนนักปั่นจักรยานประมาณ 10,000 คัน ออกจากจุดสตาร์ทตามระยะทางสิริมงคลระยะทาง 29 กิโลเมตร (11/12/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดสระบุรีและพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม bike for dad เข้าร่วมบวงสรวง เพื่อให้เกิดสิริมงคลของการจัดงาน ให้งานสำเร็จ ปลอดภัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นมงคลแก่ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานในครั้งนี้
อ่าน 244 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเปิดศูนย์อำนวยการและประสานงานจักรยานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรีและนักปั่นบางส่วนเดินทางมาลงทะเบียนแต่เช้าพร้อมนำจักรยานมาทำการตรวจเช็ค (11/12/2015)
ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี บรรยากาศการลงทะเบียนปั่นเพื่อพ่อ เป็นไปด้วยความคึกคัก โดยมีพี่น้องประชาชนทั้งเด็ก คนสูงอายุ ผู้พิการ มารอตั้งแต่ยังไม่เปิดจุดลงทะเบียน และ ต่างทยอยเดินทางมาลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่องซึ่งเท่าที่สอบถามพบว่าพี่น้องประชาชนบางส่วนกลัวมาลงทะเบียนในช่วงบ่ายคนจะเยอะ
อ่าน 288 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เปิดทุ่งทานตะวัน พร้อมจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน 89 พ่อลูกคู่รัก บอกพ่อให้ลดเลิกอบายมุข” และซ้อมปั่นจักรยานเพื่อเตรียมเข้าร่วมกิจกรรม Bike For Dad (09/12/2015)
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี สภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านหมอ เครือข่ายยุวทัศน์สระบุรีและกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม ร่วมจัดกิจกรรมเปิดทุ่งทานตะวัน พร้อมจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน 89 พ่อลูกคู่รัก บอกพ่อให้ลดเลิกอบายมุข” และซ้อมปั่นเพื่อเตรียมเข้าร่วมกิจกรรม Bike For Dad
อ่าน 3336 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีผนึกกำลังทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (09/12/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานปล่อยแถวเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต ณ พุทธสมาคมสว่างรัตนตรัยธรรมสถานจังหวัดสระบุรี ไปยังบริเวณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ข้างศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 401 ครั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดงานวันเอดส์โลก Ready to stop new infection มุ่งสู่การยุติการติดเชื้อรายใหม่ในทารกแรกเกิด (09/12/2015)
ที่ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานวันเอดส์โลก Ready to stop new infection มุ่งสู่การยุติการติดเชื้อรายใหม่ในทารกแรกเกิด มีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการ Regional Committee Validation จาก WHO UNICEF UNAIDS TUC คณะกรรมการเอดส์ชาติแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ บุคคลกร สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขให้การต้อนรับ
อ่าน 270 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีแถลงข่าวจัดงาน “เทศกาลคาวบอย สระบุรี ปี 58 ” เน้นสไตล์คาวบอยพร้อมรับมอบบริจาคสิ่งของ ที่ผู้มีจิตศรัทธานำมาบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการออกร้านมัจฉากาชาดจังหวัดสระบุรี (08/12/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี แถลงข่าวการจัดงาน “ เทศกาลคาวบอย สระบุรี ปี 58 ” พร้อมรับมอบเงิน สิ่งของ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ห้างร้าน บริษัทต่างๆ และประชาชนในจังหวัดสระบุรี ที่มีจิตศรัทธานำมาบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการออกร้านมัจฉาพาโชคจังหวัดสระบุรี มีสื่อมวลชน ส่วนราชการ ภาคเอกชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
อ่าน 557 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีร่วมใจปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยใช้ยิงหนังสติ๊กทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กในการยิงเมล็ดพันธุ์ (06/12/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ ถวายพ่อหลวง”เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5ธันวาคม 2558 ในการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับทรัพยากรป่าไม้ และทรงเสด็จทรงงานด้านการอนุรักษ์มาโดยตลอด ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนเอกชน ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พร้อมใช้หนังสะติ๊กขนาดใหญ่ ยิงเมล็ดพันธ์
อ่าน 520 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีทำพิธีมอบเสื้อพระราชทานกิจกรรม "Bike for dad ปั่นเพื่อพ่อ” สร้างความปลาบปลื้มให้กับพสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรีอย่างหาที่สุดมิได้ (05/12/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานนำพี่น้องประชาชนเข้ารับมอบเสื้อ เข็มกลัด และริสแบนด์พระราชทานกิจกรรม "Bike for dad ปั่นเพื่อพ่อ” โดยที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการเข้ารับเสื้อ เข็มกลัดและริสแบนด์ พระราชทาน
อ่าน 287 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร (05/12/2015)
นายวิชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำข้าราชการ ภาคเอกชน ชมรม สโมสร องค์กร พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
อ่าน 265 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ถัดไป>>