หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำพสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรี ทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชมมายุ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 (02/04/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัดกระทรวง เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ (ข้าวสารอาหารแห้ง) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่าน 150 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นประจำปี 2557 (31/03/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2558 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ อัยการ ตุลาการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนจากภาคเอกชน ร่วมพิธี
อ่าน 309 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า (31/03/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้นำเหล่าข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3
อ่าน 414 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีขับเคลื่อนนโยบายด้านความมั่นคงสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่จังหวัดสระบุรี ภายใต้โครงการ “เพื่อผืนแผ่นดินไทย” (27/03/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรม “เพื่อผืนแผ่นดินไทย” โดยมี พลตรีอดิศร โครพย์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี และ พลตำรวจตรีชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กลุ่มภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 700 คน เข้าร่วมประชุม ณ. ห้องประชุมสวนริมเขา อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
อ่าน 180 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบมอบขาเทียมแก่ผู้พิการจำนวน 60 ราย (27/03/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิด การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาระบบดูแลคนพิการจังหวัดสระบุรี ภายใต้การบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟู สมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี พร้อมมอบขาเทียมแก่ผู้พิการจำนวน 60 ราย
อ่าน 229 ครั้ง
ศูนย์การทหารม้า ปล่อยแถวสายตรวจทหาร มาตราการป้องกันอาชญากรรม (25/03/2015)
ที่หน้ากองบัญชาการศูนย์การทหารม้า พ.อ.พงษ์พันธุ์ สายทิพย์วดี รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า เป็นประธานปล่อยแถวสายตรวจรถจักรยาน ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและเฝ้าระวังเหตุอาชญากรรม ของศูนย์การทหารม้าและหน่วยขึ้นตรง
อ่าน 424 ครั้ง
สระบุรีฝึกซ้อมแผน...รับมือโรคติดเชื้ออีโบล่า (24/03/2015)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี หน่วยงานจากสำนักงานควบคุมโรคที่ 2 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมฝึกซ้อมแผน เฝ้าระวังการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง และการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่เมื่ออกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง
อ่าน 432 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงงานจังหวัดสระบุรี แถลงข่าวโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (24/03/2015)
ที่ห้องประชุมโรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี นายวิเชียร พุฒิวิญูญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการแถลงข่าว เปิดตัวโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีสถานประกอบการและสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน
อ่าน 486 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเปิดงาน ถนนสายวัฒนธรรม สายใยชาติพันธ์ จังหวัดสระบุรี ย้อนรอยวิถีชีวิตชุมชน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน (22/03/2015)
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน ถนนสายวัฒนธรรม สายใยชาติพันธ์ จังหวัดสระบุรี ณ ถนนสายวัฒนธรรม สระบุรี –ท่าน้ำศักดิ์สิทธ์ ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี มีนายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยกลุ่มชาวบ้านไท-ยวน ในพื้นที่ให้การต้อนรับ
อ่าน 585 ครั้ง
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีประชุมสามัญประจำปี2558 (20/03/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญูผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีให้เกียรติร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ณ โรงแรมเกี่ยวอัน จังหวัดสระบุรี มีนายภิญโญ หาญศิลวัฒ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีและคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีให้การต้อนรับ
อ่าน 420 ครั้ง
รองผู้ว่าฯจังหวัดสระบุรีนำทุกภาคส่วนลงพื้นที่ มอบทุกการศึกษา ถุงยังชีพ ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (19/03/2015)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และ นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน นำบริการภาครัฐลงพื้นที่ ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ บริเวณวัดมะขามเรียง หมู่ที่ 2 ตำบล ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
อ่าน 133 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 (18/03/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย
อ่าน 192 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดงานสระบุรีรวมใจ สายใยชาติพันธุ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา (17/03/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญูญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดป้าย แหล่งเรียนรู้ปัญญาไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และเปิดงาน สระบุรีรวมใจ สายใยชาติพันธุ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558
อ่าน 308 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ DPU จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2561 – 2564 (17/03/2015)
นายวิเชียร วุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมร่วมกับ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและทุกภาคส่วน ในการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2561 – 2564
อ่าน 266 ครั้ง
จ.สระบุรีทหาร-ตำรวจ-ปกครองตรวจค้นพบอาวุธปืนระเบิดกระสุนมีดจำนวนมากในวัดป่าสีวลี (17/03/2015)
เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสระบุรีนำโดย พล.ต.อดิศรย์ โครพ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี พ.ต.อ.ภูบาล ทับจันทร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี พ.ต.อ.สามารถ แก้วมณี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก นายมนัสพนธ์ ธนาสุภาพันธ์ นายอำเภอมวกเหล็ก พร้อมเจ้าหน้าที่อีกจำนวนหนึ่งเข้าตรวจค้นวัด ป่าสีวลี(หนองกระชาย) เลขที่ 62 ม.3 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยวางกำลังออกตรวจบริเวณรอบวัดฯ
จังหวัดสระบุรีเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (16/03/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของจังหวัดสระบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 133 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเปิดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของจังหวัดสระบุรีในระดับอำเภอ (13/03/2015)
สภาปฏิรูปจังหวัดสระบุรี เปิดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของจังหวัดสระบุรีในระดับอำเภอ โดยมีนายจรูญ จึงยิ่งเรืองรุ่ง สมาชิกสภาปฏิรูปจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรทุกภาคส่วนเข้าร่วมเวที ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
อ่าน 227 ครั้ง
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่1 พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี (13/03/2015)
พลตรีมงคล รอดสวาสดิ์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่1 พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี พร้อมร่วมประชุมบูรณางานด้านความมั่นคงกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสระบุรี มีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 250 ครั้ง
จ.สระบุรี เตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ (12/03/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ใกล้มาถึงในเร็ว ๆ ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นี้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้กำชับในเรื่องจุดตรวจที่มีทั้งสิ้น 116 จุด ทั่วทั้งจังหวัดนั้น จะต้องให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจทำงานกันอย่างเข็มแข็ง เพราะจะช่วยในเรื่องการป้องกันของการเกิดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างมาก
อ่าน 210 ครั้ง
ตำรวจสระบุรีจับแก๊งลักเครื่องยนต์สูบน้ำของมูลนิธิชัยพัฒนาฯ (11/03/2015)
พล.ต.ต.ชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี พันตำรวจเอกนรงค์ แสวงจิตร์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ และเจ้าหน้าที่ทหารจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกสระบุรี ได้ร่วมกันแถลงข่าวจับกุมคนร้ายก่อคดีลักเครื่องยนต์สูบน้ำของเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยหนึ่งในเครื่องสูบน้ำของกลางที่ตรวจยึดมาได้ คนร้ายรับสารภาพขโมยมาจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของมูลนิธิชัยพัฒนา
อ่าน 227 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>