หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางสำรวจพื้นที่ภัยแล้งฝนทิ้งช่วงสระบุรี (17/08/2015)
นายรัฐกร วรุณสุขะศิริ รักษาการแทนผู้อำนวยการฝนหลวงภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์ ร่ วมประชุมกับ นายวิเชียร พุฒิวิญญ ูผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรี อดิศรย์ โครพ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี พ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องปัญหาภัยแล้งฝนทิ้ง ช่วงใน13 อำเภอ ของจังหวัดสระบุรี ซึ่งในห้วงเวลาที่ผ่านมาก่อให้เกิดความเสี่ยงและเสียหายในด้านการเกษตรในเกือบทุกพื้นที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำพี่น้องนักปั่นจักรยาน ออกจากจุดสตาร์ท พร้อมนำสมาชิกเตรียมบันทึกสถิติโลก โดยมีนักปั่นจักรยานจังหวัดสระบุรี กว่า 6,000 คัน (16/08/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเริ่มการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่ลงทะเบียนไว้ กว่า 6,000 คน
อ่าน 292 ครั้ง
สระบุรีจัดอบรมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองสองคอนแบบครบวงจร พร้อมเปิดงานโครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์กลุ่มผู้ผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก (13/08/2015)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองสองคอนแบบครบวงจร ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 และมอบรางวัลกิจกรรมการประกวดสปอตณรงค์อนุรักษ์สายน้ำ ให้กับผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ พร้อมเปิดงานโครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์กลุ่มผู้ผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกและมอบรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ ผู้ชนะเลิศการประกวดสปอร์ตโทรทัศน์รณรงค์อนุรักษ์สายน้ำฯ
อ่าน 398 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประชุมชี้แจงอาสาสมัครผู้ทำหน้าที่สแกนบาร์โค้ด ทดสอบระบบการสแกนบาร์โค้ด เตรียมบันทึกลง “กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ดส” (13/08/2015)
นายวิรัช โต๊ะถม ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี คณะทำงานของจังหวัดสระบุรีและผู้ประสานงานการบันทึกสถิติโลกในกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ฯ ของจังหวัดสระบุรี ได้เชิญคณะอาจารย์และนักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จำนวน 100 คน ที่เป็นอาสาสมัครผู้ทำหน้าที่สแกนบาร์โค้ด มาซักซ้อมความเข้าใจเพื่อให้การบันทึกสถิติ“กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ดส”
อ่าน 223 ครั้ง
ผู้ว่าฯสระบุรีฯนำพสกนิกรชาวสระบุรี จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (12/08/2015)
นายวิเชียรพุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี จัดพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานอัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรม สโมสร องค์กร ประชาชน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
อ่าน 319 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2558 (12/08/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการสระบุรี เป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2558 เพื่อให้ผู้นำชุมชน และหมู่บ้านต่างๆนำไปเป็นกองทุนสำหรับการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นกองทุนสำหรับส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
อ่าน 351 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี ทำพิธีมอบเสื้อและเข็มกลัดพระราชทานกิจกรรม “Bike for mom ปั่นเพื่อแม่” (12/08/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานนำพี่น้องประชาชนเข้ารับมอบเสื้อและเข็มกลัดพระราชทานกิจกรรม “Bike for mom ปั่นเพื่อแม่” โดยที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการเข้ารับเสื้อและเข็มกลัดพระราชทาน หน้าพระสาทิศลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร
อ่าน 449 ครั้ง
พสกนิกรจังหวัดสระบุรี แสดงความจงรักภักดีร่วมตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 (12/08/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนงานราชการ สมาชิกสมาคม ชมรม สโมสร มูลนิธิ พ่อค้า ประชาชน ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 84 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558
อ่าน 269 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 (11/08/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี และประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนงานราชการต่างๆ ร่วมจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ด้อยโอกาส ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
อ่าน 866 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านปี 2558 (10/08/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมงานเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปี 2558 เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องคุณงามความดี แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตร กำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในการดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน
อ่าน 798 ครั้ง
พุทธศาสนิกชนหลายพันคนเดินทางไปที่วัดป่าสว่างบุญ ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เพื่อการจัดกิจกรรมทำบุญเดือนถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 12 สิงหาคม 2558 (10/08/2015)
คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์วัดป่าสว่างบุญ หรือวัดเจดีย์ 500 ยอด ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาจากจังหวัดต่าง ๆ หลายพันคน ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญเดือน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2558 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา และร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าถวายวัด 50 วัดที่ขาดแคลน
อ่าน 435 ครั้ง
จ.สระบุรี สำนักงานศาลยุติธรรม จัดกิจกรรม ชวนปั่นวันรพี ฯ ระยะทาง15 กม และ 45 กม. (09/08/2015)
นายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดงานชวนปั่นวันรพี 95 ปี รพีรำลึก ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จ.สระบุรี มีส่วนราชการ ทหาร ตำรวจพร้อมนักปั่นจากชมรมนักปั่นจักรยานในจังหวัดสระบุรี รวมทั้งนายภัคพงศ ์ทวิพัฒน ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมปั่นจักรยาน
ศาลจังหวัดสระบุรีจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี (07/08/2015)
นายธวัฒน์ชัย สุดใจศิริบูล อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 1 เป็นประธานประกอบพิธีทำบุญพระถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมายที่เสียชีวิตแล้ว โดยมีนายวีระ คงทวีเลิศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระบุรี เป็นผู้กล่าวสดุดีพระเกียรติคุณ มีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสมาคม ชมรม สโมสร ร่วมประกอบพิธีสงฆ์และวางพวงมาลาและสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
อ่าน 661 ครั้ง
ศปป.กอ.รมน.ภาค1 จัดอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งต่อการปฏิรูปสังคม ครั้งที่ 3 เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ตามโรดแมพ คสช. (06/08/2015)
พลตรีกันตภณ อัครานุรักษ์ เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๑ และ รองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งต่อการปฏิรูปสังคม ครั้งที่ 3 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความสามัคคี ให้สังคมไทยในการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง บริหารความขัดแย้งให้อยู่ร่วมกันได้ เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ รวมทั้งคืนความสุขให้ประชาชน
คณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองทับกวาง จ.สระบุรีเข้าศึกษาดูงาน ณ เรือนจำจังหวัดสระบุรี ตามโครงการ ผู้ว่าฯ ผู้การตำรวจ ทหาร นำนักเรียนเยี่ยมเรือนจำ (06/08/2015)
น. นายชรัส บุญณสะ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองทับกวาง จ.สระบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณ เรือนจำกลาง จ.สระบุรี ตามโครงการ ผู้ว่าฯ ผู้การตำรวจ ผู้การทหาร นำนักเรียนเยี่ยมเรือนจำ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม จ.สระบุรีและร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง (06/08/2015)
ที่ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายสุทธิชัย สังขมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี พร้อมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการและหารือข้อราชการ
อ่าน 287 ครั้ง
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดประกวดภาพถ่ายกิจกรรม Bike for mom ปั่นเพื่อแม่ ในส่วนของจังหวัดสระบุรี โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโล่รางวัลแก่ภาพที่ชนะเลิศในระดับประเทศ (05/08/2015)
นายบัญญัติ แสวงดี วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ได้ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กับการจัดประกวดภาพถ่ายกิจกรรม bike for mom ปั่นเพื่อแม่ ของสระบุรี ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายให้จัดประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ
อ่าน 505 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำส่วนราชการ ชมรมจักรยาน พี่น้องประชาชน สื่อมวลชน ร่วมซ้อมปั่นจักรยาน bike for mom เพื่อเตรียมความพร้อมสร้างความมั่นใจให้กับนักปั่นที่จะร่วมกิจกรรมในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 (03/08/2015)
เตรียมความพร้อมสร้างความมั่นใจให้กับนักปั่นที่จะร่วมกิจกรรมในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำส่วนราชการ ชมรมจักรยานในพื้นที่สระบุรี พี่น้องประชาชน สื่อมวลชน ประมาณ 1,500 คน ร่วมซ้อมปั่นจักรยาน bike for mom เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจ และสร้างความมั่นใจให้กับนักปั่นที่จะร่วมกิจกรรมในวันที่ 16 สิงหาคม 2558
อ่าน 776 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเร่งจ้างงานให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อเพิ่มรายได้และลดผลกระทบจากภัยพิบัติ (01/08/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการพร้อมพี่น้องสื่อมวลชนได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานตามมาตรการจ้างแรงงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากภาวะฝนแล้งทั้งทางตรงและทางอ้อม
อ่าน 365 ครั้ง
ขนส่งจังหวัดสระบุรีเตรียมเปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร กน สระบุรี “กิจการรุ่งเรือง ทรัพย์สินเนืองนอง” 5-6 กันยายนนี้ (30/07/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายเฉลิม วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายวีระโชค ไชยคิรินทร์ ขนส่งจังหวัดสระบุรี ร่วมกันแถลงข่าวเปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร กน จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 5 - 6 กันยายน 2558 นี้ ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 1241 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ถัดไป>>