หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
เยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หลังจากใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดสระบุรี (21/04/2015)
นายเสน่ห์ พงษ์สว่าง ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสระบุรี นำคณะเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้เข้ามาพักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ตามโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ เข้าพบนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อรับฟังโอวาทจากผู้ว่าราชการจังหวัด
อ่าน 199 ครั้ง
อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เปิดศูนย์ “วิหารแดงแบ่งปันรัก” หวังให้เกิดการดูแลระยะยาวอย่างเป็นระบบ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ ไม่ถูกทอดทิ้ง (21/04/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนวิหารแดง แบ่งปันน้ำใจ ให้ ฒ ผู้เฒ่าแข็งแรง และเปิดศูนย์วิหารแดงแบ่งปันรัก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558
อ่าน 1107 ครั้ง
ศูนย์การทหารม้า สระบุรีเปิดการฝึกหน่วยกองพันทบ. เหล่าม้าเพื่อพัฒนาศักยภาพของกำลังพลและพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจและการรบ ของหน่วยทหารม้า (20/04/2015)
พล.ท.กฤษฏา อารีรัชชกุล เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เดินทางมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันและตรวจสอบเป็นหน่วยกองพันของทหารบก ของเหล่าทหารม้า ตามที่กองทัพบกมอบหมายให้ศูนย์การทหารม้าจัดการแข่งขันและตรวจสอบการฝึก ที่ห้องประชุมกองบัญชาการศูนย์การทหารม้าสระบุรี
อ่าน 745 ครั้ง
กองบังคับการ อส.จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมกองร้อยอาสารักษาดินแดน (อส.) ทั่วไทยรวมใจภักดิ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา (20/04/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม กองร้อยอาสารักษาดินแดน (อส.) ทั่วไทยรวมใจภักดิ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิก อส.จังหวัดสระบุรีเข้าร่วมกิจกรรม
อ่าน 162 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี ปล่อยปลา กว่า 500,000 แสนตัว เพื่อขยายพันธ์และอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำป่าสักและลำน้ำสาขา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (18/04/2015)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานปล่อยปลา กว่า 500,000 ตัว ในโครงการเครือข่ายอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำป่าสักและลำน้ำสาขาสะอาด พร้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา ซึ่งดำเนินการโดยประมงจังหวัดสระบุรี
อ่าน 219 ครั้ง
ศูนย์การทหารม้า รำลึกพระเกียรติคุณ พลโทพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงอดิศรอุดมเดช (17/04/2015)
ศูนย์การทหารม้า ได้จัดพิธีบำเพ็ญพระกุศล และถวายราชสักการะ รำลึกพระเกียรติคุณพลโท พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช โดยมีพลอากาศโท หม่อมราชวงศ์ ประเสริฐศักดิ์ สุขสวัสดิ์ ราชสกุล เดินทางมาเป็นประธานในพิธี โดยมีพลตรี วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะนายทหาร ได้เข้าร่วมพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บริเวณหน้ากองรักษาการศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี
อ่าน 676 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์พร้อมสรุป 7 วัน อันตราย (16/04/2015)
นายชรัส บุญณะสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมสรุปอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 และปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2558 พร้อมประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เรนท์กับส่วนกลาง มีส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
อ่าน 318 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เปิดถนน “ข้าวเจ๊กเชย – เสาไห้” (12/04/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานมหาสงกรานต์ "ถนนข้าวเจ๊กเชย – เสาไห้” จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2558 ณ บริเวณถนนเลียบคลองชลประทานเมืองสระบุรี อำเภอเมือสระบุรี
อ่าน 387 ครั้ง
ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนจังหวัดสระบุรี ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีสงกรานต์ (10/04/2015)
นายภคพงศ์ ทวีพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำเหล่าข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน สื่อมวลชน ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ร่วมประกอบพิธีรดน้ำดำหัว นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและนางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เพื่อขอพร และความเป็นสิริมงคล รวมทั้งเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย ที่ได้สืบต่อกันมาช้านาน
อ่าน 768 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดพิธีต้อนรับเยาวชนตามโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 23 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างถิ่น นำความสมานฉันท์สู่ดินแดน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (10/04/2015)
นายทิวา วัชรกาฬ ปลัดจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมต้อนรับเยาวชนในโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 23 ณ มัสยิดมะบาดุ้ลบารี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 378 ครั้ง
ขนส่งสระบุรีเข้มงวดพนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่เน้นบริการ 4 ดี (10/04/2015)
นายวีระโชติ ไชยคิรินทร์ ขนส่งจังหวัดสระบุรี ตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งสระบุรี เพื่อเตรียมให้บริการประชาชนในการเดินทางเทศกาลสงกรานต์ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พร้อมสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี ได้มาร่วมตรวจหาสิ่งเสพติด และตรวจปัสสาวะพนักงานขับรถ และบุคคลต้องสงสัย เพื่อเป็นการป้องกันและให้เดินทางปลอดภัยไร้ยาเสพติด ตามโครงสงกรานต์วิถีไทยเดินทางปลอดภัยไร้ยาเสพติด
อ่าน 332 ครั้ง
สระบุรีระดมกวาดล้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย กลางตลาดสด (10/04/2015)
พล.ต.ต. ชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี นางวิลาวัลย์ เจียมศรีสกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สระบุรี พ.ต.อ. ไกรเขต บุรีรักษ์ ผ.ก.ก.สส. ภ.จว.สระบุรี เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานฯ และกำลังทหารจากจังหวัดทหารบกสระบุรี สนธิกำลังกันเข้าตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานภายในตลาดวงษ์ทอง
อ่าน 226 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (09/04/2015)
นายภคพงศ์ ทวิพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นนักโทษเด็ดขาดคดีทั่วไป ผู้ต้องกักขัง และนักโทษเด็ดขาด ที่ศาลตัดสินมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี และผู้ที่เหลือโทษไม่เกิน 1 ปี และ 2 ปี จำนวน 404 คน เป็นชาย 348 คน และหญิง 56คน ด้วยท่ามกลางความยินดีของญาติพี่น้องที่ต่างมารอรับญาติของตน
อ่าน 392 ครั้ง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองสระบุรีมอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (09/04/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองให้ กับนายสมจิง เชิงบันลือศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)
อ่าน 393 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี เตรียมพร้อมลดอุบัติเหตุ สงกรานต์ 58 “สติ วินัย น้ำใจ ปลอดภัยสงกรานต์ สืบสานประเพณี ” กำหนดมาตรการเข้มข้นในการดูแลพี่น้องประชาชน (08/04/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557จังหวัดสระบุรี โดยมีการปล่อยขบวนรณรงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในการบริการประชาชนในช่วงเทศกาล
อ่าน 304 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สระบุรี เรียกประชุมหาต้นเหตุปลาแม่น้ำป่าสักและปลาเลี้ยงในกระชังตาย หลังนายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้ดำเนินการหาสาเหตุและเร่งช่วยเหลือประชาชน (07/04/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี รองผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ประชุมร่วมกัน ภายหลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาสาเหตุของปลาตายในครั้งนี้ และให้เยียวยาช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยล่าสุดเตรียมประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
อ่าน 203 ครั้ง
ผู้ว่าฯสระบุรี สั่งลุยฯ ปราบปรามการค้ามนุษย์ เฉียบขาดสั่งฯหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่ง หามาตรการ ป้องกัน กำชับการปฏิบัติ รวดเร็ว เด็ดขาด ห้ามมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องทุจริต (07/04/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายภคพงศ์ ทวิพัฒน์ ดร.ชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตำรวจตรีชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี พันเอกนันทวุฒิ บุญยะสิทธิ์ รองเสธฯ จังหวัดทหารบกสระบุรี จัดประชุม ด่วนกับส่วนราชการและอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการณ์ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
อ่าน 290 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดงานรัฐพิธี วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (06/04/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน และ ประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ ต่อพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
อ่าน 268 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 (02/04/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 60 ตัว และมอบกรรมสิทธิ์สัตว์ในโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558
อ่าน 484 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดทอดผ้าป่าสบทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา (02/04/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
อ่าน 213 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>