หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
ผู้ว่าฯสระบุรีเข้มสนธิกำลังฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ -ทหาร อส. บุกจู่โจมเข้าตรวจค้นเรือนจำจังหวัดสระบุรี (30/01/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน ปล่อยแถว เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองสระบุรี เจ้าหน้าที่ อส. เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค 1 ตรวจเข้มเรือนจำจังหวัดสระบุรี โดยมี พันเอกสุรินทร์ รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี พันตำรวจเอกธรรมนูญ เชาวนิช รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี นายสงวนศักดิ์ ศรีวัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนการบังคับกฎหมาย ปปส.ภาค 1 และนายเกษม รุจพานิชชยานันท์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรี ร่วมปล่อยแถว
อ่าน 372 ครั้ง
ตำรวจสระบุรีบุกจับเอเย่นต์ยาบ้ารายใหญ่ในเมืองสระบุรีหลังซุกซ่อนมาในรถขนผักสด (28/01/2015)
นาย ชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังสระบุรี พันตำรวจเอกภูบาล ทับจันทร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร และฝ่ายปกครอง ร่วมแถลงข่าวการจับกุม นายธนานิพัทธ์(อาร์ท) ยศสิงห์คำ อายุ28 ปี
ขนส่งจังหวัดสระบุรีทำพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากอุบัติเหตุจากรถยนต์ ซึ่งเป็นเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยการใช้ถนน ที่มีการประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยเมื่อปีที่ผ่านมา (28/01/2015)
นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ รองผุ้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนหรืออุบัติเหตุทางถนน ของจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยของจังหวัดสระบุรี หมวดอักษร กธ เมื่อปี 2557
อ่าน 185 ครั้ง
คณะโครงการช่วยเหลือประชาชน กองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ 15 เข้าพบผู้ว่าราชจังหวัดสระบุรี เพื่อปรึกษาข้อราชการ (28/01/2015)
พันเอกปริวัตร กาญจนวิฬา หัวหน้าส่วนโครงการช่วยเหลือประชาชน กองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ 15 พร้อมด้วย Major Alejandro Bunlag รองหัวหน้าส่วนช่วยเหลือประชาชน และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อนำเรียนให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลการดำเนินงานของโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยมีนายภคพงศ์ ทวีพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ
อ่าน 206 ครั้ง
หน่วยยุวกาชาดโรงเรียนอนุบาลสระบุรี จัดพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาดจำนวน 36 หน่วยเนื่องในวันยุวกาชาดไทย (27/01/2015)
นายอเนก วีระพงษ์ ผุ้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน ผู้บังคับหน่วยยุวกาชาด และครูฝึกเข้าร่วมพิธี และในปีนี้หน่วยกาชาดโรงเรียนอนุบาลสระบุรีได้จัดพิธีสวนสนามเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด้จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558
อ่าน 475 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี ส่งเสริมความเข็มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้กับส่วนราชการ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของส่วนราชการให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ (27/01/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการลงนามข้อตกลงความร่มมือ (MOU) โครงการส่งเสริมความเข็มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้กับส่วนราชการ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของส่วนราชการให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้
อ่าน 214 ครั้ง
สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดสระบุรีนำสื่อมวลชน ศึกษาดูงานสื่อมวลชนสัญจร ณ โครงการพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี (26/01/2015)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี ในฐานะหน่วยงานภาครัฐถือเป็นภารกิจสำคัญ ลำดับแรกในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 22 – 23 มกราคม 2558 ณ จังหวัดเพชรบุรี
อ่าน 527 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีลงนาม MOU ในความร่วมมือระหว่างชมรม TO BE NUMBER ONE กับภาคีเครือข่าย 15 จังหวัด สร้างพันธมิตรในการพัฒนางาน TO BE NUMBER ONE (21/01/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการลงนามพันธะสัญญาในความร่วมมือระหว่างชมรม TO BE NUMBER ONE กับภาคีเครือข่าย 15 จังหวัด เพื่อสร้างความเข้มแข็งและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการที่จะร่วมมือในการทำงาน
อ่าน 205 ครั้ง
ศอ.ปส.สระบุรี เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตรด้านยาเสพติด ผู้ว่าฯ สระบุรี จับมือ ผู้บังคับการทหาร ผู้การตำรวจสระบุรี พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการพบผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนสร้างเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาสังคม (21/01/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมพันเอกสุรินทร์ นิลเหลือง ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี และพลตำรวจตรีชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี เดินทางไปที่พบกับผู้บริหาร คณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนหินกองวิทยา อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ตามโครงการ "ผู้ว่าฯ ผู้การทหาร ผู้การตำรวจ เยี่ยมโรงเรียน”
อ่าน 302 ครั้ง
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกสระบุรี สรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 3 เดือน (20/01/2015)
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกสระบุรี แถลงข่าวผลการปฏิบัติงานของกองกำลังรักษาความสงบความเรียบร้อย และสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบ 3 เดือน โดยมีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชจังหวัดสระบุรี พลตำรวจตรีชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี พันเอกสุรินทร์ นิลเหลือง รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้กำกับการทุกสถานีฯ และ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวด้านความมั่นคง เข้าร่วมประชุม
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวัน"วันยุทธหัตถี” (18/01/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย พลตรีวิบูลย์พงษ์ อินทะพงศ์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและ ภาคเอกชน ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวัน"วันยุทธหัตถีของ พระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2558 ณ.พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 155 ครั้ง
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯมูลนิธิแสง-ไซ้กี ฯ นสพ.เดลินิวส์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ที่เทศบาลตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง และ ที่ อบต.ท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จ.สระบุรี (16/01/2015)
คณะจากมูลนิธิแสง – ไซ้กี่ เหตระกูล คณะผู้บริหารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ นักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 27 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก่งคอย นำคณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปให้บริการตรวจรักษาชาวบ้าน ที่เทศบาลตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง และ ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จ.สระบุรี
อ่าน 169 ครั้ง
รพ.พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรีแถลงข่าว กรณีน้องข้าวฟ่าง จากกรณีมีการโพสภาพทางเฟชบุคกรณีมีเด็กชายอายุ 7 ขวบ ป้อนข้าว ป้อนยาให้กับน้องอายุประมาณ4 ขวบ เนื่องจากถูกรถชนนอนอยู่ที่โรงพยาบาล (13/01/2015)
จากกรณีมีการโพสภาพทางเฟชบุคกรณีมีเด็กชายอายุ 7 ขวบ ป้อนข้าว ป้อนยาให้กับน้องอายุประมาณ4 ขวบ เนื่องจากถูกรถชนนอนอยู่ที่โรงพยาบาลพระพุทธบาท และมีน้องพิการตาบอดอายุ 2 ขวบ ที่จะต้องดูแลโดยตนเองต้องขาดโรงเรียนมาดูแลน้องทั้ง 2 คน นั้น
อ่าน 1135 ครั้ง
เรือนจำจังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับผู้ต้องขังผ่อนคลายความตึงเครียด และการพัฒนาทักษะความรู้ สู่การเป็นต้นแบบเรือนจำสีขาว (13/01/2015)
วันนี้( 13 มกราคม 2558) เวลา 17.30 น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคืนความสุขให้กับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสระบุรี ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติด แดน 1เรือนจำจังหวัดสระบุรี มี หัวหน้าส่วนงานราชการ พร้อมพี่น้องสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน
อ่าน 571 ครั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมเยี่ยมการดำเนินงานทีมหมอประจำครอบครัว Family Care Team (09/01/2015)
ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพี่อมอบนโยบายการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ประจำปี 2558 ให้กับเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
อ่าน 330 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลสระบุรีจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 เพื่อให้เด็กได้ซึมซับประเพณีวัฒนธรรมไทย (09/01/2015)
นายเอนก วีระพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี นำคณะผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ได้ร่วมกันทำพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ซึมซับประเพณีวัฒนธรรม
อ่าน 373 ครั้ง
สระบุรีจัดกิจกรรม“กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ของทุกภาคส่วนในบรรยากาศที่เป็นกันเอง (08/01/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุม เพื่อปรึกษาหารือการทำงานแบบไม่เป็นทางการในลักษณะสภากาแฟ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน รวมไปถึงสื่อมวลชนทุกแขนง
อ่าน 235 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดการประชุมสัมมนารีบฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช- นครนายก- สระบุรี (06/01/2015)
จังหวัดสระบุรีจัดการประชุมสัมมนารีบฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ)โครงการ ในงานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช นครนายก สระบุรี โดยมีนายเลิศศักดิ์ จิงหะรานนท์ รองผู้อำนวยการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการสัมมนา
อ่าน 379 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่พร้อมสรุป 7 วัน อันตราย (06/01/2015)
ที่ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมสรุปอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ และปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 พร้อมประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เรนท์กับส่วนกลาง มีส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
อ่าน 206 ครั้ง
รมว.มหาดไทย ตรวจดูความเรียบร้อยการให้บริการประชาชนเดินทางช่วงปีใหม่ที่ปั๊มน้ำมัน ปตท.หนองแค และด่านทับกวาง สระบุรี พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (01/01/2015)
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พร้อมคณะตรวจเดินทางมาตรวจเยี่ยมและดูความเรียบร้อยในการให้บริการประชาชน ณ จุดให้บริการประชาชน ปั๊ม ปตท.ริมถนนพหลยโยธิน กม 81 ในเขตเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ อ.หนองแค และที่ด่านจุดบริการตำรวจทางหลวงทับกวาง สระบุรี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>