ข่าวประจำวัน
บัณทิตอาสาจังหวัดสตูล ร่วม 300 คนเรียกร้องให้เลขาธิการศอ.บต.ขยายระยะเวลาการจ้างงานต่อในปีงบประมาณ 2556

วันที่ 5 ต.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 286 คน)
เทพสันติ แดงฤทธิ์

       วันที่(4ก.ย.2555) บัณฑิตอาสาในจังหวัดสตูล ประมาณ 100 คน โดยมีนายอภิรัฐ  แดงตี เป็นแกนนำ เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัด เพื่อยื่นหนังสือถึงเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือศอ.บต. ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล  เพื่อขอให้ทบทวนการเลิกจ้างบัณฑิตอาสาของจังหวัดสตูล จำนวน 279 คน หลังจาก ศอ.บต.เลิกจ้างในปีงบประมาณ 2556 หรือตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไปเนื่องจากไม่มีงบประมาณ  โดยมีนายเอกรัฐ  หลีเส็น  นายอำเภอละงู รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดสตูลเป็นผู้รับหนังสือ  จากนั้นนายเอกรัฐ จึงได้เชิญบัณฑิตอาสาทั้งหมดและผู้ที่เกี่ยวข้องมาประชุมหารือที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางการช่วยเหลือ โดยมีนายสิทธิชัย  ศักดา ผอ.สำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา เป็นผู้มารับหนังสือจากจังหวัด เพื่อไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

            นายอภิรัฐ  แดงตี ประธานชมรมบัณฑิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดสตูล ในฐานะแกนนำบัณฑิตอาสาจังหวัดสตูล กล่าวว่าต้องการให้ศอ.บต.ขยายระยะเวลาการจ้างงานบัณฑิตอาสาจังหวัดสตูลต่อไปในปีงบประมาณ 2556  เนื่องจากบัณฑิตอาสาถูกเลิกจ้างโดยไม่รู้ตัวมาก่อน ทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของบัณฑิตอาสาเป็นอย่างมาก   การเลิกจ้างเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมกับชาวสตูล เพราะบัณฑิตอาสาของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลายังคงได้รับการจ้างต่อไป  และที่ผ่านมาบัณฑิตอาสาก็ได้ทำงานช่วยเหลืออำเภอ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งหน่วยที่เกี่ยวข้องมาตลอดตั้งแต่ปี 2552  มีผลงานเป็นที่ประจักษ์สังคมให้การยอมรับ  แม้จะได้รับค่าจ้างเพียงเดือนละ 5,000 บาท ซึ่งน้อยนิดไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพก็ตาม แต่ก็ทำให้บัณฑิตมีงานทำและค่าจ้างส่วนนี้ไปช่วยเหลือเลี้ยงดูแลครอบครัวได้   

            อย่างไรก็ตามหลังจากการรับฟังข้อเสนอจากบัณฑิตอาสาจังหวัดสตูลในครั้งนี้แล้ว ผู้แทนของศอ.บต.ซึ่งมารับหนังสือจากจังหวัดในครั้งนี้ กล่าวว่าจะนำข้อมูลและปัญหาของบัณฑิตอาสาจังหวัดสตูลไปแจ้งให้เลขาธิการศอ.บต.ทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป คาดว่าจะทราบผลไม่เกิน 15 วัน จึงจะแจ้งผลให้บัณฑิตอาสาทราบ

     

จำนวนคนอ่าน 287 คน จำนวนคนโหวต 0 คน