สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษหลังเก่า ถนนเทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-612545

 
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
พลโท สรรเสริญ  แก้วกำเนิด 
รักษาราชการ
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
 
 

ข่าวประกวดราคา
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ขายทอดตลาดรถยนต์ไม่ใช้ราชการ จำนวน 1 คัน

วันที่ 20 ม.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 159 คน)

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ขายทอดตลาดรถยนต์ไม่ใช้ราชการ จำนวน 1 คัน
          นายลือชา นิสัยกล้า ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ แจ้งต่อสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษว่า สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน(ดีเซล) ลักษณะนั่งตอนท้ายบรรทุก จำนวน 5 สูบ 2499 ซีซี หมายเลขทะเบียน 9650 ศรีสะเกษ เครื่องหมายการค้าอีซูซุ สีน้ำตาล จัดซื้อเมือ่วันที่ 16 ตุลาคม 2549
          กำหนดดูรถยนต์ที่จะขายทอดตลาดในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 โดยให้ผู้ที่จะดูรถยนต์ดังกล่าวไปพร้อมกัน ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 เวลา 10.00 น
          ผู้สนใจติดต่อขอรับใบประกาศขายทอดตลาดได้ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-611571 ในวันเวลาราชการ
                                     //////////////////////////////////////////////////
 
ฉัตรชัย พรหมมาศ/ข่าว/พิมพ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
20 มกราคม 2557
จำนวนคนอ่าน 160 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

 

 
 
 
 
นายธวัช สุระบาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยวศรีสะเกษ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารส.ปชส.ศก.