สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษหลังเก่า ถนนเทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-612545

 
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
พลโท สรรเสริญ  แก้วกำเนิด 
รักษาราชการ
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
 
 

ข่าวรับสมัคร
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษมีการสอบคัดเลือกจัดจ้างบุคลคลเข้าปฏิบัติงาน ๑ อัตรา เป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง นิติกร

วันที่ 16 ต.ค. 2555 )
( ศรีสะเกษ ) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
 
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษมีการสอบคัดเลือกจัดจ้างบุคลคลเข้าปฏิบัติงาน ๑ อัตรา เป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง นิติกร

ด้วยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษจะมีการสอบคัดเลือกจัดจ้างบุคลคลเข้าปฏิบัติงาน
๑ อัตรา เป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง นิติกร วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน ๑๑,๖๘๐ โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.มีสัญชาติไทย
๒.มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ปี
๓. ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความส ามารถหรือจิตฟันเฟือน
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คือตำแหน่ง นิติกร ได้รับปริญญาตรี หรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์
ท่านใดที่สนใจ สมัครสอบขอยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
อาคารศาลากลางหลังเก่าชั้น ๑ ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ตุลาคม๒๕๕๕ ถึง ๑๙ ตุลาคม ในวันราชการ ภาคเช้า ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐น.
ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๔.๓๐ น หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๕๖๔-๓๖๕๗-๘
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
๑. รูปถ่าย ๑ นิ้วจำนวน ๓รูป
๒. สำเนาปริญญาบัตร
๓. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
๔. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๕๖๔-๓๖๕๗-๘
จำนวนคนอ่าน 291 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

 

 
 
 
 
นายธวัช สุระบาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยวศรีสะเกษ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารส.ปชส.ศก.