ข่าวกิจกรรม
จังหวัดสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมคุยโขมง เจ็ดโมงเช้า และสภากาแฟ ครั้งที่ 17 ประจำเดือนมีนาคม 2560

วันที่ 15 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 87 คน)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่สนามหน้าสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 2 ท่าน นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หอการค้า และคณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมคุยโขมง เจ็ดโมงเช้า และสภากาแฟ ครั้งที่ 17 ประจำเดือนมีนาคม 2560 โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน อาทิเช่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ประกันสังคมจังหวัด แรงงานจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ ก็เพื่อให้ผู้บริหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หอการค้า สโมสรโรตารี่ ตำรวจ ทหาร และผู้บริหารภาคเอกชน ในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมกันรับประทานอาหาร และดื่มกาแฟในยามเช้า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารราชการ ระหว่างหน่วยงานราชการ กับภาคเอกชน และเพื่อเป็นประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียด เพื่อดูแลทุกข์สุขและ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี อีกด้วย

วรเทพ บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว
 สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี 15 มี.ค. 60
จำนวนคนอ่าน 88 คน จำนวนคนโหวต 0 คน