ข่าวกิจกรรม
พระจอมเกล้าลาดกระบัง โชว์นวัตกรรมการวิจัย “ แก้ปัญหาผักตบชวาอย่างยั่งยืนด้วยสารสกัดจากพืชสมุนไพร “ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 10 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 63 คน)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นประธานประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสาประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำผลงานวิจัยนวัตกรรมสารสกัดพืชสมุนไพรกำจัดผักตบชวา เข้าร่วมโครงการจิตอาสาประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นผลงานล่าสุดจากวิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นประธานปิด การจัดโครงการ ณ บึงบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในนามข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และจิตอาสาประชารัฐ กล่าวให้การต้อนรับ และกล่าวรายงาน

ผศ.ดร.สามารถ ดีพิจารณ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ได้กล่าวอีกว่า สารสกัดจากพืชสมุนไพร สามารถออกฤทธิ์ในการสังเคราะห์แสงและสังเคราะห์โปรตีนของต้นผักตบชวา ส่งผลให้ต้นพืชเหี่ยวเฉา และยังออกฤทธิ์เร่งอัตราการย่อยสลายของซากวัชพืชดังกล่าวได้เองตามธรรมชาติ ในระยะเวลาที่ผ่านมาตำบลบ้านโพธิ์ ประสบปัญหาการแพร่กระจายของผักตบชวามาอย่างต่อเนื่องหลายปี ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำ ทำให้น้ำเน่าเสีย ทำให้มีสัตว์น้ำตายเป็นจำนวนมาก และยังทำลายทัศนียภาพของบึงบ้านโพธิ์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี อีกด้วย

วรเทพ บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี 10 ม.ค. 61

จำนวนคนอ่าน 64 คน จำนวนคนโหวต 0 คน