ข่าวกิจกรรม
จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีบวงสรวง ขอพระบรมราชานุญาต ในการจัดแสดงยุทธหัตถี ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561

วันที่ 10 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 105 คน)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ลานพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวง ขอพระบรมราชานุญาต องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดการแสดงยุทธหัตถี ประกอบแสง สี เสียง สื่อผสม ในการจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 เพื่อถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561 รวม 15 วัน 15 คืน ณ อนุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี กำหนดจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเชิดชูวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยนำเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และร่วมรำลึกถึง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่สามารถกอบกู้เอกราชให้ชาติไทย มีความเป็นอิสรภาพจนถึงทุกวันนี้ โดยมีนักแสดงจากสถาบันต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมแสดงอย่างมากมาย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี และของประเทศไทยภายในงาน โดยจัดให้มีร้านธารากาชาด ชิงโชคการกุศลกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี รับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมมากมาย และการแสดงยุทธหัตถี ประกอบแสง สี เสียง

วรเทพ บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี 10 ม.ค. 61

จำนวนคนอ่าน 106 คน จำนวนคนโหวต 0 คน