ข่าวกิจกรรม
จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า สภากาแฟ ครั้งที่ 4

วันที่ 10 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 63 คน)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่หอประชุมสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี พล.ต.ต. กษณะ แจ่มสว่าง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรม คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า หรือสภากาแฟ ครั้งที่ 4 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 โดยมี ผู้บริหารศาลจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี และในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม

นายเสกสรร ประสิทธิ์กุลไพศาล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ในนามตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการ ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ ก็เพื่อให้ผู้บริหารราชการ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หอการค้า สโมสรต่างๆ และคณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับประทานอาหารร่วมกัน พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในแต่ละหน่วยงาน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการ และเพื่อดูแลทุกข์สุข และความเดือดร้อนของประชาชนและเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี

 วรเทพ บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี 10 ม.ค. 61

จำนวนคนอ่าน 64 คน จำนวนคนโหวต 0 คน