ข่าวกิจกรรม
จังหวัดสุพรรณบุรีแถลงข่าวการจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561

วันที่ 12 ม.ค. 2561 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 12 มกราคม 2561 นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 18 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงวันแห่งชัยชนะในพระมหาวีรกรรมยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี ไฮไลท์ของงานในทุกปี คือการแสดงแสง สี เสียงที่ยิ่งใหญ่ในศึกยุทธหัตถี โดยปีนี้ใช้ช้างจริงทำการแสดง โดยทำการแสดงรวม 11 วัน ๆ ละ 1 รอบ โดยเริ่มแสดงตั้งแต่เวลา 19.00 น. ทุกรอบ ได้แก่ วันที่ 17 มกราคม (ซ้อมใหญ่) , 18 , 19 , 20 , 21 ,25, 26 , 27 , 28 , 30 และ 31 มกราคม 2561 นอกจากนี้ ยังมีการประกวดสุนทรพจน์ด้วยสำเนียงเสียงเหน่อ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดแตรวง การแสดงโขน การแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี การแสดงจากโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งของ อบจ.สุพรรณบุรี การแสดงวงดนตรี ปจว.กรมทหารพรานที่ 14 กาญจนบุรี การแสดงวงดนตรีของสมาคมศิลปินดนตรีฯ การเดินแบบผ้าไทยโดยสมาคมแม่บ้านมหาดไทย การประกวดธิดาดอนเจดีย์ การจัดแสดงนิทรรศการของส่วนราชการและภาคเอกชน กิจกรรมร้านธารา การจำหน่ายสินค้าหัตถอุตสาหกรรม สินค้า OTOP และกิจกรรมบันเทิงอื่น ๆ อีกมากมาย

จังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญชวนร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเที่ยวงาน อนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

จำนวนคนอ่าน 143 คน จำนวนคนโหวต 0 คน