ข่าวกิจกรรม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 9 พ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 91 คน)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะ ซึ่งนำโดย พลโท ไพโรจน์ ทองมาเอง กรรมาธิการพลังงานและอนุกรรมการเขต 11 เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน และตรวจติดตามการดำเนินการตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หลายๆกระทรวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ ทหาร ประชาชน และคณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการ โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวให้การต้อนรับ

โดย นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี ว่าที่ร้อยตรี ธนาธร แข็งขัน นายอำเภอบางปลาม้า และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้นำคณะสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางไปยังบ้านโรงนา หมู่ที่ 12 ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า และบ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 12 ตำบลบางปลาม้า ตามโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ พบปะกับประชาชน และตรวจติดตามการดำเนินการตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยว่าที่ร้อยตรี ธนาธร แข็งขัน นายอำเภอบางปลาม้า กล่าวว่า อำเภอบางปลาม้ามีพื้นที่การเกษตรประมาณ 3 แสนไร่ มี 14 ตำบล 127 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 แห่ง ประชากรประมาณ 77,866 คน สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มต่ำ ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกร ทำนาเป็นส่วนใหญ่ และเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง เป็นบางส่วน สำหรับโครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่ได้มีการลงประชาคมแล้ว 2 รอบ ได้มีการเสนอปัญหาความต้องการ 601 โครงการ ในจำนวน 6 ด้าน เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 495 โครงการ เกษตร 73 โครงการ ด้านทรัพยากร 62 โครงการ ด้านคุณภาพชีวิต 107 โครงการ โครงการด้านสาธารณสุข 62 โครงการ และด้านความมั่นคง 102 โครงการ โครงการดังกล่าวจะสามารถส่งถึงพี่น้องประชาชนโดยตรง ประชาชนคิด ประชาชนทำจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชน หมู่บ้าน โดยตรง

วรเทพ บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 8 พ.ค. 61

จำนวนคนอ่าน 92 คน จำนวนคนโหวต 0 คน